Archív za 1986 rok

Strana 95

Zapojení rozdělovače elektrického ovládacího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231810

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vobořil Jiří

MPK: H03K 17/74

Značky: zapojení, elektrického, napětí, ovládacího, rozdělovače

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zapojení pro postupné řízení elektronických prvků prostřednictvím jediného ovládacího napětí. Uvedeného účelu se dosáhne tím že k ovládacímu napěťovému zdroji se připojí řada sériově zapojených diod. Do bodů mezi diodami jsou připojeny jezdci potenciometrů, které svými vstupními a výstupními svorkami jsou paralelně připojeny ke svorkám pomocného napěťového zdroje. Paralelně ke každé diodě jsou připojeny diferenciální...

Ovládací zařízení generátoru proudu mazání a předmagnetizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 237232

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rybalko Alexandr Ivanovič, Targonja Oleg Fedorovič, Andrianov Vitalij Vasiljevič, Kurganskij Vladimir Glebovič

MPK: G11B 5/00

Značky: ovládací, generátoru, zařízení, mazání, proudu, předmagnetizace

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení generátoru proudu mazání a předmagnetizace patří k oblasti k magnetickému záznamu a zvláště k zařízení k ovládání generátorů proudů mazání a předmagnetování. Cíl vynálezu - zvýšení reprodukovatelnosti elektrických parametrů při výrobě zařízení a také zlepšení jakosti záznamu. Novinka vynálezu spočívá v zavedení přídavných částí a existence nových vazeb mezi známými a nově zavedenými částmi, a také uvnitř těchto částí,...

Způsob obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů zvlášť tenkostěnných mosazných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237231

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tjuševskij Vladimír Michajlovič, Glebova Erika Dmitrijevna, Sejdalijev Fikrat Sejdali, Čivikin Valerij Konstantinovič, Ševakin Jurij Fedorovič, Krasovskij Jurij Vladimírovič

MPK: B23K 9/16

Značky: obloukového, svárů, ochranné, sváření, trubek, tenkostenných, atmosfére, zvlášť, argonu, způsob, mosazných, přímých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob argonového obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů trubek patří do oblasti sváření a může být využíván při výrobě rovných svařovaných mosazných, zvlášť tenkých trubek malého průměru. Cílem vynálezu je zlepšení jakosti svaru a zvýšení produktivity. Způsob obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů zvlášť tenkých mosazných trubek, při kterém se sváření provádí netavící se wolframovou...

Představné zařízení k rozvolňování lýkových vláken, zejména pro koudelové linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231809

Dátum: 15.06.1986

Autor: Blažek Jan

MPK: D01B 1/32

Značky: zařízení, vláken, zejména, lýkových, koudelové, rozvolňování, představné, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvod horního rozvolňovacího válce (2) a spodního rozvolňovacího válce (3) je opatřen soustavou oddělovacích hrotů (1) pro rozvolňování a posun stonků, které zasahují do horních drážek (8), upravených v rovinné desce (5) uspořádané nad stolem (6), opatřeným spodními drážkami (9) uspořádanými přesazeně k horním drážkám (8) do nichž zasahují oddělovací hroty (1) spodního rozvolňovacího válce (3), přičemž před...

Zařízení pro regulaci chemického složení navařovaného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237230

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nosovskij Boris Ivanovič, Gulakov Sergej Vladimirovič, Rudněv Anatolij Jefimovič, Leščinskij Leonid Kimovič, Stěpnov Xenofont Xenofontovič

MPK: B23K 9/04

Značky: navařovaného, zařízení, složení, chemického, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci chemického složení navařovaného kovu. Zařízení sestává z pracovního mechanismu pro přísun elektrodového a přidávaného materiálu do svářecí vany se řídicím blokem připojeným k bloku regulace režimu navařování, programového bloku a porovnávacího členu. Do zařízení jsou zapojeny sumačně diferenční blok, omezovač napětí, komutátor a svářecí vana je zobrazena elektrickým modelem v podobě aperiodického členu...

Způsob výroby svařovaných tenkostěnných trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 237229

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tjuševskij Vladimír Michajlovič, Krasovskij Jurij Vladimírovič, Sejdaliev Fikrat Sejdali, Ševakin Jurij Fedorovič

MPK: B21C 37/08

Značky: tenkostenných, způsob, svařovaných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby svařovaných tenkostěnných trub patří k výrobě svařovaných trubek, zvláště ke způsobu výroby tenkostěnných trubek obloukovým svařováním například argonovým obloukem. Cíl vynálezu - zlepšení jakosti švu, značné zvýšení stability svařování a rychlosti svařování. Způsob výroby svařovaných tenkostěnných trubek zahrnuje tvarování výchozí pásky mezi několika dvojicemi válečků tvarovacího zařízení a následujícího obloukového svařování...

Způsob obrábění nerotačních obrobků, zvláště dvoudílných obrobků na horizontálním frézovacím a vyvrtávacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 231808

Dátum: 15.06.1986

Autori: Chábek František, Mucha Otakar

MPK: B23B 3/00

Značky: zvláště, horizontálním, obrobků, vyvrtávacím, frézovacím, obrábění, nerotačních, stroji, způsob, dvoudílných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížit manipulační a seřizovací čas při obrábění nerotačních obrobků jako dvoudílných a skříňových v oboru turbiny, kompresory, převodové skříně a podobně. Podle vynálezu se toho dosahuje tím, že každá polovina obrobku se upne na otočný stůl, na kterýchžto obrobcích se opracuje dělicí rovina, případně další plochy a otvory, načež se stoly s obrobky otočí o 90° dělicí rovinou k sobě a po seřízení vytáčecího zařízení najede...

Zařízení pro tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237228

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vojtov Vladimír Grigorjevič, Karpickij Viktor Sergejevič, Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič, Bartaševič Svjatoslav Alexandrovič

MPK: B21C 3/02

Značky: zařízení, mikrodrátu, tažení

Text:

...n 2, nłueunnx npsmmmneümrto noaepxnocmb a nanpannenuu zaonoqenm mm xonmama c aarorpnxoůł 3 z mxannue sazcpymenm c odemc cropoa sroü nonepxaoc-m mm oóecneqenm BHCOKOPO Kaqecm na nonepxnocru aaroronrcn. Taxax ROHOTPYKIIPIK ycvrpoücrna oóecuetrmaew ómammx meiłnow zconwam mamexc m saromonzcn n nesnaqxzmensuoe ycmme npommneaam. Karxnaa na mramexĺycrpoñcrzaa ,zum aaxpyqaeannx Mnxponpoaouxoxu cónozmpoaana nocpencmaom xmocrmx npyrmi 4 c omoił na...

Zařízení pro hodnocení regionální distribuce plicní ventilace v závislosti na změně polohy vyšetřované osoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231807

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šimečková Blanka, Ryba Jiří, Šimeček Cyril

MPK: A61B 6/02

Značky: osoby, regionální, vyšetřované, hodnocení, závislosti, zařízení, ventilace, plicní, změne, polohy, distribuce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hodnocení regionální distribuce plicní ventilace v závislosti na změně polohy vyšetřované osoby sestává z uzavřeného zářiče a soustavy detektorů, které jsou uloženy posuvně podél delší osy vyšetřované osoby, která je umístěna například na vyšetřovací stoličce připevněné k otočnému kloubu. Soustava detektorů je přes elektronické bloky připojena k souřadnicovému registračnímu zařízení, na němž je zobrazován na ose x signál...

Havarijní uzavírací vtahovací mechanismus bezpečnostního pásu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237227

Dátum: 15.06.1986

Autori: Unt Anders Arnoldovič, Lauri Vajno Gustavovič, Teder Leonid Oskarovič

MPK: B60R 21/10

Značky: vtahovací, havarijní, uzavírací, mechanismus, pásu, prostředků, dopravních, bezpečnostního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří k mechanismům pasivní bezpečnosti v dopravních prostředcích. Cílem vynálezu je zvýšení provozní spolehlivosti mechanismu při současném vyloučení operací montáže a demontáže snímače při jeho regulaci. Havarijní uzavírací vtahovací mechanismus bezpečnostního řemenu dopravního prostředku obsahuje pouzdro, ve kterém je hřídel k navíjení pásu řemenu, zajišťovací mechanismus s ozubeným kotoučem a vzájemně s ním působící inerční snímač....

Zapojení pro synchronní rozběh, chod a brzdění krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231806

Dátum: 15.06.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: krokových, rozbeh, brzdění, synchronní, motorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro synchronní rozběh, chod a brzdění dvou a více krokových motorů. První výstupy čidel krokových motorů jsou připojeny na vstupy první paměti, druhé výstupy čidel krokových motorů jsou spojeny se vstupy druhé paměti. Vstupy pro rozběh a chod motoru a vstupy pro brzdění motoru do první a druhé paměti jsou navzájem propojeny a připojeny na odpovídající výstupy režimu krokového motoru. Výstupy první a druhé paměti jsou...

Vícekanálový briketovací lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 237226

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kurilov Gennadij Pavlovič, Vejde Edvin Genrichovič

MPK: B30B 9/30, B30B 7/04

Značky: briketovací, vícekanálový

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený vynález patří do strojírenství a může být využit v rašelinovém a uhelném průmyslu k získávání palivových briket, v oblasti zemědělství při briketování kombinovaných krmiv, trávní a slámové řezanky a také v dalších oblastech národního hospodářství při briketování různých polodisperzních materiálů. Vynález řeší úlohu zvýšení výkonnosti lisů, snížení energetických nákladů na lisování a zvýšení jakosti briket. Vícekanálový briketovací lis,...

Samočinný přestavitelný upínač pro polohování a upínání rotačních těles větších průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231805

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavlík Miroslav, Skoupý Ferdinand

MPK: B23Q 3/06

Značky: samočinný, upínač, větších, přestavitelný, upínání, polohování, rotačních, těles, průměru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém upínání rotačních těles větších průměrů na otočných stolech. Upínač tvoří tvarově upravený rám s pevným upínacím válcem v prvním upínacím místě a třemi stavitelnými upínacími válci ve druhém upínacím místě, uložený jednak na sloupech, jednak na podpěře, uložené v ose otočného stolu, na němž je umístěna základní deska s polohovacími pouzdry, opatřená na spodní straně oběžnou dráhou, která je ve styku s kladkami, uloženými ve...

Havarijní uzavírací vztahovací zařízení bezpečnostního pásu dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237225

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lauri Vajno Augustovič, Agur Illar Albertovič, Teder Leonid Oskarovič, Unt Andres Arnoldovič

MPK: B60R 21/10

Značky: zařízení, prostředků, bezpečnostního, pásu, uzavírací, vztahovací, dopravního, havarijní

Zhrnutie / Anotácia:

Cíl vynálezu - zvýšení provozní spolehlivosti cestou zlepšení vzájemného působení blokovacích prvků s kotouči a rohatkovým věncem na úkor snížení měrného zatížení, odstranění kolísání hodnoty relativního působení inerčního působení druhého kotouče a také na úkor vyloučení samovolného spínání blokování, aniž by havarijní situace nastala. Toto se dociluje tím, že blokovací prvky jsou provedeny ve tvaru destiček, majících tvar obdélníků se...

Způsob předběžné úpravy povrchu kovů před amalgamováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 237224

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tirva Adomas Adomovič

MPK: C23C 2/02

Značky: kovů, amalgamováním, před, předběžně, povrchu, úpravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží od oboru přípravy amalgamy na povrchu kovových součástí, zejména se zabývá předběžnou úpravou kovových součástí před amalgamováním a může být použit při výrobě kontaktů rtuťových komutátorů z kovů nesmáčených rtutí. Cílem vynálezu je zvýšení životnosti amalgamy za daných podmínek. Žádaného cíle se dosahuje tím, že se galvanický povlak vylučuje v podobě slitiny dvou kovů, z nichž jeden se rozpouští ve rtuti.

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231804

Dátum: 15.06.1986

Autori: Voborník Václav, Jaroš František, Dvořák Ladislav, Ripka Josef, Lihtarová Ludmila, Kotrba Zdeněk, Řeháčková Božena, Junek Jan, Hortlík František

MPK: D01H 7/888

Značky: vláken, zařízení, bezvřetenové, spřádací, ojednocování, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odvodu nečistot z válcové sběrné komory zařízení pro ojednocování vláken a zamezení jejich vracení zpět k vyčesávacímu válečku. Tohoto účelu ze dosáhne jednoduchou úpravou odsávacího kanálu, který je alespoň jednou stěnou napojen tangenciálně na válcovou stěnu válcové sběrné komory, přičemž výška odsávacího kanálu v místě napojení na válcovou sběrnou komoru je stejná nebo větší, jako výška vyústění odlučovacího...

Deriváty 2,2´-azoimidazolu jako dichroická barviva pro tekuté krystaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 237223

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ivaščenko Alexandr Vasiljevič, Lazareva Valentina Timofejevna, Rumjancev Vladimír Grigorjevič, Prudnikova Jelena Karpovna, Pljusnina Tamara Sergejevna

MPK: C07D 233/88, C09B 29/46

Značky: tekuté, dichroická, krystaly, barviva, 2,2´-azoimidazolu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových derivátů 2,2-azoimidazolu-1,1 -bisbenzilidenamino-4,4 -diaryl-2,2 -azoimidazolů, které mohou být použity jako dichroická barviva pro kapalné krystaly. Nová dichroická barviva mají dvě absorpční pásma ve viditelné oblasti spektra, přičemž dlouhovlnné pásmo je negativně a krátkovlnné pásmo je pozitivně dichroické.

Bezpečnostní pojistné zařízení pro zbraně, zvláště pro pistole vybavené výklopným lučíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231803

Dátum: 15.06.1986

Autor: Strouhal Karel

MPK: F41C 11/00

Značky: pistole, lučíkem, bezpečnostní, pojistné, zbraně, zařízení, vybavené, zvláště, výklopným

Zhrnutie / Anotácia:

Lučík je opatřen ozubem, jehož plocha tvoří část vedení pro zásobník nábojů, tento ozub při vyklopení lučíku zasahuje do prostoru zásobníku, čímž znemožňuje zasunutí zásobníku do rukojeti zbraně. Demontáž zbraně je možno provést jen tehdy, když se z rukojeti zbraně vyjme zásobník, anebo alespoň povytáhne. Řešení odstraňuje nebezpečí nechtěného nabití náboje do nábojové komory při montáži zbraně a nežádoucího odpálení rány.

Způsob modifikace dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237222

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šutov Gennadij Mojsejevič, Erdman Majja Emmanuilovna, Solomacha Adel Ivanovna, Nosevič Alexandr Fjodorovič, Boltovskij Valerij Stanislavovič

MPK: B27K 3/02

Značky: dřeva, modifikace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu modifikace dřeva. Jeho cílem je zvýšení jakosti modifikovaného dřeva. Uvedeného cíle se dosahuje tím, že se dřevo nasycuje vodným roztokem termoreaktivní pryskyřice, suší se a vytvrzuje se v prostředí kapalného nosiče tepla, přičemž sušení a vytvrzování se provádí za vakua při tlaku 40 až 110 mm rtuťového sloupce, sušení se provádí při 40 až 85 °C a vytvrzování se děje při 110 až 140 °C.

Způsob přípravy alkalického varného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237221

Dátum: 15.06.1986

Autori: Grudinin Vladimir Pavlovič, Děrgynova Taťána Vladimirovna, Perminov Jevgenij Dmitrijev, Lomova Marina Alexandrovna, Išchanov Vladimir Aramovič, Ličutin Arkadij Fedorovič, Buchtějev Boris Markovič, Ivanov Michail Alexejevič, Smetanin Vjačeslav Vladimirovič

MPK: D21C 11/04

Značky: alkalického, varného, způsob, roztoku, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alkalického varného roztoku, spočívající v rozpouštění taveniny, kaustifikaci zeleného louhu, vyčeření bílého louhu a promytí bílého kalu. Promytí bílého kalu se provádí biologicky vyčištěnou odpadní vodou, která má koncentraci zbývajícího aktivovaného kalu 3 až 12 g/l, a slabý bílý louh se přivádí na rozpouštění taveniny.

Způsob čištění surové kyseliny lysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 231802

Dátum: 15.06.1986

Autori: Semonský Miroslav, Kropáček Pavel, Andrýsek Stanislav, Krajíček Alois, Zikán Viktor, Beran Miloš, Immr Adolf, Černý Antonín, Trtík Bohumil

MPK: C07D 457/00

Značky: způsob, kyseliny, čištění, surové, lysergové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu čištění surové kyseliny D-lysergové získané z přirozeného materiálu. Surová kyselina D-lysergová se rozpustí ve zředěném vodném roztoku amoniaku a takto získaný roztok se převede přes sloupec kysličníku hlinitého, načež se filtrát zpracuje zahuštěním na čistou kyselinu D-lysergovou.

Způsob výroby strukturních smaltových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237220

Dátum: 15.06.1986

Autori: Schumacher Berndpeter, Blombergová Rita

MPK: C23D 5/00

Značky: způsob, povlaků, výroby, strukturních, smaltových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se zabývá způsobem výroby strukturních smaltovaných povlaků na kovech rozličných forem a rozměrů. Cíl způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se vyloučením používání drahých výchozích materiálů a snížením velkých technických nákladů získají smaltové struktury vyhovující vysokým estetickým požadavkům. Způsob se vyznačuje tím, že pro základové smalty a/nebo smalty nanesené stříkáním se používá smaltová břečka s rozemletým pigmentem nebo...

Způsob izolace heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231801

Dátum: 15.06.1986

Autori: Řeřicha Stanislav, Brodina Robert

MPK: A61K 35/42

Značky: způsob, izolace, heparinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace heparinu ze živočišných tkání, zejména z hovězích plic. Tkáň se extrahuje roztokem chloridu sodného, potom ze zahřeje k varu, po ochlazení na teplotu 40 až 50 °C se extrakt oddělí, okyselí na pH 2,5 až 2,9 a vyloučené balasty se oddělí. Po úpravě pH na hodnotu 5 až 6 se vyloučí přídavkem organického rozpouštědla surový heparin.

Způsob výroby ohnivzdorného dřevoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237219

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stěpovaja Lilija Prokofjevna, Šutov Gennadij Mojsejevič

MPK: B27K 3/52

Značky: materiálů, výroby, ohnivzdorného, způsob, dřevoplastického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží ke způsobu výroby ohnivzdorného dřevoplastického materiálu. Cílem vynálezu je zvýšení životnosti směsi. Způsob spočívá v hluboké impregnaci dřeva vodným roztokem fenolalkoholů, močoviny, čpavku a hydrofosforečnanu amonného, přičemž se impregnace provádí ve dvou stupních: zpočátku se impregnuje vodním roztokem hydrofosforečnanu amonného a potom vodným roztokem fenolalkoholů, močoviny a čpavku.

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237218

Dátum: 15.06.1986

Autori: Aksenko Alexandr Alexandrovič, Koljada Vladimir Alexandrovič, Moskajev Anatolij Xenofontovič, Jefimov Vjačeslav Tichonovič, Nazarjan Miron Migranovič, Šamša Ljudmila Fedorovna, Kosťuk Vladimír Ivanovič

MPK: C02F 1/48

Značky: čištění, kapalin, elektrochemické, znečištěných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěných kapalin se týká elektrochemického zpracování průmyslových odpadních vod. Cílem je snížení spotřeby kovů a zabránění znečištění elektrod při odstavení zařízení. Zařízení obsahuje koaxiálně umístěný usazovák, vnitřní cirkulační trubku a blok rozpustných elektrod ve spodní části cirkulační trubky. Novým v zařízení je umístění kónické přepážky opatřené otvorem nad blokem elektrod, zpětný ventil...

Pojistný ventil se škrticím zařízením pro dvouokruhové brzdové systémy dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237217

Dátum: 15.06.1986

Autori: Reimann Klaus, Hofman Klaus

MPK: B60T 11/32

Značky: prostředků, zařízením, systémy, ventil, brzdové, dvouokruhové, dopravních, pojistný, škrticím

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu spočívá v tom, aby při prvním naplnění brzdových systémů se špatně fungujícím obvodem bylo zajištěno snadné a spolehlivé otevírání pojistného ventilu správného obvodu a jeho neplnění. Dva obvody musí být zajišťovány jenom jedním podobným zařízením. Úloha vynálezu spočívá ve vyloučení známých nedostatků, ve zmenšení konstrukční složitosti a ve snížení potřebných přesností provedení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese...

Pohon stolu hrubovacích brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237216

Dátum: 15.06.1986

Autori: Schürer Wolfgang, Radwer Peter, Wieck Jürgen

MPK: B24B 47/04

Značky: brusek, hrubovacích, pohon, stolu

Zhrnutie / Anotácia:

Na rozdíl od známých mechanických pohonů stolu jsou navrženy dva pastorky, uvádějící stůl do pohybu přes společný planetový převod, který v souladu s polohou stolu vzhledem k brousicímu agregátu je zvlášť nebo společně v záběru s ozubenou tyčí stolu. Tímto způsobem se provádí i reverzní pohyb hrubovací brusky. Účelem a úlohou vynálezu bylo zkrácení nutné délky stolu při maximální délce broušeného válcovaného materiálu, aby zmenšením vlastní...

Způsob ohýbání výrobků pomocí výbušné látky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237215

Dátum: 15.06.1986

Autori: Urbanke Siegfried, Steinicke Horst, Tangermann Hasko, Hellmuth Werner, Schmicker Harald, Siewert Peter, Neubauer Adolf

MPK: B21D 26/08

Značky: způsobu, výrobků, provádění, zařízení, výbušné, ohýbání, pomocí, látky, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohýbání výrobků pomocí výbušné látky a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález patří do oblasti techniky zpracování výbuchem. Cílem vynálezu je zkrácení času na výrobu a cenu a snížení odchylek od požadovaného tvaru při ohýbání polotovarů. Úkol vynálezu spočívá v odstranění nedostatků známých způsobů zpracování výbuchem a vytvoření způsobu a zařízení na ohýbání polotovarů za studena pomocí výbušné látky, vhodné pro požití v sériové...

Souproudový individuální kulatý ventil pro pístové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 237214

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stojanov Ilija Cvetanov, Cvetanov Cvetan Nikolov, Totev Slavko Christov

MPK: F04B 39/10

Značky: ventil, kulatý, souproudový, pístové, kompresory, individuální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká souproudového individuálního kulatého ventilu pro pístové kompresory. Úkolem vynálezu je odstranění nedostatků známé konstrukce a vytvoření souproudého individuálního kulatého ventilu s vylepšenou aerodynamickou charakteristikou a lepší konstrukce. Úkol byl řešen tímto způsobem: ve vnější přírubě lůžka byl vytvořen vnitřní prstencový kanálek, ve kterém je uložen pružinový zkosený prsten. V přírubě jsou uvažovány stahovací...

Způsob výroby adsorbentu s vysokou selektivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237213

Dátum: 15.06.1986

Autori: Dassler Bernd, Eisenschmidt Winfried, Herzog Günter, Tschritter Hartmut, Diekers Günter, Meisel Jürgen Gera

MPK: B01D 15/08

Značky: výroby, vysokou, selektivitou, způsob, adsorbentu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy adsorbentu s vysokou selektivitou na bázi xerogelu kyseliny křemičité pro adsorpci vysokomolekulárních organických sloučenin z vodného i nevodného roztoku, zejména pro adsorpci bílkovin z vodného roztoku, která se například provádí při stabilizaci bílkovin v nápojích připravených z rostlinných surovin, pro zlepšení jejich stability při skladování. Dosahuje se toho způsobem, při kterém se hydrogel rozmělňuje na...

Prostředek pro selektivní adsorpci vysokomolekulárních organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237212

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wentzel Eugen, Herzog Günter, Dasler Bernd, Meisel Jürgen Gera, Eisenschidt Winfried, Tschritter Hartmut, Diekers Günter

MPK: B01D 15/08

Značky: selektivní, vysokomolekulárních, sloučenin, prostředek, adsorpci, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku na bázi gelů kyseliny křemičité pro selektívní adsorpci vysokomolekulárních organických sloučenin z vodných i nevodných roztoků, zejména pro adsorpci bílkovin z vodného roztoku, která se například provádí při stabilizaci bílkovin v nápojích získaných z rostlinných surovin, aby se zlepšila jejich stabilita při skladování. Tohoto cíle se dosahuje použitím směsi silikagelu a neporézní kyseliny křemičité se dvěma systémy...

Lis na briketování kombinovaných krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gerlach Siegfried, Sauermann Werner

MPK: B30B 11/20

Značky: kombinovaných, briketování, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozmístění dvou nebo několika lisovacích válců, rozmístěných symetricky nebo asymetricky v lisech na briketování kombinovaných krmiv, které jsou vybaveny vertikálně uloženými kulovými matricemi. Cíl vynálezu spočívá v odstranění nerovnoměrností vrstev lisovaného materiálu před lisovacími válci, vznikajících nerovnoměrnými silami působících na 1isovací válce a nežádoucího špičkového zatížení funkčních prvků a také v poklesu měrné...

Zařízení k razítkování vajec

Načítavanie...

Číslo patentu: 237210

Dátum: 15.06.1986

Autori: Fjodorov Alexandr Vasiljevič, Danilov Jevgenij Matvejevič, Pris Nikolaj Petrovič, Šugurov Michail Michajlovič, Bakulin Vasilij Ivanovič

MPK: B41F 17/30

Značky: vajec, zařízení, razítkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k razítkování vajec, které dovoluje podstatně snížit počet rozbitých vajec při razítkování a zvýšit kvalitu razítkování. Zařízení pro razítkování vajec je vybaveno přítlačným zařízením, které se skládá z pružného válečku a páky, na které je upevněn váleček. Přitom je přítlačné zařízení umístěno nad zatíženou větví dopravníku a křižák s razítkovacími deskami pod zatíženou větví dopravníku proti pružnému válečku.

Lisovací forma na lisování dílů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237209

Dátum: 15.06.1986

Autori: Timochova Maria Ivanovna, Silvestrov Jurij Nikolajevič, Račkov Vladimír Semjonovič

MPK: B28B 7/00, B28B 3/02

Značky: lisovací, sypkých, forma, lisování, materiálů, dílů

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací forma na lisování dílů ze sypkých materiálů sestávající z matrice a z rámu, na němž jsou připevněna táhla a vyhazovač spojený s táhly upínacím mechanismem, přičemž je forma pro zvýšení produktivity a kvality dílů opatřena pružným elementem, upevněným v matrici, přičemž matrice je ve vrchní částí opřena přírubou, která je ve styku s pružným elementem a rám je opatřen výstupkem, jehož výška zasahuje do matrice v šířce rovné šířce...

Zařízení k ozařování elektrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 237208

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svinin Michail Pavlovič, Ščegolev Alexandr Ivanovič, Pessler Helmut, Hanke Rudolf, Heger Adolf, Pismannik Konstantin Davidovič, Gluchich Vasilij Andrejevič, Fedotov Michail Tichonovič, Širokov Vladimír Petrovič

MPK: H05H 5/00

Značky: elektrony, zařízení, ozařování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ozařování elektrony kotoučových materiálů obsahuje urychlovač elektronů, radiakční ochranu a dopravní systém k podávání materiálu do pásma ozáření a výstupu z něj. Za účelem zjednodušení konstrukčního zařízení, zmenšení jeho vnějších obrysů a zvýšení kvality ozařovaného materiálu dopravní systém zařízení je proveden ve tvaru otáčivého bubnu, instalovaného na ložiskových opěrách v kruhovém válcovém otvoru, tvořeném bloky radiační...

Mechanismus řízení funkčních prvků filmového projektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237207

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mayer Sigurd, Boden Gerharg, Ristow Jürgen, Fröbel Dieter

MPK: G03B 21/48

Značky: řízení, mechanismus, funkčních, filmového, prvků, projektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího mechanismu funkčních prvků filmového projektoru s pohonem od maltézského ústrojí, který může pracovat v režimu normálního pohybu a v režimu rychlého zpětného chodu, přičemž film je během rychlého chodu odpojen od mechanismu přerušovaného posuvu filmu. Cílem vynálezu je zajištění automatizovaného posuvu /přepravy/ filmu, a to podle zadaného programu, při normální rychlosti jeho pohybu i při rychlém a zpětném chodu,...

Způsob čištění vrtného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237206

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bachir Vitold Michajlovič, Aljochin Stanislav Afanasjevič, Klimenko Vladimir Ivanovič, Mamadžanov Ulmas Džurajevič

MPK: C09K 7/04

Značky: způsob, roztoku, čištění, vrtného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění vrtného roztoku používaného k promývání vrtů v ropném průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení efektivnosti čištění vrtného roztoku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se roztok čistí vzájemným dotykem adhezní vrstvy, která se tvoří na vnitřním povrchu hlavního bubnu s povrchem pomocného bubnu. Lineární rychlosti rotujících bubnů jsou stejné.

Způsob zpracování olejových emulsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237205

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kutzsche Friedrich, Koschade Gerda, Pietsch Volker, Friedrich Eberhard, Scheunert Christian, Morgenstern Sylvia, Tietze Rainer, Neustadt Werner, Hermann Hans, Haase Manfred

MPK: B01D 17/04

Značky: tohoto, zpracování, emulsí, provádění, způsob, olejových, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zpracování mazacích prostředků na bázi minerálních olejů, zvláště použitých chladicích mazadel. Zařízení k provedení způsobu sestává ze sběrné nádrže, čerpadla, membránových oddělovačů, nádrže na odloučení pěny, jakož i rozkladné nádrže a má škrticím orgánem opatřenou odbočku před tlakovým vedením přímo k nádrži na odloučení pěny, dále zavírací přípravek pro volitelný směr proudu buď přes odbočku, nebo membránové odlučovače k...

Upevnění pásů respirátorů s plnou maskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237204

Dátum: 15.06.1986

Autori: Müller Rudolf, Schurig Horst, Görner Walter

MPK: A62B 18/08

Značky: plnou, upevnění, respirátorů, maskou, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upevnění pásů respirátorů s plnou maskou umístěného na tělese masky a tvořeného spojovacím nástavcem s propustným otvorem. Průřez otvoru se postupně zvětšuje ve směru délky a na straně zasunutí spojovacího nástavce je zkosený, obloukovitý nebo jinak tvarovaný omezovač pohybu. Zaváděný pás je opatřen zarážkou, montuje se snadno a rychle a je zajištěn proti zpětnému vyklouznutí.

Mazadlo pro plastické tváření kovových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 237203

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vogel Heinz-rüdiger, Weinhold Harri, Kurze Bernhard

MPK: C10M 129/28

Značky: mazadlo, studena, materiálů, plastické, tváření, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti hutnictví a řeší přípravu mazadla, které lze použít při tvárném zpracování kovových materiálů za studena. Cílem vynálezu je rozšířit oblast použití kapalných mazadel a snížit technologické náklady při tvárném zpracování za studena. Základem vynálezu je úkol připravit mazadlo, které zabezpečí vytvoření homogenní vrstvy maziva s vysokou dynamickou viskozitou. Toho se dosahuje mazadlem, které obsahuje rozpouštědlo a mazací...