Zverejnene patenty 01.01.1987

Způsob katalýzy diizokyanátových reakcí při přípravě polyuretanových pěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232900

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kroupa Jiří, Tesař Petr, Maxa Milan, Tesařová Anna

MPK: C08G 18/18, C08G 18/14

Značky: reakcí, katalýzy, přípravě, diizokyanátových, způsob, polyuretánových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalezení způsobu katalýzy diizokyanátových reakcí odstraňující hygienické potíže při dosavadních způsobech. Účelu bylo dosaženo katalýzou diizokyanátových reakcí při přípravě polyuretanových pěn podle vynálezu N, N-di (2-hydroxyetyl)anilínem.

Planetový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 232899

Dátum: 01.01.1987

Autor: Babák Jan

MPK: B60N 1/04

Značky: mechanismus, planetový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úsporné vytvoření konstrukce spojení bočnice planetového mechanismu s nábojem nebo satelitem, která umožňuje vylisování těchto dílů z jednoho kusu. Uvedeného cíle je dosaženo tak, že korunové kolo nebo satelit jsou opatřeny nejméně jedním můstkem, jehož šířka ve směru axiálního pohledu je rovna nebo menší než šířka zubu přiřazenému satelitu nebo korunovému kolu a v podélném řezu přechází axiálně plynule nebo stupňovitě z...

Pístový spalovací motor s proměnným kompresním poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232898

Dátum: 01.01.1987

Autor: Apetaur Milan

MPK: F02D 15/04, F01B 31/14

Značky: spalovací, motor, pístový, poměrem, proměnným, kompresním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pístového spalovacího motoru s proměnným kompresním poměrem, tvořeného klikovou skříní (3) s klikovým hřídelem (4) a blokem (2) válců s hlavou (l) válců. Blok (2) válců s hlavou (l) válců je uložen vůči klikové skříni (3) prostřednictvím otočného prvku (7), umístěného po boku klikové skříně (3) v rovině kolmé k rovině symetrie motoru a procházející v oblasti osy klikového hřídele (4). Blok (2) válců je spojen prostřednictvím...

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232897

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pokorný Oldřich, Vach Miroslav, Vlnas Stanislav, Plíva Jiří, Hartman Jan, Pína Bohumil

MPK: F16L 5/02, H01L 31/00

Značky: světlem, řízená, součástka, polovodičová, výkonová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky řízené světlem ze zdroje zářivé energie umístěného vně jejího pouzdra pomocí plného světlovodu, volně uloženého v průchodce, která je pevně spojena s pouzdrem polovodičové součástky. Vnější konec průchodky je spájen s pokovanou částí plného světlovodu, který je uvnitř pouzdra spojitě zúžen a jeho zúžená část je přiložena k fotocitlivé oblasti výkonové polovodičové struktury pod úhlem 75 až 90°.

Epoxidová tvrdá lehčená hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 232896

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mareček Rudolf, Štěpánek Bohuslav, Hájek Václav, Braindlová Zdeňka, Lakomý Jiří, Smejkal Josef, Matouch Miloslav

MPK: C08K 3/20, C08L 63/00

Značky: hmota, tvrdá, epoxidová, lehčená

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidová tvrdá lehčená hmota pro výrobu odlitků a zálitků. Je složena z epoxidových pryskyřic, vytvrzovacího systému, emulgátoru, nadouvadla a případně dalších složek. Pro výrobu odlitků a zálitků, které jsou tepelně namáhány teplotami nad 100 °C, je nutno hmotu plnit vhodným anorganickým plnivem, které je tepelně stabilní a má dobrou tepelnou vodivost. Podle vynálezu je to 20 až 70 % mletého krystalického křemene, který obsahuje nejméně 0,2...

Průtokový element se spojitě regulovatelným průřezem tokového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232895

Dátum: 01.01.1987

Autori: Král Vladislav, Lednický Zdeněk

MPK: G05D 7/00

Značky: průtokový, element, kanálu, tokového, spojité, průřezem, regulovatelným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průtokového elementu se spojitě regulovatelným průřezem tokového kanálu nebo alespoň jednoho kanálu ze systému tokových kanálů. Tento element lze použít ke spojité regulaci objemového průtoku kapalin v celé řadě technologických aplikací, především potom v takových aplikacích, kde je pro množství faktorů ovlivňujících tokové poměry přesná regulace objemového průtoku značně obtížná například regulace toku tavenin polymerních...

Koncovka hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232894

Dátum: 01.01.1987

Autor: Dvořáček Jan

MPK: F16L 33/22

Značky: koncovka, hadíc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení koncovky hadic, které umožňuje opakovaně její montážní a demontážní práce. V případě nutné výměny hadice je možné sejmout koncovku a po úpravě hadice, například odříznutím patřičné délky nebo výměně, opětně ji na hadici namontovat. Podstata konstrukce spočívá v tom, že jeden konec těsnicí kuželky, jinak uložené v přesuvné matici pro připojení k pneumatickým nebo hydraulickým systémům, je uložen v tělese...

Ojniční ložisko klikového hřídele spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232893

Dátum: 01.01.1987

Autor: Jonáš Václav

MPK: F16C 9/02

Značky: hřídele, ojniční, klikového, ložisko, spalovacího, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení přívodu sil, působících v době expanze na píst spalovacího motoru, na jeho klikový hřídel, zlepšení průběhu točivého momentu a současně odstranění nebezpečí poškozování mechanických částí motoru při klepání a samozápalech, případně snížení nároků na antidetonační vlastnosti paliva. Uvedeného účelu se dosáhne vestavěním excentrické pánevní vložky opatřené odstředivým protizávažím, na ojniční čep klikového hřídele....

Hmota pro dodatečné tepelné izolace vňejších stěnových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232892

Dátum: 01.01.1987

Autori: Machatka Milan, Ellinger Karel

MPK: C04B 43/00

Značky: stěnových, vnějších, dodatečné, izolace, hmota, konstrukcí, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zateplování budov za účelem dosažení úspor tepelně energie a zároveň spoluzajišťuje nutnou povrchovou úpravu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smíchá 50 až 70 hmotnostních dílů cementu, 8 až 30 hmotnostních dílů vápenného hydrátu, 2 až 40 hmotnostních dílů expandovaného perlitu o maximální velikosti zrna 1,5 mm a/nebo 2 až 40 hmotnostních dílů expandovaného perlitu o maximální velikosti zrna 4 mm, 0,2 až 2 hmotnostní...

Nízkoimpedanční induktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232891

Dátum: 01.01.1987

Autor: Petržela Jan

MPK: H05B 6/02

Značky: nízkoimpedanční, induktor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení chemických ztrát na přívodech vysokofrekvenční energie a induktorové cívce, zlepšení vazby induktorové cívky s taveným ingotem, a tím zvýšení účinnosti induktoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že polovinu obvodu induktorové cívky tvoří spojovací trubka a druhá polovina obvodu této cívky je tvořena tvarovanými konci přívodů vysokofrekvenční energie.

Výsuvná sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 232890

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Ludmila, Uhlíř Alois, Janíček František, Peterka Milan, Maňáková Zdeňka

MPK: D06F 58/14

Značky: výsuvná, sušárna

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je pohotovostní sušení při úspoře elektrické energie. Uvedeného se dosáhne výsuvnou sušárnou sestávající z nejméně dvou nad sebou upravených sušicích desek vytvořených každá elektrickou výhřevnou folií opatřenou na jedné straně folií z plastického materiálu a na druhé straně s odstupem deskou s reflexní vrstvou, jedna sušicí deska je připevněna k nosné konstrukci a druhá sušicí deska je k ní výsuvně upravena, přičemž každá ze...

Spôsob prípravy D-/U-14C/erytrózy a D-/U-14C/treózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232889

Dátum: 01.01.1987

Autori: Biely Peter, Kolina Jozef, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/02

Značky: spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-/U-14C/erytrózy a D-/U-14C/treózy z D-/U-14C/arabinózy resp. D-/U-14C/ xylózy. Podstata vynálezu spočíva v oxidačnom odbúraní 4-nitrofenylhydrazónov D-/U-14C/aldopentóz peroxidom vodíka za katalytického účinku molybdénanových iónov na odpovedajúce D-/U-14C/aldotetrózy. Vynález má význam pre prípravu D-/U-14C/aldotetróz, ktoré sa využívajú pri štúdiách chemických a biochemických premien sacharidov.

Spôsob prípravy D-/U-14C/glukózy a D-/U-14C/manózy z a-/U-14C/glukánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232888

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bílik Vojtech, Biely Peter, Kolina Jozef

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-/U-14C/glukózy a D-/U-14C/-manózy z ?-/U-14C/glukánu. Podstata vynálezu spočíva v hydrolýze ? -/U-14C/glukánu a za upravených reakčných podmienok následnej epimerizácii D-/U-14C/glukózy katalyzovanej molybdénanovými iónmi za vytvorenia rovnovážnej zmesi D-/U-14C/ glukózy a D-/U-14C/manózy v pomere 3 : l. Vynález má význam pre prípravu D-/U-14C/glukózy a D-/U-14C/-manózy, ktoré sa veľmi často využívajú pri...

Upínací a strědicí zařízení, zejména pro zkoušení válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 232887

Dátum: 01.01.1987

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01N 3/02

Značky: zařízení, válcových, zejména, středicí, zkoušení, ploch, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zkoušení válcových těles a řeší upínání a středění válcových těles, například armatur. Účelem vynálezu je dosažení snadného a rychlého vystředění a upnutí válcové plochy a umožnění vystředění různých průměrů na jednom zařízení. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že vodicí plochy upínacích čelistí jsou šikmé, na těchto vodocích plochách je posuvně uložen jezdec.

Regulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232886

Dátum: 01.01.1987

Autori: Greiselová Gabriela, Koreis Josef

MPK: F15B 11/00

Značky: tlaku, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usporiadanie regulátora tlaku pre hydraulické systémy, u ktorých je riadenou veličinou tlak, meraný v hlavnom pracovnom obvode, riadiacou veličinou je riadiaci tlak, vytvorený v pomocných obvodoch a akčnou veličinou je tlakový spád na výstupe regulátora tlaku využívaný pre reguláciu pohybu výkonového servovalca. Regulátor je tvorený jedným proporcionálnym posúvačom a jedným integračným posúvačom tak, že proporcionálny posúvač je...

Barbotážně vakuový systém lokalizace havárií jaderných elektráren s vodovodními reaktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 232885

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: G21C 15/18

Značky: vakuový, havárií, systém, elektráren, jaderných, lokalizace, reaktory, vodovodními, barbotážně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barbotážně vakuového systému lokalizace havárií standardních dvoukruhových jaderných elektráren sovětské koncepce, který tvoří jejich strategický bezpečnostní systém snižování pohavarijního tlaku v příslušných hermetických prostorech. Vynález řeší problematiku zvyšování funkční spolehlivosti daného systému cestou jeho zjednodušení a odstranění jeho slabých míst, tj, vypuštěním speciálních armatur vykazujících relativně málo...

Ohybný elektrický kábel s tienením alebo vonkajším vodivým jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232884

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šlapanský Ján, Csiba Rudolf

MPK: H01B 13/22

Značky: ohybný, vonkajším, tienením, elektricky, vodivým, jadrom, kábel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby elektrických káblov. Rieši sa problematika konštrukcie a výroby ohybných elektrických káblov s kovovým tienením alebo vonkajším vodivým jadrom, ktoré má funkciu elektrovodivej, alebo elektrostaticky, prípadne elektromagneticky účinnej konštrukčnej vrstvy kábla. Riešenie je vhodné najmä pre káble vysokofrekvenčné, koaxiálne i symetrické, oznamovacie, signalizačné, meracie a iné druhy káblov, včítane špeciálnych, pre...

Pružný lehčený materiál na bázi polyolefinů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232883

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hawlík Jiří, Peřina Pavel, Kosina Jaromír, Holda Josef, Šmíd Emil, Štěrba Luděk

MPK: C08L 23/04

Značky: bázi, materiál, lehčený, polyolefinů, výroby, způsob, pružný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačního a výplňového materiálu, zejména pro sportovní účely a obalovou techniku. Účelem vynálezu je připravit materiál s nízkou měrnou hmotností, s vynikajícími pružnými vlastnostmi, bez tvarových defektů v okrajových partiích i v celém průřezu výrobku. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že pružný lehčený materiál má měrnou hmotnost v rozmezí 0,035 až 0,070 g/cm3, jakož i způsobem výroby, podle něhož se směs materiálu,...

Podvozek pro adaptér nebo zařízení zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232882

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: A01D 67/00

Značky: zařízení, podvozek, adaptér, zemědělského, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozek je určen k nesení adaptéru nebo zařízení zemědělského stroje, opatřeného dalšími pracovními orgány a energetickým zdrojem. Je tvořen spodním nosným rámem, opatřeným zadním spodním spojovacím příčníkem dvou od něho dopředu vybíhajících spodních bočních ramen. Ke spodnímu nosnému rámu je přiklouben horní úchytný rám, opatřený zadním horním spojovacím příčníkem a od něj dopředu vybíhajícími dvěma horními bočními rameny. Spodní nosný rám...

Způsob zpevnění povrchu skládek prašných materiálů a prašných zemědelských půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 232881

Dátum: 01.01.1987

Autori: Máca Karel, Svoboda Eduard, Neuwirth Josef, Rákosník Jan, Šestauber Karel

MPK: C08L 61/24, E02D 3/02

Značky: zemědělských, povrchu, materiálů, skládek, způsob, zpevnění, prašných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpevnění povrchu je určen zejména pro použití například na vyschlých úložištích elektrárenského popílku, který je větrem rozfoukáván do okolí a značně znečišťuje životní prostředí. Způsob zpevnění povrchu a vyvinutý přípravek je možno dále použít pro prašné zemědělské půdy, případně při přepravě, sypkého materiálu v automobilové a železniční přepravě. Způsob zpevnění spočívá v povrchové aplikaci přípravku na bázi směsi vápenatého...

Jadro formy priestorového stavebného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232880

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kmeť Dušan

MPK: G28B 7/28

Značky: formy, stavebného, prvků, priestorového, jádro

Zhrnutie / Anotácia:

Jadro formy je určené pre výrobu priestorového stavebného prvku. Jadro je zmršťujúce do vnútra formy, čo je zabezpečené uložením stien jadra v spodnej časti na čape. Steny v hornej časti sú kotvené vo výrobnej polohe pomocou rýchloupínačov a v polohe odformovacej sú oddialené od prvku pružným elementom. Steny v rohoch sú opatrené úkosmi vzhľadom na odformovanie a samočistenie pri skladaní formy. Jadro formy je možné použiť v stavebnej výrobe...

Planární výkonový zatěžovací odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232879

Dátum: 01.01.1987

Autori: Jůdl Jiří, Špatenka Milan

MPK: H05B 3/26

Značky: planární, výkonový, odpor, zatěžovací

Zhrnutie / Anotácia:

Planární výkonový zatěžovací odpor ve tvaru dělitelného páskového vedení ve tvaru postupně se rozšiřujícího meandru řeší problém přeměny vysokofrekvenční elektrické energie na energii tepelnou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vrchní straně nejméně jedné tepelně vodivé izolační podložky (l) je vytvořeno dělitelné páskové vedení (11) se ztrátami danými především ohmickým odporem dělitelného páskového vedení (11), které nabývá od přívodního...

Automatický analyzátor pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 232878

Dátum: 01.01.1987

Autori: Novák Jiří, Zavázal Jiří, Prusík Bohumil

MPK: G01N 27/26

Značky: ovzduší, analyzátor, kontinuální, redukčních, měření, automatický, koncentrací, oxidačních, stopových, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického analyzátoru pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší. Automatický analyzátor pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší spočívá v tom, že je tvořen částí s elektricky ovládaným trojcestným ventilem napojeným na cejchovací zdroj s čerpadlem vzduchu a dále na přívod měřeného vzduchu a na nulovací filtr, přičemž nulovací filtr...

Spôsob výroby prírodných syrov s urýchleným zrením prírodnou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232877

Dátum: 01.01.1987

Autori: Krčál Zdeněk, Ďurko Michal, Kontová Marcela

MPK: A23C 19/08

Značky: zrením, prírodných, prírodnou, syrov, cestou, výroby, urýchleným, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby prírodných syrov s urýchleným zrením za použitia kultúry Brevibacterium linens, ktorá sa pridáva do syroviny po pokrájaní a prekysnutí. Po vylisovaní a vysolení sa rast kultúry Brevibacterium linens na povrchu syrov zabráni bakterocídnymi látkami a zabalením syrov do zrecej fólie. Podľa vynálezu sa doba zrenia syrov, ako z nízkodohrievanej tak z vysokodohrievanej syroviny, skráti na polovicu.

Zařízení pro těsné uchycení válce hlubinného pístového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232876

Dátum: 01.01.1987

Autori: Haas František, Forman František, Trsek Miroslav

MPK: F04B 47/00

Značky: zařízení, pístového, uchycení, válce, čerpadla, hlubinného, těsné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro těsné uchycení válce hlubinného pístového čerpadla v předem zvoleném a upraveném místě těžební pažnicové kolony ve vrtu. V pažnicové koloně je provedeno osazení, na jehož horním konci je vytvořen kulový pás, na který dosedá spodní díl stěny válce hlubinného pístového čerpadla s těsněním, který dále přechází v těleso mechanického kotvení válce hlubinného pístového čerpadla v těžební pažnicové koloně. Pro zajištění...

Způsob přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin s nosnou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 232875

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sádlo Josef, Šprongl Luděk, Vlček Hanuš

MPK: G21G 4/00

Značky: radionuklidu, nosnou, vzácných, fázi, radioaktivních, přípravy, způsob, transuranů, zemin, směsi, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin a nosnou fází pro plošné zářiče alfa a beta, neutronové zdroje. nízkoenergetické zdroje záření gama a zdroje brzdného záření gama a současně zvýšení bezpečnosti práce při přípravě těchto směsí. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po smísení etanolem ovlhčené nosné fáze (například práškový kov, keramika) s roztokem radionuklidu a po...

Způsob odstraňování huminových látek z podzemních minerálních, proplyněných a pitných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 232874

Dátum: 01.01.1987

Autor: Konopáč Jindřich

MPK: C02F 1/52

Značky: způsob, podzemních, pitných, minerálních, huminových, proplyněných, odstraňování, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstraňování huminových látek zvláště z proplyněných stolních a léčivých minerálních vod pro jejich plnírenské a lázeňské užití. Způsob je použitelný šířeji pro úpravu podzemních i dalších vod pro pitné a užitkové účely. $čelem jeho vyřešení bylo odstranění nedostatků v kvalitě plněné min. vody s obsahem huminových látek. Způsob úpravy spočívá v tom, že při rychlé oxidaci železnatých sloučenin přirozeně ve vodě přítomných nebo do...

Modifikujúca zložka zmesných trhavín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232873

Dátum: 01.01.1987

Autori: Macho Vendelín, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Adamec Jozef, Sakaloš Štefan, Polievka Milan, Dimun Andrej

MPK: C06B 23/00

Značky: zložka, modifikujúca, zmesných, trhavin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia vedľajších produktov procesu 2-etylhexanolu oxoprocesom z propénu a syntézneho plynu ako modifikujúcej zložky zmesných trhavín. Vynález môžu využiť výrobcovia, resp. spotrebitelia priemyselných trhavín.

Aktivní vrstva nástroje pro optické leštění skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232872

Dátum: 01.01.1987

Autori: Minář Silvester, Vychodil Miloslav

MPK: B24D 3/34

Značky: vrstva, leštění, optické, aktivní, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aktivní vrstvy nástroje pro optické leštění skla tvořené folií, která je ve svých pórech impregnována do průnikově tvrdosti 60 až 100 podle Shore roztokem oxidovaného asfaltu bodu měknutí KK 80 až 140 °C nebo kysličníkům chemicky aktivních fenolformaldehydových pryskyřic modifikovaných 5 až 40 hmotnostními procenty pryskyřic na bázi kalafuny. Dále může být tvořena roztokem fenolformaldehydových pryskyřic modifikovaných 5 až 40...

Elektrolytická lázeň pro vylučování mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232871

Dátum: 01.01.1987

Autor: Drašar Jaroslav

MPK: C25C 1/12

Značky: elektrolytická, mědi, lázeň, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrolytické lázně pro vylučování kovů, zvláště mědi, z roztoků obsahujících povrchově aktivní látky, zpravidla organické přísady, které umožňují získat na katodě kov s hladkým povrchem. Doposud používané povrchově aktivní látky např. thiomočovina nebo sulfitové louhy, však obsahují síru, která zhoršuje kvalitu vylučovaného kovu. Tento nedostatek se odstraňuje použitím alkylfenolu etylenoxidovaného např. monononylaryleteru...

Způsob chemické rafinace 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232870

Dátum: 01.01.1987

Autori: Spousta Eduard, Ambros Dušan, Bartášková Pavla, Čiernik Ján

MPK: C07C 39/07

Značky: rafinace, chemické, způsob, 2,6-xylenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické rafinace technického xylenolu zahříváním s formaldehydem nebo paraformaldehydem při pH 4 až T. Koncentrace vodíkových iontů se udržuje přídavkem 5 až 150 hmotnostních látek tvořících tlumivé roztoky na použitý paraformaldehyd. Tlumivé roztoky umožňují přesné udržení optimálních podmínek kondenzační reakce, nižší koncentraci katalyzátoru a případně jeho opakované využití.

Způsob předení příze ze staplových vláken ve vzduchovém víru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232869

Dátum: 01.01.1987

Autori: Marková Marie, Fajt Ludvík, Dídek Stanislav, Reymanová Markéta

MPK: D01H 1/13

Značky: vzduchovém, způsob, staplových, zařízení, předení, provádění, příze, virů, tohoto, způsobu, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předení příze ze staplových vláken ve vzduchovém víru, v nehybné spřádací trubici, axiálně napojené jedním koncem na nehybnou vzduchovou komoru a druhým na zdroj podtlaku. Tok ojednocených vláken se přivádí ve vzduchové komoře na vzduchovou stěnu vzduchového víru, který vlákna unáší, druží a zhušťuje ve spřádací trubici na otevřený konec příze, sekundárně zkrucované při odtahu v úseku mezi vzduchovou komorou a odtahovým...

Píst pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 232868

Dátum: 01.01.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F02F 3/02, F02F 3/04

Značky: motory, spalovací, píst

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyztužení koruny pístu, zejména u spalovacího motoru, který je součástí mechanicky silně namáhanou za vyšších teplot. Na materiál pístu působí vnitřní pnutí, vznikající z nerovnoměrného rozložení hmot i teplot. Dále pak na materiál pístu působí cyklicky proměnlivé setrvačné síly, vznikající z vratného pohybu ve válci a zátěž z proměnlivého tlaku nad pístem. Podstatou vynálezu je vkládání několika tenkých proužků se zalévacími...

Zařízení pro kontinuální dělení vzorků sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232867

Dátum: 01.01.1987

Autori: Miklenda Jiří, Žák Pavel

MPK: G01N 1/20

Značky: sypkých, vzorků, kontinuální, zařízení, materiálů, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je plynulá regulace vzájemného poměru vyděleného vzorku a odpadu a současně i zmenšení rozměru výpuste a snížení hmotnosti děliče. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, jež sestává z pláště děliče (l), opatřeném výpustěmi pro vzorek (3) a odpad (4) a ve své horní části násypkou (2), kde v plášti děliče (l) je otočně uložena odběrná trubka (6), spojená se svou pohonnou jednotkou (5), Výpusť (3) pro vzorek je...

Zapojení pro přímou kmitočtovou modulaci sínusového oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232866

Dátum: 01.01.1987

Autor: Moskala František

MPK: H03C 3/00

Značky: oscilátoru, sínusového, zapojení, kmitočtovou, modulací, přímou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektroniky. Týká se zapojení pro přímou kmitočtovou modulaci sinusového oscilátoru, zejména vhodné pro přenosové systémy pracující v prostředích a nebezpečím výbuchu v hlubinných dolech. Podstata spočívá v tom, že dvě diferenciální dvojice tranzistorů jsou napojeny na symetrický rezonanční, obvod a zpětná vazba je uzavřena přes dvojitý diferenciální fázovací článek. Vynálezu lze a výhodou také využít v oboru chemie a...

Směs antioxidantů s regeneračním mechanismem účinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232865

Dátum: 01.01.1987

Autori: Taimr Luděk, Pospíšil Jan

MPK: C09K 15/24, C09K 15/20

Značky: směs, regeneračním, účinků, antioxidantu, mechanismem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi antioxidantů s regeneračním mechanismem účinku. Podstatou vynálezu je směs antioxidantů s regeneračním mechanismem účinku, vyznačující se tím, že sestává z aminického antidegradantu obecného vzorce I kde R je isopropyl nebo fenyl a fenolusubstituovaného v polohách 2 a 6 alkylovými zbytky s 1 - 4 C v řetězci jako je 2,6-dimethyl-feonl, 2-methyl-6-terc. butylfenol a 2,6-di-terc, butylfenol v poměru 10:1 až 1:10. Způsob podle...

Regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 232864

Dátum: 01.01.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F01P 7/14

Značky: ventil, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je regulační ventil, upravující automaticky teplotu kapalin či plynů v uzavřeném prostředí formou míjení teplé a studené chladicí kapaliny. Podstata spočívá v propojení tělesa regulačního ventilu s vlnovcovým termoregulátorem a v tělesném uspořádání regulačního ventilu. Regulační ventil je napojen na přívod studené chladicí kapaliny a celý je ponořen ve směšovací nádobě, užívané ke zkoušení motoru. Vlnovcový termoregulátor je...

Zařízení pro řezání pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232863

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bodanský Miroslav, Hanák Zdeněk, Vlček Jaromír

MPK: B26D 1/24

Značky: řezání, pásků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení zařízení pro řezání pásků, které sestává z nožového hřídele s kotoučovým nožem a z přítlačného kotouče. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že přítlačný kotouč (22) je uložen ve vidlici (2), jejíž pouzdrové těleso (3) je konzolovým nástavcem (32) uloženo na vodicí tyči (4) upevněné k rámu (41), přičemž konzolový nástavec (32) má na čepovém rameni (33) uloženu kladku (34), která je ve styku s vodicí dráhou (51) vačky...

Nátěrová hmota na bázi polyvinylových eterů a esterové nitrocelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232862

Dátum: 01.01.1987

Autori: Valouch Pavel, Pokorný Stanislav, Pasecký Jan, Sachl Vladimír, Vlastník Jiří

MPK: C09D 3/16, C09D 3/74

Značky: nátěrová, nitrocelulózy, esterové, polyvinylových, eterů, bázi, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrová hmota podle vynálezu je určena pro ochranu termoplastických hmot před depolymerací, kterou způsobuje ultrafialová složka slunečního záření. Nátěrová hmota je tvořena 4 až 5 % hmot. esterové nitrocelulózy s obsahem sušiny 65 % hmot. vztaženo na nitrocelulózu, 20 až 26 % hmot. polyvinylmetyleteru, 7 až 9 % hmot. uhlovodíkové pryskyřice~ (vyšší než Cl0), 25 až 38 % hmot. etylenglykolmonobutyleteru, 11 až 15 % hmot. etylacetátu, 10 až 13 %...

Krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232861

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 37/00

Značky: dvojí, kroku, zvýšenou, presnosti, délkou, polohování, krokový, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, sestávající z hlavního statorového a hlavního rotorového svazku. Na společné hřídeli je pevně nasazen alespoň jeden hlavní rotorový svazek s drážkováním, které má zubovou rozteč Tr1 a alespoň jeden pomocný rotorový svazek a drážkováním, které má zubovou rozteč Tr2, přičemž pro zubové rozteče Tr1, Tr2 platí: kde "K" je celé kladné číslo, obsahující i způsob...