Archív za 1986 rok

Strana 79

Zapojení regulačních obvodů pro automatickou regulaci tahu trakčních vozidel na mezi adheze

Načítavanie...

Číslo patentu: 231731

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rejent Jan, Sluka Josef

MPK: B60L 15/18

Značky: regulačních, automatickou, zapojení, obvodů, vozidel, trakčních, regulaci, adheze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru regulační a automatisační techniky zvláště v oblasti elektrických trakčních vozidel. Řeší problematiku automatické jízdy na mezi adheze. Vynález řeší úkol zapojením dvou regulátorů skluzu (1), (2) porovnávajících na vstupech signál o skluzu s příslušnou hladinou K1 resp. K2, přičemž výstup G1 prvého regulátoru skluzu je omezen signálem žádaného poměrného tahu W a je zapojen na vstup součtového členu (3) spolu se signálem...

Způsob úpravy kapalné uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu na plynné nenasycené uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231730

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vitvar Milan, Kadlec Vlastimil, Švajgl Oldřich

MPK: C04C 15/02, C10G 39/00

Značky: kapalné, nenasycené, způsob, úpravy, uhlovodíky, uhlovodíkové, plynné, suroviny, pyrolýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšení kvality kapalné uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu na plynné nenasycené uhlovodíky kombinací katalytické hydrogenační rafinace na katalyzátoru obsahujícím sirníky kovu na alumině a katalytickou dearomatizaci na katalyzátorech obsahujících platinu, případně rhenium na alumině s obsahem chloru a titaniumdioxidu. Získá se surovina pro pyrolýzu, poskytující vysoký výtěžek nenasycených plynných uhlovodíků.

Způsob výroby ethyl-5-brompentanoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231729

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pek Rudolf, Křepelka Jiří, Černý Antonín, Beran Miloš

MPK: C07C 69/63

Značky: ethyl-5-brompentanoátu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ethyl-5-brompentanoátu vzorce I Br(CH2)4COOC2H5 (I) reakcí draselné soli ethylhexandioátu s bromem v inertním prostředí za zvýšené teploty.

Bezpečnostní samočinně uzávěrný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 231728

Dátum: 15.07.1986

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: F16K 11/04

Značky: uzávěrný, samočinně, ventil, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že první komora, jež je napájena kyslíkem nebo jiným médiem je oddělena od druhé komory napájené kysličníkem dusným nebo jiným médiem, vzduchovou mezerou, přičemž na vzduchovou mezeru je připojena hubice. U samočinně uzávěrného ventilu je první píst s výhodou upraven o větší ploše a druhý píst o menší ploše. Vynález je možno použít všude tam, kde je vhodné odpojit...

Dvojčinný mechanický rozprašovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231727

Dátum: 15.07.1986

Autori: Skalický Stanislav, Šorm Miloslav, Nešpůrek Stanislav, Ulbert Karel, Zvoníček Miroslav

MPK: B05B 11/00

Značky: mechanicky, dvojčinný, rozprašovač, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný mechanický rozprašovač kapalin je vyrobitelný hromadnou technologií z plastů a je určen pro rozprašování laků, kosmetických prostředků, insekticidů, čisticích prostředků a podobně. Rozprašovač má zlepšené statické i dynamické těsnění pístní tyče dosažené vhodným tvarováním těsnicí vložky, odvodem případně prosáklé kapaliny zpět do nádrže a dosažené dále přitlačováním těsnění k pístní tyči tlakem pracovní pružiny. Rozprašovač má dále...

Zařízení pro úpravu stykových ploch podélně rozříznutého ocelolanového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231726

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tížek Zdeněk, Hós Štěpán, Řehák Zdeněk, Bureš Jaroslav, Vošmik Jan, Ráža Radomír

MPK: F16G 3/10

Značky: podélné, rozříznutého, ocelolanového, zařízení, ploch, stykových, pásu, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z vertikálního rámu, na němž je stavitelně umístěna drásací jednotka, jejíž válcový kotouč a stavitelná tvarovací opěrka upravuje poškozené stykové plochy protahovaného pásu, což je nutné před jeho opravou.

Zařízení k ovládání zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231725

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rathuský Jiří, Matuška Dalibor

MPK: G01M 13/04

Značky: ovládání, zkušebního, stroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení valivých ložisek. Cílem vynálezu je vyřešit automatické zastavení zkušebního stroje při poruše spojky náhonu a při výrazném chvění lože vlivem výskytu mechanické poruchy na zkoušeném ložisku. Uvedeného cíle se dosáhne tím, že na loži nebo na úložném tělese zkoušených ložisek se upevní snímač chvění opatřený nastavitelným porovnávacím členem a výstupním spínacím...

Zapojení pro prodloužení životnosti zářivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231724

Dátum: 15.07.1986

Autor: Dykast Jaroslav

MPK: H05B 41/46

Značky: prodloužení, životnosti, zapojení, zářivek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úprava elektrického zapojení zářivek, která dovoluje univerzální použití jednak dosavadních druhů zářivek a jednak zářivek použitých, u kterých došlo k přepálení jedné nebo obou žhavicích spirál. Uvedeného účelu se dosáhne krátkodobým připojením kondenzátoru, původně určeného pouze k vyrovnávání fázového posunu na tlumivce, ke svorkám pomocí tlačítka. Univerzálnost takto upraveného zářivkového tělesa spočívá v tom, že je...

Pojezdový mechanismus saní mostového seřizovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231723

Dátum: 15.07.1986

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: B23Q 15/20

Značky: prístroje, pojezdový, sání, seřizovacího, mostového, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacích přístrojů mostové konstrukce určených pro seřizování řezných nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší konstrukční provedení příčného pojezdu seřizovacího přístroje mostové konstrukce, vyrovnávání osy tubusu projektoru k vrchní ploše pracovního stolu a vyrovnání pravoúhlosti příčného pojezdu s podélným pojezdem. Podstatou vynálezu je, že na mostu je připevněna deska, která nese ústrojí příčného...

Zapojení pro přenos nebo autonomní záznam úrovně škodlivin v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 231722

Dátum: 15.07.1986

Autori: Jursík Jiří, Fukátko Tomáš, Váňa Vladimír

MPK: G01D 5/249

Značky: zapojení, škodlivin, prenos, úrovně, záznam, ovzduší, autonomní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší technický problém, který umožňuje záznam úrovně škodlivin v ovzduší, buď autonomním řízením elektromechanického čidla se záznamem měřených výsledků v číselné formě na magnetofonový pásek nebo ve kterém jsou výsledky měření předávány v číselné formě do místa sběru dat. Podstata vynálezu je zařízení, které vede signál elektrochemického čidla řízeného buď povelem z místa sběru dat, nebo povelem z časového obvodu do termostatonového...

Plochá televizní obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231721

Dátum: 15.07.1986

Autor: Rampl Ivan

MPK: H01J 21/20

Značky: televizní, plocha, obrazovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ploché televizní obrazovky, u níž je zobrazovací struktura tvořena skladbou velkoplošné termické katody, plošné soustavy modulačních elektrod, vrstvou luminoforů a ploché průhledné anody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že všechny komponenty jsou rovnoploché planparalelní a k sobě těsně přiloženy, přičemž velkoplošná termická katoda s příslušnými soustavami opěrných elektrod, průchozích elektrod a emisní vrstvou je vytvořena...

Vláknitý materiál pro výrobu vrstvených izolantů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231720

Dátum: 15.07.1986

Autori: Slípka Karel, Fiala Karel

MPK: D21H 5/18, H01B 3/08

Značky: vláknitý, izolantů, výrobu, vrstvených, materiál, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká materiálů pro výrobu izolací pro elektrické stroje točivé nebo netočivé, pro které se převážně používají izolace vyrobené na bázi azbestového nebo slídového papíru. Vynález řeší zcela novou materiálovou bázi, přičemž odstraňuje problémy, které při současně používaných materiálech existují. Podstatou vynálezu je vláknitý materiál, vyrobený ze skleněných mikrovláken, který případně může obsahovat až 50 % hmotnostních vláken...

Vrstvený izolant pro elektrotechnické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 231719

Dátum: 15.07.1986

Autori: Slípka Karel, Folprecht Jiří, Doubek Josef, Fiala Karel

MPK: H01B 3/08

Značky: vrstvený, izolant, účely, elektrotechnické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby vrstvených izolantů, které se používají pro izolování elektrických strojů točivých i netočivých tepelných tříd B, F a H a to jako izolace drážek pólových cívek, fázových vývodů a podobně. Vynález řeší výrobu těchto izolantů na bázi papíru ze skleněných mikrovláken, který může dále obsahovat až 50 hmot. % vláken buničinových. Podstatou vynálezu je izolant, vyrobený na bázi výše uvedeného papíru, který dále obsahuje...

Zařízení ke spouštění zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231718

Dátum: 15.07.1986

Autori: Doubravský František, Doubravský Jiří

MPK: F02N 11/08

Značky: zařízení, spouštění, motorů, zážehového

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší problém usnadněného spouštění motoru za chladu i při poklesu napětí startovací baterie. U bateriového zapalovacího zařízení, u kterého je použito indukční zapalovací cívky s primárním vinutím pro nižší provozní napětí elektrické sítě automobilu a pro kterou je za chodu motoru toto napětí snižováno na její provozní hodnotu předřadným odporem, je vstupní svorka samotného primárního vinutí cívky spojena prostřednictvím polovodičové diody se...

Způsob výroby anilinu katalytickou hydrogenací nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231717

Dátum: 15.07.1986

Autori: Lubojacký Jaromír, Marek Jaroslav, Hejda Zdeněk, Bancíř Karel, Pexidr Václav, Pavlas Pavel

MPK: C07C 87/52

Značky: hydrogenaci, provádění, fázi, zařízení, způsob, vodíkem, nitrobenzenu, výroby, katalytickou, plynné, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje snížit spotřebu katalyzátoru při výrobě anilinu z nitrobenzenu v plynné fázi. Podstatou vynálezu je střídání směru toku reakční směsi v průběhu hydrogenačního cyklu při katalytické hydrogenaci nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi. Reaktorový uzel je tvořen kombinací reaktoru izotermního a adiabatického. Součástí předmětu vynálezu je také zařízení k provádění způsobu.

Zapojení pro hlídání přítomnosti metanu a kysličníku uhelnatého v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231716

Dátum: 15.07.1986

Autori: Plocek Jiří, Vrána Vlastislav, Smetana Jaromír

MPK: E21F 5/00

Značky: zásobníku, zapojení, kysličníku, metanu, uhelnatého, hlídání, přítomnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro hlídání přítomnosti metanu a kysličníku uhelnatého v zásobníku, zejména v hlubinných dolech. Podstatou je odběrová sonda umístěna uvnitř zásobníku a v místě skipového vyprazdňování v plnicím kanále skipu. Sonda je spojena pružnou trubicí s infraanalyzátorem, který je vedením napojen jednak na dispečink a jednak na reléovou skříň. Zapojení podle vynálezu lze s výhodou použít ve všech zásobnících uhlí, sypkých hmot a...

Zařízení pro automatické pootáčení obráběného dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231715

Dátum: 15.07.1986

Autori: Šabatka Miroslav, Jurda Jindřich

MPK: B23B 29/32

Značky: obráběného, automatické, pootáčení, zařízení, dílce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické pootáčení obráběného dílce upevněného k hřídeli s dělicím kotoučem, jež obsahuje prostředky pro pootáčení dělicího kotouče a prostředky pro zajišťování a odjišťování dělicího kotouče. Zařízení řeší obrábění kruhových součástí, k čemuž je uzpůsobeno tak, že na hřídeli je uložena volně otočně vačka opatřená ozubením, které je v záběru s ozubeným hřebenem, přičemž na vačku dosedá kladka posuvných sání,...

Tepelně kompenzovaný zdroj váhových proudů převodníků DA a AD

Načítavanie...

Číslo patentu: 231714

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rydlo Pavel, Hein Milan

MPK: H02P 5/00

Značky: zdroj, váhových, převodníku, tepelně, kompenzovaný, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tepelně kompenzovaný zdroj váhových proudů převodníků D/A a A/D. Referenční napětí je připojeno na vstupní odpor invertujícího zesilovače, sériově se zpětnovazebním odporem tohoto zesilovače je spojen stejný spínač jako je použit ke spínání váhových proudů převodníku. Od výstupního napětí invertujícího zesilovače jsou odvozeny váhové proudy převodníku. Každý váhový proud je dán výstupním napětím invertujícího zesilovače a součtem...

Kompenzovaný spínač váhového proudu násobicích převodníků D/A

Načítavanie...

Číslo patentu: 231713

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rydlo Pavel, Hein Milan

MPK: H03K 3/00

Značky: váhového, proudu, kompenzovaný, převodníku, spínač, násobicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kompenzovaný spínač váhového proudu násobících převodníků D/A. Převodníky D/A jsou nejčastěji řešeny jako systém spínačů váhových proudů do nulového bodu zesilovače. Každý spínač je proveden tak, že mezi zdroj referenčního napětí a nulový bod zesilovače je zapojen v sérii spínací tranzistor FET s váhovým odporem. U násobících převodníků se mění referenční napětí ve velikosti i polaritě. Toto tzv. násobicí napětí se přes kompenzační...

Čelní kryt vibračního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231712

Dátum: 15.07.1986

Autori: Machuta Pavel, Lotterová Marie, Uzel Josef, Smetanová Alena, Staněk Václav, Kocianová Květa, Novák Vladimír, Klíma Karel, Kastner Petr, Fiala Luděk, Bartoš Ján

MPK: B06B 1/02

Značky: vibračního, čelní, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračních elektromotorů, u nichž překrývá prostory v nichž rotují excentry připevněné letmo na obou koncích hřídele elektromotoru. Vynález řeší problém zvukového tlumení zvuku vznikajícího kmitáním takového krytu, který vlastně tvoří rezonující desku. Podstata vynálezu je patrna z obr. 1 připojeného výkresu a spočívá v tom, že ve střední oblasti čelní plochy 13 čelního krytu 10 je množina maloprůměrových středových otvorů 14,...

Rozpojitelný válcový kořenáč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231711

Dátum: 15.07.1986

Autor: Polák Karel

MPK: A01G 9/10

Značky: rozpojitelný, kořenáč, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozpojitelného válcového kořenáče podle základního AO 157 590 pro pěstování sazenic, okrasných i užitkových rostlin. Kořenáč je tvořen z pružné folie obdélníkového tvaru opatřené na jedné z kratších stran obdélníku dvěma vodorovnými spojovacími štěrbinami a na druhé protilehlé straně nejméně dvěma svislými výběžky.

Dvouhřídelový vibrátor s rotujícími nevyvážky pro vyvozování přímočarých kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231710

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pastrňák Josef, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír, Tyrlík Jaroslav, Neuwirt Bronislav, Kouřil Jan

MPK: B06B 1/16

Značky: nevývažky, vibrátor, vyvozování, kmitů, přímočarých, dvouhřídelový, rotujícími

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvouhřídelového vibrátoru s rotujícími nevyvážky pro vyvozování přímočarých kmitů, sestávajícího ze dvou samostatných skříní vibrátoru, v jejichž bočních stěnách jsou valivě uloženy dvě rovnoběžné hřídele s nevyvážky,přičemž osy rotace obou hřídelů leží v rovině šířkové symetrie bočních stěn skříní vibrátoru, přičemž podstatou vynálezu je, že nejméně jeden z hřídelů 2, 2´ je uložen svou osou rotace excentricky vůči těžišti...

Výrobky a polotovary z perliček a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231709

Dátum: 15.07.1986

Autor: Filip Radoslav

MPK: D04D 9/00, D04D 9/06, D04D 1/04...

Značky: perliček, výroby, způsob, jejich, výrobky, polotovary

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby nových výrobků z perliček a obdobných polotovarů a způsobu jejich výroby. Perličky navléknuté na nosném elementu, např. niti, jsou upevněny na podkladovém materiálu tak, že i s částí nosného elementu jsou v otvorech podkladového materiálu, přičemž rozměr otvorů je alespoň v jednom směru menší, než je průměr perliček.

Zapojení řídicího děliče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231708

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H03K 3/00

Značky: děliče, řídicího, napětí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí dělič napětí podle vynálezu je zapojen tak, že konce řídicího děliče, který je sestaven z odporů s odbočkami, jsou připojeny jednak na zdroj konstantního záporného proudu a jednak na zdroj konstantního kladného proudu. Řídicí napětí děliče je připojeno k řídicímu vstupu, jenž je přímo spojen s jednou z odboček. Výhoda zapojení spočívá v tom, že zdroj řídicího napětí je zatěžován pouze nepatrně, a to odporem daným paralelní kombinací...

Klopný obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 231707

Dátum: 15.07.1986

Autor: Klaška Karel

MPK: H03K 3/281

Značky: obvod, klopný

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení klopného obvodu podle vynálezu je spojení první vstupní svorky s první výstupní svorkou přes přechod emitor-kolektor prvního tranzistoru, dále spojení třetí vstupní svorky s první výstupní svorkou přes přechod kolektor-emitor druhého tranzistoru, spojení druhé vstupní svorky s druhou výstupní svorkou přes přechod emitor-kolektor třetího tranzistoru a spojení čtvrté vstupní svorky s druhou výstupní svorkou přes přechod...

Vibrační silniční válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231706

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rach Ladislav, Venc Stanislav

MPK: E01C 19/28

Značky: silniční, válec, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační silniční válec s jedním hnacím motorem a s kloubovým rámem v jehož přední části je uchycen vibrační běhoun a na jehož zadní části je uchycena kabina vyznačující se tím, že hnací motor společně s hydraulickými čerpadly je umístěn na přední části kloubového rámu mezi vibračním běhounem a kloubem kolmo na podélnou osu vibračního válce, kdežto pneumatiková náprava se dvěma koly opatřená jedním nebo více hydromotory na zadní části...

Způsob výroby směsi z vláken a peří

Načítavanie...

Číslo patentu: 231705

Dátum: 15.07.1986

Autori: Zapletal František, Maixner Václav, Vondráček Josef, Miklas Zdeněk, Petrů Pavel, Tuška Josef

MPK: D06M 19/00

Značky: vláken, peří, způsob, výroby, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby směsi z vláken a peří pro náplň ložních souprav, spacích pytlů, bund a podobných výrobků, vyznačený tím, že se staplová vlákna a peří soustavou hrotů, jehliček, nebo jinak zdrsněných povrchů ze dvou protilehlých stran nejdříve ojednocují a rozprostírají a následně snímají a zahušťují za současného mísení obou komponent nabalováním vláken na jednotlivá pera peří a protahováním skrze jejich větvičky.

Zařízení k opracování opotřebených funkčních ploch stojanu strojního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231704

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: B21B 28/00

Značky: opotřebených, stojanu, ploch, opracování, strojního, funkčních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout zařízení k opracování opotřebených funkčních ploch stojanu strojního zařízení, jako stojanu válcovací stolice nebo lisů. Zařízení sestává z přenosné frézovací nebo brousicí jednotky, jejíž stůl je opatřen podélným a příčným suportem, který je uložen na letmých saních spojených s vertikálním šroubovým stavěcím ústrojím. Letmé saně jsou uloženy na vodítkách svislých vodicích tyčí spojených s konzolami, které jsou svými...

Zapojení pro uvolňování průchodu logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231703

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bocek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: průchodu, zapojení, uvolňování, signálu, logických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se skládá nejméně ze dvou signálních vedení, kde první vstup prvního signálního vedení je spojen se vstupem prvního hradla, výstup prvního hradla je spojen s prvním výstupem prvního signálního vedení, a řídicí vstup prvního hradla je spojen s výstupem druhého hradla. Výstup prvního hradla je dále spojen s řídicím vstupem druhého hradla. Předností zapojení je vzájemná vazba a podmíněnost průchodu logických signálů v soustavě spřažených...

Zapojení pro záznam logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231702

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bocek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: záznam, zapojení, logických, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záznam logických signálů je určeno k dosažení zvýšené spolehlivosti funkce záznamu logických signálů v podmínkách rušivého vlivu prostředí, zejména v průmyslových aplikacích jednoúčelových řídicích automatů. Podstata zapojení složeného nejméně z jednoho signálního vedení záleží v tom, že první vstup prvního signálního vedení je spojen jednak s prvním vstupem prvního paměťového obvodu a jednak s jedním vstupem kombinačního logického...

Zapojení k rozeznávání a regeneraci časově dělených impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231701

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dicke Rolf, Bennewitz Kurt, Brandes Manfred, Küntzel Volmar

MPK: H04B 12/02

Značky: rozeznávání, časově, regeneraci, dělených, impulsů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém umožnit rozeznání zkreslených a rušených impulsů v co nejkratší době, která má být ještě kratší, než je spínací doba činných konstrukčních členů bistabilního klopného zapojení. Daný problém je podle vynálezu řešen tím, že za stabilním klopným obvodem, tvořeným transistory T3, T4, je zapojen pomocný transistor T5, jehož kolektor je připojen na svorku +U zdroje provozního napětí a jehož báze je přes odpor R5 připojena na...

Zapojenie ukazovateľa stavu paliva k meraniu podtlaku v nasávacom potrubí spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228500

Dátum: 15.07.1986

Autor: Grežo Miroslav

Značky: nasávacom, paliva, motorov, potrubí, podtlaku, zapojenie, meraniu, ukazovateľa, stavu, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť zmenšenie spotreby paliva spaľovacích motorov najmä automobilov. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením ukazovateľa stavu paliva k meraniu podtlaku v sacom potrubí motorov tak, že k ukazovateľu stavu paliva, t. j. palivomeru, ktorý má na obr. vzťahovú značku (3), je prepínačom (6) alternatívne prepojiteľný buď vysielač (1) k meraniu stavu paliva, alebo vysielač (2) k meraniu veľkosti podtlaku, ktorý je snímaný snímačom...

Způsob výroby (3-brompropyl)trichlorsilanu a (3-brompropyl)metyldichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228499

Dátum: 15.07.1986

Autori: Čapka Martin, Czaková Marie

Značky: výroby, způsob, 3-brompropyl)trichlorsilanu, 3-brompropyl)metyldichlorsilanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby (3-brompropyl)trichlorsilanu a (3-brompropyl)methyldichlorsi1anu adicí trich1orsilanu a methyldichlorsilanu k allylbromidu za katalýzy kyselinou chloroplatičitou v přítomnosti ligandu obecného vzorce R1R2R3M, kde Rl představuje alkylovou C1 až C10 skupinu, nebo arylovou C6 až C10 skupinu nebo cyklohexyl a R2, R3 atom vodíku nebo Rl, M představuje atom dusíku nebo fosforu. Reakce se provádí v přítomnosti...

Zariadenie pre nespojité riadenie prietoku tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 228498

Dátum: 15.07.1986

Autori: Magdolen Viktor, Záň Jozef, Tlučko Jozef, Rumánek Gustáv, Brychta Ondrej

Značky: nespojité, zariadenie, tekutin, riadenie, prietoku

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie pre ne spojité riadenie prietoku tekutín využívajúce pohyblivú súčasť tvorenú pevným spojením dvoch membrán. Konštrukčné riešenie tohoto zariadenia spočíva v tom, že upchávka mechanizmu hradiaceho elementu je nahradená membránou. Týmto konštrukčným riešením je odstránené nežiaduce trenie, zvýšená životnosť a docielená releová prechodová charakteristika.

Upínacie zariadenie elektrochemicky obrábaných obrobkov najmä hrncovitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 228497

Dátum: 15.07.1986

Autori: Trebichavský Ctibor, Miškovič Ľubomír, Nemšák Ján

Značky: obrobkov, elektrochemický, hrncovitých, zariadenie, najmä, upínacie, obrábaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyvodenie potrebnej prítlačnej sily pre upnutie obrobku a vytvorenie elektricky vodivého spoja medzi obrobkom a upínacím zariadením. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že upínacie zariadenie je tvorené tlačným pružným členom medzi pracovným nástrojom a hrncovitým obrobkom.

Zařízení pro napínání pásového štípacího nože na obuvnických štípacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 228496

Dátum: 15.07.1986

Autor: Ševčík Miloslav

Značky: napínání, štípacích, nože, zařízení, obuvníckych, štípacího, pásového, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro napínání pásového štípacího nože zabezpečující v každém okamžiku stepnou optimální napínací sílu a tím i kvalitní práci na štípacím obuvnickém stroji. Podstatou vynálezu je zařízení, jehož napínací šroub (8), opatřený unášecím perem (12), je uložen posuvně v unášecím ozubeném kole (11) zabírajícím s ovládacím ozubeným kolem (10), jehož nosný hřídel (13) je na volném konci opatřen ovládací hlavou (14),...

Konstrukce pro skladování, zejména plošných prefabrikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228495

Dátum: 15.07.1986

Autori: Uhlíř Bedřich, Suchan Jiří

Značky: konstrukce, plošných, zejména, prefabrikátů, skladování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce pro skladování, zejména plošných prefabrikátů, která umožňuje jejich bezpečné ukládání s minimálními náklady. Podstatou vynálezu je to, že konstrukce pro skladování sestává z nejméně dvou kotevních, alespoň tříramenných křížů (1), v nichž jsou jednak příčně uloženy stabilizační panely (2) a jednak podélně nosné panely (3) nebo příhradová konstrukce, na nichž je upevněna lišta (4) opatřená ve spodní části vodítky (8) a...

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228494

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bydžovský Jan

Značky: míchacího, programové, stroje, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru impulsní techniky -řízení míchacích strojů a řeší problém ochrany míchacího stroje, případně směsí při poruše čidla teploty nebo jiné závady při postupech míchání. Problém byl vyřešen tak, že v případě nedosažení patřičné tep loty každého cyklu v limitovaném čase na staví řídicí čítač předem v paměti připravený náhradní program. Vynález je vhodný zejména pro řízení míchacích strojů různých směsí, například PVC, granulátu...

Zařízení pro třípolohové řazení ozubených kol převodových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 228493

Dátum: 15.07.1986

Autori: Macalík Josef, Stojar Vladimír

Značky: řazení, prevodových, zařízení, skříní, třípolohové, ozubených

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro třípolohové řazení ozubených kol převodových skříní, konstrukčně a výrobně jednoduché a spolehlivě zajištující přesné nastavování požadovaných poloh. Podstatou vynálezu je zařízení, jež je tvořeno prvním přesouvacím válcem a druhým přesouvacím válcem uspořádanými za sebou pístnicemi přivrácenými k sobě, při čemž čelní plochy pístu prvního přesouvacího válce jsou větší než čelní plochy pístu druhého...

Směs pro výrobu kordieritové keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228492

Dátum: 15.07.1986

Autori: Šabata Stanislav, Srbek František

Značky: výrobu, keramiky, směs, kordieritové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem směsi je snížení energetické náročnosti při výrobě keramických výrobků s využitím dosud nepotřebného odpadu. Po dle vynálezu směs obsahuje až 60 % hmot. kalcinátů, tvořeného kaolinem, lupkem nebo šamotem, nejprve tepelně zpracovaný mi při teplotě 500 až 700 °C. Jako připravený kalcinát je možno použít úlet z rotačních pecí při výrobě páleného kaolinu, páleného šamotu nebo páleného lupku.