Archív za 1986 rok

Strana 77

Zapojení pro posunutí okamžiku sepnutí střídavé zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 232411

Dátum: 15.07.1986

Autor: Michálek Jiří

MPK: H01H 47/18

Značky: střídavé, okamžiku, posunutí, zapojení, zátěže, sepnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke střídavé zátěži je sériově připojen můstkový usměrňovač, v jehož diagonále je vřazen tyristor § paralelně připojeným časovacím obvodem. Časovací obvod sestává ze zpožďovacího kondenzátoru a nabíjejícího odporu, mezi něž je připojena řídicí elektroda tyristoru. Řídicí elektrodu tyristoru lze od časového obvodu oddělit diakem, přičemž se na ni rovněž připojí pomocný kondenzátor.

Zařízení se dvěma alternátory pro vytvoření stejnosměrné sítě nízkého napětí a nabíjení baterie trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232410

Dátum: 15.07.1986

Autori: Čermák Václav, Eret Václav, Raba František

MPK: H02J 7/14

Značky: sítě, stejnosměrné, dvěma, baterie, vozidla, trakčního, vytvoření, alternátory, zařízení, napětí, nabíjení, nízkého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduché zapojení dvou alternátorů na trakčním vozidle, které splňuje všechny požadavky pro síť malého napět a nabíjení baterie. Zapojení se realizuje pomocí dvou třífázových usměrňovačů, dvou tranzistorových regulátorů spínače a necitlivostí, ovládacího spínacího členu, úrovňového ochranného obvodu, rozpínacího členu, blokovací diody a usměrňovače. Zapojení umožňuje nabíjení baterie trakčního vozidla zvýšeným napětím,...

Budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 232409

Dátum: 15.07.1986

Autor: Pátík Luděk

MPK: B06B 1/18

Značky: vibrace, budič

Zhrnutie / Anotácia:

Budič vibrace a plynule měnitelným výstředníkovým momentem podle vynálezu je tvořen vnitřním nevývažkem pevně spojeným s drážkovaným hřídelem, který je přímo spojen a pohonnou jednotkou a vnějším nevývažkem který je součástí dutého hřídele. Dutý hřídel je jedním koncem prodloužen v matici, která je v záběru a dutým pohybovým šroubem, suvně uloženým na drážkovaném hřídeli. Dutý pohybový šroub je současně otočně spojen s tělesem a pákou uchycenou...

Zapojení budicího obvodu řízeného spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232408

Dátum: 15.07.1986

Autor: Klaška Karel

MPK: H03K 17/06

Značky: spínače, budicího, obvodů, zapojení, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru bezkontaktních řízených spínačů řeší vynález problém dostatečně rychlého zavírání výkonového tranzistoru. Uplatnění vynálezu je zejména u řízených spínačů s komutační ochranou, vytvořenou sériovým spojením první diody s prvním kondenzátorem a s druhou diodou, zapojenou mezi druhou svorku a třetí svorku řízeného spínače, a jeho podstatou je, že do jednoho uzlu jsou zapojeny přímý výstup řídicího spínače s první svorkou řízeného spínače a...

Kombinovaná jádra z magneticky měkkých materiálů pro odrušovací tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232407

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vitoul Zdeněk, Tischer Zdeněk, Seidl Milan

MPK: H01F 3/04

Značky: kombinovaná, jádra, materiálů, magnetický, tlumivky, měkkých, odrušovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že jádro odrušovací tlumivky je navinuto ze dvou pásků, a to z pásku ze slitiny, obsahující 60 až 80 % hmotnostních niklu, 1 až 6 % hmotnostních molybdenu, mědi nebo chromu, a to buď jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, a 14 až 39% hmotnostních železa, na který je navinut pásek z oceli, obsahující 0,05 až 2 % hmotnostních uhlíku a 0 2 až 0,6 % hmotnostních manganu nebo hliníku, ve vzájemném hmotnostním poměru obou pásků...

Způsob současného stanovení obsahu pyritické síry a popela v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232406

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hally Jan, Šimon Liboslav, Barcalová Libuše

MPK: G01N 23/223

Značky: obsahu, stanovení, síry, pyritické, uhlí, současného, způsob, popela

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současného stanovení obsahu pyritické síry a popele v uhlí, zejména v uhelném vrtu, je založen na postupu, při kterém se vzorek uhlí ozáří energeticky měkkým zářičem gama, následně se detekuje a stanoví hodnota vybuzeného charakteristického záření železa a současně hodnota rozptýleného záření, načež se nelezená hodnota charakteristického záření železa porovná s předem stanovenými regresními křivkami obsahu pyritické síry v uhlí a...

Zařízení pro automatické měření teploty ocele v induční cívce

Načítavanie...

Číslo patentu: 232405

Dátum: 15.07.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: G01K 7/16

Značky: cívce, zařízení, induční, automatické, měření, ocele, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření teploty ohřívané ocele v indukční cívce, aby byle dodržována její přesná teplota, například pro kování. Podstata zařízení pro dotyková měření. teploty ocele v indukční cívce spočívá v tom, že elektrody v indukční cívce jsou ve formě krátkých návarků na vodicích trubicích, které jsou chlazeny vodou, a to na konci poslední cívky. Tyto návarky jsou z nemagnetického kovu s několikrát větší električkou vodivostí...

Rotující člen pro vyvozování nastavitelné odstředivé sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 232404

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kastner Petr, Staněk Václav, Bartoš Ján, Novák Vladimír, Uzel Josef, Lotterová Marie, Fiala Luděk, Klíma Karel, Smetanová Alena, Machuta Pavel, Kocianová Květa

MPK: B06B 1/16

Značky: člen, nastavitelné, rotující, odstředivé, vyvozování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vibračních elektromotorů a řeší problém nastavení odstředivé síly i její velikosti vzhledem k ose vibračního elektromotoru. Podstata rotujícího členu podle vynálezu spočívá v tom, že pozůstává ze dvou excentrů 10 a 20 v sobě uložených. Vnější excentr 10 má velkoprůměrový mimostředný otvor, ve kterém je natáčivě uložen kruhový vnitřní excentr 20 mající excentrický hřídelový otvor pro hřídel 30 elektromotoru. Vzájemné...

Vibrační elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232403

Dátum: 15.07.1986

Autori: Fiala Luděk, Novák Vladimír, Lotterová Marie, Kastner Petr, Bartoš Ján, Kocianová Květa, Klíma Karel, Uzel Josef, Smetanová Alena, Machuta Pavel, Staněk Václav

MPK: B06B 1/02

Značky: vibrační, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační elektromotor se týká konstrukce takových vibračních elektromotorů, které mají na obou koncích svého rotorového hřídele po jednom excentrickém členu. Vynález řeší problém snadné nastavitelnosti směru maximálního působení vibrací vzhledem k ploše, na které je vibrační elektromotor svými patkami připevněn. Podstata vynálezu spočívá v následujícím Statorová skříň 10 vibračního elektromotoru je natáčivě uložené mezi dvěma ložiskovými věnci...

Pohyblivé světlotěsné stínění pro fotozáznam z pohybového gamagrafu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232402

Dátum: 15.07.1986

Autori: Jandora Lubomír, John Aleš

MPK: G01T 1/164, G21G 4/08, A61N 5/00...

Značky: gamagrafu, světlotěsné, pohybového, pohyblivé, fotozáznam, stínění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku světlotěsnosti u fotozáznamů z pohybového gamagrafu, kterým je dignostický přístroj v nukleární medicíně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na objektivu fotoaparátu, resp. fotopřístroje, je upevněna objímka s vnitřně uspořádaným křížovým kloubem, ke kterému je připevněn jeden konec teleskopické soustavy trubic, jenž je překrytý světlotěsným stíněním, a jejíž druhý konec je opatřen stejným křížovým kloubem připevněný k...

Způsob spalování organických paliv ve vířivém topeništi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232401

Dátum: 15.07.1986

Autori: Borovkov Valerij Michajlovič, Rundygin Jurij Alexandrovič, Pomerancev Viktor Vladimirovič, Korčunov Jurij Nikolajevič, Šagalova Sarra Lejzerovna, Šestakov Stanislav Michailovič, Finker Felix Zelmanovič, Kačkin Vladimír Georgijevič

MPK: F23C 9/02

Značky: vířivém, palív, způsob, spalování, organických, topeništi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spalování organických paliv ve vířivém topeništi s vrchním odváděním spalin, do jehož spalovacího prostoru se přivádí směs paliva se vzduchem, přičemž částečky paliva jsou velmi rozmanité velikosti a hrubozrnná frakce paliva vlivem tíže klesá do spodní části topeniště, zatímco jemnozrnná frakce paliva vytváří v souproudé části topeniště souproudý plamen a do spodní části topeniště se přivádí sekundární vzduch, směřující k místu přívodu...

Spôsob výroby 2,2′-azobisizobutyronitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232350

Dátum: 15.07.1986

Autori: Macho Vendelín, Letz Štefan, Balák Jiří, Polievka Milan

MPK: C07C 121/16

Značky: spôsob, 2,2'-azobisizobutyronitrilu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 2,2´-azobisizobutyronitrilu z hydrazínu a/alebo jeho adičných zlúčenín cez 2,2´-hydrazobisizobutyronitril ako medziprodukt, na ktorý sa pôsobí peroxidom vodíka vo vodnom prostredí za prítomnosti minerálnej kyseliny a/alebo organickej kyseliny a za prítomnosti zlúčenín brómu tak, že pôsobenie peroxidu vodíka na 2,2´-hydrazobisizobutyronitril sa katalyzuje aspoň jedným prvkom a/alebo aspoň jednou zlúčeninou z prvkov...

1-fenyl -3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propylaminy, jejich hydrobromidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232349

Dátum: 15.07.1986

Autori: Protiva Miroslav, Dlabač Antonín, Valenta Vladimír, Valchář Martin

MPK: C07C 91/30, C07C 87/28

Značky: způsob, 1-fenyl, 3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propylaminy, hydrobromidy, jejich, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou 1-fenyl-3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propylaminy obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo methyl, jejich hydrobromidy a způsob jejich přípravy, který spočívá v demethylaci příslušných 3,4-dimethoxyfenyl-analogů zahříváním s kyselinou bromovodíkovou na 100 °C. Látky podle vynálezu, zvláště jmenované hydrobromidy, projevují dopaminomimetické vlastnosti a to i při orálním...

1-fenyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-propylaminy a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232348

Dátum: 15.07.1986

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07C 91/30, C07C 87/28

Značky: hydrochloridy, jejich, 1-fenyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-propylaminy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou 1-fenyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-propylaminy obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo methyl, a jejich hydrochloridy. Tyto látky mají terapeuticky použitelnou lokálně anestetickou a antiarytmickou účinnost a přicházejí proto v úvahu jako léčiva pro místní znecitlivění při drobnějších chirurgických zásazích a dále jako léčiva proti srdečním arytmiím. Vykazují i určitou...

Dialkylester kyseliny a,a’-bis(7,15-diazadispiro [5,1,5,3] hexadekán-15-yl)adipovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232347

Dátum: 15.07.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Hercegová Gabriela, Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 241/38

Značky: 5,1,5,3, dialkylester, přípravy, a,a'-bis(7,15-diazadispiro, spôsob, kyseliny, hexadekán-15-yl)adipovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dialkylesteru kyseliny ?,?´-bis(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)adipovej obecného vzorca I, kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu a sposobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny ?,?´-dibrómadipovej obecného vzorce II, kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu, pôsobí 7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekánom vzorca III po dobu 24 hodín pri teplote 15 až 25 °C za miešania v...

3,9-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9- difosfaspiro[5,5]undekán a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232346

Dátum: 15.07.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Hercegová Gabriela, Lustoň Jozef, Papalová Anna

MPK: C07F 9/65

Značky: 3,9-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9, přípravy, difosfaspiro[5,5]undekán, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka 3,9-(7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)-2,4,8,10-tetraoxa- 3,9-diosfaspiro[5,5]undekánu vzorca I a spôsobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na 7, 15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán vzorca II pôsobí 3,9-dichlór-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5,5]undekánom vzorca III v pomere 2:1 v suchom dimetylformamide, alebo v suchom benzéne alebo toluéne v prítomnosti trietylamínu. Vynález má použitie v chémii...

Poly{etylén-a,a’-bis(7,15-diazadispiro-5,1,5,3-hexadekán-15-yl)adipat} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232345

Dátum: 15.07.1986

Autori: Lustoň Jozef, Hercegová Gabriela, Vašš František, Maňásek Zdeněk

MPK: C07D 241/38

Značky: poly{etylén-a,a'-bis(7,15-diazadispiro-5,1,5,3-hexadekán-15-yl)adipat, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-?,?´-bis(7,15-diazadispiro[5,1,5,3] hexadekán-15-yl)adipátu vzorca I, kde n je 2 až 100 a spôsobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na zlúčeninu obecného vzorca II, kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu, pôsobí etándiolom v suchom xyléne pri teplote v rozmedzí 100 až 160 °C v prítomnosti metoxidu sodného, alebo lítiumamidu. Vynález má použitie v chémii polymérov pre prípravu polymérneho svetelného...

5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232344

Dátum: 15.07.1986

Autori: Votický Zdeno, Grimová Jaroslava, Maturová Eva, Janda Ľubomír, Rybár Alfonz, Martvoň Augustín, Košalko Rudolf

MPK: C07D 405/04

Značky: kyseliny, spôsob, 5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové, alkalické, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "5-[5-(substituované fenyl)-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsoby ich prípravy" sa týka prípravy 5-substituovaných tetrazol-2-ylalkánových kyselín s protizápalovými účinkami s ďalšou možnosťou ich využitia pri príprave polosyntetických antibiotík beta laktámového typu. Spôsob ich prípravy je založený na alkalickej hydrolýze odpovedajúcich esterov kyselín.

Alkylestery 5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-1-yloctových kyselín a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232343

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rybár Alfonz, Janda Ľubomír, Votický Zdeno, Hesek Dušan

MPK: C07D 405/04

Značky: kyselin, přípravy, alkylestery, 5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-1-yloctových, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "Alkylestery 5-[5-(substituovaných fenyl)-2-furyl] tetrazol-1-yloctových kyselín a spôsoby ich prípravy" sa týka prípravy alkylesterov 5-[5-(substituovaných fenyl)-2-furyl] tetrazol-1-yloctových kyselín, ktoré slúžia ako medziprodukty prípravy farmakologicky účinných 5-[5-(substituovaných fenyl)-2-furyl] tetrazol-1-yloctových kyselín. Prvý spôsob prípravy je založený na alkylácii 5-[5-(substituovaného fenyl)-2-furyl]-1H-1-tetrazolu...

Způsob přípravy 3-alylrhodaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232342

Dátum: 15.07.1986

Autori: Podstata Jiří, Pirkl Jaromír

MPK: G03C 1/08, C07C 161/02

Značky: přípravy, způsob, 3-alylrhodaninu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy alylrhodaninu vzorce I tak, že se vaří směs alylbromidu či alylchloridu s ekvivalentním či až o 10 % sníženým množstvím thiokyanatynu draselného, sodného či amonného v prostředí vodného etanolu až do ukončení reakce, přilije se ekvivalentní nebo až o 50 % zvýšené množství thioglykolové kyseliny, směs se vaří do ukončení reakce, produkt se izoluje zahuštěním reakční směsi, vyloučením produktu ochlazením do krystalizace, odsátím,...

N-(4-hyroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametyl- piperidín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232341

Dátum: 15.07.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Papalová Anna

MPK: C07D 211/58

Značky: přípravy, piperidín, spôsob, n-(4-hyroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametyl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-(4-hydroxy-3,5-di-terc. butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je N-(4-hydroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6- tetrametylpiperidín vzorce I, kde R znační terc.butylovú skupinu. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na 4-hydroxy-3,5-di-terc.butylbenzaldehyd vzorca II, kde R značí terc.butylovú...

Způsob přípravy 11-(3-dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo-(b,e)thiepin-11-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232340

Dátum: 15.07.1986

Autori: Punčochář Ludvík, Mayer Jiří, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: přípravy, 11-(3-dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo-(b,e)thiepin-11-olu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 11-(3-dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-olu vzorce I, který je meziproduktem výroby antidepresivně účinného hydrochloridu E-11-(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu. Nový způsob přípravy používá obvyklé reakce 3-dimethylaminopropylmagnesiumchloridu s 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-onem a následujícího rozkladu vodným roztokem chloridu amonného, izolace...

Elektrický pohon kabelového bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232339

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ledr Zdeněk, Horák Jiří

MPK: B66C 13/12

Značky: pohon, elektricky, bubnu, kabelového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického pohonu kabelového bubnu například jeřábu nebo pohyblivého zařízení. Elektrický pohon je tvořen stejnosměrným sériovým motorem napájeným přes transformátor a diodový usměrňovač. Pro spouštění je použita tlumivka, vyřazovaná po skončení rozběhu. V kotevní obvodu je zapojeno proudové relé a napěťové relé. V kotevním obvodu je dále zapojen jednopólový spínač, jehož činnost chrání motor před spálením při odvíjení kabelu....

Alkylestery 5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-2-yloctových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232338

Dátum: 15.07.1986

Autori: Janda Ľubomír Ing, Horsák Ivan, Rybár Alfonz

MPK: C07D 405/04

Značky: 5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-2-yloctových, kyselin, alkylestery, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka alkylesterov 5-[5-fenyl-2-furyl] tetrazol-2-yloctových kyselín, ktoré slúžia ako medziprodukty prípravy farmakologicky účinných 5-[5-fenyl-2-furyl] tetrazol-2-yloctových kyselín, a spôsobu ich prípravy. Spôsob prípravy je založený na alkylácii 5-[5-fenyl-2-furyl]-1H-1-tetrazolov brómoctanmi alkylovými v alkohole a iných organických rozpúšťadlách.

Komparační zapojení s detekcí směru přenosu informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 232337

Dátum: 15.07.1986

Autor: Smíšek Jiří

MPK: G06F 11/22

Značky: informace, zapojení, detekci, komparační, přenosu, směru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení stupně diagnostického rozlišení při autonomní diagnostice vícepočítačových systémů. Řešení se dosahuje separátní komparací adresních, datových a řídicích sběrnic doplněnou přepínačem, pomocí něhož lze do stavového dekodéru poslat správné diagnostické informace, jako je kód probíhajícího řízení ne sběrnici, signál o probíhající fázi fetch nebo signál o obsazení sběrnice některým z mikroprocesorů. Tyto informace jsou důležité...

Spôsob očkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 232336

Dátum: 15.07.1986

Autori: Macho Vendelín, Bartuš Ján, Beniska Jozef

MPK: C08F 259/04, C08F 291/18, C08F 255/02...

Značky: očkovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob očkovania olefinicky nenasýteného monoméru pri teplote 0 až 200 °C na makromolekulový substrát vystavený pred očkovaním pôsobeniu žiarenia, ešte lepšie kyslíka alebo jeho oligomérov (03) sa uskutočňuje tak, že komponentami iniciačného systému v prostredí očkovania je aspoň jedna dusíkatá látka (NH3, NH40H, pyridín, di- až polyamíny) a aspoň jedna anorganická zlúčenina vytvorená aspoň z dvoch neprechodných prvkov (H, Li, Na, K, Mg, Ca,...

Způsob stanovení obsahu karboxylových skupin v oxycelulóze a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232335

Dátum: 15.07.1986

Autor: Franc Jaroslav

MPK: G01N 25/00, C08B 15/02

Značky: karboxylových, obsahu, provádění, zařízení, oxycelulóze, stanovení, způsob, skupin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu karboxylových skupin v oxycelulóze se provádí tak, že se oxyceluloza termicky štěpí při teplotě 220 až 260 °C v inertní atmosféře, uvolněný oxid uhličitý se jímá v azotometru a z jeho objevu se vypočte obsah -COOH skupin v oxycelulóze. Zařízení obsahuje vyhřívaný reaktor s injekční jehlou, která je spojena s azotometrem, obsahujícím vyrovnávací nádobku. Nenáročná a účinná metoda stanovení karboxylových skupin v...

Homogenní polotuhé až tuhé emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232334

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tůma Jan, Černý Přemysl, Souček Jiří, Dušek Ferdinand, Ranný Mojmír

MPK: A23L 1/27

Značky: tuhé, cukrovinkářských, ztekucování, polotuhé, polev, emulgátory, homogenní, čokoládových

Zhrnutie / Anotácia:

Homogenní emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev složené ze směsi 50 až 95 % hmot. amonných solí fosfatidových a bisfosfatidových kyselin, připravených fosforylací acylglycerolů rostlinných olejů s 5 až 50 50 % hmot. amonných nebo vápenatých solí fosfatidových a bisfosfatidových kyselin připravených fosforylací acylglycerolů nenasycených živočišných nebo rostlinných tuků obsahujících esterifikované mastné...

Spôsob znižovania obsahu 3-metyl-4-nitrofenolu v technickom 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232333

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07F 9/18

Značky: znižovania, technickom, 3-metyl-4-nitrofenolu, obsahu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši znižovanie obsahu 3-metyl-4-nitrofenolu v technickom 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/tiofosfátu extrakciou s vodným roztokom uhličitanu sodného a hydroxidu sodného. Extrakcia sa výhodne robí s postupným pridávaním roztoku hydroxidu sodného. Výhodne je použitie protiprúdnej extrakcie v najmenej dvoch extrakčných stupňoch. Výhodne sa použije ekvimolárne množstvo hydroxidu sodného vzhľadom na 3-metyl-4-nitrofenol. Vynález možno...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232332

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vrzáň Josef, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Domalíp Vratislav

MPK: C01B 3/36

Značky: způsob, generátorového, výroby, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby generátorového plynu se sníženým množstvím sazí parciální oxidací ropných a dehtových surovin v rozmezí bodu varu atmosférického a vakuového ropného zbytku, při němž se surovina parciálně oxiduje přídavkem kyslíku v množství 0,776 až 0,820 m3n kyslíku a páry v množství 9,535 až 0,600 kg na jeden kg vstupní suroviny při teplotě 1 330 až 1 500 °C.

Způsob přípravy tricyklických antidepresiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 232331

Dátum: 15.07.1986

Autori: Gabriel Jiří, Mayer Jiří, Indruch Miroslav

MPK: C07D 337/12, C07C 87/28

Značky: způsob, antidepresiv, tricyklických, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nový způsob přípravy některých antidepresiv vzorce I na základě isolace příslušných karbinolů, které jsou jejich prekursory, ve formě těžko rozpustných hydrochloridů. Tyto hydrochloridy je možno získat ve velmi čisté formě. Uvedeného účelu se dosáhne, když se příslušné tricyklické bazické karbinoly vzniklé reakcí dimethylaminopropylmagnesiumhalogenidu s příslušnou ketonickou komponentou isolují ve formě málo rozpustných adičních...

Substrát pro přípravu elučních pufrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232330

Dátum: 15.07.1986

Autori: Keprtová Eva, Pospíšil Richard

MPK: G01N 21/27

Značky: pufrů, substrát, elučních, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodného roztoku základního koncentrátu pro přípravu elučních pufrů, použitelných pro stanovení volných aminokyselin ve fyziologických tekutinách, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 100,0 až 110,0 g kyseliny citrónové a 120,0 až 130 g hydroxidu lithného a popřípadě vodu.

Spôsob prípravy derivátov 3-O-(1,2-dihalogénvinyl)morfínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232329

Dátum: 15.07.1986

Autori: Černý Jozef, Proksa Bohumil

MPK: C07D 489/02

Značky: 3-o-(1,2-dihalogénvinyl)morfínu, spôsob, derivátov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy derivátov 3-0-(1,2-dihalogénvinyl)morfínu vzorca I, kde X značí atóm chlóru alebo brómu a R značí atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, reakciou morfínu s trichlor- alebo tribrómetylénom v prítomnosti silnej organickej alebo anorganickej bázy. Oblasť použitia - farmaceutický priemysel.

Spôsob výroby stavebnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232328

Dátum: 15.07.1986

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 15/00

Značky: spôsob, hmoty, stavebnej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá spôsobom výroby stavebnej hmoty, pozostávajúcej z anorganického spojiva, vody a najmenej jedného vo vode rozpustného monomeru. Pri výrobe stavebnej hmoty spôsobom podľa vynálezu sa po zmiešaní jednotlivých zložek so zámesovou vodou stavebná hmota nechá najprv zatvrdnúť pri bežnej teplote tvrdnutia, načo sa podrobí tepelnému ošetrovaniu pri teplote najmenej 50 °C, s výhodou 100 °C. Zloženie stavebnej hmoty, vyrábanej spôsobom...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232327

Dátum: 15.07.1986

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/14

Značky: vozidla, světlomet, motorová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení osového a stranového dosahu svazku světla světlometu určeného zejména pro setkávací provoz a pro jízdu v mlze. Refraktor (2) světlometu je ve své zóně nad dělicí křivkou (4), jejíž tvar se určí v závislosti na ohniskové vzdálenosti (f) reflektoru (1), průměru (d) válcového zdroje světla (3) uloženého axiálně ve vzdálenosti ?f před ohniskem (F) reflektoru (1), opatřen refrakčními prvky (5), u kterých se po délce spojitě mění...

Spôsob stanovenia koncentrácie bielkovín v biologických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 232326

Dátum: 15.07.1986

Autori: Zeman Juraj, Janiš Jozef

MPK: G01N 21/31

Značky: koncentrácie, spôsob, materiáloch, bielkovín, stanovenia, biologických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká spôsobu stanovenia koncentrácie bielkovín v biologických materiáloch. Podľa vynálezu sa postupuje tak, že vhodné farbivo s výhodou Coomasie Blue G (C.I. 42655) sa rozpustí v metanole, pridajú sa kyseliny s výhodou kyselina chlórovodíková, alebo kyselina chloristá, prípadne kyselina fosforečná o koncentrácii 0,25 až 0,8 mól/l a chlorid sodný na potlačenie adhézie na sklenné časti meracej kyvety. Do takto pripraveného reakčného...

Vstřikovací tryska ke vstřikování paliva do spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232325

Dátum: 15.07.1986

Autor: Rýdel Jiří

MPK: F02M 61/16

Značky: motorů, vstřikování, tryska, paliva, vstřikovací, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká automobilového oboru a řeší problém zvýšení životnosti hlavy válce a vstřikovací trysky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jehla vstřikovací trysky je vytvořena tak, že lapovaný průměr vedení dj přechází v průměr d1, pro nějž platí ds ( d1 ( 1,3 ds. Vynález není použitelný v jiných oborech. Vynález je nejlépe charakterizován na obr. 1 a 3.

2-substituované-4-alkoxy-5-merkapto-3-oxo-2H-pyridazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232324

Dátum: 15.07.1986

Autor: Konečný Václav

MPK: C07D 237/10

Značky: spôsob, 2-substituované-4-alkoxy-5-merkapto-3-oxo-2h-pyridazíny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka 2-substituovaných-4-alkoxy-5-merkapto-3-oxo-2H-pyridazínov, všeobecného vzorca I v ktorom R1 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, R2 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, cyklohexyl, benzyl, fenyl prípadne substituovaný 1 až 2 substituentami zo skupiny chlór, metylskupina, trifluórmetylskupina. Uvedené zlúčeniny sa pripravujú reakciou 2-substituovaných-4-alkoxy-5-chlór-3-oxo-2H-pyridazínov všeobecného vzorca II v ktorom R1 a...

Spôsob prípravy 2-substituovaných -4-alkyltio-5-chlór-3-oxo-2H-pyridazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232323

Dátum: 15.07.1986

Autor: Konečný Václav

MPK: C07D 237/10

Značky: 4-alkyltio-5-chlór-3-oxo-2h-pyridazínov, 2-substituovaných, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu prípravy 2-substituovaných-4-alkyltio-5-chlór-3-oxo-2H-pyridazínov všeobeného vzorca I v ktorom R1 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, R2 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, benzyl, cyklohexyl, fenyl, voľný alebo substituovaný chlórom, metylskupinou alebo trifluórmetylskupinou reakciou 2-substituovaných-4,5-dichlór-3-oxo-2H-pyridazínov s alkylmerkaptidom sodným alebo draselným, v ktorom alkyl obsahuje 1 až 4 atómy...

Stanovenie detonačných rýchlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232322

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dimun Milan, Mlynárik Vladimír, Zeman Svatopluk, Goljer Igor

MPK: G01N 24/08, G01N 33/22

Značky: rychlostí, stanovenie, detonačných

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovenie detonačných rýchlostí termodynamicky nestabilných organických zlúčenín pomocou 13C NMR. Vhodné pre aplikáciu najmä v oblasti syntézy nových termodynamicky nestabilných organických zlúčenín, možnosť využitia i v kriminalistickej praxi.