Archív za 1986 rok

Strana 93

Způsob výroby polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231922

Dátum: 15.06.1986

Autori: Spousta Eduard, Elefantová Dagmar, Čiernik Ján, Bartášková Pavla

MPK: C08G 65/44

Značky: polyfenylenoxidu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby polyfenylenoxidu oxidační polykondenzací 2,6-xylenolu v přítomnosti katalytických komplexů aminů s ionty mědi ve směsích rozpouštědel a srážedel polyfenylenoxidu. Oxidační polykondenzace se provádí v přítomnosti nitroparafinů RN02, kde R je parafin s 1 až 8 uhlíkovými atomy, což zvyšuje výtěžek polymeru o 2 až 5 %.

Způsob vnější ochrany výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231921

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zamastil Jaroslav, Kolařík Vítězslav, Kojecký Bedřich, Kraus Vladimír, Šimko Timotěj

MPK: H01L 23/28, H01L 21/56

Značky: způsob, vnější, polovodičových, ochrany, výkonových, součástek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vnější ochrany výkonových polovodičových součástek zalitím hmotou tvořenou směsí epoxidové pryskyřice, tvrdidla, křemenného plniva a stearinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po zalití jsou součástky udržovány na teplotě okolního prostředí 20 až 30 °C po dobu 10 až 30 hod. s následnou temperací v nejméně dvou po sobě jdoucích krocích, realizovaných s postupně se zvyšující teplotou, přičemž v prvním kroku se teplota...

Způsob výroby světlých indenových, metylindenových a indenkumaronových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 231920

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikulášek Bohuslav, Vejmelková Jiřina

MPK: C08F 132/08, C08F 244/00

Značky: indenových, pryskyřic, výroby, indenkumaronových, způsob, svetlých, metylindenových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby světlých indenových, metylindenových a indenkumaronových pryskyřic z frakcí pyrolyzního oleje nebo z jejich směsí s indenkumaronovou frakcí katalytickou polymerací za přítomnosti kyseliny sírové, jehož podstatou je, že se k surovině obsahující 15 až 80 % hmot. polymerovatelných látek přidá jako roztok v alkoholu s 1 až 2 atomy uhlíku kyselina maleinová nebo maleinanhydrid v množství 0,01 až 10 % hmot. vztaženo na surovinu a dále...

Způsob odprašování zplodin mimopecního zpracování ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 231919

Dátum: 15.06.1986

Autori: Grobař Vlastimil, Ciner Petr, Svoboda Pavel

MPK: C21C 7/10

Značky: zpracování, zplodin, ocele, mimopecního, způsob, odprašování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení účinnějšího odprašování zplodin mimopecního zpracování ocele. Účelu se dosáhne rekuperačním ochlazováním odsávaných zplodin v odlučovači po celou dobu procesu a rozstřikem vody v horní části odlučovače ve fázi dmýchání kyslíku na lázeň tekuté ocele v pánvi ve vakuovacím kesonu, kdy při dané míře vakua a při své teplotě dané provozními podmínkami, rozstřikovaná voda se neodpařuje v neúnosné míře a strhává prachové...

Zařízení pro sklizeň dlouhostébelnatých semenných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231918

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: A01D 41/14

Značky: dlouhostébelnatých, semenných, zařízení, rostlin, sklizeň

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro dosažení kvalitní bezztrátové sklizně dlouhostébelnatých rostlin. Před sklizňovým stolem sklízecího stroje je uspořádán bubnový sběrač. Mezi nim a vpředu uloženou žací lištou je umístěna přívodní skluzná plocha. Ta je i s žací lištou kyvně uložena na úložném kloubu.

Zařízení ke kontrole přetrhu zaplétací nitě na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 231917

Dátum: 15.06.1986

Autor: Karásek Zdeněk

MPK: D03D 47/44

Značky: stroji, tkacím, přetrhu, zaplétací, zařízení, nitě, kontrole

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke kontrole přetrhu zaplétací nitě zaplétacího zařízení s rotujícími cívkami na tkacím stroji, které obsahuje dvouramennou páku, jejíž jeden konec je přiřazen kontaktní páce s jedním elektrickým kontaktem spojeným se zdrojem elektrického proudu, který je v záběru s druhým elektrickým kontaktem spojeným se zařízením pro zastavení tkacího stroje, přičemž druhému konci dvouramenné páky je přiřazena zarážka, umístěná na...

Ovládací mechanismus ventilu pro topné soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231916

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šmíd Josef, Dražan Jiří, Slanec Miroslav

MPK: F16K 47/08

Značky: ventilu, topné, ovládací, soustavy, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je ovládací mechanismus ventilu pro otopné soustavy, zejména k ventilům s tak zvanou předregulací. Vynález řeší dokonalé utěsnění ovládacího prostoru ventilu proti pronikání otopného média vně ventilu a odstranění možnosti nežádoucí manipulace s nastavenou předregulací průtoku topného média.

Nosné ústrojí nitěnek víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231915

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tenora Pavel, Nespěšný Zbyněk, Jansa Miloš, Novotný Jiří, Bukač Hubert

MPK: D03D 47/26

Značky: ústrojí, nosné, nitěnek, tkacího, víceprošlupního, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosného ústrojí nitěnek víceprošlupního tkacího stroje. Podstatou vynálezu je, že nosné ústrojí je tvořeno držákem ve tvaru hranatého písmene U z pružinového materiálu opatřeného podélnými, na výšku orientovanými otvory, v nichž je vložen nosič nitěnek, zhotovený rovněž z pružinového materiálu a vytvořený ve tvaru úzkého písmene U, přičemž je rozebíratelně spojen s trubicovitým úchytem, spojeným a pracovní částí vlnového...

Úsporná sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 231914

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maňáková Zdeňka, Šafek Miroslav, Peterka Milan, Šafková Ludmila

MPK: D06F 58/10

Značky: úsporná, sušárna

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora elektrické energie při sušení. Uvedeného účelu se dosáhne skříňovou sušárnou, u které je alespoň vnitřní stěna, protilehlá dveřím, opatřena výhřevným plošným prvkem a přilehlé stěny jsou opatřeny u svislých hran svislou řadou otvorů pro podpěry sušicích roštů a dveře mají délku kratší, než je uzavírací prostor.

Zařízení ke kontinuální konzervaci a dekontaminaci kapalin a emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231913

Dátum: 15.06.1986

Autori: Prošek Jaroslav, Jeništa Jeroným, Sokol Drahoš, Malypetr Antonín, Turek Zdeněk, Bláha Jaromír

MPK: B23Q 11/10

Značky: emulzí, dekontaminaci, kapalin, kontinuální, zařízení, konzervaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle AO 223920 je doplněno separátorem nečistot, a to buď vnitřním, který je vestavěn do nádoby s účinnou látkou, nebo vnějším, který je zapojen do cirkulačního okruhu. Tím se snižuje zanášení povrchu aktivní látky a prodlužuje životnost náplně a snižují náklady na provoz zařízení.

Způsob izolace cholesterolu z lanolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231912

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nováček Alois, Pihera Pavel, Schwarz Vladimír, Ulrich Miroslav

MPK: C07C 35/44

Značky: způsob, lanolinu, cholesterolu, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace cholesterolu z lanolinu technického nebo surového, založený na alkalické hydrolýze lanolinu, prováděné 20% hydroxidem draselným v 90% ethanolu, při teplotě varu reakční směsi. Potom se reakční směs zředí vodou a ethanolem tak, aby výsledný poměr vody a ethanolu byl 0,8 až 1,2 : 0,8 až 1,2, s výhodou 1 : 1 a celkové množství vodného ethanolu k výchozímu lanolinu bylo v poměru 3,3 : 1 až 2,6 : 1, s výhodou 2,9 ku 1 /ml/g/. Extrakce...

Spôsob výroby síranov z použitej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231911

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bocko Jozef, Demovič Stanislav, Strapek Milan, Hauskrecht Peter

MPK: C01B 17/94

Značky: výroby, síranov, spôsob, sírovej, použitej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu síranov z použitej kyseliny sírovej obsahujúcej ako nečistoty HNO3, HNO2, 3-methylfenol a jeho nitro-, nitrozo- a sulfoderiváty a anorganické sírany. V roztoku kyseliny sírovej sa kyselina dusičná zredukuje anorganickými zlúčeninami, s výhodou kovmi, alebo ich zlúčeninami. Získaná kyselina sírová sa neutralizuje s anorganickými hydroxidmi kysličníkmi, uhličitanmi, síričitanmi, čpavkom sírnikmi. Vyzrážané deriváty fenolu sa...

Dvousložkové činidlo pro fotometrické kinetické stanovení močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231910

Dátum: 15.06.1986

Autori: Chromý Vratislav, Konečná Hana

MPK: G01N 21/17

Značky: stanovení, činidlo, dvousložkové, močoviny, fotometrické, kinetické

Zhrnutie / Anotácia:

Dvousložkové činidlo podle vynálezu obsahuje o-ftaldialdehyd a N-/1-naftyl/ethylendiamin, které sestává z vodného roztoku s obsahem o-ftaldialdehydu, kyseliny sírové a neionogenního tensidu a dále z vodného roztoku s obsahem N-/1-naftyl/ethylendiaminu a kyseliny sírové. Dvousložkové činidlo pro fotometrické kinetické stanovení močoviny lze využít v krmivářství, biochemii, v humánní a veterinární diagnostice.

Hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231909

Dátum: 15.06.1986

Autori: Radeva Renata, Radev Stefan

MPK: A63F 9/12

Značky: hračka

Zhrnutie / Anotácia:

Hračka, s výhodou váleček a víceboký hranol, je určena pro zábavy v různých obměnách a odstupňovaných složitostech, rozvíjejících samostatné kombinační a logické schopnosti, jako aktivní tvůrčí představivost hráče pro tvorbu a správné využití informace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hračka je sestavena ze shodných hracích prvků tvaru výseče, které jsou posuvně a zároveň otáčivě zalícovány do vnitřního ústrojí hračky s tím, že stupeň...

Zařízení na sklizeň zemědělských kultur, zejména přezrálých, polehlých a nízkých

Načítavanie...

Číslo patentu: 231908

Dátum: 15.06.1986

Autor: Fitz Pavel

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: zemědělských, přezrálých, sklizeň, zařízení, kultúr, zejména, polehlých, nízkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti příslušenství žacích strojů. Účelem vynálezu je vytvoření podávacího zařízení pro žací stroje, které je schopno plynule, spolehlivě a bez nežádoucího přerušení práce přivádět poléhavou, polehlou i přezrálou sklízenou zemědělskou kulturu k žací liště a odtud na sklízecí stůl žacího stroje. Uvedené účelu se dosáhne zařízením, sestávajícím z ventilátoru, sacího a výfukového vzduchovodu a aktivního zdviháku porostu, k jehož...

Nástroj k oboustrannému srážení hran děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 231907

Dátum: 15.06.1986

Autor: Březina Josef

MPK: B23B 51/16

Značky: oboustrannému, srážení, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nástroj k oboustrannému srážení hran děr, zvláště vhodný pro malé díry, určený pro obráběcí stroje při jednom ustavení nástroje a obrobku. Ve vřetenu je ustavena tyč, pružná v radiální rovině, na níž je upevněna břitová destička, která je pevně ustavena v díře, vytvořené v tyči. O břitovou destičku se opírá šroub, umístěný na čele tyče. Přestavením excentricity tyče je možno jedním rozměrem břitové destičky srážet hrany různých...

Způsob přípravy detektoru ionizujícího záření z čistého germania

Načítavanie...

Číslo patentu: 231906

Dátum: 15.06.1986

Autor: Skřivánková Marie

MPK: H01L 31/00, G01T 1/24

Značky: germania, záření, čistého, ionizujícího, detektoru, způsob, přípravy

Text:

...germania leptá, potom se mechanicky leští a leptá znovu a na celou tuto stranu destičky se implantújí ionty boru deset a dále se provede tepelné zpracování destičky ohřátím na teplotu 330 až 360 OC při současném napaření a difůzi lithia na druhou stranu destičky. Do implantované vrstvy se vybrousí drážka a konečné leptání se provádí v ultrazvuková myčce.Výhcdami postupuĺpodle vynálezu je to, že dvojím leptáním destičky před implantacíjsou...

Frézovací vřeteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 231905

Dátum: 15.06.1986

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23B 19/00

Značky: frézovací, vřeteník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém malého odskoku vřetena s nástrojem od obráběné součásti. Nosný koružek axiálních ložisek je uložený axiálně posuvně v přední části tělesa vřeteníku a je opatřen otvory, v nichž je výstupky vložen rozpěrný kroužek, opřený o čelo pouzdra. Odvrácené čelo pouzdra je ve styku s upevňovacím šroubem s otvorem, který je na závit uložen v tělese vřeteníku. K jedné čelní ploše nosného kroužku je přilehlý píst mezikruhové komory s...

Vstřikovadlo pro řízené dávkování tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231904

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kolesa Karel, Martoch Josef, Matal Oldřich

MPK: F22B 1/06

Značky: vstřikovadlo, tekutiny, dávkování, řízené

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je vřeteno vstřikovadla s hybným elementem pohybového ústrojí ve své části mezi hybným elementem a kuželkou suvně uloženo v pouzdře opatřeném dvěma kanálky, prvním kanálkem propojujícím prostor kuželky s prvním nátrubkem tekutiny a druhým kanálkem propojujícím prostor kuželky s druhým nátrubkem tekutiny a svým kuželce protilehlým koncem s výhodou opatřeným dosedacím elementem na opěrnou část zajišťovacího ústrojí,...

Skříň kapsového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231903

Dátum: 15.06.1986

Autori: Albrecht Jiří, Smrž Bohuslav

MPK: B01D 46/42

Značky: kapsového, průmyslového, filtru, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Skříň průmyslového filtru s vícekapsovými filtračními vložkami uchycenými na dělicí stěně a vybavenými vnitřními i vnějšími rozpěrnými výztuhami, kde stěny skříně rovnoběžné s plochou filtračních kapes jsou na vnitřní straně opatřeny svislými výstupky, umístěnými proti mezerám mezi jednotlivými svislými výztužemi protilehlé vnitřní výztuhy filtrační kapsy. Toto provedení stěn skříně filtru zajišťuje jednak její zpevnění vůči účinkům podtlaku,...

Článek parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231902

Dátum: 15.06.1986

Autori: Martoch Josef, Kugler Vladimír, Urbánek Miroslav

MPK: F22B 1/06

Značky: generátoru, článek, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provedení parního generátoru s vestavbou tak, aby tato vestavba umožňovala posuv trubek teplosměnného svazku nejen v axiálním směru, ale i příčně. Zmíněného účelu se dosáhne tak, že vestavba je nesena ze strany nátrubku alespoň jednou distanční mřížkou nesenou teplosměnnými trubkami teplosměnného svazku. Uložená vestavba v přímých částech článku parního generátoru zabezpečí například dostatečnou dilataci teplosměnného svazku...

Recirkulační obvod kuličkového šroubového převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231901

Dátum: 15.06.1986

Autori: Miovský Kostas, Trojánek Jaroslav, Šturza Miloš

MPK: F16H 25/22

Značky: šroubového, převodů, recirkulační, kuličkového, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přeměny otáčivého pohybu v translační a naopak. Recirkulační zařízení kuliček je tvořeno vstupním a výstupním tangenciálně orientovaným kanálkem, které vyúsťují v ose převáděcího kanálku, uspořádaného na zploštělé části matice rovnoběžně s její osou. Převáděcí kanálek je tvořen drážkou půlkruhového profilu, upraven v tělese matice a protilehlou drážkou, rovněž půlkruhového profilu upravenou na příložce, uchycené na...

Zařízení pro družení příze, zejména na bezvřetenovém dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 231850

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koblížek Oldřich, Černohorský Josef

MPK: D01H 1/12, B65H 57/04

Značky: stroji, dopřádacím, zejména, družení, zařízení, příze, bezvřetenovém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro družení přízí přímo na výrobním stroji, zejména na bezvřetenovém dopřádacím stroji, který je opatřen spřádacími jednotkami (2, 2´), z kterých je vypředená příze (6, 6´) odtahována přes kontrolní čidlo (7,7´) přetrhu odtahovým ústrojím (16) k navíjecímu ústrojí (17). Mezi odtahovým ústrojím (16) a navíjecím ústrojím (17) je uspořádán zapřádací mechanismus (19, 19´). Podstatou řešení je, že nad zapřádacími mechanismy...

Spřádací samočistící rotor pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231849

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ferkl František, Čáp Antonín, Doudlebský Ctibor, Jaroš František

MPK: D01H 7/888

Značky: rotor, samočisticí, předení, spřádací, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit usazování prachu a nečistot ve sběrné drážce spřádacího rotoru, která je po obou stranách opatřena střídavě, nikoliv však proti sobě protilehle čisticími štěrbinami a to jak na skluzové stěně, tak i na protilehlé stěně spřádacího rotoru. Takovéto uspořádání čisticích štěrbin umožňuje samočinné čištění rotoru, neboť nečistoty a prach přiváděné spolu s vlákny na sběrnou drážku se těmito štěrbinami působením odstředivé...

Zařízení pro dvoufázové přerušení kontinuálně odtahované příze při výměně cívky s návinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231848

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bureš Ladislav

MPK: D01H 9/16

Značky: dvoufázové, zařízení, přerušení, výměně, návinem, kontinuálně, cívky, odtahované, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přerušení příze při výměně cívek pomocí dvoudílné uzávěry u sacího otvoru odsávacího kanálu u bezvřetenového dopřádacího stroje, jejíž oba díly tvoří řezací ústrojí pro přerušení příze jak při fázi smeku, tak při fázi vlastní výměny.

Plazmový sterilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231847

Dátum: 15.06.1986

Autor: Březina Karel Ing

MPK: A61L 2/14

Značky: plazmový, sterilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Sterilizační přístroj pro sterilizování lékařských nástrojů a pomůcek, tvořený pracovní komorou, jejíž vstup plynu je připojen na výstup zásobníku plynu a výstup plynu pracovní komory je připojen k vývěvě, přičemž elektrický vstup pracovní komory je připojen na rozvodnou síť o napětí 220 V, 58 Hz, vyznačující se tím, že zásobník plynu naplněný plynnou směsí 99,9 % neonu a 0,1 % argonu, je připojen svým výstupem na vstup pracovní komory, ve...

Zařízení na výrobu klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231846

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hanáček Jan, Urbanec Josef, Málková Eva, Přibyl Bedřich

MPK: F16G 1/06

Značky: zařízení, klinových, výrobu, řemenů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na výrobu klínových řemenů pro speciální použití, které je tvořeno vulkanizačním bubnem, vypínacím bubnem a přítlačným pásem, přičemž mezi rotační vyhřívaný vulkanizační buben a přítlačný pás je umístěn profilový pás, který může být nekonečného provedení.

Rychloupínací zařízení pro obrábění nožů žací lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231845

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tepera Jan, Poletín Jan, Bumbálek Otakar, Klabal František

MPK: B23Q 3/06

Značky: lišty, zařízení, nožů, obrábění, rychloupínací, žací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výkonnosti obrábění jednotlivých obrobků využitím mechanického samoupínání na kruhovém stole, přičemž se zjednodušuje a ulehčuje práce obsluhy a zkvalitňuje se opracování výrobků. Práce obráběcího zařízení je kontinuální a vzniká značná úspora energie na jeden výrobek. Jsou odstraněny prostoje a neproduktivní časy. Podstata vynálezu spočívá ve vytvořeni otočných přítlačných segmentů, které jsou upevněny k otočné desce...

Zařízení pro odměřování souřadnic pojezdů, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231844

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 5/02, B23Q 15/20

Značky: odměřování, seřizovací, pojezdu, souřadnic, měřicí, zejména, prístroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje na délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je konstrukční řešení odměřovacího zařízení, které zaručuje vysokou přesnost svým umístěním a nástavným řešením. Podstatou vynálezu je, že na středním žebru pracovního stolu 1 je připevněna konzola 2, na které je připevněn úhelník 3 a k...

Nástroj pro výrobu profilových dílů ve tvaru šroubovice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231843

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lichtenberg Jaroslav, Souček Hynek

MPK: B21D 11/06

Značky: profilových, šroubovice, nástroj, tvaru, výrobu, dílů

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj se skládá z průtlačníku a průtlačnice, kterou tvoří těleso s vložkou ve tvaru válce, do jejíhož pláště je provedeno vybrání ve tvaru šroubovice. Profilový díl se protlačuje za studena průtlačnicí a dostává požadovaný tvar.

Zemědělský stroj pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231842

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kábrt Karel, Tobiška Jaromír, Diblík František

MPK: A01B 51/00

Značky: zpracování, stroj, zemědělský, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší úkol vytvořit zemědělský stroj pro zpracování půdy s širokým záběrem, který je snadno převáděn z přepravní do pracovní polohy a naopak. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tažná oj je opatřena vzpěrným čepem, spojeným se vzpěrným táhlem, jehož konec je uložen v čepu konzoly kyvného zavěšovacího rámu uloženého ve třmenech podvozkového rámu a tvořeného spodním nosníkem a horním nosníkem, které jsou spojeny příčnými nosníky,...

Zapojení pro sčítání nebo odečítání výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231841

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav, Hranoš Radomír

MPK: H03K 19/20

Značky: signálu, zapojení, výstupních, sčítání, odečítání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro sčítání, nebo odečítání výstupních signálů alespoň dvou číslicových snímačů měřené veličiny, například pro indikaci a záznam množství paliva, spotřebovaného motorem. Účelem vynálezu je vytváření součtu, nebo rozdílu koincidujících i nekoincidujících výstupních signálů číslicových snímačů měřené veličiny s rozdílným kvantováním výstupních signálů. Podstatou vynálezu je, že zapojení, sestávající z prvního číslicového snímače a...

Plazmový sterilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231840

Dátum: 15.06.1986

Autor: Březina Karel

MPK: A61L 2/14

Značky: sterilizátor, plazmový

Zhrnutie / Anotácia:

Plazmový sterilizátor určený ke sterilizaci lékařských nástrojů a pomůcek, který využívá neizotermický doutnavý elektrický výboj ve zředěném plynu a je tvořen pracovní komorou jejíž vstup plynu je připojen na výstup zásobníku plynu, přičemž výstup plynu pracovní komory je připojen k vývěvě a elektrický vstup pracovní komory je zapojen na výstup elektrického zdroje pulsních radiofrekvenčních signálů.

Automatické vkládací zařízení sadby předpěstované v pěstebních buňkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 231839

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kubový Petr

MPK: A01C 11/02

Značky: zařízení, buňkách, pěstebních, vkládací, automatické, sadby, předpěstované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického vkládacího zařízení sadby předpěstované v pěstovních buňkách. Zařízení dle vynálezu, kromě automatického dopravení sazenice se zemním balem do sázecího ústrojí, zbaví před tímto zemní obal papírového obalu, kterým je pěstební buňka. Podmínkou činnosti zařízení jsou pěstební buňky vzájemně spojené za sebou vytvořené slepením dvou pruhů papíru, čímž vznikne pás pěstebních buněk, jehož začátek tvoří pouze dva slepené...

Zařízení na odsolování vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231838

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikoláš Petr, Biheller Jan, Mikoláš Vlastimil, Bor Jan

MPK: B01D 13/00

Značky: zařízení, odsolování, vodných, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odsolování vodných roztoků, které využívá principu reverzně osmotického procesu. Účelem předmětu vynálezu jsou nové technické a technologické prvky, které umožňují sestavit kompaktní zařízení na kontinuální odsolování vodných roztoků. Zařízení na odsolování vodných roztoků je založeno na využívání odsolovacího efektu při průchodu vodných roztoků semipermeabilními reverzně osmotickými membránami, které jsou v plochém...

Zařízení pro biologické čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231837

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich, Mackrle Svatopluk

MPK: C02F 3/12

Značky: biologické, zařízení, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zlepšení parametrů vyčištěné vody . V separačním prostoru je nad šikmou dělicí stěnou uspořádán alespoň jeden přepouštěcí kanál, jehož horní část je napojena vstupem na horní část aktivačního prostoru, v němž je proplyňovací a/nebo míchací systém, přičemž spodní část přepouštěcího kanálu je zakončena ve spodní části separačního prostoru ústím.

Spojovací prvek rámu vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231836

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šimáček Pavel, Forejt Jiří

MPK: B21B 31/00

Značky: vertikální, prvek, spojovací, rámu, stolice, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit takový rám vertikální válcovací stolice, kde by bylo možno umístit pouze jeden vertikální poháněcí motor. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou příčníků, spojujících v horních částech stojany rámu. Příčníky jsou ze strany pohonu vertikální válcovací stolice opatřeny držáky, na jejichž horních částech jsou vytvořeny dosedací plochy pro tento vertikální poháněcí motor. Na horních částech příčníků jsou pak...

Plastový komposit pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231835

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kratochvíl Jiří, Brázda Miroslav, Hlaváček Ivo

MPK: C09K 3/14, C08J 5/14

Značky: opotřebení, snížení, komposit, vlivů, vibračního, strojních, plastový, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastového kompozitu pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 47,0 % hmot. až 98,79 % hmot. základní plastové složky, 1,0 % hmot. až 44,0 % hmot. uhličitanů kovů alkalických zemin nebo kysličníků kovů alkalických zemin nebo hydrátů alkalických zemin a jejich směsí, 0,1 % hmot. až 3,0 % hmot. Solí alkalických karboxylových kyselin o počtu atomů uhlíku v řetězci C15 až...

Zařízení pro odlučování nečistot u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231834

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lihtartová Ludmila, Hortlík František, Ohlídal Vladimír, Hácová Květa, Jaroš František, Junek Jan, Škarka Josef

MPK: D01H 7/888

Značky: nečistot, spřádací, odlučování, zařízení, jednotky, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší účinné a optimální odvádění nečistot, při zajištění minimální ztráty vláken u vyčesávacího zařízení bezvřetenové spřádací jednotky, opatřeného ve stěně proti vyčesávacímu válečku odlučovacím kanálem s přiváděcím otvorem vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přiváděcí otvory jsou upraveny symetricky k rovině procházející v podstatě osou odlučovacího kanálu a kolmou na osu vyčesávacího válečku přičemž osy těchto otvorů svírají...

Způsob zajištění vzájemné geometrické polohy strojírenských součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231833

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zvoneček František

MPK: B23Q 1/02

Značky: strojírenských, součástí, geometrické, způsob, zajištění, vzájemné, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k zajištění vzájemné geometrické polohy strojírenských součástí, zejména dílů obráběcích strojů. Strojírenské součásti se ustaví do konečné geometrické polohy při zachování technologické vzdálenosti dosedacích ploch, z nichž alespoň jedna je opatřena separačním povlakem, načež se vzniklá mezera mezi dosedacími plochami vyplní tuhnoucím pevnostním strojírenským tmelem a po ztuhnutí pevnostního tmelu se strojírenské součásti...