Archív za 1986 rok

Strana 94

Asfaltový tmel pro chemicky odolné izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 231832

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kačer Miloslav, Svoboda Luboš

MPK: C08L 95/00

Značky: odolné, izolace, chemicky, asfaltový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tavných asfaltových tmelů používaných pro účely chemicky odolných izolací ať již k vytváření samostatných vrstev nebo ve funkci adheziva nesoucího obkladní izolační vrstvu. Vynález využívá modifikaci asfaltového pojiva sírou k dosažení vyšší chemické odolnosti tmelu a k úspoře vlastního asfaltového pojiva, jako nejlepší plnivo se pro tmely podle vynálezu používá živcový pegmatit nebo žulová moučka.

Stavebnicová konstrukce fóliového krytu pro rychlení zemědělských plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231831

Dátum: 15.06.1986

Autor: Babák Jan

MPK: A01G 9/16

Značky: stavebnicová, rychlení, fóliového, krytu, konstrukce, plodin, zemědělských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku stavebnicové konstrukce foliového krytu pro rychlení zemědělských plodin vytvořením stavebnicové konstrukce z podélně a příčně uložených trubek spojených styčníky, což umožňuje jak snadné sestavení uvedené konstrukce v libovolné délce, tak i její rozebrání. Stavebnicové konstrukce je zároveň využito k zavlažování vnitřního prostoru foliového krytu tak, že nejméně jedna z podélně uložených trubek je po délce opatřena...

Způsob aktivace jílových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šebek Vladimír, Malechová Věra

MPK: C04B 33/02

Značky: způsob, jílových, aktivace, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob aktivace jílových materiálů elektrickým polem. Jeho podstatou je vystavení materiálu účinku stejnosměrného nebo střídavého pole tak, že jím prochází proud od 0,08 do 18 A/dm2 exponovaného průřezu, přičemž maximální doba exposice se omezí dosažením teploty 110 °C. Tento způsob je možno uplatnit s výhodou před, v průběhu nebo po skončení aktivace odležením, mechanickým namáháním, přídavkem chemických činidel, ultrazvukovou...

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231829

Dátum: 15.06.1986

Autor: Filip František

MPK: D01H 7/885

Značky: bezvřetenové, spřádací, jednotky, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvaru a konfigurace sběrné drážky spřádacího rotoru a přilehlých stěn. Sběrná drážka má opěrnou stěnu s válcovitou nebo kuželovitou plochou a vnější formující stěnu. Radiální přechodovou stěnou přechází do konce skluzové stěny zakončené přechodem. Podstatu vynálezu tvoří nově upravený přechod, který tvoří na konci skluzové stěny usměrňovací výstupek, vystupující vůči skluzové stěně do vnitřního prostoru spřádacího rotoru a...

Způsob odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 231828

Dátum: 15.06.1986

Autori: Drábek Jan, Kaška Jiří, Smrčka Jindřich, Makovský Leopold, Šňupárek Jaromír, Černý Jaroslav

MPK: C08F 6/08

Značky: katalyzátoru, roztoku, pojiv, vodných, formaldehydem, způsob, fenolů, fenolformaldehydových, reakce, odstraňování, rezolových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv, a to stykem těchto roztoků s větším než ekvivalentním množstvím karboxylového měniče iontů na bázi polyakrylové nebo polymethakrylové kyseliny po dobu potřebnou k dosažení hodnoty pH roztoku pojiva 8,0 až 6,6 a následným oddělením roztoku pojiva od iontoměniče. Jeho podstata spočívá v tom, že po oddělení...

Přestavitelná automatická obráběcí linka na opracování soustružnických nožů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231827

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svánovský Miloslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/02

Značky: soustružnických, automatická, obráběcí, linka, prestaviteľná, opracování, nožů

Zhrnutie / Anotácia:

Přestavitelná automatická obráběcí linka je určena především pro opracování soustružnických nožů čtvercového a obdélníkového průřezu. Sestává z mezioperačního dopravníku s nosnými deskami, dále z nakládací a překládací stanice, pěti pracovních stanic a zpětného dopravníku. Nosné desky jsou opatřeny dvěma výměnnými vložkami s prostorově uspořádanými drážkami pro obrábění nože, které se opracovávají postupně při dvojím průchodu nosných desek....

Vícevřetenová vrtací hlava pro současné vrtání více otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231826

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čech Zdeněk

MPK: B23B 39/16

Značky: současné, vícevřetenová, vrtací, otvorů, více, hlava, vrtání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká vícevřetenové vrtací hlavy pro současné vrtání více otvorů. Sestává z pracovních vřeten pro uchycení pracovních nástrojů a z uzavřené skříně obsahující horní posuvně rotační vyvažovací desku dolní posuvně rotační desku s klikovými mechanismy pro pohon pracovních vřeten a klikový hřídel pro pohon posuvně rotační horní a dolní desky. Horní a dolní posuvně rotační desky jsou vedeny ve dvou na sebe kolmých směrech ležících...

Mechanismus pro netrvalý záběr ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 231825

Dátum: 15.06.1986

Autori: Schiebl Antonín, Sitta Jaroslav

MPK: F16H 3/20

Značky: mechanismus, záběr, ozubených, netrvalý

Zhrnutie / Anotácia:

0zubené kolo umožňující radiální pohyb zajistí možnost vzájemného spojení zcela nahodile setkajících se zubů bez jejich porušení v radiálním směru. Takto uložené ozubené kolo plní současně funkci třecí spojky, takže nemůže dojít při eventuální kolizi k porušení celého náhonu. Uvedeného účelu se dosáhne vložením ozubeného kola mezi unášecí přírubu zadní a unášecí přírubu přední, obě s obložením tak, že velikost radiální vůle ozubeného kola a...

Sdružené odměřovací a kreslicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231824

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smutný Eduard, Pihan Rudolf

MPK: G01D 13/08, G01B 5/03

Značky: kreslicí, odměřovací, zařízení, sdružené

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro odměřování a/nebo zakreslování souřadnic ve dvou osách i s předlohy pomocí dvou inkrementálních rotačních snímačů. Předloha je připevněna na válci a přímo s jejího povrchu se odvalováním odměřuje souřadnice Y. Vozík s ukazovatelem záměrného bodu a kreslicí hlavou se, pohybuje nad válcem a odvalováním se měří souřadnice Y. Pohybem válce v ose Y a posuvem vozíku v ose X je možné kterýkoliv bod na předloze zaměřit a/nebo...

Zařízení pro určování koeficientu přilnavosti pneumatik kol k povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237250

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šmagin Vladimír Andrejevič, Vinogradov Alexandr Petrovič, Volkova Leokadija Pavlovna, Pečerskij Michail Alexandrovič

MPK: G01N 19/02

Značky: zařízení, pneumatik, vozovky, určování, priľnavosti, povrchu, koeficientu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro určování koeficientu přilnavosti pneumatik kol s povrchem vozovky se vztahuje k měřicí technice, určené pro zjišťování provozních vlastností silničních a letištních povrchů podle podmínek brzdění dopravních prostředků a může být využito na letištích pro hodnocení podmínek brzdění letadel na vzletové a přistávací dráze. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti měření. Zařízení obsahuje dopravní prostředek, měřicí kolo, transmisi,...

Zařízení pro pohon okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231823

Dátum: 15.06.1986

Autori: Uhlíř Pavel, Janovský Jan, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/16

Značky: pletacího, stroje, okrouhlého, zařízení, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pohon okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží který je opatřen mechanismem pro vratný pohon jehelního válce, přičemž zařízení obsahuje přepínací spojku uspořádanou mezi koly rotačního a vratného pohybu. Zařízení je konstruováno s ohledem na omezení hlučnosti a vůlí v mechanismu pohonu, což je provedeno tak, že kolo rotačního a vratného pohybu jsou spřažena s příslušnými koly poháněcího...

Zapojení měřicího budiče vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231822

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kristen Jiří, Šindelář Bedřich, Procházka Jan

MPK: H03F 3/72, H03K 17/60, H03K 19/092...

Značky: budiče, měřicího, zapojení, vstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřicí techniky. Je určen pro nastavení definované napěťové úrovně logické nuly a pro nastavení definované napěťové úrovně logické jedničky pro buzení logických vstupů integrovaných obvodů a při zachování vysoké rychlosti průchodu signálu. Zapojení měřicího budiče vstupu podle vynálezu je určeno k použití v měřicí a testovací technice k buzení vstupů logických integrovaných obvodů pro odzkoušení kvality vstupních...

Laserová obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237249

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mejerovič Gennadij Alexandrovič, Kuklev Vladimír Petrovič, Kornickij Efim Ušerovič, Ulasjuk Vladimír Nikolajevič

MPK: H01S 3/18

Značky: laserová, obrazovka

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhovaný vynález se vztahuje na laserové obrazovky, zejména obrazovky na bázi polovodičového laseru s podélným čerpáním svazku elektronů, které lze použít v soustavách projekčního zobrazování na stínítku společného použití. Vynález se týká provedení laserového stínítka, především jeho povlaku na straně elektronového děla. Navrhuje se, aby uvedený povlak byl opatřen vrstvou pevného opticky průzračného dielektrika umístěnou mezi tenkou kovovou...

Způsob opravy součástí poškozených vibračními trhlinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237248

Dátum: 15.06.1986

Autori: Onufrijčuk Marija Iljinična, Liščišin Jemeljan Ivanovič

MPK: B23P 6/04

Značky: opravy, poškozených, součástí, trhlinami, způsob, vibračními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká opravářsko-restaurátorských prací, zejména opravy součástí poškozených vibračními trhlinami. Cílem vynálezu je zvýšení trvanlivosti součástí. Způsob opravy součástí poškozených vibračními trhlinami spočívá v tom, že na koncích trhliny jsou vyvrtány otvory a trhlina je utěsněna pomocí zpevňujícího elementu. Novým je to, že otvory jsou vyvrtány o takovém průměru který se rovná tloušťce opravované součásti v místě trhlin, přičemž...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 231821

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jirůtka Vladimír, Kolman Bohumil, Plíva Jiří

MPK: H01L 23/34

Značky: modul, polovodičový, výkonový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonový polovodičový modul, jehož podstata je, že v dutině pouzdra je umístěn jeden polovodičový systém a jedna podpora, dosedající na propojovací kontaktní plech, elektricky izolovaný od základny keramickou podložkou. Výkonový polovodičový modul podle vynálezu je vhodný k doplnění kompletních elektrických zapojení, sestavených z polovodičových modulů na jednom chladiči.

Rezonátor spektometru impulsní elektronové paramagnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 237247

Dátum: 15.06.1986

Autor: Chmelinskij Vsevolod Jevgeňjevič

MPK: G01N 24/10

Značky: elektronově, spektometru, rezonátor, rezonance, impulsní, paramagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rezonátoru spektrometru impulsní paramagnetické rezonance. Cílem vynálezu je rozšířit funkční možnosti rezonátoru. Toho se dosahuje vytvořením rezonátoru, který obsahuje těleso, dutinu pro kmity dvou ortogonálních typů, modulační vinutí polarizačního magnetického pole, otvory pro zavedení dielektrických kolíků pro dolaďování kmitočtu, otvory pro zavedení vzorku a vazební otvory, přitom v souladu s vynálezem je modulační vinutí...

Dávkovací aparatura analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231820

Dátum: 15.06.1986

Autor: Fähnrich Vladimír

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkovací, aparatúra, analyzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pneumaticky řízenou automatickou dávkovací aparaturu pro dvoufázové odměřování chemických roztoků v samočinném analyzátoru včetně prvků automatické kontroly správné funkce aparatury. Podstatou uvedeného řešení je použití vačkového programátoru pro ovládání chodu vzduchového čerpadla a současně pohybu dvouzvratné páky pro mechanické uzavírání vývodů jednotlivých větví rozvodu tlakového vzduchu. Na páce je rovněž upevněn kontaktový...

Způsob určení strukturní pevnosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237246

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pasičničenko Vasilij Grigorjevič

MPK: E02D 1/00

Značky: způsob, strukturní, půdy, určení, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k inženýrským výzkumům ve stavebnictví a přesněji ke způsobu určení strukturní pevnosti půdy. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti výzkumů. Zadaného cíle se dosahuje tím, že se navrhuje způsob určení strukturní pevnosti půdy zahrnující umístění razníku s otvorem na půdu, zatížení půdy pomocí razníku, změření napětí a deformací v půdě v procesu zatížení a určení parametrů strukturní pevnosti půdy, přitom podle vynálezu po...

Zařízení k provádění řezů do oční rohovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237245

Dátum: 15.06.1986

Autori: Solovjev Sergej Anatoljevič, Fjodorov Svjatoslav Nikolajevič, Širokov Jurij Nikolajevič, Oseckij Vitalij Petrovič, Durněv Valerij Vasiljevič

MPK: A61F 9/00

Značky: provádění, řezu, rohovky, zařízení, oční

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytváření zářezů na rohovce oka obsahuje držák s vyměnitelným řezným nástrojem. Tento držák je opatřen kulovitou zarážkou s vodicí drážkou pro nastavení řezného nástroje. Fixátor řezného nástroje je umístěn v podélném vedení a má tvar podpruženého kleštinového upínadla s patkou opírající se o mikrometrický šroub s indikátorem.

Synchronní elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237244

Dátum: 15.06.1986

Autori: Grigorjev Georgij Dmitrijevič, Pogodin Vladimír Nikolajevič, Kudrjašov Konstantin Jegorovič, Kurakin Alexandr Sergejevič, Guščina Olga Alexejevna

MPK: H02K 19/10

Značky: elektromotor, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronní elektrický motor patří k elektrickým strojům a zvláště, k synchronním reduktorovým elektrickým motorům. Cílem vynálezu je zvýšení momentu na jednotku hmoty motoru. Synchronní elektrický motor obsahuje stator se zubovými póly, na kterých je uloženo vícefázové vinutí a zubový rotor bez vinutí, jehož počet zubů se nerovná počtu zubů statoru. Každá fáze obsahuje K = 2n/m cívkových skupin, kde n- počet dvojic zubových pólů, m - počet...

Elektrický ovládací obvod přibíjecího stroje podpatků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231819

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vinklárek Alois, Huňa Vladislav

Značky: stroje, ovládací, obvod, přibíjecího, elektricky, podpatku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit elektrický ovládací obvod, umožňující kombinaci způsobů ovládání bez zvláštních úprav přibíjecího stroje podpatků. Podstatou vynálezu je elektrický ovládací obvod přibíjecího stroje podpatků, který se skládá z přidržovacího obvodu tvořeného pěti přidržovacími větvemi propojujícími přidržovací spínače, první jednosměrnou diodu a přidržovací elektromagnet, jakož i přidržovací kontakt čtyřpolohového přepínače....

Vláknitá hmota pro výrobu kartónu a dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237243

Dátum: 15.06.1986

Autori: Buchtějev Boris Markovič, Dergunova Taťana Vladimírovna, Grudinin Vladimir Pavlovič

MPK: B27N 3/00, D21H 3/00

Značky: desek, výrobu, drevovláknitých, hmota, kartónu, vláknitá

Zhrnutie / Anotácia:

S cílem snížení spotřeby vláknitého polotovaru, zlepšení jakosti výrobku a podmínek jeho výroby vláknitá hmota jako složka obsahuje směs vlákna a kůry, vyloučenou z odpadních vod a zpracovanou produkty louhové hydrolýzy aktivního kalu, nehydrolyzovaný aktivní kal a vláknitý polotovar.

Způsob výroby jádrové příze ze stužky vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 231818

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šrámek Rudolf, Kroupa Petr, Fantl Jiří

MPK: D01H 1/13

Značky: výroby, příze, vláken, způsob, stužky, jádrové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby jádrové příze ze stužky vláken, řešící problémy výroby příze bez nákladných a složitých mechanických prvků, je založen na tom, že ze stužky vláken se některá vlákna uvolní a odkloní stranou, ta se pak nezúčastňují přádního procesu, ale v několika ovinech se utáhnou kolem zakrouceného jádra.

Kolektorový elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237242

Dátum: 15.06.1986

Autori: Fridman Georgij Nikolajevič, Borisov Boris Archiljevič, Dulickaja Galina Maximovna, Staskevič Lev Nikolajevič, Kalašnikov Vladilen Konstantinovič, Kovarskij Jefim Michajlovič, Semenov Lev Sergejevič, Voronin Nikolaj Sergejevič, Biznja Vladimír Michajlovič, Šegaj Elvira Romanovna, Malšev Valentin Alexandrovič, Zinin Jevgenij Fedorovič

MPK: H02K 13/14

Značky: elektricky, stroj, kolektorový

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektorový elektrický stroj patří do oblasti elektrotechniky, a přesněji - ke kolektorovým elektrickým strojům stejnoměrného a střídavého proudu s těžkými komutačními podmínkami. Cílem vynálezu je zjednodušení konstrukce, snížení rozměrů a váhy kolektoru, zvýšení jeho monolytičnosti a činnosti kontaktní dvojice při zabezpečení vysoké komutační schopnosti. Kolektorový elektrický stroj obsahuje stator, kotvu s vinutím, spojeným se základními...

Způsob zhotovení trubky tažením z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231817

Dátum: 15.06.1986

Autor: Stiller Jiří

MPK: B21C 1/22

Značky: způsob, trubky, tažením, taveniny, zhotovení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení způsobu zhotovení trubek tažením z velmi čistých i silně reaktivních materiálů. Tohoto účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že po smočení dutého válcového zárodku v tavenině tato řízeně zatuhává působením rotace dutého válcového zárodku a taveniny, rychlosti posuvu dutého válcového zárodku kolmo k tavenině směrem vzhůru a teploty taveniny. Vynález lze použít pro výrobu trubek z křemíku.

Synchronní elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237241

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pogodin Vladimír, Kurakin Alexandr Sergejevič, Guščina Olga Aleksejevna, Kudrjašov Konstantin Jegorovič, Grigorjev Georgij Dmitrijevič

MPK: H02K 19/02

Značky: synchronní, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do elektrických strojů, zvláště k reduktorovým elektrickým motorům, používaným v elektrických výkonných mechanismech systémů automatické regulace a řízení technologických procesů různých průmyslových odvětví. Cílem vynálezu je zvýšení účinnosti elektrického motoru. Synchronní elektrický motor, obsahující rotor se zuby, stator s 6n póly, kde "n" - libovolné celé číslo, na jejich vnitřní ploše jsou provedeny zuby, vícefázovou cívku,...

Zařízení k renovaci truhlářského ztužidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231816

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavliš Petr, Ryšavý Ladislav

MPK: B23B 33/00

Značky: renovaci, zařízení, truhlářského, ztužidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení k renovaci truhlářského ztužidla. Podstata zařízení k renovaci truhlářského ztužidla spočívá v tom, že zařízení je vytvořeno z vodicí vidlice ze spodního i horního držáku a ze seřizovacího šroubu. Ve vybrání spodního i horního držáku je otočně uloženo vroubkovací kolečko. Do spodního i horního držáku je otočně na krytých ložiskách uložena klika, která prochází ve vybrání i vroubkovacím kolečkem, se kterým je pevně...

Zařízení ke kontrole hustoty tkaniny po útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237240

Dátum: 15.06.1986

Autori: Golubinskij Lev Konstantinovič, Sorokin Alexandr Sergejevič, Basin Leonid Abiljarovič

MPK: G01N 33/36

Značky: kontrole, zařízení, útku, hustoty, tkaniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do kontrolní a měřicí techniky lehkého průmyslu a týká se kontroly hustoty tkaniny po útku. Cílem vynálezu je rozšíření technologických možností. Stanovený cíl se dosahuje tím, že známé zařízení má přídavný blok sečítání značek, dvě přídavná počítadla a generátor srovnávacího kmitočtu, přičemž výstupy bloků sečítání značek jsou spojeny s odpovídajícími vstupy řídicího bloku, jehož výstupy jsou spojeny s řídicími vstupy přídavných...

Regulátor nabíjení elektrických akumulačních kamen s ohledem na venkovní teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231815

Dátum: 15.06.1986

Autor: Brýdl Zdeněk

MPK: G05F 5/00

Značky: akumulačních, teplotu, elektrických, regulátor, ohledem, kamen, venkovní, nabíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor podle vynálezu na základě průběžně vyhodnocované denní i noční venkovní teploty provádí zapnutí kamen k síti více nebo méně zpožděně po zahájení intervalu nočního tarifu. Kamna jsou potom vypínána až s ukončením nočního tarifu, čímž se zkrátí doba jejich nežádoucího samovybíjení. Regulátor je velmi jednoduchý, snadno realizovatelný a je možno snadno jej i dodatečně zamontovat. Jeho nejdůležitější částí je čidlo venkovní teploty. Je...

Způsob kontroly hustoty tkaniny po útku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237239

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kolomicin Sergej Jurjevič, Basin Leonid Abiljarovič

MPK: D03J 1/20

Značky: hustoty, způsobu, tkaniny, útku, kontroly, provádění, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti kontrolní a měřicí techniky lehkého průmyslu. Cílem vynálezu je rozšíření funkčních možností zabezpečením automatické kontroly hustoty tkaniny útku v různých stadiích její výroby. Zvláštností tohoto vynálezu je to, že stanovený počet útkových nití se zajišťuje a délka tkaniny se určuje podle značek nanesených na tkaninu po stanoveném počtu útkových nití a také to, že zařízení obsahuje počitadlo a nastavovací zařízení...

Zařízení na izolaci komplikovaných oblastí vrtů, upevněné na vrtných trubkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237238

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tatevosjan Ruben Armenovič, Lipatov Nikolaj Konstantinovič

MPK: E21B 33/13

Značky: izolaci, zařízení, komplikovaných, vrtů, vrtných, oblastí, trubkách, upevněné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na izolaci komplikovaných oblastí vrtů při bezjádrovém vrtání patří do oblasti vrtání sond při provádění geologicko-průzkumných prací. Cílem vynálezu je zvýšení efektivnosti sloučením procesu ukládání a zpracování cementačního materiálu s vrtáním sondy. Zařízení, ve kterém je na koloně vrtných trubek upevněno vrtací dláto se středovým otvorem, vzájemně působící s cementačním materiálem, nad kterým je umístěn odražeč a hladicí prvek....

Zařízení pro řízení sepnutí spínacího prvku střídače s proměnnou výstupní frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231814

Dátum: 15.06.1986

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02P 13/16

Značky: střídače, výstupní, proměnnou, prvků, frekvencí, spínacího, sepnutí, zařízení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení sepnutí spínacího prvku střídače s proměnnou výstupní frekvencí. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší spínání spínacích prvků střídače, zejména pro napájení synchronních motorů bez snímačů poloh rotorů. Dociluje optimálního spínání motorů v závislosti na zatížení a otáčkách použitím obvodu pro vyhodnocení pulsů o konstantním předstihu řídicího zdroje konstantního kmitočtu zapojeného na počítací vstup...

Svařovací zařízení na výrobu trubek ve svazcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 237237

Dátum: 15.06.1986

Autori: Akčurin Rašid Zagidulovič, Ševakin Jurij Fedorovič, Popov Valerij Michajlovič, Dobkin Igor Josifovič, Donskoj Efim Moisejevič, Manov Grigorij Lvovič, Běrger Jelena Sergejevna, Pavlov Alexej Alexandrovič, Vasilij Vasiljevič, Ždanov

MPK: B21C 37/08

Značky: svazcích, zařízení, svařovací, výrobu, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zařízení ne sváření trubek, zvláště k výrobě trubek ve svazcích. Cíl vynálezu - zjednodušená konstrukce, zvýšení spolehlivosti a také ulehčená obsluha zařízení na svařování trubek. Zařízení na sváření trubek zahrnuje úsek přípravy rolí s odvíječkou umístěnou s možností posunu ve směru kolmém k ose zařízení a skladem rolí, bodovou svářečku, formovnu, svařovnu a tažné stolice, nůžky, svazovací zařízení svazků s ohýbacími válečky a...

Zapojení pro zajištění ochranné doby spínacího prvku s diskrétní regulací jeho sepnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231813

Dátum: 15.06.1986

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02H 7/20

Značky: diskrétní, zapojení, sepnutí, ochranné, regulaci, zajištění, spínacího, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zapojení pro zjištění ochranné doby spínacího prvku s diskrétní regulací jeho sepnutí. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a týká se ochranné doby spínacích prvků pro měniče s proměnným výstupním kmitočtem a řeší problém zajištění optimálního úhlu pro sepnutí vzhledem k ochranné době spínacího prvku a vzhledem k měně výstupního kmitočtu měniče. Zapojení je opatřeno dvěma čítači, z nichž prvý je čítacími vstupy...

Mřížková katoda přímo žhavená pro elektrické lampy a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237236

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ioffe Vladimír Fedorovič, Alexandrov Vadim Nikolajevič, Filatov Oleg Vasiljevič

MPK: H01J 9/04

Značky: žhavená, mřížková, katoda, způsob, výroby, lampy, elektrické, přímo, její

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovený cíl se dociluje tím, že v mřížkové přímo žhavené katodě pro elektronky každé vlákno žhavení ve směru od kraje do středu je provedeno se stupňovitým zvětšením šířky tak, že šířka vlákna na přimykajících se k vodivým kroužkům úsecích, vytvářených odřezky mezi dvěma přetínajícími toto vlákno dalšími sousedními vlákny, je menší šířky než vlákno na dalších úsecích. Při výrobě těchto mřížkových katod přímo žhavených pro elektronky -...

Zařízení k nastavení polohy nástroje nebo obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231812

Dátum: 15.06.1986

Autori: Fiala Jaromír, Balšík Josef, Skočovský Miloš, Mihola František

MPK: B23Q 3/18

Značky: obrobků, polohy, nástroje, zařízení, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je použitelné pro přesné nastavení polohy, zejména superfinišovacích, brousicích a podobných nástrojů nebo pro nastavení polohy obráběných součástí, například ložiskových součástí. Sestává ze základního nepohyblivého tělesa spojeného s pohyblivým tělesem alespoň jedním pružným prvkem, proti němuž je uspořádán jednak tažný člen, jednak odtlačovací člen Využití vynálezu je zejména vhodné při obrábění součástí valivých ložisek.

Zařízení pro vstup informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 237235

Dátum: 15.06.1986

Autori: Goldort Valentina Jevgeněvna, Kunin David Isaakovič, Balašov Boris Petrovič

MPK: G06F 3/00

Značky: informace, vstup, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vstup informace. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti zařízení. Zařízení obsahuje spojené v určité posloupnosti klávesnici, kodér, tři multiplexory, registr, blok indikace, ovládací blok, čítač, blok paměti, tvarovač impulsů, spojovací blok, napájecí blok, přičemž do zařízení jsou dodatečně zařazeny porovnávací blok, součinový logický druhý čítač a klopný obvod, přičemž pájecí blok je připojen k bloku paměti přes...

Zařízení pro připevnění obličejové masky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231811

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hugo Jan

MPK: A61M 17/02

Značky: připevnění, obličejové, zařízení, masky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro připevnění obličejové masky sestávající ze dvou úhelníkových nebo obloukovitých ramen vsunutých do dutého profilu spony připevněné k masce, na jejichž zadní části jsou nasunuty posuvné opěrky opatřené na straně obrácené k obličeji měkkými podložkami. Pomůcku pro připevnění obličejové masky lze použít při anestezii a resuscitaci.

Zařízení ke kontrole stupně mletí vláknité hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 237234

Dátum: 15.06.1986

Autor: Janiševskij Nison Mejerovič

MPK: D21F 1/08

Značky: hmoty, kontrole, vláknité, stupně, zařízení, mletí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří mezi kontrolní a měřicí přístroje průmyslu papíru a celulózy a je určen na kontrolu a regulaci filtračních vlastností (stupeň mletí, sodovitost) papírové hmoty v technologickém procesu a také vláknitost hmoty ve výrobě dřevovláknitých desek. Cílem tohoto vynálezu je zvýšení přesnosti kontroly vyloučením vlivu na údaje jemných vláken. Stanovený cíl se dosahuje tím, že zařízení na kontrolu stupně mletí vláknité hmoty obsahuje nádobu...

Odparka pro vodné roztoky krystalizujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237233

Dátum: 15.06.1986

Autori: Chotin Leonid Michajlovič, Plechov Ivan Maximovič, Lavruško Vladimír Ivanovič, Jeršov Alexandr Ivanovič, Šišlo Boleslav Michajlovič, Jermakovič Nikolaj Petrovič, Kirjanov Gennadij Alexandrovič

MPK: B01D 1/30, B01D 1/12

Značky: roztoky, vodné, krystalizujících, odparka, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odpařovací techniky, zejména zařízení pro odpařování vody z krystalizujících látek z roztoku. Cílem vynálezu je snížení únosu kapek předběžným rozdělením proudu páry a kapaliny na parní a kapalnou fázi před vstupem do separátoru. Zařízení zahrnuje trubkový výparník, nad ním připojený objemný separátor a víko výparníku se dvěma nátrubky pravoúhlého průřezu. Podle vynálezu je každý z nátrubků opatřen třemi deskami, z nichž dvě...