Archív za 1986 rok

Strana 97

Stavitelný otočný soustružnický hrot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231462

Dátum: 15.06.1986

Autor: Matyáš František

MPK: B23B 23/04

Značky: soustružnický, otočný, stavitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavitelného otočného soustružnického hrotu pro soustružení výkovků všech rotačních obrobků, u kterých je při soustružení obrobek z jedné strany upnut radiálně posuvnými čelistmi upínací desky upevněné na vřetenu soustruhu a z druhé strany podepřen stavitelným otočným hrotem nasazeným do kuželovitého vrtání hrotové objímky koníku soustruhu. Vynález řeší využití středicích důlků u obrobků, které po vykování nebyly prorýsovány a u...

Zapojení pro registraci napětí, proudu a fázového posunu tónového kmitočtu v přítomnosti velkého rušivého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231461

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mejta František, Král Václav

MPK: G01R 19/00

Značky: tónového, kmitočtu, zapojení, posunu, fázového, přítomnosti, napětí, registraci, velkého, proudu, rušivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména hromadného dálkového ovládání v energetice. Účelem vynálezu je umožnit měření a registraci uvedených hodnot současně v několika fázích. Toto je dosaženo pomocí elektrického zapojení, které zpracovává vstupní napětí a vstupní proud přes obvod pro přepínání rozsahu a pásmovou propusť a po vyhodnocení zaznamenává požadované údaje do paměti. Dojde-li k předem zvolené události zapojení, zaregistruje poměry v síti, úroveň...

Transformátor pro usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231460

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lopata Luděk, Stuchl Pavel, Žák Miloslav, Kotora Ivan

MPK: H01F 27/26, H01F 27/24

Značky: usměrňovače, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transformátorů pro usměrňovače používané v elektrických lokomotivách. Vynález řeší problém feromagnetických pomocných spojek jader magnetického obvodu. Pomocné feromagnetické spojky, vložené mezi izolační vodicí desky, jsou vložené volně a posuvně ve směru os jader feromagnetického obvodu transformátoru s malou neferomagnetickou mezerou do okna feromagnetického obvodu transformátoru mezi skupiny vinutí. Všechny skupiny vinutí a...

Článkový parní generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231459

Dátum: 15.06.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef, Kugler Vladimír

MPK: G21C 13/00

Značky: generátor, parní, článkový

Zhrnutie / Anotácia:

U článkového parního generátoru podle vynálezu jsou články generátoru umístěny v izolační krabici, dále komory teplonositele a komory pracovní látky vně izolační krabice a propojovací potrubí teplonositele spolu s propojovacím potrubím pracovní látky prochází průchody ve stěně izolační krabice. Propojovací potrubí teplonositele jsou přitom opatřena v místě mezi komorou teplonositele a průchody ve stěně izolační krabice armaturami, s výhodou...

Buněčné katalyzátory pro biotransformace a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231458

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jirků Vladimír, Čulík Karel, Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír

MPK: C12N 11/16

Značky: buněčné, způsob, výroby, jejich, biotransformace, katalyzátory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká buněčných katalyzátorů pro biotransformace a způsobu jejich výroby. Tyto katalyzátory sestávají z celých, neporušených, enzymově aktivních, nativních, popřípadě předem permeabilizovaných buněk nebo jejich fragmentů a jejich podbuněčných částic a/nebo ze směsi celých nativních buněk s jejich fragmenty, podbuněčnými částicemi, a celým uvolněným obsahem buněk a/nebo z celých, individuálně zesítěných a permeabilizovaných buněk,...

Rozvodová vačka pístového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231457

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F01L 1/08

Značky: rozvodová, motorů, pístového, spalovacího, vačka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vačky pístového spalovacího motoru, jejíž zdvihová křivka je složena v podstatě ze čtyř zdvihových period, z nichž první perioda je vzestupná a poslední perioda sestupná a která zajišťuje otevření ventilu po dobu dvou taktů motoru. Alespoň jedna perioda mezi vrcholem první a poslední periody je vytvořena plynule spojenými funkčními úseky, tvořenými za sebou parabolou, sinusovkou o čtvrtfázi nad šikmou základnou, parabolou...

Způsob přípravy čistého přesyceného roztoku siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231456

Dátum: 15.06.1986

Autori: Najmr Stanislav, Králíček Jaroslav, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/42

Značky: přesyceného, horečnatého, čistého, způsob, roztoku, přípravy, siřičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy čistého přesyceného roztoku siřičitanu hořečnatého z krystalického surového siřičitanu hořečnatého. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se do proudu suspenze obsahující krystaly siřičitanu hořečnatého zavádí nejméně jeden další proud obsahující vodu, přičemž teplota výsledného proudu je nejméně 60 °C, s výhodou 90-120 °C, načež se z výsledného proudu separuje pevný vodonerozpustný podíl.

Soubor diagnostických čidel na parním generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231455

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rybák Martin, Urbánek Miroslav, Matal Oldřich

Značky: soubor, generátoru, parním, čidel, diagnostických

Zhrnutie / Anotácia:

U řešení podle vynálezu jsou diagnostická čidla umístěna na vnějším povrchu pláště parního generátoru v rovinách obsahujících distanční mříže trubkového svazku, na hrdlech kolektorů trubkového svazku a na výstupních hrdlech páry. Je velmi výhodné, aby diagnostické čidlo bylo napojeno na vnější povrch pláště parního generátoru prostřednictvím vlnovodu. Takovéto umístění diagnostických čidel na vnějším povrchu pláště parního generátoru umožňuje...

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 231454

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/58

Značky: nití, vodičů, zařízení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zařízení pro ovládání vodičů nití maloprůměrového pletacího stroje, zejména punčochového apod., které obsahuje ovládací bubínek, jehož osa je rovnoběžná s osou jehelního válce a na jehož válcovém povrchu jsou programové elementy, které v radiálním směru ovládají pracovní elementy stroje, spočívající v tom, že na čele ovládacího bubínku jsou programové elementy, k nimž jsou přiřazeny prostředky pro ovládání vodičů nití.

Způsob výroby samomazných kluzných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231453

Dátum: 15.06.1986

Autori: Peterka Milan, Braunstein Bohumil, Jelínek Václav

MPK: F16C 33/20

Značky: způsob, součástí, samomazných, kluzných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby samomazných kluzných součástí sestávajících z tvrditelných plastických hmot a z funkční kluzné vrstvy na bázi vyztuženého nebo nevyztuženého PTFE. Funkční kluzná vrstva se na plochách určených pro spojení s nosnou vrstvou naleptává alkalickými komplexními sloučeninami a pak se ukotví v tvrditelné lisovací nebo zalévací hmotě přímým zalisováním, vstřikováním nebo zaléváním.

Kolo o vysoké pružnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 231452

Dátum: 15.06.1986

Autor: Klín Ladislav

MPK: B60B 9/26

Značky: vysoké, pružnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Kolo o vysoké pružnosti pro vozidla a mobilní kolová zařízení, kterým se řeší bezplášťové kolo bezpečné v provozních podmínkách. Podstatou vynálezu je kolo s věncem tvořeným dvěma soustavami soustředěných samostatných pružných loukotí, kde každá vnější loukoť je opřena o pružný paprsek a každá vnitřní loukoť je opřena o vnější loukoť a alespoň o jeden nebo více pružných paprsků zakotvených na náboji kola. Části kola paprsek, pružina, loukotě,...

Ohřívač vzduchu nasávaného motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231451

Dátum: 15.06.1986

Autor: Prokop Vlastimil

MPK: F02M 31/12

Značky: nasávaného, motorem, vzduchu, ohřívač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění spouštění vznětových motorů za nízkých teplot. Uvedeného účelu je dosaženo tak, že vzduch nasávaný motorem prochází nejdříve ohřívačem nasávaného vzduchu motorem, kde se předehřeje. Vlivem zvýšené teploty nasávaného vzduchu je ve válci brzdy dosaženo teploty potřebné ke vznícení paliva. Ohřívač vzduchu nasávaného motorem se skládá z trubice /7/, v níž je upevněno keramické těleso s topnou spirálou /6/, v zadní části...

Zapojení systému stabilizace frekvence jednofrekvenčního laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231450

Dátum: 15.06.1986

Autor: Stejskal Alois

MPK: H01S 3/10, G01B 9/02

Značky: jednofrekvenčního, frekvence, laseru, zapojení, stabilizace, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je v sérii zapojený řetězec s generátorem kvasistochastického průběhu frekvence spojený přes obvod logiky, zesilovač modulačního signálu, zesilovač signálu, fázový demodulátor s řídicím zesilovačem, vazebně spojeným s laserem. Obvod logiky je druhým výstupem spojen přes zpožďovací obvod s fázovým demodulátorem. Zapojení je výhodné pro laserový interferenční měřící systém.

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231449

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jelínek Tomáš, Diblík Tomáš

MPK: A01K 7/02

Značky: hospodářských, zvířat, napájení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro napájení hospodářských zvířat a zejména prasat z misky. Napájecí miska je potrubím spojena se zásobní nádržkou. Potrubí je v misce vyvedeno do prostoru vzdušného zvonu, čímž je zamezeno zpětnému proudění vody z misky do přívodního potrubí.

Způsob výroby betonových prvků s předpjatou ocelovovu výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 231448

Dátum: 15.06.1986

Autori: Domorád Jiří, Lembak Michal

MPK: B28B 23/00

Značky: betonových, ocelovovu, prvků, výztuží, výroby, způsob, předpjatou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby betonových prvků s předpjatou ocelovou výztuží, vyznačený tím, že první část ocelové výztuže se uloží spolu s trubicemi a kotevními deskami, pro následné provléknutí druhé části ocelové výztuže betonovým prvkem do formy, načež se první část ocelové výztuže předepne a forma se vyplní betonem, po jehož zatvrdnutí se první část ocelové výztuže odpojí od kotevního zařízení a betonový prvek vyjme z formy a uloží na skládku, na které se...

Vytlačovací tryska pro výrobu tuh

Načítavanie...

Číslo patentu: 231447

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Mitera Jiří, Polanský Josef

MPK: C09D 13/00

Značky: tryska, výrobu, vytlačovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vytlačovací tryska je konstruována tak, že přechody vstupní části na kalibrační válec jsou provedeny bez hran a stejně tak je konstruována i výstupní část trysky. Tato konstrukce zajišťuje vysoké zhutnění materiálu při vytlačování, nedochází k víření materiálu při procesu vytváření žádaného profilu v trysce.

Zařízení pro měření průtoku a přiváděného množství mléka nebo jiných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231446

Dátum: 15.06.1986

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: G01F 3/06, A01J 7/00

Značky: množství, kapalin, průtoku, jiných, přiváděného, mléka, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu má měrný rotační buben, opatřený přívodem kapaliny, v němž je vytvořen střední měřicí prostor, radiálně ohraničený střední kruhovou stěnou s alespoň třemi přepouštěcími otvory, přičemž každý přepouštěcí otvor je vyústěn do svého obvodového měřicího prostoru, ohraničeného jednak radiálně střední kruhovou stěnou a s ní souosou obvodovou kruhovou stěnou, jednak stranově jednou radiální stěnou a jednou svodnou stěnou,...

Zařízení pro řízení frekvence pulsů pneumatických oscilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231445

Dátum: 15.06.1986

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 5/16, A01J 7/00, A01J 5/10...

Značky: řízení, oscilátoru, pneumatických, zařízení, pulsu, frekvence

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že řídící tlakový vývod řídícího uzávěru, opatřeného dvěma tlakovými přívody rozdílných tlaků, je zpětnovazebním propojením spojen s ovládacím prostorem měnitelného objemu, opatřeným ovládací plochou řídícího uzávěru s pružinou. Zařízení je určeno pro přesné a dlouhodobé nastavení frekvence pulsů pneumatických oscilátorů, zejména pro pulsátory v dojicí technice.

Těsný šoupátkový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 231444

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dlouhý Pavel

MPK: F16K 3/06

Značky: těsný, uzáver, šoupátkový

Zhrnutie / Anotácia:

Těsný šoupátkový uzávěr pro uzavírání potrubí, výsypek a zásobníků při dopravě sypkých hmot. Zařízení se týká výrobců dopravních cest a armatur pro sypké hmoty . Účelem vynálezu je vytvoření těsného šoupátkového uzávěru zajištujícího zamezení propouštění materiálu zvláště práškových materiálů podél vodicích lišt a na stranách, kde šoupátko proniká potrubím. Sleduje se i snížení energetických nároků na pohyb šoupátka. Těsné šoupátko ve vodících...

Blokovací mechanismus řazení převodových stupňů s blokovacím elementem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231443

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dvořák Zdeněk

MPK: F16H 57/06

Značky: řazení, mechanismus, blokovací, stupňů, blokovacím, elementem, prevodových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řazení převodů u ručně řazených automobilových převodovek a řeší problém blokování zpětného převodu proti nežádoucímu zařazení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do řadicí dráhy mezi pátým a zpětným převodovým stupněm je vřazen výklopný, omezeně posuvný blokovací element, dovolující pohyb řadící páky z pátého převodového stupně na zpětný převod pouze přes neutrál. Vynálezu může být využito především v oblasti silničních...

Stěna nebo panel pro tepelné agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231442

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ševčík František, Zeitler Josef, Hanák Rostislav

MPK: E04B 1/80, C04B 43/02

Značky: tepelně, stěna, agregáty, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stěny nebo panelu pro tepelné agregáty,zejména pro výstavbu jejich stěn a stropu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnější části i žáruvzdorné vyzdívky, kotvené ne vnější konstrukci 2 kotevními trny 3 s příchytkami 4, je nanesena vrstva nosného žáruvzdorného tmelu a na ní je nalepena vnitřní vrstva 6 žáruvzdorná vláknité izolace. Předmětu vynálezu lze využít u všech typů tepelných agregátů, kde je vhodné využít vláknitých...

Způsob zpracování parciálně rozložené reakční směsi po redukci D,L-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231441

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kostkan Jan, Maternová Miluše, Nedbal Jindřich, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří

MPK: C07C 103/40, C07C 31/20

Značky: zpracování, reakční, parciálně, rozložené, směsi, d,l-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu, redukci, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby širokospektrého antibiotika chloramfenikolu. Řeší zpracování reakční směsi po Meerweinově, Ponndorfově a Verleyově redukci s recyklací 2-propanolu.

Výplňová hmota lisovacích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231440

Dátum: 15.06.1986

Autori: Landa Václav, Smrčka Jaroslav, Ježek Josef, Lucek Jiří

MPK: B29C 1/02

Značky: lisovacích, hmota, výplňová, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Výplňová hmota na bázi cementu nebo betonu je určena pro lisovací nástroje, zejména galvanoplastické skořepiny. Výplňová hmota obsahuje 10 až 30 % hmot. cementu nebo betonu a 70 až 90 % hmot. kovových tělísek, například prášků, pilin, třísek, granulí, nýtů bud samostatně nebo v jejich vzájemné kombinaci, přičemž vodní podíl činí nejvýše 0,8 hmotnosti cementu.

Kartáč na mytí černého nádobí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231439

Dátum: 15.06.1986

Autori: Navrátil Zdeněk, Farský Jiří

MPK: A47L 17/04

Značky: nádobí, kartáč, mytí, černého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kartáče na mytí černého nádobí který sestává z molitanového válečku vloženého do obalu vytvořeného z polovin zdrhovadel.

Dvousměrný servomagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 231438

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kunčík Jan

MPK: H01F 7/16, H01F 7/06

Značky: dvousměrný, servomagnet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládání regulační tyče vstřikovacích čerpadel spalovacích motorů. Účelem vynálezu (technický problém) je ovládání regulační tyče vstřikovacího čerpadla malým a rychlým servomagnetem pro účely elektronické regulace množství dodávaného paliva do spalovacích motorů. Podstatou vynálezu je, že na společném hřídeli dvousměrného servomagnetu jsou umístěny dva elektromagnetické systémy tak, že jejich síly podle požadavků střídavě...

Řadič analogově číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231437

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dostál Jiří

MPK: H03K 13/17

Značky: řadič, analogově, číslicového, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je použitelný pro konstrukci analogově číslicových převodníků pracujících ne principu postupné aproximace a určených pro vstupní analogové jednotky mikropočítačů. Předmětem zapojení podle vynálezu je řadič analogově číslicového převodníku s postupnou aproximací, který obsahuje aproximační registr a řízený generátor hodinových pulsů sestavený ze dvou monostabilních klopných obvodů. Tento řadič vyšle po spuštění N+1 hodinových pulsů...

Zapojení pro řízení experimentu měření tremoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231436

Dátum: 15.06.1986

Autori: Labaj Petr, Jankových Lubomír

MPK: A61B 5/10

Značky: experimentu, zapojení, měření, tremoru, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízení experimentu měření tremoru paže nebo prstů pokusné osoby. Namísto manuálního řízení experimentu vynález řeší jeho automatické řízení. Jeho podstatou je, že počáteční i koncový dotykový bod jsou provedeny z elektricky vodivého materiálu a jsou elektricky izolovány od tělesa panelu, přičemž počáteční dotykový bod je připojen stavovým vstupem na vnější vstup signálu dotyk počátečního dotykového bodu a stavovým výstupem na...

Zařízení na vytváření lemu na plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231435

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bartoníček Jiří

MPK: B21D 19/04

Značky: plechů, zařízení, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení produktivity práce při současném zlepšení kvality lemu a značné zlepšení podmínek bezpečnosti práce z hlediska úrazovosti. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením, jehož podstatou jsou dvě protilehlé hlavice, na každé z obou hlavic jsou horizontálně uspořádány tři páry kladkových hlav s vertikálním uložením tvářecích kladek a vlastním pohonem každé kladky. Při této poloze kladkových hlav po zavedení plechu mezi tvářecí...

Univerzální bezkontaktní ochranné zařízení pro hlídání prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231434

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G08B 13/18

Značky: hlídání, univerzální, prostoru, bezkontaktní, zařízení, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního bezkontaktního ochranného zařízení pro hlídání prostorů. Zařízení sestává s řídicí jednotky a několika optických jednotek, přičemž každá jednotka je opatřena klopným obvodem a všechny tyto klopné obvody dohromady vytvářejí posuvný registr. Každá optická jednotka obsahuje přijímač a vysílač světelného paprsku. Dojde-li k přerušení dráhy světelného paprsku mezi přijímačem a vysílačem, vyšle řídicí jednotka povel k...

Způsob výroby koncentrátů ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231433

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šálek Jaroslav, Hejtmánek Milan, Znamenáček Milan, Skvrnová Anna, Přidal Jiří, Lustig Jiří, Šťastný Vladislav

MPK: C09B 67/16, C09B 67/12, C09B 47/04...

Značky: pigmentů, ftalocyaninových, výroby, koncentrátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Surový ftalocyaninový pigment se mele v perlovém mlýnu a přídavku 30 až 200 % povrchově aktivních látek, které po chemické desaktivaci úpravou pH na hodnotu 2 až 7 zůstávají v pigmentovém koncentrátu jako nosič.

Planetový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 231432

Dátum: 15.06.1986

Autor: Babák Jan

MPK: F16H 1/28

Značky: planetový, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Planetový mechanizmus tvořený korunovým kolem s vnitřním ozubením a satelitem a vnějším ozubením vytvarovanými z jednoho dílu s bočnicemi a opatřený unášečem, vymezujícím osovou vzdálenost středů korunového kola a satelitu na velikost excentricity, vyznačený tím, že ozubení alespoň jednoho z ozubených kol má v řadě zubů (13) vytvořenou nejméně jednu zubovou mezeru (4, 11), jejíž šířka (m) v pásmu pracovní výšky (h) zubů (13) je rovna nebo větší...

Přenášecí zařízení, zejména pro víceoperační postupové automaty k objemovému tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 231431

Dátum: 15.06.1986

Autori: Malá Milada, Novák Pavel

MPK: B21J 13/08

Značky: tváření, postupové, automaty, víceoperační, přenášecí, zařízení, objemovému, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je ochrana vlastního pohybového mechanismu přenášecího zařízení a současně i nástrojů a některých strojních součástí tvářecího stroje proti poškození. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním řešením dvojic konstrukčních kleštin jejichž podstata spočívá v tom, že alespoň jedna kleština z každé dvojice kleštin, je výkyvně uložena na polohově fixovaném čepu přenášecího ramena prostřednictvím pružného elementu, například pružiny.

Těsnění rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231430

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zelenka Jiří, Heidinger Miloslav, Čermák Milan

MPK: F16J 15/34

Značky: součástí, rotačních, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší těsnění rotačních součástí a minimální zastavěnou plochou, malým počtem konstrukčních dílů a vysokou účinností a životností. Utěsněni rotačních součástí se dosáhne tím, že stlačený gumový kroužek je jednou svou stranou ve styku a tělesem a druhou stranou vyvozuje konstantní přítlak na nehybný třecí kroužek, který je v axiálním směru kluzně opřen o hřídel. Protože stlačený gumový kroužek neustále přitlačuje nehybný třecí kroužek k...

Prostředek na ošetření praného prádla v domácnosti, přidávaný do poslední máchací vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231429

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šen Josef, Langer Oskar, Ječný Jiří

MPK: C11D 1/83

Značky: ošetření, prádla, prostředek, domácnosti, poslední, máchací, přidávaný, praného

Zhrnutie / Anotácia:

Máchací prostředek zlepšuje omak prádla, jeho žehlivost a zabraňuje vzniku statického náboje. Prostředek složený z kondenzačního produktu dietanolaminu s kyselinou stearovou, dimetyl-benzyl-amoniumchloridu kyseliny kokosové, kyseliny olejové, kyseliny octové a glycerinu nebo polyetylénglykolu. Na ošetření praného prádla v domácnosti, případně i ve veřejných prádelnách.

Tkací stroj, zejména víceprošlupní

Načítavanie...

Číslo patentu: 231428

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kuba Zdeněk, Sedláček Ivan

MPK: D03D 47/26

Značky: tkací, stroj, zejména, víceprošlupní

Zhrnutie / Anotácia:

Tkací stroj, zejména víceprošlupní jehož účelem je zjednodušit konstrukci prošlupního ústrojí, odstranit přímočaře vratný pohyb sekcí a nahradit jej pohybem rotačním. Toho se dosáhlo tím, že zařízení na tvorbu prošlupu sestává z plochých rotačních nitěnek, opatřených vodícími očky, uložených v podélném vedení s alespoň jednou vodicí plochou rotačně náhonově spřažených svým obvodem s hnacím elementem, přičemž volná část každé nitěnky mezi...

Rošt fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231427

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vilimec Ladislav

MPK: F27B 15/02

Značky: vrstvy, fluidní, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Rošt fluidní vrstvy, vytvořený z trubek a chlazený kapalným nebo plynným médiem vyznačený tím, že trubky (2) roštu fluidní vrstvy (1) jsou uspořádány nejméně v jedné řadě a mezi trubkami (2) roštu fluidní vrstvy (1) jsou vytvořeny mezery (9), které jsou ze strany fluidní vrstvy (1) roštu uzavřeny zařízeními (10) pro rozvod fluidační tekutiny do fluidní vrstvy (1).

Nášlapný vak na léčení a prevenci bércového vředu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231426

Dátum: 15.06.1986

Autori: Holan Vladimír, Gold František

MPK: A61F 13/06

Značky: léčení, nášlapný, prevenci, vředu, bércového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku prostředku k léčení a prevenci bércového vředu. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z distálního nášlapného vaku 3, spojeného s kompresním vakem 2, na který je napojen hydrostatický vak 1. Tento hydrostatický vak 1. je opatřen vstupním ventilem 4. Další výhodu také přináší, je-li k hydrostatickému vaku 1 připojen prostřednictvím trubice přídavný hydrostatický vak.

Generátor deformací harmonické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231425

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stehno Václav, Hrnčíř Zbyněk

MPK: F16H 1/10

Značky: generátor, harmonické, deformací, převodovky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátoru deformací harmonické převodovky, jenž je uložen na hnacím hřídeli a při svém otáčení deformuje pružné ozubené kolo, jež se tak v jistých pásmech dostává do záběru s tuhým ozubeným kolem. Od pružného ozubeného kola je odvozeno otáčení hnaného hřídele. Pásma záběru se při otáčení generátoru deformací přemísťují a během jedné otáčky se v záběru vystřídá postupně celé ozubení. Generátor deformací se skládá z pružného...

Třídicí síto z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231424

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Jiří, Hnětýnko Oldřich, Kuff Lubomír, Benda Jindřich

MPK: B07B 1/46

Značky: plastů, síto, třídicí

Zhrnutie / Anotácia:

Třídicí síto z plastů je zobrazeno na obr. 1. Je určeno k frakčnímu třídění pevných abrazivních částic. Sestává z ocelového nosnému rámu a sítových segmentů. Sítový segment je zhotoven z otěruvzdorného plastu. Uvnitř tělesa sítového segmentu je zastříknutý rámeček z tuhého plastu. Rozdílné fyzikálně-mechanické vlastnosti plastických hmot, ze kterých je sítový segment zhotoven způsobují,že sítový segment vykazuje trvalé napnutí sítové plochy,...

Mobilní hala

Načítavanie...

Číslo patentu: 231423

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šilar Jiří, Telecký Václav, Kocůrek Ladislav, Kořínek František

MPK: E04H 1/12, E04B 1/32

Značky: mobilní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata mobilní haly spočívá v tom, že obsahuje příhradové čtvrtoblouky, z nichž jsou vytvořeny nosné oblouky celé konstrukce. Příhradové čtvrtoblouky jsou zhotoveny z vnějších trubek a z vnitřních trubek, jejichž zakřivení je rovnoměrné a jejichž vzájemná vzdálenost je u úpatí příhradových čtvrtoblouků menší než u jejich vrcholu. Vnější trubky jsou nasunuty jedním koncem na úchytné čepy upravené na podélné vrcholové vaznici. Vnitřní trubky...