Archív za 1986 rok

Strana 91

Způsob řízení při výrobě sledu výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227003

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gadbois George Simon, Moscony John Joseph

Značky: způsob, výrobků, řízení, výrobe, sledu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení při výrobě sledu výrobků z pohybujícího se pásu plechu, jehož tloušťka se nepravidelně mění podél jeho délky, leptáním pásu v definovaných oblastech na stupeň, který je ovlivněn nejméně jedním technologickým proměnným parametrem, vyznačující se tím, že se před leptáním sleduje tloušťka pásu podél směru jeho pohybu a nastavuje se proměnný technologický parametr podle zjištěné tloušťky.

Způsob výroby vektoru pro přenos DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 227002

Dátum: 15.06.1986

Autori: Goodman Howard Michael, Seeburg Peter Horst, Ullrich Axel, Pictet Raymond Louis, Shine John, Rutter William, Chirgwin John Mitchell

Značky: výroby, způsob, vektoru, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro insulin tak, že se izolují buňky s obsahem mRNA, která je kódem pro insulin, z těchto buněk se extrahuje mRNA, načež se čistí a z této mRNA se syntetizuje cDNA za vzniku cDNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro insulin a takto získaná cDNA se uvede v reakci s vektorem pro přenos DNA za vzniku vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro...

Způsob výroby derivátů thiazoloisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227001

Dátum: 15.06.1986

Autori: Papp Gyula, Kiss Pál, Szekeres László, Benedek Éva, Takács Kálmán, Harsányi Kálmán

Značky: derivátů, způsob, výroby, thiazoloisochinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů thiazoloisochinolinu obecného vzorce I kde každý ze symbolů R1 a R2 znamená hydroxylovou skupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, R3 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, nitroskupinu, fenylovou skupinu, kyanoskupinu, karboxylovou skupinu nebo karboxamidovou skupinu, a Y znamená kyslík, síru nebo skupinu =N-R4, kde R4 znamená vodík, acylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku, arysulfonylovou...

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232300

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kršek Petr, Láncoš Josef

MPK: B22D 41/12, C21C 1/06

Značky: zejména, rotační, pojízdného, hrdlo, nádoby, vylévací, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce hrdla s ohledem na pevnost nádoby a s ohledem na jeho odolnost vůči teplotnímu zatížení při nalévání nebo vylévání tekutého kovu z nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním dvojice zalomených žeber (2,3) ke stranám oválného otvoru v plášti (1) nádoby. Horní hrany dvojic žeber (2´), (2), (3´), (3) jsou navzájem spojeny horním a bočními plechy (4, 5) a jejich konce jsou navzájem spojeny dolním plechem...

Zařízení pro navíjení kovové odpadové třísky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232299

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hruda Pavel

MPK: B21C 47/00

Značky: třísky, odpadové, navíjení, kovové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení podstatného snížení pracnosti a vzniku pracovních úrazů při vyjímání navinuté třísky-svitku ze zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne pevným spojením navíjecího trnu (1) s vodicí kostkou (9) suvně uloženou v otvoru otočné třecí desky (3) a spojenou s pístnicí (2) předního hydraulického válce, jehož těleso je připevněno k hřídeli (4), jež je spojen s pístnicí zadního silového válce.

Zařízení na krystalizaci látek s řízenou teplotou chlazeného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 232298

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: látek, krystalizaci, teplotou, zařízení, chlazeného, media, řízenou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadnější výroba i montáž zařízení na krystalizaci látek. Zařízení podle vynálezu sestává z unifikovaných dílů umístěných mezi horním a spodním dílem aparátu. Unifikované díly jsou tvořeny válcovým lubem se spodním přírubním kroužkem a horním přírubovým kroužkem a uvnitř válcového lubu jsou umístěna patra teplosměnných ploch. Vynález je využitelný v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu pro krystalizaci látek...

Způsob zapařování těstových kusů v pásových pekařských pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232297

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vaněček Václav, Černík Jiří, Jeřábek Vladimír, Limpouch Bohuslav

MPK: A21B 3/04

Značky: způsobu, těstových, tohoto, zapařování, pecích, pekařských, pásových, kusů, zařízení, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení spotřeby energie pro výrobu páry, potřebné k zapařování těstových kusů. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že část pečicího prostředí se směšuje s parou z cizího zdroje a/nebo s vodou v uzavřeném prostoru před zapařovací zónou a takto připravenou směsí se působí na těstové kusy. Zařízení sestává z ventilátoru spojeného s uzavřeným prostorem, který je dále spojen pomocí rozváděcího potrubí se zapařovací...

Zařízení ke chlazení čerstvě nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232296

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vlasák Oldřich, Hlaváček Jiří

MPK: A23C 3/00

Značky: čerstvé, nadojeného, chlazení, zařízení, mléka

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke chlazení čerstvě nadojeného mléka zahrnující potrubí přivádějící mléko z dojicího ústrojí do vlastního chladiče a sběrné nádrže má do přívodního potrubí zařazen nejméně jeden další chladicí prvek, například průtokový vodní chladič.

Pojistný spojkový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 232295

Dátum: 15.06.1986

Autori: Veverka Josef, Kotrč Jiří, Hunal František

MPK: F16D 7/06

Značky: mechanismus, pojistný, spojkový

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný spojkový mechanismus je určen pro jištění náhonových systémů, především při přenosu velkých krouticích momentů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstupní hřídel je opatřen pevným segmentem, proti němuž je na výstupním hřídeli upraven rozpojitelně spoluzabírající pohyblivý segment ovládaný pístem, jenž je uložen ve válci, opatřeném jednak komorou s tlakovým přívodem, jednak kanálem, ovládaným pístem a klapkou.

Zařízení pro vysunování kovových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232294

Dátum: 15.06.1986

Autor: Skoumal Vladislav

MPK: E01D 19/02

Značky: zařízení, vysunování, kovových, konstrukcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení přepravy zejména ocelových a stavebnicových mostů z prostorů montáže do místa usazenin. Uvedeného účelu se dosáhne výkyvným uspořádáním dvou hydraulických válců do nosného rámu. Pístnice těchto válců jsou opatřeny hákovitými hlavicemi pro uchycení příček lanového žebříku, upevněného svým koncem na konzole, spojené s vysouvanou konstrukcí. Hlavice jsou opatřeny vodicím čepem suvně uloženým ve vodicí drážce, vytvořené...

Mechanismus pro kompenzaci axiální síly ve vytlačovací hlavě na duše

Načítavanie...

Číslo patentu: 232293

Dátum: 15.06.1986

Autor: Borecký Petr

MPK: B29F 3/06

Značky: mechanismus, hlavě, kompenzaci, vytlačovací, axiální, síly, duše

Zhrnutie / Anotácia:

Tento mechanismus kompenzuje axiální sílu působící na trn vytlačovací hlavy na duše, čehož je dosaženo vložením pružných elementů mezi trn a pevnou část hlavy.

Mikroprocesorový řadič pro testery pamäťových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232292

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zahradníček Petr

MPK: G11C 29/00

Značky: mikroprocesorový, pamäťových, řadič, desek, testery

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Mikroprocesorový řadič pro testery paměťových desek umožňuje řídit funkce testeru paměťových desek, případně i jiných zařízení. Obsahuje 6 Kbyte paměti EPROM a 2 Kbyte paměti RAM. Řadič spolupracuje s vnějšími vstupními a výstupními zařízeními pomocí 32bitové sběrnice, přičemž 24 bitů této sběrnice je obousměrných a 8 bitů je orientováno ve směru z řadiče do vnějších vstupních a výstupních zařízení....

Způsob kontinuálního prvního výpalu červené měděné lazury a pec k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232291

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zatloukal Pavel, Weilguny Herbert, Kuželka Václav, Remeš Miroslav, Vohralík Jiří, Hromada Jozef

Značky: kontinuálního, způsobu, způsob, výpalu, provádění, prvního, červeně, lazury, měděné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla s řeší problém zdobicí techniky skla difúzí iontů mědi do povrchu, tzv. lazurováním. Podstata kontinuálního výpalu spočívá v tom, že během výpalu se zabraňuje přímému styku předmětů s oběhovou pecní atmosférou, vizuálně se zjišťují změny barvy nanesené lazurovací směsi v nejméně dvou horizontálních vrstvách v předdifúzní a difúzní oblasti a podle zjištěných změn se reguluje rychlost pohybu předmětů, načež...

Způsob výroby sazí s vysokým měrným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232290

Dátum: 15.06.1986

Autor: Svoboda Karel

MPK: C09C 1/58

Značky: sazí, způsob, výroby, měrným, povrchem, vysokým

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sazí s vysokým měrným povrchem, které vznikají jako vedlejší produkt parciální oxidace ropných nebo dehtových surovin a separují se z proudu plynných produktů procesu vypíráním vodou, při kterém se sazové částice izolují z vodné suspenze za použití koagulační kapaliny, např. uhlovodíkových rozpouštědel, a vytvořené sazové makročástice, které obsahují koagolační kapalinu a vodu, se oddělí od vodné fáze pomocí děrované přepážky,...

Speciální saze

Načítavanie...

Číslo patentu: 232289

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nečesaný František, Kvapil Zdeněk, Svoboda Karel

MPK: C09C 1/58

Značky: speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká speciálních sazí připravených z vodných suspenzí sazových mikročástic peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly a vytvarovaných do granulí kulovitého tvaru, případně připravených ve formě prachu. Vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem mají speciální saze rozsáhlé využití jako přísada či plnidlo do plastických hmot, pryží, barev, tiskařských černí apod., nebo jako sorpční či filtrační materiál, případně i jako katalyzátor...

Závěr pece pro tepelné zpracování uhlíkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 232288

Dátum: 15.06.1986

Autori: Folprecht Jiří, Holeček Rudolf, Grégr Jan, Mánek Břetislav

MPK: D01F 9/12

Značky: závěr, uhlíkových, zpracování, vláken, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem jsou odstraněny nevýhody známých uzávěrů kapalinových nebo různě tvarovaných trubic s několika přívody a vývody inertního plynu, jako je nebezpečí strhávání uzavíracího média do zahřívaného prostoru a tím ovlivňování průběhu pyrolytických reakcí, možnost poškození vlákna při průchodu různě tvarovanými trubicemi o jejich hrany, či případné stržení vzduchu do pece, čehož je dosaženo tím, že uzávěr má tvar T a část trubice směrovaná k...

Způsob využití tepla ze syntézy karbidu křemíku k výrobě karbidu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232287

Dátum: 15.06.1986

Autori: Schejbal Tomáš, Brožek Vlastimil

MPK: C01B 31/36

Značky: výrobe, křemíku, způsob, syntézy, karbidu, využití, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že při výrobě karbidu křemíku podle Achesonova postupu se nejdříve vytvoří grafitové topné jádro, které se obalí zavážkou směsi kysličníku křemičitého a uhlíku ve stechiometrickém poměru pro vznik karbidu křemíku a ve vzdálenosti od jádra, kde se podle rozměru pece dosahují maximální teploty 2 200° C se vytvoří systém stěnových zábran rovnoběžných s grafitovým jádrem, nejlépe z grafitových desek a tento prostor se zaplní...

Zařízení pro spojení lisovního válce s přidržovačem u hydraulických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232286

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavlík Rudolf, Mareška Jiří, Louda Jan

MPK: B30B 1/34

Značky: lisů, spojení, přidržovačem, válce, hydraulických, lisovního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém spojení síly válců přidržovače se středním lisovním válcem. Zařízení pro tento účel sestává nejméně ze dvou segmentů, uložených suvně na kluzných deskách kruhového vybrání, vytvořeného v boční stěně nákružku, pevně spojeného s přidržovačem. Toto kruhové vybrání koresponduje v pracovní poloze segmentů s kruhovým vybráním lisovního válce, přičemž segmenty, fixované v krajních polohách zajišťovacími prvky, jsou kinematicky...

Svařovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 232285

Dátum: 15.06.1986

Autor: Fojcik Richard

MPK: B23K 9/16, B25J 15/02

Značky: hlava, svařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká svařovací hlavy pro automatické svařování součástí v ochranné atmosféře, kde svařovací hlava je součástí svařovacího manipulátoru. Podstatou svařovací hlavy je, že na konzole je otočně uložen dutý hřídel, na jehož spodním konci je upevněno vedení, na kterém je valivě uložen suport nesoucí svařovací hořák a na jehož horním konci je upevněn disk, přičemž v ose dutého hřídele je otočně uložen ovládací hřídel, na jehož horním konci...

Adiční produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 232284

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo

MPK: C08G 73/02, C08G 59/58

Značky: adiční, produkt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru syntetických pryskyřic a tvrdidel. Je řešen technický problém přípravy vhodných tvrdidel, pro houževnaté a pružné hmoty. Podstatou vynálezu je tvrdidlo, vznikající reakcí směsi epoxidové pryskyřice a akrylátů s polyenpolyaminy. Vynálezu lze využít při výrobě kompozitů.

Adiční produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 232283

Dátum: 15.06.1986

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/58, C08G 73/02

Značky: produkt, adiční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru syntetických pryskyřic a tvrdidel. Je řešen technický problém využití technických frakcí a destilačních zbytků z výroby polyaminů, přičemž se připraví reakcí s akryláty adiční produkt, použitelný například jako tvrdidlo epoxidových a polyizokyanátových pryskyřic. Vynálezu může být využito ve všech oborech, kde se aplikují epoxidové pryskyřice.

Kompozice polyaminických aduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232282

Dátum: 15.06.1986

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 79/02

Značky: aduktů, kompozice, polyaminických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru syntetických pryskyřic. Je řešen technický problém přípravy bezrozpouštědlových kapalných tvrdidel pro houževnatá epoxidová pojiva. Podstatou vynálezu je kompozice sestávající ze směsí polyenpolyamidů, aduktů polyenpolyamidů s akryláty a aduktů polyenpolyaminů s epoxidovými pryskyřicemi. Vynálezu může být využito ve všech oblastech, kde připadá v úvahu aplikace epoxidů s vytvrzováním do teplot cca 80° C.

Vstupně-výstupní obvody mikropočítačového regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232281

Dátum: 15.06.1986

Autori: Voleník Jiří, Lupač Emil

MPK: G05B 19/405

Značky: mikropočítačového, vstupně-výstupní, obvody, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález vstupně-výstupní obvody mikropočítačového regulátoru se týká obvodů pro spojení mikropočítačového regulátoru s elektrickým nebo hydraulickým pohonem na pracovním stroji a s měřením polohy částí stroje, ovládaných tímto pohonem, Jádrem vstupně-výstupních obvodů podle vynálezu je blok tří jednosměrných programových - čítačů, který se využívá k převodu signálu z impulsního čidla pro měření polohy na sběrnice mikropočítače i k převodu...

Způsob současné izolace digoxinu a lanatosidu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 232280

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kejzlar Miroslav, Adamec Jiří, Andrýsek Stanislav, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Elis Tomáš, Cvak Ladislav, Stuchlík Josef

MPK: B01D 11/04, C07H 15/24

Značky: lanatosidu, izolace, současné, digoxinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Digoxin a lanatosid C jsou důležitá léčiva získávaná izolací z drogy náprstníku vlnatého. Postup podle vynálezu ekonomizuje výrobu lanatosidu C tím, že umožňuje izolovat digoxin, který je vždy v droze obsažen vedle lanatosidu C. Současné izolace lanatosidu C a digoxinu je dosaženo postupnou extrakcí vodného koncentrátu glykosidů náprstníku vlnatého etherem, chloroformem nebo dichlormethanem a směsí chloroformu s 5 až 30 objemovými procenty...

Zařízení pro axiální nastavování pracovního válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232279

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hájek Petr

MPK: B21B 31/16, B21B 31/00

Značky: axiální, válcovací, nastavování, pracovního, stolice, zařízení, válce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit zajištění dosažení přesné vazby polohy mezi horním a dolním pracovním válcem při válcování profilových vývalků v kalibrovaných válcích tak, aby odpovídající kalibry byly vždy přesně proti sobě. Uvedeného účelu se dosáhne nasazením a upevněním třmenu, který má podkovovitý tvar na ložiskové těleso. Zevně je v obou ramenech třmenu vytvořeno lůžko, v němž je uložen kluzný válcový kámen opatřený drážkou, do níž zasahuje...

Pletená cévní protéza v jednolícní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 232278

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kasjaněnko Vadim Vasiljevič, Filatov Vladimír Nikolajevič, Džermakjan Valerij Jurjevič, Stupin Igor Viktorovič, Zacharov Nikolaj Ivanovič, Černý Jan, Dvořák Jan

MPK: A61F 1/00, D04B 9/42

Značky: protéza, jednolícní, pletená, cévní, vazbě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro uplatnění na chirurgických pracovištích zdravotnických zařízení. Předmětem vynálezu je pletená cévní protéza v jednolícní vazbě, umožňující pružnou deformaci při roztažení stěn protézy v podélném a příčném směru k zajištění průchodu pulsové vlny krve. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pletená cévní protéza je vytvořena z nejméně jedné polyuretanové nitě o jemnosti 2,2 tex do 15,6 tex. V jednom provedení je cévní protéza...

Rošt tlakového generátoru na zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232277

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vaněček Václav, Jeřábek Vladimír, Pech Jaroslav

MPK: C10J 3/34

Značky: generátoru, rošt, uhlí, zplyňování, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce zplyňovacího generátoru při snížení hmotnosti a pracnosti při výrobě. Rošt tlakového generátoru na zplyňování uhlí se středovým vyhrnováním tuhých zbytků zplyňovacího procesu má nosnou trubku pevně spojenou s roštem, opatřenou otvorem pro vstup zplyňovacího média, otočnou pomocí ramen, ozubeného věnce a pastorku na ložisku uloženém v horní části opěrného čepu. Spodní část opěrného čepu je držena dutými...

Pohon roštu tlakového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232276

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav, Pech Jaroslav

MPK: C10J 3/34

Značky: pohon, roštů, generátoru, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pořizovacích i provozních nákladů tlakového generátoru na zplyňování uhlí se středovým vyhrnováním tuhých zbytků zplyňovacího procesu. Pastorek pro pohon ozubeného věnce roštu prochází spodním dnem tělesa tlakového generátoru v prostoru mezikruží vymezeného vnějším průměrem tělesa tlakového generátoru a jeho osa je rovnoběžná s osou tělesa a osou chlazeného nástavce.

Kanál pro tepelnou úpravu skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232275

Dátum: 15.06.1986

Autori: Barborka Jiří, Kamenický Šenov, Kiesel Stanislav, Košťák Jiří, Brabec Bohumil, Cihlář Václav, Bílek Jaroslav

MPK: C03B 7/06, C03B 7/14

Značky: úpravu, kanál, tepelnou, skloviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru sklářského průmyslu a řeší problém tepelné úpravy skloviny při zvýšených požadavcích ne její homogenitu. Sklovina protéká plným průřezem dvouplášťového kanálu ze žáruvzdorné oceli s mezivrstvou, vyplněnou inertním plynným médiem a žáruvzdornou tepelnou izolací. Kanál se skládá z vnitřní topné trubky a ochranného vnějšího pláště. V případě zahnutého kanálu vynález řeší problém konstantní proudové hustoty speciálně...

Kaučuková směs na bázi přírodního butadienstyrénového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232274

Dátum: 15.06.1986

Autori: Postava Miroslav, Mosorjak Štefan, Podešva Milan

MPK: C08L 9/06, C08L 7/00

Značky: bázi, přírodního, kaučuku, směs, butadienstyrénového, kaučuková

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou kaučukové směsi, umožňující po jejich zvulkanizování za zvýšené teploty dosáhnout vysokou adhezi k zinku, pozinkovanému a nebo zinek obsahujícímu povrchu. Směs obsahuje kromě adhezivních přísad a obvyklých gumárenských chemikálií i termoreaktivní fenolformaldehydovou pryskyřici, která podstatně zvyšuje odolnost spoje pryže s kovem proti tepelnému stárnutí. Vynález je možno použít při výrobě dopravních pásů s...

Držák nástrojů s pružným uložením čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232273

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bača Miloš, Tomka Ján, Baier Vladimír

MPK: A61C 1/14

Značky: uložením, nástrojů, držák, pružným, čelistí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká držáku nástrojů s pružným uložením čelistí určeného pro stomatologické soupravy a nástroje, u něhož se řeší způsob vkládání, fixace a vybírání nástrojů. Vyznačuje se tím, že mezi lamelami (12) plochých čelistí (3) je umístěn běžec (8) opatřený zajišťujícím členem (9), přičemž ploché čelisti (3) jsou osazeny po vnějším obvodu průběžně drážkami (4) pro nálitky (2) a těleso držáku (1) má snímatelný zadní zajišťovací element (10).

Hlavní příčný trámec skříně vibračního třídiče, podavače nebo skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232272

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: trámec, skluzu, podavače, příčný, skříně, hlavní, třídiče, vibračního

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit hlavní příčný trámec skříně vibračního třídiče, dále podaveče nebo skluzu, který vykazuje vysokou tuhost jak v příčném, tak podélném směru a slouží k uchycení vibrátoru. Za tím účelem sestává hlavně příčný trámec z pásnic a stojin, kde pásnice jsou opatřeny otvory pro průchod spojovacích šroubů vibrátoru. Otvory v pásnicích jsou upraveny v mezerách mezi dvěma stojinami, vzdálenými od okrajů otvorů o rozměr menší, než...

Membránový dávkovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232271

Dátum: 15.06.1986

Autor: Růžička Vlastimil

MPK: G01F 11/08

Značky: membránový, kapalin, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení účinnosti a provozní spolehlivosti při omezení montážních návazností a složitosti výrobního provedení. Uvedeného účinku se docílí vyloučením dělicích a stykových míst. Propojovací kanálky, jsou vedeny jen v tělese dávkovače, a to v monobloku od sacího ventilu přes zpětný ventil až k vztlakovému ventilu.

Austenitická žárupevná slitina na bázi železa pro odlitky lité do skořepinových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232270

Dátum: 15.06.1986

Autori: Buganič Jiří, Hrbáček Karel, Pech Radovan Drsc:, Hakl Jan, Zemčík Ladislav

MPK: C22C 38/44

Značky: lité, slitina, forem, skořepinových, bázi, železa, odlitky, žárupevná, austenitická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká austenitické žárupevné slitiny na bázi železa pro odlitky lití do skořepinových forem obsahující mangan od 0,02 do 5 % hmot., křemík od 0,02 do 1 % hmot., nikl od 18 do 40 % hmot., chrom od 8 do 25 % hmot., molybden stopy až 10 % hmot., wolfram stopy až 10 % hmot., hliník a/nebo titan stopy až 7 % hmot., dusík od 0,002 do 0,4 % hmot., uhlík od 0,002 do 0,03 % hmot., zbytek železo, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje bor od...

Zařízení pro uložení nejméně jednoho pohyblivého induktoru při středofrekvenčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232269

Dátum: 15.06.1986

Autor: Toman Otakar

MPK: H05B 6/10

Značky: uložení, středofrekvenčním, zařízení, jednoho, nejméně, induktoru, ohřevu, pohyblivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká středofrekvenčního kovárenského ohřevu. Řeší uložení pohyblivých induktorů při možnosti rychlé výměny induktorů a úspoře výrobní plochy. Induktor je podle vynálezu opatřen na boční stěně nejméně dvěma oky, která jsou navlečena na svislé kolíky upevněné v podpěrné části suportu, přičemž v půdorysu je induktor s oběma oky mimo suport a mimo vodicí dráhu suportu. Vodicí dráha suportu je tvořena dvěma vodorovnými a nad sebou...

Způsob dočišťování odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 232268

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hořejš Pavel, Rozkovec Jan

MPK: C02F 1/00, C02F 9/00

Značky: způsob, odpadních, dočišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočišťování odpadních vod, kyselých a/nebo kyanidových, z galvanických a/nebo chemických povrchových úprav kovů sestávající za dvou stupňů, spočívající v tom, že se nejprve v prvním stupni kyselé odpadní vody po redukci šestimocného chromu, např. siřičitanem sodným, neutralizují vápenným mlékem do pH 8,5 až 9,5 a zbaví kalu sedimentací v délce trvání 2 až 4 hodiny, případně zbaví zbytku redukujících činidel, např. přídavkem chlornanu...

Způsob analýzy nerozdělených chromatografických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 232267

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kubant Josef, Straka František

MPK: G01N 31/08

Značky: nerozdělených, způsob, analýzy, chromatografických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analýzy nerozdělených chromatografických vln eluovaných složek plynu, které představují při dané separační schopnosti plynového chromatografu blíže neurčenou směs dvou známých látek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se provede při jediné analýze současná chromatografická detekce, např. tepelně vodivostní detekce, a registrace změny viskozity plynné směsi nebo tlakové nebo průtokové změny na škrtícím orgánu, přičemž z...

Fóliová příze podobná přírodním vláknům a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232266

Dátum: 15.06.1986

Autori: Martinec Miroslav, Blechsmidt Dieter, Hamann Arndt, Kuchár Ján

MPK: D02G 3/06

Značky: výroby, příze, přírodním, podobná, způsob, její, vláknům, fóliová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fóliové příze podobné přírodním vláknům, vytvořené zakrucováním fibrilovaných polypropylenových pásků, jehož podstatou je, že polypropylenové pásky obsahují 5 % až 10 % polystyrenu. Podstatou způsobu výroby je, že polypropylenové pásky se před vlastním štěpením vychylují z přímého směru a přivádějí se ke štěpicímu agregátu pod úhlem 5° až 15° vzhledem ke kolmici na podélnou osu štěpicího agregátu, přičemž poměr štěpení je od 1,5...

Zapojení pro paralelní chod dvou až n impulsně regulovaných zdrojů stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232265

Dátum: 15.06.1986

Autor: Klimeš Radko

MPK: G05F 1/56

Značky: napětí, impulsně, stejnosměrného, zapojení, paralelní, zdrojů, regulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro paralelní chod dvou až n impulsně regulovaných zdrojů stejnosměrného napětí, které pracují do společné zátěže. Impulsně regulované zdroje využívají v řídicí části integrovaný obvod B 260D nebo některý z jeho funkčních ekvivalentů. Zapojení podle vynálezu umožnuje u těchto zdrojů dosáhnout dvou i vícenásobného výstupního proudu při zachování stability výstupního napětí, odezvy na dynamické změny zátěže a rozdělení...

Zařízení pro hromadné zapřádání rotorového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232264

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šlingr Jaroslav, Stejskal Alois, Hrdina Jan, Havránek Zdeněk, Štěpánek Miroslav, Čada František

MPK: D01H 15/02, D02G 3/38

Značky: rotorového, zařízení, dopřádacího, hromadné, zapřádání, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku automatického hromadného zapřádání vícesložkové příze při kterém po dobu technologicky nutné reverzace vícesložkové příze do spřádacího rotoru pomocí zpětného chodu odtahových válečků se pomocí aretačního hřídele s unašeči ovládaného silovým ústrojím uvolňuje přítlak přítlačných přívodních válečků pro přívod nepřerušené lineární složky příze, načež se signálem řídicího ústrojí pro řízení postupu hromadného zapřádání...