Archív za 1986 rok

Strana 76

Zařízení pro navádění astronomického dalekohledu v deklinaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 232949

Dátum: 15.08.1986

Autor: Mertlík Jiří

MPK: G02B 23/00

Značky: dalekohledu, navádění, zařízení, astronomického, deklinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro navádění astronomického dalekohledu v deklinaci a umožňuje číselnou identifikaci polohy dalekohledu v astronomické souřadnici a jeho samočinné nastavení na předvolenou souřadnici. Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno snímačem otáček spojeným s blokem elektronického rozlišení otáček, který je připojen k děliči signálu a ten je spojen s elektronickou výhybkou, která je připojena k souřadnicovému čítači, jež je...

Optická soustava určená k pozorování elektronového svazku ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232450

Dátum: 15.07.1986

Autori: Delong Armin Akademik, Fišer Jan

MPK: G02B 27/22

Značky: určená, soustava, svazků, optická, pozorování, elektronového, vakuu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou soustavy je vstupní optický hranol (3), jehož vstupní stěna je opatřena scintilační destičkou (1), přičemž za jeho výstupní stěnou v optické ose je umístěna planparalelní destička (6) oddělující vakuový prostor, a za ní vstupní objektiv (5) záměrná destička (7) výstupní objektiv (8) a výstupní hranol (9) s okulárem (10). Optická soustava je výhodná pro elektronově optické přístroje, zejména pro elektronový litograf.

Žáruvzdorná ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 232449

Dátum: 15.07.1986

Autori: Poláchová Jana, Kufa František, Cieslar Oldřich

MPK: C22C 38/18

Značky: žáruvzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žáruvzdorné oceli vhodné pro výrobu žáruvzdorných řetězů určených pro cementárny, vápenky a jiná zařízení pracující za teplot do 950 (C. Ocel podle vynálezu, obsahující v hmotnostním množství uhlík stopy až 0,12 % mangan 0,20 až 0,80 % křemík 0,50 až 2,0 %, chrom 14,5 až 17,0 % fosfor stopy až 0,040 % síru stopy až 0,035 %, nikl stopy až 0,3 % a vyznačující je tím, že dále obsahuje hliník 0,10 až 0,35 %, má rovnoměrné mechanické...

Zařízení na stříhání krátkých prutů oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 232448

Dátum: 15.07.1986

Autori: Zábrš Evžen, Horčička Václav, Hora Pavel, Průša Václav

MPK: B23D 17/00

Značky: oceli, zařízení, krátkých, stříhání, prutů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno stojany se spojovacími tyčemi, na nichž jsou uloženy axiálně přestavitelné střihací hlavice a ramena vyhazovačů, která jsou rozmístěna mezi kladkami dopravníku. g vnitřní straně dopravníku navazují šikmé skluzy, ukončené nad střihacími hlavicemi. Koncový stojan je opatřen zasunovačem ocelových prut. Střihací hlavice jsou tvořený nožovou z opěrnou deskou rozebíratelně spojenými v části rovinných ploch. Nožová deska je...

Řídicí obvod procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232447

Dátum: 15.07.1986

Autor: Janda Petr

MPK: G06F 9/06

Značky: obvod, procesoru, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládání a koordinace činností mikroprogramem řízeného procesoru sestávajícího z několika asynchronně pracujících částí. Zapojení koordinuje činnost asynchronně pracujících částí procesoru na základě řídicích signál z těchto částí během provádění mikroinstrukce, při spuštění nebo zastavení procesoru vnějšími nebo vnitřními ovládacími signály a při zastavení procesoru v případě poruchy. Ovládání procesoru se provádí pomocí dvou blokovacích...

Textilní plošný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232446

Dátum: 15.07.1986

Autori: Soviš Vratislav, Fuchs Petr, Sládeček Alexander, Vyskočilová Jiřina

MPK: D06Q 1/02, D06C 23/00

Značky: výroby, plošný, útvar, textilní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen využití v textilním průmyslu jako nosný podklad pro vyšívání nažehlovacích motivů, které se aplikují na prádlové výrobky, vrchní ošacení apod. Podstatou vynálezu je textilní plošný útvar v podobě tkaniny, pleteniny nebo netkané textilie, napuštěný ochrannou vrstvou z alkalických křemičitanů a dalšími chemikáliemi. Ochranná vrstva zajišťuje zasušení těchto dalších chemikálií - hlinitých solí kyseliny sírové nebo chlorovodíkové a...

Způsob čiřených surových vod a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232445

Dátum: 15.07.1986

Autori: Mader František, Moravec Jaroslav

MPK: C02F 3/22, C02F 1/52

Značky: zařízení, způsobu, surových, způsob, čiřených, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čiření barevných, zakalených nebo jinak znečištěných vod pomocí hydroxidu vápenatého je uhličitanu vápenatého, který je v průběhu procesu čiření rozkládán kysele reagujícími chemickými činidly a zařízení k provádění tohoto způsobu.

Těleso držáku kartáče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232444

Dátum: 15.07.1986

Autor: Gatěk Zdeněk

MPK: H01R 39/40

Značky: kartáče, těleso, držáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tělesa držáku kartáče, které je do krytu stroje uchyceno pomocí jedné, nebo několika axiálních, pružně ohebných chlopní, jež jsou ohýbatelné kolmo k ose tělesa držáku a jsou postaveny šikmo vzhledem ke stěně otvoru, v němž je držák zasunut. Chlopně mohou být nad tímto otvorem je pod ním přerušeny, což zaručuje přesnější axiální umístění a fixaci tělesa drž ku v krytu stroje.

Zařízení pro zajištění rovnoměrnosti indukčního ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232443

Dátum: 15.07.1986

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar

MPK: H05B 6/02

Značky: ohřevu, zařízení, indukčního, zajištění, rovnoměrnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je součásti ohřívacích kovárenských strojů. Zajišťuje ohřev ohřívané součásti tím, že ohřívanou součástí během ohřevu otáčí. Zařízení pro zajištění rovnoměrnosti indukčního ohřevu, umístěné před induktorem je souose s induktorem, má pouzdro s nuceným otáčením, na kterém jsou po obvodu upevněny odpružené upínací segmenty.

Dvoulátková vícenásobná tryska vhodná zejména pro vytváření monodisperze částic kulovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232442

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pinkas Václav, Melichar František, Červenková Jarmila, Havelka Oto, Šeps Vít

MPK: B05B 1/02

Značky: tryska, zejména, částic, kulovitého, monodisperze, vhodná, dvoulátková, tvaru, vícenásobná, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoulátková vícenásobná tryska je určena pro přípravu monodisperzních kulovitých částic kapaliny v nosném médiu tj. v nemísitelné kapalině např. oleji. Vzájemná dispergace jedné nemísitelné kapaliny v druhé pomocí této trysky je vhodné pro přípravu sorbentů, katalyzátorů a jaderných paliv v podobě částic kulovitého tvaru o stejné velikosti. Pomocí této trysky lze připravovat částice hydrogelu o předem zvolené velikosti v rozsahu 0,2 mm až 0,8...

Závěsový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 232441

Dátum: 15.07.1986

Autor: Němec František

MPK: F16B 17/00

Značky: závěsový

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční prvek je tvořen speciálně tvarovaným závěsem a objímkou s kruhovitým otvorem. Aplikace těchto závěsů umožňuje podstatně zjednodušit výrobu celé řady výrobků, uspořit náklady na materiál a energii při jejich výrobě, zmenšit pracnost jejich montáže a demontáže, snížit náklady na přepravu a skladování, využívat zbytkový a podřadný materiál apod. Konstrukční prvek je výrobně jednoduchý, obě jeho části lze výhodně vyrábět z různých...

Zařízení k provádění způsobu pokládání topných kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232440

Dátum: 15.07.1986

Autor: Janáček Eduard

MPK: H02G 9/02

Značky: topných, způsobu, provádění, pokládání, kabelů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu je určen k pokládání topných kabelů. Účelem vynálezu je zjednodušení instalace topných kabelů bez použití nevratných pomůcek. Předmět vynálezu je závislý na AO č. 232 018, které zjednodušuje tím, že pomocný montážní rám má na příčných lištách vytvořeny zářezy pro uložení meandru topného kabelu. Toto zařízení se uplatní zvláště při pokládání velkého množství polí menších rozměrů, stejné velikosti a provedení.

Způsob výroby práškové mikrokrystalické oxycelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232439

Dátum: 15.07.1986

Autori: Langr Stanislav, Blažíček Ivan

MPK: C08B 15/02

Značky: mikrokrystalické, výroby, práškové, způsob, oxycelulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Při způsobu podle vynálezu se celulózový materiál, zejména ve formě vláken, například lintrů, pomocí řízené heterogenní hydrolýzy ve vroucí 0,5N až 4,5N kyselině dusičné jednak zbaví amorfního podílu a jednak se přemění v prášek, načež se reakční směs ochladí a pak se z ní oddělí prášková mikrokrystalická celulóza, která se ve vlhkém stavu oxiduje aktivací v kyselině dusičné, potom se zahustí odstředěním a vloží do hermeticky uzavíratelného...

Zapojení pro regulaci rychlosti krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232438

Dátum: 15.07.1986

Autori: Reljič Jakša, Sobek Pavel

MPK: H02P 8/00

Značky: regulaci, zapojení, motorů, krokového, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci rychlosti krokového motoru. Vynález spadá do oboru řídicí elektrotechniky - regulace krokových motorů a řeší problém, který spočívá v kolísání rychlostí krokování, vznikající změnou zátěže. K základní čítací jednotce přednastavené na časové zpoždění impulsu následujícího po informaci o provedeném kroku je přes elektronickou výhybku zapojena korekční čítací jednotka, odečítající časové zpoždění při zpomalení chodu vlivem...

Zabezpečovací brzda kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232437

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: B61H 13/20

Značky: zabezpečovací, kolejového, brzda, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zabrzdění kolejového vozidla za klidu po odpojení lokomotivy. Uvedeného účelu se dosáhne uložením pohybového šroubu 1 do závitového otvoru vodicího tělesa 4, které je připevněno na čele příčníku 5. Tlačnou hlavou 2 je pohybový šroub 1 opřen o konec tlačné tyče, která se svým druhým koncem opírá o vidlici 7 s vodítkem 8, která je kyvně spojena čepem s volnou pakou 12 a okem prvního stavěcího šroubu 13, který je...

Plužní těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 232436

Dátum: 15.07.1986

Autori: Brzkovský Karel, Souček Josef

MPK: A01B 15/02

Značky: plužní, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Plužní těleso podle vynálezu je určeno k orbě při dosažení optimálních pracovních a kvalitativních parametrů na různých půdách a při různých rychlostech. Slupice je opatřena dvěma spojovacími klouby, jejichž prostřednictvím je s ní skloubena pracovní tělese. S ním je jedním koncem sklouben lineární motor, který je svým druhým koncem přiklouben ke slupici nebo k plužnímu rámu.

Plužní těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 232435

Dátum: 15.07.1986

Autori: Brzkovský Karel, Souček Josef

MPK: A01B 15/02

Značky: těleso, plužní

Zhrnutie / Anotácia:

Plužní těleso podle vynálezu je určeno k orbě při dosažení optimálních pracovních a kvalitativních parametrů na různých půdách a při různých rychlostech. Ke slupici, k níž je připevněna radlice nebo k plužnímu rámu je přiklouben lineární motor. Ten je na svém druhém konci sklouben s odhrnovačkou, opatřenou dvěma spojovacími klouby.

Zařízení na vyklápění ohradových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 232434

Dátum: 15.07.1986

Autori: Král Jiří, Rychtrmoc Josef

MPK: B65G 7/00

Značky: zařízení, vyklápění, ohradových, palet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyklápění ohradových palet ve skladovém hospodářství nebo v dílenském provozu a řeší problém posuvu vyklápěné ohradové palety tak, aby materiál byl vysypáván dále od pevného rámu, dociluje se snížení energetické náročnosti na vyklápění a zmenšení manipulačního prostoru. Podstata vynálezu spočívá v tom že na každou z obou bočních stran vyklápěcího rámu je připevněna jedna odvalovací kladka, dosedající na odvalovací plochu,...

Zapojení pro pneumatické ovládání pružinové zajišťovací brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232433

Dátum: 15.07.1986

Autor: Lupínek Josef

MPK: B60T 13/38

Značky: pneumatické, ovládání, brzdy, zajišťovací, pružinové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro pneumatické ovládání pružinové zajišťovací brzdy které je zvláště vhodné pro kolejová vozidla. Pro normální provoz je mezi přístrojovým vzduchojemem a vzduchovým válcem pružinové zajišťovací brzdy umístěn elektropneumatický ventil a pro nouzový provoz brzdy je mezi výstupem elektropneumatického ventilu a hlavním brzdovým potrubím ustaven trojcestný kohout. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektropneumatický ventil...

Zařízení pro vyloučení vlivů tepelných deformací částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232432

Dátum: 15.07.1986

Autor: Opletal František

MPK: B23Q 11/00

Značky: vyloučení, deformací, vlivů, strojů, částí, tepelných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyloučení vlivů tepelných deformací částí strojů vůči sobě vázaných, sestávající z dilatační lišty uložené v tělese vřeteníku, zhotovené z materiálu rozdílné tepelné roztažnosti než je materiál uvedeného vřeteníku stroje, přičemž uvedená dilatační lišta je v tělese vřeteníku upevněna jedním koncem, zatím co druhý její konec je volný. S dilatační lištou je spřaženo měřítko s induktosynem, nebo v optoelektrickém...

Zakládací zařízení bubínku vložkového zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232431

Dátum: 15.07.1986

Autori: Richter Jiří, Smělý Jiří, Seidl Josef

MPK: B65H 9/00

Značky: zařízení, bubínku, vložkového, zámku, zakladači

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešena nová konstrukce zakládacího zařízení bubínků vložkového cylindrického zámku. Zařízení automatizuje zcela zakládání a orientování bubínků do pohybujícího se upínače protahovacího stroje tak, že odklopné otočné kolečko a odklopná odpružená jehla zajišťuje požadovanou polohu bubínku v upínači, opatřeném odpruženou čelistí, přičemž upínač je odpruženě a otočně uložen na čepu.

Zesilovač s automatickou regulaci zisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232430

Dátum: 15.07.1986

Autor: Seka Jan

MPK: H03G 3/00

Značky: regulaci, automatickou, zesilovač, zisku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu realizuje zesilovač, který na svém výstupu udržuje televizní signál s měřicím řádkem na stanovené jednotkové velikosti. Jeho předností proti dosud známým řešením je jednoduchost zapojení. V zesilovacím kanálu je pouze regulační obvod a zesilovač s dolní propustí na výstupu. V regulační smyčce jsou dva vzorkovací obvody zesilovač s korekcí a integrátor. Zapojení může být využito i v automatických korektorech úrovně...

Způsob podávání práškovitých hmot ze zásobníků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232429

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ježek Josef, Vala Libor, Vrzáček Miroslav, Alexander Radko

MPK: B65G 53/16

Značky: způsob, zásobníku, podávání, tohoto, provádění, způsobu, zařízení, práškovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je způsob podávání práškovitých hmot ze zásobníků a zařízení k provádění tohoto způsobu. Uvedeného způsobu podávání se dosáhne fluidizací práškovité hmoty v zásobníku, čímž se práškovitá hmota stává tekutou a natéká nátokovým otvorem umístěným v nejnižším místě zásobníku do podávací sekce, odkud je dále dopravována proudem podávacího vzduchu. K fluidizaci se využívá okolního atmosférického vzduchu prostupujícího porézním dnem...

Budič induktivního měřicího zařízení délek nebo uhlů na principu induktosynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232428

Dátum: 15.07.1986

Autor: Mariák Ferdinand

MPK: G01D 5/22, G01R 33/00

Značky: zařízení, budič, induktivního, úhlu, měřicího, induktosynu, délek, princípu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, že umožňuje vyrábět namísto dvouvrstvých vodičů jednovrstvé tím, že plošná vinutí obou vrstev jsou na izolačních fóliích první a druhé vrstvy umístěna tak, že část délky aktivních vodičů první vrstvy a obdobná část délky aktivních vodičů druhé vrstvy vy tvoří jednu vrstvu s izolačními nosiči po obou stranách této vrstvy a s pomocnými propojovacími vodiči a spojkou aktivních vodičů první a druhé vrstvy. Pomocné propojovací...

Diferenční zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 232427

Dátum: 15.07.1986

Autor: Havlíček Václav

MPK: H03F 3/00, H03F 1/00

Značky: diferenční, zesilovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení diferenčního zesilovače s operačním zesilovačem, které umožňuje podle potřeby zvětšit dovolené vstupní napětí bez ovlivnění dosažitelného zesílení zesilovače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi invertující vstup operačního zesilovače je nulový uzel je zapojen přídavný odpor.

Způsob stanovení měrné rozpojovací síly zemin obsahujících jílové minerály

Načítavanie...

Číslo patentu: 232426

Dátum: 15.07.1986

Autor: Jochman Jaroslav

MPK: G01L 1/26

Značky: obsahujících, stanovení, síly, rozpojovací, jílové, minerály, zemin, způsob, měrné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká stanovení měrné rozpojovací síly zemin s obsahem jílových minerálů J (45 až 75 %), které mají vlhkost v objemu W (20 až 45 %) při jejich těžbě kolesovými a korečkovými rypadly, Podstatou vynálezu je, že se průzkumnými vrty odeberou vzorky zeminy ze známé hloubky v počtu úměrném mocnosti vrstev jednotlivých zemin tvořících lávku budoucí těžby. U jednotlivých. vzorků zeminy se stanoví vlhkost v objemu W (%) a obsah jílových...

Způsob odstraňování kazové vrstvy chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232425

Dátum: 15.07.1986

Autori: Komberec František, Moravec Miroslav

MPK: C25F 5/00

Značky: odstraňování, chromu, způsob, kazové, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování kazové vrstvy chromu ozdobných dílů automobilu. Podstata řešení spočívá v tom, že se díly s kazovou vrstvou ponoří do lázně sestávající z 15 hmotnostních dílů 33 % kyseliny solné a 1 hmotnostního dílu 96 % kyseliny sírové, do které se zavede stejnoměrný proud v rozmezí 3,5 až 8 V a 1 000 až 2 000, přičemž díl s kazovou vrstvou chromu se zapojí jako katoda.

Barvený anorganický pigment a plnivo a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232424

Dátum: 15.07.1986

Autori: Svoboda Lubor, Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav, Halamová Květoslava, Jiráková Dagmar

MPK: C09C 3/08

Značky: anorganický, barvený, způsob, jejich, výroby, pigment, plnivo

Zhrnutie / Anotácia:

Barvené anorganické pigmenty a plniva na bázi oxidu titaničitého litoponu, oxidu zinečnatého blanc-fixe oxidu železitého, oxidu křemičitého, caolinu a křídy, dodatečně povlečené organickými barevnými pigmenty, které jsou upevněny na jejich povrch pomocí kovových hydroxidů a/nebo oxidu křemičitého, se připravují tak, že se organický barevný pigment nanáší při teplotě 60 (C na podkladový materiál s upevňuje se pomocí kovových hydroxidů a/nebo...

Zařízení pro stabilizaci stejnoměrné výšky pracovních rámů nad terénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232423

Dátum: 15.07.1986

Autor: Augustin Václav

MPK: A01G 25/09

Značky: stabilizaci, výšky, terénem, rámu, stejnoměrné, zařízení, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stabilizaci stejnoměrné výšky pracovních rámu nad terénem je vynálezem, který se týká zemědělské dopravy. Vynález řeší vyloučení přenosu výkyvů pracovního stroje vzniklých nerovností terénu, které jsou přenášeny přes odpružení na zavěšeny postřikový rám. Současně vynález řeší problémy rovnání sklonu stroje na svahu, vzniklého propružením spodních per. Podstata vynálezu spočívá v tom že pracovní rám je zavěšen nad svým těžištěm a...

Zapojení pro fázovou kompaundaci synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232422

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ledr Zdeněk, Bažil Jiří

MPK: H02P 7/40

Značky: kompaundaci, fázovou, motorů, zapojení, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro fázovou kompaundaci synchronního motoru, u nějž má být při velkém rozsahu zatížení udržován účiník na stálé hodnotě, např. cos( = 1. Při odlehčení pracuje motor s účiníkem kapacitním. Známé zapojení pro fázovou kompaundaci, provedenou proudem časově předbíhající fáze, je schopné pracovat s účiníkem cos( = 1 v rozsahu zatížení synchronního motoru od 25 % do 130 % jeho jmenovitého zatížení. Vynález umožňuje rozšířit...

Stabilizační zařízení plasmového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232421

Dátum: 15.07.1986

Autori: Polidor Jaromír, Zvěřina Karel, Szabó Josef, Tlučhoř Zdeněk, Kroupa Petr

MPK: H05H 1/26

Značky: plasmového, zařízení, generátoru, stabilizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší konstrukci stabilizačního zařízení plazmového generátoru používajícího různé stabilizační kapaliny. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření přechodového dílu, tvořeného clonou nebo štěrbinou a rozdělujícího stabilizační systém generátoru na dva relativně samostatné okruhy.

Zapojení pro synchronní vyhodnocení signálů z přírůstkových mechanicko elektrických převodníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232420

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vančura Bohumil, Tomšů Josef

MPK: G06K 11/00

Značky: elektrických, přírůstkových, mechanicko, zapojení, převodníku, vyhodnocení, signálu, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizační, měřicí a řídicí techniky, kde se pro snímání mechanického posuvu nebo uhlu natočení používá přírůstkových převodníku (inkrementálních čidel). Zapojení podle vynálezu řeší vyhodnocení výstupných impulsů z těchto čidel bez vzniku chybového signálu při změně snímaného pohybu. Zapojením podle vynálezu, které využívá synchronního řízení, synchronních monostabilních klopných obvodů, invertorů a součtových...

Prostředek pro postřik k zamezení zmrznutí květů, poupat a mladých plodů, zejména ovocných stromů a keřů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232419

Dátum: 15.07.1986

Autor: Trojánek František

MPK: A01N 59/14

Značky: keřů, prostředek, ovocných, stromů, poupat, květů, zamezení, zejména, postřik, plodů, mladých, zmrznutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru sadařství a řeší problém poškození poupat, květů, případně mladých plodů ovocných stromů a keřů mrazem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obsahuje od 70 do 90 % hmot. anorganické sloučeniny boru např. soli kyseliny borité, a od 10 do 30 % hmot. síranu hořečnatého MgS04, a dále obsahu je na 1 díl hmot. účinných látek 60 až 100 dílů hmot. rozpouštědla.

Způsob automatického zastavení víceválcového pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232418

Dátum: 15.07.1986

Autori: Koudelka Ludvík, Držmíšek Jaroslav

MPK: F04B 49/02

Značky: pístového, automatického, kompresoru, zastavení, víceválcového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob automatického zastavení víceválcového pístového kompresoru při poruše zejména výtlačných samočinných ventilů, při němž se měří a vyhodnocuje rozdíl mezi výtlačnou teplotou jednotlivých válců, případné válcových hlav a teplotou jejich společného výtlaku. Při dosažení nastavené hodnoty teplotního rozdílu se vytvoří impuls pro automatické vypnutí poháněcího stroje kompresoru, nebo pro přímé zastavení kompresoru.

Pomůcka pro udržení průchodnosti dýchacích cest u bezvědomého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232417

Dátum: 15.07.1986

Autor: Hugo Jan

MPK: A61M 16/00, A61B 1/24

Značky: udržení, průchodnosti, dýchacích, pomůcka, bezvědomého

Zhrnutie / Anotácia:

Pomůcka pro udržení průchodnosti dýchacích cest u bezvědomého je tvořena pružinou tvaru otevřeného oválu nebo spirály, která je na konkávní straně uprostřed své délky a na obou koncích opatřena měkkými podložkami 2. Pružina 3 se střední podložkou 1 se opře o horní čelist nebo nos, popř. lícní kosti a koncové podložky 2 se zaklenou za dolní čelist. Pružina 3 vyvine tah předsunující dolní čelist.

Čelist pro upínání nebo podpírání nerovinných ploch součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232416

Dátum: 15.07.1986

Autor: Skorková Renata

MPK: B23Q 3/06

Značky: součástí, čelisť, upínání, nerovinných, podpírání, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeným předmětem je čelist pro upínání nebo podpírání nerovinných ploch součásti tvořené tělesem,ve kterém je uložen upínací prvek např. kuličky, kde v tělese jsou uloženy výsuvné lamely a odpružená přítlačná deska, kde boční stěna je tvořena výsuvnou deskou.

Obvod pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232415

Dátum: 15.07.1986

Autori: Janda František, Prokeš Josef

MPK: H01H 37/00, H03K 17/68, H05B 1/02...

Značky: spínacího, spínání, prvků, obvod, rozpínacím, kontaktem, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší obvod pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem. Účelem vynálezu je realizace jednoduchého, levného a spolehlivého obvodu pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že mezi řídicí elektrodu (9) a anodu (8) polovodičového spínacího prvku (1) je připojen obvod (3) fázového natočení řídicího proudu. Rozpínací kontakt (4) je připojen mezi řídicí elektrodu (7)...

Zařízení na kontrolu útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 232414

Dátum: 15.07.1986

Autor: Škop Petr

MPK: D03D 51/34

Značky: nitě, útkové, zařízení, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na kontrolu útkové nitě na tkacích strojích s navíječem, zahrnující čidlo, připojené na vyhodnocovací obvod. Jeho podstata spočívá v tom, že fotoelektrické čidlo je umístěno ze nosičem návinu útku navíječe, přičemž jeho vysílač a přijímač jsou uspořádány příčné k dráze rotace odtahované útkové nitě.

Napětím řízený výkonový zatěžovací odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232413

Dátum: 15.07.1986

Autor: Lojek Bohumil

MPK: H01C 10/00, H01C 13/02

Značky: odpor, řízený, výkonový, zatěžovací, napětím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů automatického oživování a testování elektronických obvodů, při nichž je činnost řízena počítačem nebo je jinak mechanizována. Vynálezem je řešen problém náhrady rozměrných vinutých odporů polovodičovým prvkem. Podstata vynálezu spočívá ve využití tranzistoru jako aktivního odporu, jehož hodnota (velikost) je určena řídicím napětím. Tranzistor je ovládán řízeným proudovým zdrojem a příslušnou zpětnovazební sítí zajišťuje...

Zavěšení trubkových systémů pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232412

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kubec Jiří, Randula Rudolf, Prchal Jozef, Stejskal František

MPK: F16L 3/22

Značky: trubkových, zavěšení, pecí, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavěšení trubkových systémů reakčních nebo ohřevných pecí pomocí lan kladek, závaží, táhel a pák. Zavěšení pomocí lan střídavě vedených kladkami závěsů ke konstrukci a kladkami závěsů trubek, kde lana jsou jedním koncem ukotvena k nosné konstrukci a druhým koncem k protilehlým závažím, jehož podstata spočívá v tom, že místa kotvení (8) dvou lan (2) jsou ve vztahu k závažím (1) zrcadlově stranově vystřídána. Kladky (3) závěsů...