Archív za 1986 rok

Strana 54

Termoplastická lisovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 234028

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nielinger Werner, Binsack Rudolf, Lindner Christian, Brassat Bert, Grigo Ulrich, Fahnler Friedrich

MPK: C08L 77/00, C08L 51/04

Značky: hmota, termoplastická, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplastická lisovací hmota, vyznačující se tím, že sestává z I) 35 až 99 % hmotnostních polyamidů, II) 1 až 65 % hmotnostních roubovaného produktu vyrobitelného z a) 70 až 95 % hmotnostních polybutadienu nebo/a polyisoprenu, který popřípadě obsahuje až 5 % hmotnostních styrenu nebo/a esteru (met)akrylové kyseliny, jakožto základu pro roubování, a b) 5 až 30 % hmotnostních metylmetakrylátu jakožto monomeru zabudovávaného roubováním, přičemž...

Způsob přípravy polymeru s trojrozměrnou strukturou typu zesíťovaného polyurethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234027

Dátum: 15.09.1986

Autor: Grouiller Herve

MPK: C08G 18/10

Značky: trojrozměrnou, polyurethanů, způsob, přípravy, polymerů, strukturou, zesíťovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymeru s trojrozměrnou strukturou typu zesíťovaného polyurethanu, majícího dobrou bobtnatelnost, vyznačující se tím, že se 1) uvede v reakci a) polyolether, zvolený z množiny zahrnující oxyalkylenové polyoly I a jejich směsi, který je produktem kondenzace polyolu II obsahujícího 2 až 6 skupin OH a s výhodou 3 až 6 skupin OH, s alkylenoxidem III v množství 1 až 20 molů sloučeniny III na volnou skupinu OH sloučeniny II, s b)...

Zařízení pro zavěšení brdového listu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 234026

Dátum: 15.09.1986

Autori: Umemura Yoshifumi, Tanaka Shigeru, Suzuki Hajime

MPK: D03C 9/06

Značky: tkacím, zařízení, listů, brdového, stroji, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavěšení brdového listu na tkacím stroji, sestávající ze dvou dílů tvořených držákem upevněným na brdovém listu a závěsem připojeným k pružině pro zavěšení brdového listu nebo k ohebnému přenosovému členu, spojenému s hnacím ústrojím pro pohon brdového listu. Podstatou vynálezu je, že jeden díl je opatřen nosným čepem, vyčnívajícím z jeho povrchu, zatímco v druhém dílu je zavěšovací otvor, v němž je nosný čep otočně...

Pojízdný stroj pro zpracování koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234025

Dátum: 15.09.1986

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: zpracování, stroj, pojízdný, koleje

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit dokonalejší a zejména okamžité přerušení činnosti zdvihacího, případně rovnacího pohonu, přičemž zvláště rychlého a spolehlivého přerušení se dosahuje volbou požadované jmenovité vzdálenosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pojistné ústrojí má nejméně jeden elektronický bezdotykový indukční přibližovací spínač, který je pevně spojen s nástrojovým rámem, vedeným na koleji, a který je uspořádán nad kolejnicí a ve...

Způsob výroby karbidu vanadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234024

Dátum: 15.09.1986

Autor: Gardner Harry Eugene

MPK: C01B 31/30

Značky: způsob, výroby, karbidu, vanadu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby karbidu vanadu spočívající v tom, že se připraví vodný roztok obsahující vanadičnanový iont, do tohoto vodného roztoku se přidá oxid siřičitý a neoxidující kyselina k dosažení redukce vanadičnanového iontu na vanadylový iont, vanadylový iont se extrahuje z vodného roztoku organickým rozpouštědlem, a z organického rozpouštědla se vanadylový iont izoluje přidáním hydroxidu amonného za vzniku sraženiny vanadylhydrátu, načež se pevný...

Způsob oddělování a čištění anthracenu z antracenového oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234023

Dátum: 15.09.1986

Autori: Polaczek Jerzy, Jamróz Malgorzata, Nowicki Boleslaw, Lisicki Zygmunt, Mazur Adam, Bednarz Elźbieta, Kuchar Andrzej, Wolniewicz Zbigniew, Mrochen Edward, Obloj Józef, Ciecierska-stoklosa Danuta, Tecza Teresa, Szen Alicja, Utnik Anna, Bogucki Józef, Drzazga Mieczyslaw

MPK: C10G 19/04

Značky: anthracenu, oddělování, antracenového, oleje, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob oddělování a čištění antracenu z kamenouhelného dehtuantracenového oleje krystalizací a extrakcí rozpouštědly. Charakteristickým znaken vynálezu je, že se krystalizace antracenu provádí v přítomnosti metylalkoholu jako zřeďovacího prostředku a že se vykrystalovaný a oddělený antracen podrobuje extrakci rozpouštědlem pomocí N-metylpyrrolidonu. V krystalizačním procesu se metylalkohol k antracenovému oleji přidává v...

Zdrhovadlo s tkanými nosnými pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234022

Dátum: 15.09.1986

Autori: Griessbaum Karl, Frohlich Alfons

MPK: A44B 19/02

Značky: zdrhovadlo, nosnými, pásy, tkanými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdrhovadla s tkanými nosnými pásy a s uzavíracími články z monofilních plastických vláken, které jsou vetkány v nosných pásech a vytvářejí se při tkacím procesu. Ke zlepšení odolnosti zdrhovadla proti lomu jsou dvojité útky nití základního útku v oblasti mezi uzavíracími články, případně ještě alespoň jedna nit základní osnovy, vytaženy alespoň jednou nití vazné osnovy přes rovinu nosných pásů až do oblasti mezi uzavíracími...

Zařízení pro elektrolytické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234021

Dátum: 15.09.1986

Autor: Jonsson Gőran

MPK: C25D 5/04

Značky: elektrolytické, zařízení, pokovování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrolytické pokovování předmětů v řadě operací, které sestává ze sklíčidla pro upnutí předmětu, řady elektrod, které se jednotlivě pomocí držáku přemisťují k předmětu, a prostředků pro přívod určitého elektrolytu v dané operaci do oblasti otáčejícího se předmětu a nehybné elektrody, která je v průběhu operace připojena k jednomu pólu zdroje stejnosměrného proudu, jehož druhý pól je propojen s předmětem. Držáky elektrod jsou...

Kolíčkový vložkový zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234020

Dátum: 15.09.1986

Autor: Neyret Guy

MPK: E05B 27/04

Značky: vložkový, kolíčkový, zámek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolíčkových vložkových zámků, jejichž vložka sestává z válcovitého rotoru, otáčejícího se v podélném vybrání vytvořeném ve statoru. Stator je opatřen skupinou radiálních vybrání, do každého z nichž je vložen posuvný kolíček, tlačený pružinou směrem do klíčového kanálu rotoru. Radiální vybrání statoru prodlužují v jedné úhlové poloze rotoru odpovídající radiální vybrání rotoru, do nichž je vsunut další posuvný kolíček. Kolíčky 20...

Způsob neutralizace sulfonovaných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234019

Dátum: 15.09.1986

Autor: Moretti Giovani

MPK: C07C 139/10

Značky: sloučenin, neutralizace, sulfonovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu neutralizace sulfonovaných sloučenin, zejména sulfonových kyselin vzniklých sulfatací alkoholů, který se provádí alespoň ve dvou stupních, do kterých se paralelně přivádějí zmenšující se podíly sulfonované sloučeniny, přičemž se veškeré množství neutralizačního činidla přivádí do prvního stupně a odsud se spolu se směsí neutralizované sloučeniny, sulfonované sloučeniny a zřeďovací vody a/nebo vody vzniklé během...

Způsob výroby derivátů 3,5-diamino-6-fenyl-1,2,4-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234018

Dátum: 15.09.1986

Autori: Elphick Albert Reginald, Miller Alistair Ainslie, Baxter Martin George, Sawyer David Alan

MPK: C07D 253/06

Značky: 3,5-diamino-6-fenyl-1,2,4-triazinu, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3,5-diamino-6-fenyl-1,2,4-triazinu obecného vzorce III, v němž R6 představuje chlor, brom, jod, methyl nebo trifluormethyl, R7 představuje vodík, chlor nebo brom, nebo R6 a R7 tvoří skupinu -CH = CH - CH = CH -, R8 představuje vodík nebo brom, R9 představuje vodík, chlor nebo brom R10 představuje vodík, methyl nebo fluor a R11 představuje aminoskupinu, acetamidoskupinu nebo dimethylaminomethylenaminoskupinu, za podmínek,...

Hnací jednotka využívající vlnový odpor prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234017

Dátum: 15.09.1986

Autor: Dědic Josef

MPK: B64C 29/04, F03H 5/00

Značky: využívající, odpor, hnací, vlnový, prostředí, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zjednodušení konstrukce, zvýšení účinnosti, spolehlivosti i zlepšení letových vlastností pohonnou jednotkou, která na základě využití vlnového odporu prostředí vytváří strmé tlakové vlny prudkým cyklickým odmršťováním rázového členu od základního tělesa, ke kterému je na konci každého cyklu opět volně navracen vratným členem.

Způsob polymerace alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234016

Dátum: 15.09.1986

Autori: Karayannis Nicolas Marios, Skryantz John Steven

MPK: C08F 10/00, C08F 4/64

Značky: způsob, alfa-olefinů, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace alfa-olefinů, při kterém se používá katalyzátoru obsahujícího trihydrokarbylaluminiumhydrid nebo dihydrokarbylaluminiumhydrid vždy s 1 až 20 atomy uhlíku v hydrokarbylovém, tj. uhlovodíkovém podílu s nosičovou, titan obsahující pevnou složku. Nosičová složka je reakčním produktem složek, které zahrnují halogenid nebo halogenalkoholát titaničitý, organický donor elektronů a v uhlovodíku nerozpustný, hořčík obsahující...

Způsob výroby nových acyloxyalkyl-6-(a,a-disubstituovaných acetamido)-penicilinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234015

Dátum: 15.09.1986

Autori: Godtfredsen Wagn Ole, Von Daehne Welf

MPK: C07D 499/08, C07D 499/48

Značky: způsob, výroby, nových, acetamido)-penicilinátů, acyloxyalkyl-6-(a,a-disubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R1 značí fenylovou, 4-hydroxyfenylovou, 1,4-cyklohexadienylovou nebo 3-thienylovou skupinu, R2 značí aminoskupinu nebo kyrboxylovou skupinu, R3 značí atom vodíku nebo C1-C6-alkylovou, fenylovou nebo fenyl-C1-C4-alkylovou skupinu, s výhodou methylovou, fenylovou nebo benzylovou skupinu, a A značí 1,1-dioxo-penicilancyloxy-, klavulanoyloxy-, 1,1-dioxo-6alfa-halogenpenicilanoyloxy,...

Zařízení na odebírání sypkého materiálu zejména z hald a homogenizačních skládek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234014

Dátum: 15.09.1986

Autori: Berthold Heinz, Zimmer Karl

MPK: B65G 65/28

Značky: zejména, skládek, homogenizačních, odebírání, sypkého, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odebírání materiálu z hlad tvořeného odebíracím dopravníkem upevněným na mostě, který je uspořádán napříč haldy a popojíždí podél ní. Zařízení podle vynálezu je zejména vhodné pro odebírání materiálů jemného zrnění anebo citlivých na otěr. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dopravník, který sestává z dvojice nekonečných lamelových řetěžů, je opatřen nosnými články, které jsou spojeny stojinami s lamelami řetězů a...

Chromogenní materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234013

Dátum: 15.09.1986

Autori: Brockett Bruce Wilford, Miller Robert Erwin, Hoover Troy Eugene

MPK: B41M 5/12

Značky: způsob, materiál, výroby, chromogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chromogenního materiálu, který jako chromogenně aktivní složku obsahuje 5-(1-ethyl-2-methylindol-3-yl)-5-4-diethylamino-2-ethoxyfenyl)-5,7- dihydrofuro(3,4-b(pyridin-T-on a/nebo 7-(1-ethyl-2-methylindol-3-yl)-7-(4-diethylamino-2-ethoxyfenyl)-5,7- dihydrofuro(3,4-b(pyridin-5-on.

Zařízení pro podzemní zakotvení stavební konstrukce ve svažitém terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234012

Dátum: 15.09.1986

Autor: Bollmann Jean-jaques

MPK: E02D 5/74

Značky: stavební, svažitém, konstrukce, zakotvení, podzemní, terénu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro podzemní zakotvení stavební konstrukce nebo jiného předmětu ve svažitém terénu sestává z podzemního kotevního bloku 2, z profilového nosníku 3, vyčnívajícího z kotevního bloku 2, a ze stavěcího mechanismu, obsahujícího šikmou podpěrnou desku 4, na jejíž šikmé horní ploše je uložena otočná stavitelná opěrná deska 5, pevně spojená s přidržovacím dílem 6 pro osazení stavební konstrukce 7, přičemž podpěrná deska 4 je spojena s opěrnou...

Děrovací a navíjecí zařízení pro výrobu svitků děrovacího pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234011

Dátum: 15.09.1986

Autor: Stanley Louis

MPK: B26F 1/46, H02K 15/02

Značky: navíjecí, zařízení, výrobu, děrovací, pásu, děrovacího, svitku

Zhrnutie / Anotácia:

Děrovací a navíjecí zařízení pro výrobu svirků děrovaného pásu, které sestává z hlavního rámu, na kterém je uspořádáno děrovací ústrojí, kterým prochází pás, ve kterém jsou při průchodu děrovacím ústrojím vyráženy v určitých odstupech otvory, dále z navíjecího ústrojí pro navíjení pásu ve svitek, které sestává z pohyblivého rámu uloženého pohyblivě na hlavním rámu, přičemž na pohyblivém rámu je otočně uložen hnaný hřídel, u obvodu svitku je...

Dvoudráhový řetězový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 234010

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hetei Attila, Csulik László, Boronkai Győrgy, Bánki Tibor, Kovács István, Király Ferenc, Szatmári Attila

MPK: B65G 17/20

Značky: dopravník, řetězový, dvoudráhový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoudráhového řetězového dopravníku. Podstatou vynálezu je, že průměr pojezdových kladek dopravního vozíku se rovná při zachování nutné vůle vzdálenosti ramen vnitřní a vnější kolejnice, čela dolních ramen kolejnic tvoří vodicí plochy pro dvojici vodorovných vodicích kladek dopravního vozíku, přičemž vzájemná vzdálenost vodicích ploch se rovná průměru vodorovných vodicích kladek se zachováním vůle a vodorovné vodicí kladky...

Obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234009

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bijma Jan, Linssen Henricus Wilhelmus Maria

MPK: H01J 29/46

Značky: obrazovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obrazovky, která obsahuje ve vyčerpaném plášti elektronovou trysku pro vytváření elektronového svazku, obsahující postupně za sebou ve směru elektronového svazku katodu, jejíž emitující povrch je kolmý k tomuto směru, dále první mřížkovou elektrodu s druhou mřížkovou elektrodu, z nichž každá je opatřena otvorem pro elektronový svazek. Účelem vynálezu je odstranit zákal, který dosud vzniká kolem skvrny ne obrazovém stínítku. Tím,...

Prostorový stavební dílec pro průmyslovou výrobu budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234008

Dátum: 15.09.1986

Autor: Velo Dalbrenta Gianfranco

MPK: E04B 1/348

Značky: výrobu, průmyslovou, dílec, prostorový, stavební, budov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostorový stavební dílec sestává ze svislé desky (3), určené pro vytváření části stěn místnosti budovy, a z dvojice vodorovných desek (5, 6), vystupujících do stran z horního okraje svislé desky (3) ne vzájemně opačné strany, z nichž jedna deska (6) má šířku podstatně větší než druhá deska (5) těmito vodorovnými deskami (5, 6), zejména širší vodorovnou deskou (6) je vytvářena část stropní konstrukce budovy. Všechny tyto desky (3, 5, 6) jsou...

Husticí ventil pro pneumatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234007

Dátum: 15.09.1986

Autor: Lefrancois Jean

MPK: F16K 15/20

Značky: pneumatiku, husticí, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Husticí ventil sestává z vnější trubky a z vnitřního pohyblivého ústrojí, které je zajištěno v osovém směru uvnitř trubky osobě tuhými a radiálně deformovatelnými díly, umožňujícími jeho zasunutí a vyjmutí z trubky.

Zařízení pro regulaci otáček asynchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234006

Dátum: 15.09.1986

Autor: Wolf Horst

MPK: H02P 5/34

Značky: stroje, asynchronního, zařízení, otáček, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci otáček asynchronního stroje, napájeného prostřednictvím měniče se stejnosměrným meziobvodem a s indukčností, s regulačním obvodem otáček, jehož výstupní signál reguluje proud a se signálem, řídícím kmitočet, přičemž uvedený signál sestává ze součtu skutečné hodnoty počtu otáček a ze skluzové hodnoty, tvořené v regulátoru, přičemž prvnímu vstupu regulátoru je přiváděna hodnota, úměrná počtu otáček. Podstata...

Stabilizované materiály na bázi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234005

Dátum: 15.09.1986

Autor: Gay Michel

MPK: C08L 27/06

Značky: stabilizované, materiály, bázi, polyvinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizovaných materiálů na bázi polymerů vinylchloridu obsahujících na 100 dílů polyvinylchloridu 0,1 až 5 hmotnostních dílů solí organických kyselin s báriem, vápníkem, zinkem nebo kadmiem a 0,05 až 5 hmotnostních dílů ?-diketonové sloučeniny, podstatnou novou součástí materiálů je 0,05 až 1 hmotnostní díl polyolu. Materiály mají dobrou stálost při vyšších teplotách a je možno je užít k výrobě předmětů, stálých při vyšší...

Zařízení pro omezování zdvihu mezilehlého přítlačného kotouče lamelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234004

Dátum: 15.09.1986

Autori: Maycock Ian Commander, Davies David Aubrey

MPK: F16D 13/69

Značky: zařízení, zdvihu, prítlačného, kotouče, lamelové, omezování, mezilehlého, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro omezování zdvihu mezilehlého přítlačného kotouče, lamelové spojky a udržování konstantní vysouvací vůle při opotřebení spojkového obložení, se zarážkou, otáčející se s hnacím kotoučem a se svěracím klínem, uvolňujícím osový pohyb zarážky v seřizovacím směru a blokujícím v opačném směru. Svěrací klín je opatřen tlačnou pružinou pro jeho příčný posuv vůči svěrací ploše zarážky, přičemž svěrací klín je uložen v...

Způsob přípravy aroyl-fenylindenů a aroyl-fenylnaftalenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234003

Dátum: 15.09.1986

Autori: Suarez Tulio, Jones Charles David

MPK: C07C 49/788

Značky: přípravy, aroyl-fenylindenů, aroyl-fenylnaftalenů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aroyl-fenylindenů a aroyl-fenylnaftalenů obecného vzorce I kde X je -CH2-, -CH2-CH2- nebo -CH==CH-, R a R1 jsou na sobě nezávisle atom vodíku, hydroxyl nebo alkoxyl s 1 až 3 atomy uhlíku, přičemž alespoň jedna ze skupin R a R1 je atom vodíku, R2 je atom vodíku, hydroxyl nebo alkoxyl s 1 až 3 atomy uhlíku, přičemž alespoň jeden ze substituentů R, R1 nebo R2 je jiný než atom vodíku.

Šroub s klenutou hákovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234002

Dátum: 15.09.1986

Autor: Vom Felde Hans-werner

MPK: E21D 11/22

Značky: šroub, klenutou, hákovou, hlavou

Zhrnutie / Anotácia:

Šroub s hákovou hlavou a závitovým dříkem pro matici je určen ke spojování překrývajících se konců korýtkových profilů výztuže důlních chodeb. Zploštělá hlava šroubu je širší nad přechodem do dříku než nad nosem, přechází do dříku dvěma přechodovými oblastmi se vzájemně odlišným sklonem, které na sebe spojitě navazují, a na dolní straně má rovinnou plochu pro dosednutí na přírubu vyztužovacího profilu.

Otáčivé duté válcové těleso upevněné na hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234001

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tsunoda Kenneth

MPK: F16C 13/00

Značky: upevněné, hřídeli, těleso, duté, otáčivé, válcové

Zhrnutie / Anotácia:

Otáčivé těleso, například hnací kladka, řemenice nebo cívka, sestává z dutého válcového tělesa upevněného ne hřídeli a povlečeného na vnitřní nebo vnější straně vrstvou viskoelastického materiálu, například amorfního polymeru, k níž je připevněn nespojitý dutý válec. Tím se podstatně zmenší hluk při rotaci, zejména při vysokých rychlostech otáčení.

Zařízení pro zpracování tekoucích řídkých i velmi viskózních médií zvláště pro fermentaci mikroorganismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228350

Dátum: 15.09.1986

Autori: Křovák Přemysl, Salvet Miroslav

Značky: fermentaci, tekoucích, zařízení, zvláště, médií, mikroorganismu, viskózních, řídkých, velmi, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro zpracování tekoucích, řídkých i velmi viskózních médií, zvláště pro fermentaci mikroorganismů, jehož součástí je nádoba nebo těleso, z kterého se čerpá, nebo ve kterém se míchá médium a dále prvky pro čerpání nebo míchání tohoto média. Obsahuje svislý, válcový, dutý rotor tvořený pláštěm, dnem, případně víkem, spojený alespoň jedním vstupním otvorem ve dnu rotoru s nádobou, ve které je zpracovávané médium,...

Zařízení k provádění tepelných procesů s endotermickou reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228349

Dátum: 15.09.1986

Autori: Michálek Zdeněk, Wykrent Čestmír, Hanuš Jiří, Kučeřík Oldřich

Značky: zařízení, procesu, tepelných, provádění, reakcí, endotermickou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je regulací množství paliva vstupujícího do výměníku tepla a do rotační pece ovlivňovat stupeň výpalu a snížit tepelnou spotřebu. Tohoto účelu se dosahuje v podstatě tím, že výměník tepla je opatřen na svém horním konci otvory k přivádění spalovacího vzduchu a odvádění odpadních plynů a na svém spodním konci otvory pro přívod spalin z rotační pece a vzduchu z chladiče.

Zařízení pro zchlazování masa po porážce se zvlhčováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 228348

Dátum: 15.09.1986

Autori: Stoklásek Bohumil, Mareček Stanislav

Značky: zchlazování, zařízení, zvlhčováním, porážce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zchlazování masa po porážce se zvlhčováním při teplotách nad bodem mrazu v chlazeném prostoru s mechanizovaným posunem zchlazovaného masa a chladiči s vyústkami směrovanými na nejzmasilejší části zchlazovaných půlek vyznačené tím, že v místě zvlhčování před vstupem do chlazeného prostoru a v chlazeném prostoru jsou ve vzdálenostech odpovídajících době osušení povrchu zchlazovaného masa mezi chladiči s vyústkami (1) pevně uchyceny v...

Pevný závěr s ochrannou atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228347

Dátum: 15.09.1986

Autori: Szop Miroslav, Veselý František

Značky: pevný, závěr, atmosférou, ochrannou

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný závěr s ochrannou atmosférou je určen pro ochranu elektrických zařízení ve výbušném a agresívním prostředí. Slučuje v sobě výhodu jednoduchosti a provozní spolehlivosti pevného závěru s dokonalou ochranou elektrického zařízení před agresívními plyny a parami. Z hlediska funkce je prvořadá ochrana, kterou poskytuje pevný závěr, a aplikace ochranné atmosféry jen doplňuje jeho ochranné vlastnosti. Proto lze připustit krátkodobě i provoz...

Zapojenie obvodu pre jednorázovú indikáciu číslicového údaja pri batériovom napájaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 228346

Dátum: 15.09.1986

Autor: Zámečník Vlastimil

Značky: číslicového, zapojenie, údaja, napájaní, jednorázovú, obvodů, indikáciu, batériovom

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu je určené pre jednorázovú indikáciu číslicového údaja pri batériovom napájaní. Tlačidlo obvodu je pripojené na vstup časovača nábehu napájania, ktorého výstup je spojený so vstupom časovača napájania a so vstupom hradla. Výstup časovača napájania je spojený so vstupom tvarovacieho obvodu a so vstupom hradla, ktorého výstup je spojený so zapínacím vstupom zdroja. Na vstup zdroja je privedené napájacie napätie zo svorky...

Způsob odstraňování fenolů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 228345

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jach Zdeněk, Trytko Otmar, Adamczyk Milan, Javorský Břetislav

Značky: odstraňování, způsob, odpadních, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstraňování fenolů z odpadních vod a je určen zejména pro chemické provozy důlních a hutních koksoven. Surová fenolčpavková voda se přivádí do prvního stupně prací věže, z něhož se po odehnání čpavku a kyselých plynných složek fenolčpavková voda přivádí dále do druhého stupně prací věže, do něhož se nastřikuje alkálie a za přepadem do třetího stupně se do prací věže nastřikuje okyselená tekutina, například spaliny otopných plynů...

Modifikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228344

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mikel Miroslav, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Novotná Alexandra, Fedák Ján, Zemanová Eva, Polievka Milan, Procházka Bohumil, Šubert Jiří

Značky: modifikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia polyolefínov ako modifikátoru, konkrétne ako flegmatizátoru a stabilizátoru pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrozo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu. Vynález je možné využiť pri výrobe alebo aplikácii nadúvadla v chemickom, plastikárskom alebo gumárenskom priemysle.

Pohovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228343

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ortuta Rudolf, Ceľuch Ján

Značky: prípravok, pohovací

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovací prípravok je určený na presné zapolohovanie zvarku pre odoberanie chápadlom priemyselného robota na pracovisku, kde sa realizuje automatické zváranie v chápadle priemyselného robota. Polohovací prípravok má vo vertikálnom smere odpruženú hornč dosku, na spodnej časti ktorej je upevnený polohovací mechanizmus s ustavovacími prizmami a snímač prítomnosti zvarku. Polohovací prípravok je možné použiť na robotizovaných technologických...

Zařízení pro míchání galvanických lázní s ohřevem a chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 228342

Dátum: 15.09.1986

Autor: Neuman Petr

Značky: chlazením, galvanických, ohřevem, míchaní, zařízení, lázni

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku stejnoměrnosti teploty galvanických lázní pomocí intenzivního míchaní s krouživým charakterem pohybu celého objemu lázně. Tento pohyb je vyvoláván míchadlem umístěným v přepážkou odděleném pomocném prostoru pro dloužené galvanické vany tak, že přibližně diagonálně umístěnými otvory v přepážce přečerpává míchadlo pomocným prostorem s chladicím a topným registrem lázeň. Ten to proud strhává ostatní lázeň v operačním...

Zařízení k separaci suspendovaných látek z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228341

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kesler Josef

Značky: zařízení, suspendovaných, separaci, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k separaci suspendovaných látek z vody, které sestává z usazovacích prostorů (3), kalových prostorů (18) a zahušťovacího prostoru (9), přičemž usazovací prostory (3) jsou případně od kalových prostorů (18) odděleny lamelami kalového prostoru (4), usazovací prostory (3) i kalové prostory (18) jsou propojeny s prostorem pod plovoucí filtrační náplní (6) a kalové prostory (18) jsou propojeny se zahušťovacím prostorem (9), opatřeným...

Nožový poistkový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 228340

Dátum: 15.09.1986

Autor: Urda Michal

Značky: nožový, držiak, poistkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrorozvodných sietí, v ktorých môže byť použitý ako súčasť odpojovacích poistiek. Použitím nožového poistkového držiaka sa zjednoduší konštrukcia dvernej odpojovacej poistky elektrického kúrenia železničných vozňov tým sa vyrieši náhrada vysokonapäťových patrón dovážaných zo zahraničia, poistkovými patrónami typu XJ 03 tuzemskej výroby. Podstata nožového poistkového držiaka spočíva v kontaktnej objímke, ktorá má tvar oblúku...

Zapojení rozváděče kapaliny prostorově odlehlých, nezávisle činných spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228339

Dátum: 15.09.1986

Autor: Poláček Bohumil

Značky: kapaliny, nezávisle, odlehlých, činných, spotřebičů, prostorové, rozváděče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení rozváděče, jehož podstata spočívá v tom, že ke každému vstupnímu kanálu rozváděče, do něhož je přiváděna kapalina výtlačnými větvemi z hydrogenerátorů, je přiřazena dvojice výstupních kanálů, kterými je kapalina odváděna prostřednictvím výstupních větví k rozváděčům nezávisle činných spotřebičů. Liché výstupní větve jsou přitom spojeny s rozváděči jedné skupiny nezávisle činných spotřebičů a sudé výstupní větve jsou...