Archív za 1986 rok

Strana 75

Výložník pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 233039

Dátum: 15.08.1986

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/88

Značky: sací, bagry, výložník

Zhrnutie / Anotácia:

Výložník je určen pro sací bagry a umožňuje konstantní náklon sacího ústí k bagrovanému bloku zeminy při všech hloubkách bagrování. Je toho dosaženo tím, že paralelně k hlavnímu rámu je uspořádán alespoň jeden vedlejší rám. Oba rámy jsou na jednom konci otočně uchyceny k tělesu sacího bagru a na jejich druhých koncích je také otočně uchycen držák s pevně připojeným sacím ústím. Spojnice kolmých průmětů otočných bodů obou výložníku do vertikální...

Zařízení pro vyhodnocování korekce tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233038

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vaník Jindřich, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/08

Značky: vyhodnocování, zařízení, válcovacích, mezery, tvářecí, stolic, korekce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyhodnocování korekčního signálu k získání skutečné válcovací mezery válcovacích stolic. Podstatou vynálezu je takové zapojení převážně analogových měřitelných signálů stolice majících vliv na změnu velikosti tvářecí mezery, které prostřednictvím součtových členů, analogové násobičky, lineárních a nelineárních členů spolu s D/H a A/D převodníky vytvoří vhodný signál pro potřebu korekce údajů při nepřímém číslicovém...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 233037

Dátum: 15.08.1986

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, sestávající z kulového kloubu, ke kterému je připojen dřík (1). Na dříku (1) je uložena nejméně jedna pružná podélná lamela (2). Pružná podélná lamela (2) je k dříku (1) na jednom jeho konci uchycena pevně, zatímco na opačném konci je na něm uložena posuvně.

Zařízení k hydraulickému vyvážení regulační klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233036

Dátum: 15.08.1986

Autor: Špidla Jiří

MPK: F03B 15/00

Značky: regulační, hydraulickému, zařízení, klapky, vyvážení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je podstatné snížení velikosti krouticího momentu, působícího na regulační klapku v celém jejím regulačním rozsahu. Uvedeného účelu se dosáhne pomocnou klapkou, vestavěnou v plášti skříně spirály. Otáčením kolem čepu se pomocná klapka vyklápí tak, že při zavření regulační klapky na tuto dosedne.

Děrovací stolice s kalibrací válců přizpůsobenou válcování nad osou stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233035

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří

MPK: B21B 31/00, B21B 13/10

Značky: válcování, přizpůsobenou, děrovací, kalibraci, válců, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kalibrace pracovních válců dvouválcové děrovací stolice s rovnoběžnými válci ve vodorovné rovině a s osou válcování nad osou stolice. Řeší problém zajištění souososti trnu a trnové tyče s válcovaným provalkem. Účelu je dosaženo zajištěním symetrických vzdáleností osy válcování k povrchu levého i pravého válce pomocí rozdílných poloměrů pracovních válců v příslušných řezech. Výhodou použití je snížení vibrací a dynamického...

Způsob současného stanovení celkové spotřeby kyslíku, celkového organického uhlíku, případne celkové síry ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 233034

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rezl Vlastimil, Kameníková Irena

MPK: G01N 31/08

Značky: celkové, stanovení, spotřeby, síry, celkového, způsob, kyslíku, současného, uhlíku, organického, případně, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu je, že se vzorek vody podrobí oxidační pyrolýze za teploty 500 až 1 100 oC v plynné směsi hélia a 1 až 20 % objemových kyslíku, přičemž úbytek kyslíku, oxid uhličitý, příp. i oxid siřičitý, se po oddělení vody separují a stanoví. Způsob je určen k analýze vody pitné, užitkové i odpadní.

Způsob výroby 7-acyloxymethyltricyklo/2,2,1,02,6/heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233033

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Prošek Zdeněk, Veselý Ivan, Šmíd Ivan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

Značky: výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 7-acyloxymetyltricyklo-/2,2 1,02,6/heptan-2-onů obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, oxidací příslušného hydroxyderivátu chlorem za přítomnosti heteroaromatické báze v prostředí halogenového alkanu obsahujícího 1 až 3 atomy uhlíku při teplotě 10 °C až teplotě varu rozpouštědla při molárním poměru reakčních složek hydroxyesteru obecného vzorce II: chloru : heteroaromatické bázi 1 : 1...

Dávkovač jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233032

Dátum: 15.08.1986

Autori: Škubna Jan, Lukáš Stanislav

MPK: B65G 65/30, B65G 65/32

Značky: dávkovač, zrnitých, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je to, že k regulaci otáček, která je hlavní regulací, přistupuje další regulace dávkování zvětšováním aktivní části rotačního dávkovacího válečku. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na dávkovací hřídel 1 uvnitř tělesa 5 je navlečen rotační váleček 2 uzavírající násypku 10 z jedné strany a dávkující jemně zrnitou hmotu do miskovitých vybrání po svém obvodě a pevný váleček 3 uzavírající násypku 10 z druhé strany.

Způsob barvení a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233031

Dátum: 15.08.1986

Autori: Švéda Karel, Tajovský Miloš

MPK: D06B 5/14

Značky: provádění, způsob, barvení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení volného textilního materiálu, určený pro textilní průmysl, při kterém je volný textilní materiál během celého procesu barvení plynule a stejnoměrně stlačován, přičemž zařízení k provádění uvedeného způsobu barvení se vyznačuje tím, že vložka 1 s barveným materiálem, víkem 2 a šroubem 5 spočívá na hlavě 4 dna, která je opatřena vedením 11, v němž je posuvně uložena matice 6 pevně spojená s vodicí tyčí 7, jež je pomocí spojky 8...

Zařízení pro odměřování polohy tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 233030

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G01B 7/14

Značky: zařízení, polohy, odměřování, tělesa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odměřování polohy tělesa. Podstatou vynálezu je, že sestává z generátoru střídavého napětí, vyhodnocovací jednotky a sestavy cívek s alespoň dvěma vinutími, přičemž jednotlivé cívky jsou rozmístěny podél dráhy odměřovaného tělesa a jejich primární vinutí jsou připojena k navzájem vůči sobě fázově posunutým výstupům generátoru střídavého napětí, zatímco sekundární vinutí cívek jsou připojena ke vstupům vyhodnocovací...

Vakuový filtrační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233029

Dátum: 15.08.1986

Autori: Škarka Alois, Přikryl Pavel

MPK: B01D 35/28

Značky: filtrační, prístroj, vakuový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vakuového filtračního přístroje, zejména pro filtraci biologických membrán, napojeného na vodní vývěvu. Je tvořen pláštěm, na němž je nasazeno horní víko, opatřené komínky s otvory, v nichž je uložena síťka a na ní skleněný vláknitý filtr. Plášť je uchycen k hornímu víku prostřednictvím přítlačné matice a středového šroubu, v němž je vytvořen otvor, napojený na vodní vývěvu. Vynález bude, využíván k účelům podtlakové filtrace,...

Zařízení pro kotvení důlního jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233028

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klimunda Antonín, Pavliska Jiří

MPK: B66C 23/78

Značky: kotvení, zařízení, jeřábu, důlního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru kotvení jeřábů a prac. plošin a týká se kotvení jeřábu s výložníkem v podmínkách hlubinných dolů. Podstata spočívá v tom, že zařízení sestává ze stabilizačních a přítlačných opor, uchycených nebo uložených na skříňovém nosníku (3) s pevným sloupem (4) spolu s výložníkem (5), z nichž tři stabilizační opory (1) jsou připojeny pomocí vysouvatelných a otočných ramen (2) a jedna přítlačná opora (6) je uložena kloubově ve středu...

Zařízení pro řízení dvojice pohonů trakčního vozidla s pulsními měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 233027

Dátum: 15.08.1986

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

MPK: B60L 15/32

Značky: dvojice, zařízení, měniči, vozidla, trakčního, řízení, pohonů, pulsními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší řízení trakčního vozidla, kde pro pohon je použito dvou trakčních motorů. K tomuto účelu je použito jednoho zadávacího členu pro režim "jízda" i režim "brzda" ovládaného dvěma mechanickými ovládači. Pro regulaci proudu trakčními motory je použito tyristorové regulace se dvěma pulsními měniči a dvěma regulátory. Z jednoho regulátoru je řízeno zeslabování budicího pole obou trakčních motorů. Zařízení podle vynálezu zajišťuje souběh...

Těsnění pístnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233026

Dátum: 15.08.1986

Autori: Víšek Miroslav, Havlas Jan

MPK: F16J 7/00

Značky: pístnice, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění pístnice, po které se posouvá hydraulický nebo pneumatický válec, zahrnující pouzdro s ucpávkou, u kterého je pouzdro s ucpávkou radiálně vykývnutelné. Za tím účelem je pouzdro opatřeno radiálním vybráním, do kterého zapadá radiální výběžek pláště pevně upevněného na válci.

Zařízení pro ustavování do zvoleného pracovního místa v rovině nosníku pro prostředek na štítkování u kompletovacích automatů elektrických iniciátorů, zejména elektrických důlních rozbušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233025

Dátum: 15.08.1986

Autor: Dušek Pavel

MPK: F42C 11/00

Značky: zejména, ustavování, důlních, kompletovacích, štítkování, iniciátorů, rovině, místa, prostředek, nosníků, automatu, zvoleného, pracovního, zařízení, elektrických, rozbušek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na označování časových stupňů elektrických iniciátorů, zejména elektrických rozbušek, prostřednictvím štítků umístěných na přívodním vodiči ve smyčce při sestavě elektrických iniciátorů na kompletačních automatech. Účelem vynálezu je použít jednoduššího zařízení pro ustavení prostředku pro štítkování na kompletačním automatu, ovládaném jen z jednoho směru. Je to realizováno použitím stavěcího šroubu s klínovou maticí...

Výkonová polovodičová součástka pro vysoké pracovní kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233024

Dátum: 15.08.1986

Autori: Muller Ilja, Šimko Timotěj, Pína Bohumil, Homola Jaroslav

MPK: H01L 29/74

Značky: pracovní, výkonová, kmitočty, polovodičová, vysoké, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoké pracovní kmitočty. Součástka je řešena tak, že katodová emitorová vrstva a vrstva řídicí báze je vertikálně členěná, přičemž pomocná řídicí oblast je části své plochy ve vertikálním směru zapuštěná ve vrstvě řídicí báze do hloubky větší než 3 ?m pod rozhraním s katodovou emitorovou vrstvou. Přechod mezi první bází a anodovou emitorovou vrstvou má gradient koncentrace příměsí větší než...

Způsob řízení spalovacího procesu bohatých topných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233023

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pihert Dobromil

MPK: C10K 3/00

Značky: spalovacího, bohatých, řízení, způsob, topných, procesu, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předehřevu topných plynů jako zemního, koksárenského, propan-butanových směsí odpadním teplem z pecí. Topný plyn se před spalováním směšuje s předehřátou vodní párou o teplotě 500 až 900 oC v poměru 0,05 až 1,5násobku ekvivalentní dávky pro reakci na vodní plyn. S výhodou se směs v rekuperátoru ohřívá spalinami před zavedením do hořáku na teplotu 600 až 750 oC.

Pila pro dělení tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233022

Dátum: 15.08.1986

Autori: Fekar Vladimír, Lukáš Josef

MPK: B23D 47/00

Značky: dělení, tyčového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyvinout pilu pro dělení tyčového materiálu s přímočarým vedením dělicího kotouče, u které nebude docházet k poruchovosti vedení saní a bude možnost seřídit provozní vůli vedení saní a u které nebude docházet ke znečišťování upínacího ústrojí tyčového materiálu. Za tím účelem jsou nosné kladky saní a vodicí lišty na rámu pily, nad kterými jsou na rámu pily upraveny opěrné lišty, prizmatického profilu. Nosné kladky jedné řady...

Pouzdro cívky chapače pro šicí stroj s vázaným stehem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233021

Dátum: 15.08.1986

Autori: Strya Josef, Štěpánek Miloslav

MPK: D05B 57/26

Značky: stehem, stroj, pouzdro, šicí, cívky, vázaným, chapače

Zhrnutie / Anotácia:

K omezení přeběhu cívky chapače při zastavení šicího stroje je ve dnu pouzdra cívky uspořádán alespoň jeden permanentní magnet, s výhodou několik magnetů, a to v odstupu od k němu přivráceného čela cívky zhotoveného z ferromagnetického materiálu.

Dvouřadé valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 233020

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zapf Ernest, Kollár Vojtech, Koudela Vojtěch

MPK: F16C 33/60

Značky: valivé, ložisko, dvouřadé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší valivé ložisko se dvěma řadami válečků nebo kuželíků, jejichž osy jsou vzájemně zkříženy. Vnější a vnitřní kroužky ložiska sestávají ze dvou dílů, z nichž v prvních dílech jsou provedeny jednak dvě oběžné dráhy, jednak jedna oběžná dráha. Ve druhých dílech je pouze po jedné oběžné dráze. Oběžné dráhy jsou uspořádány proti přiléhajícím čelům všech dílů obou kroužků. Provedení ložiska podle vynálezu umožňuje vytvoření požadovaného...

Pracovní valník pro horizontální plynulé odlévání kovů, zejména oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 233019

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Tučník Drahomír

MPK: B22D 11/128

Značky: pracovní, kovů, horizontální, odlévání, valník, oceli, zejména, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení třecích odporů a velikost sil, potřebných k vyvození kmitavého pohybu odlévané tyče. Uvedeného účelu se dosáhne pracovním valníkem podle vynálezu, kde poháněné válečky (5) jsou umístěny mezi volnými válečky (6), které jsou upraveny na prvních ramenech (8) dvojramenných pák (9) a jejich každé druhé rameno (10) je čepem (11) spojeno se společným táhlem (12), jež je napojeno na ovládácí ústrojí (13).

Posuvné bednění, zejména pro stavbu průmyslových komínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233018

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hopp Jaroslav, Ježek Bohumil

MPK: E04G 11/20

Značky: zejména, posuvné, průmyslových, komínů, bednění, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku zvýšení produktivity a bezpečnosti práce při výstavbě vysokých štíhlých objektů, zejména průmyslových komínů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výměnné bednicí prvky jsou alespoň v jednom místě připojeny prostřednictvím připojovacích šroubů k výměnnému prvku nosníku. Tento výměnný prvek nosníku je vytvořen ve tvaru písmene U, je hybně uložen na vnější, případně vnitřní noze stolice.

Způsob vytvoření kontaktní vrstvy molybdenových dilatačních elektrod výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233017

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zamastil Jaroslav, Ramajzl Karel, Šimko Timotěj, Baloun Vladislav, Stejskal Pavel

MPK: H01L 21/28

Značky: vytvoření, dilatačních, molybdénových, vrstvy, způsob, polovodičových, výkonových, kontaktní, elektrod, součástek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výrazná úspora stříbra a snížení pracnosti při výrobě kontaktní vrstvy molybdenových dilatačních elektrod při zachování jejich požadovaných vlastností. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se molybdenová elektroda opatří vrstvou niklu tlouštky 0,5 až 3 ?m, na kterou se nanese první vrstva stříbra tlouštky 1 až 3 ?m. Po jejím zažíhnutí se tato vrstva opatří druhou vrstvou stříbra tlouštky 6 až 10 ?m a zažíhne. Pro zlepšení...

Dvojčinný hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233016

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dvořák Jaroslav, Landsman František

MPK: F15B 9/16

Značky: hydromotor, dvojčinný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší řízení vzájemné polohy a pohybů beranů dvojčinného hydraulického lisu jedním dvojčinným hydromotorem se dvěma písty, u kterého je pohyb a poloha pístů a beranů řízena přívodem kapaliny do prostoru mezi písty hydromotoru. Podstatou vynálezu je, že ve válci hydromotoru jsou umístěny dva písty. Horní píst je spojen s vnitřní pístnicí, která prochází otvorem ve spodním pístu a ve vnější pístnici, kde je utěsněn vnitřním těsněním....

Hemoperfúzní kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 233015

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vavrouch Josef, Tlusťáková Marie, Kálal Jaroslav, Kulíšek Jiří, Horák Jiří

MPK: A61M 1/03

Značky: kolona, hemoperfúzní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hemoperfúzní kolony. Hemoperfúzní kolona zhotovená z biokompatibilního materiálu, vnitřně hladká, jejíž plášť sestává ze dvou identických polovin spojených svarem. Kolona je naplněna sorbentem umístěným mezi přepážkami z porézního materiálu a opatřena připojovacími koncovkami, jejíž podstata spočívá v tom, že obě poloviny pláště jsou tvořeny třemi vzájemně na sebe navazujícími komolekuželovými částmi, jejichž vnitřní povrch je s...

Závěsná tyčová clona nad vibračním zařízením pro třídění nebo dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233014

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kubín Sáva, Voznica Luděk, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/46

Značky: sypkých, zařízením, vibračním, dopravu, clona, třídění, tyčová, závěsná, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření regulačního prvku pro zajištění určité požadované výšky vrstvy sypkého materiálu, který působí současně jako sekundární závaží. Uvedeného účelu se dosáhne závěsnou tyčovou clonou podle vynálezu, sestávající z tyčí 1 umístěných vedle sebe v řadě šikmo vůči směru postupu sypkého materiálu 9 po vibračním zařízení 10, kde horní část každé tyče 1 je připevněna k pouzdru 2, volně uloženém na hřídeli 3 a dolní část je...

Zařízení pro odvádění vyflotovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233013

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rajdl Bohumil, Neuman Petr

MPK: B03D 1/14

Značky: kalů, vyflotovaných, zařízení, odvádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro provádění vyflotovaných kalů, pěn nebo plovoucích těles z hladiny flotačních jednotek, úpravárenských nebo jiných zařízení. Umožňuje dosáhnout vysoké účinnosti základního flotačního nebo úpravárenského procesu a přitom se do odváděné pěny nedostává voda z hladiny a neporušuje vrstvu plovoucích kalů, pěny nebo těles. Princip funkce zařízení spočívá v tom, že nejezdí lišty po celé hladině, ale pouze jediná lišta odebírá u...

Způsob výroby polovodičových diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 233012

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stöckelová Jaroslava, Zamastil Jaroslav, Šimko Timotěj

MPK: H01L 21/38, H01L 21/22, H01L 21/02...

Značky: polovodičových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby polovodičových diod na bázi monokrystalického křemíku typu N, při kterém se nejprve provede jednostranná difúze Al z roztoku Al/N03/3 v ethanolu nebo vodě s využitím jednostranného maskovacího účinku lesklého povrchu Si a Si deskami uloženými ve sloupci horizontálně na sobě, potom následuje oboustranná difúze donorů např. fosforu z plynné fáze. Potom se povrchová polovodičová vrstva typu N přiléhající k...

Zapojení hydraulických ventilových rozváděčů pro řízení dekomprese

Načítavanie...

Číslo patentu: 233011

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bořil Josef, Suchý Karel, Kasal Jan

MPK: F15B 13/02

Značky: dekomprese, ventilových, rozváděčů, řízení, zapojení, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení soustavy hydraulických a elektrohydraulických ventilových rozváděčů pro řízení dekomprese a odpadu z lisovních hydromotorů rychloběžných hydraulických lisů. Podstatou vynálezu je, že hlavní ventilový rozváděč je připojen přes škrticí prvky na pomocné ventilové rozváděče, které jsou řízeny elektrohydraulickými převodníky. Jeden z pomocných ventilových rozváděčů zajišťuje požadovanou rychlost otevírání hlavního ventilového...

Způsob repase dilatačních elektrod polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233010

Dátum: 15.08.1986

Autori: Valenta Jaromír, Šváb Petr

MPK: H01L 21/02

Značky: dilatačních, součástek, polovodičových, repase, způsob, elektrod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu repase dilatačních elektrod polovodičových součástek s kontaktní slitinovou vrstvou AgGe. Podstata vynálezu spočívá v tom, že slitinová kontaktní vrstva AgGe je chemicky odstraněna rozpuštěním ve zředěné HN03 a kovové stříbro je převedeno do roztoku ve formě AgN03, Potom se Ag převede přídavkem nadstechiometrického množství HC1 na AgCl, který se oddělí od GeCl4, dekantuje se a po promytí vodou se vysuší.

Prostředek pro odmašťování a čištění kovových dílů před kataforetickým nanášením nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233009

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dostál Jaroslav, Daněk Lubomír, Kühnl Zbyněk, Marčanová Zdeňka, Křížková Zdeňka

MPK: C23G 5/02

Značky: kataforetickým, čištění, prostředek, nanášením, před, nátěrových, dílů, kovových, odmašťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odmašťování a čištění kovového povrchu před kataforetickým nanášením nátěrových hmot. Prostředek je založen na bázi polyfosforečnanů alkalických kovů, organických hydroxykyselin a povrchově aktivních látek a lze jej použít k odmašťování povrchu oceli, hliníku i slitin hliníku. Vynálezu je možno využít v chemickém průmyslu při výrobě odmašťovacích prostředků.

Zařízení na čištění a omílání drobných kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233008

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kanta Štěpán, Damborský Karel, Šochman Zdeněk

MPK: B24B 31/04

Značky: kusových, předmětů, omílání, zařízení, drobných, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Na stojanu s výkyvným ramenem je upevněn rotační buben, který sestává z části čisticí a omílací a oddělitelné části násypné a třídicí. Násypná a třídicí část je opatřena sítem s krytem a na předním čele je zakončena límcem. Výkyvné rameno i rotační buben mají vlastní pohon. Čištění, omílání a třídění tovaru od čisticího média probíhá při rotaci bubnu v podélné ose v rozmezí poloh B a C. Průběh cyklu lze naprogramovat.

Katodová kontaktní struktura křemíkové desky výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233007

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zamastil Jaroslav, Šimko Timotěj, Stejskal Pavel

MPK: H01L 21/28

Značky: polovodičové, desky, výkonové, součástky, kontaktní, křemíkové, katodová, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úspory zlata při výrobě katodové kontaktní vrstvy výkonové polovodičové součástky. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na křemíkové desce je vytvořena první vrstva ze zlata, opatřená druhou vrstvou z materiálu méně ekonomicky náročného, např. stříbra nebo niklu. Druhá vrstva může být opatřena třetí ochrannou vrstvou ze zlata.

Vibrační zařízení pro třídění a dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233006

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: materiálů, vibrační, třídění, sypkých, dopravu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout vibrační zařízení pro třídění a dopravu sypkých materiálů, které umožňuje provést změnu úhlu vrhu a změnu působení výslednice impulsních sil vibrátorů. Za tím účelem je mezi bočnicemi skříně vibračního zařízení upraven příčník mezikruhového průřezu, na kterém je uložen nosný mezikus vibrátorů ve tvaru dvoudílné objímky, jejíž jednotlivé díly jsou navzájem spojeny šrouby.

Indukční ohřívací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233005

Dátum: 15.08.1986

Autori: Toman Otakar, Bělovský Jan

MPK: H05B 6/10

Značky: zařízení, indukční, ohřívací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká indukčního ohřívacího zařízení pro částečný ohřev tyčí, zejména v kovárnách. Zařízení sestává z induktoru, tlačky, hlavního suportu a vedení hlavního suportu, kde vedení hlavního suportu je rovnoběžné s osou induktoru. Podle vynálezu je tlačka uložena na hlavním suportu suvně s pohonem pomocí přímočarého vedení. Přímočaré vedení a pohon mohou být vytvořeny silovým válcem, kdy tlačka je upevněna k pístnici silového válce.

Nástavec vakuové, zejména laboratorní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 233004

Dátum: 15.08.1986

Autor: Večerková Jiřina

MPK: F27B 17/02

Značky: zejména, nástavec, vákuové, laboratorní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástavce vakuové, zejména laboratorní pece, a řeší dávkování vsázky, aniž by došlo k porušení vakua. Nástavec sestává z nádoby, opatřené po obvodu sklopnými zásobníky a podstatou vynálezu je, že každý zásobník je opatřen tavným odporovým drátem, napjatým mezi čelem zásobníku a stěnou nádoby, na který je napojen zdroj elektrického proudu.

Uhlovodíková směs pro směsné přenašeče na bázi tetrahydronaftalenu a naftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233003

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novrocík Jan, Kryštůfek Jiří, Novrocíková Marta

MPK: D06P 3/52

Značky: směsné, bázi, tetrahydronaftalenu, uhlovodíková, naftalenu, směs, přenašeče

Zhrnutie / Anotácia:

Uhlovodíková směs pro směsné přenašeče, zejména pro směsné přenašeče k barvení polyesterových vláken nebo jejich směsí s přírodními vlákny, tvořená hmotnostně 74 až 86 % tetrahydronaftalenu, s výhodou 74 % tetrahydronaftalenu, 10 až 22 % naftalenu, s výhodou 21 % naftalenu a 3,5 až 4,5 % izomerních metyltetrahydronaftalenů.

Izolační rychlospojka pro spojení elektrických vodičů v pyrotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233002

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zoulík Miroslav, Bartoš Josef, Kanta Štěpán

MPK: F42B 3/10

Značky: vodičů, rýchlospojka, spojení, elektrických, izolační, pyrotechnice

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlospojka je tvořena mimostředově přehnutým páskem kelímkového kartónu, který je na povrchu laminován fólií z vodivého kovu. Vnitřní prostor sáčku je naplněn konzervačním tukem a potom uzavřen příčným svarem.

Vrstvený materiál pro tvarové čalounění a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233001

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lukovský Leo, Tesař Petr

MPK: B32B 5/24, D06N 7/00

Značky: čalounění, výroby, materiál, způsob, vrstvený, tvarově

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvený materiál pro tvarové čalounění je vytvořen z vrchní potahové látky nebo pleteniny ze syntetických vláken, mezivrstvy polyuretanové pěny a spodní termoplastické polyuretanové fólie. Tento vrstvený materiál je možno vakuově nebo mechanicky tvarovat. Vytvarované přířezy se v další pracovní operaci vypění polyuretanovou pěnou a slouží jako kompletní čalounění v automobilovém a nábytkářském průmyslu.

Pohon jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 232950

Dátum: 15.08.1986

Autor: Vostracký Zdeněk

MPK: B62M 1/12

Značky: pohon, jízdního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu jízdního kolo využívajícího síly rukou i nohou. Síla rukou se přenáší přes výkyvná řídítka upevněná na čepu částečně otočném v ložisku řídítek, umístěném v podélné rovině kola na čepu přední vidlice. Hnací moment se přenáší z čepu řídítek přes kloubovou spojku na hnací hřídel, uložený v ložisku upevněném na rámu. Na hnacím hřídelí je páka spojená s táhlem připojeným ke kloubu pedálová páky, upevněné na pedálovém hřídeli....