Archív za 1986 rok

Strana 9

Zariadenie na spojovanie koncov zakružených rebrovaných plášťov z plechu pre elektrické stroje točivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 231781

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H02K 15/14, B30B 7/04, B21D 5/04...

Značky: plechů, koncov, točivé, zariadenie, rebrovaných, spojovanie, stroje, elektrické, plastov, zakružených

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na spojovanie koncov zakružených rebrovaných plášťov z plechu pre elektrické stroje točivé. Zariadenie pozostáva zo sústavy vzájomne skĺbených čeľustí obopínajúcich tŕň so zakruženým rebrovaným plášťom. Pohybom čeľustí odvodeným od valca dochádza k postupnému symetrickému prítlaku rebrovanémho plášťa na povrch tŕňa, čím sa zabezpečuje dokonalý kruhový tvar plášťa počas a po spojení jeho koncov.

Kužeľový svorný diferenciál s kužeľovými trecími brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231780

Dátum: 15.12.1986

Autor: Turanský Dušan

MPK: F16H 1/40

Značky: brzdami, svorný, kuželový, diferenciál, kužeľovými, třecími

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie priestorovo-rozmerových parametrov, najmä dĺžky kužeľového svorného diferenciálu s kužeľovými trecími brzdami pri zabezpečení konštantnej svornosti. Tento účel sa dosahuje tým, že kužeľová trecia plocha brzdy diferenciálu je svojim vrcholom orientovaná zhodne s rozstupovým kužeľom ozubenia planétového kolesa. Vonkajšia trecia kužeľová plocha je vytvorená na planétovom kolese a tvorí vonkajšiu obvodovú plochu jeho...

Spôsob membránovej extrakcie uránu zo síranových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231779

Dátum: 15.12.1986

Autori: Řeháček Vlastimil, Rajec Pavol, Macášek Fedor

MPK: B01D 13/00

Značky: extrakcie, síranových, roztokov, uranu, membránovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu membránovej extxakcie uránu zo síranových roztokov. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že urán z vonkajšieho síranového roztoku sa extrahuje emulziou roztoku chelátotvorného činidla, ako je di-2-etylhexylfosforečná kyselina, alebo 7-alkyl-8-hydroxychinolín v alkéne s počtom atómov uhlíka 6 až 14 s vnútorným síranovým roztokom o koncentrácii síranu a acidite vyššej ako vonkajší síranový roztok. Spôsob...

Zariadenie pre pohon ramena manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231778

Dátum: 15.12.1986

Autori: Antony Karol, Ňachaj Eugen, Rybánsky Pavel, Kalafus Pavol

MPK: B25J 11/00

Značky: zariadenie, ramena, pohon, manipulátora

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je riešenie pohonu ramena manipulátora v dvoch pohybových osiach z jednej spoločnej hriadele hnacích vačiek, odkiaľ prevod pohybov na rameno manipulátora v jednej vetve zabezpečuje sústava pák a v druhej vetve zrkadlovo usporiadaný prevod ťažnými elemantami v rovnovážnom napnutom stave cez sústavu kladiek. Účelom riešenia je dosiahnuť vyššie parametre zdvihu a rýchlosti ramena manipulátorov pri nižšej vlastnej hmotnosti....

Navíjací záves pre svietidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 231777

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pončák Ivan, Pummer Milan

MPK: F21V 21/16

Značky: závěs, svietidlá, navíjací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka navíjacieho závesu, najmä pre svietidlá. Riešeným problémom je jednostranné blokovanie navíjacieho bubna. Podstata vynálezu je v tom, že axiálna západková planžeta pružnosťou jazýčkov, zapadá do ozubení čelne ozubeného bubna a umožňuje iba jednostranný pohyb otáčania bubna.

Štvorčlenný pákový prevodový mechanizmus, hlavne pre chápadlá na manipuláciu s kusovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231776

Dátum: 15.12.1986

Autor: Regina Ivan

MPK: F16H 21/46

Značky: hlavne, materiálom, štvorčlenný, kusovým, převodový, pákový, chápadlá, manipuláciu, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Vyná1ez rieši štvorčlenný pákový prevodový mechanizmus, hlavne pre chápadlá na manipuláciu s kusovým materiálom, kde sa prenáša pohyb od zdroja sily na čeľusť chápadla. Mechanizmus pozostáva z pracovného člena - čeľuste, tiahla, páky a čapov. Pracovný člen je vedený dvoma čapmi, prvý je spojený s tiahlom uchyteným otočne. Druhý čap je spojený s pákou, uchytenou v strede otočne, protiľahlý koniec páky je spojený čapom so zdrojom sily. Kinematika...

Zapojenie merača okamžitej rýchlosti, najmä pri profilovaní plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231775

Dátum: 15.12.1986

Autori: Wagner Vojtech, Cvik Juraj

MPK: G01P 3/66

Značky: najmä, profilování, plechov, rychlostí, merača, okamžitej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Merač je určený pre zistenie okamžitej priamočiarej alebo obvodovej rýchlosti. Pozostáva z optického snímača (11) zapojeného cez vstup prvého tvarovacieho obvodu (12) na prvý vstup prvého súčinového hradla (13), na ktorého druhý vstup je zapojený oscilačný obvod (1) cez druhý tvarovací obvod (2) prvý delič (3), väzobný člen (4) a cez deliče (5, 6, 7, 8 ), pričom prvý výstup piateho deliča (8) je spojený s druhým vstupom prvého súčinového hradla...

Spôsob izolácie acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231774

Dátum: 15.12.1986

Autor: Martišovičová Lubomíra

MPK: C07C 49/08

Značky: izolácie, spôsob, acetónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém izolácie acetónu z odpadov destiláciou z kompozícií obsahujúcich nenasýtené polyesterové živice. Podstata vynálezu spočíva v tom, že destilácia sa ukutočňuje v prítomnosti 15 až 250 % hmotnosti vody vztiahnutých na hmotnosť sušiny kvapalného odpadu. Zlepšenie umývateľnosti zariadenia vodou je možné uskutočňovať prídavkom 0,01 až 10 % hmotnosti alkalicky reagujúcich látok a/alebo povrchovoavktívnych látok či ochranných...

Zariadenie na vírové odlučovanie kvapalín o rôznej hustote s automatickým výtlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231773

Dátum: 15.12.1986

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: B01D 17/02

Značky: odlučovanie, automatickým, virové, hustotě, rôznej, výtlakom, kvapalín, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vírové odlučovanie kvapalín o rôznej hustote s automatickým výtlakom. Zariadenie podľa vynálezu je vhodné napríklad pre odlučovanie oleja z odpadovej vody. Účelom vynálezu je zvýšenie účinnosti vírového odlučovača. Zvýšenie účinnosti sa dosiahne umiestnením kužeľovej vložky do valcovej nádrže vírového odlučovača s kužeľovým dnom, pod ktorým je súose umiestnená vírová komora s tangenciálne pipojeným prívodným potrubím a pripojením...

Zapojenie automatického regulátora striedavého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 231772

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kolesár Milan

MPK: G05F 1/10

Značky: napätia, regulátora, zapojenie, automatického, striedavého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelnosť vynálezu spočíva v jednoduchej a presnej viacpolohovej automatickej regulácii stiedavého elektrického napätia s neskresleným priebehom. Ku autotransformátoru (1), cez prvú odbočku (2) autotransformátora, druhú odbočku (3) autotransformátora až n-tú odbočku (4) autotransformátora je pripojevý prepínač (5) autotransformátora. Prepínač je súčasťou výstupnej časti snímača prvého prahu napätia (6), snímača druhého prahu napätia (7) až...

Prostriedok na spevňovanie a/alebo hydrofobizáciu povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231771

Dátum: 15.12.1986

Autori: Macho Vendelín, Kúnovský Jozef, Komora Ladislav, Suran Pavol, Piskla Štefan, Balážik Milan

MPK: C08L 31/04, C08L 27/06, C08L 25/04...

Značky: spevňovanie, povrchov, hydrofobizáciu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na spevňovanie a/alebo hydrofobizáciu povrchov stavebných prvkov alebo diel na báze roztokov alebo sólov vinylových kopolymérov (vinyichlorid - vinylacetát, vinylchlorid - vinylacetát - maleinanhydrid, vinylacetát - maleinát, etylén - vinylacetát, styrén - akrylát, styrén - metakrylát) o konc. 0,1 až 25 % hmot. Používa sa aspoň jeden z vinylových kopolymérov, pričom rozpúšťadlo tvorí z 30 až 100 % zmes dichlórpropánu s...

Selektivní kapkový detekor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231770

Dátum: 15.12.1986

Autori: Puskailer Ján, Hudec Milan, Ištvánfy Otakar

MPK: G01N 31/08

Značky: detekor, selektivní, kapkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká selektivního kapkového detektoru, který sestává z kapiláry, spojené pružnou hadičkou s pevným ramenem, pravoúhle ohnutým do svislé polohy, opatřeným na konci kruhovou destičkou, přičemž rameno je připevněno k piezoelektrickému krystalu, který je spojen vodiči s převodníkem. Detektor je určen pro stanovení povrchově aktivních látek pro kapalinovou chromatografi, pro průmyslové a zemědělské účely a pro ochranu životního prostředí....

Snímač sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 231769

Dátum: 15.12.1986

Autor: Hoffmann Ján

MPK: G01L 1/12

Značky: snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie konštrukcie a technológie výroby snímača sily, ktorý využíva magnetoplastický jav a je určený pre snímanie malých síl. Uvedeného účelu sa dosiahne oddelením plieškov snímača sily dištančnou vložkou a ich uložením medzi dve doštičky. Spodná doštička je pevná, horná je pohyblivá a voľne nasunutá na pliešky snímača sily pomocou vodiacich kolíkov.

Spôsob úpravy pivovarských kvasničných kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231768

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hronček Ján, Cupáková Mária, Klempová Františka

MPK: C12N 1/18

Značky: úpravy, pivovarských, kalov, kvasničných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy pivovarských kvasničných kalov horúcim etanolom sa vyznačuje tým, že sa kaly okyselené kyselinou citrónovou na pH 4,2-4,3 protiprúdne extrahujú horúcim etanolom o teplote 65-75 °C, pričom doba zádrže v kolóne má byť dlhšia ako 40 minút. Získa sa preparát pivovarských kvasníc, ktorý obsahuje vitamíny skupiny B a je zbavený horkých látok.

Prísada do betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231767

Dátum: 15.12.1986

Autori: Guštafik Juraj, Bruthans Zdeněk

MPK: C04B 13/20

Značky: betonů, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zrýchliť tvrdnutie betónu najmä v prefabrikácii a tým zrýchliť obratovosť foriem a ušporiť energiu na urýchlovanie tvrdnutia ohrevom. To sa dosahuje prídavkom prísady pozostávajúcej z látky obsahujúcej alebo poskytujúcej hydratovaný kysličník hlinitý a vo vode rozpustnej soli anorganických a organických kyselín v určenom pomere. Existujú aj ďalšie varianty vyznačujúce sa zvýšenou účinnosťou. Vynález je určený pre využitie v...

Spôsob prípravy farmaceuticky účinnej látky z propolisu a iných včelích produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231766

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šimúth Jozef, Trnovský Ján

MPK: A61K 35/64, C12N 15/00

Značky: účinnej, látky, přípravy, propolisu, spôsob, iných, farmaceutický, včelích, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy farmaceuticky účinnej látky z propolisu a iných včelích produktov. Podstata spôsobu prípravy spočíva v tom, že vodno-alkoholický extrakt propolisu sa nechá zreagovať s enzýmom syntetizujúcim nukleové kyselizy na komplex účinná látka - enzým, od ktorého sa nízkomolekulové látky oddelia, dialýzou a gélovou chromatografiou. Účinná látka sa z komplexu vysolí roztokom chloridu draselného, alebo chloridu sodného do...

Trojkľukový rotačný mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 231765

Dátum: 15.12.1986

Autori: Fabana Pavol, Ungero Robert, Nosáĺ Jozef

MPK: F16H 21/18

Značky: mechanizmus, rotačný, trojkľukový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka odboru 533 - mininakladače. Vynález rieši problém pohonu pojazdových kolies. Trianglový kľukový mechanizmus vyznačujúci sa tým, že ojnica (4) kľukového mechanizmu je opatrená otvormi, ktorých spojnice tvoria trojuholník, pričom minimálne jedna hnacia kľuka (1) je uložená v pevnom ráme (10) a hnané kľuky sú uložené tiež v pevnom ráme (10), pričom hnacia kľuka (1) je spojená s pohonnou jednotkou (6) priamo, alebo prostredníctvom...

Zapojenie pre riadenie rytmu vypúšťania brám, najmä z narážacích pecí teplej širokopásovej valcovacej trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 231764

Dátum: 15.12.1986

Autori: Makšim Peter, Lott František, Šteliar Pavol

MPK: G05D 19/02

Značky: vypúšťania, širokopásovej, najmä, riadenie, válcovacej, narážacích, pecí, teplej, tratě, zapojenie, rytmu, brám

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre riadenie rytmu vypúšťania brám v technologickom procese v hutníckych prevádzkach, najmä kontinuálnych širokopásoyých valcovacích tratí za tepla. Vynález rieši problém plynulého a časovo optimálneho vypúštania brám z narážacích pecí do teplej širokopásovej valcovacej trate, čím sa zvýši výkon trate a kvalita valcovaného materiálu. Zapojenie je realizované na bázi logických členov, pričom okrem iného sú použité...

Spôsob prípravy prostriedku pre viazanie protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: 231763

Dátum: 15.12.1986

Autor: Cebecauer Ladislav

MPK: G01N 33/00

Značky: protilátok, přípravy, viazanie, spôsob, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy prostriedku pre viazanie protilátok, určeného na diagnózu systémového lupus erythematosus. Rieši problém prípravy prostriedku, ktorý si zachováva antigénne determinanty potrebné na viazanie protilátkami, LE-faktormi, zo sér chorých. Podstata vynálezu spočíva v autolýze a vibračnom štiepení materiálu s hmotnostným zlomkom bunkových jadier vyšším ako 0,5. Prostriedok sa dá využiť v diagnostickom teste v lekárstve,...

Spôsob výroby uhlíkového penového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231762

Dátum: 15.12.1986

Autor: Sasák Stanislav

MPK: C08J 9/22

Značky: spôsob, materiálů, výroby, pěnového, uhlíkového

Zhrnutie / Anotácia:

Riadenou karbonizáciou do teploty 1000 stupňov Celsia až 2500°C penovej fenolformaldehydovej hmoty v inertnej atmosfére alebo uhlíkovom zásype sa vyrobí uhlíkový penový materiál o mernej hmotnosti 0,033 až 0,07 g/cm3, pevnosti tlaku 2 až 6 MPa, tepelnej vodivosti menšej než 0,2 W/m K. Takto vyrobená tepelnoizolačná hmota je ppužiteľná pre vákuové pece, pre neoxidačné agresívne prostredie a do prostredia ionizačného žiarenia do teploty 3000...

Binárne ovládanie výložnikov pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231761

Dátum: 15.12.1986

Autor: Ungero Robert

MPK: E02F 3/42, E02F 9/26

Značky: binárne, ústrojenstiev, výložnikov, členom, silovým, ovládanie, jedným, pracovných

Zhrnutie / Anotácia:

Binárne ovládanie výložníkov pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom. Vynález sa dotýka oblasti hydraulických rýpadiel. Vynález rieši problém ovládania dvoch pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom. Priamočiary hydromotor (1) je svojim jedným koncom otočne uchytený ku výložníku (4) nakladacieho pracovného ústrojenstva a svojim druhým koncom je otočne uchytený ku výložníku (9) hĺbkového pracovného ústrojenstva, pričom je výložník...

Zapojenie pre plynulú reguláciu rýchlosti zdvihu vysokozdvižného akumulátorového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231760

Dátum: 15.12.1986

Autori: Fígel Rudolf, Jurnečka Alexander, Janech Michal, Kunc Jozef

MPK: H02P 7/42

Značky: plynulú, vozíka, vysokozdvižného, akumulátorového, zapojenie, zdvihu, reguláciu, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na reguláciu rýchlosti zdvihu vysokozdvižného akumulátorového vozíka je možné použiť vo vysokozdvižných akumulátorových vozíkoch. Jeho prednosťou je možnosť plynulej regulácie zdvihu bez nutnosti používania dvoch impulzných meničov.

Spôsob výroby parenej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231759

Dátum: 15.12.1986

Autor: Selecký Ján

MPK: A23C 19/08

Značky: suroviny, parenej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu parenej syroviny na kontinuálnych zmaselňovačoch KM 1000, 2000, 3000 československej výroby. Podstata vynálezu je v tom, že pariaca voda, pariaci roztok s obsahom 6 až 15 % soli o teplote 60 až 95 °C cirkuluje a je vytláčaný čerpadlom do výšky 10 cm nad úroveň zmaselňovača do lievika, kde splachuje rozdrobenú pridávanú syrovinu a samospádom tečie do mútiaceho valca, ktorého plášť horúcou vodou je zohriaty na 60 až 95 °C,...

Spôsob prípravy síranu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231758

Dátum: 15.12.1986

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Maksinová Elena

MPK: C01F 5/40

Značky: spôsob, horečnatého, síranu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy síranu horečnatého z horečnatých surovín obsahujúcich uhličitanový alebo hydrouhličitanový anión alebo kysličník alebo hydroxid horečnatý, ich podvojným rozkladom síranom vápenatým vo vodnom prostredí, pričom horečnatá surovina obsahujúca uhličitanový a/alebo hydrouhličitanový anión a/alebo kysličník a/alebo hydroxid horečnatý sa vo vodnom prostredí podrobí chemickej reakcii so síranom vápenatým za prítomnosti...

Spôsob získavania úžitkových zložiek z teplárenských a elektrárenských popolčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231757

Dátum: 15.12.1986

Autori: Špaldon František, Michalíková Františka

MPK: B03C 1/00

Značky: získavania, elektrárenských, užitkových, spôsob, zložiek, popolčekov, teplárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru úpravnickej technológie. Rieši spôsob získavania úžitkových zložiek z teplárenských a elektrárenských popolčekov. Postupuje sa tak, že popolček sa magneticky rozdružuje pri sýtiacom prúde 0,5 až 2 A a magnetickej indukcii 0,04 až 0,13 T na magnetičký a nemagnetický podiel a ďalej sa magnetický podiel čistí v magnetickom poli za mokra. Postupovať sa môže aj tak, že magnetický podiel sa jeden alebo viac razy priebežne...

Dvojplášťová plochá strecha z drevených strešných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231756

Dátum: 15.12.1986

Autori: Polónyi Peter, Kubovčík Ján, Babal Alexander, Galambošová Oľga

MPK: E04C 2/12, E04B 7/02

Značky: dřevěných, střecha, strešných, plocha, dielcov, dvojplášťová

Zhrnutie / Anotácia:

Učelom strešnej konštrukcie je zníženie staveniskovej prácnosti, vylúčenie sezónnosti a využitie domácej materiálovej základni. Strešná konštrukcia je vyskladaná z veľkorozmerových drevených dielcov, ukladaných plošne na tepelnú izoláciu, ktorá má malú stlačiteľnosť. Hlavným konštrukčným prvkom strechy sú drevené dielce, pozostávajúce z pozdĺžnych kazetových nosníkov, kde dolné i horné pásnice tvoria dosky, ktorých vzdialenosť zabezpečujú...

Samočinný priamovýkonný termoregulátor prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231755

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jureňa Milan

MPK: G05D 23/02

Značky: termoregulátor, samočinný, priamovýkonný, prietoku

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný priamovýkonný termoregulátor prietoku kvapalných a plynných teplonosných médií určený najmä na reguláciu prietoku chladiacej vody v chladiacich obvodoch strojov. Účelom vynálezu je regulácia prietoku chladiaceho média chladiacim obvodom podľa skutočného okamžitého tepelného zaťaženia stroja. Termoregulátor podľa vynálezu znázornený na obr. 1 pozostáva z dvoch súbežných častí (1, 2) vzájomne pevne spojených na jednom konci, pričom...

Zariadenie na snímanie trojosej napätosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 231754

Dátum: 15.12.1986

Autor: Repatý Jozef

MPK: G01L 7/08

Značky: snímanie, trojosej, zariadenie, napätosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu zariadenia pre snímanie trojosej napätosti v netuhých hmotách. Zariadenie pozostáva z kocky prevŕtanej v jej troch osách a vzniklé otvory sú z o boch strán uzatvorené membránami s nalepenými tenzometrami. Celok je upravený do tvaru gule nalepením vrchlíkov z pružného materiálu. Vyhodnotenie napätosti v troch osách sa prevedie prostredníctvom troch môstikov, pri čom do každého môstika sú zapojené oba tenzometre každej...

Príprava objemového krmiva z netradičných drevných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231753

Dátum: 15.12.1986

Autori: Boďa Koloman Akademik, Eisner Karol, Beracková Darina, Zeleňák Imrich, Bučko Ján

MPK: A23K 1/12

Značky: príprava, netradičných, objemového, drevných, krmiva, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy objemového krmiva z netradičných drevných surovín, význačný tým, že drevná hmota impregnovaná chemickými hydrolyzačnými látkami v podobe štiepok aj lesných alebo drevného odpadu, sa po kontinuitnom naparení rozvlákňuje pri tlaku nasýtenej pary od 0,6 do 1,4 MPa za čas do 15 min.

Trojfázový taktovaný tyristorový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231752

Dátum: 15.12.1986

Autor: Višnyi Ľudovít

MPK: H02P 7/36

Značky: tyristorový, trojfázový, motor, taktovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový taktovaný tyristorový motor vyznačený tým, že každá statorová fáza motora je vytvorená z troch rovnakých, súčasne trifilárne vinutých vinutí (4), (8), (12) resp. (5), (9), (10) a (6), (7), (11), izolovaných od seba na plné napätie, pričom začiatky týchto trojíc vinutí (13), (14), (15) resp. (16), (17), (18), ako aj (19, (20), (21) sú navzájom spojené do uzlov (22), (23), (24), ktoré sú pripojené na tri fázy napájacej siete (25),...

Spôsob kontinuálneho merania vsakovacej schopnosti pôdy v podmienkach beztlakovej infiltrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231751

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hudec Anton, Húska Dušan, Benetin Ján

MPK: G01N 37/00

Značky: spôsob, schopnosti, infiltrácie, kontinuálneho, podmienkach, merania, beztlakovej, pôdy, vsakovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálneho merania vsakovacej schopnosti pôdy v podmienkach beztlakovej infiltrácie pomocou automatickej kontinuálnej registrácie vsiaknutého množstva vody vyznačený tým, že na ohraničenej ploche pôdy sa vytvorí umelý dážď o zvolenej intenzite, pričom infiltrované množstvo vody sa automaticky reguluje v súlade s momentálnou vsakovacou schopnosťou pôdy pri vopred nastavenej tenzometrickej výške pôdnej vody v povrchovej vrstve pôdy.

Spôsob prípravy kryštalického ß-escínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231550

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kolínek Jiří, Votický Zdeno, Černý Jozef, Proksa Bohumil, Frimm Richard, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav

Značky: ß-escínu, krystalického, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalického (-escínu. Účelom vynálezu je zlepšenie izolácie pri prečisťovaní (-escínu surového. Uvedený účel sa dosiahne tým, že sa pripraví (-escín v takej kryštalickej forme, ktorá je technologicky výhodne spracovateľná - postupuje sa tak, že roztok (-escínu v metanole po premiešaní s aktívnym uhlím a filtrácii sa upraví tak, aby koncentrácia (-escínu bola 0,111 až 0,273 (vyjadrené hmotnostným zlomkom), zohreje sa na teplotu...

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 231549

Dátum: 15.12.1986

Autor: Evinic Jozef

MPK: H01S 3/05, H01S 3/086

Značky: prenosné, nastavovanie, výkonového, zariadenie, rezonátora, lasera, zrkadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera pozostáva z nosnej dosky (7), na ktorej je na jednom konci prestaviteľne uchytená trubica (8) nastavovacieho lasera. Na druhom konci nosnej, dosky (7) je v otvore prestaviteľne uložený upínač (12) polopriepustných zrkadiel (13).

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 231548

Dátum: 15.12.1986

Autor: Evinic Jozef

MPK: H01S 3/05, H01S 3/086

Značky: zariadenie, výkonového, nastavovanie, lasera, zrkadiel, rezonátora, prenosné

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera pozostáva z nosného valca (5) opatreného spojovacou tyčou (7). Na spojovacej tyči (7) je posuvne uložená nosná doska (8), na ktorej sú prestaviteľne v priečnom smere uložené polopriepustné zrkadlá (10).

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-L-alitolu a 1-deoxy-1-nitro-L-altritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231547

Dátum: 15.12.1986

Autori: Švec Jozef, Kubala Jozef, Čaplovič Ján

MPK: C07H 3/02

Značky: spôsob, přípravy, 1-deoxy-1-nitro-l-altritolu, 1-deoxy-1-nitro-l-alitolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy I-deoxy-1-nitro-L-alitolu a 1-deoxy-1-nitro-L-altritolu z L-ribózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa reakčná zmes sodných solí po nitrometánovej syntéze rozpustí v 2 až 10% nej kyseline octovej, deionizuje na vymieňači katiónov a vykryštalizuje. Vynález má rozsiahle použitie ako medziprodukt pri príprave vzácnych sacharidov L-alózy a L-altrózy. Tieto látky sa využívajú v medicíne, biochémii, mikrobiológii...

Spôsob prípravy DL-arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231546

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ondrejkovič Anton, Kubala Jozef, Švec Jozef

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, dl-arabinózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy DL-arabinózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa ekvimolárne množstvá D-arabinózy a L-arabinózy rozpustia v 30 až 60 °C vode, prečistia aktívnym uhlím, zahustia v rotačnej odparke na číry sirup a z etylalkoholu v chladiacom boxe pri 5 °C vykryštalizuje. Vynález má rozsiahle použitie v biochémii, mikrobiológiii a v medicíne.

Soôsob prípravy D-psikózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231545

Dátum: 15.12.1986

Autori: Švec Jozef, Kubala Jozef, Čaplovič Ján

MPK: C07H 3/02

Značky: d-psikózy, soôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-psikózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa D-fruktóza izomerizuje vo vodnom prostredí pomocou silne bázického iónomeniča. v hydroxidovej forme pri teplotách 80 až 100 °C po dobu 8 až 12 h., kde sa vytvára vhodná rovnovážna zmes cukrov D-glukózy, D-manózy, D-fruktózy a D-psikózy. Táto sa selektívne rozdelí pomocou silne kyslého vymieňača katiónov vo vápenatej forme. Ako eluačné činidlo sa použije 40 až 60...

Spôsob prípravy L-glukózy a L-manózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231544

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kubala Jozef, Čaplovič Ján, Švec Jozef

MPK: C07H 3/02

Značky: l-manózy, přípravy, spôsob, l-glukózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy L-glukózy a L-manózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmes L-glukózy, L-manózy a L-arabinózy, ktorá vzniká pri nitrometanovej syntéze z L-arabinázy selektívne rozdelí pomocou silne kyslého vymieňača katiónov vo vápenatej forme. Ako eluačné činidlo sa použije 40 až 60 % vodný roztok etylalkoholu. Čisté frakcie L-glukóza a L-manóza sa po zahustení a odfarbení aktívnym uhlím jednotlive zahustia na rotačnej...

Linearizovaný analógovo-logický optoelektronický prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 231543

Dátum: 15.12.1986

Autor: Oetter Juraj

MPK: G02F 7/00

Značky: převodník, optoelektronický, analógovo-logický, linearizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je linearizovať prevodovú charakteristiku opto-izolačného člena bez potreby párovania optrónov a tiež citlivo indikovať znamienka, aj nulovú hodnotu vstupného signálu. Dosiahne sa to recipročným spojením vstupného a výstupného optrónu s budičmi v sérii na jednosmernej strane diódového mostíka, pripojeného na invertujúci operačný zosilňovač, ktorý má v spätnej väzbe zapojený vstup druhého diódového mostíka, na ktorého...

Clona pre prerušovanie laserového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 231542

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kamenický Ivan

MPK: H01S 3/03

Značky: laserového, clona, prerušovanie, lúča

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie hmotnosti a zotrvačných síl clony. Uvedeného účelu sa dosahuje clonou pre prerušovanie laserového lúča, ktorého podstatou je, že spojovacie prostriedky zrkadla s držiakom sú tvorené aspoň dvoma upínacími skrutkami s náustkami spojenými s chladiacim priestorom.