Archív za 1986 rok

Strana 59

Zapojení ochrany vstupu elektrického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 232528

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H02H 3/52

Značky: systému, vstupu, zapojení, elektrického, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení ochrany vstupu elektrického systému. Jeho podstatou je, že mezi vstupní svorky elektrického systému se zapojí rezistor s kladným teplotním součinitelem. Vynález je možno použít všude tam, kde se používají elektrické systémy, vyžadující ochranu před rušivými napětími, a to zejména u kontaktních prvků jako jsou koncové spínače tlačítkové ovladače nebo bezkontaktní snímače polohy, používané při buzení vstupu systému.

Médium pro kultivaci anaerobních bakterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 232527

Dátum: 15.08.1986

Autori: Chmelař Dittmar, Toršová Věra

MPK: C12N 1/20

Značky: kultivaci, anaerobních, médium, bakterií

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je podstatné zlepšení nutričních vlastností médií pro kultivaci anaerobních bakterií použitím účinného oxidoredukčního a katalytického činidla při jejich přípravě. Uvedeného účelu se dosáhne aplikací tekutého, standartizovaného komplexu ferripolyisomaltosátu[6-0-(-D-glukopyranosyl-D-glukopyranosa ]n- . Fe3+n v množství 2 ml na jeden l média. Toto množství zajišťuje v jednom l média, obsahujícího 20 g tryptosy, 5 g kvasničného...

Protipompážní zapojení v uzavřeném okruhu turbokompresorového chladicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232526

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pozděna Jiří, Dudek Petr

MPK: F04D 29/66

Značky: okruhu, protipompážní, zapojení, zařízení, uzavřeném, chladicího, turbokompresorového

Zhrnutie / Anotácia:

Protipompážní zapojení, jehož podstata spočívá v propojení parního prostoru pomocného sběrače pod vzduchovým kondenzátorem s odlučovačem kapaliny upraveným na sání turbokompresoru přepouštěcím potrubím, ve kterém je vložen propouštěcí ventil.

Obsazovací tyč výtlačného a pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232525

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 31/10

Značky: stroje, obsazovací, pěchovacího, výtlačného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obsazovací tyče výtlačného a pěchovacího stroje, který je pojízdně uspořádán v kolejišti strojní stany koksárenských baterií. Obsazovací tyč výtlačného a pěchovacího stroje opatřená ve své spodní části lyžinami a sestávající ze dvou vrstev ocelových plátů přinýtovaných k sobě, přičemž čelní část spodní vrstvy tvoří nájezdová deska, která se podle vynálezu vyznačuje tím, že v délce nejméně 9 % celkové délky obsazovací tyče...

Hasicí vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 232524

Dátum: 15.08.1986

Autor: Mojžíšek Radim

MPK: C10B 39/14

Značky: hasicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hasicího vozu, který je používán pro přepravu žhavého koksu vytlačeného z koksovací komory. Vynález je určen pro hutní i důlní koksovny, které pracují s mokrým sušením koksu. Kolmo na podélnou osu hasicího vozu jsou v horní části jeho nádoby otočně uloženy koncovými čepy trámce uložené v průvalech na nichž jsou připevněné žaluziová křídla, která jsou na své horní ploše obložena žáruvzdornými deskami, přičemž na koncových čepech...

Zařízení na leštění hran boků pianin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232523

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pavelka Vladimír

MPK: B24B 9/18

Značky: boků, zařízení, leštění, pianin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby hudebních nástrojů, jmenovitě boků pianinových skříní. Podstatou zařízení je rámová konstrukce sestávající ze dvou pohyblivých leštících agregátů umístěných tak, že jeden agregát je v horní části rámu nad upínacím pracovním stolem a druhý agregát je na boční části rámu, přičemž reversované pohyby stolu a leštících agregátů ve vymezených směrech a drahách jsou cyklické. Vynálezu lze využít v nábytkářském průmyslu.

Zapojení zdroje taktovacích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232522

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vorel Miloslav, Seidl Karel, Fenik František, Rejžek Milan

MPK: H04N 7/08

Značky: zdroje, zapojení, impulsů, taktovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje taktovacích impulsů řeší výhradně problém využití taktovacích impulsů v dekódovači číslicově modulovaného signálu určeného pro přenos v řádkových zatemňovacích intervalech úplného obrazového televizního signálu s použitím vstupního obvodu tvořeného impulsním rezonančním zesilovačem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup vstupního obvodu je připojen na vstup krystalového filtru, připojeno na vstup širokopásmového zesilovače...

Kokila pro odstředivé odlévání dutých rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 232521

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dokoupil Oldřich, Bystroň Josef, Petr Emil

MPK: B22D 13/10

Značky: kokila, rotačních, těles, odstředivé, dutých, odlévání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstředivého odlévání dutých rotačních součástí, kde jsou zvýšené požadavky na homogenitu v části vnitřního průměru a kde není zajištěno přesné dávkování litého kovu. Podstatou vynálezu je kokile pro odstředivé odlévání dutých rotačních těles, která se skládá z pracovní části a z přepadové části kokily, přičemž obě části jsou spojeny přírubou pro přepad kovu.

Koagulační prostředek pro čištění vody a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232520

Dátum: 15.08.1986

Autori: Svoboda Lubor, Závodník Jiří, Brodský Artur

MPK: C02F 1/52

Značky: způsob, výroby, koagulační, čištění, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je na jedné straně ekonomicky vyřešit žití štěpné kyseliny, odpadající s výroby titanové běloby, na druhé straně zajistit účinný koagulační prostředek pro čištění povrchových i odpadních vod. Štěpná kyselina, obsahující jako hlavní znečišťující složku dvoujmocné železo se po zahuštění a odfiltrování kyselých systémů nebo ještě před zahuštěním oxiduje činidlem, které nezvyšuje obsah solí, například peroxidem vodíku, ozonem nebo...

Způsob mokré granulace technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232519

Dátum: 15.08.1986

Autori: Flander Zoltán, Fiala Bořivoj, Bureš Ivo, Kulhavý Miroslav

MPK: C09C 1/58

Značky: sazí, mokré, technických, granulace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob mokré granulace technických sazí, prováděný přídavkem roztoku granulační přísady k odloučeným sazím a následným vysoušením vzniklých granulí. Jeho podstatou je, že se jako granulační přísad používají upravené sulfitové výluhy obsahem CaO a s obsahem sušiny 250 až 750 g/l, přičemž dávkované množství tohoto roztoku se pohybuje v rozmezí 1,3 až 12 % hmotnostních na tunu granulovaných sazí. Uvedenou granulační přísadu lze...

Zapojení skupiny vibrátorů při hromadné výrobě stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 232518

Dátum: 15.08.1986

Autori: Davídek Josef, Jirman Pavel, Janoušek František

MPK: B28B 1/08, B28B 21/34

Značky: vibrátorů, skupiny, zapojení, stavebních, dílců, výrobe, hromadné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení skupiny vibrátorů při hromadné výrobě stavebních dílců, obsahující vibrátor každého vytvářecího pracoviště, motorové rozvaděče hlavní rozváděč a koncové spínače, kde vibrátory jsou ovládacím a silovým kabelem připojeny do hlavního rozváděče propojeného s pojízdným rozprostíračem, přičemž mezi společným silovým kabelem 6 ústícím do silových rozbočných krabic 5 s vibrátory 1 jsou zapojeny motorové rozvaděče 3 spojené s ovládacími...

Mikrofon se sondou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232517

Dátum: 15.08.1986

Autor: Boleslav Aleš

MPK: H04R 1/20

Značky: sondou, mikrofon

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrofon se sondou řeší problém měření akustického tlaku v daném bodu prostoru a umožňuje přesné mapování akustického pole jak ve volném prostoru, tak v těsné blízkosti tuhých těles vyskytujících se v akustickém poli. Sonda mikrofonu prochází přepážkou umístěnou před membránou mikrofonu, přičemž vyústění sondy na straně mikrofonu je rozšířeno zaoblením tvořícím dutinu. Podstata řešení spočívá v tom, že akustický odpor tvořící zátěž sondy ve...

Způsob zpracování odpadního kyselinou sírovou znečištěného monohydrátu síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232516

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kadlas Pravdomil

MPK: C01G 49/14

Značky: sírovou, síranu, znečištěného, železnatého, zpracování, způsob, kyselinou, monohydrátu, odpadního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování odpadního monohydrátu síranu železnatého, znečištěného kyselinou sírovou. Navržené řešení spočívá v tom, že se odpadní síran železnatý smísí s vodou, obsahující případně i kyselinu sírovou na koncentrovanou suspenzi, jejíž teplota se upraví na 48 až 50 (C. Při této teplotě se suspenze míchá po dobu 10 až 30 minut, načež se ochladí na 35 až 40 (C, k suspenzi se přidá vratná suspenze jemných krystalů FeSO4 ....

Hlava kotvy pro kotvení do hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232515

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klouba Jan, Klouba František

MPK: E02D 5/80

Značky: hlava, hornín, kotvení, kotvy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hlavu kotvy pro kotvení do hornin, sestávající z kuželovitého prstence a kulové podložky. Do prstence, na kterém je vytvořena negativní kulová dosedací plocha, jejíž střed leží mimo osu kužele, je zasunut dřík kulové podložky. Kulová podložka je opatřena pozitivní kulovou dosedací plochou o stejném poloměru, jako negativní kulová dosedací plocha kuželového prstence. Na kulové podložce je vytvořena opěrná plocha. Hlava kotvy podle...

Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 232514

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dvořák Viktor, Oravec Ján

MPK: G01T 3/08, G01T 1/24, G01T 1/15...

Značky: dceřiných, zapojení, thoronu, prístroje, ovzduší, měření, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší sestává z detekční části, k níž jsou připojeny zesilovače, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory připojeny k tvarovacím obvodům, které jsou připojeny k porovnávacímu obvodu. Porovnávací obvod 8 je připojen jednak přes násobící obvod 10 k jednomu indikačnímu zařízení 12 a jednak přes další násobící obvod 13 k rozdílovému členu 15, který je připojen k dalšímu indikačnímu zařízení 19....

Cévní protéza a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232513

Dátum: 15.08.1986

Autori: Fuchs Petr, Dvořák Jan, Sládeček Alexandr, Procházka Rostislav

MPK: A61F 1/00, D06H 1/00

Značky: protéza, způsob, její, cévní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k uplatnění ve zdravotnictví, konkrétně při chirurgických zákrocích jako implantát. Přihláška vynálezu chrání cévní protézu v podobě prodyšného textilního dutého útvaru, zejména pleteniny v hladkém nebo vrapovaném provedení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že cévní protéza je opatřena na svém povrchu podélným značením, které probíhá rovnoběžně s osou cévní protézy se které je vytvořeno na jejím povrchu z nejméně jedné barevně...

Řízení ventilačního systému trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 232512

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čermák Václav, Raba František, Štekl Miloslav

MPK: B60K 11/06

Značky: systému, trakčních, řízení, ventilačního, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení ventilačního systému trakčních vozidel řeší potřeby chlazení na elektrických lokomotivách z hlediska optimálního chlazení a minimální spotřeby elektrické energie. K chlazení je použito stejnosměrných motorů napájených řízeným tyristorovým usměrňovačem. Řízení respektuje výkony chlazených agregátů, teplotu okolí a oteplení různých dalších komponentů elektrického pohonu lokomotivy a zajišťuje i jejich dochlazování. Zapojení je...

Dopravní zařízení na sypné hmoty v sáčcích a kusový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 232511

Dátum: 15.08.1986

Autor: Salinger Jaroslav

MPK: B65B 5/06

Značky: kusový, sypné, hmoty, materiál, zařízení, sáčcích, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravního zařízení na sypné hmoty v sáčcích a kusový materiál, hlavně k jejich skupinovému balení. Účelem vynálezu je umožnit skupinové balení automatizovaně různého zboží od různých typů sáčků se zbožím až po kusový vzájemně po sobě nehrnutelný materiál i od více balicích strojů současně. Účelu je dosaženo zařízením tvořeným hlavně pásovým dopravníkem se žebry o volených rozestupech a vhodně tvarovanými násypkami kde u násypek...

Kryosorpční vývěva s hliníkovou nádobou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232510

Dátum: 15.08.1986

Autor: Florián Miroslav

MPK: F04B 37/14

Značky: kryosorpční, hliníkovou, výveva, nádobou

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou kryosorpční vývěvy je, že nádoba vývěvy s chladicími žebry je tvořena kompaktním celkem - například hliníkovým protlačovaným profilem, oboustranně uzavřeným hliníkovými víky, přičemž horní víko je vakuotěsně spojeno s hrdlem z nerezavějící oceli. Vývěva je určena zejména k vytváření předvakua v ultravakuových aparaturách.

Způsob výroby 3-dimethylaminopropylmagnesiumchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232509

Dátum: 15.08.1986

Autori: Protiva Miroslav, Punčochář Ludvík, Mayer Jiří

MPK: C07F 3/02

Značky: výroby, 3-dimethylaminopropylmagnesiumchloridu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Při způsobu podle vynálezu se reakce hořčíku s 3-dimethylaminopropylchloridem provádí v alifatických uhlovodících, případně v jejich směsi s aromatickými uhlovodíky. Reakci je možno provést výhodně tak, že obě výchozí reakční komponenty do reakce vstupují již od samého začátku v celých dávkách. Kromě toho lze připojit přípravu 3-dimethylaminopropylchloridu z jeho hydrochloridu a přípravu Grignardova činidla do jediného sledu výrobních operací.

Likrovací olej na třísločiněné usně s fixačními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232508

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zelenka Pavel, Zadák Milan, Šíp Martin, Ježek Zdeněk, Hejcmanová Olga

MPK: C10M 1/14, C14C 9/02

Značky: fixačními, účinky, usně, likrovací, třísločiněné

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vyvinutí vhodného likrovacího oleje pro mazání třísločiněných usní s fixačními účinky. Tohoto cíle je dosaženo formulací likrovacího oleje, tvořeného 3 až 10 díly směsných solí alkylpolypropylenpolyaminu s organickými jednosytnými kyselinami je anorganickými kyselinami, 5 až 25 díly polyglykoléterů, 10 až 50 díly esterů jedno až čtyřsytných alkoholů s karboxylovými kyselinami nebo hydroxykyselinami, 5 až 6 díly parafinických...

Zapojení pro zvětšení předstihu při startu proudového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232507

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smolík Antonín, Zdeněk Miroslav

MPK: H02P 13/24

Značky: proudového, startu, předstihu, zvětšení, střídače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zvětšení předstihu při startu proudového střídače a řeší problém rozdílných požadavků na předstih střídače ve fázi rozběhu a ve fázi trvalého pracovního chodu. Účelu se dosahuje tak, že v zapojení sestávajícím z obvodu fázového řízení střídače převodníku středofrekvenčního napětí střídače, generátoru lineárně klesajícího stejnosměrného napětí a komparátoru napětí je výstup převodníku středofrekvenčního napětí...

Upínací prvek rozprostíracího rámu pokládače živičných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232506

Dátum: 15.08.1986

Autor: Glos Oldřich

MPK: E01C 19/16

Značky: rozprostíracího, živičných, upínací, pokladače, kalů, prvek, rámu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zrychlit úpravu přestavitelné vzpěry spínacího prvku na rozprostíracím rámu. Úprava se provádí ručně povolením nebo utažením rukojeti na páce. Vynálezu lze použít v oblasti silničních údržbových strojů na pokládači živičných kalů.

Zapojení datových cest malého centrálního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232505

Dátum: 15.08.1986

Autori: Suchý, Železný Jan, Kment Fedor, Veselý, Chalupský Václav, Dvořáková Galina, Švejstil Jaroslav

MPK: G06F 15/16

Značky: datových, centrálního, procesoru, zapojení, malého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro malé centrální procesory systémů pro sběr a předzpracování dat, pracujících v reálném čase. Řeší zapojení datových cest procesoru, sestávajícího z operační paměti, dvou datových registrů, operačního registru, dvou multiplexorů, aritmeticko-logické jednotky a skupiny, pracovních registrů. Zapojení podle vynálezu je možné použít pro řízení počítačových systémů, pracujících v reálném čase a v interaktivních informačních...

Zapojení pro rychlé vyhodnocení více přerušovacích požadavků s respektováním priority

Načítavanie...

Číslo patentu: 232504

Dátum: 15.08.1986

Autori: Železný Jan, Dvořáková Galina, Chalupský Václav, Veselý Jiří, Švejstil Jaroslav, Suchý Radim

MPK: G06F 11/34

Značky: priority, zapojení, rychle, přerušovacích, požadavků, respektováním, více, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro počítačové systémy, pracující v reálném čase, číslicově řízené měřicí ústředny apod. Zapojení sestává z kaskády klopných obvodů typu "D", zapojené tak, že výstup každého klopného obvodu kaskády je spojen se vstupem "C" následujícího klopného obvodu kaskády. Na vstupy "D" jednotlivých stupňů kaskády jsou přivedeny jednotlivé přerušovací požadavky. Vyhodnocení priority spočívá v tom, že se kaskáda postupně překlápí až k...

Vnější klika dveří motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232503

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dědek Jiří, Janko František, Šola Ivan

MPK: B60J 5/04

Značky: motorového, klika, vnější, dveří, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduché konstrukční úpravy pevné misky vnější kliky dveří, která zamezuje odjištění mechanismu zámku z vnější strany dveří. Uvedeného cíle je dosaženo tím způsobem, že zadní stěna pevné misky má v oblasti průchozího otvoru pro rameno madla vytvořený je dvou stran uzavřený kryt, jehož jedna svislá stěna, leží mezi táhlem mechanismu zámku a přilehlou boční stěnou ramene madla.

Ústrojí pro ovládání brzdičky převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232502

Dátum: 15.08.1986

Autori: Foltánek Bohumír, Štětař Pavel

MPK: F16H 57/10

Značky: ústrojí, ovládání, brzdičky, převodovky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru, konkrétně převodovek automobilů a řeší problém sesynchronizování hřídelů převodovky za účelem snadného a rychlého přeřezaní převodových stupňů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na brzděném hřídeli převodovky je umístěna brzdička, jejíž ovládací člen je propojen s časovým spínačem.

Zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232501

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kopecký Zdeněk, Hála Bohumil, Hlavatý Zdeněk

MPK: H02P 7/46, H02P 7/62

Značky: zapojení, točivého, zkouškách, zatížení, stroje, střídavého, tepelných, trojfázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách, které je určeno pro točivé stroje velkých výkon Zapojení sestává ze dvou trojfázových transformátorů, tyristorového spínače a zkoušeného stroje. Je provedeno tak, že k jednomu vývodu sekundárního vinutí každé, fáze prvního trojfázového transformátoru je připojen zkoušený stroj a ke druhému vývodu téhož sekundárního vinutí je připojen vstupní...

Saze pro polymerní směsi, způsob jejich získávání a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237450

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šuplecov Vladimir Georgijevič, Budin Anatolij Nikolajevič, Sažin Gennadij Vasiljevič, Rogov Alexandr Vladimirovič, Mednikov Mark Michajlovič, Gorjunov Georgij Leonidovič, Surovikin Vitalij Fedorovič, Orechov Sergej Vasiljevič, Nikitin Jurij Nikolajevič

MPK: C09C 1/48

Značky: provádění, zařízení, tohoto, směsi, polymerní, způsob, způsobu, jejich, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Saze určené pro přípravu polymerních kompozic, skládající se z agregátů srostlých částic uhlíku o rozměrech 11 až 60 nm. Stupen srůstání částí v agregátu je v mezích 0,03 až 0,09. Uvedené saze se získávají způsobem, který zahrnuje spalování paliva se vzduchem ve spalovací komoře, zúžení proudu produktů spalování ve směšovači, zavádění do něho surovinu obsahující uhlík, po zavedení uhlíkové suroviny do směšovače, se přivádí do něho voda v...

Reaktor pro výrobu sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237449

Dátum: 15.08.1986

Autori: Surovikin Vitalij Fedorovič, Rogov Alexandr Vladimirovič, Koreňak Nikolaj Kalistratovič, Sažin Genadij Vasiljevič

MPK: C09C 1/50

Značky: výrobu, reaktor, sazí

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor pro výrobu sazí obsahující postupně a souose umístěnou spalovací komoru, vzduchovou komoru se zařízeními pro spalování paliva, spalovací komoru, u jejíhož vstupního čela je souose umístěna vložka s otvory provedenými souose se zařízeními pro spalování paliva, směšovací trysku se zařízeními pro přívod suroviny a reakční komoru se zařízeními pro přívod média pro prudké ochlazení. Vložka je provedena z ohnivzdorného materiálu, například...

Surovinová směs pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237448

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tašpulatov Turgun Chasanovič, Nudělman Boris Izrajlovič, Adam Fedor Jakovlevič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Urajev Ravchat Enverovič, Butajev Erkin Mananovič

MPK: C04B 7/00

Značky: surovinová, slínku, cementářského, výrobu, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález patří do průmyslu stavebních materiálů, zvláště k nizkoteplotní demineralizační technologii výroby cementu. Surovinová směs k získání cementářského slínku, skládající se z vápencového, hlinitého, železitého komponentu, chloridu vápníku a uhlí, se vyznačuje tím, že obsahuje uvedené komponenty v následujícím váhovém poměru %: Komponent hlinitý 20,0 až 22,0 Komponent železitý 2,0 až 3,0 Chlorid vápenatý 3,5 až 4,5 Uhlí 3,0 až 6,0...

Způsob oddělení signálu spinového ozvu elektronové paramagnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 237447

Dátum: 15.08.1986

Autor: Chmelinskij Vsevolod Jevgeňjevič

MPK: G01N 24/10

Značky: způsob, rezonance, oddělení, signálu, paramagnetické, elektronově, spinového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oddělení signálu spinového ozvu elektronové paramagnetické rezonance. Způsob podle vynálezu založeného na posuvu kmitočtu signálu vzhledem ke kmitočtu vysokofrekvenčních budicích impulsů pomocí modulace polarizačního magnetického pole obdélníkovými impulsy v místě uložení vzorku spočívá v tom, že se měření provádí cyklicky, přičemž se v každém cyklu použije série obdélníkových modulačních impulsů polarizačního...

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237446

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nudělman Boris Izrailovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Urajev Ravchat Enverovič

MPK: C04B 7/36

Značky: cementů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je předložen způsob výroby cementu směšováním suroviny s pevným palivem a chloridem vápenatým, granulováním a následujícím tepelným zpracováním na dopravníkovém roštu podle vynálezu, kdy se při granulování jádro granule připravuje ze suroviny s 5 až 10 % chloridu vápenatého a dalším nanesením vrstvy suroviny s 0,5 až 3,0 % chloridu vápenatého při poměru hmotnosti vnější vrstvy k hmotnosti jádra granule 0,025 až 2,0.

Způsob ochrany vzdušného elektrického vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237445

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mamontova Tatjana Nikolajevna, Višnjakov Georgij Konstantinovič

MPK: H02H 5/10

Značky: způsob, elektrického, ochrany, vedení, vzdušného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do elektrotechniky a zejména k releové ochranné automatice elektrických sítí a systémů a je určen k vypínání vzdušného elektrického přenosového vedení 110 až 220 kV při utržení jeho vodiče a vzniklého zkratu. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti zabezpečením selektivity a okamžité působnosti. Způsob ochrany před přetržením vzdušného elektrického přenosového vedení, generujícího kapacitní proudy, spočívá v tom, že se kontroluje...

Způsob přípravy esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237444

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nosovskij Jurij Jefimovič, Trjapičkin Petr Nikolajevič, Osinceva Sofja Afinogenovna, Šik Vasilij Nikitič, Levčenko Oleg Dorofejevič, Fajdel Garri Isakovič, Šujskij Vjačeslav Nikolajevič, Kucenko Aron Josifovič

MPK: C07C 69/76, C07C 69/34

Značky: esterů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy esterů esterifikací alifatické nebo aromatické dikarboxylové kyseliny nebo jejího anhydridu s počtem uhlíkových atomů 6 až 18 alifatickým C4 až C12 -alkoholem s přímým nebo rozvětveným řetězcem nebo směsí uvedených alkoholů s přídavkem kyselého katalyzátoru při 90 až 180°C a tlaku od atmosférického do zbytkového tlaku 2,666 kPa a oddělením konečného produktu, při němž se esterifikace provádí nejprve vzájemným působením...

Technologické mazivo na bázi syntetického vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237443

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kaplanov Vasilij Iljič

MPK: C10M 123/06

Značky: vosků, bázi, technologické, mazivo, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Technologické mazivo pro zpracování kovů tlakem za horka, založené na syntetickém vosku, který obsahuje kysličník křemičitý a kysličník železnatý, fluorokřemičitan draselný, kysličník hlinitý, kysličník titaničitý, chlorid draselný, kysličník zirkoničitý při obsahu jednotlivých složek v hmot.%: kysličník křemičitý 3,5 až 17,5 kysličník železnatý 0,05 až 0,25 fluorokřemičitan draselný 0,85 až 4,25 kysličník hlinitý 0,06 až 0,30 kysličník...

Vřeteno válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237442

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dančenko Valentin Nikolajevič, Anikejenko Igor Nikolajevič, Ukrajinec Michail Logvinovič, Košelevič Viktor Michajlovič, Treťjak Nikolaj Ivanovič, Komarov Alexandr Nikolajevič, Grudov Alexandr Petrovič

MPK: B21B 35/14

Značky: vřeteno, stolice, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vřetena válcovací stolice, určeného zejména pro válcovací stolice s podélným periodickým válcováním. Předmětem řešení je hřídel 2 vřetena a objímka 1 pro tento hřídel 2, přičemž na konci hřídele 2 a na vnitřním povrchu objímky 1 jsou vytvořeny odpovídající si drážky, v nichž jsou umístěna valivá tělíska 8. Válcovací stolice je podle vynálezu opatřena prstencovým dorazem 6 pro zafixování valivých tělísek 8 v podélném směru....

Zařízení pro upevnění koncového čepu pracovního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 237441

Dátum: 15.08.1986

Autori: Urin Jurij Leonidovič, Alexejenko Georgij Jakovljevič, Komarov Alexandr Nikolajevič

MPK: B21B 35/14

Značky: zařízení, válce, pracovního, čepu, upevnění, koncového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká válcovacího provozu. Účelem řešení je usnadnit montáž a demontáž zařízení pro upevnění koncového čepu pracovního válce, které sestává z tělesa spojky opatřeného vnitřním otvorem s vybráním, do něhož je vložena odpružená klínová deska pohyblivá podél osy spojky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je opatřeno odpruženou dvouramennou pákou 12 uchycenou kloubově v tělese 1 spojky, přičemž jedno rameno páky 12 je ve styku s...

Způsob tavení oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 237440

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tolstoguzov Nikolaj Vasiljevič, Čirichin Valerij Fedorovič, Selskij Vladimír Ivanovič, Privalov Michail Moisejevič, Nikolajev Anatolij Lukič, Glazov Alexandr Nikitovič

MPK: C21C 5/04

Značky: oceli, tavení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tavení oceli využitím vrstvy kovu, výhodně z roztavené oceli a ocelového odpadu, zahrnující profukování kovové lázně kyslíkem a vhánění práškovitých, uhlík obsahujících materiálů. Vhánění práškovitého materiálu obsahujícího uhlík začne po nalití lázně a trvá do konce tavení zároveň s profukováním kyslíkem. Poměr hromadného výdaje práškovitého materiálu v časové jednotce k objemovému výdaji kyslíku je v rozmezí 0,05 až 1,0 kg.m-3.

Zařízení pro opření a zajištění odklopné kabiny pro řidiče automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237439

Dátum: 15.08.1986

Autor: Wilhelm Wetzel

MPK: B62D 33/08

Značky: kabiny, řidiče, odklopné, zajištění, automobilů, opření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky. Účelem vynálezu je zabránit trvalé deformaci - zkroucení vahadla a pryžového dílu pružného členu z kovu a pryže při velkých zatíženích. Vynález si klade za úkol vytvořit zařízení pro opření a zajištění odklopných kabin pro řidiče na nákladních automobilech u něhož jsou odstraněny nedostatky způsobené trvalými deformacemi a je zjednodušena obsluha. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vahadlo sestává ze...