Archív za 1986 rok

Strana 68

Hubicový blok pre zvlákňovanie syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228573

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 4/02

Značky: zvlákňovanie, polymérov, syntetických, hubicový

Zhrnutie / Anotácia:

Hubicový blok s demontovateľným uzáverom pre zvlákňovanie syntetických polymérov pozostávajúci z telesa, v ktorom je uložená zvlákňovacia hubica, prípadne aj s filtračným a rozvodným systémom. Teleso bloku je opatrene demontovateľným nástavcom s vnútorným závitom pre uťahovaciu skrutku dosadajúcu na prítlačný člen a stlačujúcu deformovateľné tesnenie nástavca. Nová konštrukcia zlepšuje manipuláciu a údržbu blokov spočívajúcu v jednoduchej...

Povrchový vibrační aerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228572

Dátum: 15.08.1986

Autor: Borovička Vítězslav

MPK: C02F 3/16

Značky: vibrační, aerátor, povrchový

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchový vibrační aerátor je určen k proplyňování kapaliny, především pro ekonomické provzdušňování vody. Aerátor je tvořen děrovanou horní stěnou a bočními stěnami, vibrátory s plovákovým tělesem. Takto vytvořené těleso uložené do vody plove, takže horní děrovaná stěna je poněkud nad hladinou vody. Při uvedení vibrátoru do chodu je aerátor střídavě do vody vtlačován a nadzdvihován, čímž voda vyvěrá otvory v horní stěně, provzdušňuje se a...

Zařízení pro vysušování plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228571

Dátum: 15.08.1986

Autor: Staněk Vlastimil

MPK: B01D 53/26

Značky: zařízení, vysušování, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysušování plynů adsorpční látkou například silikagelem, automatickou cyklickou regenerací sušicí látky. Pro regeneraci je přitom využit přesně definovaný objem suchého plynu z regeneračního vzduchojemu. Podstata řešení spočívá v tom, že zpětný ventil, upravený na vstupu stlačeného plynu, je připojen jednak k vypouštěcímu ventilu, spojenému s odkapávacím výstupem, a jednak ke vstupu vysoušeče, k jehož výstupu je...

Odlučovač mlhy s dvojitými separačními prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228570

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: prvky, separačními, odlučovač, dvojitými

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustupňový odlučovač mlhy s dvojitými separačními prvky je určen k umístění separačních prvků v nádobě odlučovače a k odvodu zachycené kapaliny. Odlučovač umožňuje odvádění odloučené kapaliny jak z výstupního, tak ze vstupního prostoru. Může pracovat v případě potřeby i s velkou tlakovou diferencí na separační vrstvě bez sifonu a kapalina se odvádí přímo z výstupního prostoru.

Zařízení pro odvod kapaliny ze separační vestavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228569

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavlíček Jan, Beránek František

MPK: B01D 46/42

Značky: kapaliny, zařízení, vestavby, separační, odvod

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odvod kapaliny ze separační vestavby je určeno pro odlučovače kapek s horizontálním průtokem plynu s účinnou separační vrstvou, například lamelovou, kterým se řeší odvod odloučené kapaliny z prostoru vany separační vrstvy v několika odlehlostech mezi jejím vstupním a výstupním povrchem, oddělenými příčnými kanály s vývody pro odtok kapaliny.

Elektrický spínač vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228568

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sedláček Pavel, Vostracký Zdeněk

MPK: H01H 33/867

Značky: napětí, velmi, elektricky, vysokého, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrických spínačů vysokého a velmi vysokého napětí a řeší redukci tlaku vzduchu při vypínání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že redukční ventil tlaku je připojen přes zpětný ventil do dutiny dutého izolátoru. Mezi redukčním ventilem tlaku a zpětným ventilem jsou zapojeny indikátor tlaku a pojízdný ventil, jehož otvírací tlak je nižší než redukovaný výstupní tlak z redukčního ventilu tlaku a než otvírací tlak přetlakové...

Elektrohydraulický dvojčinný regulačný prietokový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 228567

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mancovič Milan, Baráni Vladimír, Ochodnický Vladimír

MPK: F16K 3/24

Značky: ventil, elektrohydraulický, prietokový, dvojčinný, regulačný

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulický dvojčinný regulačný prietokový ventil so zloženým telesom ventilu, pozostávajúceho z plášťa telesa s valcovou dutinou a z vložky telesa vo tvare valca, v ktorej sú hlavné valcové plochy dutiny pre vloženie zloženého valcového posúvača, vytvorené vo smere kolmom na jej os rotácie i štyri pracovné hrany zárezmi do vložky telesa pred jej vložením do valcovej dutiny plášťa telesa vo tvare drážok tak, aby tieto zárezy preťali...

Zařízení k vysouvání lisovacího přípravku z unášeče na odváděcí dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 228566

Dátum: 15.08.1986

Autor: Jankovský Josef

MPK: B65G 47/74

Značky: vysouvání, zařízení, přípravků, dopravník, lisovacího, unášeče, odváděcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby nábojek s okrajovým zápalem a řeší zařízení pro vysouvání lisovacího přípravku naplněného dutými součástmi určenými k výrobě nábojek na odváděcí dopravník, který je přivede k operaci plnění a lisování slože. Unášeč s lisovacím přípravkem se zastaví naproti dorazovému čelu vysouvací tyče. Vysouvací tyč je upevněna svojí patkou na horní větvi vysouvacího dopravníku. Poháněcí kolo vysouvacího dopravníku je spojeno s...

Zařízení pro přesouvání držáku s trny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228565

Dátum: 15.08.1986

Autor: Jankovský Josef

MPK: B65G 47/74

Značky: zařízení, přesouvání, držáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy součástí při výrobě nábojek s okrajovým zápalem a řeší zařízení pro přesouvání držáku s trny. Držák je upevněn na sloupech přesuvných ve svislém směru v horních a spodních vodítkách. Ke sloupům je připevněn příčník spojený prostřednictvím táhla s jedním ramenem dvouramenné páky. Její druhé rameno je opatřeno kladkou, uloženou ve vačkové dráze vačkového kotouče upevněného na vačkovém hřídeli. Při otáčení vačkového...

Ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 228564

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F16C 7/08

Značky: ojnice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ojnic spalovacích motorů lisovaných z páskové oceli válcovaných za studena nebo z jiného plechového materiálu. Podstatou vynálezu je vytvoření svěračů ramen ojnic tak, že svěrné šrouby procházejí těmito rameny ve směru rovnoběžném s osami pístního a klikového oka. Ramena ojnice jsou opatřena do sebe zapadajícími svěračovými výstupy, kterými procházejí svěrné šrouby.

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228563

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21D 5/12

Značky: tlaku, integrované, primárním, reaktorem, okruhu, tlakovodním, udržování, elektrárny, zařízení, media, jaderné, teplonosného, zvyšování

Zhrnutie / Anotácia:

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem, vyznačené tím, že sestává z otevřeného s primárním okruhem integrovaného tepelně čerpadlového okruhu, tj. z parního kompenzátoru (5) objemu s vestavěným rozdělovačem (13) páry, z kompresoru (8), z expandéru (14), z redukčního ventilu (9), z pomocného čerpadla (15), z vodního potrubí (16) a z parního potrubí...

Uložení prvků převodových stupňů planetové převodovky, zajišťující jejich vzájemnou vazbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228562

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rottenberg Augustin, Hřívna Ludvík

MPK: F16H 3/44

Značky: vazbu, jejich, vzájemnou, uložení, prvků, prevodových, zajišťující, planetové, stupňů, převodovky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrné rozložení zatížení na jednotlivé satelity a optimální rozložení zatížení podél délky zubů u vícestupňových čelních planetových převodovek s třemi a více satelity. Vynález řeší tento úkol tím, že unášeč satelitů příslušného převodového stupně je plovoucí a je pevně spojen s pastorkem následného převodového stupně, přičemž satelity jsou na unášeči uloženy na kulové ploše.

Způsob ochrany důlních děl před vlivy podrubání a nadrubání

Načítavanie...

Číslo patentu: 228561

Dátum: 15.08.1986

Autori: Halfar Josef, Požár Josef, Beránek Ctirad, Potómák Vladimír, Janas Petr

MPK: E21F 15/00, E21D 1/16

Značky: způsob, před, důlních, nadrubání, podrubání, vlivy, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se týká ochrany důlních děl před nepříznivými vlivy nadrubání a podrubání, zvláště při ležmém a šikmém uložení vrstev, jehož účelem je snížení deformace a nežádoucího posunutí důlního díla. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že ve vyrubaném prostoru užitkového nerostu se vytvoří v oblasti průmětu důlního díla kolmo na vrstevnatost a jeho okolí ze ztracené výztuže, celistvého nebo rozrušeného užitkového nerostu, základky a...

Upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 228560

Dátum: 15.08.1986

Autori: Skoupý Ferdinand, Zavřel Alois

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Upínač zejména rozměrných rámových konstrukcí, vybavený soustavou upínacích a polohovacích prvků, z nichž alespoň některé se po dokončení operace vracejí zpět do výchozí polohy. Upínač tvoří základní deska, vybavená středicím čepem, trojicí dosedacích dorazů a nejméně dvěma pevnými polohovacími lištami. Upínač je dále vybaven nejméně dvěma vertikálně výsuvnými horizontálními, směrem od sebe orientovanými polohovacími válci o rozdílné přítlačné...

Natáčecí upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228559

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zavřel Alois, Vinkler Emanuel

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínka, natáčecí

Zhrnutie / Anotácia:

Natáčecí upínka je určena pro upínací stoly automatických obráběcích strojů a výrobních linek. Tvoří ji upínací válec s diferenciálním pístem a s upínkou na straně menší funkční plochy a s ozubeným kolem na straně větší funkční plochy diferenciálního pístu. Ozubené kolo je v záběru s ozubenou pístnicí natáčecího válce. Oba válce jsou napojeny na společný okruh tlakového média a jsou propojeny tak, že dochází k postupnému sledu požadovaných...

Zapojení upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 228558

Dátum: 15.08.1986

Autori: Skoupý Ferdinand, Zavřel Alois

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení upínače zejména rozměrových rámových konstrukcí, například rámu náprav kolejových vozidel. Upínač je napojen na dva samostatné okruhy přívodu tlakového média, z nichž jeden je polohovací a druhý upínací. Polohovací okruh (1) ovládá výsuvné válce (10) polohování a zprostředkovaně i polohovací válce (11), upínací okruh (2) se dělí na dva vedlejší okruhy, jeden přímý a druhý napojený přes oddělovací ventil (12). První vedlejší okruh (2a)...

Programovatelný zdroj proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228557

Dátum: 15.08.1986

Autor: Peslar Vít

MPK: H02M 5/00

Značky: zdroj, programovatelný, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Programovatelný zdroj proudu je určen pro napájení nebo buzení speciálních zařízení, jako jsou cívky elektromagnetů. Generátor periodického signálu vybuzuje proudový výkonový zesilovač periodickým signálem jedné polarity a přepínací obvod, který přepíná polaritu při každém poklesu hodnoty signálu k nule, takže z přepínacího obvodu přichází do zátěže periodický silnoproudý signál o střídavé polaritě naprogramovaného průběhu.

Článkový parní generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228556

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef, Matal Oldřich

MPK: F22B 1/06

Značky: parní, článkový, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadné paralelní řazení článků výparníku i článku předehříváku a zabezpečení jejich jednoduché výměny v případě netěsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že články výparníkové sekce i články sekce předehřívákové jsou v místě svého ohybu s převisy vodorovných přímých částí podepřeny segmentovými podpěrami článků, zatímco vodorovné přímé části výparníkových článků i předehřívákových článků jsou seřazeny alespoň do jednoho...

Zařízení pro nastavení pracovního záběru rámu zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228555

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kadlec Vítězslav, Svatoš Zdeněk, Sakun Vjačeslav Alexandrovič, Záruba Jiří

MPK: G05D 1/00

Značky: zařízení, záběrů, nastavení, zemědělského, rámu, stroje, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavení pracovního záběru zemědělského stroje se využívá v rostlinné zemědělské výrobě. Vynález řeší problematiku nastavení a dodržování pracovního záběru změnou pracovního úhlu rámu stroje vůči například směru pohybu trakčních energetických jednotek. Zařízení podle vynálezu řeší pootáčení rámu stroje pomocí nastavovacího bloku, úhlového snímače a ovládacího mechanismu.

Zařízení pro ochranu před tepelným zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 228554

Dátum: 15.08.1986

Autor: Rožnovský Josef

MPK: F27D 21/00

Značky: ochranu, zařízení, zářením, před, tepelným

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu před tepelným zářením řeší ochranu strojů, přístrojů a osob při pracovním nasazení v prostorách s velmi vysokými nebo zvýšenými teplotami. je popsána konstrukce stěny, složené z primárního a sekundárního chladicího prostoru, kterými protéká chladicí médium, která je kombinována s tepelněizolační vrstvou a vnějším reflexním pláštěm. V příkladu provedení je popsána stěna pro velmi vysoké teploty, například pro použití v...

Plnicí zařízení plošných obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228553

Dátum: 15.08.1986

Autori: Provazník Jiří, Mužík Vítězslav

MPK: B65B 35/26

Značky: plošných, obrobků, plnicí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicího zařízení plošných obrobků malorozměrných symetrických tvarů, jako vyměnitelných řezných destiček ze slinutých karbidů, keramiky nebo jiných řezných materiálů do expedičních obalů, zahrnující zásobník výrobků, podavač a nosič obalů. Podstatou vynálezu je, že sestává z transportního pásu se vstupní a výstupní plošinou a pohonu s pevnou synchronní vazbou na výměnný rotační podavač, po jehož obvodu jsou v neměnné rozteči v...

Skupinový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228552

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: separátor, skupinový

Zhrnutie / Anotácia:

Skupinový separátor se soustavou separačních prvků řeší rozložení separačních prvků s ohledem na optimalizaci proudění plynu v separátoru. Skupinový separátor má separační prvky umístěny uvnitř pláště separátoru na vodorovné přepážce ve dvou skupinách tak, že mezi oběma Skupinami vzniká převáděcí prostor, který je od obou skupin separačních prvků oddělen dvojicí svislých stěn. Výhodou vynálezu je, že se sníží maxima rychlostí proudění podél...

Pracovní komora zařízení pro letmou pásmovou tavbu monokrystalu, zejména křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228551

Dátum: 15.08.1986

Autori: Petrášek Josef, Petržela Jan

MPK: H05B 6/10, H05B 1/00

Značky: monokrystalů, pracovní, zařízení, komora, pásmovou, letmou, tavbu, křemíku, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení energetické účinnosti pracovní komory zpětným využitím tepelné energie vyzařované ze zpracovávaného materiálu. Uvedeného účinku se dosáhne použitím pracovní komory sestávající z chladicího pláště, uzavíracích přírub a přípojného hrdla induktoru. Vnitřní plocha pracovní komory je tvořena částí kulové plochy z vysoce odrazivého materiálu pro oblast infračerveného záření.

Hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228550

Dátum: 15.08.1986

Autor: Murbach Julius

MPK: F16B 13/00

Značky: hmoždinka

Zhrnutie / Anotácia:

Hmoždinka má kovové rozpěrné pouzdro, které má koncový úsek se štěrbinami. Do tohoto koncového úseku zasahuje rozpěrný člen. Ten má těleso z kmity tlumicí hmoty, ve kterém je uloženo kuželové pouzdro a v axiální vzdálenosti od něj přípojná část. Kuželové pouzdro spolupracuje s koncovým úsekem se štěrbinami. Přípojná část slouží pro upevňování upevňovacího šroubu a pro zatahování rozpěrného členu do koncového úseku se štěrbinami rozpěrného...

Způsob výroby derivátů nikotinamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228549

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cramp Michael Colin, Gilmour James, Parnell Edgar William

MPK: C07D 213/53, A01N 43/40

Značky: výroby, derivátů, nikotinamidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů nikotinamidu obecného vzorce I ve kterém X znamená atom kyslíku nebo síry, R1 představuje atom vodíku, methylovou skupinu, ethylovou skupinu nebo allylovou skupinu, R2 znamená atom vodíku, fluoru či chloru, kyanoskupinu, methylovou nebo ethylovou skupinu, popřípadě substituovanou jedním nebo několika atomy fluoru, R3 představuje atom fluoru, chloru či bromu, kyanoskupinu, trifluormethylovou skupinu, methoxyskupinu,...

Způsob výroby pentapeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228548

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cardinaux Francois, Pless Janos, Huguenin René

Značky: pentapeptidů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pentapeptidů obecného vzorce I, ve kterém A znamená zbytek obecného vzorce II, kde Zl představuje amidinoskupinu, R1 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 znamená atom vodíku nebo R1 a R2 společně tvoři ethylenový můstek, a R3 znamená hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, navázanou v poloze 3, 4 nebo 5, B představuje zbytek (D)-isomeru přírodní (-aminokyseliny, D znamená zbytek...

Způsob výroby pentapeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228547

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cardinaux Francois, Pless Janos, Huguenin René

Značky: způsob, pentapeptidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pentaptidů obecného vzorce I, ve kterém A znamená zbytek obecného vzorce II, kde Zl představuje atom vodíku, methylovou skupinu nebo amidinoskupinu, R1 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 znamená atom vodíku nebo R1 a R2 společně tvoří ethylenový můstek a R3 znamená hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, navázanou v poloze 3, 4 nebo 5, B představuje zbytek ( D )-isomeru přírodní...

Způsob výroby pentapeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228546

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pless Janos, Huguenin René, Cardinaux Francois

Značky: pentapeptidů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pentapeptidů obecného vzorce I, ve kterém A znamená zbytek obecného vzorce II, kde Zl představuje atom vodíku, methylovou skupinu nebo amidinoskupinu, R1 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a Ra znamená atom vodíku nebo Rl a R2 společně tvoří ethylenový můstek a R3 znamená hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, navázanou v poloze 3, 4 nebo 5, B představuje zbytek (D)-isomeru přírodní...

Způsob výroby bis-esterů methandiolu s deriváty penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228545

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sklavounos Constantine, Crawford Thomas Charles

Značky: kyseliny, způsob, deriváty, bis-esterů, methandiolu, penicilanové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bis-esterů methamdiolu s deriváty penicilanové kyseliny, obecného vzorce I ve kterém Y znamená atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu a imidazolidinonový postranní řetězec je odvozen od D-formy (-aminofenyloctové kyseliny, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém Y má shora uvedený význam a M představuje sodík, draslík, vápník, baryum, terc.amoniovou skupinu nebo skupinu kde X znamená atom chloru, bromu či...

Způsob výroby nových chinolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228544

Dátum: 15.08.1986

Autor: Davies Roy Victor

MPK: C07D 215/22

Značky: způsob, výroby, nových, chinolonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových chinolonů obecného vzorce I ve kterém n má hodnotu 1 nebo 2, R1 znamená methylovou nebo ethylovou skupinu a R3 představuje atom vodíku, methylovou skupinu, methylthioskupinu nebo atom halogenu, vyznačující se tím, že se alkyluje sloučenina obecného vzorce II ve kterém n má hodnotu 1 nebo 2 a R3 má shora uvedený význam.

Způsob výroby nových trans-(6a,10a)diastereomerních 9-amino-1-acetoxyoktahydrobenzo[c]chinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228543

Dátum: 15.08.1986

Autori: Johnson Michael Ross, Gales Ferry

MPK: C07D 221/12

Značky: 9-amino-1-acetoxyoktahydrobenzo[c]chinolinových, trans-(6a,10a)diastereomerních, výroby, derivátů, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových trans ( 6a,10a ) diastereomerních 9-amino-1-acetoxyoktahydrobenzo(c]chinolinových derivátů obecného vzorce II ve kterém jeden ze symbolů R10 a R11 znamená atom vodíku a druhý představuje methylovou skupinu a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se trans-( 6a,10a ) diastereomerní sloučenina obecného vzorce III ve kterém R10 a R11 mají shora uvedený význam, methyluje na...

Vodný tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Leclair Francis Joseph, Surgant John Melvin

MPK: A01N 25/10, A01N 37/22

Značky: herbicidní, tekutý, vodný, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný tekutý herbicidní prostředek na bázi 2-chlor-N-isopropylacetanilidu vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 38,0 až 45,0 procent 2-chlor-N-isopropylacetanilidového herbicidu, 2,0 až 6,0 % hydratovaného amorfního oxidu křemičitého, 2,0 až 6,0 % polyoxypropylen/polyoxyethylenového blokového kopolymeru o celkové molekulové hmotnosti 6000 až 7000, 0,5 až 2,0 % taurátového povrchově aktivního činidla, 0,5 až 2,0 % hydratovaného křemičitanu...

Způsob výroby amidů kyseliny 2-chloracetoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 228541

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jackson Barry, Miller Raimund, Tenud Leander

MPK: C07C 103/34, C07C 102/02

Značky: 2-chloracetoctové, výroby, způsob, kyseliny, amidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby amidů kyseliny 2-chloracetoctové obecného vzorce I kde R a R` má stejný nebo různý význam a znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinou, dále znamená arylovou skupinu s 6 až 10 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo atomem halogenu, vyznačený...

Způsob barvení vysokomolekulárního organického materiálu ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 228540

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cassar Luigi, Iqbal Abul

MPK: D01F 1/06

Značky: hmotě, vysokomolekulárního, organického, materiálů, způsob, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení vysokomolekulárního organického materiálu ve hmotě, vyznačující se tím, že se do organického materiálu vnáší 0,01 až 10 % hmotnostních 1,4-diketopyrrolo [3,4-c( pyrrolu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají naftylové, thiofenylové nebo fenylové zbytky vzorce ve kterém X, Y a Y` znamenají atomy vodíku nebo atomy halogenu, karbamoylové skupiny, trifluormethylové skupiny, kyanoskupiny nebo alkylkarbamoylové skupiny se 2 až 6...

Reaktor k získávání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228539

Dátum: 15.08.1986

Autor: D´altilia Gianluigi

MPK: C22B 5/10

Značky: získavání, kovů, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor k získávání kovů, vyznačený tím, že je tvořen nádobou tvaru komolého kužele, sestávající z alespoň jedné komolokuželové sekce, přičemž nádoba reaktoru zahrnuje kovový plášť (2) vyložený žáruvzdorným obkladem ( 3 ) a vnitřek nádoby reaktoru obsahuje dvě až čtyři vertikálně posuvné trubky (6, 7), přičemž koncové části těchto vertikálně posuvných trubek (6, 7), ústící dovnitř nádoby reaktoru, jsou skloněny vůči geometrické ose ( 1 ) nádoby...

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228538

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kühn Wenzel, Widmann Peter

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02, C07C 17/156...

Značky: 1,2-dichlorethanu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu z ethylenu reakcí s chlorovodíkem a inertními plyny obsahujícími kyslík při teplotách 180 až 300°C a při tlacích 0,1 až 1,1 MPa, jakož i reakcí s chlorem v plynné fázi v přítomnosti pevného katalyzátoru obsahujícího soli mědi nebo soli mědi a soli železa s následujícím ochlazením a destilačním dělením reakční směsi, přičemž obě chlorační reakce se provádějí postupně ve společném reakčním prostoru, který obsahuje...

Způsob výroby bis-esterů methandiolu s deriváty penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228537

Dátum: 15.08.1986

Autori: Crawford Thomas Charles, Sklavounos Constantine

Značky: methandiolu, výroby, způsob, bis-esterů, deriváty, kyseliny, penicilanové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bis-esterů methandiolu s deriváty penicilanové kyseliny, obecného vzorce I ve kterém Y znamená atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu a imidazolidinonový postranní řetězec je odvozen od D-formy ?-aminofenyloctové kyseliny, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém Y má shora uvedený význam, nechá reagovat s acetonem.

Způsob výroby 3-aryl-5-isothiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228536

Dátum: 15.08.1986

Autori: Beck James Richard, Gajewski Robert Peter, Hackler Ronald Ervin

Značky: výroby, způsob, 3-aryl-5-isothiazolových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-aryl-5-isothiazolových derivátů obecného vzorce I ve kterém Ar znamená pyridylovou skupinu, thienylosou skupinu, fenylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde Rl, R2 a R3 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, atom halogenu, alkylovou skupinu s až 4 atomy uhlíku, nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo. Rl a R2 společně, nebo R2 a R3 společně tvoří alkylendioxyskupinu s 1...

Způsob výroby isomerních bis-tetrazolmethyl-thiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228535

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bogard Stephen James, Katner Allen Samuel

MPK: C07D 403/06

Značky: bis-tetrazolmethyl-thiolů, výroby, způsob, isomerních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby isomerních bis-tetrazol-methyl-thiolů obecného vzorce IV ve kterém R znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, ve formě individuálních isomerů nebo jejich směsi, vyznačující se tím, že se derivát tetrazolu obecného vzorce X ve kterém R3 znamená kyanoskupinu nebo N-alkyl-N-chlorkarbonylamidoskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části a R4 znamená atom chloru, merkaptoskupinu, nebo merkaptoskupinu...

Způsob přípravy amidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228534

Dátum: 15.08.1986

Autori: Okutome Toshiyuki, Yaegashi Takashi, Nakayama Toyoo, Kurumi Masateru, Fujii Setsuro

MPK: C07C 123/00

Značky: způsob, amidinových, přípravy, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy amidinových derivátů obecného vzorce I ve kterém znamená Z skupiny kde a je 0,1,2 nebo 3, b je 0,l nebo 2, R3 je alkylová skupina obsahující 1 až 4 atomy uhlíku s přímým nebo rozvětveným řetězcem nebo cykloalkylová skupina obsahující 3 až 6 atomů uhlíku a R4 je vodíkový atom nebo alkylová skupina obsahující 1 až 4 atomy uhlíku s přímým nebo rozvětveným řetězcem a R1 a R2, které mohou být stejné nebo rozdílné substituenty,...