Archív za 1986 rok

Strana 85

Teplotně závislý odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233693

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kolomazník Karel, Hanáček Antonín

MPK: H01C 7/04

Značky: závislý, odpor, teplotně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplotně závislý odpor na základě polovodivých termistorových hmot binární soustavy kysličníků manganu a kobaltu o složení 10 až 90 % mol. Mn0 a 90 až 10 % mol. Co0. Podstatou vynálezu je, že teplotně závislý odpor obsahuje 60 až 99,8 % hmot. polovodivých termistorových hmot a 40 až 0,2 % hmot. křemičitanu kobaltnatého (Co2Si04).

Upínací zařízení pro manipulaci s dutýmí břemeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233692

Dátum: 01.07.1986

Autori: Sonnek Jiří, Zdeněk Josef, Breuer Jaromír, Koudelka Karel, Volný Petr

MPK: B66C 1/54

Značky: zařízení, břemeny, upínací, manipulaci, dutýmí

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení pro manipulaci s dutými předměty, zejména s trubkami při jejich tepelném zpracování. Účelem vynálezu je náhrada dosud používaného přípravku z žárupevného materiálu, ponechávaného v peci při ohřevu s trubkami, jednoduchým přípravkem, používaným pouze pro vkládání, vytahování a přemisťování břemen. Podstatou vynálezu je, že upínací zařízení, sestávající ze závěsu (1), alespoň jednoho vahadla (2) a z dvojice upínacích tyčí (3),...

Způsob gravimetrického stanovení obsahu pigmentů zirkonového typu ve výpalcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233691

Dátum: 01.07.1986

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00, G01N 5/04

Značky: výpalcích, stanovení, pigmentů, gravimetrického, obsahu, způsob, zirkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na suchý vzorek předem vodou za horka vylouženého výpalku působí 7 až 15 násobným, s výhodou 10 až 12 násobným hmot. množstvím kapaliny, sestávající z 1,5 až 2 hmot. dílů kyseliny fluorovodíkové o koncentraci 35 až 40 % hmot. a 1 hmot. dílu kyseliny sírové o koncentraci 40 až 55 % hmot., při teplotě 250 až 400 ?C, s výhodou 300 až 350 ?C,do úplného odkouření loužící kapalné fáze, přičemž operace louže M se...

Zařízení na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233690

Dátum: 01.07.1986

Autor: Linhart Zdeněk

MPK: A01C 3/02

Značky: zařízení, bioplynu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že tlačný dopravník hnoje je potrubím propojen s fermentační nádrží, která je odklopně uchycena v pantech a opatřena zvedacím zařízením. Podstata vynálezu dále spočívá v tom, že potrubí je opatřeno sifonovým zlomem a je zaústěno do zpevněné ložné plochy, obsahující plynotěsnou tepelnou izolaci, na níž je umístěn ohřívací člen.

Parní tryska pro ohřev betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233689

Dátum: 01.07.1986

Autori: Pásek Jiří, Jakeš Vladimír, Haneček Karel, Drápal Josef

MPK: B28C 5/00

Značky: tryska, parní, ohrev, směsi, betonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká parní trysky pro ohřev betonové směsi a řeší problém konstrukce umožňující strojové čistění. Podstatou vynálezu je, že horní část ocelové trubky je opatřena odnímatelným uzávěrem vytvořeným jako plná ocelová zátka opatřená v horní části osazením, která je opatřena po obvodu drážkou pro těsnění a která je fixována na místě stavěcím šroubem zajištěným maticí, který zapadá do válcové díry odnímatelného uzávěru.

Kmen kvasinek Saccharomyces uvarum Beijerinck – syn. Saccharomyces carlsbergensis Hansen – DBM 291

Načítavanie...

Číslo patentu: 233688

Dátum: 01.07.1986

Autori: Černohorský Vladimír, Faktor Josef, Cuřín Jiří, Šilhánková Ludmila, Vernerová Jana

MPK: C12N 1/18

Značky: kvasinek, hansen, saccharomyces, carlsbergensis, beijerinck, uvarum

Zhrnutie / Anotácia:

Kmen kvasinek Saccharomyces uvarum Beijerinck - syn. Saccharomyces carlsbergensis Hansen - DBM 291 nadprodukující thiamin do kvasného prostředí.

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Okánik Boris, Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Pilát Petr, Matelová Vlasta, Varga Vladimír, Mikláš Emil, Zelený Karel, Čulík Karel, Ulbert Stanislav, Bulla Ján

MPK: C12P 37/00

Značky: podle, způsob, penicilinů, půdy, reologických, výroby, charkteristik, řízení, fermentační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Uložení termohlavy v termotiskárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 233686

Dátum: 01.07.1986

Autor: Komár Karel

MPK: B41F 33/00

Značky: termotiskárně, termohlavy, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká termohlavy v termotiskárně, která technologicky jednoduchým způsobem zajišťuje dokonalý styk termoreaktivního papíru s aktivní vrstvou termohlavy a umožňuje jednoduché nastavení přítlaku termohlavy k unášecímu válci tiskárny. Vyznačuje se tím, že oboustranně osazeným otvorem držáku termohlavy prochází čep upevněný v bočnicích, přičemž na termohlavu přiléhá přítlačná pružina uchycená na příčce, kterou prochází regulační šroub.

Automatické upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233685

Dátum: 01.07.1986

Autori: Prostřední Jiří, Pavlík Miroslav, Válka Miloslav

MPK: B23Q 3/08

Značky: automatické, zařízení, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické upínací zařízení, zejména pro upínání tvarových součástí pákového charakteru na speciálních obráběcích strojích s otočným stolem Automatické upínací zařízení tvoří jednak soustava těles upínačů rozmístěná vějířovitě na otočném stole, jednak zpevňovací zařízení umístěné na konzole spodní stavby stroje. Každé z těles upínačů je vybaveno středicím válcem, jehož pístnice je zakončena vnějším středicím kuželem uloženým ve vnitřním...

Způsob zpracování odpadních látek z destilace etylénglykolu vznikajícího polykondenzační reakcí při výrobě polyetyléntereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233684

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kozojed Václav, Heran Jozef, Svoboda Josef, Dřevo Josef

MPK: C07C 31/20

Značky: odpadních, výrobe, destilace, etylénglykolu, vznikajícího, látek, způsob, polykondenzační, zpracování, reakcí, polyetyléntereftalátu

Zhrnutie / Anotácia:

Při destilaci etylénglykolu vznikajícího polykondenzační reakcí při výrobě polyetyléntereftalátu odpadá předková frakce s 25 až 65 % vody a nízkou výhřevností, která se obvykle vypouští do odpadních vod, dále destilační zbytek s obsahem oligomerů 40 až 75 % a teplotou tuhnutí nad 60 °C a další destilační zbytek s obsahem dietylénglykolu 20 až 3,0 % alkalického hydroxidu a z takto vzniklé směsi se při teplotě nad 120 °C oddestiluje jak volný,...

Korozní článek pro měření ochranné účinnosti inhibitorů koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 233683

Dátum: 01.07.1986

Autori: Skácelová Libuše, Oliva Vojtěch, Cahlík Petr, Kosek František, Tulka Jiří, Cimpl Zdeněk, Tulka Jaromír, Lindušková Alena

MPK: G01N 27/22

Značky: článek, korozní, koroze, účinnosti, inhibitorů, měření, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká korozního článku pro měření ochranné účinnosti inhibitorů koroze, opatřeného vzájemně izolovanými pracovními a pomocnými elektrodami a prostorem pro agresívní elektrolyt. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pomocná elektroda je upravena v nádobce s pomocným elektrolytem, jejíž vývod je opatřen solným můstkem a pracovní elektroda je uložena horizontálně pod první jímkou pro agresívní elektrolyt a je dotlačována pomocí pérového...

Slitina mědi se zvýšenou korozní odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 233682

Dátum: 01.07.1986

Autori: Holnová Olga, Holinka Miroslav, Hanuš Zbyněk

MPK: C22C 9/01

Značky: odolností, zvýšenou, mědi, slitina, korozní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem se řeší zvýšení korozní odolnosti mosazi určené zejména pro výrobu trubek kondenzátorů velkých elektrárenských bloků. Podstatou vynálezu je kombinace různých hmotnostních koncentrací přísad hliníku, křemíku a arsenu, kterou se zabraňuje korozi odzinkováním a zvyšuje se odolnost proti mezikrystalové korozi. Slitina je tvořena v % hmot. 75 až 80 % mědi, 1,2 až 2,5 % hliníku, 0,2 až 1,2 % křemíku, 0,2 až 0,1 % arsenu, zbytek zinek. Může...

Elektrický kondenzátor najmä výkonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233681

Dátum: 01.07.1986

Autori: Dolejš Petr, Lichvár Milan, Rošková Miroslava, Kalašová Alžbeta, Lipenský Bohumír, Grus Zdeněk, Novák Bohuslav, Ďurman Vladimír, Nepraš Ivan, Hyška Karel, Červenka Zdeněk, Prokopec Jiří, Poljak Frantiěk, Lišhák Pavol

MPK: H01G 1/00

Značky: kondenzátor, výkonového, najmä, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechnológia, výroby elektrických kondenzátorov. Rieši elektrický kondenzátor najmä výkonového typu pozostávajúci z tuhého dielektrika a kvapalného izolantu vyznačujúci sa tým, že kvapalným izolantom tuhého dielektrika je zmesný impregnant zložený z 0,5 až 4 % hmotnostné difenylu, 75 až 85 % hmotnostných izopropyldifenylov, 5 až 25 % hmotnostné produktu polymerizácie alebo oligomerizácie propénu a 0,5 až 3 %...

Hydraulický upínač se samočinným středěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233680

Dátum: 01.07.1986

Autori: Böhm Ľudovít, Hollý Marian, Nižňanský Anton, Minárik Jozef

MPK: B23Q 3/08

Značky: samočinným, středěním, upínač, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenské technologie a řeší problém upínání obrobku za vnitřní opracovaný průměr s automatickým středěním obrobku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hydraulický upínač obsahuje dva písty, uspořádané tak, že první píst s pístnicí je opatřen válcovou dutinou, ve které je uložen druhý píst s pístnicí, přitom pístnice prvého pístu je na konci opatřena kuželovými plochami pro ovládání středicích pístů a pístnice druhého...

Způsob roubování polymerů s pobočnou esterovou skupinou makroanionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233679

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kučera Miloslav, Salajka Zdeněk

MPK: C08G 81/02

Značky: makroanionty, skupinou, esterovou, způsob, roubování, pobočnou, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob roubování polymerů s pobočnou esterovou skupinou, například polymethylmethakrylátů reesterifikací makroanionty silanolátového typu v prostředí nedezaktivujícím makroanionty při teplotě 250 až 360 K. Produkty roubování zlepšují vzájemnou mísitelnost polymerů a jejich mísitelnost s anorganickými plnivy.

Zapojení hlídače otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 233678

Dátum: 01.07.1986

Autori: Makeš Jiří, Skočovský Ludvík

MPK: G05D 17/02

Značky: hlídače, otáček, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení hlídače otáček rotujících částí strojů s možností plynulého nastavení hlídané hodnoty otáček i hysteréze spínání hlídače. Hlídač otáček je zapojen tak, že první monostabilní klopný obvod je opakovaně spouštěn impulsy odvozenými od rotace hlídané části stroje. Druhý monostabilní klopný obvod vyhodnocuje, zda výstup prvního monostabilního obvodu má stálou nebo proměnnou logickou úroveň a tím dává informaci o tom, zda hlídané...

Natáčecí mechanizmus značkovače rozměrných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233677

Dátum: 01.07.1986

Autori: Buršík Ladislav, Buršík Jan

MPK: B21C 51/00

Značky: natáčecí, rozměrných, trubek, značkovače, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení podstatného zkrácení doby označování trubek různých průměrů několikařádkovou značkou. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením natáčecího mechanizmu ze svislého suportu (4), spojeného pohybovým šroubem vodorovnými vedeními (5), ve kterých je suvně uložen vodorovný suport (6), jenž je spojen se svým silovým válcem (7). V suportu (6) je upevněno ložisko (10, ve kterém je uložen nosný čep (9) svislé nosné desky (8), pevně...

Zařízení pro kontrolu a vyfukování vyvrtaných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233676

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zemánek Jaroslav, Dokoupil Vladimír

MPK: B23B 47/34

Značky: otvorů, vyvrtaných, vyfukování, kontrolu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší problém kontroly a vyfukování vyvrtaných otvorů v pracovním cyklu stroje. Zařízení sestává z tělesa, které je uzavřeno víkem a je opatřeno proti sobě umístěnými otvory pro přívod a odvod tlakového média. V otvoru tělesa je suvně uloženo oboustranně utěsněné odpružené šoupátko. Na jeho konci je uchycen a na jeho průchozí axiální otvor napojen dutý trn, opatřený tryskou. Na části šoupátka, přilehlé k otvorům pro přívod a odvod...

Zařízení pro spojování a rozpojování pohonu u strojního agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233675

Dátum: 01.07.1986

Autori: Halamka Petr, Němec Jiří, Ludvíček Josef, Kubata Milan

MPK: D01H 9/10, B65H 67/00

Značky: spojování, rozpojování, zařízení, strojního, pohonů, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, zejména pro pojízdné obslužné agregáty textilních strojů, používající frikční vazební člen (90), který je uložen na volný konec ve vertikální rovině výkyvného nosiče (80), má k nosiči (80) osově paralelně přiřazenou výkyvnou zatěžovací páku (30), mající volný konec a závaží (40) na tomto volném konci, jakož i výkyvnou převodnou páku (20) s volným koncem (21), která je kloubově spojena s nosičem (80) na způsob rovinné kinematické...

Kotoučová fréza s vyměnitelnými plátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233674

Dátum: 01.07.1986

Autori: Bernáth Marian, Regina Jozef

MPK: B23C 5/08

Značky: fréza, plátky, vyměnitelnými, kotoučová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučové frézy s vyměnitelnými plátky, jejíž těleso je osazeno ustavovacími lůžky řezných destiček. Ustavovací lůžka jsou opatřena čepy, které zapadají do otvorů ve dnech upínacích drážek vytvořených po obvodě tělesa frézy. Mezi upínacími drážkami jsou po obvodě frézy vytvořeny rozpínací drážky, jejichž rovinou prochází osa frézy, s kuželovými otvory pro rozpínací kroužek.

Způsob polokontinuální přípravy vodných disperzí kopolymerů vinylacetátu s dialkylmaleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233673

Dátum: 01.07.1986

Autori: Mrázek Jaroslav, Pech Jaromír, Formánek Leopold

MPK: C08F 222/14, C08F 2/30, C08F 218/08...

Značky: kopolymerů, přípravy, vodných, vinylacetátu, polokontinuální, dialkylmaleináty, disperzí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy vodných disperzí kopolymerů vinylacetátu s dialkylmaleináty, které poskytují filmy se sníženou lepivostí a nasákavostí ve vodě a které jsou vhodné zejména pro aplikace při výrobě nátěrových hmot, ve stavebnictví, v textilním a papírenském průmyslu a jako lepidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do specifikovaného reakčního prostředí obsahujícího vodu, neionogenní povrchově aktivní látky, regulátory pH, ochranné...

N-(2,2-Dialkoxyethyl)-N-methylakrylamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233672

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zábranský Jiří, Kálal Jaroslav

MPK: C07C 103/133

Značky: výroby, způsob, n-(2,2-dialkoxyethyl)-n-methylakrylamid

Zhrnutie / Anotácia:

N-(22-Dialkoxyethyl)-N-methylakrylamid obecného vzorce I kde R je methyl nebo ethyl, se připravuje tak, že se na dva ekvivalenty (2,2-dialkoxyethyl)-methylaminu působí jedním ekvivalentem akryloylchloridu v přítomnosti bezvodého rozpouštědla, s výhodou etheru. Sloučenina podle vynálezu je výchozí látkou pro výrobu hydrofilních polymerů obsahujících sekundární amidoskupinu a aldehydickou skupinu, kterých lze použít jako nosičů biologicky...

Polymerní materiály se sekundárními amidovými a acetalovými skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233671

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zábranský Jiří, Kálal Jaroslav

MPK: C08F 20/36

Značky: materiály, sekundárními, skupinami, jejich, výroby, acetalovými, způsob, polymerní, amidovými

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní materiály se sekundárními amidovými a acetalovými skupinami tvořené jednotkami N-(2,2-dialkoxyethyl(-N methylakrylamidu obecného vzorce I kde R je methyl nebo ethyl, nebo směsí jednotek obecného vzorce I s 1 až 99 % hmot. zpolymerizovaných komonomerů vybraných ze skupiny zahrnující alkylenbisakrylamidy a alkylenbismethakrylamidy. Tyto polymenní materiály se připravují radikálovou (ko)polymerací příslušných monomerů. Polymerních...

Několikamístný frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233670

Dátum: 01.07.1986

Autor: Richter František

MPK: B23C 5/20

Značky: nástroj, několikamístný, frézovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém efektivního obrábění klikových a podobných mechanizmů. Několikamístný frézovací nástroj sestává z odstupňovaného hřídele, ve kterém jsou upraveny pracovní nákružky s vodicími drážkami. Nákružky jsou vybaveny upínacími hnízdy, v nichž jsou uchyceny distanční kameny s upínacími rameny nožových držáků. Dva protilehlé nožové držáky tvoří upínací celek, umístěný na spodní ploše drážky každého nákružku odstupňovaného hřídele.

Způsob izolace digoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233669

Dátum: 01.07.1986

Autori: Andrýsek Stanislav, Elis Tomáš, Štěrba Jiří, Trtík Bohumil, Cvak Ladislav, Procházka Vladimír, Cvaková Marcela

MPK: C07H 15/24

Značky: digoxinu, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Digoxin je důležité léčivo. Získává se izolací, obvykle ze sušených listů náprstníku vlnatého. Extrakcí se získá surový extrakt obsahující souhrn primárních i sekundárních náprstníkových glykosidů a balastních látek. Vynález řeší jednoduchou a ekonomickou cestu izolace digoxinu ze surového extraktu, využívající zejména kapalinovou extrakci. Postup spočívá v dezacetylaci primárních glykosidů a současném odstranění části balastů v systému...

Hydraulická nepriamočinná brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 233668

Dátum: 01.07.1986

Autor: Kollár Ivan

MPK: F16D 13/52

Značky: nepriamočinná, brzda, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická nepriamočinná brzda podĺa vynálezu sa skladá z dvojitého hydraulického piestu, na ktorý z jednej strany pôsobia mechanické pružiny alebo stlačený plyn a druhej strany pôsobí na hnané a hnacie lamely. Odbrzďovanie sa deje prívodom tlakového hydraulického oleja pod odbrzdďovací piest, ktorý zníži prítlačnú silu brzdiaceho piestu. Vynález hydraulická nepriamočinná brzda sa využije pri riešení náhonu banských strojov pre jej malú dĺžku....

Girlandová stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233667

Dátum: 01.07.1986

Autori: Madry Ferdinand, Žák Pavel

MPK: B65G 39/04

Značky: stolice, girlandová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyšší provozní spolehlivost stolice, optimální přizpůsobení dopravního pásu korýtkovému profilu, zvýšená životnost a její jednoduchá výměna a současně možnost použití u širokých a výkonných dopravních pásů. Uvedeného účelu se dosáhne řešením podle vynálezu, jež sestává z nosných pryžových disků (1), dopravního pásu (9), upevněných na nosném ocelovém laně (3), které je na obou koncích otočně uloženo v náboji (4) valivého...

Spôsob rýhovania závitových čapov armatúr a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233666

Dátum: 01.07.1986

Autori: Mlčoch Jozef, Martiš Ján

MPK: B23P 9/02

Značky: rýhovania, tohto, spôsobu, čapov, závitových, zariadenie, vykonávanie, spôsob, armatur

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob zhotovovania rýh na závitových čapoch armatúr, ktoré sa pri inštalácii na potrubie utesňujú konopami alebo tesniacimi páskami. Prerušované rýhy na závite sa podĺa vynálezu vytvoria stlačením pružných klieštín,ktoré majú na vnútornom priemere zhotovené pozdľžne vrúbky. Na stlačenie púzdra klieštin slúži osobitné zariadenie, pripojené na hydraulický okruh obrábacieho stroja.

Isomerní O-fosfonylmethylderiváty enantiomerních a racemických vicinálních diolů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233665

Dátum: 01.07.1986

Autori: Holý Antonín, Rosenberg Ivan, Sláma Karel

MPK: C07F 9/40

Značky: jejich, enantiomerních, způsob, isomerní, přípravy, vicinálních, diolů, racemických, o-fosfonylmethylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isomerních 0-fosfonylmethylderivátů enantiomerních a racemických vicinálních diolů obecného vzorce I kde Rl je vodík, alkyl s jedním až třemi uhlíky, hydroxyalkyl, adenin-9-ylmethylskupina, R2 a R3 je vodík nebo oba současně tvoří zbytek doplňující kruh ribonukleosidový a obě R4 jsou střídavě vodík-a -CH2P/O//OH/2 skupina, a konfigurace na uhlíkových atomech je R, S nebo RS. Látky podle vynálezu projevují biologické účinky jako...

Způsob přípravy melasového substrátu pro citronové kvašení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233664

Dátum: 01.07.1986

Autori: Ulč Jaroslav, Pašek Jaroslav, Valtr Zdeněk, Černý Václav

MPK: C12P 7/48

Značky: způsob, substrátů, citrónové, melasového, přípravy, kvašení

Zhrnutie / Anotácia:

Melasový substrát pro citronové kvašení má význam především v potravinářském průmyslu - při výrobě kyseliny citronové. Způsoby doposud známými se většinou nedaří získat potřebný výtěžek kyseliny citronové. Podle vynálezu se melasový roztok čeří za varu s hexakyanoželeznatanem draselným v rozmezí pH 8 až 10,5 a poté dále upravuje například ředěním, snížením pH nebo dalšími přísadami. Po skončeném čeření se roztok dále čeří za varu, ale při...

Kuličkovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233663

Dátum: 01.07.1986

Autori: Volný Bořivoj Ing:, Volný Jaromír

MPK: B23P 9/04

Značky: kuličkovací, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Kuličkovací nástroj je určen pro zkvalitňování povrchu děr. Jeho funkčním prvkem jsou tři tvářecí kuličky uložené na kuželových drahách, z nichž jedna dráha je vytvořena na osazené hlavici trnu a druhá je vytvořena na čele pouzdra nasunutého na trn. Na pouzdru je suvně uložena klec s třemi vybráními, které jsou na obvodu klece užší, než je průměr tvářecích kuliček. Kuželové dráhy na trnu a čele pouzdra jsou k sobě přitlačovány pružinou, jejíž...

Víko koželužských nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 233662

Dátum: 01.07.1986

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 1/42

Značky: nádob, koželužských, víko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší víko koželužských nádob nebo jiných utěsňovaných prostorů tak, že dokonalého a spolehlivého utěsnění se dosahuje jednoduchými prostředky. Víko koželužské nádoby nebo jiného utěsňovaného prostoru má po svém obvodu lichoběžníkovou drážku zalitou těsnicí hmotou, která přímo v této drážce ztuhla do žádané pružnosti a tvaru. Vynález je možno použít v chemii a elektrotechnice.

Zařízení pro snímání vzniklého průběhu chemické reakce výbušného charakteru u výrobků, obsahujících výbušinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233661

Dátum: 01.07.1986

Autori: Vizina Jaroslav, Černošek Jaroslav, Šlimar František, Valenta Pavel

MPK: G01N 33/22

Značky: výbušinu, charakteru, vzniklého, reakce, výrobků, chemické, průběhu, obsahujících, snímání, zařízení, výbušného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro signalizaci vzniku výbuchu při funkčních zkouškách výrobků, obsahujících výbušiny, zejména při stanovení časového odstupu od okamžiku počátečního impulsu ke vzniku výbuchu. Je tvořeno solenoidem alespoň s jedním závitem uloženým v dosahu elektromagnetického pole v okamžiku výbuchu, které má gradient alespoň 1 uV/m. Konce solenoidu jsou izolovaně vedeny přes tvarovací člen na vstup časového vyhodnocovacího zařízení,...

Nopková příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 233660

Dátum: 01.07.1986

Autori: Vídrmert Jan, Břenek Ladislav

MPK: D02G 3/34

Značky: nopková, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nopkové příze za použití nopkotvorných polypropylenových vláken, která jsou zkroucená kadeřená vlákna o délce 10 až 70 mm, barvená ve hmotě a nopkotvorná stříž polypropylenových vláken se rozvolní garnetováním, sdruží se se základní směsí pro výrobu příze a takto vzniklá směs se navlhčí mastící emulzí sestávající ze 2 % minerálního oleje z hmotností směsi, 8 % vody a 0,15 % antistatického přípravku, načež se čechrá a myká.

Způsob výroby matečních zákysů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233659

Dátum: 01.07.1986

Autor: Klempa Jaromír

MPK: A23C 9/00

Značky: způsob, matečních, výroby, zákysů

Zhrnutie / Anotácia:

Kozí mléko se přidává ke kravskému v množství 10 až 50 obj. %, za dosažení kyselosti sledované jogurtovým testem v syrovém mléku od 25 do 40 ml c (NaOH) = 0,25 mol/l l. při teplotách 40 °C. Kozí mléko slouží jako doplněk živého substrátu kravského mléka pro kultivaci kulturní mléčné mikroflory, využívané při technologických postupech výroby kysaných mléčných výrobků.

Způsob stanovení obsahu popele tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 233658

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kubant Josef, Votava Petr

MPK: G01N 23/02

Značky: palív, způsob, stanovení, tuhých, popele, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu využívajícího regresní závislosti mezi obsahem popela a uhlíku, který měří radiometrickou metodou. Účelem vynálezu je získat rychlé výsledky, které by bylo možno zpětně použít v probíhajícím technologickém procesu s vyloučením možných negativních vlivů dalších prvků obsažených v měřeném palivu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že je materiál prozařován rychlými neutrony a jsou měřeny četnosti fotonů záření...

Zariadenie pre automatické rozostupovanie anód

Načítavanie...

Číslo patentu: 233657

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zimmermann Milan Kluknava, Fabrici Ondrej

MPK: C25C 7/00

Značky: zariadenie, anód, automatické, rozostupovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá z dvoch zberných reťazí 2, na ktoré se anódy naložia v zhrnutom stave a z dvoch rozostupovacích reťazí 3, na ktoré se anódy z reťazí 2 prekladajú. Pohybom reťaze 3 sa požadovaný rozostup zabezpečí medzi nastavenými snímačmi 5. Prekladací mechanizmus sa skladá z dvoch prekladacích ramien 6, ktoré m(žu byť poháňané v kývavom pohybe za súčasného nadvihovania a spúšťania v krajných (úvraťových) polohách buď systémom podľa obr....

Způsob čištění bučinin pro výrobu papírů pro základní sortiment elektrolytických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233656

Dátum: 01.07.1986

Autori: Skalický Čestmír, Wiener Hynek, Řehák Bohuslav, Rodová Nataša, Vlačiha Otakar, Lébr František, Chaloupka Stanislav

MPK: D21C 9/00

Značky: bučinin, způsob, papíru, kondenzátorů, základní, výrobu, čištění, sortiment, elektrolytických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění buničin pro výrobu papírů pro základní sortiment elektrolytických kondenzátorů, které je nutno vyrábět z vláknitých surovin, neobsahujících sírany, chloridy, Na a Ca soli a Fe nebo Cu, kteréžto látky zkracují životnost kondenzátoru. V těchto papírech nevadí amonné soli kyseliny fosforečné. Vzhledem k ionexovým vlastnostem celulózy nelze účelně zejména kationty z celulózy odstranit promýváním vodou. Po okyselení...

Zhášedlo elektrického výkonového vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 233655

Dátum: 01.07.1986

Autori: Bělohlávek Vladimír, Tesař Josef

MPK: H01H 33/88

Značky: výkonového, elektrického, zhášedlo, vypínače

Zhrnutie / Anotácia:

Zhášedlo elektrického výkonového vypínače se zhášecím médiem ve formě plynu SF6. Proudění zhášecího média je vyvoláno pohybem pístu ve válci. Zhášedlo má člen pro vyvolání rotačního pohybu el. oblouku, pevně spojený s pohyblivou částí kontaktního systému, se zhášecím pístem a s izolačním krytem.

Zariadenie pre ukladanie a presun plochých alebo profiľovaných tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 233654

Dátum: 01.07.1986

Autor: Handžák Štefan

MPK: B65G 37/00, B21C 49/00

Značky: profilovaných, plochých, přesun, tabúľ, ukladanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa týka ukladania a presunu plochých alebo profilovaných tabúľ a rieši problém úplnej mechanizácie odberu uložených hromád z línky. Pozostáva z presunovej dráhy, ktorá je postupne spádovaná a po ktorej sa presúva vozík s tabuľami. Pomocou spádovania presunovej dráhy sa hrany tabúľ preložia na valčeky pozdĺžneho odsunového dopravníka a uvolnený vozík sa protizávažím stiahne naspäť do p(vodnej polohy.