Archív za 1986 rok

Strana 86

Způsob kvantitativního stanovení lokálního rozložení proniklé vody a vodných roztoků do plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233653

Dátum: 01.07.1986

Autori: Krejčí Milan, Menclová Blanka, Jokš Zdeněk

MPK: G01N 13/00

Značky: stanovení, rozložení, způsob, proniklé, kvantitativního, roztoku, vodných, plastů, lokálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kvantitativního stanovení lokálního rozložení proniklé vody a vodných roztoků do plastů autoradiografickou indikací tritia, kterým jsou roztoky označeny. Z řady optických hustot autoradiogramů, které byly zhotoveny expozicí etalonu na filmu po různou dobu, se zhotoví kalibrační křivka. Z optické hustoty autoradiogramu sledovaného vzorku se z kalibrační křivky odečte součin doby expozice a objemové měrné aktivity. Vydělením...

Elektrojiskrový defektoskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 233652

Dátum: 01.07.1986

Autori: Sonnek Petr, Sonnek Mojmír, Sonnek Jiří

MPK: G01N 27/20

Značky: elektrojiskrový, defektoskop

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrojiskrového defektoskopu přenosného přístroje určeného ke zjišťování celistvosti izolace potrubí, většinou takového, které se klade do země. Elektrojiskrový defektoskop sestává ze zdroje (1),generátoru (2), pulzů a vysokonapěťového transformátoru (3),uložených v duté tyči (4), jejíž jeden konec tvořící držadlo elektrojiskrového defektoskopu je opatřen dvěma do série zapojenými spínacími tlačítky (5) a na druhém konci duté...

Lyžařské vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 233651

Dátum: 01.07.1986

Autor: Formánek František

MPK: A63C 9/10

Značky: vázání, lyžařské

Zhrnutie / Anotácia:

Lyžařské vázání je určeno zejména pro běžecké lyže. Sestává ze základové desky, jejíž podložka je opatřena výstupky a po stranách vodicími čelistmi odpovídajícími tvarem špičce boty a svěracím třmenem k sevření přední části okraje podešve proti základové desce, na které je ustaven pohyblivý háček. Háček je opatřený hlavou mající zdola vytvořený upínací záchyt odpovídající upínacímu ozubu ve svěracím třmenu. Hlava pohyblivého háčku je se strany...

Několikacestná armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 231002

Dátum: 16.06.1986

Autor: Kravka Miloš

MPK: F16K 3/22

Značky: několikacestná, armatura

Zhrnutie / Anotácia:

Několikacestná armatura typu otočného šoupátka ke střídavému propojování zvukových cest, vyznačená tím, že obsahuje dvě osově oddělené propojovací úrovně zvukových cest (18, 19), ovladatelné jediným otočným vřetenem (8), přičemž vyústění (2, 3, 4) první propojovací úrovně jsou oproti vyústěním (14, 12, 13) druhé propojovací úrovně pootočena.

Nůž pro rozpojování pevných hornin razicími a dobývacími kombajny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227300

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vašek Jaroslav

Značky: kombajny, pevných, razicími, hornín, rozpojování, dobývacími, nůž

Zhrnutie / Anotácia:

Nůž pro rozpojování pevných hornin razicími a dobývacími kombajny, sestávající z pracovní a nepracovní části nože zasunuté v držáku, zajištěné proti osovému posunutí pojistkou vyznačující se tím, že pracovní část (1) nože je opřena o nástavec (3) držáku (2).

Lišta s vývody

Načítavanie...

Číslo patentu: 227299

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kocour Jaroslav

Značky: lišta, vývody

Zhrnutie / Anotácia:

Litšta s vývody, vyznačená tím, že každý vývod (2) je svým hlavním ramenem (21) zasunut do otvoru (11) lišty (1), kde je vnější plochou pomocného ramene (22) ve styku se zadní stěnou (12) a bočními stěnami (13) drážky vývodu (16), přitom je pomocné rameno (22) opřeno o přední plochu (31) vložky (3) uložené v drážce (15) tak, že vložka (3) svou zadní plochou (32) dosedá na opěrnou plochu (14), přičemž opěrnou plochu (14), tvoří přímo lišta (1)...

Spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227298

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rajkovič Eduard, Protějovský Josef, Katuščák Svetozár, Vaněk Izidor, Pospíšilová Hana, Poštulka Karol

Značky: dielcov, výroby, dřeva, spôsob, konštrukčných, reaktoplastov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov, ktorých povrch je dyhovaný dyhami modifikovanými reaktoplastami ako sú epoxidové, polyesterové, alkydové alebo polyuretánové živice, vyznačujúci sa tým, že dyhy o hrúbke 0,2 až 10 mm impregnované roztokom reaktoplastu v organickom rozpúšťadle s viskozitou impregnačnej látky v rozsahu 2 až 30 mPa . s sa predtvrdia na konverziu polyméru 35 až 90 %, na obsah rozpúšťadla 5 až 25 % a...

Závitotvorný šroub

Načítavanie...

Číslo patentu: 227297

Dátum: 15.06.1986

Autori: Merčák Jan, Šťasný Karel, Tmé Miroslav

Značky: závitotvorný, šroub

Zhrnutie / Anotácia:

Závitotvorný šroub se závitem s ostrým vrcholovým úhelm, vytvořeným na dříku, na jehož konci je vytvořen prostředek k vy vození krouticího momentu při šroubování a na druhém konci náběh šroubu, dále se čtyřúhelníkovým průřezem závitové drážky, vyznačený tím, že dno (7) závitové drážky (6) se příčně svažuje k náběhu (5) šroubu a je odkloněno od pláště (8) dříku (1) alespoň o 4°.

Indukční snímač elektromagnetické geofyzikální sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227296

Dátum: 15.06.1986

Autor: Woltär Leo

Značky: elektromagnetické, snímač, geofyzikální, indukční, sondy

Zhrnutie / Anotácia:

Indukční snímač elektromagnetické geofyzikální sondy s budicí cívkou a měřicí cívkou, vyznačený tím, že budicí cívka (1) je spojena s prvním rezonančním kondenzátorem (2) a upevněna na konci podélného nosiče (10) s teplotním koeficientem délkové dilatace, na jehož opačném konci je upevněna měřicí cívka (4) spojená jedním koncem s druhým rezonančním kondenzátorem (5) a druhým koncem s prvním výstupem (14) odporového děliče (16), mezi jehož první...

Zapojení pohonu navijáku odtahového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227295

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wilhelm Petr, Kýr Ladislav

Značky: zapojení, odtahového, navijáku, vozidla, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pohonu navijáku odtahového vozidla vybaveného jednak základní elektrickou výzbrojí, sestávající z alternátoru, k němuž je paralelně připojena první akumulátorová baterie s paralelně připojenými standardními elektrickými spotřebiči vozidla a dále přídavnou elektrickou výzbrojí pro pohon navijáku, vyznačené tím, že kladný pól (A) první akumulátorové baterie (3) je přes diodu (5) připojen na kladný pól (E) druhé akumulátorové baterie (6),...

Dobývací stroj se dvěma kolesy umístěnými vedle sebe pro selektivní dobývání nízkých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 227294

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hochmann František

Značky: vedle, kolesy, dvěma, stroj, nízkých, vrstev, selektivní, umístěnými, dobývání, dobývací

Zhrnutie / Anotácia:

Dobývací stroj se dvěma kolesy umístěnými vedle sebe pro selektivní dobývání nízkých vrstev sestávající z podvozku, na kterém je uložena spodní stavba s otočnou dráhou a horní stavba, vyznačený tím, že první koleso (1) je uloženo v prvním předním dílu (2), který je prostřednictvím první přímé dráhy (3) pohyblivě spojen s prvním výložníkem (4), který je kloubem přichycen k horní stavbě a druhé koleso (5) je uloženo ve druhém předním dílu (6),...

Způsob semikontinuální roztokové polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227293

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kaška Jiří, Matějíček Alois, Seidl Josef, Malinský Jaroslav

Značky: monomerů, roztokové, semikontinuální, polymerace, nenasycených, způsob, kopolymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob semikontinuální roztokové polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů účinkem radikálových iniciátorů nebo termickou polymerací v přítomnosti rozpouštědel a případně modifikujících látek a pod inertní atmosférou při nebo pod teplotu varu reakční směsi s použitím zpětného toku směsi monomerů a rozpouštědel, vyznačující se tím, že reagující nebo i pomocné složky se přivádějí do míchaného reakčního prostředí pod hladinu reakční...

Zařízení pro vybíjení struskových pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 227292

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hladký Josef, Pásek Lubomír, Kolder Milan

Značky: panví, zařízení, struskových, vybíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vybíjení struskových pánví, s pojízdným rypadlem uzpůsobeným ke klopení struskových pánví a vybaveným hydraulicky ovládaným výložníkem, vyznačené tím, že na konec výložníku (6) rypadla (7) je nasazeno hydraulické kladivo (5), jehož tlouk (4) je přiložen pod věnec (3) struskové pánve (2).

Zariadenie na meranie dotyčnicovej zložky rezného odporu nástroja v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227291

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lobotka Jozef, Knoll Jozef

Značky: zložky, zariadenie, materiáloch, nástroja, řezného, meranie, odporu, monolitných, dotyčnicovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie dotyčnicovej zložky rezného odporu nástroja v monolitných materiáloch konajúceho rotačný pohyb vyznačujúce sa tým, že pozostáva z hriadeľa (6) uloženého v ložiskách (2), na ktorom je otočne uložená objímka (3), na ktorej je pripevnené rameno (5) na konci osadené nožom (4).

Granulovaná směs lehčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227290

Dátum: 15.06.1986

Autori: Štětkář Jan, Neradil Stanislav, Karták Otto, Strmisko Eduard, Tupý Rostislav

Značky: granulovaná, lehčeného, polyvinylchloridu, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Granulovaná směs lehčeného polyvinylchloridu, zejména pro nástřik podešví a podpatků střikolisované obuvi, obsahující 80 až 90 hmotnostních procent polyvinyl chloridové báze z manipulačního odpadu výroby odlévané obuvi, tedy včetně uhličitanového plniva, stabilizátoru typu organocíničité sloučeniny, plnicího oleje a ftalátového změkčovadla, jakož i stearin, stabilizátor, vosk a barevné pigmenty včetně sazí, vyznačená tím, že dále obsahuje 0,05...

Dvojčinný dorazový šroub vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227289

Dátum: 15.06.1986

Autor: Nechyba Miloslav

Značky: dvojčinný, šroub, dorazový, vstřikovacích, čerpadel

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný dorazový šroub vstřikovacích čerpadel, vyznačující se tím, že je tvořen omezovačem minimální dávky paliva (6) maximálního výkonu, který je suvně vložen ve vymezovači maximální dávky paliva (7), jenž je opatřen zajišťovací matkou maximální dávky paliva (9), přičemž omezovač minimální dávky paliva (6) maximálního výkonu opatřený zajišťovací matkou minimální dávky paliva (10) maximálního výkonu má ve své horní části upevněno duté těleso...

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227288

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hašlarová Marie, Polák Josef, Nechvátal Stanislav

Značky: staveb, vodních, pomocná, rozpustná, katodické, anoda, ochrany, zařízení, elektrolytický, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb, vyznačená tím, že je tvořena podélnou elektrodou (4) z elektrolyticky rozpustného kovu, k níž jsou mechanicky i elektricky vodivě připojeny jednak nejméně dvě nosné konstrukce (5) z téhož materiálu jako podélná elektroda (4), spojená s přívodem elektrického proudu (7) a jednak nezávisle na nosné konstrukci (5) nejméně dvě tyče (6) ze stejného materiálu...

Zařízení pro ovládání jeřábových kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 227287

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svoboda Karel, Žák Antonín, Mergl Zdeněk, Morávek Miroslav

Značky: kleští, zařízení, jeřábových, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání jeřábových kleští tvořených párem ramen spojených třmenem a připojených volnými konci táhly k závěsu, ze kterého vystupuje proti ozubu na třmenu kyvný záchyt, vyznačené tím, že kyvný záchyt (3) je opatřen kyvným raménkem (7), jehož kladka (8) vystupuje proti kulise (15) vytvořené na třmenu (14), zatímco mezi kyvným záchytem (7) a třmenem (14) je uspořádán palec (17) proti šikmé kulise (6).

Amfotérne esteramíny na báze mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 227286

Dátum: 15.06.1986

Autori: Forró Juraj, Miškolci Antonín, Suran Pavol, Florovič Stanislav

Značky: mastných, esteramíny, amfotérne, kyselin, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Amfotérne esteramíny na báze mastných kyselín obecného vzorca kde x je celé číslo 1 alebo 2, R1 je atóm vodíka alebo zbytok o štruktúre -OC-R2-COOH, R2 je dvojväzbová skupina 1,2-fenylén alebo vinylén, R3 je alkylový alebo alkenylový zbytok s 8 až 18 atómami uhlíka, a ich soli so zásadami ako soli sodné, draselné, amónne a kvartérne amóniové s mono-, di-, tri(2-hyd-roxyetyl)amínom alebo s kyselinami ako kyselina mravčia, octová, propiónová.

Zariadenie na prenášanie hrán plechov najmä pri nakládke do železničných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227285

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šafin Ladislav, Szabo Jozef

Značky: nakládke, plechov, železničných, prenášanie, zariadenie, hrán, vozňov, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenášanie hrán plechov najmä pri nakládke do železničných vozňov, pozostávajúce z nosnej konzoly so závesným elementom, vyznačujúce sa tým, že nosná konzola (1) je opatrená najmenej dvomi vidlicovito usporiadanými ramenami (2) a v hornej časti plošinou (3), na ktorej je upevnená prevodovka (10) s priebežnou rozvodovou tyčou (4), pričom na priebežnej rozvodovej tyči (4) sú naklínované dvojice ozubených kolies (5), medzi ktorými sú...

Pouzdro pro uskladňování elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 227284

Dátum: 15.06.1986

Autori: Valigurský Vladimír, Hulín Štefan

Značky: elektrod, uskladňování, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Pouzdro pro uskladnění elektrod, vyznačené tím, že sestává z kovových trubek (1, 2, 3) z jedné strany zaslepených a z druhé strany opatřených víky (4, 5, 6), které jsou navzájem spojeny svými zaslepenými konci.

Koncový chladič koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227283

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jach Zdeněk, Trytko Otmar

Značky: koksárenského, koncový, plynů, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový chladič koksárenského plynu, jehož horní část je tvořena patrovou výplní, zejména plechovými děrovanými přepážkami horizontálně uspořádanými v plášti chladiče, vyznačený tím, že plechové děrované přepážky (4) jsou k vnitřnímu plášti (3) koncového chladiče připevněny pod sklonem 5 až 40°.

Vytlačovací hlava pro zpracování tepelně citlivých termoplastů metodou vyfukování

Načítavanie...

Číslo patentu: 227282

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čermák Josef

Značky: citlivých, vytlačovací, vyfukování, termoplastů, metodou, hlava, tepelně, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vytlačovací hlava pro zpracování tepelně citlivých termoplastů metodou vyfukování, vyznačená tím, že díl vertikálního ohybu a dělení toku taveniny je složen z jednotlivých trubkových segmentů (1) a přírub, přičemž jedna příruba tvoří těleso vytlačovací hlavy (2) a druhá připevňovací přírubu (3) .

Montovatelná ocelová dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 227281

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pydych Zdeněk

Značky: montovatelná, zárubeň, dveřní, ocelová

Zhrnutie / Anotácia:

Montovatelná ocelová dveřní zárubeň, jejíž hloubka je přizpůsobitelná v daném rozsahu tloušťce stěny, určená do dveřních otvorů hotových stěn, sestávající ze dvou dílů, dveřního a doplňkového, který je tvarovým tyčovým prvkem a má v příčném řezu tvar úhelníku, jehož jedno rameno je na okraji opatřeno pravoúhlým přehybem a druhé rameno opírající se o obvodovou plochu dveřního otvoru, je pomocí několika spojovacích členů připojeno k dveřnímu...

Zařízení pro odstranění izolace elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227280

Dátum: 15.06.1986

Autor: Ivičič František

Značky: odstranění, zařízení, vodičů, izolace, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstranění izolace elektrických vodičů opatřené protilehlými seřezávacími noži s protilehlými břity, vyznačené tím, že nože (4) jsou přestavitelně uloženy na vyhnutí (2) základové desky (1) ve směru rovnoběžném s rovinou základové desky (1), kde čelo vyhnutí (2) je opatřeno zářezem (3), po jehož stranách jsou umístěny protilehlé břity (5) nožů (4), které jsou v horní části zkosené a vytváří zaváděcí výřez (8).

Způsob provedení vyzdívek reaktorů na výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227279

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kulhavý Miroslav, Růžek Josef, Fiala Bořivoj

Značky: reaktoru, výrobu, technických, sazí, vyzdívek, provedení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provedení vyzdívek reaktorů, zejména u horizontálních retortových pecí, na výrobu technických sazí, vyznačující se tím, že funkční vrstva vyzdívky se zdí z radiálek žárovzdorniny na maltu složenou z 30 až 40 % hmotnosti vazby, která se vytvoří ze směsi jílu a technického Al2O3 v poměru 1 : 1, z 60 až 70 % ostřiva v podobě odželezného jemného korundu a z 1 až 2 % hmotnosti, počítáno na sušinu, sulfitového louhu, že základní izolační...

Způsob čištění matrice magnetického separátoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227278

Dátum: 15.06.1986

Autor: Lhota Edgar

Značky: čištění, matrice, separátoru, provádění, zařízení, magnetického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění matrice magnetického separátoru sestávajícího z budicí cívky, zpravidla supravodivé a nádoby s matricí, jejím proplachováním čisticí tekutinou, vyznačený tím, že čisticí tekutina se vhání do matrice pouze vnější propustnou stěnou, a to vstupy jednotlivých vnějších úseků, jejichž výstupy se opět odvádí, přičemž vstupy a výstupy jednotlivých úseků lze vzájemně zaměňovat a samostatně používat podle alternativ režimu čištění.

Způsob uvádění fluidního ohniště do provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227277

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

Značky: ohniště, provozu, fluidního, způsob, uvádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uvádění fluidního ohniště do provozu pomocí zapálení vrstvy hnědého uhlí provedením zprvu spodního zápalu uhlí jen v části prostoru fluidní vrstvy, omezené do rozsahu max. 10 % plochy f1uidizačního roštu, přičemž po dosažení zápalu této omezené části fluidní vrstvy se provádí zápal zbývající části uhelného násypu vyznačený tím, že v části prostoru fluidní vrstvy omezené do rozsahu max. 10 % plochy fluidizačního roštu se před nástupem...

Způsob úpravy přetavené silikátové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227276

Dátum: 15.06.1986

Autori: Polášková Ivanka, Topol Vladimír, Klement Karel

Značky: způsob, silikátové, hmoty, úpravy, přetavené

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy přetavené silikátové hmoty odpadající při výrobě minerálních vláken, vyznačený tím, že zatuhlá přetavená silikátová hmota se dezintegruje na zrnitost pod 5 mm, homogenizuje a její vlhkost se upraví na hodnotu 3 až 8 % obsahu vody, načež se smísí s plastickým minerálním pojivem, např. s vápnitým slínovcem o zrnitosti pod 0,1 mm v hmotnostním poměru 1 : 3 až 1 : 1, vztaženo k přetavené silikátové hmotě, a tato směs se lisuje na...

Reaktivní kompozice pro podlahoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227275

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Jiří, Wiesner Ivo, Havlík Ludvík

Značky: kompozice, podlahoviny, reaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivní kompozice pro podlahoviny, vyznačená tím, že sestává hmotnostně z 75 až 90 dílů epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 400 až 650 a obsahu epoxidových skupin 0,300 až 0,510 mol/100 g,

Houževnatá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 227274

Dátum: 15.06.1986

Autor: Wiesner Ivo

Značky: houževnatá, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Houževnatá hmota, připravitelná vytvrzením směsi 100 hmotnost. dílů nízkomolekulární epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmot. 340 až 410 a obsahu epoxidových skupin 0,485 až 0,587 mol/100 g, s 30 až 100 hmotnostními díly aminoamidové pryskyřice o aminovém čísle 400 až 500 mg KOH/g a H-ekvivalentu 75 až 140, připravitelné kondenzací mastných kyselin rostlinných nebo živočišných olejů s vysokovroucími frakcemi nebo destilačními zbytky z...

Vozidlový nafukovací aerodynamický štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 227273

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bacílek Jaroslav

Značky: nafukovací, štít, aerodynamický, vozidlový

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlový nafukovací aerodynamický štít, zejména štít umístěný na krycích plochách nákladového prostoru, vyznačený tím, že je vytvořen jako skládací, sestavený z několika samostatně nafukovatelných komor (Kl, K2, K3), vytvořených pod deformovatelnou vnější obalovou plochou (21, 22).

Motýlová klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227272

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vavroš František, Gala Alexander, Vavřínek Josef

Značky: klapka, motýlová

Zhrnutie / Anotácia:

Motýlová klapka, sestávající z tělesa klapky a talíře, uložená v ložiskách tělesa o točně, excentricky prostřednictvím ovládacího hřídele a čepu, vyznačující se tím, že válcové otvory (221) pro ovládací hřídel (4) a čep (5) jsou v závěsných okách (22) talíře (2) vytvořeny tak, že jsou zapuštěny v disku (21) talíře (2) a ukončeny vnitřní radiální čelní plochou (222) pro dosednutí vnitřních radiálních čel (41, 52) ovládacího hřídele (4) a čepu...

Nosič zavazadel pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 227271

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vilda Jiří

Značky: automobily, nosič, zavazadel

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič zavazadel pro automobily, sestávající z nejméně jednoho základního nosníku, opatřeného na koncích tvarovanou podpěrou s násuvnou krytkou a příchytkou s upevňovacím šroubem, vyznačující se tím, že tvarovaná podpěra (2) je překryta sklopným, tvarovaným krytem (6), uchyceným k základnímu nosníku (1), opatřeným na spodu lankem (10) na délku stavitelným a ukončeným zajišťovacím prvkem (11).

Lokální aplikátor elektromagnetických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 227270

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vrba Jan

Značky: elektromagnetických, lokální, aplikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Lokální aplikátor elektromagnetických vln, opatřený úsekem vlnovodu, vyznačený tím, že je tvořen alespoň na jednom konci otevřeným úsekem (1) podkritického vlnovodu a alespoň jedním induktivním elementem (3), umístěným zčásti nebo zcela uvnitř úseku (1) podkritického vlnovodu v blízkosti jeho otevřeného konce, přičemž alespoň jeden konec induktivního elementu (3) je spojen kapacitním elementem (2) s vodivým pláštěm úseku (1) podkritického...

Výtlačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 227269

Dátum: 15.06.1986

Autor: Indra Jaromír

Značky: výtlačný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Výtlačný ventil pro vstřikovací čerpadla spalovacích motorů, v jehož tělese je ve vodicím válcovitém otvoru uložen dřík, mající na horním konci talíř s čelní rovinnou těsnicí plochou, a pod ní odlehčovací válcovitou plochu, těsně avšak pohyblivě vedenou ve vodicím válcovitém otvoru tělesa, vyznačující se tím, že je opatřen prostředky ke změně vzdálenosti dolního okraje odlehčovací válcovité plochy (21) od čelní rovinné těsnicí plochy (31).

Vstřikovač kapalného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 227268

Dátum: 15.06.1986

Autor: Indra Jaromír

Značky: vstřikovač, kapalného, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vstřikovač kapalného paliva pro spalovací motory, se zavřenou vstřikovací tryskou, skládající se z tělesa a diferenciální jehly, zatížené pružinou a s mezikusem, upnutým převlečnou maticí mezi čelo držáku a čelo tělesa vstřikovací trysky a tvořícím doraz zdvihu diferenciální jehly, vyznačující se tím, že v mezikusu (2) je vytvořen válcovitý otvor (22) a v něm posuvně uloženo válcovité vodítko (5) mezi spodním koncem pružiny (6) a horním koncem...

Sklopná klanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 227267

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pangl Antonín

Značky: sklopná, klanice

Zhrnutie / Anotácia:

Sklopná klanice určená pro vozy přepravující dlouhý materiál na naklápěcích nosičích, vyznačená tím, že je vytvořena ve tvaru dvojzvratné páky otočně uložené na čepu (31) upraveném v naklápěcím nosiči (20), na jejímž horním ramenu (32) je na vnitřní části vytvořena opěrná plocha (33) pro přepravovaný dlouhý materiál, zatímco na spodním ramenu (34) je upravena opěrná plocha (35) dosedající v základní poloze naklápěcího nosiče (20) na dosedací...

Zařízení k čištění cukerných roztoků, zejména k předčeřování difúzní šťávy vápnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227266

Dátum: 15.06.1986

Autori: Urban Antonín, Toninger Karel, Šeda Luděk, Hušek Čeněk

Značky: vápnem, stavy, zejména, cukerných, předčeřování, zařízení, roztoku, čištění, difuzní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění cukerných roztoků, ze jména k předčeřování difúzní šťávy vápnem, vyznačené tím, že se skládá ze dvou až osmi nádob, sériově zapojených spojovacím potrubím (1), druhá nádoba (2) až poslední nádoba (3) jsou opatřeny vratným potrubím (4), ústícím do směšovacích míst (5) ve spojovacím potrubí (1), přičemž první nádoba (6) je opatřena přívodním potrubím (7) a poslední nádoba (3) je opatřena odváděcím potrubím (8), zatímco...

Zařízení k saturaci technických cukerných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227265

Dátum: 15.06.1986

Autori: Toninger Karel, Hušek Čeněk, Urban Antonín, Kraus Miroslav, Moc Dalibor, Šeda Luděk

Značky: saturaci, zařízení, technických, roztoku, cukerných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k saturaci technických cukerných roztoků s cirkulační rourou, přívodním potrubím, odběrovým potrubím a rozdělovači plynu, vyznačené tím, že poměr průměrů cirkulační roury (2) a nádoby (1) je v rozsahu 1 : 2 až 1 : 15 a rozdělovače plynu jsou uspořádány mezi vnějším pláštěm cirkulační roury (2) a vnitřním povrchem nádoby (1) a nádoba (1) je opatřena přívodním potrubím plynu (7), přičemž vstupní kanec (8) přívodního potrubí (3) ústí do...