Archív za 1986 rok

Strana 8

Obvod pro zarovnání operandů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231871

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šmíd Jiří, Jelínek Oldřich

MPK: G06F 9/32

Značky: obvod, zarovnání, operandů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky, hlavně procesorů samočinných počítačů. Řeší způsob hardwarového zarovnání operandů, uložených v hlavní paměti mimo integrální hranice do tvaru, který je vhodný pro zpracování v dalších obvodech procesoru. Obvod používá přepínače slabik při přenosu dat z paměti do procesoru. Využití je předpokládáno v oboru samočinných počítačů.

Barevný roztok pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231870

Dátum: 15.12.1986

Autori: Socha Oldřich, Koubková Marie, Vomáčková Marie, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich

MPK: G01M 3/20

Značky: roztok, defektoskopii, barevný

Zhrnutie / Anotácia:

Barevný roztok pro defektoskopii s velkou penetrační schopností při vysokých koncentracích indikačních barviv, umožňuje dobrou vizualizaci defektů na vyvolávacích vrstvách na bázi kysličníku křemičitého. Barevný roztok pro defektoskopii obsahuje jako rozpouštědlo směs sestávající z 5 až 95 % hmotnosti petrolejové ropné frakce C9-C16, obsahující parafiny, cykloparafiny a aromáty a 5 až 95 % hmotnosti tetrahydronaftalenu. Směsný roztok umožňuje...

Mazací a chladicí ústrojí mechanických ucpávek hřídele pohonné jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231869

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Khol Miroslav

MPK: F01M 1/08

Značky: pohonné, mazací, ucpávek, jednotky, ústrojí, mechanických, chladicí, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o mazací a chladicí ústrojí pro horní i spodní mechanickou ucpávku hřídele či pro horní ucpávku a spodní omezovací kroužek, které jsou umístěny v ucpávkovém tělese. Jeho využití přichází v úvahu u velkoobjemových zařízení s míchadly u dna a u zařízení s rozstřikovači. Spodní část pohonné jednotky tvoří sběrnou vanu mazací kapaliny, jejímž středem prochází hřídel, na němž je upevněno kolo radiálního čerpadla, opatřené radiálními lopatkami a...

Odstředivý regulátor zejména pro ruční pneumatické nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231868

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rolf Jaroslav

MPK: F15B 13/12

Značky: odstredivý, zejména, pneumatické, regulátor, nástroje, ruční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství a řeší problém snížení citlivosti regulátoru na kolísání tlaku hnacího plynného média. Problém je řešen tím, že odstředivá regulační tělíska jsou tvořena odpruženými šoupátky /41/ pro regulaci tlakového média, takže odpadá obvyklý převod mezi odstředivými regulačními tělísky a regulačními šoupátky. Odpružená šoupátka /41/ jsou tvořena pístky, uspořádanými posuvně v příčném otvoru /46/, vytvořeném v tělese...

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231867

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kratochvíl František, Šulc Zdeněk, Chládek Jaromír, Šabat René, Jelínek Jaromír, Ryšavý Drahomír

MPK: C08L 23/12

Značky: směs, kaučuku, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace směsí polypropylenu a elastomerního etylén - propylendienového kopolymeru. Aby tyto směsi měly dobré mechanické vlastnosti, nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní % sazí, které nezaručují dostatečnou světelnou stabilitu. Stabilizovaná směs obsahuje 0,15 až 0,30 hmotnostních % směsi fenolických stabilizátorů 2,6 diterc.butyl-4-metyl fenolu a pentaerythrityltetrakis /3,5 diterc.butyl-4-hydroxy-fenyl propionátu v...

Odebírací zařízení deskových dílců, zejména pro linky taktového lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 231866

Dátum: 15.12.1986

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B30B 15/32

Značky: dílců, taktového, zařízení, lisování, deskových, zejména, linky, odebírací

Zhrnutie / Anotácia:

Odebírací zařízení deskových dílců je vhodné zejména pro linky taktového lisování s použitím jednoetážového lisu. Ukládací plošina je opatřena urychlovacím zařízením deskových dílců a je kyvně uložena na suportech portálového stojanu. Výhoda vynálezu je ve spolehlivé činnosti při odebírání více deskových dílců vedle sebe. Odebírací zařízení má minimální nároky na výrobní plochu, vzhledem k možnostem stohování deskových dílců o maximálních...

Uzávěr s výlevkou zabraňující opětnému naplnění zčásti nebo zcela vyprázdněné láhve

Načítavanie...

Číslo patentu: 231865

Dátum: 15.12.1986

Autori: Had Miloslav, Mikeštík Josef, Svatek Jaroslav

MPK: B67C 3/28

Značky: zcela, zčásti, vyprázdněné, naplnění, uzáver, opětnému, výlevkou, zabraňující, láhve

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr s výlevkou, zabraňující opětnému naplnění zčásti nebo zcela vyprázdněné láhve a umožňující kapalinu z láhve vylévat, vyznačující se tím, že průtoková výlevka /5/, upevněná na hrdle láhve /8/, se skládá nejméně ze dvou průtokových krytů /6/ a z vnitřního ochranného prstence /7/, uložených v dutině trubice /1/, pod nimiž je uložena pohyblivá kulička /4/, uzavírající průtokový otvor /3/ v sedle průtokového otvoru /2/ ve dnu trubice /1/.

Způsob zaměřování, vytyčování a rektifikace železničních kolejí metodou dlouhých tětiv s využitím laseru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231864

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hánek Pavel, Janota Jaroslav

MPK: G01C 15/00

Značky: zaměřování, způsob, rektifikace, provádění, tětiv, železničních, způsobu, dlouhých, využitím, metodou, zařízení, kolejí, laseru, vytyčování

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu spočívá v tom, že z polygonového pořadu se zaměří páry protilehlých zajišťovacích značek vypočítaných v státním souřadnicovém systému, na jejichž spojnici, libovolně v rozchodu koleje, se pomocí svislé rysky pohyblivého terče první koncové latě stabilizuje a signalizuje vzdálenější tzv. konec dlouhé tětivy, přičemž terč se navede do stopy připraveného paprsku He-Ne laseru a shodná druhá koncová lať se obdobně umístí do bližší...

Pojistné zařízení proti přetížení strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231863

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novák Zdeněk, Černil Miloň, Pantůček František, Auschlag Zdeněk, Liščinský Petr

MPK: B30B 15/28

Značky: zařízení, pohybem, přímočarým, zejména, proti, pracovním, lisů, přetížení, pojistné, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistného zařízení proti přetížení pracovních strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů, a jeho předmětem je celkové uspořádání pojistného zařízení. Vynález má za účel zvýšit rychlost přenosu signálu z místa jeho vzniku do ovládacího členu stroje a vyloučit vliv nestejnoměrného prodlužování částí pracovního stroje na činnost zařízení. Tohoto účelu se dosahuje uspořádáním přenosové soustavy signálu v podobě uzavřeného...

Způsob výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231862

Dátum: 15.12.1986

Autori: Paleček Jaroslav, Prošek Zdeněk, Čapek Antonín, Staněk Jan, Ježek Karel, Mostecký Jiří Akademik, Černý Miloslav, Žák Bohumil, Kubelka Vladimír, Ledvinová Marie

Značky: výroby, alkyl, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátu obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo chlor, brom, fluor nebo trifluormethyl-, alkoxyl obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, R1 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R2 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, n je 1 až 3, reakcí substituovaného fenolu obecného vzorce II, kde R a n mají shora uvedený význam, s alkyl 2-halogenalkanoátem obecného vzorce...

Sázecí ústrojí předpěstované sadby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231861

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tranta Jindřich, Starý Václav

MPK: A01C 11/02

Značky: předpěstované, sadby, sázecí, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Sázecí ústrojí předpěstované sadby se zemním balem sestává z pásového sázecího dopravníku. Po celé jeho délce jsou v pravidelných vzdálenostech od sebe rozmístěny unašeče, které jsou k povrchu pásu připevněny výkyvně. Výkyvné unašeče jsou tvořeny pouze obvodovým pláštěm. Dno unašeče tvoří povrch pásu. Unašeče dopravují zemní baly se sadbou ke spádové šachtě. Zadní stěna spádové šachty je v horní části opatřena pružící destičkou. Jakmile unašeč...

Kompaktní polarografický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231860

Dátum: 15.12.1986

Autori: Poláček Bohdan, Rosol Jaroslav, Hořánek Ivan, Gajda Vladislav, Podolák Miroslav, Kočmíd Václav

MPK: G01N 27/48

Značky: analyzátor, polarografický, kompaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompaktního polarografického analyzátoru, zahrnujícího měřicí přístroj a čidlo - statickou rtuťovou kapkovou elektrodu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v jeho zapojení je řídicí blok, obsahující číslicové paměti typu PROM, EPROM, ROM, spojen s blokem generátoru polarizačního napětí, včetně polarizačního pulsu a potenciostatu, blokem analogových pamětí a zesilovači pro elektromagnety ventilu na rtuť a mechanický odtrhovač...

Zařízení pro modelování havarijní situace u parního generátoru typu sodík-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 231859

Dátum: 15.12.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef, Lochmanová Zdena, Kugler Vladimír

MPK: G21C 17/02

Značky: parního, sodík-voda, situace, zařízení, modelování, havarijní, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je vnitřní prostor tělesa vstřikovadla připevněného svarovým spojem k nátrubku teplosměnné trubky a umístěného v nátrubkovém prostoru montážního nátrubku zaústěného do mezitrubkového prostoru parního generátoru napojen na zdroj testovacích tekutin dvěma samostatnými potrubími testovací tekutiny, z nichž každé sestává z vnitřního potrubí, průchodového nátrubku a vnějšího potrubí, přičemž vnitřní potrubí je opatřeno...

Základní boritokřemičité sklo pro výrobu mikroporézního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231858

Dátum: 15.12.1986

Autor: Exnar Petr

MPK: C03C 3/08

Značky: výrobu, základní, mikroporézního, boritokřemičité

Zhrnutie / Anotácia:

Základní boritokřemičité sklo, pro výrobu mikroporézního skla o velikosti pórů 5 až 350 nm, obsahuje v hmotnostní koncentraci 55 až 75 % oxidu křemičitého SiO2, 18 až 35 % oxidu boritého B2O3, 3 až 17 % oxidu sodného Na2O a/nebo draselného K2O a/nebo lithného Li2O, a dále 0,2 až 5 % oxidu fosforečného P2O5 a 0,2 až 5 % fluoru F2, případně až do 5 % oxidu hlinitého Al2O3. Mikroporézní sklo podle vynálezu je zvláště vhodné pro speciální...

Skřiňová sušárna prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231857

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šafková Ludmila, Uhlíř Alois, Šafek Miroslav, Maňáková Zdeňka, Janíček František, Peterka Milan

MPK: D06F 58/10

Značky: sušárna, prádla, skříňová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora elektrické energie při sušení prádla. Uvedeného účelu se dosáhne skříňovou sušárnou prádla sestávající ze skříně, jejíž protilehlé stěny jsou opatřeny výhřevnými plošnými elektrickými prvky mezi kterými je zavěšen výsuvný rám či skelet pro sušení prádla.

Stabilizátor střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231856

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fiedler Jindřich

MPK: G05F 1/12

Značky: střídavého, napětí, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizátoru střídavého napětí s výkonovým členem, tvořeného paralelně spojenými komplementárními výkonovými jednotkami. Účelem vynálezu je dosažení velmi malého zkreslení výstupního napětí jak pro činnou tak i pro indukční zátěž. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi báze výkonových jednotek /1, 2/ jsou zapojeny pracovní odpory /3 až 6/, jejichž střední uzel je napojen přes zesilovač /8/ regulační odchylky na výstup měřicí...

Odpadový koš kuchyňské linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231855

Dátum: 15.12.1986

Autor: Slabý Vladislav

MPK: A47B 77/18

Značky: linky, odpadový, kuchyňské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší umístění a manipulaci s odpadovým košem v kuchyňských místnostech. Podstata spočívá v tom, že na výsuvném rámu s kolečky a čelní krycí deskou je umístěna vložka, přičemž výsuvný rám je mechanickým převodem do rychla a tažnou pružinou spojen s kontejnerem opatřeným pedálem.

Rohový prvek kuchyňské linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231854

Dátum: 15.12.1986

Autor: Slabý Vladislav

MPK: A47B 96/18

Značky: prvek, rohový, linky, kuchyňské

Zhrnutie / Anotácia:

Rohový prvek kuchyňské linky podle vynálezu řeší plné využití rohového prostoru kuchyňských linek. Podstata řešení spočívá v tom, že na pevné části rohového prvku kuchyňské linky je pevná, nebo odklopná pultová deska zcela překrývající pod ní umístěný kontejner, který po vysunutí z kuchyňské linky zcela zpřístupní rohový prostor.

Klínový řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 231853

Dátum: 15.12.1986

Autori: Přibyl Bedřich, Hora Přemysl, Urbanec Josef

MPK: F16G 5/06

Značky: klinový, řemen

Zhrnutie / Anotácia:

Klínový řemen podle vynálezu se skládá z tažné části, nárazníku a vložky, kde tažná část je tvořena provazci a je překryta nejméně jednou nárazníkovou vrstvou, na kterou je ve spodní části řemene uložena vložka, která vytváří klínovitý profil spodní základny řemene, jehož boční stěny jsou sešikmeny pod určitým úhlem a kde povrch řemene je opatřen obalem, jehož konce se nedotýkají a jsou ukotveny ve spodní základně vložky. Poměr výšky k šířce...

Způsob sušení a stabilizace cukru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231852

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dostál Josef, Jareš František, Klepal Jiří, Andras Jiří

MPK: F26B 7/00, C13F 5/00

Značky: způsob, sušení, zařízení, stabilizace, provádění, cukrů

Zhrnutie / Anotácia:

K odstranění volné i vázané vlhkostí z cukru, zejména z krystalového cukru vystupujícího z odstředivek, se cukr pohybuje v rovnoměrné vrstvě za působení elektromagnetického pole s kmitočtem větším než 5 MHz a menším než 3000 MHz, např. v pásmu radiových vln nazývaných mikrovlny. Zároveň se tato sušená rovnoměrná vrstva provětrává přiváděným vzduchem. Před hlavním sušením se cukr předsouší. Zařízení má skříňový tvar a je opatřeno aplikačním...

Zadní svítilna s odrazkou pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 231851

Dátum: 15.12.1986

Autor: Sauer Pavel

MPK: B62J 5/04

Značky: svítilna, jízdní, odrazkou, zadní

Zhrnutie / Anotácia:

Zadní svítilna s odrazkou pro jízdní kola umožňuje využít velké plochy zrcadla pro koncentrování světla do horizontální osy a zároveň vytvoření vertikálního světelného kužele potřebného úhlu pro svícení směrem nahoru, užitím dalšího, kulového zrcadla a vhodnou polohou žárovky mezi oběma vzájemně kolmými sférickými zrcadly, kdy vlákno leží v ohnisku prvého a v určité vzdálenosti od ohniska druhého zrcadla směrem nahoru na jeho ose.

Zapojenie domáceho telefónu so zábranou odpočúvania

Načítavanie...

Číslo patentu: 231800

Dátum: 15.12.1986

Autori: Antoš Jan, Remeta Štefan, Trebišovský Štefan

MPK: H04M 1/68

Značky: zábranou, telefónu, zapojenie, domáceho, odpočúvania

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie domáceho telefónu so zábranou odpočúvania pre spínanie, resp. blokovanie hovorovej cesty využíva tyristor, ktorý môže zopnúť iba v čase vybíjania sa časovacieho obvodu v prípade prepnutia kontaktov vidlicového prepínača do pracovnej polohy. Činnosť časovacieho obvodu je podmienená vyzváňacím signálom, ktorým je tento obvod nabíjaný.

Zapojenie na umlčovanie príjmu rozhlasových prijímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231799

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kaliarik Rudolf, Tarčík Jozef

MPK: H03J 5/00

Značky: příjmu, prijímačov, umlčovanie, zapojenie, rozhlasových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru rozhlasových prijímačov. V prijímačoch najvyšších akostných skupín rieši na všetkých vlnových rozsahoch a volených funkčných vstupoch ako aj predvoľbách pri ich prepínaní krátkodobé umlčovanie nimi prijímaného programu. Toto umlčovanie sa uskutočňuje krátkodobým skratovaním signálovej cesty pred vstupom do nízkofrekvečného zosilňovača. Súhrnne podstata vynálezu spočíva v impulznom ovládaní aktívneho riadiaceho obvodu a...

Zariadenie na prenos dvoch pohybov jedným hnacím hriadeľom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231798

Dátum: 15.12.1986

Autori: Závodský Juraj, Barboriak Anton, Procházka Dušan

MPK: F16H 37/14

Značky: zariadenie, jedným, pohybov, prenos, hriadeľom, dvoch, hnacím

Zhrnutie / Anotácia:

Využitie vynálezu je možné u priemyselných robotov a manipulátorov. Zariadenie umožňujúce prenos dvoch pohybov jedným hnacím hriadeľom sa vyznačuje tým, že rotačný pohyb hnacieho hriadeľa odvádzaný od ozubených kolies je prenášaný na pracovné zápästie prostredníctvom pier, v dôsledku čoho pracovné rameno vykonáva rotačný pohyb vzhľadom na os telesa pracovného zariadenia totožnej s osou hnacieho hriadeľa a zároveň posuvný pohyb hnacieho hriadeľa...

Leštiace prostriedky na leštenie prírodného a konglomerovaného mramoru viazané fenolformaldehydovou živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231797

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rapko Július

MPK: B24D 3/28, C09G 1/18

Značky: prírodného, konglomerovaného, viazané, leštenie, prostriedky, leštiace, mramorů, fenolformaldehydovou, živicou

Zhrnutie / Anotácia:

Leštiace prostriedky sú určené na leštenie výrobkov z prírodného a konglomerovaného mramoru. Leštiace prostriedky, ktoré sú predmetom vynálezu, obsahujú 80 až 90 hmotnostných dielov kyseliny šťavelovej a 10 až 20 hmotnostných dielov pojiva. Pojivom je fenolformaldehydová živica, ktorá vzniká zmiešaním fenolového novolaku a hexametyléntetramínu pri zvýšenej teplote.

Spôsob zmrazovania kančej spermy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231796

Dátum: 15.12.1986

Autori: Horváth Ambróz, Bocz Juraj

MPK: A61D 7/02

Značky: spermy, zmrazovania, spôsob, kančej

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu zmrazovania podľa vynálezu je, že odobratý ejakulát sa po ekvilibračnej dobe odstraňuje pri otáčkach 2800 až 3000 min.-1 po dobu 5 min., po kterých sa semenná plazma oddelí, predriedi riedidlom a ochladí sa na 5 °C. Do riedidla sa pridajú 2 % glycerínu a týmto sa po vychladení predriedenej spermy doriedi. Po doriedení sa zmrazuje v suchom ľade a v tekutom dusíku, pričom pred insemináciou sa rozpustí v rozmrazovacej tekutine....

Spôsob stanovenia epoxidických skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231795

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kizlink Juraj, Rattay Vladimír, Beniska Jozef, Majer Josef, Fančovič Karol, Malík Ján, Chrástová Viera, Citovický Pavol, Mejzlík Jiří

MPK: C08F 8/08, G01N 31/00, C08F 10/06...

Značky: epoxidických, spôsob, stanovenia, skupin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru makromolekulárnej chémie. Týka sa stanovenia epoxidických skupín viazaných na práškovom izotaktickom polypropyléne s obsahom 0,5 až 2,0 % hmotnostných epoxidického kyslíka. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že 1 hmotnostný diel práškového izotaktického polypropylénu reaguje s 0,3 až 0,4 hmotnostných dielov látky obsahujúcej v molekule pohyblivý atóm vodíka viazaný na atóm dusíka alebo síry, s výhodou sukcínimidom,...

Antistaticky modifikované polyamidy, hlavne vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 231794

Dátum: 15.12.1986

Autori: Drobný Michal, Macho Vendelín, Polievka Milan, Šanda Karel, Švoňavec Pavel

MPK: C08L 77/00, D01F 6/90, D01F 6/60...

Značky: hlavne, modifikované, antistaticky, vlákna, polyamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatický polyamid, najmä vlákna pozostávajú z 90 až 99,5 % hm. polyamidu (A), z 0,5 až 10 % hm. látky (B), obsahujúcej polyéterové, polyesterové a/alebo polyamidové skupiny, pripravenej z C4 až C12 dikarboxylovej kyseliny (I), alfa, omega-dihydroxypolyalkylénoxidu (II) o mol. hmotnosti 300 až 7000 s molárnym pomerom (I) ku (II) 1 ku 0,6 až 0,6 ku 1 a zo 6-kaprolaktámu (III) v množstve 20 až 80 % hmot. počítané na hmotnosť (B).

Spôsob mikrobiálnej utilizácie lignocelulózového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231793

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kuniak Ľudovít, Joniak Dušan, Augustín Jozef, Košíková Božena, Zemek Jiří, Marvanová Ludmila

MPK: C12N 1/22

Značky: komplexu, utilizácie, mikrobiálnej, lignocelulózového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob mikrobiologickej utilizácie lignocelulózového komplexu. Vynález sa týka oboru chémie a biochémie lignínu, sacharidov ako aj ochrany životného prostredia. Účelom vynálezu je odbúranie lignocelulózového komplexu jednak za podmienok experimentu, jednak ako technologického kroku odbúrania zložiek lignocelulózového odpadu vznikajúceho pri výrobe buniviny, a to aj za podmienok progresívnej technológie termomechanického spracovania. Uvedeného...

Mechanizmus plynulého nastavenia osovej vzdialenosti prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231792

Dátum: 15.12.1986

Autori: Palko Anton, Istvan Milan, Labaj Jozef

MPK: F16H 57/12

Značky: plynulého, nastavenia, mechanizmus, vzdialenosti, osovej, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus je určený pre stavbu prevodov, u ktorých je potrebné dodatočné nastavenie osovej vzdialenosti buď za účelom vymedzenia vôle v ozubení, alebo vyvodenia potrebnej sily na napnutie prevodového elementu remeňa, reťaze, lana ap. Mechanizmus je tvorený excentrom, ktorý je pootáčaný skrutkovým prevodom.

Zařízení na fotoelektrické nastavení osy vřetena souřadnicové brusky na obrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231791

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jokel Marián

MPK: B24B 47/22

Značky: nastavení, zařízení, brusky, vřetena, fotoelektrické, souřadnicové, obrobek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavných zařízení k souřadnicovým bruskám. Zařízení na fotoelektrické nastavení osy vřetena brusky na obrobek sestává z pouzdra, v kterém je uložena baterie, žárovka, stínidlo, čočka, dále sestává z hledače středu, pod kterým je umístěný fotočlánek spojený s měřicím zařízením, které indikuje správnost nastavení. Použitím zařízení podle vynálezu se zpřesní a zkrátí čas nastavení vřetena brusky na obrobku.

Upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231790

Dátum: 15.12.1986

Autori: Charvát Marián, Petrík Juraj, Kastel Pavel

MPK: B23Q 3/06

Značky: obrobkov, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka upínača obrobkov s najmenej dvomi upínacími valcami s upínkami, uchytenými na voľnom konci piestnic upínacích valcov, určeného najmä pre jednoúčelové obrábacie stroje, u ktorých je nutné priamočiare vyberanie a vkladanie obrobkov do upínača. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v telese upínača sú vytvorené aspoň dva valcové otvory pre puzdra so šikmou dutinou, v ktorej sú uložené upínacie valce s upínkou. Os šikmej dutiny,...

Spôsob spracovania zmesi metylacetát-metanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 231789

Dátum: 15.12.1986

Autori: Škubla Pavol, Buday Mikuláš

MPK: C07C 19/00

Značky: metylacetát-metanol, spôsob, zmesí, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania zmesi metylacetát-metanol. Vynález sa týka spôsobu spracovania zmesi metylacetát-metanol, ktorá vzniká ako vedlajší produkt pri výrobe polyvinylalkoholu a tvorí kvapalný odpad. Vynález je založený na dvojstupňovej chlorácii zmesi metylacetátmetanol, pričom v prvom stupni sa chlóruje s plynným chlorovodíkom za vzniku metylchloridu a v druhom stupni oxychloračným účinkom chlorovodíka a kyslíka vzniká zmes vyššie chlórovaných...

Pozdĺžna jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231788

Dátum: 15.12.1986

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 11/00

Značky: manipulátora, pozdĺžna, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je pozdĺžna jednotka manipulátora určeného pre automatickú manipuláciu s výliskami z plastických hmôt na vstrekovacích strojoch. Pohon jednotky zabezpečuje rotačný motor s prevodovkou prostredníctvom reťaze. V jednotke je vytvorené dvojtyčové vedenie vertikálnej jednotky manipulátora a valivé vedenie nosných tyčí priečnej jednotky manipulátora. Snímače polohy sú ovládané narážkami nastaviteľne upevnenými a umiestnenými v...

Priečna jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231787

Dátum: 15.12.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B25J 11/00

Značky: manipulátora, priečna, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je priečna jednotka manipulátora určeného pre automatickú manipuláciu s výliskami z plastických hmôt na vstrekovacích strojoch. Pozostáva z nosného rámu, jednostranne otvoreného, keď otvor je nekrytý pružnými pásmi využívanými zároveň pre vyvodenie pohybu pozdĺžnej jednotky manipulátora. Pružné pásy sú pri pohybe pozdĺžnej jednotky navíjané poťažne odvíjané na dva bubny vzájomne spriahnuté reťazou, pričom jeden bubon je...

Posuvná dvojvozíková nosníková jednotka s narážkovým polohovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231786

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smatana Juraj, Urban Pavol, Baláž Jaroslav, Zelina Pavol

MPK: B25J 11/00

Značky: polohovaním, dvojvozíková, narážkovým, nosníková, jednotka, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná dvojvozíková nosníková jednotka s narážkovým polohovaním je určená pre pripevnenie a horizontálny priamočiary pohyb dvoch samostatných operačno-manipulačných ramien manipulátorov. Riešenie využíva dvojicu vzájomne prepojených samostatných vozíkov posuvne uložených na vodiacich lištách nosníka, opatrených rotačným pohonovým uzlom a výsuvným palcovým narážkovým mechanizmom, pričom prierez nosníka a vodiacich plôch umožňuje ľubovoľnú...

Zapojenie rýchlopracujúceho elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231785

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čáp Karel, Pekár Anton, Blažek Jozef

MPK: F02M 51/02

Značky: elektromagnetů, zapojenie, rýchlopracujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dasiahnuť vysokú spínaciu frekvenciu, dostatočnú energetickú účinnosť pri malej hmotnosti elektromagnetu. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením pracovného kondenzátora v okruhu s cievkou elektromagnetu, riadiacim tyristorom a riadiacim kondenzátorom tak, že spoločný bod medzi pracovným kondenzátorom a riadiacim kondenzátorom je cez nabíjaciu diódu spojený buď s nulovým vodičom, alebo záporným pólom napájacieho prúdu, pričom k...

Univerzálny zaznamenávateľ dĺžkovej gradácie pre rotačné koreňové nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231784

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zima Slavomír, Zima Juraj

MPK: A61C 1/12, A61C 1/10, A61C 5/02...

Značky: univerzálny, nástroje, kořenové, zaznamenávateľ, gradácie, rotačné, dĺžkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny zaznamenávateľ dĺžkovej gradácie pre rotačné koreňové nástroje slúži na presnú registráciu zistenej pracovnej dĺžky zubného koreňového kanálika na používaných koreňových nástrojoch pri endodontickom ošetrení. Pozostáva z ozubenej tyče (1) zapadajúcej do otvoru (y) monolitného rovného a kolienkového násadca, ktorá je opatrená dotykovým ramenom (7) zabraňujúcim v dôsledku dorazu na presne definovateľný bod zuba traumatizácii periapexu...

Kakaová pasta zo šupiek kakaových bôbov a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231783

Dátum: 15.12.1986

Autori: Krajčovič Viliam, Minárik Štefan

MPK: A23G 1/06

Značky: bôbov, kakaových, spôsob, kakaová, výroby, šupiek, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Kakaová pasta zo šupiek kakaových bôbov rieši nedostatok ušlachtilých plnidiel do náplní výrobkov v odbore cukroviniek a trvanlivého pečiva a má za cieľ znížiť neustále stúpajúce nároky na spotrebu kakaového prášku a kakaovej hmoty, čo má v konečnom dôsledku dopad na dôkladnejšie zhodnocovanie dovážaných kakaových bôbov a zníženie nákladov na ich dovoz. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým spracovaním šupiek z kakaových bôbov, ktoré sa v...

Spôsob výroby metylvinylketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231782

Dátum: 15.12.1986

Autori: Poitz Bernhard, Kertész Jozef, Šiška Vladimír

MPK: C07C 49/205

Značky: výroby, metylvinylketónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby metylvinylketónu dehydratáciou 3-ketobutanolu v prostredí vriaceho vodného roztoku chloridu sodného a za prítomnosti koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej, kedy z reakčnej zmesi odchádza azeotropická zmes metylvinylketónu a vody. Možnosť kontinuálneho prevedenia postupu podľa vynálezu a regenerácie reakčného zbytku predurčuje uvedený spôsob k priemyselnému využitiu. Metylvinylketón je dôležitým medziproduktom...