Archív za 1986 rok

Strana 90

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227043

Dátum: 15.06.1986

Autori: Willms Lothar, Günther Dieter, Bauer Klaus, Mildenberger Hilmar, Bieringer Hermann, Bürstell Helmut

Značky: látek, účinných, prostředek, rostlin, herbicidní, růstu, výroby, regulaci, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž R1 znamená popřípadě až 6 atomy halogenu substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 10 atomy uhlíku, alkadienylovou skupinu se 4 až 10 atomy uhlíku nebo alkoxy-alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové a v alkylové části, R2 a R3...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227042

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hagen Helmut, Wuerzer Bruno, Markert Juergen

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevnou nebo kapalnou nosnou látku a jako účinnou složku alespoň jeden derivát dichlorchinolinu obecného vzorce I v němž X znamená chlor, v polohách 5, 6 nebo 7, Y znamená kyslík, dva atomy vodíku nebo dva atomy chloru nebo znamená skupinu =N-A-B, kde A znamená přímou vazbu nebo skupinu -CH2 a B znamená methylovými skupinami substituovaný fenylový zbytek nebo pyridinový zbytek a Rl znamená...

Způsob výroby N-[2-(5-dimethylaminomethylfuran-2-ylmethylthio)-ethyl]-3- pyridinkarboxamid-1-oxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227041

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nisato Dino, Boveri Sergio

Značky: způsob, n-[2-(5-dimethylaminomethylfuran-2-ylmethylthio)-ethyl]-3, pyridinkarboxamid-1-oxidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-[2-(5dimethylaminomethylfuran-2-ylmethylthio)ethyl]-3-pyri- dinkarboxamid-1-oxidu vzorce II jakož i solí této sloučeniny, přijatelných z farmaceutického hlediska, vyznačující se tím, že se působí na 2-(5-dimethylaminome-thylfuran-2-ylmethylthio)ethylamin vzorce III funkčním derivátem l-oxidu kyseliny nikotinové v organickém rozpouštědle při teplotě 0°C až teplotě varu použitého rozpouštědla, načež se popřípadě získaný výsledný...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227040

Dátum: 15.06.1986

Autor: Miesel John Louis

Značky: prostředek, účinných, způsob, insekticidní, výroby, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek a způsob jeho výroby, který jako účinnou látku obsahuje derivát benzoylmočoviny obecného vzorce I, ve kterém jednotlivé substituenty R nezávisle na sobě znamenají vodík, halogen, methylovou skupinu nebo methoxyskupinu s tím, že oba symboly R neznamenají současně atomy vodíka, R1 nezávisle na sobě znamenají chlor, brom, methylovou nebo ethylovou skupinu, m je číslo o hodnotě 0 až 2 a R2 znamená fenylový zbytek všeobecného...

Způsob výroby nových azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227039

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sauter Robert, Hurnaus Rudolf, Haarmann Walter, Griss Gerhart, Rupprecht Eckhard, Eisele Bernhard, Grell Wolfgang

Značky: derivátů, výroby, azepinových, způsob, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových azepinových derivátů obecného vzorce I ve kterém součet n + m má hodnotu 4, přičemž m a n mají vždy hodnotu 1, 2 nebo 3, R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku, aralkylovou skupinu se 7 až 9 atomy uhlíku, popřípadě mono- nebo disubstituovanou stejnými či rozdílnými substituenty vybranými ze skupiny zahrnující hydroxyskupiny a atomy halogenů, benzoylovou skupinu,...

Způsob výroby amoniových solí substituované karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227038

Dátum: 15.06.1986

Autor: Eckert Theodor

Značky: výroby, solí, amoniových, způsob, karboxylové, kyseliny, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby amoniových solí substituované karboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1 znamená tri-(hydroxymethyl)methylovou skupinu a R2 a R3 znamenají vodík, nebo oba zbytky R1 a R2 znamenají vždy ethylovou skupinu, 2-hydroxyethylovou skupinu nebo 2-hydroxypropylovou skupinu a R3 znamená vodík, nebo R1 a R2 znamenají společně 3-oxa-1,5-pentylenovou skupinu a R3 znamená vodík, nebo R1 znamená 2,3,4,5,6-pentahydraxy-n-hexylovou skupinu,...

Fungicidní prosředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227037

Dátum: 15.06.1986

Autori: Elbe Hans-ludwig, Kraatz Udo, Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm, Reiser Wolf, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Schulze Andreas, Regel Erik

Značky: látek, způsob, fungicidní, účinných, prosředek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a způsob jeho výroby, vyznačující se tím, že jako účinnou lážku obsahuje alespoň jeden 2-azolylmethyl-1,3-ioxolanový nebo -dioxanový derivát obecného vzorce I, ve kterém R1, R2 a R3 nezávisle od sebe znamenají vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, přičemž R1 a R3 rovněž mohou tvořit tetramethylenový můstek, R4 představuje mimo jiné vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou...

Způsob výroby amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227036

Dátum: 15.06.1986

Autor: Gless Richard Douglas

Značky: výroby, způsob, amidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby amidů obecného vzorce I RCONR2R3 (I) kde R představuje alfa-chloralkylskupinu obsahující 1 až 3 atomy uhlíku a každý ze symbolů R2 a R3, které jsou stejné, představuje alkylskupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se nechá ester obecného vzorce II RCOOR1 (II), kde R má shora uvedený význam a R1 představuje alkylskupinu obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, reagovat s aminem obecného vzorce III R2R3NH (III), kde R2...

Způsob přípravy 1-(3-hydroxy-4-methoxybenzoyl)-3-hydroxy-2-pyrrolidinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227035

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kyburz Emilio, Aschwanden Werner

Značky: 1-(3-hydroxy-4-methoxybenzoyl)-3-hydroxy-2-pyrrolidinonu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1-(3-hydroxy-4-methoxybenzoyl)-3-hydroxy-2-pyrrolidinonu obecného vzorce I vyznačený tím, že se z pyrrolidinového derivátu obecného vzorce II kde jeden ze substituentů R1 a R2 znamená ochrannou skupinu a druhý znamená vodík nebo ochrannou skupinu, odstraní ochranná skupina.

Insekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227034

Dátum: 15.06.1986

Autori: Blank Heinz Ulrich, Hammann Ingeborg, Behrenz Wolfgang, Stendel Wilhelm, Fuchs Rainer, Rottloff Günther, Homeyer Bernhard

Značky: prostředek, akaricidní, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 4-fluor-3-halogenfenoxybenzylester obecného vzorce I ve kterém R představuje 2,2,3,3-tetramethylcyklopropylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde R5 znamená atom vodíku, fluoru, chloru či bromu nebo popřípadě halogensubstituovanou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R6 představuje atom fluoru, chloru či bromu, popřípadě...

Způsob pěstování mikroorganismu s obsahem a replikací vektoru pro přenos DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 227033

Dátum: 15.06.1986

Autori: Seeburg Peter Horst, Pictet Raymond Louis, Ullrich Axel, Shine John, Rutter William, Goodman Howard Michael, Chirgwin John Mitchell

Značky: vektoru, způsob, obsahem, mikroorganismu, prenos, replikací, pěstování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování mikroorganismu s obsahem a replikací vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro růstový hormon tak, že se izolují buňky s obsahem mRNA, která je kódem pro růstový hormon, mRNA se z buněk extrahuje a čistí, načež se z této mRNA připraví cDNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro růstový hormon a tato cDNA se uvede v reakci s vektorem pro přenos DNA za vzniku vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů,...

Způsob pěstování mikroorganismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227032

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pictet Raymond Louis, Rutter William, Chirgwin John Mitchell, Seeburg Peter Horst, Goodman Howard Michael, Shine John, Ullrich Axel

Značky: mikroorganismu, způsob, pěstování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování mikroorganismu s obsahem a replikací vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro insulin tak, že se z buněk extrahuje mRNA, která je kódem pro insulin, tato mRNA se čistí, z této mRNA se syntetizuje cDNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro insulin, načež se cDNA uvede v reakci s vektorem pro přenos DNA za vzniku vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro insulin, a tímto vektorem...

Prostředek k potlačování růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227031

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lürssen Klaus, Reiser Wolf, Krämer Wolfgang, Regel Erik, Schröder Rolf, Holmwood Graham

Značky: růstu, prostředek, rostlin, potlačování

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k potlačování růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávajících z azolu obecného vzorce I v němž R znamaná alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo z jeho adiční soli s kyselinou, a z derivátu 1-aminocyklopropan-1-karboxylové kyseliny obecného vzorce II v němž R1 znamená hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku a R2 znamená aminoskupinu nebo skupinu -NH-CO-H,...

Způsob výroby derivátů (2-halogenergolinyl)-N´,N´-diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227030

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wachtel Helmut, Hilscher Jean-claude, Kehr Wolfgang, Schneider Herbert, Sauer Gerhard

Značky: způsob, výroby, derivátů, 2-halogenergolinyl)-n´,n´-diethylmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů (2-halogener-golinyl)-N´,N´-diethylmočoviny obecného vzorce I kde R znamená vodík, alkylovou skupinu s až 6 atomy uhlíku nebo alkylenovou skupinu s až 3 atomy uhlíku, X znamená atom halogenu, s výhodou chlor nebo brom, znamená jednoduchou nebo dvojnou vazbu mezi sousedícími atomy uhlíku a močovinový zbytek, vázaný v poloze 8, může být v poloze ? nebo ?, a jejich solí, vyznačující se tím, že se halogenuje derivát...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227029

Dátum: 15.06.1986

Autor: Mao Chin Hsiao-ling

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce ve kterém R představuje vodík, C1 až C5 alkyl, C1 až C3 halogenalkyl, halogen, skupinu -NO2, C1 až C2 alkoxy, R1 představuje vodík nebo skupinu -C=N, X a Y představují buď chlor, nebo fluor s podmínkou, že nejsou stejné, je-li R1 vodík, a že představují chlor, je-li R1 skupina -C?N.

Herbicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227028

Dátum: 15.06.1986

Autori: Taninaka Kuniaki, Okawa Katsumasa, Kajioka Mitsuru

Značky: látky, způsob, přípravy, účinné, herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje derivát ?2-1,2,4-triazolin-5-onu obecného vzorce I kde znamená R1 alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 alkinylovou skupinu s 3 až 5 atomy uhlíku, halogenmethylovou skupinu nebo halogenethylovou skupinu a X alkoxylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenyloxyskupinu s 2 až 6 atomy uhlíku, alkoxyalkoxylovou skupinu s 2 až 6 atomy uhlíku, alkinyloxyskupinu s 3 až 8 atomy...

Způsob oddělování kyseliny sírové z reakční směsi vznikající při sulfoxidaci parafinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227027

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ramloch Herbert, Mees Bernhard

Značky: sulfoxidaci, způsob, směsi, kyseliny, vznikající, reakční, sírové, parafinů, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oddělování kyseliny sírové z reakční směsi vznikající při sulfoxidaci parafinů, vyznačující se tím, že se k reakční směsi přidává při teplotě 20 až 130 °C, výhodně 90 až 100 °C, organický amin obecného vzorce v němž R1 znamená alkylovou skupinu se 3 až 18 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu s 5 až 8 atomy uhlíku, fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována 1 až 3 alkylovými skupinami s 1 až 4 atomy uhlíku nebo jednou alkylovou...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227026

Dátum: 15.06.1986

Autori: Yasudomi Norio, Tanaka Akira, Murata Tadateru, Iida Sadahiko, Goto Takeshi, Osaki Norio, Kawada Mitsuyasu, Soeda Takashi, Asai Nobuyoshi, Takao Hisashi, Yatake Hiroyuki

Značky: účinné, nematocidní, výroby, insekticidní, složky, akaricidní, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje insekticidně, akaricidně nebo nematocidně účinné množství karbamátu obecného vzorce I v němž R1 a R2, které mohou být stejné nebo vzájemně rozdílné, znamenají 1. skupinu -X-COOR3, ve které X znamená alkylenovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku...

Způsob výroby benzodiazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227025

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hotten Terrence Michael, Steggles David James, Chakrabarti Jiban Kumar

Značky: výroby, benzodiazepinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby benzodiazepinů obecného vzorce I ve kterém R1 a R2 znamenají jednotlivě atom vodíku nebo halogenu nebo skupinu trifluormethylovou, R3 znamená alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a R4 znamená alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, a/nebo jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se derivát amidinu obecného vzorce II ve kterém R1, R2 a R4 mají shora uvedený význam, nechá reagovat s derivátem piperazinu obecného vzorce III ve kterém R3...

Způsob výroby nových pyrimidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227024

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lillie Christian, Kadatz Rudolf, Eberlein Wolfgang, Heider Joachim, Austel Volkhard

Značky: nových, pyrimidinonů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových pyrimidinonů obecného vzorce I ve kterém A a B společně s oběma uhlíkovými atomy, na které jsou navázány, tvoří pyridinový nebo fenylový kruh, popřípadě substituovaný zbytky R1 nebo/a R2, přičemž R1 znamená atom halogenu, nitroskupinu, alkylovou nebo alkoxylovou skupinu, které obsahují vždy 1 až 3 atomy uhlíku a R2 znamená alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, D představuje alkylenovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku,...

Zařízení pro plnění šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 227023

Dátum: 15.06.1986

Autor: Santén Sven

Značky: zařízení, šachtové, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plnění šachtové pece kusovým materiálem shora, přičemž zdola vzhůru proudí šachtou horký plyn, který se odvádí centrálním horním odvodem plynu, a kusový materiál se přivádí do pece rovnoměrně rozdělenými a uzavřenými přívodními potrubími nebo prstencovou přívodní štěrbinou přilehlou k obvodu šachty, vyznačené tím, že je opatřeno centrální rozdělovací komorou (5) připojenou k uzavřeným přívodním potrubím (4) nebo k prstencové...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227022

Dátum: 15.06.1986

Autori: Plath Peter, Wuerzer Bruno, Eicken Karl

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevnou nebo kapalnou nosnou látku a jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden ester 5-amino-1-fenylpyrazol-4-karboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1 znamená methylovou skupinu, chlor nebo brom, R2 znamená chlor nebo brom, R3 znamená vodík, chlor nebo brom, R4 znamená alkylovu skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku.

Způsob odstraňování močoviny, amoniaku a kysličníku uhličitého ze zředěných vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227021

Dátum: 15.06.1986

Autori: Van Nassau Petrus Johannes Marie, Zuidam Jan, Bruls Pierre Gerard Marie Bernard, Jonckers Kees

Značky: vodných, močoviny, uhličitého, zředěných, roztoku, amoniaku, kysličníku, způsob, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování močoviny, amoniaku a kysličníku uhličitého ze zředěných vodných roztoků hydrolýzou močoviny s následnou desorpcí amoniaku a kysličníku uhličitého, vyznačující se tím, že se tento roztok, z něhož se s výhodou před zpracováním v reakční koloně odstraní amoniak a kysličník uhličitý v zóně pro předběžnou desorpci, při tlaku 0,1 až 0,5 MPa, přivádí pod tlakem 1 až 3 MPa do horní části reakční kolony a proudí směrem shora dolů v...

Způsob výroby derivátů 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thiano(3,2-c)-pyridin-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227020

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maffrand Jean-pierre, Boigegrain Robert, Matsubayashi Kiuichi, Suzuki Norio, Ashida Schinichiro

Značky: 5,6,7,7a-tetrahydro-4h-thiano(3,2-c)-pyridin-2-onu, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno(3,2-c) pyridin-2-onu obecného vzorce I kde R znamená fenylový zbytek popřípadě substituovaný atomem halogenu, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou nebo kyanoskupinou, a R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, jakož i jejich adičních solí s minerálními nebo organickými kyselinami, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce II kde R a R1...

Způsob výroby (­)-N-methyl-3-(2-methylfenyloxy)-3-fenylpropylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227019

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lavagnino Edward Ralph, Foster Bennie Joe

Značky: způsob, ­)-n-methyl-3-(2-methylfenyloxy)-3-fenylpropylaminu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby (-)-N-methyl-3-(2-methylfenyloxy)-3-fenylpropylaminu vzorce I nebo soli této sloučeniny, přijatelné z farmaceutického hlediska, vyznačující se tím, že se uvede v reakci racemická forma sloučeniny vzorce I s (+)-kyselinou mandlovou za vzniku směsi (+) (-) soli a (+) (+) soli, (+) (-) sůl se oddělí od (+) (+) soli frakční krystalizací, takto získaná (+) (-) sůl se uvede v reakci s uhličitanem nebo hydroxidem amonným nebo uhličitanem...

Způsob výroby cykloalifatických ketoaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227018

Dátum: 15.06.1986

Autor: Engel Jürgen

Značky: výroby, cykloalifatických, způsob, ketoaminů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cykloalifatických ketoaminů obecného vzorce I ve kterém značí R3 vodíkový atom nebo hydroxylovou skupinu a R1 adamantylový zbytek nebo nasycený nebo jednoduše nenasycený cykloalkylový zbytek se 3 až 16 uhlíkovými atomy, přičemž tento cykloalkylový zbytek může být substituován alkylovou skupinou s 1 až 4 uhlíkovými atomy nebo atomem halogenu, a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačený tím, že se nechá reagovat...

Způsob cejchování měřiče polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227017

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tinnes Bernhard Zollikerberg (švýcarsko)

Značky: měřiče, cejchování, způsob, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob cejchování měřiče polohy, opatřeného cívkovou soupravou spojenou s válcem hydraulického pístového mechanismu a jádrem uloženým posuvně v cívkové soupravě a spojeným s pístem hydraulického mechanismu, za účelem linearizace údaje polohy v celém regulačním zdvihu pístu. K cejchování se nejprve měřením zjistí nulový bod měřiče polohy a střed zdvihu pístu, načež se uvedou do souhlasné polohy relativním axiálním pohybem cívkové soupravy a...

Způsob oddělování svinutého pásku od navinutého útvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227016

Dátum: 15.06.1986

Autor: Box Wiliam Albert

Značky: provádění, útvaru, svinutého, zařízení, navinutého, pásků, oddělování, způsobu, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oddělování svinutého pásku od navinutého útvaru páskového materiálu obsahujícího větší počet osově oddálených svinutých pásků, které jsou křehce navzájem propojeny v poloze vedle sebe přerušovaně oddálenými patkami přemosťujícími dělicí čáru mezi přilehlými pásky, vyznačující se tím, že se volný konec (28) oddělovaného pásku (16´) uchopí na jeho vnitřním průměru a vyvolá se relativní otáčivý pohyb mezi tímto páskem (16´) a ostatní částí...

Způsob výroby 2,4-disubstituovaných derivátů thiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227015

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pioch Richard Paul

Značky: způsob, výroby, derivátů, thiazolu, 2,4-disubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,4-disubstituovaných derivátů thiazolu obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 buď nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, alkylovou skupinu, benzylovou skupinu nebo benzoylovou skupinu, nebo oba tyto symboly společně se sousedícím dusíkovým atomem tvoří nasycený pěti- až sedmičlenný heterocyklický kruh, R3 představuje atom vodíku nebo alkylovou skupinu, Z znamená kyslík, síru nebo skupinu CH2, n má hodnotu 2 nebo 3 v případě,...

Způsob přípravy derivatů dekahydrochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227014

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bach Nicholas James, Kornfeld Edmund Carl, Indianapolis

Značky: derivátů, způsob, přípravy, dekahydrochinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátů dekahydrochinolinu obecného vzorce XIII kde R je alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, allyl nebo benzyl, a R1 je COOZ´, kde Z´ je alkyl s 1 až 2 atomy uhlíku nebo fenylem substituovaný alkyl s 1 až 2 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce XII kde R a Z´ mají význam uvedený výše, s pyridinhydrochloridem a kysličníkem chromovým.

Způsob výroby vektoru pro přenos DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 227013

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rutter Wiliam, Pictet Raymond Louis, Goodman Howard Michael, Chirqwin John Mitchell, Ullrich Axel, Seeburg Peter Horst, Shine John

Značky: způsob, výroby, vektoru, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro růstový hormon tak, že se izolují buňky se obsahem mRNA, která je kódem pro růstový hormon, mRNA se z těchto buněk extrahuje a čistí, načež se z této mRNA syntetizuje cDNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro růstový hormon a tato cDNA se uvede v reakci s vektorem pro přenos DNA za vzniku vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro růstový...

Způsob výroby 2-amino-3-benzoylfenylacetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227012

Dátum: 15.06.1986

Autori: Walsh David Allan, Shanklin James Robert, Shamblee Dwight Allen

Značky: způsob, výroby, 2-amino-3-benzoylfenylacetamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-amino-3-benzoylfenylacetamidů obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají atom vodíku nebo methyl nebo R1 a R2 mohou tvořit spolu s přilehlým atomem dusíku morfolinovou skupinu, X a Y znamenají atom vodíku, chloru nebo fluoru, vyznačující se tím, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce IV v němž X a Y mají shora uvedený význam. Sloučenina obecného vzorce III v němž R1 a R2 mají shora uvedený význam a R3 znamená alkylovou...

Způsob přípravy substituovaných piperidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227011

Dátum: 15.06.1986

Autori: Thuresson Af Ekenstam Bo, Aberg Axel Karl Gunnar

Značky: přípravy, způsob, piperidinů, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy substituovaných piperidinů obecného vzorce I kde R představuje přímý nebo rozvětvený hydroxyalkylový radikál, obsahující 2 až 4 atomy uhlíku, jehož hydroxyskupina je umístěna v koncové poloze řetězce, R1 představuje methylovou nebo methoxyskupinu, R2 představuje vodík nebo methyl, jejich racemátů a opticky aktivních isomerů, a jejich farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinou a kvartérních solí, vyznačený tím, že se nechá...

Způsob získávání, extrahování a stabilizování nehomogenních soustav, známých jako suspenze liposomů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227010

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rigamonti Alessandro, Moro Luigi, Neri Guido

Značky: soustav, způsob, stabilizování, extrahování, liposomů, známých, nehomogenních, získavání, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání, extrahování a stabilizování nehomogenních jako suspenze liposomů známých soustav, jakož i jejich čištění od fyzikálně nevázaných léčiv, vyznačující se tím, že se na tyto suspenze působí při teplotě v rozmezí 20 až 25 °C za atmosférického tlaku po dobu v rozmezí 10 až 120 minut kapalnými nebo tuhými jako iontoměniče používanými polymery syntetické nebo organické povahy, nebo adsorpčními polymery, kteréžto polymery mají chemické...

Způsob přípravy oktahydropyrazolo[3,4-g]chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227009

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bach Nicholas James, Konrfeld Edmund Carl

Značky: způsob, přípravy, oktahydropyrazolo[3,4-g]chinolinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy oktahydropyrazolo[3,4-g]chinolinů obecných vzorců Ia a Ib kde R je alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku nebo allyl, jejich farmaceuticky vhodných solí s kyselinami, vyznačený tím, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce VIIIa kde R má význam uvedený výše s hydrazinhydrátem, načež se popřípadě sloučenina vzorce Ia nebo Ib převede na farmaceuticky vhodnou sůl s kyselinou.

Generátor druhých harmonických složek laserového světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227008

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sieradzan Andrzej, Krasiňski Jerzy

Značky: generátor, harmonických, složek, laserového, druhých, světla

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor druhých harmonických složek laserového světla, sestavený alespoň z jednoho disperzního prvku, spojných čoček na vstupu i výstupu a nelineárního krystalu, vyznačený tím, že za vstupní čočkou (1), sloužící k přizpůsobení laserového světla dané soustavě, následuje ve směru dráhy laserového paprsku alespoň jeden disperzní prvek (2), zejména tvořený hranolem z rutilu, za nímž je umístěn 90° polarizační rotátor (3), za ním alespoň jedna...

Způsob výroby derivátů karbazol-4-yloxypropanolaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227007

Dátum: 15.06.1986

Autori: Dietmann Karl, Kampe Wolfgang, Roesch Egon, Sponer Gisbert, Thiel Max, Wiedemann Fritz

Značky: karbazol-4-yloxypropanolaminu, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů karbazo1-4-yloxypropanolaminu obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík, alkanoylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, benzoylovou skupinu nebo naftoylovou skupinu, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo fenalkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v alkylové části, R3 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R4 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, X znamená...

Zubolékařský držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 227006

Dátum: 15.06.1986

Autori: Eibofner Eugen, Strohmaier Ernst

Značky: zubolekárský, držák

Zhrnutie / Anotácia:

Zubolékařský držák s axiálním vrtáním, uspořádaným na jednom jeho konci pro uchycení zasouvatelného hnacího hřídele hnací části spojovatelné rozebíratelně s držákem, sestávajícím z rukojeti, v níž je uspořádán hnací hřídel vsazovatelného zubolékařského nástroje, kterýžto hnací hřídel je při spojení držáku s hnací částí spojen s hnacím hřídelem hnací části unášeči, uspořádanými na sousedních koncích obou hnacích hřídelů, a vřazenou převodovkou,...

Způsob výroby karbostyrilových a oxindolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227005

Dátum: 15.06.1986

Autori: Müller Erich, Roch Josef, Weisenberger Johannes Maximilian, Narr Berthold, Haarmann Walter, Nickl Josef

Značky: derivátů, karbostyrilových, výroby, způsob, oxindolových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby karbostyrilových a oxindolových derivátů obecného vzorce I v němž W znamená popřípadě methylovou skupinou substituovanou vinylenovou skupinu, methylenovou skupinu nebo ethylenovou skupinu, m znamená číslo 0, 1 nebo 2, D znamená přímou nebo rozvětvenou alkylenovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, přímou nebo rozvětvenou hydroxyalkylenovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku nebo xylylenovou skupinu, R1 znamená atom vodíku nebo alkylovou...

Způsob stabilizace jednovrstvových nebo dvouvrstvových vypalovacích laků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227004

Dátum: 15.06.1986

Autor: Berner Goldwin

Značky: stabilizace, způsob, jednovrstvových, dvouvrstvových, laků, vypalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace jednovrstvových nebo dvouvrstvových vypalovacích laků obsahujících jako pojidlo za horka zesítitelnou alkydovou nebo akrylovou pryskyřici a pigmentovaných kovovým pigmentem, proti působení světla, zvláště efektních laků s kovovým vzhledem na bázi za horka zesíťovatelných polyakrylátových pryskyřic, které obsahují vpolymerovaný styren a zvláště povlaků automobilů vyznačený tím, že se do laku jakožto stabilizátor přidává v...