Archív za 1986 rok

Strana 69

Způsob výroby oxidu chloričitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 228533

Dátum: 15.08.1986

Autori: Swindells Richard, Fredette Maurice

MPK: C01B 11/02

Značky: chloričitého, oxidů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oxidu chloričitého v reakční zóně redukcí chlorečnanových iontů ionty chloridovými ve vodném kyselém reakčním prostředí, obsahujícím kyselinu sírovou v koncentraci vyšší než 6N a udržovaným na teplotě varu při tlaku nižším, než je tlak atmosférický, a vysrážením hydrogensíranu v reakční zóně, vyznačený tím, že se vysrážený hydrogensíran po odstranění z reakční zóny uvádí do styku s vodou v přítomnosti alkoholu nebo ketonu...

Způsob výroby fenylpiperazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228532

Dátum: 15.08.1986

Autori: Haeck Hans Heinz, Hillen Feddo Cornelius

MPK: C07D 295/12

Značky: způsob, fenylpiperazinových, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylpiperazinových derivátů obecného vzorce III ve kterém R1 znamená atom vodíku, methylovou skupinu nebo fenylovou skupinu a R2 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu, nebo R1 a R2 společně s uhlíkovým atomem, na který jsou navázány, tvoří cyklickou akylenovou skupinu obsahující 3 až 7 atomů uhlíku, R3 znamená atom vodíku nebo methylovou či ethylovou skupinu, A znamená přímou nebo rozvětvenou alkylenovou skupinu s 1 až...

Způsob výroby fenylpiperazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228531

Dátum: 15.08.1986

Autori: Haeck Hans Heinz, Hillen Feddo Cornelius

MPK: C07D 295/14

Značky: derivátů, výroby, způsob, fenylpiperazinových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylpiperazinových derivátů obecného vzorce III ve kterém R3 představuje trifluormethylovou skupinu nebo atom chloru, R4 znamená alkylovou skupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, cykloalkoxyskupinu s 5 až 7 atomy uhlíku, fenylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde každý ze symbolů R5 a R6 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 nebo 2 atomy uhlíku, a A znamená skupinu a jejich solí s farmaceuticky upotřebitelnými...

Pevný pesticidní prostředek s pomalým uvolňováním účinné složky a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228530

Dátum: 15.08.1986

Autor: Wysong Robert David

Značky: pevný, složky, prostředek, pesticidní, pomalým, způsob, účinné, uvoľňovaním, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný pesticidní prostředek s pomalým uvolňováním účinné složky, v němž alespoň 90 % částic má svůj největší rozměr menší než 40 um, s výhodou od 1 do 10 um, vyznačující se tím, že obsahuje 5 až 75 procent hmotnosti pesticidně účinné složky v homogenní kombinaci se 25 až 95 procenty hmotnosti zesíťovaného kopolymeru vyrobeného ze a)40 až 80 procent hmotnosti hydrofobního monomeru styrenu nebo ?- methylstyrenu a b) 20 až 60 procent hmotnosti...

Způsob výroby močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228529

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cavallanti Virginio, Laganá Vincenzo

Značky: způsob, močoviny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby močoviny vycházející z amoniaku a kysličníku uhličitého v molárním poměru 5:1 až 8:1 zahrnující syntézu a rozklad karbamátu amonného, který je obsažen v močovinovém roztoku, ve dvou stupních, první stupeň zajišťuje amoniak jako samodestilační prostředek a druhý stupeň kysličník uhličitý jako vnější vypuzovací prostředek, vyznačený tím, že se z první rozkladné zóny odvádí roztok močoviny obsahující 5 až 25 % karbamátu a plynná fáze...

Způsob výroby stálých vodných injekčních roztoků s obsahem ß-karotenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228528

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schneider Joachim, Schulz Bernhard, Tiefenbacher Hubert, Hoppe Peter Paul

Značky: výroby, způsob, stálých, obsahem, roztoku, ß-karotenu, vodných, injekčních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby stálých vodných injekčních roztoků s obsahem ß-karotenu, vyznačující se tím, že se v přítomnosti 10 až 20 procent hmotnostních, vztaženo na ß-karoten, antioxidačního prostředku, přidá do ethoxylovaného triglyceridu mastné kyseliny s 12 až 18 atomy uhlíku, který obsahuje 20 až 60 oxethylenových jednotek, zahřátého na teplotu 160 až 180 °C, nebo do ethoxylovaného esteru sorbitanu s mastnou kyselinou s asi 20 oxethylenovými...

Způsob výroby 3-(pyrid-3- nebo -4-ylalkyl)indolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228527

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cross Peter Edward, Dickinson Roger Peter

Značky: výroby, 4-ylalkyl)indolových, derivátů, 3-(pyrid-3, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-(pyrid-3- nebo -4-yl- alkyl)indolových derivátů obecného vzorce I ve kterém Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 7 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R2 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo atom halogenu, R3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, X znamená skupinu -(CH2)2 -nebo skupinu...

Způsob výroby 8-arylalkyl-3-fenyl-3-nortropanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228526

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bauer Rudolf, Merz Herbert, Jennewein Hans Michael, Langbein Adolf, Sobotta Rainer, Mierau Joachim

Značky: způsob, 8-arylalkyl-3-fenyl-3-nortropanolů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 8-arylalkyl-3-fenyl-3-nor tropanolů obecného vzorce I ve kterém Ar znamená zbytek vzorce kde R1 znamená atom vodíku, fluoru či bromu, methylovou skupinu nebo methoxyskupinu, X znamená zbytek vzorce R představuje atom vodíku, atom fluoru v poloze 4, atom chloru v poloze 4, trifluormethylovou skupinu v poloze 4, trifluormethylovou skupinu v poloze 3, trifluormethylovou skupinu v poloze 3 společně s atomem chloru v poloze 4,...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228525

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gilmour James, Cramp Michael Colin, Parnell Edgar William

Značky: účinných, látek, prostředek, výroby, způsob, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden derivát nikotinamidu obecného vzorce I ve kterém X znamená atom kyslíku nebo síry, R1 představuje atom vodíku, methylovou skupinu, ethylovou skupinu nebo allylovou skupinu, R2 znamená atom vodíku, fluoru či chloru, kyanoskupinu, methylovou nebo ethylovou skupinu, popřípadě substituovanou jedním nebo několika atomy fluoru, R3 představuje atom fluoru, chloru...

Přístroj pro pečení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228524

Dátum: 15.08.1986

Autori: Karikás Tibor, Kaszás Gyula, Siklósi Imre

Značky: pečení, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj pro pečení a rozpékání dutého pečiva, zejména teplých sendvičů, například z rohlíků nebo housek, a také pro hotovení trubičkových druhů sušenek, dutých oplatek, trubkových palačinek a podobně v pro vozech veřejného stravování a v domácnostech, přičemž pečivo se připravuje rozpékáním již upečeného základního těsta nebo jednorázovým pečením litého těsta za přívodu tepla pro následné plnění, popřípadě pro konzumaci, přičemž teplo je...

Způsob výroby nazální práškovité aplikační formy se zvýšenou resorbovatelností s obsahem alkaloidů typu ergotových peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228523

Dátum: 15.08.1986

Autor: Azria Moise

Značky: práškovité, formy, způsob, alkaloidů, zvýšenou, výroby, ergotových, nazální, obsahem, peptidů, resorbovatelností, aplikační

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nazální práškovité aplikační formy se zvýšenou resorbovatelností s obsahem alkaloidů typu ergotových peptidů obecného vzorce I kde R1 znamená atom vodíku nebo atom halogenu, R2 znamená atom vodíku nebo alkylový zbytek o 1 až 4 atomech uhlíku a buď i) R3 znamená isopropyl, sekundární butyl nebo isobutyl, R4 znamená methyl, ethyl nebo isopropyl, R5 znamená atom vodíku a R6 znamená atom vodíku nebo methoxyskupinu, nebo spolu tvoří R5...

Přehrávač diskových záznamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228522

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kelleher Kevin Charles

Značky: záznamu, přehrávač, diskových

Zhrnutie / Anotácia:

Přehrávač diskových záznamů, obsahující talíř pro točivý pohyb diskového záznamu stanovenou konstantní úhlovou rychlostí, přenoskový měnič pro reprodukování za znamenaného signálu z diskového záznamu obsahujícího synchronizační první složku a druhou složku radiální polohy záznamu, ob vody reagující na první složku reprodukovaného signálu pro vytváření signálu korekce odchylky časové základny, zpětnovazební obvod pro přikládání signálu korekce...

Pneumatické upínací zařízení, zejména strojní svěrák

Načítavanie...

Číslo patentu: 228521

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zimmermann Hanns, Preisenhammer Peter

Značky: pneumatické, zařízení, strojní, zejména, svěrák, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické upínací zařízení, zejména strojní svěrák, s upínací částí pohyblivou ve směru upnutí v nehybném krytu, s představovacím ústrojím k hrubému přestavení upínací části oproti nehybnému krytu ve směru pnutí, se servomotorem uspořádaným mezi představovacím ústrojím a upínací částí v pohyblivém krytu, s podpěrným ložiskem uspořádaným na jeho jednom konci, jenž je ve spojení s představovacím ústrojím, a s druhotným článkem pohyblivým ve...

Způsob výroby 4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridyl-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228520

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lombardino Joseph George

Značky: způsob, 4-hydroxy-2-methyl-n-2-pyridyl-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1, dioxidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-hydroxy-2-methyl-N-2- pyridyl-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid- 1,1-dioxidu vzorce II vyznačující se tím, že se 2-methoxyethyl-4- hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3- karboxylát-1,1-dioxid vzorce I nechá reagovat s 2-aminopyridinem v inertním organickém rozpouštědle při teplotě od 115 až 175 °C.

Způsob výroby nových chinolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228519

Dátum: 15.08.1986

Autor: Davies Roy Victor

Značky: způsob, výroby, nových, chinolonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových chinolonů obec mého vzorce I ve kterém n má hodnotu 0, 1 nebo 2, R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R3 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, methoxyskupinu, atom halogenu nebo trifluormethylovou skupinu, vyznačující se tím, že se sloučeni na obecného vzorce II ve kterém R1 a R3 mají shora uvedený význam a X představuje atom halogenu, s výhodou chloru, nebo acetoxyskupinu, nechá...

Sestava gravitačních tepelných trubic pro chlazení výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233800

Dátum: 15.08.1986

Autor: Motyčka Vladimír

MPK: H01L 23/34

Značky: sestava, chlazení, polovodičových, tepelných, součástek, gravitačních, trubic, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je sestava gravitačních tepelných trubic pro chlazení výkonových polovodičových součástek, sestávající nejméně ze dvou výparníků a dvou kondenzátorů vzájemně spojených prostřednictvím dutého spojovacího dílu, kde rotační osy souměrnosti obou těchto hlavních součástek jsou rovnoběžné. Vnitřní průchozí dutiny prstencových kondenzátorů, galvanicky oddělených od výparníků, tvoří společný chladicí kanál.

Způsob výroby ergolinu substituovaného v poloze 8a

Načítavanie...

Číslo patentu: 228518

Dátum: 15.08.1986

Autori: Brich Zdenek, Mühle Herbert

Značky: poloze, způsob, ergolinu, výroby, substituovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ergolinu substituované ho v poloze 8? obecného vzorce I` v němž R1 znamená alkyloxykarbonylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku v alkylu, aryloxykarbonylovou skupinu se 6 až 10 atomy uhlí ku v arylu nebo dialkylaminokarbonylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku v každé z alkylových částí, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R3 znamená vodík, methylovou skupinu nebo halogen s atomovým číslem 9 až 35, R4 znamená vodík...

Proudový chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 233799

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pauzer Václav, Kůpa Josef

MPK: F28C 3/06

Značky: chladič, proudový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur, týká se proudového chladiče, zejména předehřáté páry a jeho podstatou je, že sestává ze dvou redukcí, kde vnitřní redukce je souose uložena ve vnější redukci, která je součástí tělese chladiče a tryskové nástavce pro přívod chladicí vody jsou zasunuty do vnitřního prostoru vnitřní redukce otvory, které jsou zhotoveny jednak ve stěně redukční části tělesa chladiče a jednak ve stěně vnitřní redukce a jsou navzájem...

Způsob výroby makrolidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228517

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hamill Robert, Wild Gene Muriel, Baltz Richard Henry, Seno Eugene Thomas

Značky: makrolidu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby makrolidů obecného vzorce I kde R znamená atom vodíku nebo acylovou skupinu o 1 až 18 atomech uhlíku, Q znamená atom vodíku nebo mykarosylovou skupinu vzorce kde Rl znamená atom vodíku nebo acylovou skupinu o 1 až 18 atomech uhlíku, za před pokladu, že v případě, že Q znamená atom vodíku, znamená R acylovou skupinu, vyznačující se tím, že se pěstuje kmen Streptomyces fradiae NRRL 12 201 v submerzní kultuře za aerobních podmínek v...

Spojovací prvek poddajné důlní ocelové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 233798

Dátum: 15.08.1986

Autor: Posker Karel

MPK: E21D 11/22

Značky: spojovací, výztuže, poddajné, prvek, ocelové, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovacího prvku poddajné důlní ocelové výztuže. Je tvořen horní příložkou a dolní příložkou, spojenou svorníky, přičemž jedna z příložek je opatřena přesahem.

Způsob výroby guanylovaných aminoglykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228516

Dátum: 15.08.1986

Autori: Streicher Wolfgang, Loibner Hans

Značky: aminoglykosidů, guanylovaných, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje guanylované aminoglykosidy, způsob jejich výroby, farmaceutické prostředky obsahující tyto sloučeniny a použití zmíněných látek jako léčiv. Vynález popisuje zejména sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém význam jednotlivých substituentů je popsán. Vynález taky popisuje způsob léčení chorob nebo infekcí způsobených bakteriemi, za použití sloučenin obecného vzorce I, jakož i použití sloučenin obecného vzorce I jako...

Zapojení pro vytvoření synchronizačních impulsů vícehladinového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233797

Dátum: 15.08.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G05F 1/10

Značky: impulsů, vícehladinového, zapojení, synchronizačních, vytvoření, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká realizace vícehladinového napájecího zdroje s impulsní regulací. Zapojení umožňuje vytvořit vhodné synchronizační impulsy pro buzení regulačních tyristorů vedlejších hladin vícehladinového zdroje, u kterého je k stabilizaci hlavní hladiny použito integrovaného obvodu B260D. Synchronizační impulsy jsou vytvořeny s předstihem proti výkonovým impulsům měniče, což umožňuje eliminovat dobu zapnutí regulačních tyristorů vedlejších...

Způsob výroby nových 6a,10a-trans-9ß-subs.amino-1-hydroxyoktahydrobenzo[c]chinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228515

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gales Ferry, Johnson Michael Ross

Značky: derivátů, výroby, způsob, 6a,10a-trans-9ß-subs.amino-1-hydroxyoktahydrobenzo[c]chinolinových, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6a,10a-trans-9(-subst.amino-1-hydroxy-oktahydrobenzo(c(chinolinových derivátů obecného vzorce I, ve kterém R znamená skupinu COR7 nebo SO2R8, kde R7 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, trifluormethylovou skupinu nebo fenylovou skupinu a R8 znamená methylovou skupinu nebo p-tolylovou skupinu, R1 představuje alkanoylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, Z představuje zbytek vzorce -(alk1)m-O-(alk2)n- kde...

Budicí obvod tranzistoru MOS s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 233796

Dátum: 15.08.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G05F 1/10

Značky: galvanickým, budicí, obvod, tranzistorů, oddělením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká budicího obvodu tranzistorů typu MOS pracujících ve spínacím režimu. Budicí obvod zajišťuje galvanicky oddělené rychlé nabití a vybití vstupní kapacity tranzistoru MOS, čímž je dosaženo jeho rychlého sepnutí i rozepnutí. K tomu je použito transformátoru budiče a vybíjecího tranzistoru. Budicí obvod podle vynálezu je možno použít k ovládání tranzistorů MOS při požadavku na galvanické oddělení, například u impulsně regulovaných...

Rázově houževnatá směs, odolná proti povětrnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228514

Dátum: 15.08.1986

Autor: Silberberg Joseph

Značky: rázové, povětrnosti, houževnatá, odolná, proti, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Rázově houževnatá směs, odolná proti povětrnosti, vyznačující se tím, že obsahuje 1. 75 až 5 % hmotnostních polymethylmethakrylátu a 2. 25 až 95 % hmotnostních rázově houževnatého interpolymeru připravitelného z 5 až 50 % hmotnostních zesíťovaného C4-C8 alkylakrylátu, 5 až 35 % hmotnostních zesítovaného kopolymeru styren-akrylonitril a 15 až 90 % hmotnostních nezesítovaného kopolymeru styren-akrylonitril.

Tranzistorový spínač s ochranným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233795

Dátum: 15.08.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G05F 1/10

Značky: tranzistorový, obvodem, spínač, ochranným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tranzistorového spínače s ochranným obvodem. Ochranný obvod zajišťuje při buzení tranzistorového spínače z logického obvodu s otevřeným kolektorovým výstupem, že při náběhu napájecího napětí nedojde k sepnutí tranzistoru. Činnost spínače je uvolněna pomocí Zenerovy diody teprve po dosažení hodnoty napětí, při kterém je již zajištěna bezchybná funkce všech obvodů. Tranzistorový spínač podle vynálezu je možno použít například při...

Způsob výroby pentapeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228513

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pless Janos, Huguenin René, Cardinaux Francois

Značky: výroby, pentapeptidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca I, kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, pri ktorom sa odstráni aspoň jedna chrániaca skupina z pentapeptidu alebo jeho esteru v chránenej forme, s reťazcom všeobecného vzorca I. Vzniknutý pentapeptid alebo jeho ester sa izoluje vo voľnej forme alebo vo forme adičnej soli s kyselinou alebo komplexom. Ďalej je opísaný spôsob inhibovania sekrécie luteinizačného hormónu a...

Vícehladinový napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233794

Dátum: 15.08.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G05F 1/10

Značky: napájecí, zdroj, vícehladinový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká realizace vícehladinového napájecího zdroje. Obvod podle vynálezu umožňuje elimitovat dobu zapnutí tyristorů použitých pro regulaci vedlejších hladin vícehladinového napájecího zdroje s impulsní regulací. Obvod vytváří potřebný předstih buzení tyristorů oproti výkonovým impulsům hlavní hladiny. Obvod umožňuje snížit proudové i napěťové namáhání prvků měniče při realizaci vícehladinového napájecího zdroje.

Způsob výroby nového makrolidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228512

Dátum: 15.08.1986

Autori: Wild Gene Muriel, Baltz Richard Henry, Seno Eugene Thomas

Značky: nového, způsob, výroby, makrolidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nnového makrolidu obecného vzorce I kde Q znamená skupinu -CHO nebo CH2OH, Y znamená hydroxylovou nebo mykarosyloxyskupinu, jakož i z farmaceutického hlediska přijatelných solí nebo esterů těchto látek, vyznačující se tím, že se pěstuje kmen Streptomyces fradiae v submerzní kultuře za aerobních podmínek za předpokladu, že v případě, že běží o výrobu sloučeniny, v níž Y znamená hydroxylovou skupinu, provádí se kultivace v mírně...

Způsob vyztužování předpjatých žebrových panelů s náhlou změnou průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233793

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nasch Ľudovít, Vinter Martin, Szabó Vendelín, Čížek Pavel, Miksa Čestmír, Schmuck Ján, Macháč Ivan

MPK: E04C 5/06

Značky: žebrových, panelu, předpjatých, změnou, náhlou, vyztužování, průřezu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vyztužování předpjatých žebrových panelů podle vynálezu je určen pro panely s náhlou změnou průřezu snížením výšky podélných žeber v oblasti uložení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do formy pro výrobu panelů se nejprve uloží do kraje podélných žeber vedle náhlé změny jejich výšky a k jejich podélným povrchům rovinné svislé výztužné koše, obsahující v podstatě svislé a navzájem spojené pruty, potom se do oblasti středu spodní části...

Katalyzátor a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228511

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lee Kiu Hee, Cieloszyk Gary Stanley

Značky: katalyzátor, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru vhodného pro kopolymeraci ethylenu s vyššími ?-olefiny. Katalyzátor podle vynálezu obsahuje hořčík a titan nanesený na oxidu křemičitém a hodí se pro polymeraci v plynné fázi za vzniku polymerů vhodných pro výrobu fólií.

Podvěsný mostový jeřáb

Načítavanie...

Číslo patentu: 233792

Dátum: 15.08.1986

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 17/00

Značky: podvěsný, mostový, jeřáb

Zhrnutie / Anotácia:

Podvěsný mostový jeřáb, zahrnující visutou jeřábovou dráhu, po jejíž spodních přírubách pojíždí jednonosníkový jeřáb s dvěma příčníky spojenými hlavním nosníkem, který je vyklenut směrem ke stropu haly a tvoří tak portálový most. Příčníky jsou opatřeny protikladkami pro zamezení klopení mostu.

Způsob výroby náplně pro rychlou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 228510

Dátum: 15.08.1986

Autori: Yanagihara Yuzo, Noguchi Kohji, Honda Makoto

Značky: kapalinovou, chromatografii, rychlou, výroby, způsob, náplne

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby náplně pro rychlou kapalinovou chromatografii vyznačující se tím, že se monomerní směs alespoň jedné jednotky vinylesteru karboxylové kyseliny se 2 až 5 atomy uhlíku a alespoň jedné jednotky zesíťujícího monomeru obecného vzorce ve kterém R1, R2 a R3 jsou stejné nebo rozdílné a náleží do skupiny tvořené při molárním poměru vinylesteru karboxylové kyseliny k zesíťujícímu monomeru 1:0,08 až 1:0,22, s výhodou 1:0,11 až 1:0,18 nechá...

Leptadlo pre leštění a vyvolávání makrostruktury i mikrostruktury hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233791

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hlávková Jana

MPK: C23F 1/00

Značky: vyvolávání, leptadlo, makrostruktury, mikroštruktúry, slitin, hliníku, leštění

Zhrnutie / Anotácia:

Leptadlo pro leštění a vyvolávání mikrostruktury i makrostruktury hliníku a jeho slitin je složeno z 0,10 až 2 g kyseliny sulfosalicylové 0,1 až 2 g molybdenu amonného, 1 až 15 ml kyseliny fluorovodíkové, 1 až 22 ml kyseliny sírové a 100 ml destilované vody. Výhodou tohoto leptadla je, že vzorek pro metalografické hodnocení mitro i mikrostruktury současně leští a leptá. Příprava leptadla je velmi jednoduchá a způsob práce nenáročný, poněvadž...

Tyristorový pulsní měnič pro stejnosměrné trakční motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 233790

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kubant Svatopluk, Schaffer Josef

MPK: H02P 5/16

Značky: trakční, měnič, stejnosměrné, tyristorový, motory, pulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace rychlosti akumulátorových vozíků pomocí tyristorového pulsního měniče. Podstatou vynálezu je, že měnič je složen z hlavního tyristoru, dvou pomocných tyristorů, diody, reaktoru, komutačního kondenzátoru a elektronického regulátoru. Elektronický regulátor vytváří zapalovací pulsy pro první pomocný, hlavní a druhý pomocný tyristor, sloužící k vypnutí hlavního tyristoru. K dobíjení komutačního kondenzátoru během provozu je...

Způsob výroby chinoxalinylethenylketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228509

Dátum: 15.08.1986

Autori: Magyar Károly, Benkó Pál, Gundel János, Bózsing Dániel

Značky: výroby, způsob, chinoxalinylethenylketonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chinoxalinylethenylketonu obecného vzorce I v němž R1 znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou jedním až třemi substituenty vybranými ze skupiny sestávající z alkoxylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, hydroxylové skupiny nebo z atomu halogenu, naftylovou skupinu, pyridylovou skupinu, chinoxalyl-1,4-dioxidovou skupinu nebo di (C1-4 alkyl)benzo [1,3] dioxanylovou skupinu, a R2 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s...

Modul vícekanálového programově řízeného galvanicky odděleného fázového řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233789

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovařík Stanislav, Krejčí František

MPK: G05B 15/02

Značky: fázového, odděleného, programové, řízení, modul, řízeného, vícekanálového, galvanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Modul vícekanálového programová řízeného galvanicky odděleného fázového řízení s využitím zejména při programovém vícekanálovém fázovém řízení akčních členů technologického procesu. Tohoto se dosáhlo vhodným zapojením sběrnicového datového a adresového výstupu mikroprocesorového systému s obvody váhových demultiplexerů, vyrovnávacích pamětí, programově řízených galvanicky oddělených fázových spínačů a řízených akčních členů technologického...

Způsob výroby nových derivátů 2-(2-pyridyl)tetrahydrothiofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228508

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bouchaudon Jean, Villeneuve-le-roi, Farge Daniel, James Claude, Aloup Jean-claude, Morsang-sur-orge

Značky: způsob, 2-(2-pyridyl)tetrahydrothiofenu, derivátů, výroby, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 2-(2-pyridyl)tetrahydrothiofenu obecného vzorce I kde R představuje atom vodíku nebo alkylový zbytek o 1 až 4 atomech uhlíku, R1 znamená alkylový zbytek o 1 až 15 atomech uhlíku, který je popřípadě substituovaný hydroxyskupinou, alkylaminoskupinou nebo dialkylaminoskupinou, jejichž alkylové části obsahují 1 až 4 atomy uhlíku, fenyl, karboxyskupinu nebo alkyloxykarbonyl, jehož alkylová část obsahuje 1 až 4 atomy...

Snímací zařízení pro měření tlaku kapalin nebo plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233788

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kupr Jaroslav

MPK: G01L 9/00

Značky: snímací, měření, kapalin, tlaku, plynů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Snímací zařízení je určeno pro snímání tlaku, případně rozdílu tlaků, v kapalinách nebo plynech. V tlakovém obvodu je upravena svou vnitřní částí měřicí deska, na jejíž vnější části jsou uspořádána tenzometrická čidla.

Způsob výroby 17-a-alkylsteroidů androstanové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 228507

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schleusener Annerose, Wiechert Rudolf, Albring Manfred, Bittler Dieter

Značky: výroby, 17-a-alkylsteroidů, androstanové, řady, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 17?-alkylsteroidů androstanové řady obecného vzorce I ve kterém R1 značí atom vodíku nebo alkanoyloxy skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, R2 značí alkylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, X značí atom kyslíku nebo seskupení H(OR3), ve kterém R3 značí atom vodíku, alkanoylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku nebo alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku jak v alkoxylové, tak v alkylové části, vyznačující se tím, že 17-ketosteroidy...