Archív za 1986 rok

Strana 55

Držiak kresliacich a rysovacích potrieb, najmä pre rysovacie tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: 228338

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nové Zámky, Barák Eugen, Tomšík Jozef, Kurucz Peter

Značky: kresliacich, potrieb, rysovacích, tabule, držiak, najmä, rysovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je držiak rysovacích a kresliacich potrieb, najmä pre rysovacie tabule, kde sa rieši pohyblivé a prehľadné uloženie rysovacích a kresliacich potrieb nasledujúce pohyb pravítok, čím sa docieľuje rýchlosť a pohotovosť pri kreslení, čo vzniká tým, že držiak rysovacích a kresliacich potrieb najmä pre rysovacie tabule je v styku s, aspoň jedným bodom nosného telesa rysovacích pravítok tabule, čo umožňuje využitie i pri rysovacích...

Bubnový mlýn s pružným obložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239307

Dátum: 15.09.1986

Autori: Plecháeek Václav, Neeas Miroslav, Vintner František

MPK: B02C 17/22

Značky: mlýn, obložením, pružným, bubnový

Text:

...cr-.senxm sneraeHToB He .ueíłcwnyeT pannomepno, H 0 ,ueücwnyer B ocnozzxzom B cpaeBmc aoaax cuxenmax SJLBMGHTOB.Kpome TOPO, Henocwamom mnam ro, 1111-0 npn 111011113119 3111111111 noü 061111131111 nocnennna cwanonzevrca camonomepxmameü 11111111 » npn Moxrrame nocnemero craeuuoro anemenwa, 11111111911 ueoóxom 111.111 pacxon 0111111 ,mna enacwqnoro 0113111111 011911111111 aneraenwon onemrer cpasy Hanocwrz 11 a Bnópammü nsóuwouuił paemep...

Přidržování odvalovaných rotačných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 228337

Dátum: 15.09.1986

Autor: Roller Jan

Značky: přidržování, odvalovaných, těles, rotačných

Zhrnutie / Anotácia:

Opásaná rotační tělesa přímo nebo zkříženými řemínky, kde odvalovací i odvalované elementy mají pro otáčení frikční větší obvody a obvody řemínkové jsou s menšími obvody při stejných převodových poměrech. Odvalovaná trubička je po stranách s větším průměrem, tj. v místech frikce a střední část o menším průměru. V místě funkce řemínků je tato část trubičky ohraničena dvěma nákružky, které svým průměrem a délkou svých vzdáleností zapadají do...

Rotorové dopřádací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228336

Dátum: 15.09.1986

Autor: Roller Jan

Značky: zařízení, dopřádací, rotorové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvlněná vlákna vyčesávacím válečkem pod působností oddělovacího nože jsou rovnoběžná s tímto nožem, s osou rotace válečku i rotoru a v tomto směru nejvýše s odklonem 45° vstupují na skluznou stěnu rotoru a tím se odstraní na této cestě přerovnávání vláken a turbulence. Takovéto dvě jednotky postavené a obrácené proti sobě o 180° dávají dvojnásobnou produkci v každé rozteči a tedy i dosavadního soustrojí.

Způsob zpracování katalyzátorových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 228335

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gutwirth Karel, Morávek Josef

Značky: katalyzátorových, zpracování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování katalyzátorových hmot sušením žíháním za současného nebo částečného nebo úplného termického rozkladu složek zpracovávané katalyzátorové hmoty tak, že se katalyzátorová hmota dávkuje do proudu horkého plynného média, popřípadě za současného míchání, do reakčního prostoru, který je popřípadě temperován médiem, které není v přímém styku se zpracovávanou katalyzátorovou hmotou, přičemž reakční prostor obsahuje částečně nebo úplně...

Rebrovaná mikrofiltračná sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228334

Dátum: 15.09.1986

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

Značky: mikrofiltračná, rebrovaná, sviečka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rebrovanú mikrofiltračnú sviečku so zväčšenou filtračnou plochou pre priemyselnú povrchovú a hĺbkovú mikrofiltráciu kvapalín a plynov. Rebrovaná mikrofiltračná sviečka sa skladá z nosného jadra s radiálnymi pozdĺžnymi rebrami opatreného maticou a ukončeného uzavretou valcovou časťou s koncovou prírubou a otvorenou valcovou časťou s upínacou prírubou pre uchytenie sviečky do trubkovnice sviečkového filtra upínacím prvkom so...

Rebrovaná filtračná sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228333

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hlinšťák Karol, Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

Značky: filtračná, rebrovaná, sviečka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rebrovanú filtračnú sviečku so zväčšenou filtračnou plochou pre priemyselnú makrofiltráciu kvapalín a plynov pomocou kovových filtračných tkanív. Rebrovaná filtračná sviečka sa skladá z nosného jadra s radiálnymi pozdĺžnymi rebrami ukončeného uzavretou a otvorenou valcovou plochou, pričom na radiálne pozdĺžne rebrá je navinutý v skrutkovici nosný drôt, na ktorom je navinuté kovové filtračné tkanivo.

Zariadenie pre okružné frézovanie vnútorných zápichov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228332

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kubištík Vladimír, Janík Rudolf

Značky: zariadenie, vnútorných, zápichov, okružné, frézovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje robiť vnútorné zápichy okružným frézovaním monolitným nástrojom. Zariadenie je vytvorené z otočného frézovacieho prístroja spodná časť ktorého je upevnená na pohyblivej doske posuvne uloženej na pevnej doske, s ktorou je pohyblivá doska zviazaná pomocou nastavovacej skrutky. V hornej časti otočného frézovacieho prístroja je upevnený upínací prístroj a umiestnené ložisko uložené v puzdre, ktoré je...

Zařízení k hydraulickému ovládání polohy plužních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 228331

Dátum: 15.09.1986

Autori: Brázda Zdeněk, Tanev Peno, Pavlica Ivo

Značky: hydraulickému, zařízení, plužních, těles, polohy, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zvedání jednotlivých plužních těles víceradličného pluhu s hydraulickým jištěním plužních těles proti přetížení. Mezi dvoučinnými hydraulickými lineárními motory plužních těles s výkyvnými slupicemi a hydroakumulátorem jsou zařazeny oddělovací hydraulické válce s volnými písty a přes dvojitý hydraulický zámek jsou dvoučinné hydraulické lineární motory napojeny na třípolohový hydraulický rozváděč. Zařízení je možno použít...

Zařízení pro odstraňování pevného sublimátu z chlazených ploch chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228330

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vejvoda Josef, Novák Emil, Štěpánek Arnošt, Hubená Jarmila

Značky: sublimátu, chlazených, pevného, ploch, odstraňování, chladiče, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odnímání pevné fáze, která kondenzuje na povrchu chlazených stěn, z těchto. Tohoto odnímání se dosahuje vibrací chlazených stěn. Pro chladicí zařízení menších rozměrů je obzvláště výhodné provést chlazené stěny z pružné chladicí spirály, např., z polyvinylchloridu, která je upevněna na vlnovec, pomocí něhož se přenášejí na pružnou chladicí spirálu kmity, jimiž se pevná zkondenzovaná fáze setřásá. Vynález lze použít pro všechny...

Zchlazování masa po porážce se zvlhčováním povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228329

Dátum: 15.09.1986

Autori: Stoklásek Bohumil, Mareček Stanislav

Značky: zvlhčováním, povrchu, porážce, zchlazování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zchlazování masa po porážce se zvlhčováním povrchu vyznačeného tím, že se povrch masa před zchlazováním a v určitých časových intervalech i v průběhu zchlazování, a to vždy až po oschnutí povrchu působením chladného vzduchu při teplotě nad 0 °C, zvlhčuje rozprášenou mlhovinou pitné vody, a to tak dlouho, až teplota povrchu masa klesne na požadovanou teplotu.

Zariadenie na zábeh a rovnomerné rozdelenie plastického maziva textilných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 228328

Dátum: 15.09.1986

Autor: Puchoň Jozef

Značky: zábeh, plastického, rozdelenie, vretien, textilných, zariadenie, maziva, rovnoměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Strojné zariadenie na zábeh a rovnomerné rozdelenie plastického maziva je určené na zábeh a rovnomerné rozdelenie plastického maziva po plnení a zakrytovaní textilných vretien, špeciálnych dvojradových ložísk. Zariadenie pozostáva z rotačného unášacieho kotúča (3), ktorý má na vonkajšom priemere výrezy na naberanie a unášanie vretien (1) z nakladacieho žľabu (2) okolo rotačného pogumovaného hnacieho kotúča (5) do odoberacieho žľabu (9)....

Způsob úpravy nosičů oxidačních katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228327

Dátum: 15.09.1986

Autori: Čermák Vladimír, Múčka Viliam, Cabicar Josef, Vymětal Jan, Norek Jiří, Pospíšil Milan

Značky: nosičů, oxidačních, úpravy, katalyzátoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob úpravy nosičů oxidačních katalyzátorů, vhodných pro katalytické oxidace v pevném i fluidním loži katalyzátoru. Jeho podstatou je způsob úpravy vyznačený tím, že nosiče se před nanesením aktivních komponent ozáří ?-paprsky, přičemž dávka energie činí 1 až 100 kGy. Uvedenou úpravou nosičů oxidačních katalyzátorů lze dosáhnout zvýšení výtěžku oxidačního produktu o 5 až 10 mol. %, při zvýšené čistotě tohoto produktu.

Tlumicí spojovací element

Načítavanie...

Číslo patentu: 228326

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pšenička Josef, Ráfl Jan

Značky: tlumící, element, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojení motoru s rámem omezující přenos vibrací, především pro jednostopá vozidla. Řeší problém nepříznivého přímého přenosu vibrací z motoru do jednotlivých částí podvozku včetně stupaček a řidítek u dosud známých pružných uložení. Pružné spojení podle vynálezu sestává ze dvou tlumicích spojovacích elementů pevně spojených, přičemž jeden je spojen s rámem a druhý s motorem a oba elementy mají přesně definovaný tvar. Vynález...

Pružné uložení motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228325

Dátum: 15.09.1986

Autor: Vítovec František

Značky: motorů, uložení, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného uložení motoru, primárního převodu, spojky a převodovky v rámu motocyklů. Pružného uložení je dosaženo tím, že na motorové skříni je vytvořena tvarovaná opěrná plocha, které odpovídá dosedací plocha vytvořená na rámu. Mezi těmito plochami jsou umístěny pružné mezivložky. Pružné uložení může být použito u jednostopých motorových vozidel.

Pojistka pro střelné zbraně, zvláště automatické pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 228324

Dátum: 15.09.1986

Autor: Nečas Augustin

Značky: pistole, zvláště, zbraně, střelné, pojistka, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistka je tvořena dvěma rovnoběžně vedenými rameny vzájemně spojenými a uchycenými čepem k rámu zbraně. Na jednom z ramen pojistky je vytvořena hrana upravená pro styk se záchytem kohoutu, na druhém rameni umístěna zpruhou zatěžovaná západka opatřená zářezem a šikmou plochou, jež jsou přizpůsobeny pro styk s kuličkou, uloženou v otvoru rámu zbraně. Pojistka má s výhodou tvar písmene U, lze ji pro jednoduchost vyrábět i přesným litím a její...

Záchyt zásobníku pro automatické zbraně, zvláště pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 228323

Dátum: 15.09.1986

Autor: Nečas Augustin

Značky: zvláště, zásobníku, záchyt, pistole, zbraně, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi vodítkem zpruhy a ozubem je vytvořeno válcové vedení, na němž je upravena drážka a dva výstupky. Ve zmíněné drážce je uložena páka ve tvaru písmene T, jejíž dvě ramena jsou uložena proti zmíněným dvěma výstupkům, vytvořeným na válcovém vedení záchytu, přičemž ovládací raménko páky zasahuje do vybrání tlačítka. Tlačítko má ovládací orgány umístěné na obou stranách zbraně, takže mohou být pohodlně ovládány jak osobami používajícími při...

Zariadenie pre polohovanie a kotvenie nástrojovej hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228322

Dátum: 15.09.1986

Autori: Poláček Jozef, Šatka Augustín

Značky: polohovanie, zariadenie, nástrojovej, kotvenie, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia zabezpečujúceho jednoduché, presné polohovanie a kotvenie nástrojovej hlavy v mechanických sústruhoch malých rozmerov. Jeho podstatou je, že polohovanie aj kotvenie nástrojovej hlavy sa vykonáva jednou pákou, ktorá je upevnená na hriadeli vybavenom zámkou a hnacím pastorkom. Pastorok je v zábere s ozubeným hrebeňom, na ktorom je otočne vložená západka tlačená do zárezov venca na obvode nástrojovej hlavy. Spätný chod...

Dechlorační a desulfuračný katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228321

Dátum: 15.09.1986

Autori: Šedivý František, Spěváček Jiří, Kryška Jindřich

Značky: katalyzátor, desulfuračný, dechlorační

Zhrnutie / Anotácia:

Dechlorační a desulfurační katalyzátor určený zejména k odstraňování stopových množství organických sloučenin chloru a síry z etylbenzenu o složení 20 až 69 % hmotnostních kysličníku železitého, 31 až 80 proc. hmotnostních kysličníku draselného a 0 až 5 % hmotnostních kysličníku chromitého.

Zariadenie na nabíjanie batérie pri nepretržitom napájaní elektrických spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228320

Dátum: 15.09.1986

Autor: Dobrucký Branislav

Značky: spotrebičov, nepretržitom, napájaní, elektrických, nabíjanie, zariadenie, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém nabíjania batérie pri nepretržitom napájaní elektrických spotrebičov pomocou statického meniča a siete. Podstatou vynálezu je využitie schopnosti statického polovodičového meniča viesť energiu obomi smermi a jej aplikácia v zariadení, ktoré v normálnej prevádzke slúži ako nabíjač akumulátorovej batérie a pri výpadku siete ako statický zdroj striedačového napätia.

Spôsob koncentrovania niklu do konvertorovej medi pri konvertorovaní medených kamienkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228319

Dátum: 15.09.1986

Autori: Schmiedl Juraj, Húšťa Vladimír, Havlík Milan, Hritz Ivan, Repčák Vladimír, Šimko Ján, Cempa Štefan, Weigner Ĺuboš

Značky: koncentrovania, měděných, konvertorovaní, konvertorovej, spôsob, niklu, kamienkov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že konvertorová troska z prvej periódy konvertorovania sa sťahuje z konvertora pri obsahu železa v kamienku 3 až 7 % hmot. Straty niklu konvertorovou troskou sa tým obmedzia na minimum. Spôsob koncentrovania niklu do konvertorovej medi pri konvertorovaní medených kamienkov podľa vynálezu možno využiť aj pri technológii spracovania sírnikových medených surovín, ktoré neobsahujú nike1 ale tento sa...

Zapojení k rozmítání magnetického pole spektrometru nukleárně magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 228318

Dátum: 15.09.1986

Autori: Běluša Jindřich, Krejčí Ivan

Značky: magnetické, rozmítání, rezonance, magnetického, nukleárně, spektrometru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu spektrometru NMR. Zapojení řeší výhodnější způsob rozmítání magnetického pole. Podstatou zapojení je, že zumační bod superstabilizátoru je spojen se vstupním dotekem spínače, jehož ovládací systém je spojen se vstupním dotekem spínače, jehož ovládací systém je spojen přes váhový odpor a derivátor s uzlem generátoru trojúhelníkového napětí, s osciloskopem a komparátorem, jehož výstup je spojen s obvodem řídicí logicky.

Směs pro výrobu skleněného slinutého předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228317

Dátum: 15.09.1986

Autor: Novák Jindřich

Značky: slinutého, skleněného, předmětů, výrobu, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytvoření skleněného slinutého předmětu nového druhu, např. kuličky, perly pro bižuterní účely, který vzhledem odpovídá přírodnímu korálu. Účelu se docílí směsí podle vynálezu, která kromě skleněné moučky o různé zrnitosti obsahuje mletý uhličitan hořečnato-vápenatý. Slinutí vytvarovaného předmětu probíhá při vzestupné teplotě od 500 °C do 850 °C.

Zařízení pro soustružení čelních kulových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 228316

Dátum: 15.09.1986

Autori: Volný Jaromír, Caha Bohumil, Volný Bořivoj

Značky: kulových, ploch, čelních, zařízení, soustružení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného zařízení na soustružení čelních kulových ploch na hrotovém soustruhu. Jeho podstata spočívá v tom, že v tělese zařízení je uložena klika s přestavitelnou excentricitou, která je na jednom kanci opatřena náhonovým mechanismem a na druhém konci je otočně čepově spojena s držákem nože. Držák nože je výškově veden výřezem v tělese a je uložen v drážce posuvné kulisy, přičemž řečená drážka je rovnoběžná s osou rotace...

Rotačný rozvádzač stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228315

Dátum: 15.09.1986

Autori: Marcin Igor, Fritzký Miroslav, Merčiak Ján

Značky: rozvádzač, stlačeného, rotačný, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši tranzit väčšieho množstva stlačeného vzduchu s niekoľkými tlakovými hladinami cez rotačné jednotky priemyselných robotov a manipulátorov s relatívne nepohyblivými prívodnými a vývodnými trúbkami. Podstata vynálezu spočíva v riešení rozvodnej trúbky s jej maximálnym využitím prierezu pre vedenie stlačeného vzduchu a v jej uložení v osi rotačnej jednotky robota. Rozvodná trúbka je vytvorená vnútornou vložkou, opatrenou pozdĺžnymi...

Zařízení pro odkalení důlních vod před vstupem do žumpových chodeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 228314

Dátum: 15.09.1986

Autor: Beran Oldřich

Značky: odkalení, důlních, vstupem, žumpových, zařízení, chodeb, před

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odkalení důlních vod před vstupem do žumpových chodeb hlubinného dolu. Podstatou vynálezu je technologická linka, sestávající z přívodního potrubí důlní vody, které je vedeno na obloukové síto, z jehož sběrné jímky jsou jemné části pod 0,5 mm vedeny s vodou do sedimentační jímky. Nadsítné je vedeno přes šnekový třídič do důlního vozíku. Sedimentační jímka je opatřena ponorným čerpadlem, jehož vývod je napojen potrubím na...

Železniční podvozek pro přepravu samonosných nákladů, zejména kolejových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228313

Dátum: 15.09.1986

Autor: Karásek Pavel

Značky: železniční, zejména, nákladu, podvozek, prepravu, kolejových, polí, samonosných

Zhrnutie / Anotácia:

Železniční podvozek pro přepravu samonosných nákladů, zejména kolejových polí, o vlastní hmotnosti a vnějších rozměrech, umožňujících odstranění podvozku z koleje a uložení mimo trať zdvihacím za řízením kladecího jeřábu, u něhož je náklad uložen na příčníku s kluznicemi, s nápravami s vnitřními ložisky uloženými v kyvných ramenech, vyznačující se tím, že vyměnitelný příčník (13) je uložen na rámu (1) podvozku otočně kolem svislého čepu (14),...

Zariadenie na brúsenie rádiusa na uhlíkovú vložku zberača prúdu elektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228312

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ďatelinka František, Legéň Gustáv

Značky: lokomotívy, prúdu, uhlíkovú, rádiusa, zariadenie, vložku, elektrickej, zberača, brúsenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na brúsenie rádiusa na spodnú stranu uhlíkovej vložky zberača prúdu elektrickej 1okomotívy. Pri výrobe uhlíkových vložiek je problémom vyrobiť na jej kontaktnej ploche prichádzajúcej do styku s upínacou častou zberača prúdu presný rádius zhodného rozmeru s rozmerom rádiusa na zberači. Nepresný rádius spôsobuje nedostatočné priliehanie uhlíkovej vložky na zberač a tým i zhoršenie prechodu prúdu medzi trolejovým vedením...

Způsob provozu hořáků, zejména hořáků na prášková paliva parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228311

Dátum: 15.09.1986

Autori: Karták Jan, Suchánek Josef, Uhlíř Ivan, Figel Miroslav

Značky: prášková, provozu, způsob, hořáku, zejména, paliva, parních, kotlů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob provozování hořáků, zejména hořáků na prášková paliva u parních kotlů, které jsou opatřeny pomocnými startovacími, popřípadě stabilizačními hořáky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se přívod paliva a popřípadě přívod spalovacího vzduchu do startovacího a stabilizačního hořáku ovládá v závislosti na hodnotě fluktuace spalovacího procesu hlavního hořáku, zejména na hodnotě fluktuace zářivého toku jeho plamene a tlaku ve...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228310

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír

Značky: zařízení, pletacího, okrouhlého, stroje, hustotové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hustotového zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. Zboží, který je opatřen neposuvným jehelním válcem a axiálně posuvnými jehelními zatahovacími zámky. Vynález řeší možnosti různého nastavení hustoty i v jednotlivých pletacích systémech, což je zajištěno tak, že k výkyvným pákám zatahovacích zámků je přiřazena nejméně jedna úhlově natočitelná šablona s ovládacími nájezdy, na něž dosedají nastavitelné...

Uspořádání zámků okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228309

Dátum: 15.09.1986

Autori: Matějíček Jiljí, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

Značky: uspořádání, pletacího, zámku, okrouhlého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání zámků jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, pro zvedání jehel do chytové nebo uzavírací polohy. Vynález řeší provedení těchto zámků tak, aby byla zabezpečena jejich funkce při vysokých rychlostech pleteni s co nejmenším zastavěním oblouku jehelního válce. Toto je provedeno tak, že zámky jsou uloženy souose vedle sebe, jak je vidět nejlépe na obr. 1.

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228308

Dátum: 15.09.1986

Autori: Palčo Štefan, Staroň Jozef

Značky: výroby, slinutej, spôsob, magnézie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby slinutej magnézie s nízkou pórovitosťou, z hydroxidu horečnatého a/alebo oxidu horečnatého získaného termickým rozkladom zlúčenín horčíka, ako je napr. hydroxid horečnatý, chlorid horečnatý a pod. Hydroxid horečnatý a/alebo oxid horečnatý získaný tepelným rozkladom hydroxidu pri teplote 250 až 650 °C, alebo oxid horečnatý získaný pyrohydrolýzou chloridu horečnatého, sa podrobí procesu dezintegrácie...

Práčka s odstredivkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228307

Dátum: 15.09.1986

Autor: Balák Ján

Značky: pračka, odstredivkou

Zhrnutie / Anotácia:

Práčka s odstredivkou najmä víroprúdová, pozostávajúca z vonkajšieho plášťa, v ktorom je umiestnená zvislá pracia nádoba a v nej zvislý otočný bubon spojený v strednej časti jeho dna s hnacím hriadeľom, ktorý je svojím dolným koncom presunutý cez nosný mostík pracej nádoby. Na nosnom mostíku je zdola upevnený pohon. Riešeným problémom je vhodné usporiadanie brzdy prepojenej s istiacou závorou veka, najmä z hľadiska využitia stavebnej výšky...

Způsob regenerace směsného ionexového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 228306

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kittler Jiří, Kadlec Václav, Fáměra Jiří, Hűbner Pavel

Značky: lože, směsného, ionexového, způsob, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení čistoty vody získávané iontovou výměnou při použití směsného ionexového lože a současně snížení spotřeby regeneračních činidel pro regeneraci ionexů ve směsném inoxovém loži. Uvedeného účelu se dosáhne oddělením jednotlivých frakcí katexu a anexu vodou se do přídavné kolony přeplaví nejprve horní část "čistého" anexu neobsahujícího katex a do další kolony spodní část anexu A2, která obsahuje zbytky katexu. Do další...

Koncovka silnoprúdovej elektrickej priechodky s axiálnym vzájomným stláčaním plôch závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228305

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kováčik Vladimír, Mikuláš Ján

Značky: elektrickej, koncovka, axiálnym, závitov, vzájomným, silnoprúdovej, stláčaním, ploch, priechodky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši problém zabezpečenia trvalého axiálneho tlaku medzi plochami závitov na vyčnievajúcej časti svorníka a plochami závitov v puzdre svorníkového okna, ktoré je naskrutkované na vyčnievajúcu časť svorníka. Podľa vynálezu koniec časti svorníka vyčnievajúcej z vonkajšieho izolačného telesa prečnieva cez hornú plochu puzdra svorníkového oka, má zmenšený priemer a je opatrený závitmi, pričom...

Základ vytápěného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228304

Dátum: 15.09.1986

Autori: Dohnal Vladimír, Výborný Jaroslav, Folber Bohuslav, Vejražková Jitka

Značky: základ, objektu, vytápěného

Zhrnutie / Anotácia:

Základ vytápěného objektu podle vynálezu má základovou spáru na únosné půdě v zámrzné hloubce pod upraveným terénem a je z vnější strany objektu chráněn tepelně izolační vrstvou. Podstata vynálezu spočívá v tom že tepelně izolační vrstva je tvořena hydroizolační vrstvou (2), zejména netkanou polypropylenovou textilií s polyetylenovou fóliovou vložkou, přesahující přes vnější části základové konstrukce (5) na okolní terén do vzdálenosti nejméně...

Izolace spodní stavby proti vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 228303

Dátum: 15.09.1986

Autori: Folber Bohuslav, Dohnal Vladimír, Čermák Evžen, Výborný Jaroslav, Vejražková Jitka, Štěpán Jiří

Značky: stavby, izolace, spodní, vodě, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Izolace spodní stavby proti vodě je tvořena nejméně jednou izolační vrstvou, uloženou z vnější strany stavební konstrukce, chráněné proti vodě, která je podle vynálezu tvořena technickou textilií, zejména netkanou polypropylénovou textilií s polyetylénovou fóliovou vložkou nebo jednostranně kašírovanou vpichovanou polypropylénovou textilií, ke které přiléhá ze strany, odvrácené od chráněné stavební konstrukce, vrstva zrnitého materiálu, zejména...

Vodorovná drenážní soustava k ochraně stavby proti tlakovým účinkům podpovrchové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228302

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vejražková Jitka, Dohnal Vladimír, Folber Bohuslav, Výborný Jaroslav

Značky: ochraně, stavby, podpovrchové, vodorovná, účinkům, tlakovým, soustava, drenážní, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodorovné drenážní soustavy k ochraně stavby proti tlakovým účinkům podpovrchové vody. Řeší otázku spolehlivosti a životnosti vodorovné drenážní soustavy. Podstatou vodorovné drenážní soustavy podle vynálezu je, že drenážní trubky jsou uspořádány nejméně do dvou vodorovných potrubí. Vzdálenost os těchto potrubí činí maximálně dvojnásobek průměru drenážní trubky a jedno potrubí leží výše než druhé. Tato vodorovná potrubí se...

2-Bazicky substituované 1-alkoxymethylethylestery kyselin alkoxykarbanilových a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228301

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kozlovský Ján, Borovanský Alois, Bezeková Mariana, Bauer Viktor, Švec Pavel, Beneš Luděk, Búčiová Ľubica

Značky: jejich, výroby, alkoxykarbanilových, 1-alkoxymethylethylestery, substituované, způsob, 2-bazicky, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

2-Bazicky substituované 1-alkoxymethylethylestery kyselin alkoxykarbanilových obecného vzorce I, ve kterém Rl značí atom vodíku nebo alkoxyl se 2 až 9 atomy uhlíku, R2, R3 jsou atomy vodíku nebo alkyly se 2 nebo 3 atomy uhlíku, které popřípadě spojeny tvoří spolu s atomem dusíku pyrrolidinový, piperidinový nebo hexamethyleniminový kruh, R4 je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, jakož i jejich soli s anorganickými i organickými kyselinami.

Čeľusť chápadlovej hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233500

Dátum: 15.09.1986

Autori: Tomšík Jozef, Cabadaj Ján, Barák Eugen, Kusý Ladislav

MPK: B25J 15/00

Značky: hlavice, čeľusť, chápadlovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka čeľuste chápadlovej hlavice priemyselného robota alebo manipulátora, pre výmenný manipulačný nástavec s upínacím prizmatickým vybraním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že čeľusť je opatrená prizmatickým segmentom majúcim vo svojej pozdĺžnej osi priebežný zárez. V každej bočnej stene zárezu je vytvorené priebežné kruhové vybranie pre uloženie otočného rozperného člena, opatreného prvkami proti axiálnemu posuvu. Stredy zakrivenia...