Archív za 1986 rok

Strana 74

Rotační žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233429

Dátum: 15.08.1986

Autori: Valouch Lubomír, Vondrák Jiří, Svoboda Karel, Souček Zbyněk, Musil František

MPK: A01D 35/264

Značky: ústrojí, žací, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační žací ústrojí je určeno k ekonomické a kvalitní sklizni porostu, zejména zelené píce. Je opatřeno rotačními talíři, z nichž každý je tvořen středovým kuželem, který na částech svého spodního obvodu přechází v nejméně dvě krajní dopravní plochy. Ty jsou tvořeny strmou náběhovou částí s náběhovou hranou širší, než je zadní hrana rovinné části krajní dopravní plochy. Ta je též opatřena vzhůru zvednutým okrajovým límcem. Středový kužel je...

Spôsob výroby 2-amino-2-metyl-propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233428

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vanek Juraj, Ďulák Karol, Truchlik Štefan, Veselá Zlatica

MPK: C07C 121/453

Značky: spôsob, výroby, 2-amino-2-metyl-propionitrilu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 2-amino-2-metylpropionitrilu reakciou 2-oxy-2-metylpropionitrilu s plynným amoniakom za atmosférického tlaku pri teplote do 65 °C, s využitím dosycovania plynným amoniakom, s časom doreagovania 2 dni pri laboratórnej teplote s následným odstránením reakčnej vody z reakčnej zmesi pretrepaním s tuhým hydroxidom draselným. Vzájomný pomer medzi amoniakom a 2-oxy-2-metylpropionitrilom je 1,45 mólu : 1,0 mólu. V prvej...

Sklovina pro čidla sodíkové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233427

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tunka Josef, Panoch Miroslav, Semler Miloslav, Bukvic Jan

Značky: iontově, sklovina, sodíkové, selektivní, čidla, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Sklovina pro čidla sodíkové iontově selektivní elektrody, umožňující její protavení a zpracování při snížených teplotách se vyznačuje spodní mezí detekce 10-8 mol/l a lineární funkcí v rozmezí koncentrací 10-1 až 10-6 mol/l Na+, čehož je dosaženo tím, že kromě oxidů křemičitého, hlinitého, sodného nebo lithného a/nebo boritého a galitého, obsahuje ještě oxid europitý v molární koncentraci 0,01 až 0,25 % a oxid vanadičný v molární koncentraci...

Způsob přípravy N-kyan-N´-methyl-N´´-[2-(5-methyl-4-imidazolylmethylthio)ethyl]- guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233426

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smrž Rudolf, Vejdělek Zdeněk

MPK: C07D 233/64

Značky: přípravy, guanidinu, n-kyan-n´-methyl-n´´-[2-(5-methyl-4-imidazolylmethylthio)ethyl, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy N-kyan-N´-methyl-N´´-[2-(5-methyl-4-imidazolyl-methylthio)ethyl]- guanidinu vzorce I jako významného léčiva při terapii žaludečních vředů. Tuto látku lze připravit nepřetržitým sledem reakcí tak, že se nejprve kondenzací solí 4-merkaptomethyl-5-methylimidazolu a 2-halogenethylaminů za přítomnosti alkálií získaný roztok báze 4-(2-aminoethylthiomethyl)-5-methylimidazolu zbaví filtrací anorganických solí, filtrát se...

Spôsob prípravy 5-(substituovaných fenyl)-2-furánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 233425

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rybár Alfonz, Janda Ľubomír, Horsák Ivan

MPK: C07D 307/38

Značky: spôsob, 5-(substituovaných, fenyl)-2-furánkarboxylových, kyselin, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 5-(substituovaných fenyl)-2-furánkarboxylových kyselín, ktoré zlúžia ako medziprodukty prípravy farmakologicky účinných látok, je založený na reakcii 5-(substituovaných fenyl)-2-furaldehydov s oxidom strieborným vo vode za prítomnosti s vodou miešateľného organického rozpúšťadla pri zvýšenej teplote 40 až 100 °C.

Nízkolegovaná perlitická litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 233424

Dátum: 15.08.1986

Autori: Žampach Jaromír, Tvrdý Miroslav

MPK: C22C 37/00

Značky: litina, perlitická, nízkolegovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nízkolegované perlitické litiny, určené zejména pro výrobu brzdových segmentů v bimetalickém provedení. Doposud používané litiny pro tento účel jsou legované obvykle chromem, molybdenem, vanadem, niklem a mědí v různých kombinacích. Jejich nevýhoda je to, že nelze při požadované perlitické struktuře bez výskytu volného feritu a cementitu zajistit jejich dostatečnou strukturní stabilitu při vyšších teplotách, vznikajících při...

Způsob výroby kuželužského mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233423

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pospíšil Petr, Svoboda Václav, Koutný Petr, Škrabal Mojmír

MPK: C14C 9/02

Značky: výroby, způsob, mazadla, kuželužského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalené výroby koželužského mazadla pro likrování usní. Účelem vynálezu je dosáhnout zvýšení stanovitelného množství skupin - OSO3H v mazadle, což se následně projevuje rovnoměrnějším rozložením mazadla v řezu vylikrovaných usní, zejména hovězinových. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že se k propraným sulfoesterům, připraveným ze směsi interakčního produktu oxidovaného parafinu s polypropylenovým olejem a z řepkového oleje...

Zádlažba kolejového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233422

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sedláček Jaroslav

MPK: E01C 9/04

Značky: zádlažba, roštů, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Zádlažba kolejového roštu, zejména železničních přejezdů úrovňových, jejíž zádlažbové desky jsou prostřednictvím nosníků, zavěšených elektricky izolovaným kloubem do zádlažbové desky, volně uloženy na patách kolejnic v mezeře mezi pražci kolejového roštu, přičemž mezi nosníky a paty kolejnic, nosníky a zádlažbové desky jsou vloženy elastické podložky.

N-/(2-alkanoyloxy)etyl/-dodecyldimetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233421

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lacko Ivan, Nagy Arpád, Csiba Imrich

MPK: C07C 87/30

Značky: spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-/(2-alkanoyloxy)etyl/-dodecyldiaetylamoniumbromidov všeobecného vzorca I, kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 12 a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii (2-dimetylaminoetyl)alkanoátu s 1-brómdodekánom v polárnom prostredí pri rôznych teplotách a počas rôznej reakčnej doby. Takto pripravené organické amóniové soli vykazujú antimikrobálne ako aj povrchovo aktívne vlastnosti.

Způsob výroby pentacyklického dilaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233420

Dátum: 15.08.1986

Autori: Trojánek Jan, Hájíček Josef

MPK: C07D 471/22

Značky: dilaktamů, způsob, pentacyklického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pentacyklického dilaktamu vzorce I z tetracyklických laktamů obecného vzorce II, kde R značí atom vodíku nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, působením kyseliny trifluoroctové, případně v přítomnosti dioxanu.

Dispergační prostředek pro omítkoviny, stěrkové hmoty, nátěrové a nástřikové hmoty, lepící tmely a podlahoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233419

Dátum: 15.08.1986

Autori: Machatka Milan, Ellinger Karel, Florovič Stanislav, Hrubala Henrich

MPK: C09D 1/12, C09D 1/08

Značky: lepicí, podlahoviny, nátěrové, omítkoviny, dispergační, stěrkové, tmely, hmoty, prostředek, nástřikové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká omítkovin, nátěrových a nástřikových hmot, stěrkových hmot, podlahovin a lepicích tmelů modifikovaných upravenými skleněnými vlákny za účelem dosažení a zlepšení reologických vlastností jmenovaných hmot. Hmoty podle vynálezu řeší výhodně otázku rovnoměrnosti vlastností při použítí vláken, mají lepší technologické vlastnosti ve srovnání s tradičními hmotami. Rovněž v jednotlivých hmotách je zabezpečeno smočení anorganických pojiv...

Způsob výroby steroidních 11,12-nenasycených sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233418

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smrž Rudolf, Zelenka Antonín, Schwarz Vladimír, Štrof Jiří

Značky: steroidních, 11,12-nenasycených, sloučenin, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy steroidních 11,12-nenasycených sloučenin, významných meziproduktů pro výrobu farmaceutických účinných látek, jako je např. kyselina chenodesoxycholová nebo ursodesoxycholová. Nově navržený postup výroby spočívá v jednostupňové dehydrataci příslušných 12-alfa-hydroxysloučenin chloridy anorganických kyselin, např. tionylchloridem, oxychloridem fosforečným, chloridem fosforitým v inertním rozpouštědle za...

Způsob výroby acetalů a-bromfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233417

Dátum: 15.08.1986

Autori: Černý Miloslav, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří, Ježek Karel, Dědek Václav, Votava Vladimír, Svoboda Jiří, Drahoňovský Jan, Staněk Jan

MPK: C07C 49/80

Značky: acetalů, a-bromfenonů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby acetalů alfa-bromfenonů obecného vzorce I, kde Ar značí fenyl nebo naftyl substituovaný 1 až 2 substituenty, a to alkylovou skupinou obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylen nebo metoxylovou skupinou nebo fenoxylovou skupinou nebo halogenem,jako chlor, brom, fluor, R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo R+R společně tvoří -CH2CH2- skupinu, R1 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku,...

Vodné lepidlá obsahujúce súčasne anionaktívnu polymérnu disperziu a kazeín

Načítavanie...

Číslo patentu: 233416

Dátum: 15.08.1986

Autori: Marek Miloslav, Keclík Vladimír, Šmíd Jozef, Ptáček Jiří, Majling Ján, Ouředníčková Eva, Ďurinda Ján

MPK: C09J 3/24, C09J 3/14

Značky: disperziu, anionaktívnu, súčasné, kazeín, polymérnu, lepidla, obsahujúce, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania lepidiel. Rieši vodné lepidlá, v ktorých obsiahnutá sol obsahujúca prchavú alkalickú zložku a uvoľňujúca kyselinu je tvorená dihydrogenfosforečnanom amonným. Vynález sa dá využívať v chemickom priemysle, predovšetkým v obalovej technike.

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233415

Dátum: 15.08.1986

Autori: Fröhlich Hans-otto, Bräuningová Ingrid, Scholz Peter, Heublein Günther, Antonová Elisabeth, Klein Wilfried, Müller Winfried, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: butadienu, polymerace, selektivní, frakcí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu polymerace butadienu 1,3 z C4 frakcí popřípadě v přítomnosti aniontově kopolymerovatelných monomerů, s výhodou izoprenu, styrenu, alfa-metylstyrenu, na homopolymery nebo kopolymery butadienu, s předem určenou molekulovou hmotností v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů. Jako iniciátor se přitom podle vynálezu použití uhlovodíkové roztoky multilithium-ditercdiaminů typu RR´ N(CH2)nNR´´R´´´, kde R je I nebo...

Antineoplasticky účinné deriváty 1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233414

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mělka Milan, Královec Jaroslav, Křepelka Jiří

MPK: C07C 121/62

Značky: způsob, 1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalenu, účinné, jejich, deriváty, výroby, antineoplasticky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antineoplasticky účinných derivátů 1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalenu obecného vzorce I, ve kterém R1 značí skupinu nitrilovou a současně R2, R3, R4 jsou vodíkové atomy nebo R1, R2, R3, R4 značí skupinu nitrilovou nebo R1 značí skupinu acetylovou a současně R2, R3, R4 jsou vodíkové atomy nebo R4 a R3 tvoří spolu dohromady seskupení CO-NH-NH-CO a současně R2 a R4 jsou vodíkové atomy. Vynález se týká rovněž způsobu výroby těchto...

Způsob čištění 2-chlor-5-/1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl/benzensulfonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233413

Dátum: 15.08.1986

Autori: Voves Jan, Řehák Petr, Pinc Jiří, Körner Jaroslav

MPK: C07C 143/78, C07D 209/44

Značky: čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl) benzensulfonamidu vzorce I, klinicky užívaného diuretika, známého pod generickým názvem chlortalidon tento způsob umožňuje ekonomické zužitkování takových produktů, které obsahují větší množství příměsí, vykazujících při chromatografii na tenké vrstvě (soustava toluen-xylen-dioxan-isopropylalkohol-25% vodný amoniak v poměru 1 : 1 : 3 : 3 : 2) skvrny s vyšší hodnotou...

Způsob adsorpčního čištění směsí plynů pomocí adsorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233412

Dátum: 15.08.1986

Autor: Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/04

Značky: plynů, čištění, adsorbentu, adsorpčního, směsi, způsob, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu adsorpčního čištění směsi plynů pomocí adsorbentu, umístěného nejméně ve dvou uzavřených nádobách pro střídavé zapínání do procesu adsorpce a regenerace, kteréžto nádoby jsou navzájem spojeny potrubím s armaturami a průtok směsi plynů a regeneračního vzduchu se provádí dopravními stroji tak, že před regenerací adsorbentu se v každé z nádob provede její odplynění pomocí vzduchu, nasávaného dopravním strojem pro směs plynů...

Způsob spojování membrán s konstrukčními díly hemodialyzátorů a hemofiltrů lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 233411

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ambrož Ludvík, Štol Miroslav, Hán Pavel

MPK: B01D 13/00, C08L 33/00, A61M 1/03...

Značky: konstrukčními, membrán, lepením, díly, způsob, hemofiltrů, spojování, hemodialyzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování membrán s konstrukčními díly hemodialyzátorů a hemofiltrů, lepením jehož podstata spočívá v tom, že se jako adhezíva použije lepicího systému sestávajícího z alespoň jedné polymerovatelné kapalné etylénicky nenasycené sloučeniny obecného vzorce I, kde symbol R1 je vodík, alkyl s 1 až 12 atomy uhlíku nebo CN-skupina a symbol R2 je skupina -CO-O-R1, -CO-O-CH2-CH2-OH-CO-NH-CH2-CH2-OH, nebo -O-CO-R1 kde R má shora uvedený význam,...

Způsob předosevní stimulace semen kulturních rostlin plazmatem elektrického doutnavého výboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233410

Dátum: 15.08.1986

Autori: Staněk Zdeněk, Ruml Milan, Rumlová Lubomíra

MPK: A01C 1/00

Značky: předosevní, způsob, semen, plazmatem, výboje, elektrického, kulturních, rostlin, stimulace, doutnavého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešit předosevní stimulaci semen fyzikálním způsobem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se na semena působí plazmatem elektrického doutnavého výboje hořícího ve směsi vzduchu a plynů uvolněných ze semen při tlaku řádově jednotky až desítky Pa a při proudové hustotě řádově 10-6 A.mm-2. Nejvhodnější doba působení na semena je řádově 10-1 až 10-2 s. Stimulace plazmatem elektrického doutnavého výboje je možné použít pro...

Způsob přípravy homopolymerů dienů -1,3 a kopolymerů butadienu -1,3 a izoprenu, jakož i kopolymerů diolefinů -1,3 s vinylovými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 233409

Dátum: 15.08.1986

Autori: Scholz Peter, Fröhlich Hans-otto, Bräuningová Ingrid, Schreerová Heike, Antonová Elisabeth, Klein Wilfried

MPK: C08F 236/10, C08F 236/12, C08F 36/04...

Značky: monomery, diolefinů, dienů, butadienu, jakož, přípravy, kopolymerů, izoprenu, vinylovými, způsob, homopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů dienů 1,3 a kopolymerů butadienu 1,3 a izoprenu, jakož i kopolymerů diolefinů 1,3 s vinylovými monomery na živé polymery pomocí iniciátoru na bázi multilithinum ditercdiaminu.

Kyseliny 2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylové a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233408

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kráľovičová Eva, Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 405/04

Značky: kyseliny, 2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylové, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy nových zlúčenín podľa vynálezu spočíva v tom, že sa na etyl-(2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxyláty) rozpustené v etanole alebo etanole pôsobí zriedeným vodným roztokom hydroxidu sodného alebo draselného pri teplote varu rozpúšťadla. Kyseliny 2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylové podľa vynálezu sú charakterizované všeobecným vzorcom I.

Spôsob prípravy brómovaných derivátov difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233407

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pappová Mária, Végh Daniel, Kováč Jaroslav, Durmis Július

MPK: C07C 87/60

Značky: přípravy, spôsob, brómovaných, difenylaminu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy brómovaných derivátov difenylamínu všeobecného vzorca I, kde n je sedem až desať vyznačujúci sa tým, že difenylamín alebo jeho brómované deriváty ako sú 2,2´, 4,4´-tetrabrómdifenylamín alebo 2,2´,4,4´,6,6´-hexabrómdifenylamín reagujú s brómom v prostredí brómu alebo organických rozpúšťadiel ako brómoform, chlóroform, tetrachlórmetán, 1,2-dibrómetán alebo v ich zmesiach s brómom za prítomnosti Friedelových-Craftsových...

Spôsob prípravy stabilizovaného dusíkatofosforečného kvapalného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 233406

Dátum: 15.08.1986

Autori: Juhás Milan, Hutár Eduard, Teren Ján

MPK: C05B 7/00

Značky: kvapalného, stabilizovaného, přípravy, hnojiva, spôsob, dusíkatofosforečného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy stabilizovaného dusíkato-fosforečného hnojiva, obsahujúceho kondenzované fosforečnany amónne, rozpúšťaním horúcej taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych vo vode. Súčasne sa neutralizuje slabo kyslý vodný roztok plynným amoniakom. Rozpúšťaná tavenina kondenzovaných fosforečnanov amónnych má teplotu minimálne 170 °C a hnojivo sa pripravuje pri teplote 30 až 115 °C, pH 4,0 až 8,0 v prítomnosti...

Způsob spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233405

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vozka Stanislav, Čoupek Jiří, Voslář Jaroslav, Porsch Bedřich, Špaček Pavel, Kubín Miroslav

MPK: B01D 15/08

Značky: chromatografickou, kolonou, kovové, spojení, skleněnou, koncovky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou. Podstata způsobu spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou spočívá v tom, že na středicí trn se navleče nerezový prstenec opatřený osazením, do kterého je vložena nízkotavná slitina s bodem tání 60 až 250 °C, nestávající z prvků vybraných ze skupiny vizmut, olovo, cín, kadmium, zinek a antimon, poté se nerezový prstenec a konec skleněné...

Zapojení asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233404

Dátum: 15.08.1986

Autor: Ott František

MPK: H02P 5/28

Značky: zapojení, asynchronního, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení asynchronního elektromotoru pro hlavní pohon obráběcího stroje, napájeného z třífázové sítě, umožňujícího kromě své hlavní funkce také pootáčení ozubených převodů za účelem dořazování rychlostí otáček vřetena, posuvů s jemné pootáčení vřetena za účelem jeho polohování. Řešeným problémem je dořazování rychlostí otáček vřetena a posuvů v případech, kdy přesouvaná ozubená kola do sebe nezapadnou. Úloha je vyřešena...

Zařízení pro samočinné řízení rychlosti podávacího ústrojí posypového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233403

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čermák Vojtěch, Bušák Zdeněk, Rohlena Václav

MPK: G05D 13/16

Značky: posypového, materiálů, řízení, podávacího, zařízení, ústrojí, rychlostí, samočinně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro samočinné řízení rychlosti podávacího ústrojí posypového materiálu se týká oblasti silničních údržbových strojů. Jeho účelem je zpřesnit dávkování posypového materiálu, čímž dojde ke snížení znečišťování životního prostředí a k úspoře tohoto materiálu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rychlost podávacího zařízení je samočinně řízena v závislosti na pojezdové rychlosti sypače s možností volby měrného množství posypového...

Způsob úpravy jadrného krmiva pro časně odstavená selata a mladá prasata

Načítavanie...

Číslo patentu: 233402

Dátum: 15.08.1986

Autor: Polanský Josef

MPK: A23K 1/18

Značky: prasata, mladá, krmiva, jadrného, odstavená, úpravy, selata, způsob, časně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení konverze jadrného krmiva v důsledku zvýšené účinnosti trávení bílkovin v žaludku a zlepšení konverze železa, vápníku, vitaminů B1 a B2. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou jadrného krmiva vodným roztokem technické kyseliny chlorovodíkové o kyselosti 1,5 až 2,0 pH. Úprava jadrného krmiva spočívá v tom, že se 4 až 6 hodin před zkrmováním na jeden hmotnostní díl o sušině 82 až 86 % přidá jeden hmotnostní díl...

Kuličkový měřič zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233401

Dátum: 15.08.1986

Autor: Gajda Milan

MPK: G01P 15/02

Značky: zrychlení, měřič, kuličkový

Text:

...za podmínky (8).Z tohoto vztahu vyplýví, že přesnoat měření za predpokladu dostatečně dlouhdho času měření téměř nezáviaína otřesech mětiče, ale dviaí hlavní měrou na volbä úhlů a 1 ud 1 a dále, že indikovaná hodnota odpovídá střední hodnotě mětanlho ryohloní v časov m intervalu T.Předností měřiče zryollení podle vynálnnu je jeho konntrukční jednoduchont. Mäřič neobuehuje žádné složitějäí mechanické díly, jeho výroba je jednoduchá. Avšak...

Tlumič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233050

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dadák Thomas, Kozák Jan

MPK: F01N 1/10

Značky: hluku, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je tlumič hluku, zejména pro vzduchové motory. Účelem vynálezu je dosáhnout dalšího snížení hladiny hluku vzduchového motoru a omezit tvoření námrazy v komoře tlumiče. Podstatou vynálezu je, že tlumič hluku s komorou (1) s absorpční stěnou (3) a vývodem (4) v protilehlé stěně (10) je opatřen tlumicí vložkou (5), umístěnou mezi přívodem (2) a dnem (11) komory. Absorpční stěna (3) i tlumicí vložka (5) jsou z materiálu pohlcujícího zvuk...

Výfukové hrdlo filtračního vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233049

Dátum: 15.08.1986

Autori: Žák Pavel, Kadlec Pavel

MPK: A47L 9/00

Značky: hrdlo, výfukové, filtračního

Zhrnutie / Anotácia:

Výfukové hrdlo filtračního vaku se uplatní především u ručních elektrických vysavačů prachu, kde nasávaný vzduch s částicemi prachu prochází tlakovou jednotkou a teprve potom je vytlačován do filtračního vaku. Délka výfukového hrdla se rovná minimálně 1/5 délky filtračního vaku, čímž dochází ke snížení hlučnosti vysavače a je umožněno ukládání těžších prachových částic na dno filtračního vaku.

Vratné startovací zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233048

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pudil František

MPK: F02N 1/02

Značky: vzduchem, stacionárního, chlazeného, startovací, zařízení, motorů, vratné, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vratného ručního startovacího zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru se startovacím zařízením upevněným na součástech spojených se skříní motoru, se startovacím kotoučem opatřeným startovací šňůrou a rukojetí, s vratnou pružinou zakotvenou mezi tělesem startovacího zařízení a startovacím kotoučem. Těleso startovacího zařízení a startovací kotouč jsou opatřeny axiálními otvory pro chladicí vzduch na průměru...

Zařízení pro měření rozložení tahového napětí v příčném profilu válcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233047

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Ladislav, Pařízek Jan

MPK: B21B 37/06, B21B 37/00

Značky: měření, valcovaného, zařízení, napětí, pásu, příčném, tahového, rozložení, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit co nejjednodušším zařízením, při vyhovující přesnosti měření, požadovanou rovinnost pásu, při jeho válcování na stolicích kvarto, duo, a pod. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, kde převáděcí váleček, tvořený dvěma částmi, je přilehlými konci uložen otočně na ložiskách hřídele a vnějšími konci na ložiskách dutých čepů, pevně spojených s držákem. Hřídel, který je volně centricky uspořádán v otvorech...

Převodník napětí šířka impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233046

Dátum: 15.08.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G05F 1/10

Značky: převodník, napětí, šířka, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká realizace převodníku napětí - šířka impulsů s malým odběrem proudu. Převodník je vytvořen ze tří tranzistorů typu M0S. Na jeho výstupu jsou impulsy, jejichž šířka je úměrná vstupnímu napětí. Zapojení má malý odběr proudu a je jednoduché. Je zajištěna požadovaná maximální střída výstupních impulsů. Zapojení podle vynálezu je vhodné pro realizaci převodníků napětí šířka impulsů, zvláště pro impulsně regulované napájecí...

Impulsně regulovaný zdroj zatížitelný od nulového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233045

Dátum: 15.08.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G05F 1/10

Značky: zdroj, nulového, regulovaný, zatížitelný, proudu, impulsně

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká obvodu umožňujícího zatížení impulsně regulovaného napájecího zdroje s jednočinným propustným typem měniče od nulové hodnoty zatěžovacího proudu. Při poklesu zatěžovacího proudu pod mezní hodnotu přebírá funkci rekuperační diody sepnutý tranzistor PNP, který je ovládán průběhy ze sekundárního vinutí transformátoru měniče. Obvod je jednoduchý a nesnižuje účinnost zdroje. Obvodu je možno využít u impulsně regulovaných...

Krycí rámeček scintilačního detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233044

Dátum: 15.08.1986

Autori: Havlas Jaroslav, Dvořák Viktor

MPK: G01T 1/20

Značky: krycí, detektoru, scintilačního, rámeček

Zhrnutie / Anotácia:

Krycí rámeček scintilačního detektoru zajišťuje bezpečné zakrytování okénka scintilačního detektoru, zabraňuje osvícení luminoforu scintilačního detektoru před vlastním měřením a také chrání válcové těleso scintilačního detektoru před samovolným pohybem nebo upadnutím z pracovního stolu. Krycí rámeček je tvořen zakládací deskou a krycím víčkem, jeho provedení usnadňuje konstrukci měniče se světlotěsnou výměnou vzorků, přitom měnič může být...

Lanová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233043

Dátum: 15.08.1986

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: F16G 11/02

Značky: lanová, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Lanová svorka určená ke spojování, prodlužování nebo vytváření nosných ok ocelových lan, složená z čelisti, upínacího třmene a matic s pojistnými podložkami, jejíž upínací plochy mají prizmatický tvar a jsou spojeny kruhovou opěrnou plochou umístěnou pod oběma prizmatickými plochami a spojené navzájem přechodovým zaoblením.

Způsob úpravy organických pigmentů do neprášivé formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233042

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nečas Miroslav, Gutwirth Karel

MPK: C09B 67/20

Značky: formy, úpravy, způsob, neprášivé, pigmentů, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Organický pigment se mele ve vodné suspenzi s organickým esterem vzorce, kde R1 je nasycený nebo nenasycený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku 12 až 22, R2 je lineární nebo rozvětvený alkyl o počtu atomů uhlíku 1 až 8, v množství 5 až 30 % hmot. na pigment, při teplotě 20 °C až 60 °C. Účinný s ekonomicky výhodný způsob přivedení organických pigmentů do neprášivé formy umožňující jejich lepší manipulaci při dalším zpracování.

Způsob ovlivnění pevnostních vlastností užitkových nerostů a jejich náchylnosti ke vzniku horských otřesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233041

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šmidák Štěpán, Raszka Jan, Korczyňski Petr, Bódi Jan, Vavrečka Zdeněk

Značky: horských, nerostu, způsob, jejich, vzniku, otřesů, pevnostních, ovlivnění, vlastností, užitkových, náchylnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ovlivnění pevnostních vlastností užitkových nerostů a jejich náchylnosti ke vzniku horských otřesů. V uhelné sloji nebo jiném užitkovém nerostu v předpolí připraveného nebo již provozovaného porubu, mimo oblast předporubních tlaků v předstihu z porubních chodeb se navrtají dlouhé velkoprůměrové vrty, z nichž všechny nebo alespoň část se použije k provádění trhacích prací pro porušení užitkového nerostu v předmětném...

Zařízení pro ovládání zajišťovací brzdy dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233040

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sládek Milan

MPK: E21C 29/20

Značky: dobývacího, ovládání, zařízení, zajišťovací, stroje, brzdy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení pro ovládání zajišťovací brzdy dobývacího stroje v úklonném porubu po přetržení tažného řetězu spočívá v tom, že se skládá z indikačního válce, jehož vnitřní prostor je hydraulicky propojen alespoň s jedním akumulátorem a tlakovým relé, ovládajícím elektricky řídicí soustavu, na kterou je připojena zajišťovací brzda dobývacího stroje.