Archív za 1986 rok

Strana 80

Způsob přípravy síranu železnatého s nízkým obsahem vody pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 228491

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pospíšil Arnošt, Jančik Fedir, Heřmanský Miroslav, Martínek Jaroslav, Körbl Jiří

Značky: železnatého, obsahem, přípravy, účely, farmaceutické, síranu, nízkým, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické preparáty s terapeutickým obsahem Fez+ se používají hlavně orálně v pevné lékové formě pro léčení onemocnění podmíněných nedostatkem nebo nedokonalou utilizací železa z potravy. Problém odvodnění používaného síranu železnatého na přijatelnou formu řeší autoři vynálezu, kteří pro odvodnění skalice zelené použili prostředí alkanolu s 1 až 3 atomy uhlíku, za varu reakční směsi a za přítomnosti askorbové kyseliny jako stabilizátoru...

Zapojení pro elektronickou regulaci předstihu spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228490

Dátum: 15.07.1986

Autori: Minárik Jozef, Červencl Milan

Značky: předstihu, zapojení, regulaci, spalovacích, motorů, elektronickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je využitelný v oboru spalovacích motorů a řeší problém časově konstantního předstihu zážehu před horní úvratí s možností bezkontaktního ovlivňování doby předstihu v závislosti na režimu chodu motoru. Podstata spočívá v tom, že výstup snímače horní úvrati je spojen s nulovým vstupem R - S klopného obvodu a zároveň s nulovacím vstupem reversačního čítače, přičemž výstup snímače dolní úvrati je spojen s nastavovacím vstupem R - S klopného...

Kompozitní sorbent a způsob výroby tohoto sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228489

Dátum: 15.07.1986

Autori: Mikoláš Petr, Lenfeld Jiří, Procházka Hubert, Štamberg Jiří, Peška Jan, Bor Jan, Štamberg Karel

Značky: sorbentu, sorbent, tohoto, způsob, kompozitní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompozitního sorbentu pro zachycování kovů, zejména k selektivní sorpci elektropozitivních prvků ze zředěných roztoků a způsobu jeho výroby. Podstatou vynálezu je kompozitní sorbent sestávající z gelu regenerované celulózy nabotnalé ve vodě, v němž jsou rozptýleny anorganické sorbenty ve formě částic libovolného tvaru o průměrné velikosti od 0,1 do 100 ?m, v množství od 1,0 do 30 obj. % na objem kompozitu, a které mají tvar...

Záznamové zařízení pro elektrorentgenografii pracující s citlivým elektrografickým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228488

Dátum: 15.07.1986

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Ulbert Karel, Slavínská Danka, Chudáček Ivo

Značky: pracující, zařízení, elektrorentgenografii, materiálem, citlivým, elektrografickým, záznamové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává ze základní krabice (1) opatřené v bočních stěnách otvory (2), v které je umístěna elektricky vodivá deska (4) s uzemňovacím přívodem, na ní je položena podložka citlivé vrstvy (5) s rentgenově citlivou vrstvou (6). Základní krabice (1) je uzavřená víkem (3) a těsněním proti světlu (7), které je propustné pro plyn. Základní krabici lze uzavřít do vzduchotěsného pouzdra (8), které je opatřeno ventilem (9) pro...

Závěsná konstrukce, zejména pro kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228487

Dátum: 15.07.1986

Autor: Hynčica Václav

Značky: závěsná, rekuperátor, zejména, konstrukce, kovový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsné konstrukce, zejména pro kovový rekuperátor, která umožňuje snížit nebezpečí havárie rekuperátoru především v případech přerušení dodávky ohřívaného média. Podstata závěsné konstrukce podle vynálezu spočívá v tom, že závěsná konstrukce se stává z trubky (8) uložené v přívodním potrubí (5) ohřívaného média, upevněné spodním koncem na funkční část prostoru přívodu (6) ohřívaného média rekuperátoru, jejíž horní konec je...

Přepážka rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228486

Dátum: 15.07.1986

Autor: Hynčica Václav

Značky: přepážka, rekuperátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přepážky rekuperátoru, která odděluje protiproudý úsek ohřívaného média od souproudého a současně plní funkci tepelně izolační. Podstata přepážky rekuperátoru podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z nosné konstrukce opatřené na spodním čele přírubou (17) a na obvodní vnější stěně podélnými žebry (16), přičemž v prostoru mezi podélnými žebry (16) je uložena nejméně jedna vrstva (18) tepelné izolace.

Disperzní barviva obsahující naftothiazolový kruh a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228485

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hirsch Bodo, Poskočil Jaroslav, Adámek Milan

Značky: disperzní, jejich, obsahující, naftothiazolový, způsob, přípravy, barviva

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní barviva obsahující naftothiazolový kruh obecného vzorce I kde A značí kde R1 = H, CH3CONH-, R2 = HOCH2CH2-, CNCH2CH2-, R3 = H, CH3CH2-, HOCH2CH2-, CH3OCOCH2CH2-, R4 = H, CH3CH2O-.

Zařízení k ovládání vzdálených agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228484

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bárta Jaroslav, Polda Josef

Značky: agregátu, zařízení, ovládání, vzdálených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ovládání vzdálených agregátů určených pro pohon stroje. Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno nejméně dvěma těsně do sebe nasunutými bovdenovými hadicemi, do nichž je suvně uložen drát. Konce drátu jsou svěrným spojením uchyceny ve vidlicích. Vidlice mají ze strany uchycení drátu tvar komolého kužele, který má po délce vytvořen zářez a je opatřen maticí. Konce bovdenových hadic jsou uloženy ve vedení, které...

Pružná hřídelová spojka s pryžovými segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228483

Dátum: 15.07.1986

Autor: Kresl Pavel

Značky: spojka, segmenty, pružná, hřídelová, pryžovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pružné mechanické spojení hřídelů pohonů, eliminuje výchylky os hřídelů vzniklé nepřesnou montáží, dodatečným sedáním základů a současně působení jako tlumič torzních rázů a kmitů. Pružná hřídelová spojka je tvořena pryžovými segmenty (6) lichoběžníkového tvaru, které jsou ohnuté a upnuté ke spojkovým kotoučům (3) pomocí přítlačného kroužku (8) a spojovacích šroubů (7) při přenosu malých výkonů. Při přenosu velkých výkonů jsou...

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro vedení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 228482

Dátum: 15.07.1986

Autori: Klumpar Karel, Oliva Jiří, Kejnovský Bohumil, Štork Otakar

Značky: stroje, nití, pletacího, vedení, zařízení, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje pro vedení nití a prodlužování jejich konců pomocí prodlužovacího vodiče. Zařízení řeší bezprostřední prodlužování nití před vodicí částí hlavního vodiče za účelem spolehlivého držení v hubicích, což je řešeno tím, že zařízení obsahuje alespoň jeden pohyblivý prodlužovací vodič, jehož vodicí část přímo předchází před vedením nitě hlavním vodičem, přičemž prodlužovací vodič je uspořádán...

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu železa, oceli, hliníku a slitin hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228481

Dátum: 15.07.1986

Autori: Marčanová Zdeňka, Křížková Zdeňka, Dostál Jaroslav, Kühnl Zbyněk

Značky: železa, hliníku, prostředek, slitin, oceli, čištění, odmašťování, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku na současné odmašťování povrchu železa, oceli, hliníku a slitin hliníku. Prostředek podle vynálezu je založen na bázi uhličitanů, polyfosfátů, metasilikátů alkalických kovů, organických hydroxykyselin a povrchově aktivních látek neionogenního a anionaktivního typu.

Zařízení na tvorbu prošlupu, zejména víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228480

Dátum: 15.07.1986

Autori: Brandstätter Miroslav, Kuba Zdeněk

Značky: zejména, stroje, tkacího, prošlupu, zařízení, víceprošlupního, tvorbu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je dosažení jednoduchého rozebíratelného spojení držáku nitěnek se sekčním táhlem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že držák (7) je spojen se sekčním táhlem (1) prostřednictvím pružného rozpěrného prostředku (4) upevněného na sekčním táhlu (1), na jehož stykové straně s držákem (7) je vytvořen výstupek (2), jehož profil odpovídá profilu drážky (9) vytvořené na stykové straně držáku (7) se sekčním táhlem (1). Předmětu vynálezu lze...

Části forem tlumené dynamickým tlumičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228479

Dátum: 15.07.1986

Autor: Libíček Jaroslav

Značky: částí, tlumičem, forem, tlumené, dynamickým

Zhrnutie / Anotácia:

Část formy je prostřednictvím alespoň jedné pružiny spojena se závažím. Vynálezu lze využít ve stavebnictví při výrobě betonových stavebních dílců nebo při zhotovování forem ve slévárenství.

Výfuková komora se zařízením na usměrňování proudu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228478

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pražský Bořivoj, Peška Václav, Kapucián Zdeněk

Značky: výfuková, komora, proudu, zařízením, vzduchu, usměrňování

Zhrnutie / Anotácia:

U výfukové komory podle vynálezu je vzduch vystupující do větraného nebo klimatizovaného prostoru usměrňován naváděcím válcem, na jehož otočné ose jsou upevněny v šikmé poloze kotouče. Otočná osa uložená podélně s výstupem vzduchu z výfukové komory je spojena se servomotorem, který ovládá její pootočení pro změnu usměrnění proudu vzduchu nebo její trvalé otáčení k dosažení plynulého vychylování proudu. Výfuková komora s naváděcím válcem...

Univerzální čisticí pěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 228477

Dátum: 15.07.1986

Autori: Procházka Karel, Novák Jan, Kráľovičová Štefánia, Sochorová Květa, Tolman Jiří, Šlais Zdeněk

Značky: univerzální, pěna, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální čisticí pěna určená pro mytí zejména pevných nenasákavých povrchů bez ručního nebo mechanického účinku. Univerzální čisticí pěna je založena na synergickém účinku aktivačních tenzidů, charakterizovaných vzorcem, kde R = alkyl se 6 až 22 uhlíky, X = alkalický kov, např. Na+, amonná skupina, monoethanolaminová až triethanolaminová skupina nebo H+ a 0,2 až 25 % hmotnostních anionaktivního tenzidu, přičemž jejich hmotnostní poměr je 1...

Pohon, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228476

Dátum: 15.07.1986

Autori: Modrijan František, Lapeš František, Jansa Miloš, Musil Petr, Lev Stanislav, Brabec Zdeněk, Bezděk Miloslav

Značky: stroje, textilní, zejména, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu, zejména pro textilní stroje. Podstatou vynálezu je, že motor je opatřen dvěma řemenicemi, které jsou neustále v záběru se dvěma řemenicemi umístěnými na ose poháněného stroje, které je možno dvěma spojkami odpojovat a připojovat ke vstupnímu hřídeli poháněného stroje a tím měnit otáčky poháněného stroje z technologických na provozní. V případě poruchy pak dochází k odpojení obou spojek a k zabrzdění poháněného stroje,...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228475

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pykal Oldřich, Sasín Miroslav

Značky: přípravy, jejich, estery, způsob, organokremičité

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery obecného vzorce I, kde X = Cl, Br, n = 1 až 5, R1 alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, R2, R3 jsou stejné nebo různé a značí alkyl s 8 až 20 atomy uhlíku, z = 1 až 3, a způsob jejich přípravy tak, že se halogenfenyltrichlorsilan reaguje s polyethylenglykolalkyletherem a jednomocnými alkoholy při teplotě 15 až 160°C, po skončené reakci se sníží obsah chlorovodíku vytěsněním proudem dusíku, pak se přidá roztok hydroxidu...

Spôsob výroby supravodivého korekčného vinutia a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228474

Dátum: 15.07.1986

Autori: Križanová Viera, Plávka Ján

Značky: vykonávanie, zariadenie, supravodivého, korekčného, spôsobu, výroby, vinutia, spôsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechnológie a týka sa spôsobu výroby supravodivého korekčného vinutia pre zvýšenie homogenity magnetického poľa supravodivěho magnetu a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu. Spôsobom podľa vynálezu sa postupne navíjajú jednotlivé jednocievky v takej vzájomnej polohe, aká zodpovedá ich umiestneniu na povrchu hlavného vinutia supravodivého magnetu. Jednocievky sa fixujú na povrch fólie opatrenej sklenenou...

Zapojenie obvodu pre dvojstupňové vyhodnotenie výstupného signálu fluidného reflexného planárneho snímača vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228473

Dátum: 15.07.1986

Autor: Georgiev Ivan

Značky: obvodů, fluidného, zapojenie, vyhodnotenie, vzdialenosti, výstupného, dvojstupňové, snímača, planárneho, signálu, reflexného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu merania vzdialenosti pre viacrychlostné polohové servosystémy alebo obvody havarijného riadenia. Jeho podstata spočíva v tom, že sa využije aj takzvaný odporový režim činnosti reflexného snímača. Výstupný signál snímača sa teda vyhodnocuje pomocou dvoch meracích kanálov s výstupnou prevodovou charakteristikou typu dvoj- alebo trojpólového relé s necitlivosťou, prípadne aj s...

Seřizovací nožová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228472

Dátum: 15.07.1986

Autori: Flaška Miloš, Diba Václav, Joza Jan

Značky: seřizovací, vložka, nožová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém velmi přesného nastavování břitů nožových vložek vrtacích hlav jednoduchým a rychlým způsobem. Řešení spočívá v nové konstrukci seřizovací nožové vložky, která je vysouvána mikrometrickým šroubem, procházejícím zešikmenou zarážkou, podél klínové plochy dvojitého klínu. Aby bylo možno nožovou vložku vysunout bez nebezpečí samovolného pohybu řezné destičky, je mezi upínku a klínovou vložku vložená plochá pružina, výhodně...

Způsob výroby náběhových ploch ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228471

Dátum: 15.07.1986

Autori: Zieba Bohumil, Ruth Jaroslav, Hosnedl Stanislav

Značky: výroby, způsob, náběhových, ploch, ozubení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby náběhových ploch ozubení vyznačující se tím, že osa obrobku se odkloní od směru osy obráběcího nástroje a pootočením kolem osy obrobku se jeden ze zubů ozubení nastaví do přípravné polohy, načež pohybem nástroje nebo obrobku ve směrech libovolných dvou základních os pravoúhlého souřadného systému stroje se nastaví taková vzájemná výchozí poloha nástroje a nastaveného zubu, při níž pohybem nástroje nebo obrobku ve směru zbývající...

Jednostupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228470

Dátum: 15.07.1986

Autori: Draský Jan, Janota Rudolf, Soukup Vladimír

Značky: planetová, jednostupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňová planetová převodovka s jedním vnitřním centrálním kolem s počtem zubů (z1), s jedním vnějším centrálním kolem s počtem zubů (z3), s počtem (n?) rovnoměrně rozložených satelitů, volně otočně uložených na čepech unášeče satelitů, splňujících podmínku smontovatelnosti planetového převodu vyjádřenou rovnicí (Z1 + z3)/n? = celé číslo, vyznačující se tím, že pro každou velikost planetové převodovky s rotujícím unášečem satelitů (4) a se...

Způsob přípravy azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 228469

Dátum: 15.07.1986

Autori: Smetana Karel, Vanc Václav

Značky: azobarviva, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zvýšení výtěžku kopulace při výrobě 2-kyan-4-nitro-4´-[(N-metoxykarbonyletyl-N-kyan-etyl)-amino]-1,1´- azobenzenu. Účelu bylo dosaženo vedením reakce tak, že se N-metoxykarbonyletyl-N-kyanetylanilin připouští do vodné předlohy diazoniové soli, připravené diazotací 2-kyan-4-nitroanilinu s kyselinou nitrosylsírovou, jejíž přítok zpočátku předchází, avšak končí současně nebo zůstává v malém zpoždění za přítokem pasivní...

Svorkovnicový kryt pre elektrické stroje a zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 228468

Dátum: 15.07.1986

Autori: Reiter Juraj, Linhardt Peter

Značky: elektrické, svorkovnicový, stroje, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svorkovnicového krytu pre elektrické stroje a zariadenia, pozostávajúceho zo svorkovnicovej skrine s upchávkovou zátkou a upchápkovou vývodkou, svorkovnicového veka, tesnenia a spojovacích prvkov. Účelom vynálezu je zníženie počtu spojovacích dielcov, zníženie pracnosti pri výrobe a montáži svorkovnicového krytu a zvýšenie stupňa krytia svorkovnicového krytu. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že vnutorná stena svorkovnicového...

Nástroj na zakružovanie rebrovaného plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 228467

Dátum: 15.07.1986

Autori: Linhardt Peter, Reiter Juraj, Slavský Miroslav, Rudenko Ivan

Značky: nástroj, plášťa, zakružovanie, rebrovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nástroja na zakružovanie rebrovaného plášťa jeho postupným ohýbaním do tvaru prizmatického mnohostenu. Účelom vynálezu je jednoduchým spôsobom a jednoduchou konštrukciou nástroja zabezpečiť zakružovanie rebrovaných plášťou s vysokými rebrami rozmiestnenými v malých rozostupoch, aby zakružovanie prebiehalo automaticky a pomocné úkony sa dali mechanizovať. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že tŕň tvaru valca nekruhového prierezu s...

Náhon koľajového dvojkolia podúrovňového kolosústruha

Načítavanie...

Číslo patentu: 228466

Dátum: 15.07.1986

Autori: Laurenčík Vendelín, Sill Mikuláš

Značky: dvojkolia, náhon, kolosústruha, podúrovňového, koľajového

Zhrnutie / Anotácia:

Renovácia koľajového dvojkolia koľajových vozidiel sa prevádza podúrovňovými kolosústruhmi, väčšinou tak, že dvojkolie nie sú dementované. Pritom sú prísne požiadavky na dodržanie geometrie a kvality opracovanej plochy jazdného profilu. U doteraz známých podúrovňových kolosústruhov sa vplyvom sústavy náhonu prenášali nerovnosti na opracovanú plochu. Ale najväčšou nevýhodou známych náhonov je, že podúrovňové kolosústruhy musia byt veľmi...

Stieratko ochranného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228465

Dátum: 15.07.1986

Autor: Saloky Tomáš

Značky: ochranného, stieratko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odklápanie stieratka od ochranného skla. Stieratko ochranného skla sa vyznačuje tým, že má tiahlo, ktoré je delené na ložiskovú vzperu a stieratkovú vzperu, ktoré sú navzájom spojené pružinou.

Hlavné vedenie kvapaliny u hydrostatickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228464

Dátum: 15.07.1986

Autor: Gostanian Edward Aršak

Značky: hlavne, hydrostatickej, vedenie, kvapaliny, převodovky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydrostatickej prevodovky tvorenej axiálno-piestovými prevodníkmi s premenným geometrickým objemom a rieši konštrukčné usporiadanie hlavného vedenia pracovnej kvapaliny pre takto vytvorenú hydrostatickú prevodovku. Prevodovka pozostáva z telesa, v ktorom sú uložené bloky valcov s pracovnými piestami spriahnutými cez kĺzadla s výkyvnou doskou. S výkyvnou doskou sú pevne spojené servopiesty uložené v servovalcoch, vytvorených v...

Dvoudobý spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228463

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tichý Zdeněk, Tichý Jan

Značky: motor, spalovací, dvoudobý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoudobého spalovacího motoru s rozvodem sání kotoučovým šoupátkem, uloženým na klikovém hřídeli motoru. Účelem vynálezu je zajistit dostatečný průřez sání se zachováním stávající stavební šířky motoru a jednoduchosti sání. Účelu je dosaženo umístěním kotoučového šoupátka do spojovací roviny obou částí motorové skříně, která je rovnoběžná s rovinou symetrie motoru procházející osou válce a kolmo na osu klikového hřídele....

Svorníkové oko silnoprúdovej elektrickej priechodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228462

Dátum: 15.07.1986

Autori: Mikuláš Ján, Kováčik Vladimír

Značky: silnoprúdovej, priechodky, svorníkové, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši problém vyhotovovania svorníkových ok, ktoré naskrutkované na vyčnievajúce konce svorníkov tvoria spolu s nim koncovky silnoprúdových elektrických priechodiek. Svorníkové oko pozostáva z puzdra so závitom a na puzdro naväzujúcej rovinnej dosky pre pripevnenie vonkajšieho vedenia z plochých tyčí. Podľa vynálezu puzdro svorníkového oka je vyhotovené z tyče nejmenej štvorhrannej a...

Spôsob kvantitatívneho stanovenia beta-karoténu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228461

Dátum: 15.07.1986

Autori: Holúbková Božena, Haspelová-horvatovičová Alžbeta, Šepitka Andrej

Značky: kvantitatívneho, stanovenia, spôsob, beta-karotenu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie doterajšieho spôsobu stanovenia beta-karoténu v krmivách rastlinného pôvodu, v krmných smesiach alebo potravinách, pri ktorom se na extrakciu karotinoidov spotrebovávalo veľké množstvo extrakčnych zmesí, obyčajne benzín-acetónu a bol potrebný značne dlhý čas na ich kvantitatívne vyextrahovanie. Podstata zlepšenia spočíva v tom, že sa extrakcia karotinoidov vykonáva iba bez zmydelnenia. Vyextrahované karotinoidy z...

Rotor vysokootáčkového elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228460

Dátum: 15.07.1986

Autori: Gebauer Miroslav, Chytil Břetislav

Značky: vysokootáčkového, rotor, stroje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor vysokootáčkového elektrického stroje se stejnoměrným axiálním předpětím, kde jeho rotorový svazek má naklápěcí stahovací kruh a vložený kroužek a je zajištěn pojistným kroužkem nebo zděří. Na vnitřním průměru naklápěcího stahovacího kruhu a na vnějším průměru vloženého kroužku je zhotovena kulová dosedací plocha, nebo na vnitřním průměru naklápěcího stahovacího kruhu je kuželová dosedací plocha a na vnějším průměru vloženého kroužku...

Obal pro třísky z nesoudržných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228459

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sýkora Miroslav, Ksandr Jiří, Hrnčíř Josef, Humlíček Jaroslav, Křenek Vladimír

Značky: nesoudržných, třísky, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Obal pro třísky z nesoudržných materiálů řeší problém dalšího zpracování kovových třísek drobných výstřižků z plechu a podobně, u nichž bylo nutno pro dosažení soudržnosti používat velmi vysokých lisovacích tlaků. Na připojených výkresech jsou znázorněny příklady obalů podle vynálezu, jejichž podstata spočívá v tom, že sestávají z válcové, ve směru své podélné osy přerušené části a čel, z nichž alespoň jedno je tvořeno zdeformovanou okrajovou...

Trojstupňový ovládač vŕtacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 228458

Dátum: 15.07.1986

Autor: Šmida Ladislav

Značky: sústav, vrtacích, ovladač, trojstupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom sa rieši trojstupňový ovládač vŕtacích sústav s možnosťou ovládania rotačného pohybu vŕtanej jednotky a axiálneho pohybu hydraulického valca, s možnosťou jeho reverzácie. Vyznačuje sa tým, že pozostáva z elektromagnetického rozvádzača motora, elektromagnetického rozvádzača valca a rozvádzača s ručným ovládaním, pričom každý zo spínačov je elektricky spojený s jedným z elektromagnetických rozvádzačov. Týmto systémom sa sleduje...

Zariadenie na roztrhávanie veľkých chuchvalcov kovových triesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228457

Dátum: 15.07.1986

Autori: Šteruský Ján, Šolc Rudolf, Križan Jozef

Značky: chuchvalcov, zariadenie, triesok, kovových, veľkých, roztrhávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález najlepšie charakterizuje jeho vyobrazenie na obr. č. 1. Vynález sa týka oblasti strojárenstva a hutníctva a rieši jeden z problémov spojených s úpravou kovových triesok. Zariadenie rieši problém roztrhávania a dávkovania veľkých chuchvalcov kovových triesok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zariadenie je tvorené dopravníkom s článkovým pásom opatreným trhacími hrotmi. Nad hornou vetvou pásu v priestore násypky dopravníka je...

Zařízení pro fotoelektrickou kontrolu vnitřního povrchu, zejména trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228456

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kubík Jiří, Vodáček Rudolf, Dírer Ivan

Značky: trubky, povrchu, zejména, vnitřního, fotoelektrickou, zařízení, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro fotoelektrickou kontrolu vnitřního povrchu, zejména trubek sestávajících z motorové části opatřené pojezdovými koly, nesoucí napájecí část a otočnou snímací sondu. Jeho podstata spočívá v tom, že na otočném pouzdře (5) je v kompaktním čidle (6) uložen alespoň jeden světelný zdroj (14) a dva fotoelektrické prvky (15, 16), jimiž snímané plošky (17, 18) spolu sousedí, nebo se částečně překrývají, přičemž fotoelektrické...

Způsob povrchové ochrany výstupů polovodičových PN přechodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228455

Dátum: 15.07.1986

Autori: Prokeš Milan, Šimko Timotěj, Jochman Jaroslav, Holcová Libuše, Dušek Jaroslav

Značky: ochrany, povrchové, způsob, polovodičových, přechodu, výstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob povrchové ochrany výstupů polovodičových PN přechodů na povrch polovodičové součástky, například diody, tranzistoru nebo tyristoru, vyznačený tím, že na povrch polovodičového materiálu, například křemíku se nanese vrstva polyvinyl-N-carbazolu.

Stěnový panel pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228454

Dátum: 15.07.1986

Autori: Veltruský Vladimír, Hynčica Václav

Značky: panel, pecních, stěnový, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dokonalé využití tepelně izolačních schopností tepelně izolačních materiálů, odstraňuje možnost vzniku tepelných mostů. Stěnový panel sestává z kovového pláště a vnitřní izolační vrstvy. Kovový plášť sestává nejméně ze dvou částí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že styčné plochy částí (1, 2) kovového pláště jsou opatřeny izolačním materiálem (7). Tento izolační materiál (7) zasahuje nejméně do úrovně spojnice vnějších okrajů části...

Plochý kolektor solárneho tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228453

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sýkora Anton, Kekely Štefan

Značky: plochy, solárneho, tepla, kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý kolektor solárneho tepla pozostáva z plášťa, v ktorom je izolačná výplň s doskovým absorbérom a transparentným krytom, ako aj z rámu, ktorého vnútorným okrajom je prekrytý vonkajší okraj transparentného krytu. Riešeným problémom je úspora nákladov na výrobu kolektora pri zachovaní jeho úžitkových vlastností. To sa dosahuje tým, že po obvode plášťa (1), z jeho vonkajšej strany sú v miestach rámových skrutiek (6) usporiadané konzolové...

Spôsob výroby upínacej plochy čeľuste, najmä skľučovadiel a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228452

Dátum: 15.07.1986

Autor: Tóth Imrich

Značky: upínacej, skľučovadiel, čeľuste, zariadenie, výroby, plochy, spôsob, najmä, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby upínacej plochy čeľuste upínačov rotačných obrobkov a zariadenie na jeho vykonávanie. Spôsob výroby upínacej plochy čeľuste podľa vynálezu je taký, že sa aspoň jedna upínacia čeľust najprv upne na rotačný prípravok v požadovanej vzdialenosti od osi rotácie, potom sa rotačný prípravok roztočí na blokovacie otáčky, pri ktorých sa sústružníckym nožom obrobí upínacia plocha. Zariadenie na vykonanie spôsobu je...