Archív za 1986 rok

Strana 82

Způsob přípravy esteru kyseliny dusičné a N-(2-hydroxyethyl)-nikotinamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228111

Dátum: 15.07.1986

Autori: Takaku Sakae, Ogasawara Toshichika, Mori Takashi, Nagano Hiroyuki, Sugano Shigeru, Kujirai Tatsuo, Shindo Minoru, Matsunaga Isao

Značky: kyseliny, přípravy, způsob, dusičné, esterů, n-(2-hydroxyethyl)-nikotinamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy esteru kyseliny dusičné a N-(-2-hydroxyethyl)nikotinamidu vzorce I nebo solí této sloučeniny, vyznačující se tím, že se do reakce uvádí N-(-2-hydroxyethyl) nikotinamid vzorce IV s kyselinou dusičnou nebo s nitrilchloridem v inertním rozpouštědle při teplotě v rozmezí od -5 °C do teploty místnosti a po dobu v rozmezí od 1 do 3 hodin za vzniku sloučeniny vzorce I, která se popřípadě převede na svoji sůl.

Způsob výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228110

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bartsch Wolfgang, Wiedemann Fritz, Dietmann Karl, Friebe Walter-gunar, Kampe Wolfgang, Sponer Gisbert

Značky: nových, výroby, 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu obecného vzorce I v němž význam jednotlivých substituentů je definován v patentových nárocích, jejich farmakologicky použitelných solí, způsobu jejich výroby, jakož i farmaceutických přípravků s obsahem sloučenin vzorce I. Sloučeniny vzorce I a jejich farmakologicky použitelné soli mají při nízké toxicitě výrazné vasodilatační vlastnosti, které se...

Způsob výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228109

Dátum: 15.07.1986

Autori: Friebe Walter-gunar, Bartsch Wolfgang, Sponer Gisbert, Kampe Wolfgang, Wiedemann Fritz, Dietmann Karl

Značky: derivátů, výroby, způsob, nových, 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu obecného vzorce I v němž význam jednotlivých substituentů je definován v patentových nárocích. Sloučeniny vzorce I a jejich farmakologicky použitelné soli mají při nízké toxicitě výrazné vasodilatační vlastnosti, které se hlavně projevují v poklesu krevního tlaku. Kromě toho bylo pozorováno potlačování adrenergických ß-receptorů. Za účelem převedení...

Způsob výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228108

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dietmann Karl, Wiedemann Fritz, Friebe Walter-gunar, Kampe Wolfgang, Sponer Gisbert, Bartsch Wolfgang

Značky: derivátů, způsob, výroby, 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu, nových

Zhrnutie / Anotácia:

fenoxymethylpiperidino)propanolu obecného vzorce I v němž význam jednotlivých substituentů je definován v patentových nárocích. Sloučeniny vzorce I a jejich farmakologicky použitelné soli mají při nízké toxicitě výrazné vasodilatační vlastnosti, které se hlavně projevují v poklesu krevního tlaku. Kromě toho bylo pozorováno potlačování adrenergických ß-receptorů. Za účelem převedení sloučenin vzorce I na jejich farmakologicky nezávadné soli se...

Detonační zápalnice s nízkou energií, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228107

Dátum: 15.07.1986

Autor: Yunan Malak Elias

Značky: způsob, zařízení, zápalnice, výroby, detonační, energií, její, způsobu, provádění, nízkou, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Detonační zápalnice s nízkou energií, sestávající z průběžného pevného jádra z detonační výbušniny, výztužných prvků tohoto jádra a ochranného pláště kryjícího jádro a výztužné prvky, vyznačující se tím, že detonační výbušnina je tvořena tvárnou výbušnou směsí obsahující nejméně 55 % hmotnostních krystalické výbušné složky citlivé na rozbušku, zvolené ze skupiny obsahující organické polynitráty a polynitraminy smíšené s pojivem, přičemž...

Způsob výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228106

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sponer Gisbert, Friebe Walter-gunar, Kampe Wolfgang, Dietmann Karl, Bartsch Wolfgang, Wiedemann Fritz

Značky: 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu, způsob, derivátů, výroby, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu obecného vzorce I v němž význam jednotlivých substituentů je definován v patentových nárocích. Sloučeniny vzorce I a jejich farmakologicky použitelné soli mají při nízké toxicitě výrazné vasodilatační vlastnosti, které se hlavně projevují v poklesu krevního tlaku. Kromě toho bylo pozorováno potlačování adrenergických ß-receptorů. Za účelem převedení...

Konzervační prostředek pro krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 228105

Dátum: 15.07.1986

Autor: Fink Fritz

Značky: konzervační, prostředek, krmivo

Zhrnutie / Anotácia:

Konzervační prostředek pro krmivo, vyznačený tím, že obsahuje tekutou směs propionátu amonného, propylenglykolu a vody v molárním poměru propionátu amonného a propylenglykolu 1 : 0,1 až 1 : 0,7.

Způsob přípravy esteru kyseliny dusičné a N-(2-hydroxyethyl)-nikotinamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228104

Dátum: 15.07.1986

Autori: Shindo Minoru, Mori Takashi, Takaku Sakae, Kujirai Tatsuo, Matsunaga Isao, Nagano Hiroyuki, Ogasawara Toshichika, Sugano Shigeru

Značky: n-(2-hydroxyethyl)-nikotinamidu, kyseliny, přípravy, esterů, dusičné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy esteru kyseliny dusičné a N-(2-hydroxyethyl)nikotinamidu vzorce I vyznačující se tím, že se do reakce uvádí sloučenina vzorce II nebo reaktivní derivát této sloučeniny na karboxylové skupině se sloučeninou vzorce III NH2CH2CH2-ONO2 (III) nebo s reaktivním derivátem této sloučeniny na aminoskupině, ve vodném prostředí nebo v organickém rozpouštědle, při teplotě v rozmezí od -10 do +50 °C po dobu 0,5 hodiny až 4 hodin, a popřípadě...

Způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228103

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ohkubo Kazuo, Okamoto Shosuke, Tonomura Shinji, Kikumoto Ryoji, Hujikata Akiko, Tamao Yoshikuni, Tezuka Tohru

Značky: n2-arylsulfonyl-l-argininamidů, solí, jejich, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů a jejich solí obecného vzorce I, kde význam substituentů je definován v opise, přičemž se uvádí ve styk NG-substituovaný-N2-arylsulfonyl-L-argininamid s kyselinou, nebo se hydrolyzuje NG-substituovaný-N2-arylsulfonyl-L-argininamid za přítomnosti katalyzátoru aktivujícího vodík ve vodíkové atmosféře a pak se popřípadě reakční směs hydrolyzuje.

Způsob přípravy nových derivátů indolchinolizidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228102

Dátum: 15.07.1986

Autori: Szporny László, Kárpáti Egon, Kalaus György, Szántay Csaba, Szabó Lajos

Značky: indolchinolizidinu, způsob, přípravy, nových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových derivátů indolchinolizidinu obecného vzorce I kde znamená R nerozvětvenou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, nebo jejich solí nebo opticky aktivních isomerů, vyznačený tím, že se redukuje sloučenina obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam, nebo její sůl chemickým redukčním činidlem v přítomnosti hydrogenačního katalyzátoru, v inertním rozpouštědle za teploty 30° Celsia až teploty varu...

Způsob výroby derivátů 7ß-aminocefam-3-on-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228101

Dátum: 15.07.1986

Autori: Scartazzini Riccardo, Bickel Hans

Značky: výroby, kyseliny, derivátů, způsob, 7ß-aminocefam-3-on-4-karboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 7?-aminocefam-3-on-4-karboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1a znamená vodík nebo chránicí skupinu aminoskupiny R1A obsahující až 18 atomů uhlíku, a R1b znamená vodík nebo acylovou skupinu Ac obsahující až 18 atomů uhlíku, nebo R1a a R1b společně představují dvojvaznou chránicí skupinu aminoskupiny s až 18 atomy uhlíku, R2A znamená zbytek tvořící společně s karbonylovým seskupením -C(=O)- chráněnou karboxylovou...

Hledač útku pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244122

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ilavský Vladimar, Letz Štefan

MPK: D03C 3/28

Značky: útku, hledač, tkalcovské, stroje

Text:

...polohy vůči tkalcovskámu stroji, a to s otáěkemi staväcího motoru 31, ktere byly eníženy änekovým soukolím 31 a plenetovým eoukolínMezitím provedLřídící kotouč 33 plnou otáčku a pootdčeoí motor L ee nyní vypçjí řídícím zařízením 53. Ne konci uvolnil řídící kotouč j poeuvový čep 21, který vłak vzdor tlaku pružiny LL nemůže zapednout do vybraní a čnekového kole zl, Jelikož toto kolo bylo netočeno.Aby agregáty | a 13 byly postaveny...

Ochranný obvod spínacího tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233000

Dátum: 15.07.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03G 1/04

Značky: obvod, spínacího, ochranný, tranzistorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká ochranného obvodu spínacího tranzistoru, jehož účinek závisí na okamžité velikosti kolektorového proudu spínacího tranzistoru. Kolektorový proud spínacího tranzistoru je snímán proudovým transformátorem. Pro malé kolektorové proudy je ochranný obvod odpojen, pro velké se automaticky připojí tranzistorovým spínačem. Zapojení snižuje rozpínací ztráty spínacího tranzistoru, zvláště při spínání induktivní zátěže. Je vhodné...

Způsob dispergování chlorovaného parafinu ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 232999

Dátum: 15.07.1986

Autor: Holštejn Ladislav

MPK: D06M 13/08, B01F 3/12

Značky: parafinů, dispergování, vodě, chlorovaného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob dispergování chlorovaného parafínu ve vodě, zvláště pro použití při speciálních textilních úpravách, např. hydrofobních a samozhášivých. Cílem bylo získat postup dispergace, při kterém by disperze chlorovaného parafinu ve vodě neměla povrchově aktivní účinek, který by bylo nutno v následující výrobní operaci odstraňovat. Řešení spočívá v tom, že dispergování probíhá za přítomnosti odbouraných bílkovin, zejména klihů...

Způsob zpracování 1,2-difenyl-3,5-dioxo-4-/4,4-dimethyl-3-ovxopentyl/-pyrazolidinu z matečných a promývacích louhů po krystalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 232998

Dátum: 15.07.1986

Autori: Mayer Jiří, Gabriel Jiří, Indruch Miroslav

MPK: C07D 231/36

Značky: matečných, krystalizaci, způsob, promývacích, zpracování, louhů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování 1,2-difenyl-3,5-dioxo-4-(4,4-dimethyl-3-oxopentyl)pyrazolidinu (Tribuzonu) z matečných louhů po krystalizaci. Výroba farmaceutických substancí s účinky antirevmatickými, antiflogistickými a urikosurickými. Technologický postup dle vynálezu zvyšuje výtěžnost reakčního procesu za současného zachování kvality produktu. Účelu se dosáhne, když se destilační zbytek získaný oddestilováním krystalizačních rozpouštědel po rafinaci,...

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232997

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bydžovský Jan, Synek Pavel

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, míchacího, programové, řízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje. Vynález je z oboru využití mikropočítačové techniky. Zabývá se vyloučením možnosti havárie míchacího stroje na umělé hmoty jako je PVC. Mikropočítač řídí celý technologicky proces míchání. Využívá především údaje o teplotách míchání. Jednotlivé složky, které jsou napouštěny do míchací nádoby mezi sebou chemicky reagují a teplota směsi stoupá. Zapojení umožňuje zjistit stav míchání například pří...

Magnetický obvod statoru a rotoru elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232996

Dátum: 15.07.1986

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 1/06

Značky: točivého, stroje, obvod, magnetický, statoru, elektrického, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod statoru a rotoru elektrického stroje točivého s radiální vzduchovou mezerou, s axiálními, v tangenciálním směru natočenými drážkami, má alespoň jeden z obvodu v axiálním směru tvořen dílčími svazky, vzájemně oddělenými distančními vložkami z nemagnetického materiálu, s výhodou z elektricky vodivého materiálu. Tím se docílí snížení magnetické vodivosti obvodu v axiálním směru, vedoucí k potlačení rozptylového toku, uzavírajícího...

Provozně diagnostické zařízení rotorové odparky pro likvidaci radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232995

Dátum: 15.07.1986

Autori: Matal Oldřich, Urbánek Miroslav, Zlámal Jaromír, Dvořák Karel

MPK: B01D 1/30, G21F 9/08

Značky: rotorové, likvidaci, radioaktivních, provozně, odparky, zařízení, odpadů, diagnostické

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle tohoto vynálezu jsou na dělicích přírubách rotorové odparky zvnějšku upevněny diagnostické snímače, které jsou napojeny ne vyhodnocovací jednotku jejich stochastických signálů, přičemž diagnostickými snímači jsou akcelerometry. Vynálezu je možno využít především v nukleární energetice.

Způsob výroby barviva chlorací technického violantronu chlorem v rozpouštědle

Načítavanie...

Číslo patentu: 232994

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bahník Miloš, Slavíček Jiří

MPK: C09B 3/08

Značky: barviva, chlorací, violantronu, chlórem, způsob, výroby, rozpouštědle, technického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobu výroby barviva chlorací technického violantronu chlorem v prostředí nepolárního rozpouštědla ze přítomnosti chloridu sodného a tetraboritanu sodného.

Tažící zařízení pro automatický růst monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232993

Dátum: 15.07.1986

Autori: Perner Bohumil, Matěcha Jaromír, Horák Jiří, Stránecký Vladimír

MPK: C30B 35/00

Značky: automatický, zařízení, tažící, monokrystalů, růst

Zhrnutie / Anotácia:

Tažící zařízení pro automatický růst monokrystalů s vertikálně pružným uložením tažící tyče, umožňující přenos kroutícího momentu na tuto tyč a zároveň vertikální pružný pohyb, nezbytný v malých mezích pro kontrolu hmotnosti monokrystalu během jeho růstu a odstraňující aparaturní komplikovanost dosud známých systémů kde cíle je dosaženo tím, že tažící tyč (1) na jejímž konci je uložen rostoucí monokrystal (2) je uložena ve dvou vertikálně...

Uchycení výpletu kartáče zametače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232992

Dátum: 15.07.1986

Autor: Pavel Miroslav

MPK: A46B 3/14, E01H 1/05

Značky: zametače, výpletu, kartáče, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uchycení výpletu kartáče zametače. Podstata řešení spočívá v tom, že na jádro kartáče se navíjí současně se spirálovitým výpletem i lano z přírodního materiálu. Tloušťka lana vytváří optimální mezery mezi závity výpletu a spirálovitý výplet navíjený s lanem tvoří na jádru kartáče šroubovici, takže dochází i k částečnému odsunu meteného materiálu při pracovním nasazení. Nabobtnáním lana v terénu se při zvětšení jeho objemu zvýší...

Způsob stanovení obsahu námelových alkaloidů a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232991

Dátum: 15.07.1986

Autor: Trtík Bohumil

MPK: G01N 31/16

Značky: námelových, jejich, stanovení, obsahu, alkaloidů, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Postupem podle vynálezu lze velmi jednoduše a rychle stanovit obsah peptidických námelových alkaloidů a jejich derivátů s derivátů lisuridu a nikotergolinu, a molekulovou hmotností vyšší než 330, např. v léčivých přípravcích, v centigramové a miligramové pracovní oblasti i v přítomnosti doprovodných látek bez předchozí izolace, metodou extrakční titrace v systému chloroform - vodná fáze (pH<3), odměrným roztokem anionaktivního tenzidu, na...

Odnímatelný práh ocelové montovatelné zárubně

Načítavanie...

Číslo patentu: 232990

Dátum: 15.07.1986

Autor: Pydych Zdeněk

MPK: E06B 1/70

Značky: odnímatelný, zárubně, montovatelné, ocelové, práh

Zhrnutie / Anotácia:

Odnímatelný práh ocelové montovatelné zárubně spojující zárubňové stojky je vytvořený z ocelového. U profilu a připevněný šroubem do zadní strany zárubňového profilu stojky pomocí příruby a pomocí šroubu vešroubovaného přes otvor v polodrážce zárubně do jeho stojiny.

Způsob výroby magnetického oxidu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232989

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sýkora Vladimír, Zezula Jaromír, Hejl Vlastimil, Hanslík Tomáš, Bolf Vladislav, Zapletal Vladimír

MPK: C01G 49/02

Značky: železitého, způsob, magnetického, výroby, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru záznamu informací magnetizací nosiče záznamu a přípravy materiálů pro tyto účely. Řešený problém se týká přípravy magnetického oxidu železitého y-Fe203 přeměnou oxidhydroxidu železitého za teplot 150 až 800°C v redukčním a oxidačním prostředí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se oxidhydroxid železitý vystaví postupně teplotě 500 až 750°C po dobu 0,5 až 3 h v proudu nosného plynu, dále teplotě 350 až 500°C po dobu 10 min...

Způsob výroby částic y-oxidu železitého pokrytých epitaxní vrstvou ferritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232988

Dátum: 15.07.1986

Autori: Zapletal Vladimír, Gardián Jiří, Zezula Jaromír, Mlčoch Antonín, Hejl Vlastimil, Bolf Vladislav, Pálfy Alexander, Hanslík Tomáš, Šubrt Jan, Dadák Vojtěch

MPK: C01G 49/06

Značky: železitého, y-oxidu, pokrytých, epitaxní, vrstvou, způsob, ferritů, výroby, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru záznamu informací magnetizací nosiče záznamu a přípravy materiálů pro tyto účely. Vynález řeší problém výroby částic y-oxidu železitého, pokrytých epitaxní, vrstvou ferritu obecného vzorce MeFe204, kde Me je kobalt, nikl, hořčík, vápník, stroncium, zinek, kadmium nebo mangan, nebo směsí ferritů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu částic oxidu železnato-železitého se známým postupem vytvoří vrstva ferritu...

Způsob výroby jehlicovitého y-oxidu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232987

Dátum: 15.07.1986

Autori: Gardián Jiří, Zezula Jaromír, Sýkora Vladimír, Dadák Vojtěch, Zapletal Vladimír, Pálffy Alexander, Hejl Vlastimil, Mlčoch Antonín Csc, Mašková Hana, Bolf Vladislav, Šolcová Alexandra, Hanslík Tomáš, Šubrt Jan

MPK: C01G 49/06

Značky: železitého, y-oxidu, způsob, výroby, jehlicovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru:záznamu informací magnetizací nosiče záznamu a přípravy materiálů pro tyto účely. Řešený problém představuje způsob výroby y-Fe 2 0 3, vycházející z dvoustupňového oxidačního srážení roztoků FeSO4. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v prvním kroku oxidačního srážení se z roztoku FeS04 za přístupu vzduchu alkalicky vysráží 20 až 60 % železnatých iontů, směs se homogenizuje bez přístupu vzduchu po dobu 0,25 až 1 hod s...

Zařízení pro nabíjení vrtů náložkovými trhavinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232986

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bureš Otokar, Rataj Ludvík

MPK: F42D 1/08

Značky: vrtů, nabíjení, trhavinami, náložkovými, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší stejnoměrné upěchování a dodržení rychlosti pohybu nálože i při kolísání tlaku vzduchu, přiváděného ze zdroje do nabíjecí komory. Za tímto účelem je na vedení stlačeného vzduchu postupně za sebou napojen redukční ventil, manometr, pojistný ventil, spouštěcí ventil a škrticí tryska, načež je výchozí vedení zavedeno do nabíjecí komory, která je ještě opatřena dalším pojistným ventilem.

Jednoválcový dvoudobý motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232985

Dátum: 15.07.1986

Autor: Křivka Jan

MPK: F01L 7/12

Značky: motor, jednoválcový, dvoudobý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozvodu sání dvoudobého jednoválcového motoru rotačním kotoučovým šoupátkem. Účelem vynálezu je vhodným umístěním šoupátka zajistit snadnou přístupnost pro seřizování a dostatečnou účinnost šoupátka při zachování malé stavební šířky motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že šoupátko je poháněno od klikového hřídele prostřednictvím ozubeného kola, mezikola, ozubeného kola na rozvodovém hřídeli a páru dvou kuželových ozubených...

Zařízení pro ostření nožových lišt

Načítavanie...

Číslo patentu: 232984

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bílík Oldřich, Stehlík Jiří

MPK: B24B 7/02

Značky: ostření, lišt, nožových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud se pro ostření lišt papírenských strojů, strojů pro úpravu ledové plochy atd. používají brusky na plocho nebo speciální stroje, které jsou pevně zabudovány v podlaze dílen. Upnutí nožové lišty při broušení je v jiných místech než při funkčním použití. Dochází tak ke snížení kvality rovinnosti břitu ostří. Zařízení podle vynálezu tyto nedostatky odstraňuje. Sestává z nosného rámu a pojezdového vozíku, který obsahuje držák vřetene brusky a...

Plnivo do nátěrových hmot pro slévárenské formy a jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 232983

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sedlák Josef, Lavický Vladimír, Klaban Jiří, Kubza Jaromír, Horváth František

MPK: C09D 7/00

Značky: jádra, slévárenské, nátěrových, plnivo, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plniva do nátěrové hmoty pro rozměrově náročné a teplotně namáhané formy a jádra, kde se jako plniva použije odpadového vyzdívkového materiálu ze sklářských pecí pomletého na zrnitost pod 0,1 mm, jako plnohodnotné náhrady za doposud používaný mletý přírodní písek na bázi zirkonsilikátu.

Lyžařský vosk a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232982

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hruška František, Henych Stanislav, Řezníček Pavel

MPK: C09G 3/00

Značky: způsob, výroby, lyžařský

Zhrnutie / Anotácia:

Lyžařský vosk na bázi směsi přirozených i polymerovaných uhlovodíků, voskovitých látek, olejů, plastifikátorů, pryskyřic, vlního tuku, surové gumy obsahuje jako složku zlepšující skluzné s stoupací vlastnosti 0,15 až 25 % hmotnostních polypropylénu o viskozitě 500 až 5 000 mPas/180°C s ataktickým podílem minimálně 50 % a bodem měknutí KK 80 až 210 °C. Polypropylén se rozpustí v materiálech uhlovodíkového charakteru jako je např. parafin,...

Způsob předčištění a zpracování znečištěných frakcí e-kaprolaktanu zbývajících po jeho destilaci a rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 232981

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sladký Jan, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav

MPK: C07D 201/16

Značky: způsob, rektifikací, destilaci, e-kaprolaktanu, předčištění, zbývajících, znečištěných, frakcí, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby kaprolaktamu a řeší problém předčištění a zpracování těžkých frakcí odpadajících zejména při destilaci a rektifikaci finálního produktu. Vynález řeší využití extrakce k předčištění těžkých frakcí a nakoncentrování extraktů v systému extrakce hlavního výrobního proudu.

Sázecí ústrojí prostokořené sadby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232980

Dátum: 15.07.1986

Autor: Jelínek Vladimír

MPK: A01C 11/02

Značky: sázecí, sadby, prostokořené, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sázecího ústrojí prostokořené sadby zeleninových, květinových a lesních kultur. Sázecí ústrojí sestává ze dvou vzájemně rovnoběžných, šikmých nosníků, tvořících vedení dvou proti sobě se pohybujících a vzájemně se dotýkajících měkkých pásů. Spodní konce šikmých nosníků jsou připevněny k vnějším stranám bočnic rozorávací radlice. K vnitřním stranám bočnic rozorávací radlice jsou výkyvné připevněny ramena, jejíchž volné konce...

Perleťové pigmenty se zlepšenou stálosti na světle

Načítavanie...

Číslo patentu: 232979

Dátum: 15.07.1986

Autori: Nedorost Miroslav, Chaloupka Vladimír, Kalík Ladislav, Sládeček Linhart

MPK: C09C 1/36

Značky: zlepšenou, stálosti, pigmenty, světle, perleťové

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťové pigmenty se zlepšenou stálostí na světle na bázi slídových destiček potažených vrstvou oxidu titaničitého obsahují v homogenní a smíšená vrstvě ještě vedle oxidu titaničitého vždy hmotnostně 0,5 až 10 % výhodně 1,5 až 3 % oxidu antimonitého a 0,5 až 5 % hmotnostních, výhodně 0,5 až 2,5 % oxidu fosforečného vždy v přepočtu na množství naneseného oxidu titaničitého. Pigmenty se mohou používat v různých průmyslových odvětvích, zvláště...

Zařízení pro automatické opalování prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 232978

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hlavinka Jiří, Brestič Jaroslav

MPK: A22B 5/08

Značky: prasat, opalování, automatické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické opalování prasat plamenem s transportními nosítky. Transportní nosítka jsou připevněna k transportním řetězům dopravníku a dále jsou opatřena párem výkyvných dvouramenných podpěr, připevněných k transportním řetězům pomocí otočné nápravy transportního nosítka. Sestava pohyblivých hořáků je spojena táhlem s posuvným řetězovým dopravníkem. V zařízení mohou být umístěny dvě sestavy hořáků.

Způsob výroby gonadorelinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232977

Dátum: 15.07.1986

Autori: Engstová Jarmila, Krojidlo Milan, Kolínský Jiří, Flegel Martin

Značky: způsob, gonadorelinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby gonadorelinu vzorce, který se označuje též jako faktor pro uvolňování luteinizačního a folikuly stimulujícího hormonu nebo LH/RH apod. Taktika nové syntézy vychází z nového reakčního schématu 3 + (2 + 5), který byl vybrán pro zřetelně odlišný charakter tripeptidu 1-3 od zbytku molekuly gonadorelinu.

Chladicí olejová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 232976

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vykoukal Rudolf, Kliment Vladimír

MPK: F01M 5/00, F01P 11/08

Značky: olejová, soustava, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chladící olejové soustavy určené pro chlazení oleje naftových vzduchem chlazených motorů, s olejovým čerpadlem uloženým v přední části motoru. Předmětem vynálezu je uložení chladiče oleje, jehož podstata spočívá v tom, že na tělese čerpadla uloženém na předním víku motoru je vytvořena dosedací plocha, na níž je pomocí upevňovacích šroubů připojen chladič oleje.

Lisovací koš lisu na odvodňování prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232975

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dorazil Jaroslav, Schneider Gerhard, Maršo Jindřich, Csémi Vojtěch, Mucha Antonín

MPK: D06F 47/04

Značky: lisovací, prádla, odvodňování

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací koš je vhodný k lisům na odvodňování prádle velkoprádelen. Soustava dvou základových desek, k nimž jsou připevněny vyhnuté konce svislých lamel, tvořících vodopropustnou stěnu lisovacího koše, k níž je z vnější strany přiřazen usměrňovací kryt, umožňuje velmi tuhou, kompaktní konstrukci lisovacího koše, vyhovující podmínkám vysokoproduktivních provozů. Usměrňovací kryt zamezuje stříkání vody do okolí pracoviště.

Inkoust pro značení textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 232974

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bartušek Tomáš, Čurda Ludvík

MPK: C09D 11/20

Značky: značení, textilií, inkoust

Text:

...nevýhoüy Lnhoustu, který se pro značení textĺlií Šuposud používá, jsou odstraněrw inkoustem pro značclĺ textillí, juhüž podstate spočívá v tom, že je tvořen 0,5 už 20 hmot. díly enílinové černĺ n 99,50 až 80 hnot. díly elífetickéhn alkoholu se 2 až 5 otomy uhlíka v molekule nebo jejich směsi.V případě potřeby je možno místo uvedených elifotických alkoholů použít jiná polární organické rozpouštědlo a Jejich výběr se řídí přexážaě...

Roztok pro čištění zaschlé tuše

Načítavanie...

Číslo patentu: 232973

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bartušek Tomáš, Čurda Ludvík

MPK: C09D 9/00

Značky: roztok, zaschlé, čištění, tuše

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roztoku, který je určen pro odstranění zbytků zaschlé tuše z agregátů technických per. Roztok je tvořen 80 až 20 hmot. díly destilované nebo deionizované vody a 20 až 80 hmot, díly alifatického alkoholu se 2 až 5 atomy uhlíku v molekule nebo směsi těchto alkoholů.