Archív za 1986 rok

Strana 65

Předběžné, respektive doplňkové krmivo pro vytvoření krmiva pro hospodářská zvířata, zvláště přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 228936

Dátum: 15.08.1986

Autori: Merkel Kurt Edgar, Debono Manuel, Cole Herald James, Weeks Robert Edgar

MPK: C12P 21/04

Značky: krmiva, předběžně, zvláště, hospodářská, vytvoření, respektíve, zvířata, přežvýkavce, krmivo, doplňkové

Zhrnutie / Anotácia:

Krmivo jako účinnou složku obsahuje 0,01 až 90,0 hmotnostních % antibiotika A-4696 ve formě komplexu nebo jeho z farmaceutického hlediska přijatelnou adiční sůl s kyselinou, antibiotikum A-4696, faktor B1, antibiotikum A-4696 faktor B2 nebo antibiotikum A-4696 faktoru B3, antibiotikum A-4696, faktor C1a, antibiotikum A-4696, faktor C3 nebo antibiotikum A-4696, faktor E1 nebo jejich z farmaceutického hlediska přijatelné adiční soli s kyselinou,...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228935

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nagano Eiki, Yoshida Ryo, Kamoshita Katsuzo, Matsumoto Hiroshi, Hashimoto Shunichi

MPK: A01N 43/90

Značky: výroby, účinné, způsob, složky, prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje herbicidně účinné množství alespoň jedné sloučeniny obecného vzorce I v němž X znamená atom chloru nebo atom bromu, Y znamená skupinu -CH2-, -S- nebo -S02- a R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, allylovou skupinu nebo propargylovou skupinu, jako účinnou složku a inertní nosič.

Způsob výroby ftalanhydridu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228934

Dátum: 15.08.1986

Autori: Celli Angelo, Benedetti Francesco, Polacco Ezio

MPK: C07D 307/89

Značky: způsobu, tohoto, ftalanhydridu, způsob, zařízení, výroby, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ftalanhydridu oxidací v přítomnosti katalyzátoru na bázi oxidu vanadičného a oxidu titaničitého, vyznačující se tím, že se provádí oxidace směsi o-xylenu a naftalenu, při níž poměr přiváděcích rychlostí o-xylen/naftalen se pohybuje od 100/0 do 10/90 v závislosti na fyzikálně chemickém stavu katalyzátoru zjišťovaném analýzou suboxidačních produktů ve ftalanhydridu, přičemž se jako vodítko pro stanovení suboxidačních produktů...

Způsob výroby substituovaných aryletherů aminoalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228933

Dátum: 15.08.1986

Autori: Wagnon Jean, Demarne Henri

MPK: C07C 93/14

Značky: způsob, aryletherů, aminoalkanolů, substituovaných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných aryletherů aminoalkanolů obecného vzorce I kde R1 a R2 společně znamenají atom kyslíku =0 nebo R1 znamená atom vodíku a R2 znamená hydroxylovou skupinu, R3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci nebo alkinylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, R5 znamená atom vodíku,...

Způsob výroby N-alkyl-N-aralkylaminoalkylsubstituovaných fenylacetonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228932

Dátum: 15.08.1986

Autori: Seitz Werner, Michel Alfred, Scheib Klaus

MPK: C07C 121/66

Značky: způsob, výroby, fenylacetonitrilů, n-alkyl-n-aralkylaminoalkylsubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-alkyl-N-aralkylaminoalkylsubstituovaných fenylacetonitrilů obecného vzorce I v němž D, E, F, H, I a K znamenají atomy vodíku nebo atomy halogenu, alkoxylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, G znamená přímý nebo rozvětvený alifatický uhlovodíkový zbytek až s 20 atomy uhlíku, reakcí ?-substituovaných fenylacetonitrilů obecného vzorce II v němž D, E, F a G mají shora uvedené významy, se...

Způsob výroby 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228931

Dátum: 15.08.1986

Autor: Richardson Kenneth

MPK: C07D 249/08

Značky: 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1h-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-olu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-olu vzorce I a jeho farmaceuticky upotřebitelných solí, vyznačující se tím, že se 1,2,4-triazol nebo jeho adiční sůl s kyselinou v přítomnosti báze nechá reagovat se sloučeninou vzorce II načež se popřípadě výsledná sloučenina vzorce I převede na svoji farmaceuticky upotřebitelnou sůl.

Způsob výroby krystalických, nehygroskopických, ve vodě rozpustných solí N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228930

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lombardino Joseph George

MPK: C07D 417/12, A61K 31/54

Značky: výroby, solí, vodě, dioxidu, nehygroskopických, způsob, n-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1, krystalických, rozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krystalických, nehygroskopických, ve vodě rozpustných solí N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu s ethylendiaminem, monoethanolaminem nebo diethanolaminem, vyznačující se tím, že se N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxid nechá reagovat s nejméně ekvimolárním množstvím ethylendiaminu, monoethanolaminu nebo diethanolaminu v polárním protickém...

Způsob výroby ve vodě rozpustných solí N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228929

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lombardino Joseph George

MPK: C07D 417/12, A61K 31/54

Značky: výroby, solí, rozpustných, způsob, n-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1, vodě, dioxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ve vodě rozpustných solí N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu s lysinem nebo argininem, vyznačující se tím, že se N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxid nechá reagovat s nejméně ekvimolárním množstvím lysinu nebo argininu v polárním protickém rozpouštědle při teplotě 20 až 100 °C.

Způsob výroby disazosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228928

Dátum: 15.08.1986

Autori: Meininger Fritz, Fass Rudolf, Hoyer Ernst

MPK: C09B 31/057

Značky: disazosloučenin, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových disazosloučenin rozpustných ve vodě, které odpovídají obecnému vzorci (I), v němž D1 a D2 znamenají každý fenylový nebo naftylový zbytek, přičemž oba tyto zbytky jsou substituovány skupinou dále definovaného zbytku vzorce Y nebo zbytku vzorce Z a navíc jsou popřípadě substituovány jedním nebo dvěma substituenty vybranými ze skupiny tvořené sulfoskupinou, chlorem, bromem, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy...

Způsob výroby kyseliny fumarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 228927

Dátum: 15.08.1986

Autori: Celli Angelo, Benedetti Francesco, Polacco Ezio

MPK: C07C 57/15

Značky: způsob, výroby, fumarové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny fumarové s využitím izomerizace kyseliny maleinové, vyznačující se tím, že se promývací vody obsahující kyselinu maleinovou, získané promýváním vodou odpadních plynů obsahujících maleinanhydrid a pocházejících z oxidace uhlovodíků, podrobí předběžnému tepelnému zpracování zahříváním na teplotu v rozmezí od 70 do 100 °C, s výhodou od 90 do 100 °C, pak se promývací vody přefiltrují při teplotě předběžného tepelného...

Zařízení na ovládání pohybu útek dopravujících skřipců na bezčlunkových tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228926

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pezzoli Nello

MPK: D03D 47/24

Značky: zařízení, útek, dopravujících, bezčlunkových, skřipců, pohybu, stavech, ovládání, tkalcovských

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání pohybu útek dopravujících skřipců na bezčlunkových tkalcovských stavech, na nichž je použita dvojice ozubených kol, vykonávajících na koncích prošlupu vratné natáčivé pohyby a dvojice jehel na posouvání skřipců, přičemž jehly mají v podélné řadě středově uspořádané výřezy zabírající se zuby dvojice ozubených kol, vyznačující se tím, že zahrnuje vodítko (5) částečně obklopující každé z ozubených kol (1) podél jejich obvodu a...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228925

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lee Guang-huei

MPK: A01N 33/10, C07C 147/107

Značky: výroby, prostředek, herbicidní, způsob, látek, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, atom alkalického kovu nebo amoniovou skupinu a R2 představuje zbytek COOR7, kde R7 znamená alkylovou skupinu obsahující 1 až 6 atomů uhlíku, atom vodíku, kationt kovu nebo amonný kationt, zejména kationt alkalického kovu, v kombinaci s obvyklými inertními nosiči...

Způsob výroby peptidů inhibujících uvolňování gonadotropinů z podvěsku mozkového u savců

Načítavanie...

Číslo patentu: 228924

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vale Wylie Walker, Rivier Jean Edouard Frederic

Značky: podvěsku, mozkového, savců, uvolňování, inhibujících, výroby, gonadotropinů, způsob, peptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby peptidů ihibujících uvolňování gonadotropinů z podvěsku mozkového u savců obecného vzorce I ve kterém X značí acylovou skupinu mající až 3 atomy uhlíku, R3 a R4 značí D-Trp nebo ?-(naftyl)-D-Ala, avšak za předpokladu, že buď R3 nebo R4 značí ?-(naftyl)-D-Ala, jakož i příslušných netoxických solí, vyznačující se tím, že se z meziproduktu obecného vzorce II ve kterém X1 značí chránicí skupinu ?-aminoskupiny, X2 značí chránicí...

Způsob výroby 4-oxo-PGI2 a jeho analogů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228923

Dátum: 15.08.1986

Autori: Galambos Géza, Simonidesz Vilmos, Stadler István, Kovács Gábor, Körmöczy Péter, Kékesi Krisztina, Székely István, Horváth Károly, Ivanics József

MPK: C07D 307/93, C07D 307/935

Značky: výroby, 4-oxo-pgi2, způsob, analogů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby opticky aktivního nebo racemického 4-oxo-PGI2 obecného vzorce I a analogů těchto sloučenin, v nichž Q znamená skupiny -COOR1, -CH2-OH, -COL1, kde R1 znamená atom vodíku, kation, přijatelný z farmaceutického hlediska, alkylový zbytek o 1 až 4 atomech uhlíku, cykloalkylový zbytek o 3 až 10 atomech uhlíku, benzyl nebo fenyl, L1 znamená aminoskupinu, alkylaminoskupinu o 1 až 4 atomech uhlíku nebo dialkylaminoskupinu s alkylovou částí...

Způsob výroby derivátů 4-oxoprostacyklinu-1, substituovaných v poloze 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 228922

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovács Gábor, Ivanics József, Papp Ágnes, Galambos Géza, Simonidesz Vilmos, Szilágyi Ildikó, Skopál Judit

MPK: C07D 307/935

Značky: derivátů, 4-oxoprostacyklinu-1, výroby, způsob, substituovaných, poloze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 4-oxo-prostacyklinu-1 substituovaných v poloze 5, obecného vzorce I kde W znamená skupinu vzorce -COOR, -CN nebo -NO2, alkanoylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylthioskupinu, alkylsulfonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylsulfonylovou skupinu popřípadě substituovanou alkylovým zbytekm s 1 až 4 atomy uhlíku, R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená...

Způsob výroby diesterů 6-ß-(hydroxymethyl)penicilanové kyseliny a 6-ß-(acylamino)penicilanové kyseliny s methandiolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228921

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kellogg Michael Stephen

MPK: C07D 499/08, C07D 499/00

Značky: methandiolem, výroby, 6-ß-(hydroxymethyl)penicilanové, 6-ß-(acylamino)penicilanové, kyseliny, způsob, diesterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby diesterů 6-?-(hydroxymethyl)penicilanové kyseliny a 6-?-(acylamino)penicilanové kyseliny s methandiolem obecného vzorce I v němž R znamená D-2-amino-2-fenylacetamidoskupinu nebo D-2-amino-2-(4-hydroxyfenyl)acetamidoskupinu, a jejich farmaceuticky přijatelných solí, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce II v němž X znamená skupinu -CH2J nebo tetrabutylamoniovou skupinu, působí sloučeninou obecného vzorce III v...

Způsob výroby chlormethylesterů derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228920

Dátum: 15.08.1986

Autor: Jasys Vytautas John

MPK: C07D 499/80, C07D 499/52

Značky: penicilanové, chlormethylesterů, kyseliny, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chlormethylesterů derivátů penicilanové kyseliny, obecného vzorce I ve kterém n je číslo o hodnotě 0 nebo 2 a R představuje atom vodíku, zbytek vzorce Ia nebo zbytek vzorce Ib v nichž R2 znamená atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu a R1 představuje azidoskupinu, aminoskupinu, 1-methoxykarbonylpropen-2-ylaminoskupinu nebo benzyloxykarbonylaminoskupinu, vyznačující se tím, se s 1 molárním dílem sloučeniny obecného vzorce II ve...

Způsob přípravy halogenmethylesterů 1,1-dioxidu penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228919

Dátum: 15.08.1986

Autori: Crawford Thomas Charles, Jasys Vytautas John

Značky: způsob, přípravy, kyseliny, halogenmethylesterů, 1,1-dioxidu, penicilanové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy halogenmethylesterů 1,1-dioxidu penicilanové kyseliny obecného vzorce I kde X je atom chloru, bromu nebo jodu, vyznačený tím, že se redukuje sloučenina obecného vzorce VI kde X má význam uvedený výše, n je 0,1 nebo 2, každý ze substituentů Y a Z je atom chloru nebo bromu nebo Y je atom vodíku a Z je atom chloru, nebo bromu, vodíkem v přítomnosti katalyzátoru vzácného kovu, v přítomnosti rozpouštědla inertního za reakčních...

Konzervační prostředek na bázi solí pro ochranu dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 228918

Dátum: 15.08.1986

Autor: Wytwer Tadeusz

MPK: A01N 59/00

Značky: ochranu, prostředek, konzervační, bázi, dřeva, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Konzervační prostředek na bázi solí pro ochranu dřeva, obsahující anorganické sloučeniny fluoru, boru, draslíku, sodíku a fosforu, vyznačující se tím, že je směsí 35 až 65 hmotnostních dílů hydrofluoridu draselného, 1 až 45 hmotnostních dílů chloridu sodného nebo chloridu draselného, 1 až 25 hmotnostních dílů tetraboritanu sodného nebo kyseliny orthoborité, 5 až 25 hmotnostních dílů hydrofosforečnanu draselného a 0 až 1,0 hmotnostního dílu...

Způsob výroby substituovaných derivátů 1,4-dihydropyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228917

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cross Peter Edward, Campbell Simon Fraser, Stubbs John

Značky: derivátů, 1,4-dihydropyridinu, způsob, výroby, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných derivátů 1,4-dihydropyridinu obecného vzorce I ve kterém Y znamená skupinu -( CH2 )2- nebo -(CH2)3-, R představuje arylový nebo heteroarylový zbytek, R1 a R2 nezávisle na sobě znamenají vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo 2-methoxyethylovou skupinu a R3 a R4 buď nezávisle na sobě znamenají vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo arylalkylovou skupinu obsahující v alkylové části 1 až 4 atomy...

Způsob výroby nových derivátů 9a,6-nitriloprostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228916

Dátum: 15.08.1986

Autori: Casals - Stenzel Jorge, Vorbrüggen Helmut, Schwarz Norbert, Schillinger Ekkehard, Skubala Werner, Town Michael Harold

MPK: A61K 31/557, C07D 209/52

Značky: výroby, kyseliny, 9a,6-nitriloprostadienové, derivátů, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 9?,6-nitriloprostadienové kyseliny obecného vzorce I kde R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, W znamená volnou nebo funkčně obměněnou karbonylovou skupinu nebo skupinu vzorce přičemž R8 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku a R9 znamená vodík, a skupina -OR9 může být v ?- nebo ?-poloze, R2 znamená volnou nebo funkčně obměněnou hydroxyskupinu, R3 a R4 znamenají vodík...

Způsob výroby derivátů kyseliny 9-oxo-11,15-dihydroxy-13,18-prostadienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 228915

Dátum: 15.08.1986

Autori: Elger Walter, Vorbrüggen Helmut, Schwarz Norbert

Značky: 9-oxo-11,15-dihydroxy-13,18-prostadienové, způsob, výroby, derivátů, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů kyseliny 9-oxo-11,15-dihydroxy-13,18-prostadienové obecného vzorce II s dimethylesterem kyseliny 2-(1,4-dimethyl-3-pentenyl)-2-oxoethanfosfonové vzorce IV nebo dimethylesterem kyseliny 2-(1,1,4-trimethyl-3-pentenyl)-2-oxoethanfosfonové vzorce V potom se ve vzniklé sloučenině 15-ketoskupina redukuje a chrání dihydropyranem, z ve kterém značí A1 vodíkový atom nebo methylovou skupinu a A2 vodíkový atom nebo methylovou...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228914

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kakabu Shinzo, Kamochi Atsumi, Yamaguchi Naoko, Saito Junichi, Yasui Kazuomi, Aya Masahiro

MPK: C07D 201/00, A01N 37/22, A01N 43/40...

Značky: herbicidní, prostředek, způsob, látek, účinných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 2-pyridyloxyacetanilid obecného vzorce I ve kterém X znamená atom vodíku, atom halogenu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu, s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a n je číslo o...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228913

Dátum: 15.08.1986

Autori: Saito Junichi, Yasui Kazuomi, Aya Masahiro, Morishima Norihisa, Goto Toshio, Shiokawa Kozo

MPK: A01N 47/28, C07D 39/24

Značky: prostředek, herbicidní, účinných, látek, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný derivát fenylsulfonylmočoviny obecného vzorce I ve kterém X znamená fenylovou skupinu nebo fenoxyskupinu a R představuje zbytek vzorce Ia nebo Ib kde R1 a R2 znamenají methylovou skupinu nebo methoxyskupinu.

Způsob výroby isosorbit-5-nitrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228912

Dátum: 15.08.1986

Autor: Stoss Peter

MPK: A61K 31/70, A61K 31/34, C07D 493/04...

Značky: způsob, výroby, isosorbit-5-nitrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby isosorbit-5-nitrátu přípravou isosorbit-2-acylátu, esterifikací tohoto isosorbit-2-acylátu kyselinou dusičnou za vzniku 5-nitrátu isosorbit-2-acylátu a následující parciální hydrolýzou tohoto 5-nitrátu isosorbit-2-acylátu za vzniku isosorbit-5-nitrátu, vyznačující se tím, že se isosorbit-2-acylát, který se podrobuje reakci s kyselinou dusičnou, připraví tak, že se směs po acylaci isosorbitu, obsahující různá množství isosorbitu,...

Zapojení kódovacího obvodu pro optoelektronický vysílač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234400

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cvach Jaroslav

MPK: H04B 9/00

Značky: vysílač, optoelektronický, zapojení, obvodů, kódovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že výstup Smittova klopného obvodu 1 je připojen na vstup hradla 2 pro vstup TTL, se kterým tvoří vstupní a přepínací obvody, jejichž výstup je připojen jednak na derivační obvod 3 pro spouštění prvního monostabilního klopného obvodu 5a a pro klopný obvod 4, a dále na D vstup klopného obvodu 4, pro přepínání kódovacích impulsů do jednotlivých zdrojů proudu, přičemž výstup derivačního obvodu 3 je připojen jednak na...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228911

Dátum: 15.08.1986

Autori: Serban Alexander, Farquharson Graeme John, Box Hill North, Watson Keith Geoffrey

MPK: C07D 237/28, A01N 43/60

Značky: způsob, látek, výroby, herbicidní, účinných, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I ve kterém D znamená atom fluoru, chloru nebo bromu a G představuje hydroxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkenyloxyskupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkinyloxyskupinu se 2 až 6 atomy uhlíku nebo cyklohexyloxyskupinu, nebo její sůl, a nosič.

Kabelový most pro magistrální kabelový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234399

Dátum: 15.08.1986

Autori: Iro Vendelín, Veselý Vladimír, Vykypěl Jan

MPK: H02G 7/00

Značky: kabelový, rozvod, magistrální

Zhrnutie / Anotácia:

Vyřešení spojení jednotlivých mostních částí s cílem vytvoření stavebnicové soustavy. Mostní dílce mají konce hlavních příhradových nosníků opatřeny u spodního pasu čelními deskami, jimiž se pomocí svorníků připojují k uzavřeným spojovacím, stavebnicovým rámům. Rámy jsou opatřeny ložisky, jimiž dosedají na dříky podpěr. Křižovatková podpěra je vytvořena tak, že z dříků vybíhají konsoly, opatřené ložisky, na nichž jsou uloženy rámy pro připojené...

Způsob výroby nových substituovaných alkyleniminofenylalkylamidů fenylalkankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228910

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kaubisch Nikolaus, Grell Wolfgang, Kähling Joachim, Hurnaus Rudolf, Sauter Robert, Rupprecht Eckhard, Griss Gerhart

MPK: C07C 103/82

Značky: substituovaných, výroby, nových, alkyleniminofenylalkylamidů, kyselin, způsob, fenylalkankarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových substituovaných alkyleniminofenylalkylamidů fenylalkankarboxylových kyselin obecného vzorce I vyznačující se tím, že se na amin obecného vzorce II na jeho tautomer, nebo na jeho lithný či magnesiumhalogenidový komplex působí v inertním organickém rozpouštědle karboxylovou kyselinou obecného vzorce III získaná sloučenina obecného vzorce I převede na své opticky aktivní antipody nebo soli, zejména na své fyziologicky...

Způsob výroby antibiotika A-4696 ve formě komplexu nebo faktorů B1, B2, B3, C1a, C3 a E1

Načítavanie...

Číslo patentu: 228909

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cole Herald James, Weeks Robert Edgar, Merkel Kurt Edgar, Debono Manuel

MPK: C12P 17/08

Značky: antibiotika, komplexu, výroby, formě, a-4696, způsob, faktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antibiotika A-4696 ve formě komplexu nebo faktorů B1, B2, B3, C1a, C3 nebo E1, nebo jejich farmaceuticky přijatelných solí, vyznačující se tím, že se pěstuje mikroorganismus Actinoplanes misseuriensis kmen ATCC 31 680, ATCC 31 682 nebo ATCC 31683 v živném prostředí s obsahem využitelných zdrojů uhlíku, dusíku a anorganických solí v submersní kultuře za aerobních podmínek při pH 6,5 až 7,5 a při teplotě 20 až 40°C, načež se...

Dávkovací zařízení, zejména pro analyzátory kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234397

Dátum: 15.08.1986

Autor: Batík Jan

MPK: G01N 1/20

Značky: analyzátory, dávkovací, zařízení, zejména, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dávkovací zařízení vhodné zejména pro dávkování malých objemů vzorků kapalin pro automatické analyzátory. Zařízení obsahuje odměrnou pipetu, alespoň jedno čerpadlo, dva trojcestné elektromagnetické ventily, pracovní nádobku a vypouštěcí prostředek, který může být tvořen buď druhým čerpadlem nebo jen přívodním potrubím vzduchu. Horní konec odměrné pipety je spojen přes první trojcestný elektromagnetický ventil jednak s čerpadlem,...

Akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228908

Dátum: 15.08.1986

Autori: Piccardi Paolo, Longoni Angelo, Massardo Pietro

MPK: A01N 31/16

Značky: prostředek, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Akaricidní prostředek vhodný pro potírání roztočovitých ošetřením přezimujících vajíček roztočovitých, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje jednu nebo několik sloučenin obecného vzorce II ve kterém R` znamená alkylovou skupinu s 8 až 11 atomy uhlíku a R" představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylovou skupinu nebo zbytek vzorce II, kde R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkylovou...

Způsob přípravy O-substituovaných oximů pyrohroznovvé kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228907

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hirschberg-grosssachsen, Kühnle Hans, Heerdt Ruth, Schmidt Felix Helmut, Hübner Manfred, Wolf Hans Peter

Značky: způsob, o-substituovaných, pyrohroznovvé, oximů, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy O-substituovaných oximů pyrohroznové kyseliny obecného vzorce I kde znamená R atom vodíku, cykloalkylovou skupinu s 3 až 8 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, cinnamyloxyskupinu, fenylaminoskupinu, fenyl-N-alkylaminoskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v alkylovém podílu, fenylmerkaptoskupinu, arylovou skupinu nebo aryloxyskupinu vždy s 6 až 14 atomy uhlíku, přičemž arylová skupina nebo aryloxyskupina může mít jeden nebo...

Zapojení pro korekci mechanické úhlové chyby antény radiolokátoru při jejím přetočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234395

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sklenář Stanislav, Kožený Josef

MPK: H01Q 1/27

Značky: přetočení, radiolokátoru, korekcí, úhlové, jejím, chyby, zapojení, mechanické, antény

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro korekci mechanické úhlové chyby antény radiolokátoru při jejím přetočení spočívá v tom, že pro korekci úhlové chyby se používá číslicová elektronická technika.

Katalytický systém na bázi halogenidu titanu pro polymeraci a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228906

Dátum: 15.08.1986

Autori: Epstein Ronald Alan, Mink Robert

MPK: C08F 4/64, C08F 10/06

Značky: a-olefinů, systém, titanu, bázi, polymeraci, katalytický, halogenidů

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém na bázi halogenidu titanu pro polymeraci ?-olefinů, vyznačující se tím, že obsahuje a ) složku obsahující organohlinitou sloučeninu a b) složku obsahující halogenid titanu, získanou 1. společným zpracováváním na prášek sloučeniny hořčíku obsahující halogen s organickou sloučeninou obsahující aktivní vodík za vzniku společně na prášek zpracovaného produktu, 2. reakcí společně na prášek zpracovaného produktu s organokovovou...

Způsob přípravy částicových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228905

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mclaughlin Alexander, Tucker Benjamin Wilfred, Farrissey William Joseph, Richter Reinhard Hans, Smith Curtis Page

MPK: C08L 97/02, B29J 5/00

Značky: způsob, přípravy, desek, částicových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy částicových desek z částic materiálů schopných lisování, kdy na tyto částice je nanášena směs polyisokyanátů, s výhodou polymetylénpolyfenylpolyisokyanát, a takto upravené částice jsou poté formovány na desky s použitím tepla a tlaku, vyznačující se tím, že se na uvedené částice kromě již uvedené polyisokyanátové směsi nanáší od 0,1 až do 20 dílů, vztaženo na 100 hmotnostních dílů polyisokyanátanu, sloučeniny obecného vzorce I...

Prostředek s hormonálním účinkem a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228904

Dátum: 15.08.1986

Autori: Budai Zsuzsanna, Tétényi Magda, Szejtli József, Pap Gabriela

MPK: A01N 57/00, A01N 25/22

Značky: účinkem, hormonálním, látky, způsob, prostředek, účinné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku s hormonálním účinkem pro řízení růstu rostlin, vyznačujícího se tím, že obsahuje jako účinnou látku komplex kyseliny 2-chlorethylfosfonové s ?????? a/nebo ?-cyklodextrinem a jako ředidlo vodu, přičemž obsah kyseliny 2-chlorethylfosfonové v komplexu je 10 až 30 % hmot. Vynález se rovněž týká způsobu výroby krystalického komplexu kyseliny 2-chlorethylfosfonové účinného pro řízení růstu rostlin, vyznačujícího se tím, že...

Řídicí zařízení tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228903

Dátum: 15.08.1986

Autor: Genini Graziano

MPK: D03C 17/06

Značky: řídící, stroje, tkacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí zařízení tkacího stroje, které zahrnuje prostředky pro posuv děrné pásky a prostředky pro čtení děrné pásky, obojí umístěné ve skříni, vyznačující se tím, že prostředky pro posuv děrné pásky (3) obsahují hnací jednotku pro nepřetržitý pohon stálou rychlostí a prostředky pro čtení děrné pásky ( 3 ) obsahují fotosenzitivní prvky (9) a světelné zdroje (8), které jsou uspořádány vždy vzájemně souose a mezi nimiž je upraven průchod pro děrnou...

Zařízení k připevnění lopatky na řetěz dopravníku s dvojitými řetězy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228902

Dátum: 15.08.1986

Autor: Böbersen Harri

MPK: B65G 17/42

Značky: zařízení, dvojitými, dopravníku, řetěz, připevnění, lopatky, řetězy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález vychází z konstrukce připevnění lopatky, která je popsána v NSR zveřejněné patentové přihlášce č. 2 604 792. Tato konstrukce sestává z výstupku vyčnívajícího z čela lopatky, který zasahuje pod vodorovný řetězový článek. Na lopatce je rozebíratelně připevněno spojovací těleso, které překrývá vodorovný řetězový článek. Ze spojovacího tělesa vystupuje směrem dolů vačka, která zasahuje do vodorovného řetězového článku. Podstata vynálezu...

Způsob výroby alkylhydroxyalkyletheru celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228901

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lindenfors Sven Georg, Westberg Sven-olof Johan

MPK: C08B 11/04

Značky: způsob, celulózy, alkylhydroxyalkyletheru, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alkylhydroxyalkyletheru celulózy převedením celulózy na alkalicelulózu a reakcí získané alkalicelulózy s alkylhalogenidem a alkylenoxidem, vyznačující se tím, že se alkalicelulóza nechá reagovat v přítomnosti organického ředidla s a ) alespoň jedním alkylhalogenidem se 2 až 4 atomy uhlíku, b ) ethylenoxidem a c ) propylenoxidem a/nebo butylenoxidem, přičemž reakce se provádí až v esteru celulózy dosáhne stupeň substituce...