Archív za 1986 rok

Strana 63

Zapojení pro regulaci směrového řízení pojízdných strojů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 229516

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šantrůček Jaroslav, Wiesner Jiří

Značky: zejména, zapojení, směrového, pojízdných, zemědělských, řízení, regulaci, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci směrového řízení pojízdných strojů, zejména zemědělských. Čidlo změnové odchylky dráhy je napojeno na invertující a neinvertující vstupy zesilovače, který je napojen svým vývodem přes potenciometr změny citlivosti na třístavový klopný obvod. K němu je připojen reversační vyrovnávací servomotor řízení stroje. Ten je napojen přes vzájemně obráceně uspořádané diodové dvojice a potenciometr na invertující vstup integračního...

Zapojení přepínatelného obvodu dekódování adres

Načítavanie...

Číslo patentu: 229515

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zeman Vojtěch

MPK: G06F 13/06

Značky: dekódování, přepínatelného, obvodů, zapojení, adres

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přepínatelného obvodu dekódováni adres řeší problém jednoduchého dekódování adres v počítačových systémech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně dva adresní vodiče z výstupů adresní sběrnice jsou pomocí přepínacího prvku variabilně připojitelné na nejméně jeden vstup adresního dekodéru. Alespoň jeden další adresní vodič je připojen přímo na další vstup adresního dekodéru. Předmětné zapojení je možno využít v těch případech...

Zapojení stabilizátoru žhavícího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229514

Dátum: 15.08.1986

Autori: Procházka Bohumír, Brychta Jaroslav, Pištělka Milan, Lang Jiří

Značky: žhavícího, zapojení, stabilizátoru, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stabilizátoru žhavicího proudu zejména pro žhavení katody elektronově optického přístroje. Podstatou zapojení je, že integrovaný stabilizátor napětí, zapojený s regulačním členem ve smyčce s referenčním odporem a vláknem katody s výkonovým zdrojem napětí, má na referenční a invertující svorku zapojen pomocný dělič, a v sérii napěťový člen, přičemž jejich společný uzel je spojen do uzlu s referenčním odporem a vláknem katody. Zapojení...

Spôsob osadzovania slimákovej kotvy do zamrznutej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229513

Dátum: 15.08.1986

Autor: Ježík Josef

MPK: E02D 5/80

Značky: spôsob, slimákovej, pôdy, osadzovania, zamrznutej, kotvy

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob osadzovania slimákovej kotvy do zamrznutej pôdy pre vytvorenie kotvenia najmä kotvených mobilných stožiarov. Spôsobom podľa vynálezu sa do zamrznutej pôdy vyvŕta diera vrtákom, vyrežie závit závitníkom, potom sa zavŕta slimáková kotva a pre zvýšenie jej únosnosti sa zaleje vodou, ktorá po zamrznutí vytvorí kompaktný celok. Účelom vynálezu je vybudovať kotvenie zo slimákových kotiev do zamrznutej pôdy.

Zapojení časové základny řízené signálem přesného času a kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229512

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čermák Ján, Buzek Otokar, Červinka Stanislav, Musel Jan

MPK: G04G 3/00

Značky: času, základný, zapojení, signálem, přesného, kmitočtu, řízené, časově

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časové základny řízené signálem přesného času a kmitočtu obsahující anténu, jednotku zpracování signálu a hodinový dělič, vyznačeně tím, že výstup (11) antény (1) je propojen se vstupem (2001) jednotky (2) zpracování signálu, jejíž hodinový výstup (2002) je spojen s hodinovým vstupem (4002 ) hodinového děliče (4) a jejíž sekundový výstup (2003), první blokovací výstup (2004), druhý blokovací výstup (2005), výstup (2008) fázových značek...

Injekčná striekačka z plastickej hmoty s minimalizovaným mŕtvym priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229511

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stančík Milan, Stančíková Elena, Ďurec Pavel

MPK: A61M 5/315

Značky: hmoty, injekčná, striekačka, minimalizovaným, priestorom, mŕtvym, plastickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka injekčnej striekačky z plastickej hmoty a rieši odstránenie zbytkového - mŕtveho priestoru v pripojovacom kuželi valca. Podstata riešenia spočíva v tom, že kužeľ vo valci je pri základni opatrený jednou až šiestimi ploškami, pričom tieto plošky sú rovnobežné s myslenou osou upínacieho kužeľa. Vynález je možné využiť pri výrobe jednorázových injekčných striekačiek z plastických hmôt.

Zařízení pro automatické ovládání větracího otvoru v závislosti na teplotě vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229510

Dátum: 15.08.1986

Autor: Tesař František

MPK: F24F 11/053, F24F 13/08

Značky: teplotě, ovládání, otvorů, závislosti, větracího, automatické, vzduchu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické ovládání větracího otvoru v závislosti na teplotě vzduchu, vyznačené tím, že výkyvná páka (4) má na svém kratším ramenu upevněnu uzavřenou nádobu (1) se vzduchovým ventilem (10), která má uvnitř hlavní vak (3), odizolovaný ode dna a stěn uzavřené nádoby (1), jakož i od krytu (9), jenž je umístěn ve výši zcela naplněného hlavního vaku (3), tepelnou izolací (8), přičemž obsah uzavřené nádoby (1) je 3 až l5krát větší nežli...

Zapojenie na odpočet prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229509

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G05D 23/19

Značky: odpočet, zapojenie, prevádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na odpočet prevádzky týka sa odboru regulačnej techniky. Účelom vynálezu je skutočný odpočet prevádzkovania v ktoromkoľvek času. Podstata vynálezu spočíva v privádzaní impulzov k štvrtému počítaču cez kontakt šiesteho relé pripojovaného k jednému počítaču impulzov prepínačom.

Vŕtacia korunka pre rotačno-rezný spôsob vŕtania hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229508

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šiška Július

MPK: E21B 10/16

Značky: spôsob, hornín, korunka, vŕtacia, vŕtania, rotačno-rezný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti povrchového dobývania ložísk nerastných surovín a prípravy stavenísk tam, kde je možné použit rotačno-rezný spôsob vŕtania hornín. Rieši konštrukciu vŕtacej korunky pre tento spôsob vŕtania hornín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rozdiely medzi priemermi kružníc prechádzajúcimi špičkami britov rozširovacích koruniek majú od najmenšieho priemeru k najväčšiemu klesajúcu tendenciu. Príklad konštrukcie vŕtacej korunky...

Jednotka výstuže pre dobývanie uhlia alebo úžitkového nerastu v lávkach a/alebo s pribierkou uhlia alebo úžitkového nerastu v strope

Načítavanie...

Číslo patentu: 229507

Dátum: 15.08.1986

Autori: Machata Augustín, Wala Tadeáš

MPK: E21D 23/00

Značky: uhlia, lávkach, výstuže, užitkového, jednotka, dobývanie, nerastu, strope, pribierkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši jednotku výstuže pre dobývanie sloja uhlia alebo úžitkového nerastu v lávkach a/alebo s pribierkou uhlia alebo úžitkového nerastu v strope, určenej pre vystužovanie stenových porubov pri dobývaní najmä mocného sloja uhlia v hlbinných baniach. Podstata riešenia spočíva v tom, že závalový štít s pripojenou stropnicou, vybavený vypúštacím uzatvárateľným otvorom a pohyblivým sklzom, je medzi rámom mimo vypúštací otvor podopretý...

Zariadenie pre odvíjanie a uťahovanie pásu transformátorového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229506

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zafka Pavol, Benda Herbert, Tučnovič Viliam, Žiško Štefan

MPK: H01F 41/02

Značky: plechů, uťahovanie, zariadenie, transformátorového, pásu, odvíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru jednoúčelových zariadení, určených pre výrobu jedno a trojfázových transformátorov hlavne pre zváraciu techniku. Vynálezom je vyriešené zariadenie, z ktorého sa odvíja z upnutého zvitku pás transformátorového plechu pri jeho ovíjaní okolo transformátorového vinutia v tvare prstenca a ktorým sa pás plechu znovu navíja do zvitku pri uťahovaní prtenca. Zariadenie pozostáva z rozpínacieho tŕňa, na ktorom sa umiestňuje zvitok...

Zariadenie pre ukladanie potrubia pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229505

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kysela Karol

MPK: E02D 29/10

Značky: vodou, potrubia, ukladanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ukladanie potrubia pod vodou vyznačujúce sa tým, že pozostáva z priestorovej podpornej konštrukcie (1) pre osadenie potrubia spočívajúcej svojou základnou doskou (2) na neprístupnej základovej škáre, a že táto konštrukcia je vybavená postrannými výstupkami (3) pre osadenie postranného debnenia a že táto konštrukcia (1) je vybavená sedlom (4) výškove meniteľným pomocou vretenovej tyče (5) ovládanej shora.

Spôsob výroby tvrdých polyuretánových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229504

Dátum: 15.08.1986

Autori: Macho Vendelín, Střešinka Jozef, Mokrý Jozef, Petrjánoš Luděk, Malčovský Eugen, Paličková Jindra

MPK: C08G 18/42

Značky: spôsob, tvrdých, polyuretánových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdé polyuretánove pieny sa pripravujú reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu s polyolom, ktorý pozostáva z polyesterpolyolu pripraveného esterifikácíou, polyesterifikáciou alebo reesterifikáciou kyselinovej zložky tvorenej sčasti alebo úplne destilačným zvyškom z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo dimetyltereftalátu a alkoholickej zložky na báze alifatických di- až tetraolov.

Spôsob výroby tvrdých polyuretánizokyanurátových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229503

Dátum: 15.08.1986

Autori: Macho Vendelín, Mokrý Jozef, Malčovský Eugen, Petrjánoš Luděk, Střešinka Jozef, Paličková Jindra

MPK: C08G 18/42

Značky: spôsob, výroby, tvrdých, polyuretánizokyanurátových

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdé polyuretánizokyanurátové pieny sa vyrobí reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu s polyolom, ktorý pozostáva sčasti alebo úplne z polyesterpolyolu pripraveného esterifikáciou, polyesterifikáciou, prípadne reesterifikáciou kyselinovej zložky tvorenej destilačným zvyškom z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo dimetyltereftalátu a alkoholickej zložky.

Zapojenie na univerzálne časové spínanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229502

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: H01H 43/00

Značky: zapojenie, spínanie, časově, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je ovládanie dvoch zásuvok dvojpolohovým prepínačom so sériovo zapojeným kontaktom časového motorkového relé. Zapojenie podľa vynálezu možno s výhoodu použíť na časové spínanie riadiacich okruhov elektronických regulátorov.

Delené vyhrievacie vinutie odporovej piecky napájanej z jedného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 229501

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: H05B 3/10

Značky: vyhrievacie, odporovej, napájanej, dělené, zdroja, piecky, jedného, vinutie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou deleného vyhrievacieho vinutia odporovej piecky, napájanej z jedného zdroja je, že do každej vnútornej sekcie vyhrievacieho vinutia je paralelne pripojený nastaviteľný odpor, pričom vonkajšie sekcie vyhrievacieho vinutia sú bez týchto nastaviteľných odporov a ich vývody sú priamo spojené zo svorkami napájacieho zdroja, ktorého výkon je riadený jediným čidlom.

Řídicí jednotka ochranného zařízení pro hlídání prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229300

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G08B 21/00

Značky: ochranného, hlídání, prostoru, zařízení, jednotka, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí jednotky ochranného zařízení pro hlídání prostoru. Řídicí jednotka sestává z generátoru hodinových impulsů, vyhodnocovacího čítače, čítače cyklu čísel, vyhodnocovacího klopného obvodu, monostabilního klopného obvodu, hradla a indikačních obvodů poruchy testu a poruchy cyklu. Hodinové impulsy startují jednotlivé pracovní cykly za sebou jdoucích optických jednotek ochranného zařízení pro hlídání prostorů, které vytvářejí...

Způsob výroby nespékavých průmyslových hnojiv a solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229299

Dátum: 15.08.1986

Autori: Volf Jiří, Ružička Jaroslav, Hauptman Jindřich, Vacek Antonín, Pašek Josef, Galia Milan

MPK: C05G 3/00

Značky: průmyslových, solí, hnojiv, způsob, nespékavých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu jsou na povrchu těchto materiálů nanášeny soli mastných kyselin s alkylpolypropylenpolyaminy. Ty jsou aplikovány v koncentraci 0,005 až 0,2 % hmot. účinné látky buď ve formě taveniny, disperze, anebo roztoku. S výhodou lze k tomuto účelu použít například dispearát oktadecylpropiendiaminu, jehož aplikace výrazně snižuje spékavost průmyslových hnojiv.

Brzdové ústrojí pohonu transportních zařízení, zejména pohyblivých schodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229298

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bakule Jaroslav, Rýdl Antonín

MPK: F16D 63/00, B66B 9/12

Značky: pohyblivých, brzdové, zejména, schodů, ústrojí, pohonů, transportních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdové ústrojí podle vynálezu má za účel zvýšení bezpečnosti provozu, zejména u pohyblivých schodů. Brzdové ústrojí je tvořeno dvěma nezávislými brzdami. První brzda je uzavírána pružinou a uvolňována odbrzďovacím přístrojem, zatímco druhá brzda je též opatřena pružinou a je trvale držena v uvolněném stavu rozpěracím ústrojím. Při poruše v elektrickém rozvodu zabrzdí první brzda. Není-li první brzda schop= na zabrzdit pro svou poruchu nebo...

Výpusť popolčeka fluidného ohniska

Načítavanie...

Číslo patentu: 229297

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Kazimír, Kéryová Janka

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniska, popolčeka, fluidného, výpusť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výpuste popolčeka fluidného ohniska, u ktorého sa rieši ochrana rúrok tlakového systému proti abrazívnemu účinku popolčeka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ochranná priechodka je tesne obopnutá rúrkami celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny, pričom ochranná priechodka skrutkami spojená s krycím plechom, pevne spojeným s prírubou, na ktorú sa viaže prelamovaný plech, ukončený plochou tyčou privarenou k výplňovým...

Zařízení pro přívod energie mezi vnitřní a vnější částí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229296

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schwarz Rostislav, Škráček Vratislav

Značky: vnější, vnitřní, přívod, stroje, energie, částí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro přívod energie mezi vnitřní a vnější částí stroje, z nichž jedna je například pevná a druhá otočná, nebo obě vzájemně otočné. Zařízení je určeno zejména k využití u strojů, kde je požadovaná malá zástavbová plocha i výška a uvolnění středu stroje pro jiná zařízení, například pro dopravu vytaženého materiálu například u kolesových rýpadel. Zařízení je řešeno tak, že mezi vnějším pláštěm vnitřní částí stroje a vnější částí...

Způsob přípravy směsi hydroxidů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229295

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bejrová Věra, Vokřál Václav, Kleinová Lidmila Ing, Malý Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: způsob, prvků, zemin, směsi, hydroxidů, přípravy, vzácných

Zhrnutie / Anotácia:

Při postupu přípravy čistých hydroxidů prvků vzácných zemin se z kyselých roztoků, které obsahují ionty prvků vzácných zemin vodným roztokem kyseliny šťavelové, případně ve směsi se šťavelanem alkalického kovu, vysrážejí šťavelany vzácných zemin. Tyto se po odstranění kapalné fáze zahřívají v roztoku alkalického hydroxidu. Vzniklé hydroxidy se odseparují a kapa1ná fáze se po zahuštění zpracuje na pevný štavelan alkalického kovu, případně...

Spoušťový mechanismus pro střelné zbraně, zvláště samočinné pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 229294

Dátum: 15.08.1986

Autor: Nečas Augustin

MPK: F41C 3/00

Značky: zbraně, střelné, zvláště, mechanismus, spoušťový, pistole, samočinně

Zhrnutie / Anotácia:

Spoušťový mechanismus pro střelné zbraně, zvláště určené pro samočinné pistole, jehož táhlo je tvořeno dvěma rovnoběžnými rameny, jež jsou vzájemně spojena příčkou a vytvářejí prostor pro průchod zásobníku. Na této příčce jsou uloženy ozuby sloužící pro napínání kohoutu, to jest jak pro spoušťové napínání, tak i k natažení spouště při kohoutovém napínání a dále pak je na této příčce vytvořena šikmá plocha určená pro styk s vypínačem a ozub pro...

Prolamované patro kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 229293

Dátum: 15.08.1986

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: prolamované, patro, kolon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prolamovaného patra kolon, které se používá v procesech destilace, absorpce, pra,ní a v dalších případech, kde dochází ke styku kapalné a plynné fáze, jako například při přímém přestupu tepla. Patro podle vynálezu je tvořeno prolomeními ve tvaru žlábků směřujících od nátoku k přepadu.V horní polovině stěny žlábku je jedna řada otvorů, přičemž v sousedních stěnách žlábků jsou tyto otvory vždy vzájemně přesazeny. Otvory jsou shora...

Elektroda pro elektrochemické stanovení kyslíku v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 229292

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tenygl Jiří, Varhaníčková Hana

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, elektrochemické, plynech, kyslíku, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že v porézní trubici jsou umístěny nastřižené kotouče ze stříbrného plechu se středovým otvorem, které jsou mechanicky pevné a elektricky vodivě spojeny ve stříbrnou šroubovici, která je rozebíratelně spojena s částí porézního držáku s trapézovým závitem, do něhož je pevně zašroubován a kontaktním drátkem pevně otočen oboustranný šroubek. Oboustranný šroubek je zašroubován do středové závitové spojky, spojené s...

Optická soustava reprodukčního objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229291

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schwarzová Libuše, Hamerská Eva, Pospíšil Ladislav

MPK: G02B 9/62

Značky: optická, soustava, objektivu, reprodukčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optické soustavy reprodukčního objektivu, který je složen ze šesti členů, tvořených rozpty1ným meniskem, spojnou čočkou, spojným meniskem, rozptylným meniskem, tmeleným meniskem a spojnou čočkou. Její konstrukční parametry jsou voleny tak, že optická soustava splňuje následující podmínky: Korekční stav je optimalizován pro nastavení objektivu na zvětšení ß = -0,021.

Delič krutiaceho momentu pohonu turasu bagrovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 229290

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cabarka Juraj

MPK: E02F 3/12

Značky: turasu, zariadenia, bagrovacieho, krútiaceho, pohonů, momentu, dělič

Zhrnutie / Anotácia:

Delič krútiaceho momentu pohonu turasu bagrovacieho zariadenia, vyznačujúci sa tým, že jej tvorí na hriadeľ (3) pripevnený náboj (1), ktorý má na vonkajšej strane vytvorené ramená (2) obopínané, na náboj (1) otočne uloženým ozubeným vencom (5), ktorý má na vnútornej strane vytvorené ramená (6) a do priestoru medzi ramenami (2) a (6) sú umiestnené pružiace členy (7) s nastavovačom predpätia (8) a náboj (1) je opatrený ukazovateľom (9) a ozubený...

Pojízdné ochranné zábradlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229289

Dátum: 15.08.1986

Autor: Čeliš Alois

MPK: E04G 21/32

Značky: ochranné, zábradlí, pojízdné

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné ochranné zábradlí vyznačené tím, že sestává ze dvou příčných prvků (1) jedním koncem spojených s podélným prvkem (2) v půdorysu do tvaru písmene U, přičemž každý příčný prvek (1) je opatřen dvěma natáčecími a výsuvnými pojezdovými koly (3) a na svém druhém konci protizávažím (4) .

Způsob značení kloboučnických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229288

Dátum: 15.08.1986

Autor: Rýdlová Anna

MPK: D06H 1/04, A42C 1/02

Značky: polotovarů, kloboučnických, způsob, značení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu druhového a velikostního značení kloboučnických polotovarů během plásticího procesu. Podstata řešení spočívá v tom, že před započetím plástění se na plásticí zvon (1) vloží krycí pryžový pás (2) opatřený výřezy (5) pro daný druh výrobků a velikost výrobků. Při vlastním plástění vznikají značky, (7) tak, že vlas padající na celou plochu plásticího zvonu (1) zapadá i do výřezů (5) v pryžovém pásu (2). Po sejmutí polotovaru...

Zapojení pro zpracování a vyhodnocení signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229287

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kouklík Ivo, Zahrádka Jiří, Zahrádka Josef, Čurda Otakar

MPK: D04B 15/78, D04B 35/10

Značky: zpracování, zapojení, vyhodnocení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zpracování a vyhodnocení signálů hlídacích zařízení zapojených na mikropočítač, který řídí funkce okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod., zboží a který je vybaven mžikovými a stáledržícími hlídači. Vynález řeší spolehlivost funkce stroje a rychlost reakcí na poruchy, což je zabezpečeno tak, že mžikové a stáledržící hlídače jsou napojeny na multiplexer propojeně s mikropočítačem, přičemž mžikové...

Žařízení pro uložení a aretaci vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 229286

Dátum: 15.08.1986

Autori: Uhlíř Pavel, Machovec Stanislav

MPK: D04B 15/58

Značky: uložení, vodičů, aretaci, zařízení, nití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro uložení a aretaci nití p1etacího systému okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží. Vynález řeší ovládání každého vodiče samostatně, což je provedeno tak, že každý vodič je otočně uložen na výstředném pouzdře pevně nastavitelném na neotočném čepu společném pro všechny vodiče.

Axiální lopatkové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229285

Dátum: 15.08.1986

Autor: Klohna Josef

MPK: B01F 7/18

Značky: axiální, míchadlo, lopatkové

Zhrnutie / Anotácia:

Axiální lopatkové míchadlo je určeno pro mícháni kapaliny a plynu na mezifázovém rozhraní za účelem přestupu hmoty a homogenizace. Každá lopatka míchadla je vytvořena ze dvou skloněných ploch, svírajících vzájemně tupý úhel, přičemž plocha lopatky na obvodě svírá s rovinou otáčení míchadla menší ostrý úhel než plocha u náboje míchadla. Míchadlo je vhodné pro vertikální povrchové aerátory na provzdušňování vod.

Způsob přípravy membrán pro dusičnanovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229284

Dátum: 15.08.1986

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/40

Značky: dusičnanovou, selektivní, iontově, elektrodu, přípravy, způsob, membrán

Zhrnutie / Anotácia:

Rozšíření lineární odezvy dusičnanové iontově selektivní elektrody, tvořené polyvinylchloridovou matricí s inkorporovaným měničem iontů se dosáhne jejich přípravou tím, že jako rozpouštědla pro dusičnany tetraalkylamonia s alkyly s 8 až 16 uhlíky a zároveň jako změkčovadla polyvinylchloridové matrice se použijí sloučeniny typu R je vodík nebo alkyl s 1 až 8 uhlíky a R` je alkyl s 1 až 12 uhlíky.

Způsob výroby licích práškových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229283

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hříbal Vladimír, Zdeněk Zdenko, Svárovský Vratislav, Malý Ladislav

MPK: B22D 7/10, B22D 27/18

Značky: směsi, výroby, práškových, licích, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby licích práškových směsí k ošetřování hladiny oceli, jež jsou vhodné pro odlévání oceli jak do kokil, tak i krystalizátorů plynulého lití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při výrobě se použije jednoosého tlaku o velikosti 0,5 až 8 MPa, jímž se na licí práškovou směs působí po dobu 1 až 60 minut.

Zariadenie na mechanizované oblúkové priváranie nosov k závesným rúrkam parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229282

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schmidt František, Rajský Štefan, Plachý Alojz

MPK: B23K 9/20

Značky: zariadenie, oblúkové, parogenerátorov, mechanizované, rúrkam, priváranie, nosov, závesným

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je mechanizovať a automatizovať oblúkové priváranie nosov k závesným rúrkam parogenerátorov a tým dosahovať vysokú kvalitu zvárov a vysokú produktivitu práce. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zariadenie je tvorené vozíkovým systémom na portálovej dráhe, pričom na pevnom vozíku je uložené skľučadlo, na motoricky .pohyblivom vozíku s motorom je upínací mechanizmus s motorom, ktorý nesie pohybový mechanizmus s motorom a...

Sušicí zařízení zejména pro viskozní produkty fermentace mikroorganismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229281

Dátum: 15.08.1986

Autori: Salvet Miroslav, Křovák Přemysl

MPK: B01D 1/24

Značky: viskozní, mikroorganismu, fermentace, sušicí, produkty, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sušicího zařízení, zejména pro viskózní produkty fermentace mikroorganismů. Sestává z dutého kuželovitého rotoru s vodorovným dnem, který je v dolní části opatřen cirkulačními otvory a který se rozšiřuje směrem vzhůru. Rotor je uložen otočně ve vnější nádobě, uzavřené víkem, kterým je vedena hřídel rotoru, poháněná elektromotorem. Vnitřní stěna nádoby a kuželovitý plášť rotoru jsou stejně skoseny a tvoří úzký kuželovitý kanál,...

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 229280

Dátum: 15.08.1986

Autori: Havlín Vladimír Ing, Čermák Ján, Zahradník Jindřich, Kratochvíl Jan, Rylek Milan, Kaštánek František, Masák Vladimír

MPK: B01F 3/04

Značky: kapalině, disperze, zařízení, plynů, homogenní, tvorbu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze plynu v kapalině s velkou mezifázovou plochou, které je tvořeno ejektorem, sestává jícím z trysky, sací části, směšovací trubice a difusoru. Na výstupu z difusoru, tj. ve vstupní části reaktoru, je ve vzdálenosti 0 až 2D, kde D je průměr zařízení, zabudována různě tvarovaná přepážka umístěná symetricky v ose ejektoru ve tvaru různě profilovaného komolého kužele. Přepážka je umístěna na svislé hřídeli, což...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229279

Dátum: 15.08.1986

Autori: Měchura Jaroslav, Šťastná Marcela

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, galvanické, lázně, kyanidů, zinkovací, zinku, obsahem, nízkým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulaci přísady do galvanické lázně pro vylučování zinkových povlaků, a to lázně s nízkým obsahem zinku a kyanidů, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem obsahujícím od 3 do 25 hmot. % alkalických křemičitanů, od 0,2 do 17 hmot. % polyetheralkylenalkoholu, například polyethylenglykolu, od 0,02 hmot. % do 2 hmot. % leskutvorné přísady, například dvojsodné soli kyseliny ethylendiaminotetraoctové, od...

Uspořádání pohonu stolic profilovací linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229278

Dátum: 15.08.1986

Autori: Krumnikl Josef, Pretsch Gerhard, Vedra Lubomír

MPK: B21B 35/14

Značky: uspořádání, pohonů, stolic, profilovací, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání pohonu stolic profilovací linky, která je v hutních válcovnách a některých odvětvích strojírenského průmyslu používána k výrobě otevřených i uzavřených profilů za studena profilováním ocelových plechů nebo plechů z barevných kovů. Uspořádání pohonu stolic profilovací linky poháněné společným náhonem, sestávajícím z jednoho nebo dvou elektromotorů pohánějících přes spojky vstupní hřídele rozvodových převodovek, které jsou...

Odpojovací pneumatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 229277

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šafr Zdeněk

MPK: F16K 17/08

Značky: ventil, pneumatický, odpojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o pneumatickém ventilu, který v pneumatickém systému kompresor - spotřebič plní funkci tlakového spínače. Ve ventilovém tělese (4) je vytvořena jednak válcová díra (17) propojená spojovacím kanálkem (16) s dutinou (1,4) servoventilu (7) a v níž je suvně uložen sedlový ventil(18) ve tvaru dutého válce s dnem (19), ve kterém je uložena tryska (20) a jenž je opatřen sedlovou plochou (23}, jednak sedlo (24) opatřené přepouštěcím...