Archív za 1986 rok

Strana 72

Řezací soustava stroje pro rozmělňování poživatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233710

Dátum: 15.08.1986

Autor: Otto Friedrich

MPK: A47J 43/046

Značky: řezací, stroje, soustava, rozmělňování, poživatin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řezací soustavy stroje pro rozmělňování potravin, poháněné elektromotorem, která sestává ze dvou koncentrických řezacích prstenců, které jsou uspořádány jeden ve druhém a otáčejí se navzájem, přičemž na řezacích prstencích jsou vytvořeny v axiálním směru vystupující zuby, oddělené axiálními mezerami a na zubech nejméně jednoho řezacího prsténce jsou připevněny řezné profily z tvrdého kovu nebo pod. a jehož podstata spočívá v...

Způsob sušení chmelových šištic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233709

Dátum: 15.08.1986

Autor: Heindl Albert

MPK: C12C 3/02

Značky: chmelových, způsob, šištic, sušení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sušení chmelových šištic, který se vyznačuje tím, že alespoň po část doby sušení v časových, po sobě následujících intervalech v trvání od 5 minut do 1 hodiny se chmelové šištice suší vždy při sušicích teplotách, napřed vyšších, než je nejvyšší, chmelem ještě snesitelná teplota, a pak při nižších, sušený chmel ochlazujících teplotách v rozmezí 30 až 65 °C. Délka trvání každého z uvedených časových intervalů je v rozmezí 10 až 25 minut a...

Katalytická směs pro polymeraci propylenu nebo směsí propylenu a kopolymerovatelných a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233708

Dátum: 15.08.1986

Autor: Balint Nikolaus Kazmer

MPK: C08F 4/00

Značky: katalytická, směsi, směs, kopolymerovatelných, a-olefinů, polymeraci, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytická směs pro polymeraci propylenu nebo směsí propylenu a kopolymerovatelných alfa-olefinů, sestávající z halogenidu přechodného kovu, alkylhliníku a modifikátoru katalyzátoru, pomocí které se produkuje malé množství polymeru rozpustného v n-hexenu, podle vynálezu sestává z chloridu titanitého, diethylaluminiumchloridu a kyseliny sírové, olea, kyseliny halogensulfonové, s výhodou kyseliny chlorsulfonové nebo kysličníku sírového jako...

Způsob šití obrobků a samočinný šicí stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233707

Dátum: 15.08.1986

Autori: Welcher Ray Eugene, Fino Michael John, Dorosz Adolph Stephen, Martin John Frederick

MPK: D05B 21/00

Značky: způsob, šicí, tohoto, obrobků, sítí, provádění, způsobu, stroj, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob šití obrobků, při kterém se definuje sled stehových bodů tvořících šicí obrazec a tento sled se uloží v paměti počítače v podobě číslicové informace obsahující řadu číslicově vyjádřených hodnot souřadnicových os, a k této informaci se zjedná přístup pro vytvoření řady řidících signálů, reakcí na něž se obrobek šije podle šicího obrazce, je určen zejména k použití v obuvnickém průmyslu. Vynález záleží v tom, že pro šití prvního šicího...

Způsob tvoření krajů tkaniny a zařízení k provádění způsobu na bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233705

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mizunaga Shinji, Shindo Akio

MPK: D03D 47/42

Značky: tvoření, způsob, bezčlunkovém, tkalcovském, tkaniny, způsobu, krajů, stavu, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení k tvoření krajů tkaniny na bezčlunkovém tkalcovském stavu, s dvěma vázacími ústrojími k vytváření okrajových vazeb po obou stranách tkaniny, umístěnými tak, aby byl udělován všem vazným přízím zákrut ve stejném směru při postupu tkaní, na ochranu jedné anebo druhé z okrajových vazeb před přetrháváním.

Válcovačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233704

Dátum: 15.08.1986

Autor: Wilson Alexander Ian

MPK: B21B 13/00

Značky: válcovačka

Zhrnutie / Anotácia:

Válcovačka pro redukování rozměrů průřezu podélného obrobku se dvěma páry spolupracujících válců, z nichž každý má valivou plochu alespoň částečně ve tvaru komolého kužele a je otočně uložen v držáku, který je rovněž otočný okolo odlišné osy kolmé k přímce úběru, přičemž osy držáků pro první pár válců jsou kolmé k osám držáků pro druhý pár válců. Válcovačka se vyznačuje tím, že osa každého válce je skloněna k ose otáčení držáku, v němž je válec...

Hořák plamenového fotometrického detektou plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233703

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rózycki Czeslav, Zaremba Marek, Stazsewski Rafal

MPK: G01N 31/08

Značky: detektou, plynového, chromatografu, plamenového, fotometrického, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plamenového fotometrického detektoru plynového chromatografu, sestávajícího z trysek, u něhož ústí trysek 1 a 2 jsou uspořádána v dutině 3 spalovací komory 4 a to v její vstupní části, připojené ke zdroji nosného plynu s analysovanou látkou a ke zdroji oxidačního činidla a druhá tryska 2 je připojena jen ke zdroji oxidačního činidla. V alternativním provedení je druhá tryska 2 zapojena na vysokonapěťový zdroj 8 a izolována od...

Přístroj pro rozprašování pesticidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233702

Dátum: 15.08.1986

Autor: Coffee Ronald Alan

MPK: B05B 5/02

Značky: pesticidů, rozprašování, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrostatický rozprašovací přístroj obsahuje nádržku s pescitidem dodávaným k otvoru v rozprašovací hlavě, která je alespoň částečně elektricky vodivá. U rozprašovací hlavy je stranou umístěna intenzifikační elektroda pro zesílení elektrického pole na rozprašovací hlavě. Tato intenzifikační elektroda je udržována na potenciálu země nebo blízko něho zemnicím spojem. Kromě toho může být za otvorem rozprašovací hlavy umístěna nabitá odchylovací...

Zařízení na střihání protáhlých kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233701

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bastien Pierre

MPK: B23D 23/00

Značky: předmětů, protáhlých, kovových, zařízení, stříhání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na střihání protáhlých kovových předmětů, jež obsahuje přiváděcí dopravník, nůžky a odváděcí dopravník pro rozřezané předměty. Podstatou zařízení je, že obsahuje dopravníky tvořené nekonečnými dopravními pásy s protiskluzovým povrchem, přesouvací zarážku, která tvoří ústrojí k nastavování tyčí a k vytváření referenčního bodu pro odřezávanou délku a ústrojí k měření pohybu tyčí dotýkajících se dopravníku za referenčním bodem, přičemž...

Sklářská tavicí plamenná pec s probubláváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233550

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nemec Ľubomír, Staněk Jaroslav, Němeček Miloslav

MPK: C03B 5/193

Značky: sklářská, plamenná, tavicí, probubláváním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sklářské tavicí plamenné pece a řeší problém cirkulačního proudění skloviny v tavicí části probubláváním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tavicí část je rozdělena do tří oblastí: centrální oblasti, přední oblasti před průtokem a protilehlá zadní oblast. Tyto oblasti se liší hustotou probublávacích trysek, tj. počtem trysek na jednotku plochy dna, přičemž nejvyšší hustota probublábacích trysek je v centrální oblasti, nejnižší...

Zařízení pro čištění zásobníků sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233549

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kornas Jaroslav

MPK: B65G 65/34, B65G 65/30

Značky: sypkých, zásobníku, zařízení, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění zásobníků sypkých hmot je určeno k čištění nálepů na vnitřních stěnách zásobníků. Dopravované sypké hmoty jsou výkyvnou výsypkou vrhány přímo proti stěnám s nálepy, které postupně uvolňují. Zařízení je tvořeno výkyvným rámem, ve kterém je umístěn další výkyvný rám s výsypkou. Rámy jsou výkyvné ne čepech pomocí ovládacích válců.

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233548

Dátum: 15.08.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: ukládacího, sazebny, elektromagnetický, podobných, pohon, šachtové, žlabu, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část lineárního elektromotoru pro naklápění ukládacího...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233547

Dátum: 15.08.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: ukládacího, agregátu, pohon, podobných, žlabu, šachtové, sazebny, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstenci, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu kolem osy vysoké pece je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233546

Dátum: 15.08.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: žlabu, ukládacího, šachtové, agregátu, podobných, elektromagnetický, sazebny, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec plochého lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu kolem osy v vysoké pece je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního elektromotoru...

Závěrový blok pro stínicí kontejnery gama-defektoskopů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233545

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jermář Otakar, Franěk Čestmír, Mahelka Svatoslav

MPK: G01N 23/18

Značky: stínicí, kontejnery, gama-defektoskopu, závěrový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší závěrový blok pro stínicí kontejnery gama-defektoskopu, který sestává ze závěrového tělesa napojeného na stínicí těleso kontejneru a zadního víka. V zadním víku je na straně dopravníkové rychlospojky vytvořena vnitřní obvodová drážka s vybráním a na protilehlé straně je vytvořena opěrná příruba se zářezem. V závěrovém tělese je uložena přípojka s uvolňovacím otvorem. V přípojce je uloženo pohyblivé aretační pouzdro, opatřené na...

Způsob určování skluzových charakteristik

Načítavanie...

Číslo patentu: 233544

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mitschka Pavel, Juškina Tatjana Vasiljevna, Šulman Zinovej Pinkusovič, Čermák Ján, Kovalevskaja Nella Džurajevna, Wein Ondřej, Tovčigrečko Valentin Vladimirovič, Pokryvajlo Naum Alexandrovič

MPK: G01N 11/02

Značky: způsob, charakteristik, určování, skluzových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob určování skluzových charakteristik přístěnného proudění kapaliny obsahující elektrochemicky aktivní látky využívající měření neustálených difuzních toků. Skokovou změnou polarizačního potenciálu pracovní elektrody zabudované ve stěně viskozimetru vzbuzený přechodový proud je zaznamenán a z tohoto záznamu je stanoven rychlostní profil. Pracovní elektroda má kruhový průřez. Popsaný způsob může být používán při fyzikálně-chemické a...

Zapojení obvodu elektronické jednotky laserového měřiče rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233543

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vavrouch Dušan, Slaměník František

MPK: H01S 3/10, G01N 9/24

Značky: rychlostí, laserového, jednotky, obvodů, elektronické, měřiče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje účinné vyrovnávání kolísání amplitudy signální frekvence u laserorových měřičů rychlosti používající pro vyhodnocení rychlosti smyčku frekvenčního závěsu. Automatické nastavování zesílení předzesilovače v závislosti ne velikosti amplitudy mezifrekvenčního signálu však nezhoršuje kvalitu vyhledávacího procesu. Podstatou vynálezu je, že výstup mezifrekvenčního zesilovače (4) je spojen se vstupem zesilovače (2) a výstup obvodu...

Doplňkové zařízení pro prostorové uspořádání kabelů v křižovatkách kabelových mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kloeppel Friedrich, Veselý Vladimír

MPK: H02G 7/00

Značky: kabelových, mostů, uspořádání, prostorové, kabelů, doplňkové, zařízení, križovatkách

Zhrnutie / Anotácia:

Doplňkové zařízení je určeno pro prostorové uspořádání kabelů v křižovatkách kabelových mostů a spočívá v tom, že na boky konců přilehlých mostních polí jsou připojeny kabelové rošty v patrech a pomocných řadách nad sebou tak, že část pater pomocných řad kabelových roštů přechází nad a část pod prostor křižovatky na rozdělovací plošiny. Tím je docíleno zvětšení průchozí kapacity pro kabely až na dvojnásobek ložné kapacity pro kabel v přilehlých...

Způsob výroby psacích vláknových hrotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233541

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vaníč Jiří, Bartušek Tomáš, Marek Vojtěch

MPK: B43K 1/12

Značky: způsob, hrotu, výroby, vláknových, psacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby psacích vláknových hrotů. Jedná se o psací vláknové hroty, které jsou určeny do psacích prostředků známých pod názvy popisovače a značkovače. Podstata vynálezu spočívá v tepelné předúpravě syntetických vláken, která umožní zachování zkadeření na vláknech a tím dosažení požadované porézní struktury a dostatečné kompaktnosti psacích vláknových hrotů.

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem monochlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233540

Dátum: 15.08.1986

Autori: Černý Jaroslav, Macek Vladimír, Filip Petr, Kvapil Zdeněk, Huml Miroslav

MPK: C07C 15/073

Značky: monochlorbenzenu, sníženým, výroby, etylbenzenu, způsob, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného komplexu chloridu hlinitého jako katalyzátoru, při němž se dosahuje sníženého obsahu monochlorbenzenu v hotovém produktu snížením chloru v recirkulované dietylbenzenové frakci při jejím oddělování od těžkých zbytků na obsah nižší než 100 ppm hmot. Destilační oddělení dietylbenzenové frakce od těžších destilačních zbytků probíhá při refluxním toku větším než...

Polohovací zařízení s víceúčelovým mobilním resustitačním lůžkem umístitelným v dopravním prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233539

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dostál Jan, Ranocha Petr

MPK: B60P 3/42, A61G 3/00, A61G 1/06...

Značky: umístitelným, zařízení, mobilním, resustitačním, víceúčelovým, prostředků, polohovací, dopravním, lůžkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru zdravotnictví. Týká se polohovacího zařízení s víceúčelovým mobilním resuscitačním lůžkem, umístitelným v dopravním prostředku, zejména pro vybavení vozidel rychlé zdravotnické pomoci. Podstata spočívá v tom, že ve vozidle je umístěn na podlaze nájezdový rám 2 s výsuvnou částí a sklopným nájezdem a za ním umístěným polohovadlem 4 s tlakovou zvedací jednotkou 5. Na polohovadle je zajištěno víceúčelové mobilní resuscitační...

Pouzdro pro sportovní nebo lovecké střelné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 233538

Dátum: 15.08.1986

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 33/02

Značky: lovecké, střelné, pouzdro, zbraně, sportovní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešit plynulé vedení závěru v pouzdře při zachování nezbytně nutné nejmenší síly stěny pouzdra technologicky zpracovatelné. Uvedeného účelu se dosáhne pouzdrem pro závěr, které je řešeno tak, že podélná drážka pouzdra, přerušena nabíjecím otvorem je opatřena ve své spodní části podélným vodicím výstupkem zasahujícím do vybrání, vytvořeném v uzamykacím ozubu závěru.

Způsob výroby krmného biologického preparátu na bázi exoproteáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 233537

Dátum: 15.08.1986

Autori: Adl Drahomír, Bastl Vladimír, Palečková Františka, Lakota Vladimír

MPK: C12N 9/56, A23K 1/165

Značky: exoproteáz, krmného, preparátu, biologického, způsob, bázi, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krmného biologického preparátu na bázi exoproteáz, při němž se tekutá živná půda obsahující krmnou mouku, sušené mléko a kvasnice a obohacená zahuštěnou kukuřičnou máčecí vodou a stopovými množstvími solí kovů podporující sporulaci vyšlechtěného mikroorganismu Bacillus subtilis CCM 3622 po fermentaci prováděné za teplot 26 až 40 °C a za neustálého míchání a provzdušňování alespoň polovičním minutovým objemem vzduchu vztaženým na...

Šípová střela s posuvným stabilizátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233536

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kledrowetz Jiří

MPK: F42B 13/16

Značky: střela, šípová, stabilizátorem, posuvným

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití stabilizátoru jádra šípové střely pro fixování přední části jádra v ose těla střely do opuštění hlavně a pro stabilizaci jádra za letu po jeho oddělení od těla střely.

Způsob úpravy hodnoty pH při výrobě másla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233535

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vedlich Miloslav, Dědek Miroslav, Kratochvíl Lubomír

MPK: A23C 15/02

Značky: způsob, másla, výrobe, úpravy, hodnoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob regulace pH másla úpravou kyselosti a sušiny biologicky kysaného zákysu, který se zahnětává do másla vyrobeného ze sladké smetany. Výhodou způsobu podle vynálezu je možnost zpracovávat sladkou smetanu na produkt s vlastnostmi másla z biologicky kysané smetany, beze ztrát tuku v podmáslí.

Způsob hydromechanického tažení, zejména rotačních součástí z plechových přístřihů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233534

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Josef, Špaček Jindřich

MPK: B21D 24/14

Značky: přístřihů, rotačních, plechových, zejména, způsob, hydromechanického, tažení, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení, zejména rotačních součástí z plechu, se týká způsobu hydromechanického tažení v tlakové komoře plněné kapalinou tvořící spodek nástroje, v níž je kluzně uloženo ponorné těleso ovládané ze spodní strany mechanickými nebo kapalnými prostředky, jehož horní část vykazuje zaoblenou hranu. Vynález řeší problém zachování stability tvářeného materiálu, zejména v počáteční fázi hydromechanického tažení.

Kmen bakterie Escherichia coli CCM 3624

Načítavanie...

Číslo patentu: 233533

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stejskalová Eva, Sikyta Bohumil, Pavlasová Emilie

MPK: C12N 15/00

Značky: bakterie, escherichia

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kmen bakterie Escherichia coli, vysokoprodukční pro enzym beta-galaktozidázu, označený jako K 12 (MU-10), uložený v Československé sbírce mikroorganismů Univerzity J. E. Purkyně v Brně pod číslem CCM 3624.

Členěná podpěrná konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233532

Dátum: 15.08.1986

Autori: Soukeník Jaroslav, Marek Vladimír, Homolka Jindřich

MPK: E04G 25/08

Značky: členěná, podpěrná, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Členěná podpěrná konstrukce, použitelná jako podpěra pracovních nebo montážních lešení, provizorních mostů nebo jiných konstrukcí krátkodobého charakteru, u kterých je použito povrchové založení základu, umožňuje eliminovat vliv poklesu základové půdy nebo podemletí základové spáry, a tím udržet podpíranou konstrukci v původní poloze po celou dobu jejího provozování. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že zatížení je do základové zeminy přenášeno...

Aditivum ke zlepšení reologických vlastností nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233531

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovařík Ludvík, Procházka Vlastislav

MPK: C09D 7/06

Značky: vlastností, reologických, zlepšení, aditivum, nátěrových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aditiva ke zlepšení reologických vlastností nátěrových hmot. Podstatou vynálezu jsou manganatá mýdla kalafuny, alifatických karboxylových kyselin s počtem 6 až 24 atomů uhlíku nebo směsi těchto mýdel, popřípadě rozpuštěné v organických rozpouštědlech s přídavkem silikonového oleje, připravitelná ze syntetických nebo přírodních minerálních sloučenin manganu nebo manganu kovového reakcí s kalafunou, alifatickými karboxylovými...

Zapojení pro signalizaci stanovené teploty rotoru točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233530

Dátum: 15.08.1986

Autori: Purkrábek Zdeněk, Vostárek Oldřich, Hála Bohumil

MPK: G01K 13/08

Značky: teploty, signalizaci, točivého, rotoru, stroje, zapojení, stanovené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro signalizaci stanovené teploty rotoru točivého stroje pomocí rotačního transformátoru. Primární vinutí rotačního transformátoru je umístěno na statoru točivého stroje a sekundární vinutí je na jeho rotoru. Rotační transformátor je napájen ze sítě. Zapojení dále sestává ze čtyř filtrů, z usměrňovače, vysílače naměřených hodnot, komparátoru, čidel a vyhodnocovacího zařízení které může ovládat jak akustickou tak i...

Způsob roubování polymerů s pobočnou karboxylovou nebo esterovou skupinou makroionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233529

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kučera Miloslav, Brno, Salajka Zdeněk

MPK: C08G 81/02

Značky: roubování, esterovou, makroionty, způsob, skupinou, karboxylovou, pobočnou, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Polymery s pobočnou karboxylovou nebo esterovou skupinou se roubují makrokationty v prostředí nedezaktivujícím kationty při teplotě 260 až 360 K. S výhodou lze použít k roubování makrokationty, vzniklé z makroaniontů transformací aniontových růstových center dikationty.

Způsob dělení dvou nebo více anorganických iontů ze skupiny prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233528

Dátum: 15.08.1986

Autor: Alexa Jiří

Značky: prvků, vzácných, skupiny, více, zemin, iontů, dělení, způsob, anorganických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dělení dvou nebo více anorganických iontů ze skupiny prvků vzácných zemin. Na výchozí roztok obsahující rozpustné soli prvků vzácných zemin se působí komplexotvornou organickou kyselinou obsahující jednu nebo více karboxylových skupin a nejvýše 12 atomů uhlíku v řetězci, v prostředí, které je neutrální nebo které obsaje nadbytek nejvýše 6 % molárních hydroxylových iontů vztaženo na množství komplexotvorné kyseliny a...

Pojistná klapka podtlakových, regenerovatelných průmyslových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233527

Dátum: 15.08.1986

Autor: Albrecht Martin

MPK: B01D 29/36

Značky: regenerovatelných, podtlakových, průmyslových, filtru, pojistná, klapka

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistná klapka podtlakového průmyslového filtru určená pro ochranu filtračních textilií proti jejich poškození následkem nadměrně vysokých teplot filtrovaných vzdušin využívá pro svoji činnost rozdílné tepelné odolnosti syntetických materiálů. Klapka je k vstupnímu potrubí přichycena pomocí spojů ze syntetického materiálu s bodem tání alespoň o 10 % nižším než je bod tání filtračního materiálu. Při překročení teploty bodu tání materiálu spojů...

Zařízení pro zavěšení pětiválečkové girlandy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233526

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 39/14

Značky: zařízení, girlandy, zavěšení, pětiválečkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zařízení pro zavěšení pětiválečkové girlandy se týká pružného uložení těchto girland na rám pásového dopravníku, a to zejména v dopadovém místě. Zařízení je tvořeno dvěma pružinami, pomocí nichž je girlanda zavěšena na rámu a dvěma dvojicemi táhel. Táhla jsou jedním koncem kloubově uložena na rámu a druhým koncem v kloubech, upravených mezi horními a bočními válečky. Toto uspořádání umožňuje pružení girlandy ve směru dopadajícího...

Způsob dosoušení zavadlé píce v seníku proudem vzduchu a zařízení k provádění způsobu dosoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233525

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hladík Ladislav, Polášek Svatopluk, Horáček Stanislav

MPK: A01F 25/12

Značky: píce, zařízení, proudem, provádění, dosoušení, způsob, vzduchu, seníku, zavadlé, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob dosoušení sena respektive zavadlé píce v seníku proudem vzduchu, jehož podstata spočívá v tom, že zavadlá píce je navrstvena na podlahu seníku a na podlaze seníku uložené vytahovací rozváděcí kanály, kterými je veden na počátku sušicího procesu proud vzduchu do zavadlé píce a po jejím částečném vysušení a slehnutí je další proud vzduchu veden alespoň v občasných intervalech do tunelovitých prostorů v zavadlé píci,...

Způsob vytvoření P-N přechodu na vysokoohmickém monokrystalickém křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233524

Dátum: 15.08.1986

Autori: Weidner Miroslav, Kopecký Josef, Benc Ivo, Ladnar Josef, Urbanec Jan, Mach Jaroslav, Kříž Josef, Kerhart Jaroslav

MPK: H01L 21/02

Značky: vysokoohmickém, přechodu, křemíku, monokrystalickém, vytvoření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové techniky. Účelem vynálezu je hlavně zamezení degradace vysokoohmické oblasti monokrystalického křemíku při vytváření P-N přechodu. Uvedeného účelu se dosáhne postupem, při kterém se nejprve provede oxidace monokrystalického křemíku v kyslíku, obohaceném alespoň po část doby oxidace o méně než 1 % chlorovodíku, při teplotě v oblasti 950 až 1 050 °C, dále se po vytvoření otvorů v kysličníkové vrstvě provede žíhání v...

Způsob výroby vysokotekutého polypropylenu se zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233523

Dátum: 15.08.1986

Autori: Petrůj Jaroslav, Pospíšil Ladislav, Šula Karel, Šulc Zdeněk, Pác Jiří, Ottis Jiří

MPK: C08F 110/06

Značky: polypropylénu, výroby, vysokotekutého, způsob, houževnatostí, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vysokotekutého polypropylénu řízenou degradací polypropylénu iniciovanou organickým peroxidem za přítomnosti stabilizačního systému obsahujícího fenolické antioxidanty, z nichž alespoň 1/3 tvoří stabilizátory na bázi stericky nebráněného fenolu nebo jejich kombinaci s estery kyseliny thiodipropionové nebo s estery kyseliny fosforité. Když použitý výchozí polypropylén obsahuje alespoň 20 % hmotnostních materiálu s...

Zařízení k vytváření zásoby cívkových dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233522

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vencl Zbyněk, Mánek Aleš

MPK: D01H 9/18

Značky: zásoby, dutinek, vytváření, cívkových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vytváření zásoby cívkových dutinek u navinovacích jednotek textilního, zejména bezvřetenového dopřádacího stroje prostřednictvím horizontálního zásobního žlabu, umístěného k řadě vedle sebe uspořádaných navinovacích jednotek, a k němu přiřazeného nekončitého tažného prostředku s unašeči, který přivádí jednotlivé cívkové dutinky k odebíracím místům, nacházejícím se v zásobním žlabu vždy jedno odebírací místo proti jedné navinovací...

Bezpečnostní ochoz pro kotle ústředního vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233521

Dátum: 15.08.1986

Autori: Krotil Zdeněk, Mach Martin

MPK: F24D 3/02, F24H 9/20

Značky: kotle, bezpečnostní, ústředního, vytápění, ochoz

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů strojírenství a energetiky. Jeho účelem je zvýšení bezpečnosti provozu kotle na tuhá paliva pro případ výpadku elektrického proudu nebo poruchy oběhového čerpadla, poháněného elektromotoricky a zajišťujícího nucenou cirkulaci topného média. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že ochoz kotle je na straně sání a výtlaku čerpadla zaústěn dovnitř potrubí teplovodního okruhu, přičemž mezi trubkou ohybů sání a výtlaku a vnitřní...

Způsob dispergace organické monomerní fáze obsahující hydroxyalkylmethakryláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233520

Dátum: 15.08.1986

Autori: Víška Jarmil, Slavíková Alena, Vykoupil Jiří

MPK: C08F 2/18

Značky: monomerní, dispergace, hydroxyalkylmethakryláty, organické, obsahující, způsob, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Porézní suspenzní kopolymery nacházejí uplatnění ve vysoce účinné kapalinové chromatografii. Požadované velikosti kulových částic v oboru 3 až 25 ?m je podle vynálezu možno dosáhnout bez přílišných nároků na dispergaci a na stabilizátory disperze polymerací za přítomnosti aduktu ketonu s hydrogensiřičitanem nebo ketonu a siřičité sloučeniny jako disiřičitanu, hydrogensiřičitanu, siřičitanu, kysličníku siřičitého a látek siřičité sloučeniny...