Archív za 1986 rok

Strana 71

Mechanické zařízení pro dopravu zejména sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233753

Dátum: 15.08.1986

Autor: Freisler Miroslav

MPK: B66F 7/02

Značky: zařízení, zejména, sudů, mechanické, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit dopravu plných sudů do sklepe a prázdných ze sklepa, přičemž není třeba připojovat energetický zdroj. Podstatou mechanického zařízení na dopravu sudů je to, že lano je prostřednictvím kladky propojeno na jednom konci se závažím uloženým ve válcové nádobě, která je naplněna kapalinou. Na druhém konci je lano připevněno k vozíku, který je vložen ve vedení.

Absorbující kryt na rány

Načítavanie...

Číslo patentu: 233752

Dátum: 15.08.1986

Autori: Peška Jan, Loth Fritz, Bertram Dieter, Dautzenberg Horst, Štamberg Jiří, Lettau Herbert

MPK: A61L 15/00, C08B 15/00

Značky: absorbující, rány

Zhrnutie / Anotácia:

Řízení se týká absorbujícího krytu na rány k pokrývání silně mokvajících infekčních ran jakož i postižených ploch při onemocnění kůže a tkáně. Kryt na rány má být netoxický a snášenlivý s tkáněmi, dobře přizpůsobitelný tvaru rány a snadno odstranitelný, má chránit před infekcí, přijímat kromě exsudátu i bakterie, fungi, toxiny, proteiny a zánětové mediátory, má být sterilizovatelný a dodatečně sterilizovatelný, jakož i má podporovat granulaci a...

Zapojení pro bezkontaktní spínání střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233751

Dátum: 15.08.1986

Autor: Červencl Milan

MPK: H03K 17/06

Značky: proudu, bezkontaktní, spínání, střídavého, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení pro bezkontaktní spínání střídavého proudu v lineární závislosti na vstupním řídicím napětí. Podstatou je spínání střídavého proudu v okamžiku průchodu nulovou hodnotou realizované spínáním střídavého proudu napájejícího bezkontaktní spínač přes oddělovací člen, tvarované pomocí nulového komparátoru do obdélníkového tvaru a počítání obdélníků pomocí čítače. Počet period střídavého proudu propouštěného bezkontaktním...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233750

Dátum: 15.08.1986

Autori: Knauf Werner, Sachse Burkhard, Waltersdorfer Anna, Stähler Gerhard

MPK: A01N 57/10

Značky: nematocidní, složky, účinné, způsob, výroby, prostředek, insekticidní, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I V němž R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylmerkaptoskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylaminoskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo dialkylaminoskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylových zbytcích,...

Způsob výroby 1,1-dioxidů alkyl-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233749

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gales Ferry, Weeks Paul Douglas, Connecticut A)

MPK: C07D 279/02

Značky: výroby, alkyl-4-hydroxy-2-methyl-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxylátů, 1,1-dioxidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-dioxidů alkyl-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxylátů obecného vzorce I ve kterém R1 znamená alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo 2-methoxyethoxyskupinu, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém R1 má shora uvedený význam a X představuje chlor, brom nebo jod, nechá reagovat s jedním ekvivalentem hydridu kovu v polárním inertním rozpouštědle při teplotě od 25 °C do 50 °C. Vyráběné...

Podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233747

Dátum: 15.08.1986

Autor: Krebs Gerd

MPK: B29H 5/02

Značky: podávací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na podávací zařízení polotovarů pneumatik pro motorová vozidla, určené pro manipulaci s polotovary pneumatik ve vodorovné poloze pomocí nejméně tří chapačových lišt, rozdělených rovnoměrně po obvodě kruhu, jež uchopují tovar pneumatiky v oblasti patek a jež jsou uspořádány na vnějších koncích přídržných ramen, posuvných přibližně radiálně. Pro pohyb přídržných ramen jsou jejich vnitřní konce přikloubeny k řídicímu kotouči,...

Způsob přípravy imidazolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233746

Dátum: 15.08.1986

Autor: Stillings Michael Robin

MPK: C07D 405/04

Značky: přípravy, způsob, imidazolinových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy imidazolinových derivátů obecného vzorce I majících RS konfiguraci, kde R1 je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, allyl, benzyl, fenetyl nebo hydroxyalkyl se 2 až 4 atomy uhlíku, nebo jejich netoxických solí, spočívající v reakci sloučeniny obecného vzorce II kde R2 je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a HX je kyselina, s alespoň molárním ekvivalentem ethylendiaminu s alkoholem vzorce R10H. Sloučeniny projevují presynaptickou...

Způsob výroby ve vodě rozpustných komplexů mědi s disazosloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 233745

Dátum: 15.08.1986

Autori: Meininger Fritz, Fass Rudolf, Hoyer Ernst

MPK: C09B 45/28

Značky: komplexu, vodě, disazosloučeninami, mědi, rozpustných, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ve vodě rozpustných komplexů mědi s disazosloučeninami, t.j. komplexů mědi s disazobarvivy, které jsou reaktivní vůči vláknům obecního vzorce (1), kde význam jednotlivých substituentů je opsán v opisné části.

Způsob výroby ve vodě rozpustných komplexů mědi s disazosloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 233744

Dátum: 15.08.1986

Autori: Meininger, Hoyer Ernst, Fass Rudolf

MPK: C09B 45/28

Značky: mědi, způsob, disazosloučeninami, vodě, komplexu, rozpustných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ve vodě rozpustných komplexů mědi s disazosloučeninami, t.j.komplexů mědi s disazobarvivy, které jsou reaktivní vůči vláknům, obecního vzorce (1), kde význam jednotlivých substituentů je vysvětlen v opisné části.

Způsob přípravy 6(R)-[2-[8(S)-(2,2-dimehtylbutyryloxy)-2(S),6(S)-dimethyl- 1,2,3,4,4a(S),5,6,7,8,8a(S)-dekahydronaftyl-1(S)]ethyl]-4(R)-hydroxy-3,4,5,6,-tetrahydro-2H-pyran-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233743

Dátum: 15.08.1986

Autori: Willard Alvin, Smith Robert, Hoffman William

MPK: C07D 309/30

Značky: 6(r)-[2-[8(s)-(2,2-dimehtylbutyryloxy)-2(s),6(s)-dimethyl, 1,2,3,4,4a(s),5,6,7,8,8a(s)-dekahydronaftyl-1(s)]ethyl]-4(r)-hydroxy-3,4,5,6,-tetrahydro-2h-pyran-2-onu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 6(R)-[2-[8(s)-(2,2-dimethylbutyryloxy)-2(S),6(S)-dimethyl- 1,2,3,4,4a(S),-5, 6,7,8,8a(S)-dekahydronaftyl-1(S)]ethyl]-4(R)-hydroxy-3,4,5,6- tetrahydro-2H-pyran-2-onu vzorce I nebo Ia nebo farmaceuticky vhodné soli nebo methyl-, ethyl-, nebo?-monoglycerid-esteru vzorce Ia, vyznačený tím, že se sloučenina vzorce (( nechá reagovat s 2,2-dimethylbutyrylchloridem za vzniku sloučeniny vzorce ((( načež se reakcí s trihydrátem...

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle a spůsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233742

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: lesklý, zlepšenou, perleťové, světle, přípravy, pigment, stálosti, spůsob

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťový lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle na základě slídových šupin o průměru 5 až 200 ?m a tloušťce 0,1 až 5 ?m potažených kysličníky kovu, přičemž homogenní vrstva kysličníků kovu sestává hmotnostně z 0,1 až 20 % kysličníku křemičitého a z 0,1 až 60 % kysličníku železitého a zbytek tvoří kysličník titaničitý se připravuje tak, že se povléká slída ve vodné suspenzi vrstvou akvátu kysličníku titaničitého za přidání roztoku,...

Značkovač pro podzemní vyznačování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233741

Dátum: 15.08.1986

Autor: Petersen Willy

MPK: H01F 17/04

Značky: podzemní, značkovač, vyznačování

Zhrnutie / Anotácia:

Podzemní značkovač typu uzemňovací cívky je zhotoven jako podélná a úzká válcovitá jednotka, snadno zamontovatelný do díry v zemi bez skutečné kopáčské práce. Obsahuje rezonanční obvod mající cívku navinutou na feritovém jádře splňujícím podmínky malého průměru. Pouzdro značkovače je silnostěnné pro zajištění konstantních dobrých dielektrických vlastností v přímém prostředí cívky, bez zřetele k montážním podmínkám, a pouzdro je utěsněno pro...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233739

Dátum: 15.08.1986

Autori: Reissenweber Gernot, Pommer Ernst-heinrich, Ammermann Eberhard, Richarz Winfried

MPK: C07D 237/14, A01N 43/58

Značky: složky, způsob, účinné, výroby, fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát pyridazinonu obecného vzorce I v němž R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, cyklohexylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována halogenem, R3 znamená fenylovou skupinu, která je popřípadě jednou nebo dvakrát substituována halogenem nebo trifluormethylovou skupinou, a X znamená skupinu SO nebo SO2 s tím...

Způsob výroby nekrystalických kapalných nebo tekoucích kompozic na bázi solí polyamidů a kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 233738

Dátum: 15.08.1986

Autori: Thoma Wilheim, Schmitz Anton, Rasshofer Werner

MPK: C07C 87/20, C07C 87/14

Značky: polyamidů, kyseliny, tekoucích, způsob, výroby, nekryštalických, solí, kompozic, uhličité, kapalných, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nekrystalických kapalných nebo tekoucích kompozic na bázi solí polyaminů a kyseliny uhličité, při kterém se směs polyaminů obsahujících alifatické nebo cykloalifatické primární a/nebo sekundární aminoskupiny a alifatických nebo cykloalifatických hydroxyaminů obsahujících alespoň jednu hydroxyskupinu a alespoň jednu aminoskupinu v hmotnostním poměru v rozmezí od 95 : 5 do 10 : 90, smísí, popřípadě v přítomnosti ředidel ve formě...

Transparentní barevné pigmenty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233737

Dátum: 15.08.1986

Autori: Watanabe Takaji, Noguchi Tamio

MPK: C09C 1/36

Značky: transparentní, jejich, přípravy, pigmenty, barevné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Transparentní, barevné pigmenty na bázi destičkovitých, transparentních substrátů jako slídy, talku nebo skla, které jsou potaženy barevnými kysličníky kovu nebo hydroxidy kovu,a způsob jejich přípravy spočívající v potažení destičkovitého, transparentního substrátu ve vodné suspenzi působením rozpustné soli kovu za přítomnosti báze barevným kysličníkem kovu nebo hydroxidem kovu, přičemž ve vrstvě je hmotnostně obsaženo 0,1 až 5 % kysličníku...

Způsob výroby derivátů 1,1-dioxidu 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233736

Dátum: 15.08.1986

Autor: Weeks Paul Douglas

Značky: derivátů, výroby, 1,1-dioxidu, způsob, kyseliny, 4-hydroxy-2-methyl-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1,1-dioxidu 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxylové kyseliny, obecného vzorce I ve kterém Y znamená alkoxyskupinu a 1 až 4 atomy uhlíku, 2-methoxyethoxyskupinu nebo 2-pyridyliminoskupinu, vyznačující se tím, že se sloučenina vzorce II nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce II ve kterém Y má shora uvedený význam a B představuje chlor, brom nebo jod, v inertním rozpouštědle v přítomnosti báze vybrané ze...

Způsob výroby esterů kyseliny 4-alkoxyacetoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 233735

Dátum: 15.08.1986

Autor: Greth Erich

MPK: C07C 69/72

Značky: 4-alkoxyacetoctové, kyseliny, výroby, esterů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny 4-alkoxyacetoctové obecného vzorce 1 ve kterém R a R1 znamenají alkyly s 1 až 8 atomy uhlíku, reakcí odpovídajících esterů kyseliny 4-halogenacetoctové s alkoholátem alkalického kovu v prostředí alkoholu. Ester kyseliny 4-chloracetoctové nebo 4-bromacetoctové se nechá reagovat s roztokem 10 až 40 % hmot. alkoholátu alkalického kovu v alkoholu při teplotách 50 až 120 °C, přičemž se na 1 mol esteru kyseliny...

Způsob výroby esterů kyseliny 4-alkoxyacetoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 233734

Dátum: 15.08.1986

Autor: Abächerli Claudio

MPK: C07C 69/72

Značky: způsob, kyseliny, esterů, výroby, 4-alkoxyacetoctové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny 4-alkoxyacetoctové obecného vzorce 1 ve kterém R a R1 znamenají alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, reakcí odpovídajících esterů kyseliny 4-chloracetoctové, popřípadě kyseliny 4-bromacetoctové, s alkoholáty alkalických kovů v rozpouštědle, spočívá v tom, že se 1 ekvivalent esteru kyseliny 4-chloracetoctové, popřípadě kyseliny 4-bromacetoctové, nechá reagovat se 2 až 10 ekvivalenty alkoholátu alkalického kovu v...

Perleťově lesklé pigmenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233733

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: pigmenty, výroby, perleťové, jejich, způsob, lesklé

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklé pigmenty na bázi slídových destiček potažených kysličníkem titaničitým, které mají krycí vrstvu kysličníku chromitého, přičemž vrstva kysličníku chromitého obsahuje alespoň 0,05 molu fosforečnanových iontů, vztaženo na 1 mol chromité sloučeniny ve vrstvě. Způsob výroby perleťově lesklých pigmentů se zelenou práškovou barvou spočívající v potažení slídového pigmentu s vrstvou kysličníku titaničitého další krycí vrstvou hydroxidu...

Perleťové lesklé pigmenty se žlutou práškovou barvou a zlepšenou stálostí na světle a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233732

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: světle, výroby, jejich, perleťové, způsob, barvou, zlepšenou, stálosti, pigmenty, práškovou, žlutou, lesklé

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklé pigmenty se žlutou práškovou barvou a zlepšenou stálostí na světle na bázi slídových šupin potažených kysličníkem titaničitým, přičemž je nanesena na vrstvu kysličníku titaničitého vrstva vyžíhaného kysličníku chromitého a/nebo fosforečnanu chromitého v hmotnostním množství přepočteném na kysličník chromitý 0,2 až 3 % vztaženo na celkovou hmotnost pigmentu se vyrábějí suspendováním slídového pigmentu potaženého kysličníkem...

Způsob výroby nových disazosloučenin rozpustných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 233731

Dátum: 15.08.1986

Autor: Fuchs Hermann

MPK: C09B 62/09, C09B 62/513

Značky: disazosloučenin, výroby, rozpustných, způsob, nových, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby disazosloučenin rozpustných ve vodě, t.j. azobarviv reaktivních vůči vláknům. Disazosloučeniny obecného vzorce 1 používají jako barviva. Význam jednotlivých substituentů je popsán v opisné části.

Způsob výroby azosloučenin rozpustných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 233730

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mischke Peter, Schläfer Ludwig

MPK: C09B 62/51

Značky: způsob, rozpustných, azosloučenin, výroby, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby azosloučenin rozpustných ve vodě obecného vzorce 1 při kterém se sloučenina obecného vzorce 2 diazotuje a kopuluje se s kopulační složkou obecného vzorce 3 Sloučeniny obecného vzorce 1 se používají jako barviva, zejména k vybarvování vláknitého materiálu obsahujícího hydroxyskupiny nebo/a karboxamidoskupiny.

Cigareta s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233729

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cantrell Daniel

MPK: A24D 3/04

Značky: cigareta, filtrem

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrem má kombinovaný filtr, který sestává z prvního porézního filtračního prvku, kterým probíhá první dutá trubka pro vedení ventilačního vzduchu, přičemž první porézní filtrační prvek je obklopen neporézním obalovým materiálem. Kombinovaný filtr dále obsahuje komoru, která osově lícuje s prvním porézním filtračním prvkem a je umístěna mezi ním a sloupcem tabáku. Komorou prochází vzduch do první duté trubky a za pomoci druhých...

Způsob výroby isobutylenu a methanolu rozkladem methylterc.butyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233728

Dátum: 15.08.1986

Autor: Paret Giancarlo

MPK: C07C 11/09, C07C 31/04

Značky: rozkladem, isobutylenu, methylterc.butyletheru, způsob, výroby, methanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby isobutylenu a methanolu rozkladem methylterc.butyletheru, při kterém se methylterc.butylether uvádí do patrové destilační kolony obsahující na alespoň jednom patře sulfonovanou styrendivinylbenzenovou pryskyřici, jako katalyzátor, která pracuje za tlaku v rozmezí od 0,3 do 0,8 MPa a při teplotě odpovídající tomuto tlaku, vyrobený isobutylen se kontinuálně odvádí z horní části kolony a ze spodku kolony se jako produkt odvádí čistý...

Zařízení k programování kapalné směsi, zejména pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 233727

Dátum: 15.08.1986

Autori: Szyrszyng Wieslaw, Klawiter Jan, Kamiňski Marian, Kowalczyk Jerzy

MPK: G01N 1/18

Značky: kapalné, zařízení, programování, kapalinovou, zejména, chromatografii, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z mísicí komory s elektromagnetickými ventily spojenými s nádržemi na kapaliny. Podle vynálezu jsou ve směšovači ve stěně mísicí komory nehybně upevněna sedla nejméně dvou elektromagnetických, a výhodou dvojcestných ventilů, jejichž závěrné díly mají tvar obrácených komolých kuželů, jejichž širší základna spolu s přední plochou sedla tvoří v uzavřené poloze elektromagnetických ventilů součást stěny mísicí komory.

Způsob výroby 3-pikolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233726

Dátum: 15.08.1986

Autor: Dinkel Rolf

MPK: C07D 213/10

Značky: způsob, 3-pikolinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-pikolinu podle vynálezu spočívá v tom, že se nechá reagovat výchozí látka 1, sestávající z acetaldehydu a/nebo acetaldehydacetálů a/nebo krotonaldehydu, s výchozí látkou 2, která sestává z formaldehydu a/nebo formaldehydacetálů a/nebo hexamethylentetraminu v tekuté, vodné fázi při teplotě 180 až 280 °C v uzavřené nádobě v přítomnosti amidů karboxylových kyselin vybraných ze skupiny zahrnující amidy alifatických karboxylových...

Polylaurolaktamová tvarová tělíska a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233725

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hartmann Werner

MPK: C08G 69/18

Značky: tělíska, výroby, jejich, tvarová, způsob, polylaurolaktamová

Zhrnutie / Anotácia:

Polylaurolaktamová tvarová tělíska získaná litím polymerující laurolaktamové taveniny po smíchání s katalyzátorem anionické polymerace a pak po přidání aktivátoru na vlákna nebo provazce, rozmělněním vláken nebo provazců na granulát a tvarováním vstřikovým litím rozmělněného materiálu při teplotách 220 až 255 °C a tlacích 5 až 10 MPa.

Způsob kontroly efektivního proudu u stejnosměrných elektrických strojů pro zamezení přetížení a elektronická pojistka pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233724

Dátum: 15.08.1986

Autori: Heine Hans-hagen, Schoenen Manfred

MPK: H02H 7/085

Značky: elektronická, pojistka, způsobu, stejnosměrných, kontroly, zamezení, strojů, tohoto, elektrických, přetížení, způsob, efektivního, proudu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly efektivního proudu u stejnosměrných elektrických strojů pro zamezení přetížení, u kterého se vytváří druhá mocnina skutečného proudu. Dále se týká elektronické pojistky pro provádění tohoto způsobu, která obsahuje kvadrátor skutečného proudu a integrátor. Vynález umožňuje na základě jmenovitého proudu stroje provádět účinnou kontrolu efektivního proudu resp. zatížení stroje, a to tím, že se od druhé mocniny...

Zařízení pro nastavení a zajištění polohy ruky při operaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 233723

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hári László, Tari Gábor

MPK: A61G 13/00, A61B 6/04

Značky: zajištění, polohy, operaci, zařízení, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává z prvků pro připevnění k operačnímu stolu, z podpěry předloktí a z prvků pro připevnění prstů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že podpěra (8) předloktí je skloubena s podpěrou (10) ruky a prvky pro připevnění prstů jsou vytvořeny jako ohebná ramena (11) opatřená na svých koncích pružnými náprstky (18) pro prsty. Ohebná ramena (11) v počtu nejméně pěti jsou opatřena aretačním zařízením (12) a jsou připevněna k...

Projektilový tkalcovský stroj se zpětným zasouvačem projektilů, který je naklouben na zpětné zasouvací páce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233722

Dátum: 15.08.1986

Autor: Schmitz Gerd

MPK: D03D 47/24

Značky: naklouben, který, tkalcovský, projektilový, projektilů, zasouvací, zpětné, stroj, páce, zpětným, zasouvačem

Zhrnutie / Anotácia:

Projektilový tkalcovský stroj má zachycovací ústrojí (12) se zpětným zasouvačem (28) projektilů který je naklouben na zpětné zasouvací páce a má náraznou plochu (32) pro projektily. Mezi náraznou plochou (32) a místem (18) nakloubení na zpětné zasouvací páce je upraveno nejméně jedno pružné a tlumivě poddajné těleso (42). Zpětný zasouvač (28) projektilů, sestává přitom ze dvou navzájem ve směru pohybu posuvných dílů, které jsou navzájem spojeny...

Logická zručnostní hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 233721

Dátum: 15.08.1986

Autor: Rubik Ernö

MPK: A63F 9/04

Značky: zručnostní, logická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká logické zručnostní hry složené z dílčích kostek natáčivých ve skupinách kolem tří na sebe kolmých os. Účelem vynálezu je zjednodušení hry a více herních variací. Toho je dosaženo tím, že mezi rohovými dílčími kostkami jsou mezilehlé dílčí kostky, obojí jsou uspořádány zrcadlově obráceně v horní a dolní vrstvě a jsou přidržovány spojovacím ústrojím uloženým ve středním poli vrstev. Horní část spojovacího ústrojí se zrcadlově...

Způsob nanášení tvrdého povlaku na povrch slitiny na bázi železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 233720

Dátum: 15.08.1986

Autor: Brown Harry James

MPK: B23K 35/22

Značky: povlaků, způsob, bázi, nanášení, tvrdého, slitiny, povrch, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Při způsobu nanášení tvrdého povlaku na povrch slitiny na bázi železa se na tomto povrchu vytvoří roztavená kaluž, do které se uloží pevná sloučenina. Tato sloučenina obsahuje chemicky vázaný vanad, chrom a uhlík v hmotnostních poměrech mezi 80 až 20 % VC a 20 až 80 % Cr3C2 Podle výhodného provedení obsahuje pevná sloučenina dále kov zvolený ze skupiny sestávající z kobaltu, železa, niklu a molybdenu nebo jejich směsí v množství v rozsahu od...

Zařízení pro nasouvání sáčků nebo pytlů s plnícím ventilem na plnicí nátrubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233719

Dátum: 15.08.1986

Autor: Berthelsen Ernst Richard

MPK: B65B 39/02

Značky: plnicím, sáčků, nátrubek, plnicí, pytlů, ventilem, zařízení, nasouvání

Zhrnutie / Anotácia:

Při nasouvání sáčků nebo pytlů s plnicím ventilem na plnicí nátrubek nebo hrdlo je třeba nejprve zachytit ventil sáčku a potom do ventilu zasunout rozevírací ústrojí, které rozevře ventilovou část sáčku na plný plnicí průměr, načež se rozevřený ventil uchopí zachycovacím ústrojím a výkyvným pohybem zachycovacího ústrojí se nasadí ventil sáčku nebo pytle na plnicí nátrubek. Rozevírací ústrojí sestává ze dvou podlouhlých rozevíracích dílů,...

Způsob přípravy acyloxypolyhydronaftylderivátů 2H-pyran-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233718

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smith Robert, Hoffman William, Willard Alvin

MPK: C07D 309/30, A61K 31/35, C07C 69/616...

Značky: 2h-pyran-2-onu, acyloxypolyhydronaftylderivátů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy acyloxypolyhydronaftylderivátů 2H-pyran-2-onu obecného vzorce I a odpovídajících dihydroxykyselin obecného vzorce II při němž se zahřívá sloučenina obecného vzorce III s hydroxidem alkalického kovu v protickém rozpouštědle, načež se okyselením a laktonisací získá sloučenina obecného vzorce IV, která se nechá reagovat a terc.butyldimethylchlorsilanem v inertní atmosféře při teplotě místnosti v přítomnosti akceptoru kyseliny,...

Způsob zlepšené reprodukce obrazů v reprodukční technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233717

Dátum: 15.08.1986

Autori: Wellendorf Klaus, Sing Gerhard

MPK: G03F 5/00

Značky: způsob, reprodukce, zlepšené, reprodukční, obrazů, technice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšené reprodukce obrazů v reprodukční technice, při kterém se záznam provádí s jemnějším rozlišením než snímání a jemnější rozlišení při záznamu se provádí větším počtem selektivně buzených záznamových paprsků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v záznamu puntíků autotypické sítě polotónů se záznamové paprsky budí odděleně a ke zjemněné reprodukci čar se sdružují ve skupiny a po skupinách se budí.

Sklářský kmen pro výrobu barevného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233715

Dátum: 15.08.1986

Autori: Urbanek Stanislaw, Solak Mieczyslaw, Piechurowski Andrzej, Bieniek Jerzy, Ziemba Boleslaw

MPK: C03C 3/08

Značky: barevného, výrobu, sklársky

Zhrnutie / Anotácia:

Sklářský kmen pro barevné sklo obsahuje vedle základních surovin a zbarvujících přísad silně aktivní redukční činidlo, kterým je práškový kovový zinek v množství 0,1 až 0,5 kg nebo/a práškový kovový hliník v množství 0,05 až 0,5 kg na 100 kg vsázky.

Stavební konstrukce s pláštěm nepropouštějícím vodu, zejména nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 233714

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pozsonyi Otto

MPK: E04H 7/18

Značky: pláštěm, nádrž, nepropouštějícím, zejména, stavební, vodu, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Stavební konstrukce s pláštěm nepropouštějícím vodu, zejména nádrž, například zásobní nádrž na skladování kapalin, bazén apod., jejíž obvodová plášťová konstrukce, zejména obvodové stěny a deska dna, je vytvořena z předvyrobených deskových železobetonových dílců, vzájemně spojených alespoň částečně nepropustnými spoji, vyznačující se tím, že v předvyrobených deskových železobetonových dílcích (1), které jsou zejména předpjaté, jsou vytvořeny...

Způsob syntézy a-chlorovaných chlormravenčanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233713

Dátum: 15.08.1986

Autori: (francie), Cagnon Guy, Piteau Marc, Senet Jean-pierre, Martz Jonathan Thomas, Olofson Roy Arne

MPK: C07C 69/96, B01J 31/02

Značky: způsob, syntézy, chlormravenčanů, a-chlorovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob syntézy alfa-chlorovaných chlormravenčanů působením fosgenu na příslušný aldehyd, vyznačující se tím, že se uvedená reakce provádí v přítomnosti katalyzátoru, jímž je organická nebo minerální látka schopná v prostředí obsahujícím aldehyd, fosgen a popřípadě rozpouštědlo vytvořit dvojici iontů, z nichž jeden je halogenidovým aniontem a druhý je kationtem dostatečně odděleným od halogenidového aniontu pro udělení tomuto aniontu nukleofilní...

Způsob zpracování kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233712

Dátum: 15.08.1986

Autori: Becker Dieter Paul, Rudolph Paul

MPK: C10K 1/04

Značky: způsob, kondenzátu, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování kondenzátu z chlazení surového plynu ze zplynování pevných paliv za použití kyslíku, vodní páry a/nebo zplyňovacích prostředků obsahujících kysličník uhličitý za tlaku v rozmezí 0,5 až 15 MPa, přičemž surový plyn se chladí v alespoň jednom chladícím stupni, přičemž alespoň část kondenzátu o teplotě alespoň 110 °C a tlaku alespoň 0,2 MPa se podrobí náhlému snížení tlaku, jehož podstata spočívá v tom, že vzniklá...

Zařízení k bezkontaktnímu smíchávání kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233711

Dátum: 15.08.1986

Autori: Franz Georg, Hentschel Klaus, Schreyer Gerd, Bittner Friedrich

MPK: B01F 3/08

Značky: bezkontaktnímu, zařízení, kapalin, smíchávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k bezkontaktnímu smíchávání kapalin, ze kterých je alespoň jedna viskosní, sestávající z trubkovité nádrže jako mísicí komory s tryskou nacházející se v horní části komory k přivádění kapaliny a trysky nebo trysek k přivádění další kapaliny nebo kapalin, přičemž mísicí komora je nahoře uzavřená nebo uzavřitelná a zaobleně se zužuje dolů k výtokovému otvoru a nad zúžením se nachází tryska nebo více trysek pro další kapalinu nebo...