Archív za 1986 rok

Strana 66

Čisticí prášek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228900

Dátum: 15.08.1986

Autor: Fiala Vladimír

MPK: C11D 7/60

Značky: prášek, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí prášek s kombinovaným účinkem vyznačující se tím, že sestává ze 40 až 70 hmot. dílů silně kyselých složek, nejlépe vícemocných karbonových kyselin nebo solí hydrolyzujících ve vodném roztoku za vzniku silných kyselin, 5 až 20 hmot. dílů solí kyseliny uhličité nebo siřičité, 5 až 30 hmot. dílů inertních abrasivních látek odolných kyselému prostředí, 0,5 až 5 hmot. dílů povrchově aktivních látek, nejlépe sodných solí alkylsíranů, 0,1 až 3...

Šnek pro zpracování termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 228899

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čermák Josef, Čelák František

MPK: B29F 3/02

Značky: šnek, zpracování, termoplastických

Zhrnutie / Anotácia:

Šnek pro zpracování termoplastických hmot, opatřený dvouchodou oddělovací a míchací sekcí taveniny od tuhé fáze, vyznačující se tím, že profil šroubovice uzavřeného prvního chodu ( 3 ) ve v dvouchodé oddělovací a míchací sekci (2) vytvořen paralelně vůči ose ( 7 ), různoběžné s hlavní osou šneku ( 6 ), zatímco profil druhého chodu ( 4 ) se sníženým hřebenem ( 5 ) je vytvořený paralelně vůči hlavní ose šneku ( 6 ).

Zařízení pro kontinuální amperometrické měření koncentrace oxidantů v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228898

Dátum: 15.08.1986

Autor: Dolejš Petr

MPK: G01N 27/26

Značky: amperometrické, koncentrace, oxidantů, měření, zařízení, plynech, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální amperometrické měření koncentrace oxidantů v plynech, sestávající z měrné cely, ve které jsou vytvořeny reakční prostory s elektrodami, případně bez nich, oddělené diafragmami a spojené kanálky, a měřicí části, vyznačující se tím, že měrná cela sestává alespoň ze dvou reakčních prostorů ( 7, 10 ) s nejméně dvěma elektrodami, nejméně jednou anodou ( A ) a nejméně jednou měřicí katodou (Kind), jejíž reakční prostor (7) je...

Formovací rám pre horizontálnu výrobu dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228897

Dátum: 15.08.1986

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 5/04

Značky: dielcov, horizontálnu, výrobu, formovací

Zhrnutie / Anotácia:

Formovací rám pre horizontálnu výrobu dielcov na podložke so spoločnou hornou bočnicou pre všetky vyrábané dielce na jednej podložke vyznačujúci sa tým, že na hornej bočnici ( 1 ) sú kotviace miesta ( 5 ) určené pre pripevnenie hornej bočnice ( 1 ) k zdvíhaciemu zariadeniu pri spoločnom odformovávaní a pri spoločnom odnášaní všetkých vyrábaných dielcov ( 6 ) z podložky ( 7 ).

Nože ke stříhání úhelníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228896

Dátum: 15.08.1986

Autor: Štyl Pavel

MPK: B23D 35/00

Značky: úhelníků, stříhání, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Nože ke stříhání úhelníků na rotačních nůžkách vyznačující se tím, že úhel ( ? ) střižných hran ( 4 ) na horním noži ( 2 ) je menší než vrcholový úhel (?) stříhaného úhelníku ( 1 ) a úhel (? ) střižných hran ( 4 ) na spodním noži ( 3 ) je větší než vrcholový úhel ( ??) na stříhaném úhelníku ( 1 ) .

Zařízení pro výpal práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228895

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: výpal, zařízení, práškovitých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výpal práškovitých materiálů, zejména cementářské surovinové moučky, sestávající z chladiče slínku, velmi krátké rotační pece a disperzního předehřívače, propojeného s velmi krátkou rotační pecí prostřednictvím přechodové komory a přívodního kanálu plynů, vyznačené tím, že na skluz (5) přechodové komory (2) navazuje skříň (6), propojená s vnitřním prostorem přechodové komory ( 2 ), v níž je umístěn rotor (7) s palci (8), jenž je...

Bubnový magnetický rozdružovač se stálými magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 228894

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stříšovský Miroslav, Kolář Otto

MPK: B03C 1/02

Značky: magnety, rozdružovač, magnetický, stálými, bubnový

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový magnetický rozdružovač se stálými magnety vyznačující se tím, že jednotlivé kladné a záporné póly magnetického systému navazují na sebe v horizontální a/nebo vertikální ose magnetického systému nesymetricky.

Interlokový pletací stroj pro výrobu jednolícní pleteniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228893

Dátum: 15.08.1986

Autor: Koubek Josef

MPK: D04B 9/02, D04B 9/08

Značky: stroj, interlokový, pletací, pleteniny, výrobu, jednolícní

Zhrnutie / Anotácia:

Interlokový pletací stroj pro výrobu jednolícní pleteniny, obsahující talířové a válcové jehelní lůžko, vyznačující se tím, že válcové lůžko je v jehelních drážkách osazeno shodnými pletacími jehlami ( 1 ) opatřenými na stvolu dvěma kolénky ( 7 ) a talířové lůžko je v jehelních drážkách osazeno stopry ( 2 ) s jedním ovládacím kolénkem ( 3 ).

Elektrodový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 228892

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 23/22

Značky: elektródový, nástavec

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrodový nástavec pro potlačování vlivu pěny při automatizaci naplňování a vyprazdňování nádob pomocí elektrodových stavoznaků je založen na principu vytvoření pomocné nádobky v okolí činné části elektrody, která je opatřena otvory, pracuje na základě spojitých nádob a při plnění a vyprazdňování nádob rozráží vrstvu pěny. Nástavec podle vynálezu je použitelný pro všechny typy elektrodových stavoznaků, zvyšuje jejich přesnost a spolehlivost v...

Pružná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228891

Dátum: 15.08.1986

Autori: Procházka Leo, Petrášek Josef

MPK: A43D 23/00

Značky: pružná, upínka

Zhrnutie / Anotácia:

Pružná upínka pro sevření svršku obuvi napnutého na kopytě, sestávající z podkovovité formy z plastického materiálu, jejíž vnitřní strana je tvarově uzpůsobena upínané části obuvi a vnější strana je opatřena kotvícími otvory, vyznačující se tím, že u vnitř podkovovité formy ( 1 ) je vložena plochá ocelová výztuha ( 2 ) .

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228890

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavlíček Jiří, Vyroubal Čestmír, Růžička Jan, Kovařík Jan, Dušek Stanislav, Zach Jiří, Očenášek Vojen, Krofta Karel

MPK: C08F 279/02, C08F 12/08

Značky: vlastnostmi, polystyrenu, zlepšenými, vytlačovacího, způsob, výroby, houževnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi blokovou předpolymerací styrenu v přítomnosti rozpuštěného kaučuku s navazující polymerací styrenu ve vodní suspenzi, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před zahájením blokové předpolymerace přidá iniciátor, jehož poločas rozpadu při 135 °C je delší než 30 minut v množství 0,001 až 0,02 hmot. dílů na 100 hmot. dílů styrenu přítomného v polymerační...

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228889

Dátum: 15.08.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00, H02K 37/00

Značky: zapojení, provádění, momentové, způsob, motorů, posouvání, krokových, charakteristiky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů, zejména směrem k vyšším rychlostem, vyznačený tím, že se působí na změnu indukčnosti fázových vinutí změnou počtu jejich závitů.

Zkušební přístroj pro zjišťování kvalitativních parametrů spojů oděvních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228888

Dátum: 15.08.1986

Autori: Viterna Zdeněk, Pírek Arnošt, Nechvátalová Zora

MPK: G01N 33/36

Značky: parametrů, kvalitativních, zkušební, zjišťování, oděvních, spojů, prístroj, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební přístroj pro zjišťování kvalitativních parametrů spojů oděvních výrobků, zejména pletených kusových výrobků, jejichž švy vykazují plastické stopy po spojování technologií ultrazvukem, obsahující napínací mechanismus a upínací zařízení s vysouvatelnými jehličkami zasazenými v liště pro fixování zkušebního vzorku na napínacím mechanismu, vyznačující se tím, že napínací mechanismus je vytvořen ze dvou napínacích těles ( 1, 2 ) se...

Způsob stanovení pevnosti portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228887

Dátum: 15.08.1986

Autor: Chromý Stanislav

MPK: G01N 3/00

Značky: pevnosti, cementů, způsob, portlandského, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení pevnosti portlandského cementu vyznačující se tím, že se nejprve stanoví obsah alitu a belitu ve slínku, ze kterého byl cement vyroben a ze zjištěných hodnot se pevnost ?p cementu zjistí podle vztahu ?P =A.??PA,+B.??PB kde A je hmotnostní procento obsahu alitu a B je hmotnostní procento obsahu belitu ve slínku, ?PB je konstanta nezávislá na výrobní lokalitě udávající pevnost belitického cementu vztaženou na jedno procento...

Okrouhlý pletací stroj s rozkazovacím bubnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228886

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zahrádka Josef, Čurda Otakar, Kouklík Ivo, Zahrádka Jiří

MPK: D04B 15/74

Značky: rozkazovacím, stroj, okrouhlý, bubnem, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj s rozkazovacím bubnem, jehož postrkové zařízení obsahuje západku s rohatkou, k níž je přiřazena krycí šablona spojená s elektromagnetem, jehož funkce je řízena mikropočítačem a programovými nájezdy rozkazovacího bubnu stroje, vyznačující se tím, že na rozkazovacím bubnu ( 2 ) je uspořádána pomocná rohatka ( 12 ) s počtem zubů stejným jako u postrkové rohatky ( 3 ) a je k ní přiřazen polohový snímač ( 10 ) napojený na...

1,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydrofuro[2´,3´ : 4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228885

Dátum: 15.08.1986

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kráľovičová Eva

MPK: C07D 491/147

Značky: přípravy, 4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazíny, 1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrofuro[2´,3´, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

1,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydrofuro(2`,3` : : 4,5 ) pyrolo [ 1,2-d ]-1,2,4-triazíny všeobecného vzorca I kde R je fenyl a 4-tolyl.

Běhoun k dočasnému zpevnění povrchu terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228884

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mrština Václav, Húska Dušan, Kabina Pavol

MPK: E01C 9/08, D04H 1/48

Značky: povrchu, terénu, běhoun, zpevnění, dočasnému

Zhrnutie / Anotácia:

Běhoun k dočasnému zpevnění povrchu terénu, např. pro průjezd vozidel, se vyznačuje tím, že je vytvořený z vrstvené vpichované textilie sestávající z nosné tkaninové vrstvy, opatřené alespoň na jedné straně rounem ze syntetických vláken, z nichž některá jsou seskupena do vazných svazků, rozmístěných pravidelně na ploše rouna a provazujících alespoň část tloušťky běhounu obsahujícího množství otvorů pro zasunutí výztuží. Nosná tkaninová vrstva...

Modifikovaná kremíková oceľ pre elektrotechnické izotropné plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228883

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šolyom Alexander, Frič Vincent

MPK: C22C 38/02

Značky: modifikovaná, elektrotechnické, křemíková, izotropné, oceľ, plechy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikovanej kremíkovej ocele, vyrábanej najmä v konvertoroch, pre elektrotechnické izotropné plechy o hmotnostnom zložení: 0,60 až 2,90 % kremíka, 0,02 až 0,06 % uhlíka, 0,10 až 0,40 % mangánu, stopy až 0,03 % fosforu, stopy až 0,03 % síry, ktorý rieši problém podstatného zlepšenia magnetických vlastností izotropných plechov pre elektrotechniku. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že oceľ vyrobená podľa vynálezu obsahuje ďalej v...

Způsob zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem dusitanů, dusičnanů, kyanidů a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228882

Dátum: 15.08.1986

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadů, kyanidů, jejich, dusitanů, zneškodňování, způsob, dusičnanu, kalírenských, směsi, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem dusitanů, dusičnanů, kyanidů a jejich směsí, vyznačený tím, že se kalírenské odpady rozdrtí nebo rozpustí na hustou vodní suspenzi, za stálého míchání se přidá hydroxid vápenatý nebo vápenec nebo jejich směs v množství 10 až 80 % hmotnostních vzhledem k původní hmotnosti odpadů, popřípadě se zahustí uhelným mourem nebo dřevěnými pilinami a přidá se v množství 0,5 % až 10 % hmotnostních do...

Přístrojová stavebnicová svorkovnice a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234375

Dátum: 15.08.1986

Autor: Suchý Jiří

MPK: H01R 9/24

Značky: svorkovnice, způsob, přístrojová, stavebnicová, výroby, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístrojové stavebnicové svorkovnice a způsobu její výroby, určené pro použití v regulační a měřicí technice. Podstata spočívá v tom, že základní těleso svorkovnice tvoří spolu s doplňkovými dílci, tj. dělicími přepážkami, spojkou a upevňovacím třmenem soupravu, kde jednotlivé dílce vzájemnou kombinací vytvářejí podle potřeby ucelené funkční celky. Použitím upevňovacího třmenu a tělesa svorkovnice osazeného svorkami přístrojová...

Hydraulické uzamykací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228881

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavlík Miroslav, Válka Miloslav

MPK: B23Q 3/08, B23Q 3/18

Značky: zařízení, uzamykací, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické uzamykací zařízení, zejména pohyblivé části upínače automaticky pracujících jednoúčelových strojů a obráběcích linek, vyznačující se tím, že ho tvoří dvoustranný hydraulický válec (2) se dvěma písty (3, 6), z nichž jeden je opatřen pístnicí ( 7 ) se zápichem ( 12 ) a druhý pístnicí ( 4 ) a první větev ( 16 ) okruhu pracovního média je napojena na prostor (10) mezi oběma písty ( 3, 6 ), zatímco druhá větev ( 17 ) o kruhu pracovního...

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora bez rozvádzača pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228880

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gargulák Ivan, Podstanický Alexander

MPK: B60K 23/06

Značky: obtoku, dobehom, pomocou, převodů, regulácia, jazdy, hydromotora, rozvádzača, zabezpečenie, hydrostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora bez rozvádzača pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z hlavného obtokového potrubia (1) so zabudovaným elektrickým regulačným ventilom (2), ovládaným tachodynamom (3), umiestneným na hriadeli hydromotora (4), ktoré je pripojené ku každému z hlavných potrubí (5, 6) hydrostatického prevodu dvoma dvojicami prípojok (7, 8), a (9, 10), v každej prípojke so...

Regulácia hydrostatického prevodu so samostatným okruhom riadiaceho tlaku pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228879

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gargulák Ivan, Podstanický Alexander

MPK: B60K 23/06

Značky: samostatným, regulácia, převodů, jazdy, zabezpečenie, hydrostatického, dobehom, tlaku, riadiaceho, okruhom

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu so samostatným okruhom riadiaceho tlaku pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z hlavného rozvádzača ( 1 ), zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3) hydrostatických prevodníkov (4, 5), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojok (7,8),osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi (9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí ( 2, 3...

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228878

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gargulák Ivan, Podstanický Alexander

MPK: B60K 23/06

Značky: převodů, hydromotora, dobehom, zabezpečenie, obtoku, regulácia, jazdy, pomocou, hydrostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ), zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatického prevodu, ktorého výstupné tlakové potrubie ( 4 ) so zabudovaným elektrickým regulačným ventilom ( 5 ), ovládaným tachodynamom ( 6 ), umiestneným na hriadeli hydromotora (7), je rozvetvené do dvoch prípojek (8, 9), v každej z ktorých je...

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228877

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: regulácia, výkonovej, úpravou, regulácie, jazdy, převodů, dobehom, tlaku, hydrostatického, zabezpečenie, riadiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ) zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatických prevodníkov ( 4, 5 ), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojek (7, 8), osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi ( 9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí (2,...

Epoxidové kompozice modifikované kumaronindenovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228876

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ambrož Vladimír, Huml Jiří, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav, Dobáš Ivan, Bošek Jiří

MPK: C08L 63/02

Značky: kompozice, kumaronindenovými, epoxidové, modifikované, pryskyřicemi

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové kompozice modifikované kumaroindenovými pryskyřicemi na bázi epoxidových pryskyřic, tvrdidel, modifikujících látek a dalších aditiv ze skupiny zahrnující pigmenty, barviva, plniva a termoplastické či tvrditelné makromolekulární sloučeniny, s dobrými fyzikálně mechanickými vlastnostmi, vyznačující se tím, že na 100 hmot. dílů epoxidové pryskyřice bisfenolového typu o molekulové hmotnosti 380 až 1600 obsahují jako modifikátor 1 až 100...

Zapojení pro zaměření místa izolační závady žil v kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228875

Dátum: 15.08.1986

Autor: Křepelka Václav

MPK: G01R 31/08

Značky: izolační, kabelů, závady, zapojení, místa, zaměření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zaměření místa izolační závady žil v kabelu, u kterého je k výstupu zdroje stejnosměrného proudu připojen můstek tvořený pevným odporem jedné větve kabelového můstku, připojeným ke vstupu jedné žily kabelu, jejíž výstup je spojen přes vypínač s výstupem druhé žíly kabelu, jejíž vstup je spojen přes proměnný odpor druhé větve kabelového můstku s výstupem zdroje stejnosměrného proudu, přičemž mezi vstupy obou žil kabelu je zapojen...

Zapojení pro zvětšení doby zavření střídače při malých výstupních napětích

Načítavanie...

Číslo patentu: 228874

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jagielski Jerzy, Smolík Antonín

MPK: H02M 5/45

Značky: výstupních, zapojení, malých, napětích, střídače, zvětšení, zavření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zvětšení doby zavření střídače při malých výstupních napětích sestávající z regulátoru výstupního napětí střídače, napěťového komparátoru, zdroje napětí dvou různých úrovní elektronicky přepínaných a regulátoru doby zavření střídače, vyznačující se tím, že výstup (a) žádané hodnoty regulátoru ( 1 ) výstupního napětí střídače je spojen se vstupem ( b ) napěťového komparátoru (2), jehož výstup (c) je spojen s ovládacím vstupem ( d )...

Způsob čištění 8-methylthiodibenzo(b,f)thiepin-10(11H)-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228873

Dátum: 15.08.1986

Autori: Protiva Miroslav, Jílek Jiří, Pomykáček Josef

MPK: C07D 337/14

Značky: čištění, způsob, 8-methylthiodibenzo(b,f)thiepin-10(11h)-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění 8-methylthiodibenzo (b,f)thiepin-10(11H)-onu vzorce I, který se získává v surovém stavu cyklizací kyseliny 2-[2-(4-methylthiofenylthio)fenyl)octové působením kyseliny polyfosforečné, s výhodou za přítomnosti vroucího toluenu a který obsahuje maximálně 96 až 97 % čisté látky, na látku obsahující minimálně 99,7 % čisté látky, vyznačující se tím, že surový produkt jedenkrát překrystaluje z desetinásobku ethanolu.

Způsob kalibrování průměru zkrouženého kovového pouzdra s ložiskovou vrstvou z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228872

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kováříček Josef

MPK: F16C 33/14

Značky: ložiskovou, kalibrování, plastické, pouzdra, způsob, vrstvou, kovového, průměru, hmoty, zkrouženého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kalibrování průměru zkrouženého kovového pouzdra s ložiskovou vrstvou z plastické hmoty, vyznačený tím, že se nejprve zkroužené pouzdro svou ložiskovou vrstvou nasune na trn, jehož průměr odpovídá průměru ložiskového otvoru zkalibrovaného pouzdra nalisovaného v jeho pracovní poloze do otvoru tělesa, a potom se zkroužené pouzdro s trnem protlačí průvlakem, jehož kalibrovací otvor má průměr menší, než je vnější průměr zkrouženého pouzdra,...

Vodorozpustné optické zjasňovací prostředky stilbenového typu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228871

Dátum: 15.08.1986

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C11D 3/395

Značky: vodorozpustné, přípravy, zjasňovací, optické, jejich, způsob, stilbenového, prostředky

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorozpustné optické zjasňovací prostředky stilbenového typu, vyznačené tím, že jsou tvořené sloučeninami obecného vzorce I kde R1 je a R2 jsou radikály nebo R3 je NHCH2CH2OH nebo N ( CH2CH20H)2 a Me značí vodík nebo kationt.

Zaměřovací závěs optické soustavy vnější infrazávory

Načítavanie...

Číslo patentu: 228870

Dátum: 15.08.1986

Autor: Laifr Jiří

MPK: G08B 13/18

Značky: závěs, infrazávory, soustavy, zaměřovací, optické, vnější

Zhrnutie / Anotácia:

Zaměřovací závěs optické soustavy vnější infrazávory, vyznačený tím, že tubus (7) s optickým prvkem (10) a optoelektronickým prvkem (11) je svou přední částí upevněn na planžetě (6), která je ukotvena v tělese infrazávory (1), jenž má na vnější straně tvarový otvor (12), ve kterém je upevněn čep (2), uložený do nosného tělesa (3), které je nasunuto na čep nosného držáku (5), přičemž osy obou čepů jsou kolmé a jejich polohy jsou fixovány dvěma...

Vyhřívané vstupní okénko vnější infrazávory

Načítavanie...

Číslo patentu: 228869

Dátum: 15.08.1986

Autori: Laifr Jiří, Sládek Vladislav

MPK: G08B 13/18

Značky: vstupní, okénko, infrazávory, vnější, vyhřívané

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhřívané vstupní okénko vnější infrazávory vyznačené tím, že v tělese infrazávory ( 1 ) je vytvořen prostor ( 4 ), přiléhající k okénku (2) a obsahující vyhřívací odpor (3), který je uzavřen průhledným elementem (5), umístěným kolmo k ose infrapaprsku a krytem ( 6 ), přiléhajícím k okénku ( 2 ) a průhlednému elementu ( 5 ), a to zejména k jejich horní a boční straně.

Kombinovaná prefabrikovaná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 228868

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čížek Pavel, Schmuck Ján

MPK: E04B 2/40

Značky: prefabrikovaná, stěna, kombinovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná prefabrikovaná stěna, sestávající z prefabrikovaných plášťových prvků a z jádrové monolitické výplně, vyznačující se tím, že prefabrikované plášťové dílce (1) mají v příčném řezu tvar písmene I, jsou uloženy nejméně jednou vnější plochou přírubových částí v líci stěny a jsou kladeny vedle sebe na sraz nejméně jednou svou přírubovou částí, přičemž prostor kolem jejich stojinových a přírubových částí je vyplněn zálivkovou hmotou,...

Způsob stabilizace kolagenních obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228867

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lukeš Eduard

MPK: B65D 65/38

Značky: stabilizace, kolagenních, způsob, obalů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace kolagenních obalů, vyznačující se tím, že do kysele zbotnalé hmoty se přidá acetaldehyd v množství 0,1 až 1,5 % hmot. na sušinu kolagenní hmoty, vytvarovaná trubice se podrobí účinku alkalicky reagujících látek, jako je například 5% hmot. roztok kyselého uhličitanu sodného, uhličitanu sodného, octanu sodného nebo jejich směsi.

Radiometrický přístroj pro stanovení obsahu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228866

Dátum: 15.08.1986

Autori: Částek Dalibor, Komínek Antonín

MPK: G01N 23/00

Značky: prístroj, obsahu, radiometrický, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Radiometrický přístroj pro stanovení obsahu vody, opatřený detektorem fotonů gama typu Geiger-Muellerovy trubice pokrytým vrstvou materiálu s účinným průřezem pro reakci n-gama, zdrojem rychlých neutronu gama a vyhodnocovací jednotkou, vyznačující se tím, že zdroj fotonů gama (2) je uložen v kolimačním kontejneru (6) a je od detektoru (3) oddělen clonou (9) s proměnnou tloušťkou a alespoň částí dopravní cesty měřeného materiálu, přičemž zdroj...

Zařízení k nanášení barvicí hmoty na okraj plochých dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228865

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šimco Ferdinand, Seman Ivo, Hrutka František, Foks Jiří

MPK: A43D 8/42

Značky: hmoty, okraj, plochých, nanášení, zařízení, dílů, barvicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nanášení barvicí hmoty na okraj plochých dílů, zejména částí svršků obuvi a galanterních výrobků, sestávající ze zásobníku barvicí hmoty s nanášecí hubicí, pod níž je uspořádán manipulační stolek, vyznačené tím, že nanášecí hubice ( 2, ) má ve výstupním otvoru ( 22 ) s obvodovou vůli vsazen trn ( 15 ), jenž je osazením ( 16 ) uložen suvně v horizontální rovině v dutině ( 21 ) kuželového uzávěru ( 13 ) pouzdra (3), jenž je upevněn na...

Směs k dezoxidaci polosyntetické nebo syntetické šedé litiny v elektrické indukční peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 228864

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kůra Jiří

MPK: C21C 1/04

Značky: polosyntetické, litiny, elektrické, indukční, směs, syntetické, dezoxidaci, šedé

Zhrnutie / Anotácia:

Směs k dezoxidaci polosyntetické nebo syntetické šedé litiny v elektrické indukční peci, vyznačená tím, že se sestává ze 40 až 90 % hmotnostních karbidu křemíku a 10 až 60 % hmotnostních ferosilikokalcia.

Způsob výroby fólií z měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228863

Dátum: 15.08.1986

Autori: Svoboda Jiří, Doležel Josef, Sýkora Stanislav, Novák Jaromír, Václavek Miroslav, Zvoníček Josef, Maňas Jaroslav

MPK: B29D 7/14

Značky: fólií, polyvinylchloridu, způsob, výroby, měkčeného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fólií z měkčeného polyvinylchloridu válcováním, případně následujícím laminováním alespoň dvou vrstev, vyznačený tím, že fólie o požadované tloušťce se nechá po válcování, případně laminováni volně relaxovat za teploty 160 až 180 °C, načež se postupně chladí a navíjí za tahu 0,5 až 1,0 MPa.

Zapojenie rozbehového člena krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228862

Dátum: 15.08.1986

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02K 37/00

Značky: motora, člena, zapojenie, krokového, rozběhového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rozbehového člena krokového motora vyznačené tým, že výstup impulzného generátora (1) je pripojený jednak na vstup frekvenčnej násobičky (7) a jednak cez blok (2 ) nastavenia časovej mierky, cez riadiaci zrýchľovací blok ( 3 ) a cez prepínač ( 4 ) na vstupy vratného čítača ( 5 ), ktorého výstup je pripojený jednak na vstup riadiaceho zrýchľovacieho bloku ( 3 ), jednak na vstup komparátora ( 6 ) a jednak na vstup frekvenčnej násobičky...