Archív za 1986 rok

Strana 6

Zařízení pro sklizeň rostlin nízkého vzrůstu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237512

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ochránek Jozef, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Šafránek František

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: nízkého, vzrůstu, sklizeň, zařízení, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro kvalitní, bezztrátovou sklizeň nízkých semenných rostlin, například čočky. Za žací lištou, opatřenou přechodovým dnem, je upraveno dopravní dno. Nad ním je uspořádána spodní větev oběžného dopravníku s hrabicemi. Za dopravním dnem je uspořádán příčný shrnovací šnekový dopravník.

Čidlo na měření úhlu sklonu k horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 237511

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mašek Václav, Prošek Václav

MPK: G01B 7/30

Značky: sklonu, rovině, měření, horizontální, čidlo, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší měření úhlů sklonu k horizontální rovině. Čidlo je určeno zejména pro použití v melioračních strojích. Vytčeného cíle se dosáhne čidlem, opatřeným kotoučem rotoru s vytvořenými prvky. Čidlo sestává ze dvou snímačů, mezi nimiž je umístěn kotouč rotoru, na němž je vytvořen jeden nebo nejméně dva, stejně od sebe vzdálené prvky. Kotouč rotoru je ve svém středu opatřen otočnou hřídelí, volně uloženou v jednom konci rámu, pevně spojeného...

Způsob aplikace doplňků biofaktorů pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237510

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bastl Vladimír, Lakota Vladimír

MPK: A23K 1/16

Značky: biofaktorů, způsob, krmné, aplikace, doplňku, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odbourává dosavadní praxi výroby doplňků biofaktorů v jejich pevném stavu sledujícím možnost jejich skladování jenom proto, aby se daly později aplikovat v krmných směsích či jejich přísadách. Podle vynálezu je výhodnější vyrábět a případně skladovat premixy těchto doplňků biofaktorů nástřikem jejich roztoků do organických složek krmiva, zejména za jejich fluidního stavu, čímž se dosáhne dokonalého smíšení i velmi malých podílů těchto...

Prostředek pro konzervaci narušených stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237509

Dátum: 15.12.1986

Autori: Wiesner Ivo, Novák Jiří

MPK: A01N 3/00

Značky: konzervaci, stromů, prostředek, narušených

Zhrnutie / Anotácia:

Použití reaktivní kompozice, sestávající hmotnostně ze 100 dílů adičního produktu reakce epoxidových sloučenin o střední molekulové hmotnosti 170 až 500 s polymerními alifatickými kyselinami nebo nízkomolekulárními karboxylovými polymery o střední molekulové hmotnosti 500 až 4 000, 3 až 60 dílů alkylesterů kyseliny akrylové o střední molekulové hmotnosti 80 až 250 nebo směsi alkylesterů kyseliny akrylové a esterů kyseliny akrylové s polyoly o...

Způsob kontinuální přímé konverze chloridu draselného na chlorečnan draselný elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231989

Dátum: 15.12.1986

Autori: Brooks Wayne, Hodges Jimmie Ray, Walker Morris

MPK: C01B 11/14

Značky: kontinuální, chloridů, chlorečnan, draselného, draselný, přímé, elektrolýzou, konverze, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přímé konverze chloridu draselného na chlorečnan draselný elektrolýzou, vyznačující se tím, že se elektrolyzuje vodný roztok chloridu draselného kovovou katodou a kovovou anodou opatřenou povlakem z materiálu ze skupiny zahrnující vzácný kov, slitinu vzácných kovů, kysličník vzácného kovu nebo platičitan, přičemž se elektrolyt, obsahující chlorečnan draselný vzniklý elektrolýzou chloridu draselného, odvádí a chladí až do...

Způsob přípravy jodidu sodného rafinací odpadů z pěstování scintilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237508

Dátum: 15.12.1986

Autor: Luňáček Jiří

MPK: C01D 3/14

Značky: jodidu, sodného, rafinaci, scintilátorů, přípravy, způsob, pěstování, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jodidu sodného rafinací odpadů z pěstování scintilátorů, přičemž produkt vyhovuje použití pro výrobu scintilátorů. Používá se běžných chemikálií, čisticí operace probíhají v koncentrovaných roztocích a s výjimkou rekrystalizace bez spotřeby energie.

Způsob přípravy aminoderivátů anthrachinonové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 237507

Dátum: 15.12.1986

Autori: Havlíčková Libuše, Navrátil František

MPK: C07C 97/26

Značky: způsob, přípravy, anthrachinonové, aminoderivátů, řady

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aminoderivátů anthrachinonové řady nerozpustných ve vodě z odpovídajících ve vodě nerozpustných nitrosloučenin anthrachinonové řady působením alkalických sirníků ve vodně alkalickém prostředí. Redukce se provádí dvoustupňově, v prvním stupni působením vodného roztoku sirníku s účinným obsahem redukovadla nižším než stechiometrickým a ve druhém stupni, kdy se redukce dokončí, působením dalšího přídavku čerstvého sirníku v...

Coulometrický analyzátor pro kontinuální měření koncentrace oxidačních látek, například ozónu, chlóru nebo oxidů dusíku v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237506

Dátum: 15.12.1986

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/42

Značky: oxidačních, coulometrický, ozonu, oxidů, chlóru, plynech, analyzátor, dusíku, například, látek, kontinuální, koncentrace, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je coulometrický analyzátor pro kontinuální měření koncentrace oxidačních látek, například ozónu, chlóru nebo oxidů dusíku v plynech, vhodný zejména k měření stopových koncentrací těchto látek v ovzduší. Analyzátor obsahuje katodu z uhlíku nebo ušlechtilého kovu, například z platiny nebo paládia, spojenou s kladným pólem zdroje napětí, a anodu ze stříbra, spojenou se záporným pólem zdroje napětí, obě ponořené do společného...

Způsob výroby nových derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231988

Dátum: 15.12.1986

Autor: Gull Peter

Značky: nových, derivátů, ergolinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů ergolinu obecného vzorce I v němž R1 znamená přímou alkylovou skupinu se 2 nebo 3 atomy uhlíku, R2 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R4 znamená vodík nebo methylovou skupinu, ve formě volné báze nebo ve formě adiční soli s kyselinou, vyznačující se tím, že se kondenzují sloučeniny obecného vzorce II se sloučeninami obecného vzorce III...

Zdroj stejnosměrného vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237505

Dátum: 15.12.1986

Autori: Potuček Jiří, Martinů Jaroslav, Laštůvka Ivan, Potuček Pavel

MPK: H05B 41/29

Značky: zdroj, napětí, vysokého, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdroje stejnosměrného vysokého napětí, který je tvořen násobičem napětí ze čtyř diod a čtyř kondenzátorů, k němuž je připojen sériový násobič o potřebném počtu stupňů. Tento sériový násobič je při zatížení průchozí. Spotřebič je připojen ke zdroji přes tlumivku s paralelně připojeným oscilačním kondenzátorem.

Axiální míchadlo pro homogenizační míchání vícefázové kapalné směsi v chemických a biolochemických reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237504

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kvasnička Jan, Sláma Vladimír, Pešl Luboš

MPK: B01F 7/18

Značky: reaktorech, míchadlo, vícefázové, míchaní, chemických, homogenizační, směsi, biolochemických, kapalné, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká axiálního míchadla pro homogenizační míchání kapaliny s plynem a případně i tuhou fází, které je vhodné zejména pro použití v chemických a biochemických reaktorech - fermentorech. Zařízení podle vynálezu sestává z náboje a nejméně dvou lopatek, které jsou provedeny z obdélníkového nebo kosodélníkového profilu, a to ve tvaru šroubové plochy. Stoupání šroubové plochy je určeno poměrem požadované axiální rychlosti proudění k...

Diagnostický přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237503

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01R 27/00

Značky: diagnostický, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru lesnických měřicích přístrojů, založených na elektronickém principu a využívajících prostředků výpočetní techniky. Vynález řeší problém měření, záznamu či zpracování změřených údajů o zdravotním stavu stojících stromů, založených na měření elektrické impedance stromové tkáně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že diagnostický přístroj je vybaven nastavitelnými obvody pro generování elektrických proudů různých časových...

Způsob výroby plochého dutého tělesa a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231987

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hegler Ralph-peter, Hegler Wilhelm

MPK: B29D 27/02

Značky: tohoto, dutého, výroby, tělesa, provedení, plochého, způsobu, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby plochého dutého tělesa, zejména pro drenážní nebo výměníkové desky s kanály pro dopravu kapaliny se provádí pomocí formy, sestávající z nekonečně vedených polovin úseků formy. Aby bylo možno ploché duté těleso vyrábět kontinuálně, je termoplastická hadice přiváděna do formy ještě před stisknutím dvou polovin úseků formy podrobena alespoň na části svého průřezu působení vakua a teprve na to je stlačena na části svého průřezu při...

Obráběcí stroj s víceplošným stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237502

Dátum: 15.12.1986

Autor: Vylíčil Jaroslav

MPK: B23Q 1/02

Značky: víceplošným, stolem, stroj, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadný a nehlučný odchod třísek, zlepšení upínání dlouhých tenkých obrobků, upínání obrobků na více plochách a využití otáčení stolu jako řízené souřadnice. Obráběcí stroj s víceplošným stolem podle vynálezu sestává z rámu, stolu a obráběcí jednotky. V rámu /1/ stroje je otočně uloženo těleso /2/ stolu ve tvaru pravidelného hranolu. Ke stěnám tělesa /2/ stolu jsou připevněny upínací desky /5/. Každá plocha tělesa /2/ stolu...

Zařízení pro srážení ostřin v otvorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237501

Dátum: 15.12.1986

Autor: Vahalík Vilém

MPK: B23B 21/034

Značky: otvorech, srážení, ostřin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro srážení ostřin v otvorech výrobků z kovových i nekovových materiálů, zejména při srážení ostřin u vnitřních zápichů nebo u závitových otvorů pro mazací hlavice z vnitřní strany jejich otvorů nebo při úpravě malých děrovaných otvorů cca do ( 10 mm ve větších součástkách plechu. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že tělo zařízení tvoří ozubená lišta a vodicí lišta, ve které je uloženo ozubené kolečko....

Lisový válec s nastavitelným průhybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231986

Dátum: 15.12.1986

Autori: Wolf Robert, Schiel Christian

MPK: D21G 1/02

Značky: nastavitelným, válec, průhybem, lisový

Zhrnutie / Anotácia:

Plášť lisového válce je uspořádán otočně kolem pevného opěrného hřídele a je uložen pomocí výkyvných ložisek v opěrném kozlíku. V témže kozlíku je uložen i pevný opěrný hřídel v kulových pouzdrech. Mezi pláštěm lisového válce a spolupůsobícím válcem je vytvořeno lisovací pásmo. V jeho rozsahu je mezi pevným opěrným hřídelem a pláštěm umístěno hlavní přítlačné ústrojí, jež přenáší opěrnou sílu pevného opěrného hřídele na plášť lisového válce....

Způsob výroby uhlovodíkového roztoku alkylsodné sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231985

Dátum: 15.12.1986

Autori: Eidt Scott Hubert, Malpass Dennis Benedict

Značky: alkylsodné, způsob, sloučeniny, uhlovodíkového, výroby, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby uhlovodíkového roztoku alkylsodné sloučeniny vzorce kde R1 a R2 jsou nezávisle volené C2-C6 alkylové skupiny s přímým řetězcem a R3 je vodík nebo C1-C3 alkylová skupina s přímým řetězcem, který se připravuje reakcí kovového sodíku s halagenidem příslušné alkylové skupiny v přítomnosti nasyceného alifatického nebo alicyklického rozpouštědla, načež se z výsledného roztoku odstraní pevné látky.

Kombinované hoblovací, řezací, frézovací a dlabací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231984

Dátum: 15.12.1986

Autor: Linossi Valentino

MPK: B27C 9/00

Značky: dlabací, řezací, frézovací, kombinované, zařízení, hoblovací

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované hoblovací, řezací, frézovací a dlabací zařízení je opatřeno nejméně jedním řezným nástrojem, nejméně jedním frézovacím nástrojem a nejméně jedním dlabacím nástrojem, které jsou uspořádány na nosičích pohyblivých vzhledem k nehybnému loži zařízení, a dále pohyblivým stolem přesuvným ručně nahoru a dolů. Mezi pohyblivými nosiči nástrojů a pohyblivým stolem jsou uspořádány spojky, které v první poloze tvoří kinematické spojení...

Způsob výroby derivátů 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231983

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ujvári István, Rohály János, Novák Lajos, Kis-tamás Attila, Baán Gábor, Jurák Ferenc, Szántay Csaba

MPK: C07C 67/327

Značky: kyseliny, derivátů, výroby, způsob, 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny (obecný vzorec I ) Deriváty 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny jsou určeny pro oblast ochrany rostlin a pro veterinární lékařství k potírání zvířecích a rostlinných škůdců. Vyrobí se tím, že se sloučeniny obecného vzorce II nechají zreagovat se sloučeninami obecného vzorce VI.

Zařízení pro lití pod zvýšeným tlakem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231982

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vutov Stantscho Christov, Slavov Raschko Rajkov

MPK: B30B 12/00

Značky: lití, zvýšeným, zařízení, tlakem, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Úkol je řešen zařízením pro kapalinové lisování podle vynálezu, jež sestává z hydraulického lisu se vstřikovacím válcem a pístem, jenž rozděluje vstřikovací válec na dva prostory spojené s hydraulickou soustavou lisu, a z pístnice s na ní připevněnými lisovací deskou a lisovací formou. V lisovací formě je vytvořena alespoň jedna dutina, jež je spojena pod nízkým tlakem prostřednictvím příslušných uzavíracích prvků s nádrží pra technologický...

Blokovací a západkové zařízení, zejména pro ochranu pružných magnetických disků uzavřených v ochranných obalech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231981

Dátum: 15.12.1986

Autori: Perényi Ede, Meichl Ferenc, Radnai László, Imre Elemér

MPK: G11B 23/02, G11B 25/04

Značky: disků, magnetických, zejména, obalech, ochranu, ochranných, uzavřených, blokovací, zařízení, západkové, pružných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uzavření příslušného přístroje teprve tehdy, až pružný magnetický disk dosáhle své pracovní polohy, umožňuje blokování pomocí ovládání, aby manipulace s informací byla bezporuchová a i při otevření přístroje byl pružný magnetický disk chráněn tak dlouho, až je zcela uvolněn a lze ho vyjmout. Tohoto účelu je dosaženo tím, že ovládací knoflík (5) je opatřen táhlem (6), na němž je výkyvně uložena kladková tyč (7), jejíž první kanec je...

Způsob výroby katalytického systému pro výrobu poly-a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231980

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kikuta Kazutsune, Uwai Toshihiro, Sato Akihiro, Matsuda Kenji, Hanari Tohru

MPK: C08F 10/00, C08F 4/64

Značky: výrobu, katalytického, výroby, systému, poly-a-olefinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém pro výrobu poly-a-olefinů se připraví tak, že se organohlinitá sloučenina nechá reagovat s donorem elektronů v rozpouštědle při teplotě od -20 do 2000 C za vzniku pevného produktu I, produkt I se nechá reagovat s chloridem titaničitým při teplotě od 0 do 200 °C a poté se odstraní vzniklý kapalný podíl a volný chlorid titaničitý promýváním, čímž se získá pevný produkt II, produkt II se nechá reagovat s donorem elektronů a...

Způsob výroby 2-substituovaných 4-substituovaných kyselin 5-thiazolkarboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 231979

Dátum: 15.12.1986

Autori: Howe Robert Kenneth, Lee Len Fang

MPK: C07D 277/32

Značky: 4-substituovaných, 5-thiazolkarboxylových, výroby, kyselin, způsob, 2-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin typicky reprezentovaných následujícím vzorcem I. Sloučeniny se vyrábějí z odpovídajících 2-aminoanalogů reakcí dusitanu sodného v přítomnosti silné kyseliny a následnou reakcí s chloridem měďnatým nebo roztokem jodidu draselného. Sloučeniny jsou účinnými herbicidními ochrannými prostředky.

Přídržné zařízení pro nohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231978

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bataille Jean, Charollaisová Batailleová, Nicole Jeanne Juliette

MPK: A63C 11/00

Značky: zařízení, přídržné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sloužící jako náhrada lyžařské boty sestává z podrážky a dvou třmenů procházejících pod podrážkou, které přiléhají horními konci na přední a zadní přídržný plášť, tvořený polotuhou opěrou podkovovitého tvaru, na kterou zvnitřku přiléhá plochá pružná kapsa. Opěry do sebe zapadají vroubkovanými konci a přitlačují pružné kapsy na nohu lyžaře.

Způsob kontinuální výroby pěnových plastických hmot se zlepšeným chováním při hoření a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231977

Dátum: 15.12.1986

Autori: Golser Leopold, Woisetschläger Helmut

MPK: C08G 18/64

Značky: způsob, provádění, způsobu, výroby, tohoto, plastických, zlepšeným, hoření, zařízení, pěnových, kontinuální, chováním

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální způsob výroby pěnových plastických hmot kondenzací předkondenzátů aminoplastů obsahujících vodu s di- nebo polyisodsyanáty, při kterém se v prvním mísicím stupni mísí isokyanát se 4 až 14 % hmotnostními katalyzátoru, kterým je organický amin a/nebo organická sloučenina kovu, při době setrvání 1 až 8 sekund a teplotě 40 až 130 °C, načež se bezprostředně nato ve druhém mísicím stupni vmísí předkondenzát aminoplastu a současně, ale...

Dvouválcový pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 231976

Dátum: 15.12.1986

Autori: Keel Frederick, Townsend Keith Gerald, Carter Marshall Charles

MPK: D04B 15/58

Značky: dvouválcový, stroj, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvouválcového pletacího stroje a zejména jeho vodičů niti a příslušného ovládacího ústrojí pro ovládání těchto vodičů. Vodiče nití, opatřené na koncích vodicími otvory a pohyblivé po obloukové dráze, jsou ovládány jednak otočnými vačkami, spolupracujícími se sledovacími páčkami, které řídí jejich pohyb po obloukové dráze z mimopracovní polohy přes podávací polohu do zaváděcí polohy, a jednak vodicími a zastavovacími prostředky....

Způsob oddělování pruhu od svinutého útvaru plechového pásu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231975

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rogers John William

MPK: B21C 47/18

Značky: způsobu, plechového, tohoto, svinutého, provádění, způsob, pásu, zařízení, pruhů, oddělování, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu záleží v tom, že se z roviny svinutého útvaru (14) vychyluje ten okraj pruhu (12), který leží proti okraji obsahujícímu příchytky (20) přelamované zvednutím okraje pruhu radiálně vůči svinutému útvaru. Zařízení podle vynálezu je provedeno tak, že nakloněný klín, omezující povrch (36, 74) klínovitého tělesa (26, 70) je nakloněn směrem vzhůru od koncové hrany (39, 72) tohoto tělesa, která je rovnoběžná s okraji pruhu (12),...

Sušárna na pásový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 231974

Dátum: 15.12.1986

Autori: Greimel Rudolf, Pinter Reinhard, Feuerstein Guntram, Holik Herbert, Weinmann Milada, Preisler Erich, Bilek Karl

MPK: F26B 13/02

Značky: sušárna, pásový, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Sušárna na pásový materiál, vybavená zařízením na usměrnění a řízení sušicího plynového média v závislosti na skutečném stavu pásového materiálu, určeného k sušeni, používá k pásu materiálu nasměrované otvory pro vyfukování sušicího média a dávkování tohoto plynného média je dosaženo například tryskovými skříněmi a funkcí otevíracích a uzavíracích orgánů. Tímto způsobem je umožněno měnit objem nebo hmotnost plynného média ve směru podélném i...

Spřádací komora pro bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 231973

Dátum: 15.12.1986

Autori: Yoshida Yoshiaki, Seiki Kazuo, Katoh Takashi

MPK: D01H 7/885

Značky: spřádací, bezvřetenový, dopřádací, komora, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací komora pro bezvřetenový dopřádací stroj, jež má vnitřní kluzný povrch ve tvaru komolého kužele, sestávající z první kluzné části, na níž jsou nespojitá vlákna nejprve přiváděna z druhé kluzné části, jež na ni navazuje, z dolního povrchu a sběrné drážky vytvořené mezi nim a druhou kluznou částí, a odváděcí trubici, středově protaženou do spřádací komory, pro přízi sbíranou a skanou ve sběrné drážce. Přitom je úhel, tvořený první kluznou...

Zasouvací spojka pro hydraulickou nebo pneumatickou hadici s několika žílami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231972

Dátum: 15.12.1986

Autori: Weirich Walter, Hennlich Günther

MPK: F16L 39/02

Značky: pneumatickou, žílami, hadicí, zasouvací, hydraulickou, několika, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru důlního strojírenství a řeší problém vytvoření lehké a spolehlivé hadicové spojky. Problém je řešen vytvořením spojky, jejíž zasouvací díly (21), napojené na ohebné žíly (10), se svými prstencovými nákružky (24) opírají o prstencové vybrání (31), jež je v pevné objímce (13) vytvořeno jako opěrné osazení. Zasouvací díly (21) jsou mezi kruhovou a přídržnou deskou (18) a zajišťovací deskou (26) a pevnou objímkou (13)...

Způsob čištění merkaptobenzothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231971

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tignol Adrien, Alicot Michel

MPK: C07D 277/72

Značky: čištění, merkaptobenzothiazolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění merkaptobenzothiazolu, který se vyznačuje tím, že se k surovému produktu, vzniklému reakcí anilinu, síry a sirouhlíku a zahrnujícímu merkaptobenzothiazol a nečistoty, přidá při teplotě místnosti až 300 °C anilin, vzniklá směs se zfiltruje a merkaptobenzothiazol se promyje v anilinu, a popřípadě se kapalná fáze čisticího prostředí recykluje, přičemž se anilin regeneruje a recykluje.

Způsob výroby 4-amino-2-piperidinochinazolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231970

Dátum: 15.12.1986

Autori: Greengrass Colin Wiliam, Campbell Simon Fraser, Danilevicz John Christopher

MPK: C07D 401/04

Značky: způsob, derivátů, výroby, 4-amino-2-piperidinochinazolinových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chinazolinů obecného vzorce I kde substituenty mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Uvedené sloučeniny jsou antihypertenzívně účinné.

Způsob výroby flavanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231969

Dátum: 15.12.1986

Autori: Selway John William Talbot, Bauer Denis John, Hodson Harold Francis, Young David Albert Blaker, Batchelor John Frederick

MPK: C07D 311/60

Značky: flavanových, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby flavanových derivátů obecného vzorce II jakož i jejich z farmaceutického hlediska přijatelných solí, kde R1A až R1D a R2A až R2E znamenají atomy vodíku, atomy halogenu, nitroksupiny, kyanoskupiny, trifluormethylové skupiny, alkylové zbytky o 1 až 4 atomech uhlíku, alkoxylové zbytky o 1 až 4 atomech uhlíku, aminoskupiny, mono- a dialkylaminoskupiny vždy o 1 až 4 atomech uhlíku v alkylové skupině nebo hydroxyskupiny za předpokladu,...

Způsob výroby flavanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231968

Dátum: 15.12.1986

Autori: Young David Albert Blaker, Hodson Harold Francis, Selway John William Talbot, Bauer Denis John, Batchelor John Frederick

MPK: C07D 311/60

Značky: derivátů, flavanových, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby flavanových derivátů obecného vzorce II jakož i jejich z farmaceutického hlediska přijatelných solí, kde R1A až R1D a R2A až R2E znamenají atomy vodíku, atomy halogenu, nitroksupiny, kyanoskupiny, trifluormethylové skupiny, alkylové zbytky o 1 až 4 atomech uhlíku, alkoxylové zbytky o 1 až 4 atomech uhlíku, aminoskupiny, mono- a dialkylaminoskupiny vždy o 1 až 4 atomech uhlíku v alkylové skupině nebo hydroxyskupiny za předpokladu,...

Měřicí zařízení pro stanovení koncentrace bóru, nebo jiné látky absorbující neutrony, rozpuštěného ve vodě nebo jiných kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 231967

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dési Sándor, Várbiró Vilmos, Szücs Imre, Élö Sándor, Gyurkócza Csaba, Benedek Sándor, Zsolnay Éva, Csom Gyula

MPK: G01T 3/08, H01L 31/00

Značky: neutrony, koncentrace, vodě, zařízení, rozpuštěného, měřicí, kapalinách, jiných, stanovení, jiné, absorbující, látky, bóru

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení pro stanovení koncentrace bóru, nebo jiné látky absorbující neutrony, rozpuštěného ve vodě, nebo jiných kapalinách, obsahuje alespoň dvě paralelní rovinné plochy, které jsou součástí ploch měřicí nádoby, radioaktivní neutronový zdroj, moderátor, reflektor neutronů a detekční čidlo tepelných neutronů. Jeho podstata spočívá v tom, že neutronový zdroj záření (F) je uložen uvnitř moderátoru (L) u jeho boční stěny hraničící s měřicí...

Rozdělovač plynů pro přívod upravovacího plynu do rozprašovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 231966

Dátum: 15.12.1986

Autori: Larsson Finn Hilding, Schwartzbach Christian

MPK: F26B 17/24

Značky: plynů, komory, rozdělovač, rozprašovací, upravovacího, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdělovač plynu pro přívod upravovacího plynu do rozprašovací komory okolo rozprašovacího ústrojí umístěného středově v rozprašovací komoře, přičemž upravovací plyn je přiváděn z vodorovné spirálové přívodní trubce prstencovým ústím, uspořádaným středově symetricky okolo osy rozprašovací komory, do prostoru mezi dvěma kuželovými vodicími stěnami, uspořádanými okolo rozprašovacího ústrojí a nad ním, kde v uvedeném ústí jsou umístěny lopatky pro...

Plynová výbojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231965

Dátum: 15.12.1986

Autor: Buxbaum Charley

MPK: H01J 61/28

Značky: výbojka, plynová

Zhrnutie / Anotácia:

Plynová výbojka jako zdroj záření vysoké životnosti s aktivovanou katodou, přičemž v její výbojové dráze se nachází oxid kovu, jehož volná entalpie ? G je při všech provozních podmínkách panujících v baňce větší nežli volná entalpie oxidu, z nichž je stěna baňky vyrobena a rovněž větší než volná entalpie kteréhokoliv oxidu prvku, tvořícího aktivační látku (4) nanesenou na katodě (3), takže tímto způsobem je zabráněno veškeré chemické redukci...

Způsob výroby flavanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231964

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bauer Denis John, Batchelor John Frederick, Young David Albert Blaker, Hodson Harold Francis, Selway John William Talbot

MPK: C07D 311/60

Značky: flavanových, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby flavanových derivátů obecného vzorce II a jejich farmaceuticky přijatelných solí, kde R1A až R1D a R2A až R2E znamenají atomy vodíku, atomy halogenu, nitroskupiny, kyanoskupiny, trifluormethylové skupiny, alkylové zbytky, alkoxylové zbytky, aminoskupiny, mono- a dialkylaminoskupiny nebo hydroxyskupiny za předpokladu, že alespoň jedna ze skupin, avšak nejvýš 4 ze skupin R1A až R1D a R2A až R2E jsou odlišné od atomu vodíku,...

Zařízení pro odstředivé lití trubkových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 231963

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fort Pierre

MPK: B22D 13/10

Značky: zařízení, lití, odstředivé, těles, trubkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstředivé lití trubkových těles, jehož podpěra je pohyblivá kolmo na osu otáčení kokily a je tvořena jednou stranou kloubového rovnoběžníku, jehož protější strana je kolmá na osu otáčení kokily a připevněná k odstředivému stroji, a dále je opatřena ústrojím pro příčný posuv, synchronizovaným s posuvným ústrojím, např. válcem příčného vozíku.

Kazeta pro uložení proměnného počtu fotografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 231962

Dátum: 15.12.1986

Autor: Ackeret Peter

MPK: B65D 5/52

Značky: kazeta, proměnného, počtu, fotografií, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kazety pro uložení proměnného počtu fotografií, kterou lze použít pro přehledné archivování fotografií nebo jiných plochých materiálů s jednotnými rozměry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v pouzdru kazety je uspořádán uzávěr a pouzdro nebo uzávěr jsou opatřeny alespoň jedním pozorovacím okénkem a přítlačným ústrojím pro přitlačování fotografií k pozorovacímu okénku. Podstata vynálezu je nejlépe patrná z obr. 3.