Archív za 1986 rok

Strana 53

Kontaktní snímač tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229569

Dátum: 15.09.1986

Autor: Hein Milan

MPK: G01L 7/16

Značky: snímač, tlaku, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kontaktní snímač tlaku pro měření tlaku na pružných membránách. Píst v kruhové krytce je přitlačen na membránu, změny tlaku pod membránou způsobují změny polohy pístu vůči krytce a celému systému. Tyto změny jsou snímány čidlem polohy pístu, odchylkový signál z čidla je naintegrován integrátorem řídicím servomechanismus síly vracející píst do původní polohy. Řídicí napětí servomechanismu je výstupní napětí kontaktního snímače tlaku.

Způsob měření rozdílu mezi hodnotami téže veličiny ve dvou různých místech prostoru vyplněného tekutinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229568

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: G01N 33/00

Značky: téže, měření, tekutinou, vyplněného, způsobu, zařízení, hodnotami, způsob, veličiny, tohoto, rozdílu, provádění, prostoru, místech, různých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nejrůznějších měřicích přístrojů k měření vlastností tekutiny. Řeší se problém převodu prostorového rozdílu mezi dvěma hodnotami na časový rozdíl po sobě následujících hodnot měřených jediným čidlem a tím odstranění nákladů na dosud používané druhé čidlo i vyloučení chyb způsobovaných rozdílnými vlastnostmi dvou čidel. Řešení spočívá v tom, že tekutina ze dvou různých míst se k jedinému čidlu přivádí fluidickým komutátorem,...

Zařízení pro ukotvení táhla lanek listu tkacího stroje na výstupní páce listového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229567

Dátum: 15.09.1986

Autor: Vajda Andrej

MPK: D03C 9/06

Značky: zařízení, listů, tkacího, lanek, ukotvení, stroje, páce, listového, výstupní, táhla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ukotvení táhla lanek listu tkacího stroje na výstupní páce listového stroje. Vynález je určen zejména pro rychlé a spolehlivé upnutí držáku na výstupní páce protiotočného listového stroje. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává ze třmene navlečeného na výstupní páce a spojeného mezi rameny dvěma cípy, na nichž jsou uloženy fixační členy ve formě dvouramenných pák, jejíž jedno rameno je opřeno o výstupní páku a o...

Pneumatický zákryt okenní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 229566

Dátum: 15.09.1986

Autor: Morávek Petr

MPK: E06B 3/28

Značky: pneumatický, okenní, konstrukce, zákryt

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický zákryt okenní konstrukce, skládající se z fólií umělých hmot, vyznačený tím, že je tvořen soustavou vysoce transparentních fólií (1) hermeticky uchycenou k obvodovému ztužujícímu a těsnicímu žebru (2) z kontinuální hadice fólie předepnuté tahovými silami od vnitřního přetlaku vzduchu.

Zařízení na chlazení vrtáků a současné odstraňování třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229565

Dátum: 15.09.1986

Autor: Bureš Vladimír

MPK: B23Q 11/10

Značky: třísek, současné, odstraňování, zařízení, chlazení, vrtáků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je ochlazování vrtáků a současně odstraňování třísek bez jakéhokoliv nároku na další energii. Využívá se té energie, která je potřebná při obvyklém vrtání. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že na vrták (1) se nasune střední část (5), která se sevře upínací hlavičkou vrtacího stroje na vrták (1). Jakmile dojde k rotaci, nasávají lopatky (3) médium nad lopatkami (3) a spolu s vnější částí (4) usměrňují...

Chladič hnacích agregátů uzavřených motorových kapotáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 229564

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tomáš Josef

MPK: F01P 5/00

Značky: kapotáží, agregátu, uzavřených, motorových, chladič, hnacích

Zhrnutie / Anotácia:

Chladič hnacích agregátů uzavřených motorových kapotáží, vyznačující se tím, že na uzavírací stěnu (5) se vstupním otvorem (10) chladiče (6) je upevněna komora (3) chladiče (6) se sacími otvory (8, 8´).

Způsob spojování a odbočování kabelů lepením polyetylénových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229563

Dátum: 15.09.1986

Autori: Čada Oldřich, Kučera Stanislav

MPK: C09J 3/14

Značky: polyetylénových, způsob, spojek, kabelů, spojování, odbočování, lepením

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování lepením polyethylenových spojek pro spojování a odbočování kabelů s celoplastovým (PE) pláštěm bez předchozí povrchové úpravy lepených materiálů a bez použití priméru, za použití tavného samolepicího lepidla (TSL). Místa spojování lepením jsou znázorněna na obr. č. 1 a obr. č. 2. Na obr. č. 1 je znázorněno odbočování kabelů. Na obr. č. 2 je znázorněno spojování kabelů.

Samospádový skladový regál pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 229562

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pallay Ján

MPK: B65D 85/06, B65G 60/00

Značky: pneumatik, skladový, regál, samospádový

Zhrnutie / Anotácia:

Samospádový skladový regál pneumatik, vyznačený tím, že jeho čelní vstupní strana a výstupní strana je rozdělená na typové sekce (Sl až SN ), seřazené v etážích (E1 až E5) nad sebou, kde každá typová sekce (S1 až SN) je opatřena spádovými skladovými žlaby (1 až 6), jejichž dna jsou tvořena kolejnicemi (10) z tyčového materiálu profilu U opatřenými na vstupní straně snímačem počtu uskladněných pneumatik (16), kde snímač sestává z postranních pák...

Kontejner pro hromadný převoz a skladování pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 229561

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pallay Ján

MPK: B65D 85/06

Značky: skladování, převoz, kontejner, pneumatik, hromadný

Zhrnutie / Anotácia:

Kontejner pro hromadný převoz a skladování pneumatik, vyznačený tím, že sestává z nosného rámu (1), opatřeného pojezdovými koly (6), na kterém je upevněn trubkový koš tvořený ložnými sekcemi sestavenými ze svislých a příčných trubek (2, 3) a ohraničenými rozrážecími klíny (5) připevněnými na horní části trubkového koše, kde na nosném rámu (1), opatřeném maticemi se stabilizačními šrouby (7), je ve středu každé ložné sekce připevněna spádová...

Způsob elektrostatického nanášení práškových plastů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229560

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vrzáček Miroslav, Vala Libor, Alexander Radko

MPK: B05B 5/08

Značky: plastů, provádění, elektrostatického, zařízení, způsobu, práškových, tohoto, způsob, nanášení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení nanášecí účinnosti práškových plastů elektrostatickým způsobem. Jedná se o způsob a zařízení pro elektrostatické nanášení prášků, kde k nabíjení dochází elektrokinetickým způsobem, jehož princip spočívá v tom, že k dosažení vysoké rychlosti proudění v nabíjecí trubici je použit nabíjecí plyn, odsávaný ze směsi prášek - plyn, která vystupuje ze zařízení. K odsávání je použito elektrického účinku proudu rozviřovacího...

Způsob výroby bílkovinného krmného komponentu ze strojní, zejména loužené klihovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229559

Dátum: 15.09.1986

Autori: Slovák Josef, Jašek Antonín, Korýdek Jiří, Kašpar Josef

MPK: A23K 1/10

Značky: výroby, zejména, bílkovinného, komponentu, strojní, krmného, způsob, klihovky, loužené

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zpracování ložené strojní klihovky na bílkovinný krmný komponent. Podstatou vynálezu je současné zpracování ložené strojní klihovky s kafilerními surovinami v běžném kafilerním destruktoru, přičemž přídavek klihovky činí až 30 % hmotnostních bez rušivých vlivů klihovatění na technologické zařízení. Jsou uvedeny rozmezí konkrétních hodnot časů, teplot a podtlaku, při nichž proces probíhá.

Slitina na bázi vanadu pro legování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 229558

Dátum: 15.09.1986

Autori: Čermák Bohumil, Kozelský Petr, Goszyk Bohuslav, Beneš Zdeněk

MPK: C22C 27/02

Značky: vanadu, slitina, legování, bázi, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém legování oceli vanadem, aniž by došlo k současnému překročení přípustného obsahu zbytkového hliníku v hotové oceli. Podstatou vynálezu je, že slitina pro legování oceli obsahuje 60 až 85 % vanadu, 5 až 20 % křemíku, 1 až 8 % hliníku, zbytek tvoří železo v hmotnostních podílech.

Způsob výroby syntetického alumosilikátového aktivního pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229557

Dátum: 15.09.1986

Autori: Morávek Jaroslav, Hančil Jan, Boček Bohumil, Neuvirt Jiří, Klimeš Stanislav

MPK: C09C 1/40, B01J 13/02

Značky: alumosilikátového, způsob, pigmentů, syntetického, aktivního, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Připravuje se suspenze aktivního pigmentu, která nemá gelovitý charakter, lze ji po přidání pojidla použít k nánosu příjmové vrstvy obvyklým natíracím zařízením a při vhodné volbě reakčních složek neobsahuje rozpustné soli. Srážení se provádí směšováním solu SiO2 (5 až 30%) a vodného roztoku hlinité soli (10 až 57 g Al3+/dm3) ve směšovací nádobě za kontrolovaného pH (3,5 až 8), pomocí alkalicky reagující látky a za intenzivního míchaní určeného...

Zapojení měřiče kapacity

Načítavanie...

Číslo patentu: 229556

Dátum: 15.09.1986

Autor: Karlovský Jaroslav

MPK: G01R 27/28, G01R 27/02

Značky: zapojení, kapacity, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení měřiče kapacity, vyznačené tím, že jeden pól měřené kapacity (3) je připojen ke generátoru (1) s trojúhelníkovitým napětím o konstantní amplitudě na výstupu (2), který je přes invertující zesilovač (4) připojen na jeden pól normálové kapacity (5), zatímco zbývající póly obou kapacit (3, 5) jsou připojeny přes převodník (6) proudu na napětí a synchronní detektor (7) k vyhodnocovací jednotce (9), jejíž první výstup (10) je připojen k...

Způsob výroby mřížky vysílací elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229555

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hix Petr, Žižka Slavomír

MPK: H01J 1/46

Značky: způsob, vysílací, výroby, mřížky, elektronky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mřížky vysílací elektronky z vysokotavného kovu, například molybdenu, tantalu nebo ze speciálních vysokotavných materiálů, sestávající z válcové nebo kónusové pracovní části, zhotovené z jednoho kusu materiálu a z rozšířené nosné části také z jednoho kusu materiálu, vyznačený tím, že po mechanickém dohotovení obou částí se pracovní část po pokrytí antiemisní vrstvou podrobí tepelnému zpracování v ochranné atmosféře nebo ve vakuu,...

Zapojení obvodu poruchové signalizace měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229554

Dátum: 15.09.1986

Autor: Šafařík Ivan

MPK: H02H 3/04

Značky: míst, zapojení, signalizace, obvodů, měřicích, poruchové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu poruchové signalizace měřicích míst realizované polovodičovými součástkami, které shrnuje všechny požadavky, které mohou být na takový obvod v průmyslu kladeny. Zapojení je zvláště vhodné k výrobě ve formě hybridního integrovaného obvodu. Uvedeného je dosaženo zapojením, které se obecně skládá z části zpožďovacího obvodu pro zpoždění vstupního signálu k odstranění citlivosti na nežádoucí impulsy, části...

Pneumatický uzávěr drenážní šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229553

Dátum: 15.09.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: E02B 11/00

Značky: pneumatický, uzáver, drenážní, šachty

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický uzávěr drenážní šachty k uzavření potrubí v drenážní šachtě, vhodný zejména pro regulaci spodní vody v drenážní šachtě s odbočkou. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace hladiny podzemní vody a možnosti této využít i pro naplavování luk a to s výhodou nastavením hladin ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohla být využita rostlinami....

Svislý soustruh

Načítavanie...

Číslo patentu: 229552

Dátum: 15.09.1986

Autor: Páter Alois

MPK: B23B 3/10

Značky: svislý, soustruh

Zhrnutie / Anotácia:

Svislý soustruh je podle vynálezu charakteristický tím, že jeho stojan a stůl pro otočnou upínací desku jsou spolu navzájem spojeny bočně prostřednictvím přírubové konzoly tak, že osa otočné upínací desky je předsunuta jak vůči svislému vedení křížového suportu na stojanu a tedy i před svislou rovinu příčného ramene nosného tímto křížovým suportem, tak i před boční stěnu stojanu. Křížový suport je pohyblivý vertikálně na vedeních stojanu,...

Toaletní mýdlo s kombinovaným účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229551

Dátum: 15.09.1986

Autori: Severa Jan, Čmolík Jiří, Šilha Vladimír

MPK: C11D 9/04

Značky: účinkem, kombinovaným, toaletní, mýdlo

Zhrnutie / Anotácia:

Toaletní mýdlo s kombinovaným, zejména detoxikačním, dezaktivačním a dezinfekčním účinkem, které obsahuje 76 až 78 % mastných kyselin, 0,1 až 1,0 % benzylbenzoátu, 0,5 až 5,0 % sodné soli kyseliny ethylendiaminotetraoctové a 0,5 až 5,0 % komplexního fosfátu, s výhodou hexametafosfátu sodného a nejvýše 0,08 % volných alkálií.

Způsob štěpení trans-dl-1-n-propyl-6-oxodekahydrochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234050

Dátum: 15.09.1986

Autori: Schaus John Mehnert, Booher Richard Nolan

MPK: C07D 215/20

Značky: způsob, trans-dl-1-n-propyl-6-oxodekahydrochinolinu, štěpení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob štěpení trans-dl-1-n-propyl-6-oxodekahydrochinolinu na příslušné optické isomery a jejich adiční soli s kyselinami, vyznačující se tím, že se roztok recemátu uvede do styku s roztokem obsahujícím nejméně 0,5 ekvivalentu opticky aktivní di-p-toluoylvinné kyseliny, vzniká sůl opticky aktivního isomeru trans-1-n-propyl-5-oxo-dekahydrochinolinu s opticky aktivní di-p-toluoylvinnou kyselinou se oddělí, působí se na ni bází, opticky aktivní...

Způsob konverze syntézního plynu na etherový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234049

Dátum: 15.09.1986

Autori: Chang Dayton, Bell Weldon Kay

MPK: C07C 41/01, B01J 23/76

Značky: produkt, způsob, etherový, syntézního, konverze, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob konverze syntézního plynu na etherový produkt, vyznačující se tím, že se syntézní plyn s molárním poměrem H2/CO v rozmezí od 0,4 do 3 a voda, v množství potřebném pro kompenzaci případného nedostatku vodíku v syntézním plynu, uvádí do styku při teplotě 250 až 400 °C a za tlaku 5 000 až 15 000 kPa s katalytickým systémem, který obsahuje společně vysrážené složky zahrnující složku mědi, složku zinku a složku hliníku v množstvích...

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234048

Dátum: 15.09.1986

Autori: Archibald John Leheup, Ward Terrence James

MPK: C07D 211/58, A61K 31/445

Značky: výroby, piperidinů, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde obecné symboly mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Sloučeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu, se vyznačují psychotropní účinností a mohou být použity jako antidepresanty. Jsou specifickými inhibitory příjmu 5-hydroxytryptaminu a mohou proto být vhodné pro terapeutické použití, kde takováto farmakologická specifičnost je žádoucí.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234047

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ward Terence James, Archibald John Leheup

MPK: A61K 31/445, C07D 211/58

Značky: způsob, piperidinů, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde obecné symboly mají význam uvedený v bodě 1 předmětu vynálezu. Sloučeniny vyrobené způsobem podle vynálezu se vyznačují psychotropní účinností a mohou být použity jako antidepresanty. Jsou specifickými inhibitory příjmu 5hydroxytryptaminu a mohou být proto vhodné pro therapeutické použití, kde takováto farmakologická specifičnost je žádoucí.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234046

Dátum: 15.09.1986

Autori: Archibald John Leheup, Ward Terence James

Značky: výroby, způsob, derivátů, piperidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I, kde Ar znamená kruhový zbytek obecného vzorce Ia, kde Q znamená kyslík, síru, skupinu -CR7=CR8-, -N-CR8- nebo -N=N-, a význam substituentů R4, R5, R6, R7 a R8 je uveden v opisné části. R znamená popřípadě substituovaný arylový nebo heteroarylový nebo cykloalkylový zbytek s 5 až 7 atomy uhlíku, přičemž heteroarylový zbytek obsahuje jako heteroatom kyslík, dusík nebo síru, každý ze symbolů R1,...

Lis pro výrobu výlisků, zejména kuliček a podobných výrobků z drátových odstřižků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234045

Dátum: 15.09.1986

Autor: Leopold Wilhelm

MPK: B30B 15/28

Značky: kuliček, odstřižků, drátových, podobných, výrobků, zejména, výrobu, výlisků

Zhrnutie / Anotácia:

Lis pro výrobu výlisků, zejména kuliček a podobných výrobků a drátových odstřižků. Vynález se týká technologie tváření kovů při hromadné výrobě. Vynálezem se v největší míře vyloučí poškození částí nástrojů nebo podavače drátových odstřižků v případech, kdy podavač nedopravil žádný nebo příliš krátký odstřižek mezi lisovnici a lisovník. Podstata vynálezu spočívá v tom, že lisovníku je přiřazen tlumič pro odpružení ve směru lisování, který se...

Způsob přípravy nových 1- (4-arylcyklohexyl)piperidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234044

Dátum: 15.09.1986

Autori: Stokbroekx Raymond, Willems Joannes, Luyckx Marcel

MPK: C07D 235/04, C07D 221/20, C07D 211/06...

Značky: 4-arylcyklohexyl)piperidinových, derivátů, nových, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových 1-(4-arylcykohexyl)piperidinových derivátů obecného vzorce I kde znamená R atom vodíku nebo metylovou skupinu, A dvouvaznou skupinu obecného vzorce a nebo dvouvaznou skupinu obecného vzorce b kde znamená Ar2 fenylovou skupinu nebo 4-fluorfenylovou skupinu a význam dalších substituentů Ar1, R1 a R4 je uveden v opisné části spočívající v tom, že se na atomu dusíku alkyluje substituovaný piperidin obecného vzorce III, kde R...

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234043

Dátum: 15.09.1986

Autori: Archibald John Leheup, Ward Terence James

MPK: A61K 31/445, C07D 211/58

Značky: způsob, piperidinů, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde přerušovaná čára znamená případnou vazbu, Ar znamená kruhový zbytek obecného vzorce Ia, kde Q znamená kyslík, síru, skupinu -CR7=CR8- nebo -N=CR8- nebo -N=N-, a význam dalších substituentů R4, R5, R6, R7 a R8 je uveden v opisné části, symboly R1, R2, R3 a R9 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n znamená 0 nebo 1, X znamená kyslík =O, síru =S nebo iminoskupinu =NH,...

Katalytický systém pro použití při konverzi syntézního plynu na etherový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234042

Dátum: 15.09.1986

Autori: Chang Clarence Dayton, Bell Weldon Kay

MPK: C07C 41/01, B01J 23/76

Značky: systém, konverzí, použití, etherový, plynů, syntézního, katalytický, produkt

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém pro použití při konverzi syntézního plynu na etherový produkt, který obsahuje společně vysrážené složky zahrnující složku mědi, složku zinku a složku hliníku v množstvích odpovídajících atomárnímu poměru Al/(Cu+Zn) v rozmezí od 0,1 do 2,0, přičemž atomární poměr Cu/Zn je v rozmezí od 0,2 do 5,0, který dále obsahuje 5 až 95 % hmotnostních, vztaženo na celý katalytický systém, kyselé dehydratační složky zvolené ze souboru...

Způsob výroby 2,3-dihydro-1,4-dithiinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234041

Dátum: 15.09.1986

Autori: Lennox Duncan, Tsai Allan, Brewer Arthur

MPK: C07D 339/08

Značky: způsob, 2,3-dihydro-1,4-dithiinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,3-dihydro-1,4-dithiinů obecného vzorce I kde R1 a R2 znamenají oba vodík nebo stejné nebo různé alkylové skupiny o 1 až 6 atomech uhlíku nebo společně znamenají kruh o 3 nebo 4 metylenových skupinách a R3 a R4 znamenají oba vodík nebo stejné nebo různé alkylové skupiny o 1 až 10 atomech uhlíku, přičemž tyto alkylové skupiny jsou samy popřípadě substituovány 1 nebo 2 alkoxyskupinami o 1 až 3 atomech uhlíku, vyznačující se tím, že...

Spřahovací zařízení, zejména pro textilní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 234040

Dátum: 15.09.1986

Autor: Speich Francisco

MPK: D03C 1/10

Značky: zejména, textilní, stroj, spřahovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Spřahovací zařízení, zejména pro textilní stroj s ojnicí, která je přes výstředníkový kroužek uložena na hnacím hřídeli, přičemž ve výstředníkovém kroužku je umístěn radiálně vedený spřahovací klín, pro který je upraven řadicí člen, a pro spřahovací klín jsou upravena spřahovací vybrání, spojená s hnacím hřídelem, a dále spřahovací vybrání, spojená s ojnicí, jakož i řídicí křivky pro spřahovací klín, vyznačující se tím, že ve výstředníkovém...

Dvojitý podbíjecí agregát pro podbíječku koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234039

Dátum: 15.09.1986

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: agregát, podbíječku, koleje, dvojitý, podbíjecí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit dvojitý podbíjecí agregát se zvláště jednoduchou, robustní a zejména v podélném směru stroje na prostor nenáročnou konstrukcí, přičemž kromě úspor materiálu a hmoty stroje se má dosáhnout i podstatně snížených nákladů při práci stroje a na jeho údržbu. Podstata řešení spočívá v tom, že vždy dvě dvojice rozpěrných podbíjecích nástrojů, které jsou uspořádány zrcadlově souměrně k podélné svislé rovině kolejnice, jsou...

Zařízení pro třídení a přípravu potáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234038

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kűpper Wilhelm

MPK: D01H 9/18

Značky: třídění, zařízení, přípravu, potáčů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na třídění a přípravu potáčů je opatřeno ústrojím pro vyhledávání, odtahování a zkracování konce příze u potáčů. Slouží například pro zásobování soukacího stroje předlohovými cívkami, jejichž konec příze je již připraven k přesoukání. Podle vynálezu obsahuje toto zařízení vratné ústrojí (48) pro zpětné vedení vytříděných potáčů (5b) do předřazeného ústrojí (6) pro ojednocování potáčů. Pro zamezení neužitečného obíhání většího počtu...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin a způsob přípravy jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234037

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mezei Tibor, Sokorai Ágnes, Vigh Zoltán, Budai Zoltán, Kis-tamás Attila, Lay Aranka

MPK: C07C 119/00, A01N 33/00

Značky: regulaci, složky, způsob, účinné, růstu, prostředek, rostlin, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku 0,001 až 95 % hmotnostních racemického produktu a/nebo opticky aktivní sloučeniny obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu obsahující 1 až 12 atomů uhlíku, alkenylovou skupinu obsahující 2 až 4 atomy uhlíku nebo fenyl(C1-4 alkylovou) skupinu, která je případně substituována na fenylovém kruhu atomem halogenu.

Způsob nahrazování první prázdné cívky s pásovým materiálem druhou novou cívkou a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234036

Dátum: 15.09.1986

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: B65H 19/08

Značky: pásovým, cívkou, materiálem, zařízení, prázdné, provádění, novou, způsob, nahrazování, první, cívky, druhou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení k nahrazování první prázdné cívky (4) pásu druhou novou cívkou (5), kde pásy (6, 7) odvíjené z obou cívek (4, 5) leží nad sebou a jsou částečně proříznuty, čímž se na nich vytvoří koincidující čáry perforací nebo zeslabení. Pás (6) z prázdné cívky (4) se pak přetrhne podél čáry dílčího řezu a zbývající úsek tohoto pásu (6) z prázdné cívky (4) se spojí s druhým pásem (7), jehož úsek ležící za společnou čárou řezu se pak odřízne...

Dýchací přístroj s uzavřeným okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234034

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pasternack Adalbert, Matthieszen Hans, Winkler Jörg, Gross Parin, Warncke Ernst

MPK: A61M 16/00

Značky: prístroj, dýchací, okruhem, uzavřeným

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívodní potrubí kyslíku je přes redukční ventil 11 propojeno s přepojovacím ventilem 17, který je přes druhé regulační zařízení 23 propojen s druhým čidlem 21 kyslíku v dýchacím vaku 2, přičemž přepojovací ventil 17 je dále v první průtokové cestě přes elektomagnetický ventil 18, propojený přes první regulační zařízení 22 s prvním čidlem 20 kyslíku v dýchacím vaku 2, propojen potrubím 24 s dýchacím vakem 2 a...

Zařízení pro rozvádění tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 234033

Dátum: 15.09.1986

Autori: Schaar Lothar, Schneider Wilhelm, Monden Norbert, Seidel Hans-georg, Hermening Helmut

MPK: C03B 9/38

Značky: rozvádění, zařízení, media, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Problém je řešen tím, že segment dělené sklářské formy je opatřen rovnou hladkou plochou, do níž jsou vyústěny chladicí kanály segmentu formy. Touto rovnou hladkou plochou dosedá segment formy na odpovídající rovnou hladkou plochu ústrojí pro přívod chladicího média. Výstupní otvory přívodních kanálů jsou umístěny proti vstupním otvorům chladicích kanálů. Vzájemné spojení přívodních a chladicích kanálů vznikne prostým usazením segmentu formy....

Podtlakový rozdělovač secího stroje pro jednosemenný výsev

Načítavanie...

Číslo patentu: 234032

Dátum: 15.09.1986

Autor: Maury Jean-pierre

MPK: A01C 7/04

Značky: rozdělovač, podtlakový, secího, jednosemenný, stroje, výsev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podtlakového rozdělovače secího stroje pro jednosemenný výsev, zahrnujícího perforovaný kotouč otáčející se ve skříni opatřen dvěma oddělovacími deskami, umístěnými těsně u sebe a kloubově připojenými ke skříni pomocí osy. Oddělovací desky jsou opatřeny každá výstupky střídavě rozmístěnými na jejich okrajích, sledujících dráhu otvorů kotouče po obou jejích stranách. Vzájemná úhlová poloha obou oddělovacíh desek je seřiditelná...

Způsob katalického zpracování surového plynu vyrobeného částečnou oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 234031

Dátum: 15.09.1986

Autori: Firnhaber Bernard, Ziegan Gotthard

MPK: C10K 3/02

Značky: oxidací, vyrobeného, surového, částečnou, způsob, plynů, zpracování, katalického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytického zpracování surového plynu, vyrobeného částečnou oxidací uhlíkatého materiálu, při kterém se surový plyn zbavený prachových nečistot a ochlazený na teplotu 70 až 250 °C před dalším zpracováním vede přes katalyzátor, který obsahuje jako aktivní složku 2 až 65 hmotnostních % železa ve formě sirníku. Tímto zpracováním, které probíhá s výhodou při teplotě 90 až 200 °C a tlaku 0,2 až 6 MPa, se přemění S02 obsažený v surovém plynu...

Způsob přípravy práškového oxidu křemičitého a křemičitanu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234030

Dátum: 15.09.1986

Autor: Richard Christians

MPK: C01B 33/193, C01B 33/20, C01B 33/12...

Značky: práškového, oxidů, křemičitého, křemičitanu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy práškového oxidu křemičitého a křemičitanu kovu, jehož podstata spočívá v tom, že se k vodnému roztoku křemičitanu alkalického kovu, případně obsahujícímu rozpustnou sůl kovu, přidá polární organická kapalina mísitelná s vodou, načež se ke vzniklé suspenzi přidá kyselina a suspendovaný podíl se oddělí.

Posukovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 234029

Dátum: 15.09.1986

Autor: Egerer Josef

MPK: D01H 5/02

Značky: hlava, posukovací

Zhrnutie / Anotácia:

Posukovací hlava posukovacího ústrojí s obíhajícími hřebeny, které se v pracovních oblastech pohybují v jedné rovině po obou stranách zpracovávaného textilního rouna. Podélné okraje horních a dolních hřebenů (1) leží jednak v pohyblivém magnetickém poli lineárního motoru (14), tvořícího pohon hřebenů (1) posukovaným materiálem v podélném směru, a jednak v pohyblivém magnetickém poli lineárního motoru (15), určeného pro zpětný pohyb hřebenů (1)....