Archív za 1986 rok

Strana 96

Ponorný impulsový hydrant

Načítavanie...

Číslo patentu: 237202

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mednikarov Vladimir Stefanov, Georgiev Vesselin Jordanov

MPK: A01G 25/00

Značky: ponorný, hydrant, impulsový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká impulsového podzemního hydrantu, jehož se využívá ve stabilních postřikovacích systémech se synchronní impulsovou činností. Úkolem vynálezu je vytvoření impulsového podzemního hydrantu minimálních rozměrů, s minimálními ztrátami vodní energie, s minimálním objemem potrubních úseků ze zásobníkem na vodu a vzduch, bez nutného připojení doplňujících elementů jak k posuvné tyči, tak i k tělesu hydrantu. Úkol se řeší vytvořením...

Ponorný hydrant

Načítavanie...

Číslo patentu: 237201

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mednikarov Vladimir Stefanov, Georgijev Vesselin Jordanov

MPK: A01G 25/00

Značky: ponorný, hydrant

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podzemního hydrantu, jehož se využívá pro zavlažování zemědělských kultur, zejména ve stabilních postřikovacích systémech. Úkolem vynálezu je vytvoření podzemního hydrantu na vodu, znečištěnou mechanickými nečistotami, který má uzavírací mechanismus k napájecímu potrubí rozvodné sítě pro postřikování a který je uskutečněn ve stabilní variantě, bez hybných regulujících součástí a těsnění. Úkol se řeší vytvořením podzemního...

Svitková elektroda pro zapouzdřené niklkadmiové akumulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 231500

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stompfe Milan, Jindra Jiří, Musilová Miroslava, Krejčí Ivan, Mazourek Jindřich, Měsíček Jaroslav, Mrha Jiří

MPK: H01M 4/32

Značky: zapouzdřené, elektroda, niklkadmiové, svitková, akumulátory

Zhrnutie / Anotácia:

Svitková elektroda pro zapouzdřené niklkadmiové akumulátory podle vynálezu se vyznačuje tím, že proudový sběrač je střídavě opatřen perforací s lícovými výstupky a rubovými výstupky tvaru otevřeného dutého nýtku, které tvoří řady ve směru podélné osy pásu proudových sběračů, přičemž výška výstupků dosahuje nejvýše výšky následně naválcované aktivní elektrodové směsí. Způsob výroby svitkové elektrody podle vynálezu záleží v tom, že kovový pás se...

Způsob přípravy methyl-alfa-D-glukopyranosidu značeného radioisotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C s využitím značeného alfa-D-glukanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231499

Dátum: 15.06.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 15/00

Značky: využitím, značeného, methyl-alfa-d-glukopyranosidu, přípravy, izotopem, alfa-d-glukanu, způsob, radioisotopem, stabilním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy methyl-alfa-D-glukopyranosidu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C s využitím značeného alfa-D-glukanu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že značený alfa-D-glukan, izolovaný s výhodou z fotoautotrofních organismů se uvede v reakci s methanolickou kyselinou trifluoroctovou, výhodně o 5 až 258 koncentraci, v přítomnosti 2 až 4 B vody vztaženo na hmotnost methanolu, při teplotě 85 až 100...

Způsob přípravy D-glukosamidu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231498

Dátum: 15.06.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: d-glukosamidu, způsob, značeného, izotopem, radioizotopem, přípravy, stabilním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že značená D-fruktóza se uvede v reakci s mathanolickým nebo ethanolickým amoniakem, připraveným nasycením příslušného alkoholu při 0 oC, s výhodou při teplotě 18 až 24 oC po dobu 15 až 18 dnů v uzavřeném systému v přítomnosti jednoho nebo více katalyzátorů Vybraných ze skupiny zahrnující kyselinu...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hladký Jan, Raška Pavel, Šigut Ivan, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Hromek František, Slouka František, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Hošek Jan, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Varta Jiří, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf

MPK: C21C 5/46

Značky: kombinované, kyslíkových, dmýchání, výrobe, trysky, hlavice, konvertorech, horní, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob spojení kliky s převodníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231496

Dátum: 15.06.1986

Autor: Linhart Josef

MPK: B62M 3/00

Značky: spojení, kliky, převodníkem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojení převodníku s klikou středového složení jízdních kol, dětských vozítek apod. Účelem vynálezu je zjednodušit dosud používané a ekonomicky i časově náročné způsoby. Podstatou vynálezu je to, že klika, s vydrážkovaným krčkem se zalisuje do nevydrážkovaného otvoru v převodníku a konec, krčku se nýtovacím trnem na stejném zařízení roznýtuje. Klika i převodník jsou předem opatřeny,konečnou povrchovou úpravou galvanickým...

Slévárenský zářez

Načítavanie...

Číslo patentu: 231495

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pálenský Jan, Velecký Svatopluk

MPK: B22C 9/08

Značky: slévárenský, zářez

Zhrnutie / Anotácia:

Slévárenský zářez má ve svém průběhu změněnou prostorovou geometrii z vodorovné štěrbiny vyústěné z odstruskovače na svislou štěrbinu zaústěnou do dutiny formy, při horním, spodním nebo kombinovaném vtokování. Svislá štěrbina může být zaústěna spojitě na celou výšku dutiny formy. Průtočný průřez může být směrem k dutině formy plynule zvětšen.

Zařízení pro zavážení zplyňovacích generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231494

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jeřábek Vladimír, Pech Jaroslav, Vaněček Václav

MPK: C10J 3/30

Značky: zavážení, generátoru, zplyňovacích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení funkce horního uzávěru nádoby pro přepouštění uhlí při současném zvýšení výroby plynu. Zařízení sestává z dvojité násypky nad nádobou pro přepouštění uhlí, střídavě spojenou s tlakovým prostorem reaktoru a beztlakou nádobou. V komoře /3/ pod svodkami /2/ dvojité násypky /1/ je otočný dvoukřídlý deskový uzávěr /5/ spojený s čepem /6/ uloženým ve stropě /7/ komory /3/ s kyvným ovládáním /8/ pomocí ovládacího členu...

Přerušovač elektrického obvodu ovládaný světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231493

Dátum: 15.06.1986

Autori: Cimpl Zdeněk, Kosek František

MPK: H01L 31/08

Značky: ovládaný, přerušovač, obvodů, světlem, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přerušovače elektrického obvodu, citlivého na světlo, který obsahuje vrstvu Ag a chalkogenidovou vrstvu o složení As2SxSey, kde 2,6 ( x + y ( 8. Činnost přerušovače je řízena vřazením pomocné elektrody, mezi níž a vrstvu Ag se vkládá pomocné napětí.

Zapojení automatického regulátoru čtecí úrovně číslicového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231492

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rejžek Milan, Seidl Karel, Vorel Miloslav, Fenik František

MPK: G05B 11/12

Značky: číslicového, automatického, regulátoru, zapojení, signálu, úrovně, čtecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení automatického regulátoru čtecí úrovně číslicového signálu řeší problém vytváření výstupního napětí čtecí úrovně číslicového signálu pro sdružený televizní signál s číslicovou složkou, určený pro použití v rozhlasové družicové službě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup regulačního komparátoru /Kr/, na jehož neinvertující vstup /1/ je připojen zdroj /ZU1/ sdruženého číslicového signálu, je připojen na první vstup dvouvstupového...

Výkonová polovodičová dioda s vysokou zatížitelností v závěrném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231491

Dátum: 15.06.1986

Autori: Homola Jaroslav, Školník Václav, Pína Bohumil, Kalenda Libor

MPK: H01L 29/00

Značky: zatížitelností, polovodičová, závěrném, vysokou, směru, výkonová, dioda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové diody s vysokou zatížitelností v závěrném směru. Dioda je tvořena dvěma integrovanými strukturami, z nichž jedna obsahující čtyři vrstvy střídavě opačného typu vodivosti je Vytvořena ve Vnitřní části plochy polovodičového systému, zatímco okrajová část polovodičového systému, ve které Vysokonapěťový PN přechod Vystupuje na povrch, je tvořena strukturou se dvěma vrstvami vzájemně opačného typu vodivosti....

Plášť výhřevné desky pro selata

Načítavanie...

Číslo patentu: 231490

Dátum: 15.06.1986

Autori: Brož Václav, Lomoz František

MPK: A01K 1/05

Značky: plášť, výhřevné, desky, selata

Zhrnutie / Anotácia:

Plášť výhřevné desky pro selata je sestavený z víka a dna. Mezi bočnicemi dna a víka je klínovitá mezera, do které vystupují protilehlé výstupky na bočnicích víka, přičemž největší rozměr bočnic je větší než vzdálenost mezi protilehlými výstupky. Klínovitá mezera je vyplněna těsnicí zalévací hmotou.

Řadicí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231489

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čadina Jiří

MPK: F16H 5/04

Značky: ústrojí, řadicí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit náročnost kulis řadicího ústrojí na stavební prostor, u jiných konstrukcí vyloučit vznik dalších vůlí v převodovém systém atd. Podstatou vynálezu je to, že válcová řadicí kulisa sestává z vnitřní kovové části a vnějšího pláště z plastu, přičemž ve vnitřní části jsou vytvořeny výstupky pro převodové spojení s řadicím automatem. Ve vnějším plášti jsou vytvořeny tvarované drážky, jež jsou spojeny s čepy řadicích vidlic...

Způsob přípravy fluorescenčního rybářského vlasce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231488

Dátum: 15.06.1986

Autori: Janeček Jiří, Budín Jiří

MPK: A01K 91/00

Značky: způsob, fluorescenčního, vlasce, přípravy, rybářského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy fluorescenčních rybářských vlasců z polyamidu aplikací opticky zjasňujícího prostředku ve stadiu chlazení zvlákněného nedlouženého monofilu. Zvlákněný menofil prochází chladicí vanou obsahující vodní roztok opticky zjasňujícího prostředku v koncentraci 0,5 až 15 g l-1 při teplotě 10 až 40 (C. Vynálezu lze použít při výrobě syntetických vláken a monofilů.

Způsob využití tepla a kysličníku siřičitého ze spalných plynů kotelen v hydrometalurgickém procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231487

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hlaváč Josef, Homolka Václav, Křepelka Jan, Fiala Milan, Kroupa Jan

MPK: F23J 15/00

Značky: kotelen, plynů, procesu, využití, tepla, kysličníku, spalných, siřičitého, způsob, hydrometalurgickém

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob využití tepla a kysličníku siřičitého ze spalných plynů kotelen v hydrometalurgickém procesu. Kapalná fáze a obsahem síranu železnatého se přivádí do teplosměnného zařízení, kde je uváděna do přímého styku se spalnými plyny. Přitom dochází k ochlazení spalných plynů za současného ohřevu kapalné fáze a jednak k oxidaci síranu železnatého kyslíkem, obsaženým v kouřových plynech na síran železitý, jednak ke katalytické...

Způsob dělení azbestovláknitých desek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231486

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jurkas Josef, Tesařík Vojtěch, Linke Josef

MPK: B26D 7/00

Značky: způsob, způsobu, azbestovláknitých, tohoto, dělení, desek, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělaní azbestovláknitých desek je použitelný v podmínkách externích elektromontáží. Způsob dělení podle vynálezu zaručuje kvalitní provedení dělením tvořené hrany a zrychluje tuto činnost, čímž zvyšuje produktivitu práce. Při tomto způsobu se nevyvíjí lidskému zdraví škodlivý azbestový prach. Podstatou je provedení protilehlých vrypů z obou stran desky a následné zlomení desky lámací hranou, která má určitou danou vzdálenost od místa...

Lamelové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 231485

Dátum: 15.06.1986

Autor: Šrom Lubomír

MPK: F04C 18/00

Značky: lamelové, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpadel a týká se lamelového čerpadla, zejména uložení lamel v drážkách rotoru čerpadla. Podstatou vynálezu je, že na dně radiální drážky rotoru je nejdříve uloženo tělísko z materiálu o vyšší měrné hmotnosti, kupříkladu drát z nerezové oceli, a na něm pak vlastní lamela z materiálu o nízké měrné hmotnosti, přičemž výška lamely je menší než hloubka drážky rotoru o průměr volně uloženého tělíska.

Ozubený drticí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231484

Dátum: 15.06.1986

Autori: Karásek František, Janota Jiří, Vocel Milan, Špunda Josef

MPK: B02C 4/02

Značky: ozubený, drticí, kotouč

Zhrnutie / Anotácia:

Z ozubených drticích kotoučů ve tvaru rovnoplochého mezikruží členěného po vnějším obvodu dvojicemi střídajících se řezných a opěrných ozubů jsou sestaveny válce ozubených válcových drtičů ke zdrobňování jílovitých hornin. Podstatou vynálezu je, že řezný ozub je tvořen tvarovým drticím nožem, ukotveným v dostředné drážce kotouče, jejíž průřez je vypukle klínovitě tvarován. Drticí nůž je v dostředné drážce ustaven příložkou a pojištěn průchozím...

Montážní lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231483

Dátum: 15.06.1986

Autor: Konečný Josef

MPK: E04G 1/36

Značky: montážní, lešení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit montážní lešení pro provádění oprav hutních zařízení, zejména přestavitelného ústrojí trysek ocelářských pecí, uložených na lafetách. Montážní lešení je tvořeno svislým obdélníkovým rámem, k jehož prvé čelní straně je připevněna pevně nebo přestavitelně montážní vodorovná plošina a k jeho druhé čelní straně, u jeho paty, připevněno protizávaží. Montážní vodorovná plošina je podepřena pevným nebo teleskopickým sloupem.

Zařízení pro manipulaci s předměty umístěnými mimo dosah jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231482

Dátum: 15.06.1986

Autori: Konečný Josef, Peterek Václav

MPK: C21B 7/12

Značky: zařízení, jeřábu, umístěnými, předměty, manipulaci, dosah

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro manipulaci s předměty umístěnými mimo dosah jeřábu, zejména se stojanem ucpávačky odpichového otvoru vysoké pece. Zařízení pro tento účel je tvořeno příhradovým vodorovným obdélníkovým vahadlem se závěsnými čepy, jehož prvé rameno je opatřeno přestavitelným protizávažím a konec jeho druhého ramena spojovacími elementy s přepravovaným předmětem.

Zapojení obvodu pro řízení elektromagnetu pistole pro obloukové tlakové svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 231481

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tomeš Karel

MPK: B23K 9/10

Značky: pistole, svařování, tlakově, obvodů, obloukové, zapojení, řízení, elektromagnetů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodů pro řízení elektromagnetu pistole pro obloukové tlakové svařování. Vynálezem je umožněno přesné polohování přivařovaného svorníku na předem označené místo pomocí svařovací pistole, ve které je zatlačování svorníku do taveniny ovládáno elektromagnetem, bez nutnosti použití polohovacích šablon. S výhodou lze vynález Využít k ovládání elektrických prvků, kde se požaduje, aby jeho stavy byly řízeny postupným rozpínáním...

Zařízení na měření rozptylné propustnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 231480

Dátum: 15.06.1986

Autori: Studenovský Karel, Bumbálek Jaroslav, Bernard Jaroslav

MPK: G01J 1/00

Značky: měření, propustností, rozptylné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno pro nedestruktivní měření rozptylné propustnosti korundových trubic, jež jsou základním prvkem vysokotlakých sodíkových výbojek. Je tvořeno seřiditelným světelným zdrojem /1/ a kulovým fotometrem složeným ze dvou částí /16, 17/ a do jeho horní části zasahuje měřicí trn /7/, opatřený výstupním otvorem u válcového zrcátka /28/ a pomocnými clonami /12, 13/ a clonou /11/ s předřazenou spojnou čočkou /9/. Dále je v...

Mostní závěr pro velké dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 231479

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kunc Vlastimil, Reček Jiří

MPK: E01D 19/06

Značky: velké, dilatace, mostní, závěr

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je možnost provádět úpravy mostních závěrů železničních mostů, aniž by bylo nutné demontovat železniční svršek a provést výluku železničního provozu. Uvedeného účelu se dosáhne mostním závěrem podle vynálezu, sestávajícím z konzol /1/ a /2/ podélníků /3/ a /4/, na něž jsou uloženy krajní mostnice /5/ a /6/. Ke konzolám /1/ a /2/ jsou oboustranně připevněny podpěry /7/ a /8/ spojovacích nosníků /9/, jež jsou vzájemně spojeny...

Zařízení pro nastavování délky útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 231478

Dátum: 15.06.1986

Autor: Svatý Vladimír

MPK: D03D 47/36

Značky: nastavování, strojích, zařízení, délky, tkacích, útku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká tkacích strojů, a to zařízení pro nastavení délky prohazovaného útku prošlupem. Toto zařízení obsahuje otočnou nosnou trubici, opatřenou ozubením, kolem které je v záběru s ozubeným kolem hlavního pohonu stroje, přičemž v nosné trubici je uložen hřídel s vodičem útku. Podle vynálezu je na nosné trubici stavitelně uložen a maticí zajištěn disk a pastorky se šikmým ozubením, nesoucím kliky pro ukládání útku, přičemž tyto...

Souprava pro vrtání sady otvorů v boční stěně tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231477

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hušbauer Josef

Značky: tunelů, souprava, boční, vrtání, otvorů, stěně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prací v tunelu, zejména pro městskou podzemní dopravu. Řeší problém předvrtání otvorů v boční stěně tunelu, do kterých se zakotví háky, nesoucí elektrické kabely určené pro napájení elektrické trakce v tunelu, případně i pro signalizaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že táto souprava pozůstává ze základní kostry /20/, na jejíž bočních stranách jsou uloženy vrtačkové lafety /40/, nesoucí vlastní vrtačky /50/. Tato základní...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231476

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dostál Jan

MPK: F16H 3/44

Značky: převodovka, vícestupňová, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky tvořené třemi jednoduchými planetovými soukolími, třemi vstupními spojkami a třemi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění tří spojek a tří brzd, kdy při použití tří jednoduchých planetových soukolí, tří spojek a tří brzd se dosáhne šesti dopředných a dvou zpátečních převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Zařízení k rozpojování živičných krytů vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231475

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hladík Luděk, Rajdl Jiří, Klíma Josef

MPK: E01C 23/12

Značky: rozpojování, krytu, zařízení, vozovek, živičných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro snímání živičného krytu ve zvolené tloušťce. Rotující třecí kotouč v dělicí rovině rovnoběžné s povrchem krytu produkuje teplo, které usnadňuje rozpojení krytu, který je vylamován diskem umístěným nad rotujícím kotoučem. Umožňuje získání materiálu pro znovuzpracování živičných obalených směsí i vyrovnání nivelity vozovek.

Způsob úpravy vodného extraktu z heřmánku pravého /Matricaria chamomilla L./

Načítavanie...

Číslo patentu: 231474

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kolínková Blanka, Kolínek Jiří, Proksa Bohumil

MPK: A61K 35/78

Značky: chamomilla, úpravy, matricaria, pravého, vodného, extraktu, způsob, heřmánku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy vodného extraktu z heřmánku pravého /Matricaria chamomilla L./ za účelem získání vodně etanolického roztoku bez zákalu mísitelného s vodou, i etylalkoholem. Tohoto účelu se dosáhne tím, že k vodnému extraktu s obsahem vody 30 až 70 hmot. procent se za míchání a teploty 18 až 40 °C přidá tolik etylalkoholu, že výsledná koncentrace etylalkoholu ve směsi je 60 až 90 hmot. %, vzniklá suspenze se nechá sedimentovat a čirý vodně...

Způsob přípravy diboranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231473

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maczurková Věra, Smrček Jaromír

MPK: C01B 6/10

Značky: diboranu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Diboran se sníženou koncentrací závadných příměsí se připravuje redukcí chloridu boritého tetrahydridohlinitanem lithným v aromatickém uhlovodíku při 50 °C. Směs plynů, obsahující diboran, vodík, chlorid boritý a aromatický uhlovodík, je vedena systémem rafinačních chladičů, ve kterých se odstraní chlorid boritý a uhlovodík, do tlakové vymrazovací nádoby, kde kondenzuje diboran. Diboran takto připravený neobsahuje žádné halogenborany. Výtěžky...

Způsob čiření huminových vod s vysokou koncentrací huminových látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231472

Dátum: 15.06.1986

Autor: Žáček Ladislav

MPK: C02F 1/52

Značky: čiření, koncentrací, vysokou, huminových, látek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

vynález se týká čiření huminových vod hlinitým nebo železitým koagulantem. Koagulant se přidává do vody ve dvou dávkách. První přídavek musí být bez přítomnosti HCO3- iontů. Po 2 až 10 minutách se přidává alkalizační prostředek, načež se přidá druhá část koagulantu. Vedený způsob má značně širší optimální oblast koagulace a dobrou účinnost.

Zásobník plochých dílců, zejména podpěr nosných desek nevratných palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 231471

Dátum: 15.06.1986

Autori: Prokop Bohumír, Tauchman Vlastimil, Moravová Jarmila, Pelikán Evžen

MPK: B65D 19/38

Značky: zásobník, desek, nevratných, dílců, palet, zejména, plochých, nosných, podpěr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zásobníku plochých dílců, zejména podpěr nosných desek nevratných palet. Zásobník je vytvořen blokem plochých dílců, na jehož jedné straně je vrstva aktivního lepidla, zakrytá odstranitelnou. ochrannou vrstvou papíru nebo fólie. Zásobník je použitelný ve výrobních oblastech, ve kterých se nalepují ploché dílce různého tvaru na deskový materiál.

Odvzdušňovací zařízení převodného ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231470

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novotný Aleš, Sirotek Jiří, Kubínek Jiří, Šváb Pavel, Šantora Vladimír

MPK: F16H 57/02

Značky: odvzdušňovací, zařízení, převodného, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem odvzdušňovacího zařízení podle vynálezu je odstranit únik oleje z převodového prostoru u obvyklých malých spojovacích otvorů i podtlakově řízených ventilů, případně odstranit složitost odvzdušnění pomocí dutého hřídele s radiálními otvory pro převodné ústrojí. Podstatou vynálezu je spojení převodného prostoru s vnější atmosférou, prostřednictvím dutého hřídele s vestavěnou tryskou. Tento hřídel je jedním koncem,na kterém je vytvořen...

Čisticí roztok pro hliníkové ofsetové desky s oxidovaným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231469

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavelka Jan, Královský Josef

MPK: G03F 7/02

Značky: ofsetové, čisticí, oxidovaným, desky, roztok, hliníkové, povrchem

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí roztok je určen k vyčištění tiskových míst na hliníkové tiskové desce pro zvýšení adheze tiskového laku. Podstatu roztoku tvoří hydroxid sodný, dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové a voda.

Kontaktní čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231468

Dátum: 15.06.1986

Autor: Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, čočka

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní čočka, vyznačující se tím, že její jedna povrchová plocha, kupř. vnější konvexní, nebo vnitřní konkávní, případně obě plochy jsou tvořeny dvěma, nebo více kulovými plochami /E/ protínajícími nebo ležícími na základní kulové ploše /Z/, která tvoří okraj kontaktní čočky a přechody mezi nejméně dvěma plochami jsou stupňovité /A/.

Pístové vstřikovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 231467

Dátum: 15.06.1986

Autor: Indra Jaromír

MPK: F02M 59/26, F02M 59/44

Značky: vstřikovací, pístové, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vznětových motorů. Vynález zlepšuje vedení pístu a pístového zvedáku a usnadňuje montáž vstřikovacích jednotek u pístového vstřikovacího čerpadla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je přibližně uprostřed délky pístu vytvořeno na něm příčné raménko, vedené s malou vůlí v podélných drážkách upravených ve spodní části válce. Na spodním konci je píst opatřen dvěma navzájem a s osou pístu rovnoběžnými krátkými rovinnými...

Zařízení k přívodu oleje do otáčejícího se hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 231466

Dátum: 15.06.1986

Autori: Herza František, Baumgartl Edmund

MPK: F15B 13/02

Značky: hřídele, přívodů, oleje, otáčejícího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přívodu oleje do hřídele, otáčejícího se o 180° . Podstata vynálezu spočívá v tom, že pevná kostka na plášti je spojená hadicemi s pohyblivou kostkou připevněnou na výstupním hřídeli. Tak se dostává olej z hydraulického obvodu až do kanálů výstupního hřídele a dále například do chapačů. Na hadicích je svěrka, do které je zakotven jeden konec lana vedeného dále přes kladku a napínák do vodítka, kde je upevněn druhý konec. Hadice...

Způsob přípravy lithiových iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 231465

Dátum: 15.06.1986

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Hahnelová Heide, Popov Georgij

MPK: C08F 12/36, C07F 1/02

Značky: polymerace, lithiových, přípravy, iniciátorů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy lithiových iniciátorů polymerace po1yfunkčního typu reakcí meta- nebo para-divinylbenzenu se sekundárním butyllithiem v uhlovodíkovém rozpouštědle. Na roztok butyllithia se působí roztokem divinylbenzenu v přítomnosti terciárního aminu.

Zařízení k úpravě otáček krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231464

Dátum: 15.06.1986

Autor: Babovec Rudolf

MPK: F16H 49/00

Značky: krokového, motorů, zařízení, úpravě, otáček

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k úpravě otáček krokového motoru, určeného k pohonu posuvných mechanismů k ukládání jednotlivých vrstev navíjeného materiálu, zejména pro navíjecí, bandážovací a podobné stroje, má s otáčející se součástí pracovního stroje mechanicky spojen zdroj impulsů připojený na vstupní jednotku k níž je připojen lineární převodník f/U, na něj odporový dělič, na něj převodník U/f, k němu taktovací jednotku, na ni výkonový stupeň a na něj krokový...

Nevýbušný akumulátorový zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 231463

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sivek Vladimír, Křenek Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: akumulátorový, nevýbušný, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektromechaniky. Týká se nevýbušného akumulátorového zdroje s možností odběru energie nebo jeho dobíjení prostřednictvím nevýbušné blokované zásuvky a vidlice, zejména vhodného pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Je tvořen skříní s akumulátory. Na skříni je umístěno prostřednictvím závěrných ploch víko se svorkovnicovým prostorem, ve kterém je umístěna jednak nevýbušná průchodka, nevýbušný centrální spínač s ovládací hlavicí...