Archív za 1986 rok

Strana 78

Spôsob stabilizácie polyolefínov za súčasnej antistatickej úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232321

Dátum: 15.07.1986

Autori: Porubská Mária, Žák Karol

MPK: C08K 5/17, C08L 23/06

Značky: stabilizácie, súčasnej, polyolefínov, antistatickej, úpravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie elektrizácie polyolefínov a zvýšenie ich stability voči oxidácii jedinou prísadou sa dosiahne použitím antistatika-neiónového tenzidu typu bis-oxyetylovaného vyššieho alifatického amínu s terciárnym dusíkom všeobecného vzorca I. Látka tohto typu významne zlepšuje dispergáciu polárnych prísad v polyméri. Podmienkou je, aby bola pred fotolýzou ultrafialovým žiarením chránená vhodným fotostabilizátorom.

Prenášač pre farbenie polyesterových substrátov disperznými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232320

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sutoris Viktor, Pollák Matej, Regec Vladimír

MPK: D06P 3/54

Značky: farbenie, farbivami, substrátov, disperznými, prenášač, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Zjednodušenie procesu farbenia polyesterových substrátov disperznými farbivami. Použitím prenášačov, tvorených vodným roztokom zlúčeniny všeobecného vzorca I v ktorom znamená X(-) hydrogensíranový, chloridový, bromidový alebo jodidový anión v kombinácii s hydrogenuhličitanmi, uhličitanmi alebo hydroxidmi sodíka, draslíka alebo amónia.

Způsob výroby derivátů 2,5-dioxopiperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232319

Dátum: 15.07.1986

Autori: Křepelka Jiří, Cvak Ladislav, Stuchlík Josef, Kasafírek Evžen

MPK: C07D 241/08

Značky: 2,5-dioxopiperazinu, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 2,5-dioxopiperezinu termickou cyklizací esterů dipeptidů ve formě solí se slabými kyselinami, s výhodou acetátů, připravených konverzí solí esterů dipeptidů se silnými kyselinami, například hydrobromidů nebo hydrochloridů, pomocí silně bazických anexů v cyklu slabé kyseliny, zejména kyseliny octové. 2,5-dioxopiperaziny jsou významnými meziprodukty syntézy peptidických námelových alkaloidů.

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232318

Dátum: 15.07.1986

Autor: Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/04, C07F 7/18

Značky: organokremičité, přípravy, způsob, estery, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery obecného vzorce I a způsob jejich přípravy tak, že se nechají reagovat fenyltrichlorsilan, neopentylglykol a jednomocné alkoholy při teplotě 70 až 160 °C, po ukončené reakci se sníží obsah chlorovodíku vytěsněním proudem dusíku, pak se přidá roztok hydroxidu sodného v použitém alkoholu a oddestilují se těkavé podíly. Získané estery mají vysoké viskozity, přitom nízkou teplotu tuhnutí a jsou termicky stálé do 360 °C. Jsou...

Sloučeniny pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232317

Dátum: 15.07.1986

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

MPK: C07D 241/42, D06P 5/22

Značky: skupiny, obsahujících, její, kationizaci, způsob, sloučeniny, polymerů, přípravy, hydroxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont anorganické nebo organické kyseliny a způsobu jejich přípravy. Sloučeniny podle vynálezu lze využít pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny.

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232316

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Kubička Rudolf, Černý Jaroslav

MPK: C10C 1/10

Značky: pyrokatechinu, směsi, způsob, fenolových, homologů, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí. Vynález se týká izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí, získaných z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, při němž se pyrokatechin a jeho homolog oddělují ze směsi fenolů destilací ze pomoci uhlovodíkových ropných frakcí vroucích v rozmezí 150 až 280 °C destilací při atmosférickém tlaku nebo tlaku 13,3 až 60 kPa, případně za přídavku přímé vodní páry. Po...

1,2-dihydrofuro[2',3' :4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazín-1-tióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232315

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Kráľovičová Eva, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07D 307/52, C07D 405/02, C07D 253/06...

Značky: 1,2-dihydrofuro[2',3, spôsob, 4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazín-1-tióny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu nových 1,2-dihydrofuro(2´,3´:4,5(-pyrolo(1,2-d(-1,2,4-triazín-1-tiónov. Podstata sp(sobu prípravy zlúčenín podľa vynálezu spočíva v tom, že na 1,2-dihydrofuro(2´,3´:4,5(pyrolo-(1,2-d(-1,2,4-triazín-1-óny p(sobí sírnikom fosforečným v pyridíne pri teplotách 100-116 °C. 1,2-Dihydrofuro(2´,3´:4,5(pyrolo(1,2-d(-1,2,4-triazín-1-tióny podľa vynálezu sú charakterizované všeobecným vzorcom I, kde R je H, fenyl a 4-tolyl a R1 je...

Způsob přípravy bifunkčních homopolymerů a kopolymerů dienů 1,3

Načítavanie...

Číslo patentu: 232314

Dátum: 15.07.1986

Autori: Klein Wilfried, Antonová Elisabeth, Fröhlich Hans-otto, Steinertová Sigrid, Bräuningová Ingrid, Scholz Peter

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: bifunkčních, způsob, homopolymerů, kopolymerů, dienů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob příprav bifunkčních homopolymerů a kopolymerů dienů 1,3, jakož i jejich kopolymerů s aniontově kopolymerovatelnými vinylovými monomery ne živé polymery. Jako iniciátory se používají ve stechiometrickém množství dilitiumditercdiaminy obecného vzorce I.

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232313

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bräuningová Ingrid, Wünschensuhl, Antonová Elisabeth, Klein Wilfried, Fröhlich Hans-otto, Schreerová Heike, Heublein Günther, Steinert Sigrid, Stubenrauch Dieter, Scholz Peter

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: selektivní, frakcí, butadienu, způsob, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu C4 frakce na hopolymery a kopolymery, u něhož se jako iniciátor použije sloučenina obecného složení kde R je izoalkyl, n-alkyl, cykloalkyl nebo aryl, R je izoalkyl, n-alkyl, cykloalkyl a n je 2 až 6. Získají se polymery s předem určenou molekulovou hmotnostní v rozmezí od 1 000 do 200 000 a s mikrostrukturou volitelnou v rozsahu od vysokého obsahu 1,4 struktur až k vysokému obsahu 1,2 struktur. Polymerace...

Způsob výroby 1-naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232312

Dátum: 15.07.1986

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 39/14

Značky: způsob, výroby, 1-naftolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1-naftolu tak, že se na směsi 1-naftylaminmonosulfonových kyselin, s výhodou získaných sulfonací naftalénu při 5 až 160 °C, nitrací vzniklých naftalensulfonových kyselin a redukcí nitronaftalensulfonových kyselin, působí vodnými minerálními kyselinami při 130 až 280 °C, popřípadě za zvýšeného tlaku. 1-naftol je jedním ze základních polotovarů v chemii barviv a nový způsob jeho výroby nahrazuje klasický způsob přípravy z...

Způsob výroby přástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232311

Dátum: 15.07.1986

Autori: Huk František, Krkoška Bohdan, Stratil František

MPK: D01G 15/58

Značky: přástu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby přástu v mykané přádelně, kde se přást vede od řemínkového dělicího ústrojí alespoň přes dvě dvojice zaoblovacích pásů, uspořádané za sebou ve směru průchodu přástu, vyznačující se tím, že se přást mezi dvojím zaoblováním protahuje.

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232310

Dátum: 15.07.1986

Autori: Weigl Lubomír, Fikesová Adéla, Ambros Dušan

MPK: A62D 1/00

Značky: samozhášivý, materiál, slaboproudou, elektrotechniku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samozhášivých materiálů pro slaboproudou elektrotechniku na bází polyfenylénoxidu ve směsi se styrenovými plasty a polyolefiny, stabilizátory, retardéry hoření a dalšími přísadami. Materiál obsahuje 0,05 až 3 hmotnostní díly derivátů guanidinu, 0,2 až 5 hmotnostních dílů kysličníku molybdenového a 2 až 20 hmotnostních dílů trifenylfosfátů anebo substituovaných trifenylfosfátů a vyznačuje se dobrými elektrickými vlastnostmi,...

Spôsob stanovenia koncentrácie farbiacich prostriedkov v polyoefínoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 232309

Dátum: 15.07.1986

Autori: Guldanová Eva, Zemanová Elena, Harmaniaková Pavla, Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón

MPK: G01N 21/27

Značky: polyoefínoch, stanovenia, prostriedkov, spôsob, farbiacich, koncentrácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia koncentrácie farbiacich prostriedkov v polyolefínoch. Postupuje sa tým spôsobom, že vrstva polyolefínu sa preperie vo vode za varu a vysuší do konštantnéj váhy, potom sa polyolefín varí v xyléne pri teplote varu xylénu najmenej počas 15 minút, s výhodou 30 minút a disperzia pigmentu v xyléne sa fotometricky stanovuje pri teplote 140 °C ( 2 °C pri vlnovej dĺžke zodpovedajúcej maximálnej absorpcii svetla pre dané...

Materiál pro slaboproudovou elektrotechniku na bázi polyfenylénoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232308

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ambros Dušan, Sláma Zdeněk, Fikesová Adéla, Weigl Lubomír

MPK: C08L 71/04

Značky: slaboproudovou, polyfenylenoxidu, bázi, materiál, elektrotechniku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká materiálů pro slaboproudou elektrotechniku na bázi polyfenylénoxidu a jeho směsí s dalšími polymery, stabilizátory, retardéry hoření případně lubrikanty a dalšími zpracovatelskými přísadami. Materiál obsahuje 0,1 až 3 hmotnostní díly dusíkatých bází jako jsou aminy, diaminy, piperidiny nebo piperaziny a 0,5 hmotnostního dílu kovových kysličníků jako kysličníku zinečnatého, hořečnatého nebo titaničitého, případně jejich směsí....

Spôsob výroby spojív na báze nenasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 232307

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kavala Miroslav, Suran Pavol, Pavlačka Eduard, Macho Vendelín

MPK: C08G 63/54, C08L 67/06, C08G 63/52...

Značky: báze, spojív, nenasytených, výroby, polyesterových, živíc, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba spojív na báze nenasýtených polyesterových živíc vhodných hlavne na výrobu náterových látok, na báze dikarboxylových kyselín a/alebo ich anhydridov, jednomocných až trojmocných kyselín alebo ich prekurzorov (olefínoxidy), spravidla katalyzovanou esterifikáciou, resp. polyesterifikáciou a iniciovaným zosietením pomocou olefinicky nenasýtených monomérov (styrén vinyltoluén, divinylbenzén, metakryláty) tak, že dikarboxylové kyseliny a/alebo...

Spôsob výroby adičných produktov maleinanhydridu a/alebo kyseliny maleinovej s konjugovanými diénmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232306

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kavala Miroslav, Kopernický Ivan, Jurečeková Emília, Huba František, Pavlačka Eduard, Matušková Márta, Macho Vendeliín, Hlinšťák Karel

MPK: C07D 307/93, C07B 15/00

Značky: maleinovej, kyseliny, konjugovanými, spôsob, adičných, diénmi, produktov, výroby, maleinanhydridu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba adičných produktov maleinanhydridu a/alebo kyseliny maleinovej s konjugovanými diénmi, hlavne s diénmi C5, sa uskutočňuje tak, že na zmes uhľovodíkov obsahujúcich okrem dicyklopentadiénu ešte nejmenej jeden ďalší uhľovodík s počtom uhlíkov v molekule C5 až C11, napr. na destilačný zvyšok pyrolýznej C5 -frakcie, sa p(sobí maleinanhydridom, resp. s meleinanhydridom s prímesami kyseliny maleinovej a ďalších dikarboxylových kyselín. Mólový...

Sloučeniny ke kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny a způsob jejích přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232305

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: C07D 233/60

Značky: způsob, polymerů, kationizaci, jejich, sloučeniny, přípravy, obsahujících, hydroxylové, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I R1, R2, R3 - alkyl s počtem uhlíků 1 až 3 nebo vodík, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je Cl nebo Br a způsobu jejich přípravy. Sloučeniny podle vynálezu lze využít pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny. Proti známým přípravkům se vyznačují substantivitou, takže je lze s výhodou využít při zušlechťování celulózových vláken a stálosti vybarvení.

Způsob výroby plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232304

Dátum: 15.07.1986

Autori: Milichovský Miloslav, Lébr František, Kadeřábek Vladimír, Tomis Bořivoj, Zadák Zdeněk, Kolář Karel, Novotný Jaroslav, Škvára František

MPK: C04B 13/24, C08H 5/02, C08K 5/07...

Značky: způsob, výroby, plastifikátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby plastifikátoru pro cementy, tvářecí těsta, keramické licí břečky, malty, betonu, injekční směsi apod., z ligninových sloučenin a kondenzátů amidických derivátů kyseliny uhličité s aldehydy. Roztok ligninové sloučeniny s výhodou lignosulfonát vápenatý obsažený v sulfitovém výluhu nebo v odpadní vodě se sráží amidickým kondenzátem s výhodou močovinoformaldehydovým v hmot. poměru lignin : kondenzát = 20 až 0,1 : 1, načež vzniklá...

Způsob výroby N-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-N’,N’-diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232303

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vlčková Drahuše, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: způsob, n-[(5r,8s,10r)-8-ergolinyl]-n',n'-diethylmočoviny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby N-/(5R,-8S,10R)-8-ergolinyl/-N´,N´-diethylmočoviny vzorce I. Způsob výroby spočívá v hydrolytickém odštěpení nitrilové skupiny v N-/(5R,8S,-10R)-6-kyan-8-ergolinyl/-N´,N´-diethyl-močoviny působením vodně alkoholického roztoku alkalických hydroxidů za zvýšené teploty.

Cyklistická dráha

Načítavanie...

Číslo patentu: 232302

Dátum: 15.07.1986

Autori: Cibula Karel, Cibulová Petra

MPK: A63C 19/00

Značky: dráha, cyklistická

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklistická dráha, sestávající ze dvou kruhových oblouků, dvou přímých úseků a čtyř přechodnicových oblouků, vložených mezi přímé úseky a kruhové oblouky, vyznačující se tím, že vnitřní okraj dráhy v přechodnicových obloucích probíhá ve tvaru oblouku, který leží v příslušných vzdálenostech a od křivky, jejíž křivost je v každém jejím místě úměrná tangentě úhlu beta odklonění jednostopého vozidla od svislé roviny, tedy 1/R = k.tg ?, přičemž...

Způsob výroby 6-substituovaných N-/(5R,8S,10R)-8-ergolinyl/-N’,N’-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232301

Dátum: 15.07.1986

Autori: Křepelka Jiří, Vlčková Drahuše, Černý Antonín

MPK: C07D 457/12

Značky: 6-substituovaných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 6-substituovaných N-/(5R,8S,10R)-8-ergolinyl/-N´,N´-diethylmočovin obecného vzorce I ve kterém R značí alkylový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku nebo allylskupinu. Způsob výroby spočívá v demethylaci N-/(5R,8S,10R)-6-methyl-8-ergolinyl/-N´,N´-diethylmočoviny působením bromkyanu, v redukčním odštěpení kyanskupiny ze vzniklého 6-kyanderivátu a v alkylaci 6-norderivátu vhodnými alkyl-, resp. allylhalogenidy. Redukční...

Zařízení pro trvalé archivování informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 231750

Dátum: 15.07.1986

Autori: Přibyl Václav, Tomeš Vladimír, Novák Mirko, Havel Jan, Poupě Jiří

MPK: G11B 7/18

Značky: archivování, informaci, zařízení, trvale

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Dosavadní zařízení využívají k uchovávání a archivování informací velkokapacitní disky nebo magnetické páskové jednotky. Pro trvalé uchovávaní informací s poměrně malou četností dotazů jsou takové nosiče informací neefektivní a nákladné. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že nosičem informace je fotografický transparentní rozměrově stálý materiál se zápisem v úrovních šedi uložený na...

Analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231749

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hrbas Pavel, Servítová Linda, Machová Alena, Škopková Jana, Jošt Karel, Barth Tomislav, Kupková Běla, Brtník František, Krejčí Ivan

Značky: vasopresinu, způsob, analog, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vasopresinu chemického vzorce I, kde všechny aminokyseliny jsou L-řady s výjimkou argininu, který má konfiguraci D. Tento analog vasopresinu, který má basickou aminokyselinu v poloze 8 v konfiguraci D, odstraněný glycinamidový zbytek v poloze 9 a disulfidovou vazbu nahrazenou thioéterovou skupinou, má blokována všechna nejdůležitější místa potenciálního enzymového štěpení má zachován účinek na centrální nervový systém a...

Řadicí ústrojí převodovky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231748

Dátum: 15.07.1986

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: F16H 5/76

Značky: ústrojí, vozidel, převodovky, motorových, řadicí

Zhrnutie / Anotácia:

Řadící ústrojí pro převodovky motorových vozidel, tvořené dvěma ozubenými koly se spojovacím ozubením, která jsou otočně uložena na hřídeli s ozubením, uspořádanými mezi spojovacím ozubením ozubených kol, kde na ozubení hřídele je uložena ozubená spojovací objímka, sloužící ke spojování hřídele s jednotlivými ozubenými koly má zuby ozubení hřídele na obou činných bocích opatřeny v oblasti své výšky vzájemně rovnoběžným osazením, kterým je...

Zařízení pro zavedení šroubů s šestihrannou hlavou do klíče

Načítavanie...

Číslo patentu: 231747

Dátum: 15.07.1986

Autori: Jarmara Karel, Olbert Jaromír

MPK: B25B 23/08

Značky: šestihrannou, šroubu, zavedení, klíče, hlavou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení spolehlivého zavedení šroubu se šestihrannou hlavou do vnitřního šestihranného průřezu tělesa klíče. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním tří kuliček na přechodu mezi kruhovým vnitřním průřezem a šestihranným vnitřním průřezem tělesa klíče. Kuličky jsou rozmístěny po 120° v kuželových dírách, jejichž osy jsou kolmé na plošky vnitřního šestihranného průřezu. Kuličky částečně zasahují svým objemem do kruhového...

Zapojení pro regulaci rychlostí krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231746

Dátum: 15.07.1986

Autori: Reljič Jakša, Sobek Pavel

MPK: H02P 8/00

Značky: rychlostí, krokového, regulaci, zapojení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky - regulace dynamoelektrických strojů a řeší regulaci rychlostí krokového motoru zejména číselnými údaji z mikroprocesoru. Princip zapojení podle vynálezu spočívá v číselném udání doby, která má uplynout mezi následnými impulsy, ať mikroprocesorem nebo ručním nastavením.

Přídavná brzda pro mechanické lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231745

Dátum: 15.07.1986

Autor: Čech Ivo

MPK: B30B 15/10

Značky: přídavná, brzda, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavné brzdy mechanických lisů a jeho předmětem je konstrukční uspořádání snímací pomocné lamely, přiřazené k přídavné brzdě. Účelem vynálezu je usnadnění montáže a demontáže snímací lamely a rozšíření její použitelnosti i pro jednolamelové brzdy. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním snímací pomocné lamely mezi opěrným členem brzdy a první vnitřní brzdicí lamelou, která má na straně pomocné snímací lamely třecí obložení.

Zapojení pro regulaci výstupního napětí synchronního generátoru o velikém výkonu, zejména zkratového

Načítavanie...

Číslo patentu: 231744

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kabelík Jan, Soukup Jaroslav

MPK: H02P 9/38

Značky: synchronního, výkonu, zapojení, napětí, zejména, zkratového, regulaci, generátoru, velikém, výstupního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro regulaci výstupního napětí synchronního generátoru o velkém výkonu, zejména zkratového, jehož výstup je zpětnovazebně připojen na primár neznázorněného měřicího transformátoru. K usměrňovači na sekundárním vinutí neznázorněného měřicího transformátoru je v sérii zapojen první filtr typu dolní propusti, první derivační obvod, druhý filtr typu dolní propusti, druhý derivační obvod a třetí filtr typu dolní propusti. Na...

Harmonická převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231743

Dátum: 15.07.1986

Autori: Zavřel František, Hrnčíř Zbyněk

MPK: F16H 1/45

Značky: harmonická, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká harmonické převodovky a řeší problém kompensace účinku momentových rázů. Ozubení vytvořené na pružném válci je vsazeno do pevně uloženého tuhého ozubeného věncového kola. Generátor deformací uložený na hnacím hřídeli při otáčení v radiálním směru deformuje pružné ozubení, jež se tak v jisté zóně dostává do záběru s tuhým ozubeným kolem. Zóny záběru se při otáčení hnacího hřídele přemísťují, takže během jeho jedné otáčky se v...

Zařízení pro dopravu a dávkování krmiva pro skot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231742

Dátum: 15.07.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: A01K 5/02

Značky: dopravu, krmiva, zařízení, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu tvoří polyamidový nebo polyesterový pás, na svých stranách spojený kabelovým způsobem s tažnými lanky, která tvoří neměnitelnou délku dopravníku. Tato lanka na obou stranách dopravního pásu jsou vedena a nesena dvojicemi koleček kladkového tvaru, uložených svou drážkou proti sobě. Dvojicemi vodicích koleček je spodní lanko s dopravním pásem vedeno do hořejšku zadní části žlabu a pás je tažen po hladké ploše této kovové...

Větev pulsního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231741

Dátum: 15.07.1986

Autor: Šlechta Blahoslav

MPK: H03F 3/20

Značky: zesilovače, pulsního, větev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrotechniky - pulsních zesilovačů. Řeší snížení tepelných účinků zkratových proudů hlavně u zesilovačů nízkých frekvencí. Podstatou vynálezu je struktura zesilovače provádějící časové zkrácení výstupních impulsů při přetížení nebo při zkratu. Zesilovač po příchodu každého impulsu testuje, je-1i zátěž na jeho výstupu v povolených mezích a pokud tato podmínka není splněna automaticky se do konce trvání vstupního impulsu...

Zařízení k ovládání třecí spojky chladicího ventilátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231740

Dátum: 15.07.1986

Autori: Šamberger Miloš, Schwaller Ivo

MPK: F01P 7/00

Značky: třecí, ventilátoru, motorů, zařízení, ovládání, spalovacích, chladicího, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém obtížného těsnění mezi rotační a pevnou součástí tlakové ovládací komory. Podstata vynálezu spočívá v tom, že všechny součásti tvořící tlakovou komoru pro ovládání třecí spojky chladícího ventilátoru jsou neotočné, přičemž jedna z těchto součástí je axiálně posuvná a je v dotyku s ložiskem spojky buď přímo nebo prostřednictvím tlačných členů. Přitom tlaková ovládací komora může...

Uzamykatelné zařízení pro zabezpečení zejména šroubovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231739

Dátum: 15.07.1986

Autor: Steiner Pavel

MPK: E05B 73/00

Značky: zejména, zabezpečení, šroubovacích, prvků, zařízení, uzamykatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit uzamykat pomocí přídavného, zejména visacího zámku, jednoduchým a nenákladným způsobem uzávěry matice, hlavy šroubů atd., a to tehdy, když výrobce neopatřil předem zabezpečované prvky úpravou, která uzamčení umožňuje. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že zabezpečovaný prvek (3) je instalován na kruhovou podložku (2) o jedné nebo dvou rovinách, na kterou se zaklesne jednou stranou své válcovité části miskovitý kryt (1),...

Zařízení pro měření malých sil v rozsahu 0,01-10 N

Načítavanie...

Číslo patentu: 231738

Dátum: 15.07.1986

Autori: Mikšovic Ivan, Bláha Vladimír

MPK: G01L 1/14, H01F 7/13

Značky: 0,01-10, rozsahu, měření, malých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je uspořádání prvků u zařízení pro měření malých sil v rozsahu 0,01-10 N. V magnetickém poli elektrické cívky se nachází měřicí tělísko, na které působí měřená síla. Měřicí tělísko se vychýlí ve směru proti účinku elektro-magnetického pole elektrické cívky. Nová poloha měřicího tělíska se snímá snímačem polohy. Výstupní signál snímače polohy se zavádí do zesilovače elektrického proudu, který protéká elektrickou cívkou....

Světelná dioda pro reflexní terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231737

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vykouk Vlastimil, Nohavica Dušan, Kubec František, Rohlíček Vojtěch, Hrdlička Jan, Hrubý Jaroslav

MPK: A61N 5/06

Značky: terapii, reflexní, světelná, dioda

Zhrnutie / Anotácia:

Při reflexní terapii jsou stimulovány různé aktivní body na lidském těle. Mezi obvzláště účinné způsoby patří stimulace světlem vhodné vlnové délky. Aktivní body, ve kterých se provádí stimulace, lze přitom lokalizovat na základě měření jejich elektrické impedance. Až dosud bylo nutno aktivní bod nejprve vyhledat kovovou elektrodou, označit jej, a potom jej stimulovat jiným světelným aplikátorem. Světelná dioda pro reflexní terapii podle...

Vačkový hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231736

Dátum: 15.07.1986

Autor: Zeman Vladimír

MPK: B22D 19/08

Značky: hřídel, vačkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vačkového hřídele ze dvou materiálů, jehož základní tělo je odlito z litiny o složení 3,0 až 3,5 % hmot. uhlíku, 1,7 až 2,2 % hmot. křemíku, 0,3 až 0,8 hmot. manganu a vrchní vrstva vaček je odlita z litiny o složení 2,2 až 2,7 % hmot. uhlíku, 1,1 až 1,4 % hmot. křemíku a 0,3 až 0,5 % hmot. manganu.

Způsob kontinuálního recyklického odkalování kapalin zejména průmyslových vod a zařízení k jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231735

Dátum: 15.07.1986

Autori: Křovák Přemysl, Salvet Miroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: recyklického, kontinuálního, kapalin, provedení, průmyslových, zejména, odkalování, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuálního recyklického odkalování kapalin, zejména průmyslových vod a zařízení k jeho provedení. Způsob pozůstává v tom, že znečištěná kapalina se uvede do rotace, čímž vznikne v kapalině odstředivý tlak, pomocí kterého se nejdříve odstředí kalové částice z kapaliny a poté, aniž dojde ke snížení odstředivého tlaku, se v témže zařízení vytlačuje již vyčištěná kapalina výtlačným potrubím vzhůru například do výše...

Obvod pro napájení zářivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231734

Dátum: 15.07.1986

Autori: Machalík Ludvík, Stříteský Josef

MPK: H02J 15/00

Značky: zářivek, obvod, napájení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro napájení zářivek, u něhož tentýž tranzistor pracuje jako oscilátor i výkonový stupeň. Je řešen tranzistorem, transformátorem se třemi vinutími a vazebními členy. Je určen zejména pro napájení zářivek z akumulátorových baterií nebo jiných baterií s napájecím napětím od 6 V výše se zaručeným spolehlivým provozem v širokém rozsahu napájecího napětí i provozních teplot. Lze jej využít pro zářivkové osvětlení mobilních...

Zapojení pro kmitočtově závislé omezení proudu statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231733

Dátum: 15.07.1986

Autori: Laňka Zdeněk, Křiváček Ladislav

Značky: kmitočtově, závislé, statického, proudu, omezení, měniče, zapojení, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro kmitočtově závislé omezení proudu statického měniče s regulátorem proudu, k jehož výstupu je připojen zatěžovací obvod a řeší problém omezení proudu spojitě v závislosti na kmitočtu. Účelu se dosahuje tím, že k výstupu statického měniče kmitočtu je připojen vstup kmitočtového detektoru, jehož výstup je spojen se vstupem nastavovacího obvodu žádané hodnoty proudu statického měniče kmitočtu a výstup nastavovacího obvodu...

Zařízení k vysoušení dutých nádob se dvěma přívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231732

Dátum: 15.07.1986

Autor: Uher Josef

MPK: F26B 21/00

Značky: dutých, přívody, zařízení, vysoušení, dvěma, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k vysoušení dutých nádob se dvěma přívody, zejména k vysoušení aparátů po tlakové zkoušce vodou. Podstatou vynálezu je řazení redukčního ventilu do přívodu tlakového vzduchu mezi odlučovač vody a vstupní vlhkoměr a umístění výstupního vlhkoměru na výstupní potrubí z vysoušeného aparátu. Vynález lze použít k vysoušení všech aparátů se dvěma přívody.