Archív za 1986 rok

Strana 81

Způsob výroby organických isokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228451

Dátum: 15.07.1986

Autori: Zajíc Rudolf, Kubelka Vladislav Rndr, Votava Vladimír, Mostecký Jiří, Černý Miloslav, Ježek Karel, Trdlička Václav, Řehoř Jan

Značky: způsob, isokyanátů, výroby, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že reakce chloruhlovodíku obecného vzorce RCl, kde R je alkylskupina s počtem atomů uhlíku 1 až 6 nebo alkenylskupina s počtem atomů uhlíku 1 až 6 nebo arylskupina s počtem atomů 6 až 7, a thiokyanátu sodného nebo draselného se provádí v prostředí roztoku chloridu téhož kovu, který tvoří kationt použitého thiokyanátu, při koncentraci chloridu ve vodě, na počátku reakce vyšší než 15 % hmot. Organické...

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 228150

Dátum: 15.07.1986

Autor: Johnson Robert Reiner

Značky: filtr, cigaretový

Zhrnutie / Anotácia:

Cigaretový filtr, sestávající z porézní zátky připojené ke konci cigarety pro protahování kouře z cigarety zátkou a z většího počtu provzdušňovacích průchodů umístěných a rozdělených po obvodu zátky, přičemž každý průchod má otvor pro průstup vzduchu u ústního konce filtru a další otvor pro průstup vzduchu ústící mimo cigaretu a umístěný s odstupem od druhého konce filtru v jeho podélném směru, přičemž průchod je jinak uzavřen k zabránění...

Způsob přípravy derivátů 7-[2-hydroxyimino nebo substituovaného oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituovaného methyl-3-cefem-4-karboxylátu nebo 7-[2-hydroxyimino- nebo substituované oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituované methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228149

Dátum: 15.07.1986

Autori: Teraji Tsutomu, Sakane Kazuo, Goto Jiro

Značky: substituovaného, kyseliny, oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3, 7-[2-hydroxyimino, substituované, způsob, methyl-3-cefem-4-karboxylátu, derivátů, methyl-3-cefem-4-karboxylové, oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob přípravy derivátů 7-[2-hydroxyimino nebo substituovaného oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acet-amido]-3- substituovaného methyl-3-cefem-4-karboxylátu nebo 7-[2-hydroxyimino- nebo substituované oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituované methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny obecného vzorce I, kde znamená R1 aminoskupinu, R2 atom vodíku popřípadě substituovanou alkylovou...

Způsob a zařízení k plnění kolejí na vozovkách materiálem na stavbu silnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228148

Dátum: 15.07.1986

Autori: Stiehler Christoph, Spiritini Massimo

Značky: plnění, kolejí, silnic, vozovkách, stavbu, materiálem, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plnění kolejí na vozovkách materiálem na stavbu silnic, zejména asfaltem, při němž se starý materiál okrajových oblastí kolejí znovu ztvárňuje ohříváním, vyznačující se tím, že do dvou sousedních kolejí, stejně jako do pruhu vozovky ležícího mezi nimi, se dopravuje současně materiál na stavbu silnic, pročež se znovu ztvárňuje nejen starý materiál okrajových oblastí kolejí, nýbrž také materiál mezipruhu, přičemž v případě, kdy je starý...

Způsob přípravy 1,4:3,6-dianhydro-D-glucit-5-nitrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228147

Dátum: 15.07.1986

Autori: Lauer Karl, Kiegel Einhart

Značky: přípravy, 1,4:3,6-dianhydro-d-glucit-5-nitrátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1,4:3,6-dianhydro-D-glucid-5-nitrátu, při kterém se 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol acetyluje0,5 až 1,5 molárními ekvivalenty anhydridu kyseliny octové za přítomnosti katalyzátoru na směs 1,4:3,6-dianhydro-D-glucit-2-acetátu, 1,4:3,6-dianhydro-D-glucit-5-acetátu a 1,4:3,6-dianhydro-D-glucit-2,5-diacetátu, táto směs se nitruje kyselinou dusičnou na směs 1,4:3,6-dianhydro-D-glucit-2-acetát-5-nitrátu a...

Vysoce legovaná, pasivovatelná austeniticko-feritická ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 228146

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bester Horst, Niehaus Norbert, Pöpperling Rolf

Značky: legovaná, austeniticko-feritická, vysoce, pasivovatelná

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoce legovaná, pasivovatelná austeniticko-feritická ocel, mající vysokou pevnost a mez průtažnosti, jakož i dobrou svařitelnost, u níž poměr austenitu k feritu činí přibližně 50 % : 50 %, obsahující v hmotnostním množství stopy až 0,05 % uhlíku, 20 až 25 % chromu, 5,0 až 9,5 % niklu, 3,0 až 6,0 proc. molybdenu, 0,01 až 2,5 % mědi, 0,1 až 1,5 % křemíku, 0,5 až 2,5 % manganu, 0,05 až 0,30 % dusíku, vyznačující se tím, že k docílení vysoké...

Způsob přípravy derivátů 7-[2-hydroxyimino nebo substituovaného oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituovaného methyl-3-cefem-4-karboxylátu nebo 7-[2-hydroxyimino- nebo substituované oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituované methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228145

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sakane Kazuo, Goto Jiro, Teraji Tsutomu

Značky: methyl-3-cefem-4-karboxylátu, kyseliny, oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3, způsob, methyl-3-cefem-4-karboxylové, oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3, substituované, přípravy, substituovaného, derivátů, 7-[2-hydroxyimino

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob přípravy derivátů 7-[2-hydroxyimino nebo substituovaného oxyimino-2-(amino-substituovaného-1,2,4-thiadiazolyl)acet-amido]-3- substituovaného methyl-3-cefem-4-karboxylátu nebo 7-[2-hydroxyimino- nebo substituované oxyimino-2-(amino-substituované-1,2,4-thiadiazolyl)acetamido]-3- substituované methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny obecného vzorce I, kde znamená R1 aminoskupinu, R2 atom vodíku popřípadě substituovanou alkylovou...

Způsob regulace dmýchání vzduchu k zanášení útkové nitě a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228144

Dátum: 15.07.1986

Autor: Takahashi Takao

Značky: zanášení, způsob, nitě, zařízení, regulace, vzduchu, dmýchání, útkové, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace dmýchání vzduchu k zanášení útkové nitě v pneumatickém stavu, kde je útková nit vystřelována z hlavní trysky paprskem vzduchu dmýchaným z hlavní trysky a vedena od hlavní trysky vodicím kanálem za účelem zanesení do prošlupu paprsky vzduchu dmýchanými z pomocných trysek, vyznačený tím, že dmýchání vzduchu ze všech pomocných trysek se spustí současně před okamžikem, kdy útková nit vrhaná hlavní tryskou dojde k pomocné trysce...

Způsob výroby derivátů 1-amino-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228143

Dátum: 15.07.1986

Autori: Courregelongue Jean, Maffrand Jean-pierre

Značky: 1-amino-2-propanolu, výroby, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin, které lze znázornit obecnými vzorci I a II, kde každý ze symbolů R1 a R2 znamená nezávisle na druhém symbolu atom vodíku, alkylový zbytek s 1 až 10 atomy uhlíku, cykloalkylový monocyklický nebo polycyklický zbytek s 3 až 14 atomy uhlíku, popřípadě monosubstituovaný nebo polysubstituovaný alkenylový zbytek se 3 až 7 atomy uhlíku, alkinylový zbytek se 3 až 7 atomy uhlíku, fenylový nebo fenylalkylový zbytek popřípadě...

Způsob přípravy molekulárního koordinačního komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228142

Dátum: 15.07.1986

Autor: Leslie Stewart Thomas

Značky: koordinačního, přípravy, molekulárního, komplexu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy molekulárního koordinačního komplexu celulózového polymeru s pevným alifatickým alkoholem s 8 až 18 uhlíkovými atomy, popřípadě substituovaným alifatickou skupinou s 8 až 18 uhlíkovými atomy, vyznačující se tím, že se 1 hmotnostní díl celulózového polymeru solvatuje 1 až 6 hmotnostními díly těkavého polárního rozpouštědla, pak se solvatovaný celulózový polymer nechá přímo reagovat s pevným alifatickým alkoholem, přičemž tyto dvě...

Kazeta pro páskové nosiče záznamu, zejména magnetické pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228141

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pfefferkorn Dietmar, Wagner Herbert, Kreimes Norbert, Andriessen Wilhelmus, Reimer Karl-jürgen, Koester Eberhard, Wagner Werner

Značky: zejména, pásky, kazeta, páskové, nosiče, záznamu, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Kazeta pro páskové nosiče záznamu, zejména magnetické pásky, sestávající z hranolovitého pouzdra s otvory pro zasunutí hnacích a snímacích orgánů přístroje a pro záběr snímacích orgánů s nosičem záznamu navinutým v pouzdru nejméně v jednom svitku, přičemž nosič záznamu je v pouzdru veden pomocí vodicích orgánů a poháněn hnacími orgány, přičemž svitek pásku a pouzdro tvoří samostatné, před provozem sestavitelné jednotky, vyznačující se tím, že...

Způsob výroby přímých nebo monocyklických polypeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228140

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pless Janos, Bauer Wilfried

Značky: výroby, přímých, polypeptidů, monocyklických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nové polypeptidy, způsob jejich výroby, farmaceutické prostředky obsahující tyto plypeptidy a jejich použití jako farmaceuticky účinných látek. V souhlase s vynálezem jsou výhodnými sloučeninami polypeptidy obecného vzorce I.

Způsob výroby O-substituovaných derivátů 3-(+)-kyanidolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228139

Dátum: 15.07.1986

Autori: Weith André, Courbat Pierre, Alban Albert

Značky: výroby, o-substituovaných, 3-(+)-kyanidolu, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby O-substituovaných derivátů 3-(+)-kyanidanolu obecného vzorce I kde R1O znamená alkyl o 1 až 4 atomech uhlíku, popřípadě substituovaný alkoxyskupinou o 1 až 4 atomech uhlíku, alkoxyethoxyskupinou o 3 až 6 atomech uhlíku nebo benzoyl, popřípadě substituovaný atomem halogenu, alkenyl o 2 až 5 atomech uhlíku, benzyl, popřípadě substituovaný alkylovým nebo alkoxylovým zbytkem o 1 až 4 atomech uhlíku na aromatickém jádře, zbytek...

Dvojitý pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 228138

Dátum: 15.07.1986

Autor: Cameron Russell John

Značky: pojistný, dvojitý, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý pojistný ventil pro razicí lisy a podobné stroje, s vypínacím regulačním ústrojím reagujícím na asynchronní tlaky, vyznačený tím, že v tělese (12, 101) ventilu (11) jsou umístěny dva posuvné ventilové dříky (31, 32, 102, 103), z nichž každý je zakončen na jednom konci pístem (34, 104) uloženým kluzně ve válci (35, 122), zatímco na druhém konci má každý ventilový dřík (31, 32, 102, 103) nástavec (36, 108) uložený kluzně v ložisku (37) a...

Polybutadienová kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 228137

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ohshima Noboru, Omori Toshio, Obata Yutaka

Značky: kaučuková, polybutadienová, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Polybutadienová kaučuková směs vyznačená tím, že sestává z (A) polybutadienového kaučuku získaného roztokovou polymerací a majícího Mooneyho viskozitu (ML 100°C 1+4) 60 až 110 a obsah 1,4-konfigurace 60 % nebo více a (B) polybutadienový polymer získaný roztokovou polymerací a mající viskozitně stanovenou průměrnou molekulovou hmotnost 20 000 až 140 000 a obsah 1,4-konfigurace minimálně 60 %, přičemž tato směs má hmotnostní poměr (A) : (B) v...

Způsob izolace hemoglobinu nebo produktů jeho rozkladu z fekálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 228136

Dátum: 15.07.1986

Autori: Suni Jukka, Adlercreutz Herman, Partanen Paul

Značky: hemoglobinu, způsob, produktů, izolace, rozkladu, fekálií

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace hemoglobinu nebo produktu jeho rozkladu z fekálií za účelem jeho popř. jejich následného stanovení, vyznačený tím, že se lidský hemoglobin izoluje ze vzorku imunologickou reakcí za použití protilátky specifické pro lidský hemoglobin, například ve formě G-imunoglobulinové frakce lidského krevního séra, a fixované na pevnou fázi, například na polystyren.

Pletací stroj na hadicové úplety, například ponožky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228135

Dátum: 15.07.1986

Autor: Huisl Herbert Franz

Značky: například, hadicové, stroj, ponožky, pletací, úplety

Zhrnutie / Anotácia:

Pletací stroj na hadicové úplety, například ponožky, obsahující vratně otočný jehelní válec, střihací ústrojí na přízi, vzorové bubínky s tyčovými voliči jehel, ovládanými vzorovými bubínky a upravenými pro ovládání jehel v jehelním válci, a vodiče příze ovládané volicími bubny řízenými počítacím řetězem, vyznačený tím, že je opatřen přídavným řídicím ústrojím (34) pro ovládání každého vodiče (14.1) příze (16) odděleně od volicího bubnu (24.1)...

Způsob získávání akrylonitrilu z vodného roztoku surového akrylonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228134

Dátum: 15.07.1986

Autor: Landis Norris Judson

Značky: způsob, akrylonitrilu, vodného, získavání, roztoku, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání akrylonitrilu z vodného roztoku surového akrylonitrilu, získaného amoxidací propylenu, vakuovou destilací v patrové koloně, s výhodou s 30 až 60 patry, vyznačený tím, že se surový akrylonitril nastřikuje do horní části kolony, s výhodou na horní patro a vyčištěný akrylonitril se odvádí ve formě par s patra ležícího pod patrem nástřikovým, účelně s patra ve spodních dvou třetinách kolony, načež se akrylonitril kondenzuje za...

Způsob výroby nonapeptidových a dekapeptidových derivátů hormonu uvolňujícího luteinizační hormon

Načítavanie...

Číslo patentu: 228133

Dátum: 15.07.1986

Autori: Nestor John Joseph, Vickery Brian Henry, Jones Gordon Henry

Značky: způsob, výroby, luteinizační, derivátů, hormon, hormonu, nonapeptidových, uvolňujícího, dekapeptidových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nonapeptidových a dekapeptidových derivátů hormonu uvolňujícího luteinizační hormon, obecného vzorce I, že se na sloučeninu obecného vzorce II působí na výslednou sloučeninu nebo na sloučeninu obecného vzorce II činidlem rozkládajícím tuhý nosič, popřípadě s následujícím působením alkanolem za vzniku sloučeniny shora uvedeného obecného vzorce I nebo její soli, a popřípadě sloučenina shora uvedeného obecného vzorce I se působením...

Zařízení k současné výrobě dvou spojitých cigaretových tyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 228132

Dátum: 15.07.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: cigaretových, zařízení, tyček, současné, výrobe, spojitých

Zhrnutie / Anotácia:

V zařízení se papírový pás rozřezává v podélné ose na dva pruhy, které se vedou do plnicí stanice, kde se na ně spojitě ukládají náplně nařezaného tabáku, přiváděného ze společné násypky přes čechrací jednotku a dva přívodní kanály na spodní stranu sacích dopravních pásů. Přebytečná vlákna tabáku vyčnívající z náplní, unášených sacími dopravními pásy, se odřezávají dvojicí protiběžných odřezávacích kotoučů.

Elektrická instalace pro přímý ohřev roztavených kovů a/nebo roztavených solí a roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228131

Dátum: 15.07.1986

Autori: Walawender Stanislav Katovice, Galazka Szczepan, Morys Zygmunt, Biolik Felicjan, Lukasik Adam

Značky: přímý, instalace, solí, kovů, roztavených, elektrická, ohrev, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická instalace pro přímý ohřev roztavených kovů a/nebo roztavených solí a roztoků pomocí nejméně jednoho odporového topného článku ve tvaru přepážky částečně ponořené do vyhřívané lázně, přičemž k topnému článku se přivádí elektrický potenciální rozdíl prostřednictvím vsázky a kontaktního materiálu, vyznačená tím, že topný článek (7) ve tvaru nádoby, částečně ponořené do vyhřívané lázně z kovu (5), je trvale spojen s částmi, jako...

Způsob odstraňování páchnoucích plynů popřípadě par, odpadajících při výrobě sulfitové buničiny a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228130

Dátum: 15.07.1986

Autori: Flamm Eilhard, Bräuer Norbert, Meindl Norbert, Kolb Heinrich, Schwarzl Karl

Značky: odpadajících, páchnoucích, popřípadě, provádění, plynů, způsob, sulfitové, odstraňování, zařízení, buničiny, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování páchnoucích plynů, popřípadě par, odpadajících při výrobě sulfitové buničiny, zpracováním těchto plynů fyzikálními, popřípadě chemickými činidly, vyznačující se tím, že se odsáté plyny, popřípadě páry, zavádějí do obíhající vodné prací kapaliny, jejíž teplota je v rozmezí 20 až 40 °C a jejíž pH se udržuje na hodnotě 4 až 14, s výhodou v rozmezí 4 až 5, načež se popřípadě nasycená prací kapalina vede do soustavy varné...

Zařízení pro obnovu výlisků ze vstřikované a/nebo vulkanizovatelné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228129

Dátum: 15.07.1986

Autori: Fink Lothar, Fabarius Werner

Značky: výlisků, vulkanizovatelné, obnovu, zařízení, hmoty, vstřikované

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obnovu výlisků ze vstřikované a/nebo vulkanizovatelné hmoty, zejména plášťů vozidel pro nákladní vozy a stroje pro přesun zeminy, přičemž výlisek je uspořádán mezi jádrem a vstřikovací tvárnicí, vyznačené tím, že je tvořeno segmentovitě vytvořenou, komplementárně proti vnitřní straně výlisku, jako jádro upravenou protější částí (16) tvárnice a proti vnější stra ně výlisku jako vstřikovací tvárnice, vytvořenou dutou částí (15)...

Způsob bělení celulózových vláknitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228128

Dátum: 15.07.1986

Autor: Reeve Douglas William

Značky: způsob, bělění, vláknitých, materiálů, celulózových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob bělení celulózového vláknitého materiálu ve vodné suspenzi za použití kysličníku chloričitého a chloru, aplikací roztoku kysličníku chloričitého a potom chloru, bez vložení kroku spočívajícího v promývání, a kde kysličník chloričitý obsahuje asi 20 až asi 90 % celkově upotřebitelného chloru, vyznačující se tím, že se bělení provádí v podstatě za nepřítomnosti rozpuštěných organických materiálů a vodný roztok kysličníku chloričitého...

Reagenční činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 228127

Dátum: 15.07.1986

Autori: Scheibe Peter, Bernt Erich, Klose Sigmar

Značky: činidlo, reagenční

Zhrnutie / Anotácia:

Reagenční činidlo k enzymatickému stanovení enzymového substrátu, například glukózy, kyseliny močové nebo cholesterolu, obsahující soustavu ke stanovení tohoto substrátu, která sestává z alespoň jednoho enzymu, například glukózooxidázy, urikázy, peroxidázy, cholesterolesterázy nebo cholesteroloxidázy, alespoň jednoho pufru a alespoň jedné indikátorové látky, například 2,2`-azino-di-[3-ethylbenzthiazolinsu1fonátu-(6]], 2,4-dichlorfenolátu,...

Způsob výroby nových derivátů 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228126

Dátum: 15.07.1986

Autori: Olsson Otto Agne Torsten, Persson Nils Henry Alfons, Waldeck Carl Bertil, Wetterlin Kjell Ingvar Leopold, Svensson Leif Âke

Značky: nových, derivátů, výroby, 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu obecného vzorce I ve kterém n značí číslo 1, 2 nebo 3, R1 značí vodík, alifatickou acylovou skupinu o 2 až 5 atomech uhlíku nebo nesubstituované nebo substituované benzoylové skupiny obecného vzorce kde R3 značí vodík nebo methylovou skupinu a R2 značí atom vodíku, alifatickou alkylovou skupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, benzyl, alifatickou acylovou skupinu o 2 až 5 atomech uhlíku...

Vedení pro důlní dobývací stroj, tažený řetězem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228125

Dátum: 15.07.1986

Autori: Merten Gerhard, Schneider Hans-dieter, Peters Wolfgang

Značky: řetězem, důlní, dobývací, tažený, stroj, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Vedení pro důlní dobývací stroj, tažený řetězem, podél čelby porubu, zejména uhelný pluh, přičemž vedení sestává z vodicí lišty a vodícího plechu, uspořádaného na straně čelby, mezi nimiž jsou vytvořeny dva řetězové kanály pro dvě větve tažného řetězu a vodicí plech je na své vrchní straně ohnut do oblouku ve směru ke straně zakládky a vytváří tak vrchní kryt horního řetězového kanálu a na své spodní straně je výkyvně držen rozpěrnými díly,...

Zařízení pro odpařování a případně pro zpětné získávání vody z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228124

Dátum: 15.07.1986

Autor: Gress Manfred

Značky: získavání, případně, zpětné, vodných, roztoku, odpařování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odpařování a případně pro zpětné získávání vody z vodných roztoků, sestávající z nádrže vodného roztoku a vedlejšího oddělení, tepelného čerpadla s kompresorem a čerpadla pro vodný roztok, přičemž jednotlivé prvky jsou navzájem spojeny potrubími, vyznačující se tím, že v kanálu (2) s ventilátorem (3)je nad nádrží (1) vodného roztoku upraveno chladicí ústrojí, tvořené například kondenzátorem (10) a nad vedlejším oddělením (6) je...

Slitina polymerů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228123

Dátum: 15.07.1986

Autori: Heslinga Adolf, Greidanus Pieter Jan

Značky: polymerů, výroby, slitina, její, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina polymerů, stabilní a homogenní do vysokých teplot, vyznačující se tím, že sestává z první složky tvořené kopolymerem maleinanhydridu s monomerem zvoleným ze skupiny zahrnující styren a metylvinyléter s obsahem 95 až 20 molárních procent anhydridových skupin, jejichž zbývající část byla protolyzována za účelem vnesení vodíkových atomů, jakož i druhé složky tvořené polymerem ze skupiny zahrnující po1yvinylacetát, estery celulózy,...

Chirurgické šicí nebo protetické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 228122

Dátum: 15.07.1986

Autori: Gertzman Arthur Albert, Annandale, Gaterud Mark Turner

Značky: protetické, chirurgické, šicí, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Chirurgické šicí nebo protetické materiály na bázi elastomerních vláken, například vyrobené pletením, vyznačující se tím, že jsou vyrobeny z taženého a orientovaného elastického vlákna ze segmenovaného kopolyether/esteru, sestávajícího z opakujících se esterových jednotek obecného vzorce ve kterém R znamená dvojmocný zbytek zbývající po odstranění karboxylových skupin z aromatické dikarboxylové kyseliny o molekulární hmotnosti do 300, a ve...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228121

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hubele Adolf, Heeres Jan, Nyfeler Robert, Backx Leo

Značky: způsob, účinné, fungicidní, prostředek, přípravy, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje inertní nosičový materiál a jako_ účinnou složku účinné množství sloučeniny vybrané ze skupiny 1H-1,2,4-triazolových derivátů obecného vzorce I adičních solí s kyselinou uvedených sloučenin, které jsou přijatelné pro rostliny a stereochemických izomerních forem těchto sloučenin, ve kterých znamená Rl vodík nebo chlor, R2 je chlor nebo brom a R4 je substituent vybraný ze skupiny zahrnující...

Ve vodě emulgovatelné koncentráty olejů na opracování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228120

Dátum: 15.07.1986

Autori: Helwert Rainer, Lorke Horst

Značky: olejů, koncentráty, vodě, opracování, kovů, emulgovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Ve vodě emulgovatelné koncentráty olejů na opracování kovů se skládají ze směsi jakožto složky A, v hmot. množství 30 až 50 %, skládající se z reakčních produktů připravených reakcí sulfochloridů alkylaromatických, cykloalifatických alkylcykloalifatických celkem asi o 12 až 24 atomech uhlíku buď s amoniakem nebo s primárními nižšími alifatickými aminy za vzniku příslušných alkylsulfonamidů a pak s halogenkarboxylovými kyselinami o 2 až 11...

Způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228119

Dátum: 15.07.1986

Autori: Okamoto Shosuke, Ohkubo Kazuo, Tezuka Tohru, Kikumoto Ryoji, Tamao Yoshikuni, Hijikata Akiko, Tonomura Shinji

Značky: výroby, způsob, n2-arylsulfonyl-l-argininamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů obecného vzorce I, ve kterém R znamená skupinu vzorce (str. 22), ve kterém R1 má význam udaný výše, R1 a R2 znamenají vodík nebo chránicí skupinu, kde R1 je vodík nabo C1 až C5-alkyl, a Ar znamená 1,2,3,4-tetrahydro-8-chinolyl, popřípadě substituovaný jakož i fyziologicky neškodných solí těchto sloučenin, vyznačující se tím, že se odstraňuje substituent NG a, je-li R2 aralkylem, pak se odstraňuje...

Způsob výroby merkaptoacylderivátů substituovaných prolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228118

Dátum: 15.07.1986

Autori: Krapcho John, Ondetti Miguel Angel

Značky: substituovaných, způsob, merkaptoacylderivátů, prolinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby merkaptoacylderivátů substituovaných prolinů, obecného vzorce I ve kterém skupina X-R1 je navázána v poloze 3 nebo 4 prolinového kruhu, X představuje kyslík nebo síru, R znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou atomem halogenu, methylovou skupinou nebo methoxyskupinou, R2 znamená atom vodíku, nebo...

Způsob výroby derivátů 3-nitropyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228117

Dátum: 15.07.1986

Autori: Young Rodney Christopher, Welwyn Garden City, Roantree Michael Laurence

Značky: způsob, výroby, derivátů, 3-nitropyrrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-nitropyrrolu obecného vzorce I ve kterém Het znamená 2- nebo 4-imidazolylový nebo 2-pyridylový zbytek, popřípadě substituovaný alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo halogenem, nebo znamená furanylový zbytek substituovaný skupinou R1R2N-CH2, kde každý ze symbolů R1 a R2, které jsou stejné nebo rozdílné, znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a R3 představuje atom vodíku, alky1ovou...

Způsob výroby 3-nitro-4,5-dihydropyrrolových, -1,4,5,6-tetrahydropyridinových a -1,2,3,6-tetrahydropyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228116

Dátum: 15.07.1986

Autori: Welwyn Garden City, Roantree Michael Laurence, Young Rodney Christopher

Značky: 1,2,3,6-tetrahydropyrimidinových, výroby, derivátů, způsob, 1,4,5,6-tetrahydropyridinových, 3-nitro-4,5-dihydropyrrolových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-nitro-4,5-dihydropyrrolových, -1,4,5,6-tetrahydropyridinových a -1,2,3,6-tetrahydropyrimidinových derivátů obecného vzorce I ve kterém Het znamená 5-methy1-4-imidazoly1ový zbytek a B představuje 1,2-ethand'ylovou skupinu, 1,3-propandiylovou skupinu, 1,4-butandiy1ovou skupinu nebo 2-aza-1,3-propandiy1ovou skupinu obecného vzorce -CH2NR3CH2 -, kde R3 znamená benzylovou skupinu a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s...

Způsob výroby derivátů 1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228115

Dátum: 15.07.1986

Autor: Mills Stuart Dennett

Značky: derivátů, způsob, 1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1-benzyl 1,2,3,6-tetrahydropyridinu, obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, jeden ze symbolů R2, R3, R4, R5 a R6 znamená atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, hydroxylovou skupinu, nitroskupinu, kyanoskupinu, karboxamidoskupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylavé části,...

Způsob výroby nových derivátů 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228114

Dátum: 15.07.1986

Autori: Waldeck Carl Bertil, Persson Nils Henry Alfons, Olsson Otto Agne Torsten, Svensson Leif Âke, Wetterlin Kjell Ingvar Leopold

Značky: způsob, nových, 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu obecného vzorce I vyznačující se tím, že se uvádí do reakce styrenoxidový derivát obecného vzorce III s fenylalkylaminovým derivátem obecného vzorce IV za vzniku derivátu 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu obecného vzorce V se sloučenina obecného vzorce I takto získaná převádí na farmaceuticky přijatelnou sůl a/nebo se dělí ve své optické isomery.

Způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228113

Dátum: 15.07.1986

Autori: Okamoto Shosuke, Tezuka Tohru, Tamao Yoshikuni, Kikumoto Ryoji, Ohkubo Kazuo, Hijikata Akiko, Tonomura Shinji

Značky: způsob, výroby, n2-arylsulfonyl-l-argininamidů, solí, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů a jejich solí obecného vzorce I, že se uvede v reakci N2-arylsulfonyl-L-arginylhalogenid obecného vzorce s derivátem aminokyseliny obecného vzorce RH načež se popřípadě reakční směs hydrolyzuje.

Způsob výroby O-substituovaných derivátů 3-( + )-kyanidolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228112

Dátum: 15.07.1986

Autori: Weith André, Albert Alban, Courbat Pierre

Značky: o-substituovaných, derivátů, způsob, výroby, kyanidolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby O-substituovaných derivátů 3-(+)-kyanidanolu obecného vzorce I (str. 45) kde R znamená alkyl popřípadě substituovaný alkanoyl popřípadě substitovaný cykloalkanoyl nebo cykloalkenoyl popřípadě substituovaný benzoyl, popřípadě substituovaný fenylalkyl popřípadě substituovaný zbytek kyseliny piperidinkarboxylové, zbytek kyseliny alkylsulfonové, zbytek kyseliny fenylsulfonové, popřípadě substituovaný zbytek kyseliny dialkylfosforečné,...