Archív za 1986 rok

Strana 52

Dělené potrubní koleno

Načítavanie...

Číslo patentu: 229809

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vyklický Miloslav, Mikoláš Dušan, Vocel Milan

MPK: B65G 53/52

Značky: dělené, potrubní, koleno

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubní koleno pro dopravu erozivních médií s čelnými přírubami s otvory a těsněním, vyznačené tím, že je děleno v podélné rovině a opatřeno podélnými přírubami (2) s otvory (7) a těsněním (10), přičemž v děleném kolenu je vložen nejméně jeden otěruvzdorný segment (4).

Způsob a zařízení pro měření rozměrů průřezu, zejména ucpávkových provazců

Načítavanie...

Číslo patentu: 229808

Dátum: 15.09.1986

Autori: Marek Jiří, Fiala Jiří, Čížek Jan

MPK: G01B 5/10

Značky: zařízení, způsob, provazců, ucpávkových, měření, průřezu, zejména, rozměrů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření rozměrů průřezu zejména ucpávkových provazců umístěných mezi alespoň jednou dvojicí opěrných a měřicích čidel tak, že jejich dotyk je přímkový, vyznačující se tím, že měřený předmět se napíná volitelnou avšak během měřeni konstantní silou.

Dvouplášťová vegetační nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 229807

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zelený František, Zelená Eva

MPK: A01G 9/02

Značky: nádoba, dvouplášťová, vegetační

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouplášťová vegetační nádoba, sestávající z vegetační nádoby, misky a pláště, vyznačující se tím, že do pláště (2) je ze shora zasunutá vegetační nádoba (1) jejíž dno je opatřeno otvory (6) a je od něho oddělena vytvořenými průduchy (4) a na ně navazujícím volným prostorem mezipláště (5), přičemž pod dnem vegetační nádoby (1) je ve spodní části pláště (2) upraven otvor (8) pro odkapovou misku (3) .

Víceúčelová stavební hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 229806

Dátum: 15.09.1986

Autori: Chládek Milan, Koutský Rudolf

MPK: C04B 13/00

Značky: hmota, stavební, víceúčelová

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelová stavební hmota, vyznačená tím, že sestává ze 100 hmotnostních dílů anorganického hydratačního pojiva, 0,002 až 15 hmotnostních dílů sušiny plastifikační přísady obsahující NH2 skupiny, 0,001 až 10 hmotnostních dílů močoviny, 0,001 až 10 hmotnostních dílů retenční přísady, obsahující volné OH skupiny a 10 až 200 hmotnostních dílů vody.

Rozběhová hydraulická spojka s volnoběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229805

Dátum: 15.09.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: F16D 33/04

Značky: volnoběhem, rozbehová, spojka, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhová hydraulická spojka s volnoběhem, s výsuvnými lopatkami lopatkového kola souběžnými s lopatkami protilehlého lopatkového kola, vyznačující se tím, že výsuvné lopatky (23), uložené ve výplni (22), jsou spojeny s nosným kroužkem (3) a propojeny hřídelem (6) s vnitřní osou (24), nebo jsou výsuvné lopatky (23) spojeny přímo s hřídelem (6), opatřeným pružinou (8) a ve výplni (22) je uložen odstředivý regulátor (20), přičemž výsuvné lopatky...

Ruční vrtačka se středicím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 229804

Dátum: 15.09.1986

Autor: Jagoš František

MPK: B23B 45/14

Značky: ruční, vŕtačka, středicím, zařízením

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční vrtačka se středicím zařízením, majícím vodicí člen pro vrtačku, s nímž je v pohyblivém záběru opěrný člen, zakončený u konce vrtáku opěrnou základnou, kolmou na podélnou osu vrtačky, vyznačená tím, že opěrný člen (8) a opěrná základna (9) jsou vytvořeny jako nedílná jednotka jejich vzájemná poloha je ustálena v úhlu 90 °.

Kapalná směs pro opravu překlepů strojopisného textu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229803

Dátum: 15.09.1986

Autori: Virt Jaromír, Souček Viktor, Kuchaříková Irena, Mačka Miroslav

MPK: C09D 9/00

Značky: strojopisného, směs, kapalná, textů, opravu, překlepů

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalná směs pro opravu překlepů strojopisného textu na bázi anorganických pigmentů, polymerů nebo kopolymerů esterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové a rozpouštědla na bázi esterů kyseliny octové s alkoholy o počtu atomů uhlíku 1 až 6, nebo směsi těchto esterů s alifatickými ketony o počtu atomů uhlíku 3 až 4, trichlóretylénem a tetrachlóretylénem nebo chloroformem, vyznačující se tím, že obsahuje 15 až 40 % hmotnostních polymerů nebo...

Způsob zpracování odpadních kyselin s obsahem molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229802

Dátum: 15.09.1986

Autori: Růžička Karel, Jiráková Stanislava, Rychnová Alena

MPK: C05D 9/02, C05C 1/00

Značky: odpadních, obsahem, zpracování, molybdenu, kyselin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování odpadních kyselin s obsahem molybdenu, kyseliny dusičné a sírové z vyluhovacích procesů v elektrotechnickém průmyslu, vhodných zejména pro přípravu hnojiv, neutralizací plynným čpavkem a/nebo čpavkovou vodou vyznačující se tím, že se na odpadní kyseliny samotné nebo po jejich smíchání s dusíkatými nebo vícesložkovými hnojivy dusíkato-fosforečnými, fosforečno-draselnými nebo dusíkato-fosforečno-draselnými působí za stálého...

Vřazený pneumatický uzávěr pro drenážní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229801

Dátum: 15.09.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: F16K 7/17

Značky: vřazený, systémy, pneumatický, drenážní, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Vřazený pneumatický uzávěr pro bezšachtové drenážní systémy, zvláště vhodný pro regulování hladiny podzemní vody při větších spádech. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace odtékající podzemní vody zvláště v době sucha, a to s výhodou nastavením hladin podzemní vody ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohla být využita rostlinami jako spodní...

Průchodka induktoru pro vysokofrekvenční pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229600

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mrázek Dušan, Štencl Stanislav

MPK: H05B 6/10, H05B 6/36

Značky: induktoru, pásmovou, vysokofrekvenční, tavbu, průchodka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti induktoru, zjednodušení a urychlení jeho montáže při dosažení vysoké těsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne průchodkou induktoru, která je tvořena tělesem průchodky, opatřeným těsnicí plochou lícovanou na přírubu pracovní komory. Vnitřní prostor tělesa průchodky je vyplněn izolační vložkou s osovým dorazem, vzájemně utěsněnou s tělesem průchodky a opatřenou otvory. V otvorech jsou hermeticky uloženy přívody...

Článek housenicového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229599

Dátum: 15.09.1986

Autor: Mour Ladislav

MPK: B62D 55/26

Značky: housenicového, článek, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká článku housenicového pásu pro housenicové podvozky, například u dobývací techniky v povrchových dolech a řeší složenou výztuhu tohoto článku, umožňující snížit namáhání svarových spojení výztuh se středním dílem článku. Článek je sestaven ze středního dílu, dna a dvou symetricky rozložených výztuh, z nichž každá je tvořena alespoň dvěma díly s nestejnými tloušťkami stěny. Díly jsou sestaveny a vzájemně spojeny za sebou podle...

Zapojení obvodu pro připojení odporového snímače teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229598

Dátum: 15.09.1986

Autor: Martínek Radislav

MPK: G01K 7/20

Značky: snímače, obvodů, zapojení, odporového, teploty, připojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření teploty převáděné přes odporový snímač na elektrický napěťový signál. Obvod je vytvořen ze zdroje napětí, ke kterému je připojen srážecí odpor, za nímž jsou připojeny dvě paralelní větve s řádově rozlišnými hodnotami odporů. Ve větvi s nízkým odporem je zapojen odporový snímač teploty v sérii s odporem, s nímž má pro začátek rozsahu stejnou hodnotu. V druhé větvi jsou dva můstkové odpory vysoké hodnoty doplněné...

Generátor deformací harmonické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229597

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hrnčíř Zbyněk, Stehno Václav, Vicena Jiří

MPK: F16H 57/12

Značky: převodovky, deformací, generátor, harmonické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátoru deformací harmonické převodovky, jenž je uložen na hnacím hřídeli a při svém otáčení deformuje pružné ozubené kolo, jež se tak v jistých pásmech dostává do záběru s tuhým ozubeným kolem. Od pružného ozubeného kola je odvozeno otáčení hnaného hřídele. Pásma záběru se při otáčení generátoru deformací přemísťují a během jedné otáčky se v záběru vystřídá postupně celé ozubení. Účelem vynálezu je zlepšení přesnosti záběru...

Zapojení kalibračního zdroje amplitudově modulovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229596

Dátum: 15.09.1986

Autor: Horský Jiří

MPK: H03L 5/00

Značky: kalibračního, signálu, zapojení, amplitudové, zdroje, modulovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro kalibrační zdroj amplitudově modulovaného signálu s volitelnou hloubkou modulace pro kontrolu měřičů amplitudové modulace. Vliv nestability stejnosměrného referenčního zdroje na hloubku modulace je podstatně potlačen tím, že stejnosměrné napětí do sumátoru je přiváděno dvěma cestami, jednak přímo a jednak přes stejnosměrný dělič a klíčovač.

Opěrný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 229595

Dátum: 15.09.1986

Autori: Michenka Miloslav, Bolek Pavel

MPK: B21B 45/04

Značky: opěrný, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o konstrukci opěrných válců umístěných v mechanickém čisticím stroji, který je určen k mechanickému odstraňování okují a nečistot z povrchu zpracovávaných pásů nebo plechů. Opěrný válec má na obou svých vnějších koncích vyměnitelné kroužky, pevně spojené s tělem pracovního válce a mající stejné vnější rozměry.

Izolační hmota pro izolování členitých ocelových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229594

Dátum: 15.09.1986

Autori: Říha Jiří, Radomil Milan, Boubela Lubomír, Davidová Helena

MPK: C23F 13/00

Značky: oceľových, izolování, hmota, členitých, izolační, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolační hmoty pro izolování členitých ocelových povrchů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze 7,5 až 60,0 % hmotnostních ataktického polypropylenu, z 2,5 až 20,0 % hmotnostních polyetylénu, z 15,0 až 45,0 % hmotnostních přírodního kaučuku, z 5,0 až 45,0 % hmotnostních butadienstyrenového kaučuku a z až 80,0 % hmotnostních aromatických, alifatických rozpouštědel nebo jejich směsí. Izolační hmoty podle vynálezu lze...

Statický měnič kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229593

Dátum: 15.09.1986

Autori: Máca Zdeněk, Dostál Zdeněk, Caha Jaromír

MPK: H02M 5/443

Značky: měnič, staticky, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického měniče kmitočtu se společnou komutací tyristorů mostu střídače. Účelem vynálezu je zjednodušení zapojení komutačního obvodu statického měniče kmitočtu, které vede k nižším nárokům na počet a dynamické parametry potřebných polovodičových prvků při současném docílení vyšší účinnosti a spolehlivosti provozu. Uvedeného účelu se dosáhne vhodným uspořádáním aktivních a pasivních prvků komutačního obvodu statického měniče...

Zařízení pro stahování kruhových provalků a trub z trnových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229592

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mrůzek Pavel, Šlachta Zdeněk

MPK: B21B 25/00

Značky: tyčí, zařízení, trnových, stahování, kruhových, provalků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stahování kruhových provalků a trub z trnových tyčí děrovacích a hladicích strojů stěračem, vyznačený tím, že sestává ze stěrací desky (4), která je opatřena zářezem (5) ve tvaru V, jehož jedna hrana (30) je konkávně a protilehlá hrana (31) konvexně vytvarována a stěrací deska (4) je s radiální vůlí (45) uložena ve výřezu (3) jha (2) ramena (1) stěrače, které je otočně uspořádáno okolo čepu (8) dutého stojanu (9) uloženého otočně...

Kontaktní rozdělovač pro řízení elektricky ovládaných spouštěcích a pojišťovacích ventilů lodních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229591

Dátum: 15.09.1986

Autor: Macek Jan

MPK: F16K 31/02

Značky: ovládaných, kontaktní, rozdělovač, elektricky, pojišťovacích, řízení, ventilu, spouštěcích, motorů, lodních

Zhrnutie / Anotácia:

Proti čelní stěně rozvodového kotouče, upevněného na jednom konci rozvodového hřídele, do níž je vsazena výseč z vodivého materiálu, oddělená od rozvodového kotouče izolační vrstvou, je umístěna deska rozdělovače. Ve středu desky je kontakt spojený se zdrojem elektrického proudu a po jejím obvodu jsou kontakty spojené s ovládacími elektromagnety spouštěcích ventilů. Deska rozdělovače je upevněna na hřídeli, na jehož druhém konci je píst,...

Závěs ke zvedacímu zařízení pro manipulaci s tyčovitými břemeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229590

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jaroslav Pražan, Novák Jan

MPK: B66C 1/26

Značky: břemeny, tyčovitými, závěs, zvedacímu, manipulaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je závěs ke zvedacímu zařízení pro manipulaci s tyčovitými břemeny, jejichž příčný průřez se směrem k těžišti břemene zužuje. Otvor rámu závěsu (1) se vysunutím upínacího trnu (6) zmenší, a tím se uchytí břemeno (II) v místě jeho zúženého příčného řezu, dá se vztyčit z vodorovné polohy, přemístit a opět uvolnit. Upínací trn (6) je uložen v pouzdru (3), které lze pomocí západky (4) spojit s nábojem (2) a tím zajistit polohu trnu (6)...

Předtopeniště pro spalování dřeva a dřevního odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229589

Dátum: 15.09.1986

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 1/00

Značky: dřevního, předtopeniště, spalování, dřeva, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Předtopeniště pro spalování dřeva a dřevního odpadu slouží jako přídavné zařízení na spalování dřevního odpadu. Předtopeniště je tvořeno spalovací komorou s horním víkem, ve kterém je umístěn spalovací prstenec, na němž je usazena násypka. Zadní část spalovací komory je opatřena tryskou. Palivo z násypky se spaluje ve spalovací komoře, přičemž regulace výkonu se provádí dusivkou a regulátorem primárního vzduchu. Sekundární vzduch je přiváděn...

Kopírovací zařízení na výrobu rotačních vačkových drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229588

Dátum: 15.09.1986

Autor: Bernátek Oldřich

MPK: D04B 27/26, D04B 39/06

Značky: drážek, vačkových, zařízení, výrobu, kopírovací, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační nástroj kopírovacího zařízení musí konat totožný pohyb jako kolénko kladecí jehly. Na kopírovací palec zasunutý v drážce kopírovací vačky najede její křivka a vychýlí palec pevně spojený s jezdcem. Ten přes křižák a soustavu rovnoběžných ramen mění přímý pohyb na pohyb výkyvný hlavního ramene s rotačními nástroji. Poloměr (Q) výkyvného ramene se rovná osové vzdálenosti kolénka kladecí jehly a osy jejího otáčení.

Zařízení k třídění a odběru zkušebních vzorků a konců vývalků za letmými nůžkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229587

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hucl Vladimír, Reichl Josef, Floriánová Stanislava

MPK: B23D 33/00

Značky: zkušebních, letmými, třídění, zařízení, nůžkami, vzorků, konců, vývalků, odběru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno jak k odbavování odpadových odstřižků, tak i odebírání a třídění zkušebních vzorků z materiálu, například tyčí, bloků apod., stříhaného letmými nůžkami za pohybu. Zajištění tohoto požadavku se dosáhne tím, že ve dně šikmého skluzu, uspořádaného pod letmými nůžkami, je vytvořen propad, opatřený výklopnou uzavírací deskou, jehož, přední okraj je vzdálen od odrazové desky ve směru dopravovaného materiálu o míru x...

Regulátor teploty s bezpřekmitovým náběhem na žádanou hodnotu a vysokou přesností regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 229586

Dátum: 15.09.1986

Autor: Jílek Jiří

MPK: G05D 23/19

Značky: teploty, náběhem, bezpřekmitovým, presnosti, regulace, vysokou, hodnotu, regulátor, zadanou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátoru teploty s bezpřekmitovým náběhem na žádanou hodnotu s vysokou přesností regulace. Podstatou vynálezu je to, že za zesilovač odchylky jsou zařazeny obvody pro omezení maximální a minimální hodnoty signálu, obvod pro doplňkovou změnu zesí1ení signálu a obvod pro přeměnu řídicího napěťového signálu na proudový signál, přičemž před řídicím vinutím transduktoru je zařazen ochranný obvod. Pec je dále vybavena dalším...

Způsob spouštění spřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229585

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kutlvašr Jiří, Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří, Tyl Miloslav

MPK: D01H 15/02, D01H 1/12

Značky: provádění, stroje, spouštění, zařízení, způsobu, způsob, spřádacího, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém značné spotřeby energie při spouštění stroje a jeho rozbíhání do produkčního stavu a tím i dimense některých doprovodných zařízení na spřádacím stroji. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spřádací stroj je opatřen centrální ovládací elektronickou jednotkou, na kterou jsou jednotlivé spřádací jednotky napojeny, a které jsou touto centrální ovládací elektronickou jednotkou uváděny postupně jedna po druhé do chodu s takovým...

Posúvacie a indexovacie zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 229584

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sudora Rudolf, Pecka Juraj

MPK: B66F 9/12

Značky: posúvacie, paliet, indexovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvacie a indexovacie zariadenie paliet je určené na posúvanie paliet o presne stanovenú vzdialenosť a súčasne aj jej indexovanie v tejto polohe. Posúvacie a indexovacie zariadenie pozostáva z nosnej dosky, na ktorej je uložené vedenie a ovládací valec, ktorého podstatou je, že v horizontálnom vedení je uložené teleso spojené s piestnicou ovládacieho valca. V telese je výkyvne uložený odpružený posúvač a kladka korešpondujúca s odpruženým...

Měnitelný odpor malých rozměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229583

Dátum: 15.09.1986

Autori: Činčalová Zdena, Kohout Bohuslav, Kaplanová Anna, Vařeka Josef, Klement Pavel

MPK: H01C 10/34

Značky: malých, rozměrů, měnitelný, odpor

Zhrnutie / Anotácia:

Měnitelný odpor malých rozměrů, jehož nosnou část tvoří držák z umělé hmoty, opatřený drážkami s volně založenými kontaktními pery, jejichž doteky s odporovou deskou jsou při kompletaci zajištěny pružností jednotlivých dílů. Je vypuštěn doraz a nahrazen třecí spojkou, která zabraňuje poškození výrobku v krajních polohách. Pro požadavek vyšší klimatické odolnosti může se hřídel zhotovit z kovu a opatřit buď klasickým dorazem, nebo třecí spojkou.

Stíněná referentní elektroda pro anodickou ochranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229582

Dátum: 15.09.1986

Autori: Novák Pavel, Mokrá Miluše, Bystrianský Jaroslav, Bartel Vlastimil, Podval Jaroslav, Payer Vladimír, Veselá Ludmila

MPK: C23F 13/00

Značky: anodickou, elektroda, stíněná, referentní, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stíněné referentní elektrody pro anodickou ochranu kovových konstrukcí. Stíněná referentní elektroda pro anodickou ochranu je tvořena kovovou elektrodou (1) opatřenou stínicím košem (3) ze stejného materiálu jako chráněná konstrukce, v němž je kovová elektroda (1) upevněna elektricky nevodivou vložkou (2) a stínicí koš (3) je opatřen podélným otvorem (7) orientovaným tak, že podélný otvor je odvrácen od katody i od stěny...

Kaliaci olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 229581

Dátum: 15.09.1986

Autori: Szücs Ladislav, Kekeňák Ján, Bezák Anton

MPK: C21D 1/58

Značky: kaliaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na kaliaci olej pre kalenie ocelí v horúcom kúpeli, t. j. pre termálne a izotermické kalenie. Kaliaci olej pozostáva zo základného oleja ropného alebo čiastočne syntetického a 0,1 až 14 % hmotnostných zmesi detergentno-dispergačných prísad sulfonátových a aspoň jednej z prísad alkylsalicylátových, alkylfenolátových, alkylfenolsulfidových, počítaných ako 50 %-né olejové koncentráty, pričom hmotnostný pomer sulfonátových...

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti nulové složky při měření slabých magnetických polí Hallovou sondou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229580

Dátum: 15.09.1986

Autor: Mikulec Michal

MPK: G01R 33/06

Značky: kompenzaci, polí, sondou, magnetických, složky, závislosti, zapojení, nulové, slabých, teplotní, hallovou, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti nulové složky výstupního napětí Hallovy sondy při měření slabých magnetických polí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že proudové svorky Hallovy sondy jsou zapojeny do jedné větve odporového můstku, jehož výstupní svorky jsou připojeny na vstupy diferenčního zesilovače, na jehož výstup je připojen na první vstup sumačního členu, jehož druhý vstup je spojen s první napěťovou svorkou...

Mmota tlumící hoření, zvláště pro kabelové průchodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229579

Dátum: 15.09.1986

Autori: Fojtík Josef, Žila Bohuslav, Kučera Jaromír, Dorda Svatopluk, Ožana Pavel, Chmelík Karel

Značky: mmota, průchodky, tlumící, kabelové, hoření, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení směsi, odolné vůči působení ohně. Hmota je sestavena z 10 až 40 % disperze na bázi akrylátů, vinylických sloučenin a jejich kopolymerů, 5 až 60 % anorganického nevláknitého plniva, tepelně zpracovaného alespoň při 600 °C a vodou netvrdnoucího 3 až 15 % anorganického vláknitého plniva, 0,1 až 1,0 % ve vodě rozpustného filmotvorného derivátu celulózy, do 8 procent aditiv pro disperzní systém, další plniva a pigmenty a...

Zařízení pro přesné měření a seřizování doby letu kladívek v kladívkových blocích rychlotiskáren samočinných počítačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229578

Dátum: 15.09.1986

Autori: Havlátko Jaroslav, Slunečko Karel, Janek Valentin, Kosek Jindřich, Novotný Petr

MPK: B41J 9/02

Značky: počítačů, rychlotiskáren, seřizování, přesné, kladívkových, zařízení, měření, samočinných, kladívek, blocích

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro přesné měření a seřizování doby letu typových kladívek v kladívkových blocích rychlotiskáren samočinných počítačů, sestávající z upínacího, měřícího a seřizovacího přípravku a elektronického měřícího zařízení pro měření doby letu kladívek s přesností na 10-6 sec. Celý proces seřízení kladívkových bloků se provádí na základě přesného měření na pracovním stole před jejich namontováním do rychlotiskárny....

Průzor

Načítavanie...

Číslo patentu: 229577

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kmoch Pavel, Král Svatopluk

MPK: B23Q 11/00

Značky: průzor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průzoru, který zamezuje průniku nečistot a znečištění průhledu. Účelem průzoru je možnost průhledu do pracovních prostorů bez nebezpečí znečištění a průniku nečistot mimo prostor. Uvedeného účelu se dosáhne průzorem sestávajícím z krytu a rotačního kotouče, přičemž kryt je opatřen alespoň jedním průhledovým otvorem překrytým ze strany znečistěného prostoru rotačním kotoučem se štěrbinami, které jsou opatřeny z vnitřní plochy...

Způsob uzavírání kruhových otvorů v kovových materiálech, zejména zaslepováním kruhových otvorů v rozvodech plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 229576

Dátum: 15.09.1986

Autor: Šturma Jaroslav

MPK: F16L 57/00

Značky: plynných, zejména, kruhových, otvorů, uzavírání, kapalných, kovových, zaslepováním, médií, způsob, rozvodech, materiálech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém uzavírání kruhových otvorů v kovových materiálech bez tepelného porušení povrchu uzavírané části a nutnosti jejího následného opracování. Účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že leštěná kulička z kovového materiálu o vyšší tvrdosti, než je tvrdost základního materiálu, se vtlačí do kruhového otvoru, načež se základní materiá1 nad leštěnou kuličkou spěchuje. Způsob je využitelný ve výrobě zařízení a rozvody plynných a...

Kloubové kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 229575

Dátum: 15.09.1986

Autor: Trmal Vladimír

MPK: B25B 33/00

Značky: kloubové, kleště

Zhrnutie / Anotácia:

Uvolňování rolí, barelů či sudů při vykládání z ložných plošin je spojeno s potížemi, zejména v uzavřených vagónech. Dřevěné klíny se totiž musí uvolňovat vytloukáním kladivem nebo páčením sochorem, což je spojeno s nebezpečím zavalení pracovníka těžkou rolí či barelem. Podstata kloubových kleští podle vynálezu záleží v tom, že sestávají z čelistí, tvořených párem samosvorných výstředníků s hrubě vroubkovaným povrchem, které jsou otočně...

Způsob výroby vrstvených plošných útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229574

Dátum: 15.09.1986

Autori: Patrman Stanislav, Mikulaštík František

MPK: D06N 3/00

Značky: plošných, provádění, způsobu, způsob, útvaru, tohoto, výroby, zařízení, vrstvených

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu spočívá v novém návrhu způsobu výroby vrstvených plošných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu, čímž se umožní ideální vyžehlení materiálu a odstraní se nežádoucí vzduchové bubliny, které vznikají při pracování při přímém natírání. Předmětu vynálezu je možno využít u všech způsobů přímého natírání plastických hmot na různé druhy podkladových materiálů.

Zapojení obvodu stabilizace amplitudy generátoru RC

Načítavanie...

Číslo patentu: 229573

Dátum: 15.09.1986

Autor: Horský Jiří

MPK: H03L 5/00

Značky: amplitudy, obvodů, generátoru, zapojení, stabilizace

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro stabilizaci amplitudy generátorů RC určených pro kalibrační účely. Smyčka regulace amplitudy má dvě větve. Pomalá větev zajišťuje přesnost a dlouhodobou stabilitu amplitudy kmitů generátoru RC, rychlá větev zabezpečuje rychlé ustálení, omezení překmitů napětí při skokové změně kmitočtu při zachování nízké hodnoty nelineárního zkreslení.

Ocel na odlitky se zaručenou svařitelností a vrubovou houževnatostí a způsob tepelného zpracování odlitků z této oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 229572

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sivý Miroslav, Cieslar Oldřich, Kubík Eduard, Kufa František

MPK: C22C 38/04

Značky: způsob, této, zpracování, odlitků, zaručenou, tepelného, oceli, vrubovou, odlitky, svařitelností, houževnatostí

Zhrnutie / Anotácia:

Ocel na odlitky se zaručenou svařitelností a vrubovou houževnatostí, zejména pro výrobu odlitků na armatury plynovodů a ropovodů, pracující v extrémních podmínkách při (-60 až +50 °C) obsahující v hmotnostním množství uhlík od 0,05 do 0,16 %, mangan od 0,60 do 1,60 %, křemík od 0,20 do 0,70 %, nikl od 0,3 do 1,6 %, vanad od 0,05 do 1,6 %, fosfor od 0,003 do 0,020 %, síru od 0,003 do 0,020 %, měď od 0,02 do 0,15 %, chrom od 0,03 do 0,15 %,...

Hydrofilní latexové částice nesoucí karboxylové skupiny s chelatizující schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 229571

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kálal Jaroslav, Bouchal Karel, Švec František, Labský Jiří, Žůrková Eva

MPK: C08F 20/32, C08F 8/10

Značky: nesoucí, chelatizující, hydrofilní, karboxylové, částice, schopnosti, skupiny, latexové

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice nesoucí karboxylové skupiny s chelatizující schopností vyznačené tím, že obsahují na polymerní matrici sestávající ze zpolymerizovaných jednotek glycidylmethakrylátu, methakrylaldehydu či jejich kopolymerů ve tvaru pravidelných částic o rozměru 0,1 - 1,5 (m modifikovaných amoniakem, či polyaminy na vázané skupiny obecného vzorce I, kde X je skupina NH, ( je kyslík, či skupina N-CH2COOH a n=0-4 v množství 0,01 - 2,5...

Zapojení tvarovacího obvodu pro řízení zapalovací soupravy pro čtyřválcové a osmiválcové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 229570

Dátum: 15.09.1986

Autor: Ondrůšek Čestmír

MPK: F02P 1/08

Značky: soupravy, osmiválcové, zapojení, řízení, zapalovací, motory, čtyřválcové, tvarovacího, obvodů, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapojení, umožňující použití osmipólového synchronního generátoru jak pro čtyřválcové, tak pro osmiválcové spalovací motory. Synchronní generátor se používá u bezkontaktních elektronických zapalovacích souprav místo přerušovače. Výhodou navrhovaného zapojení je možnost použít jednoho typu generátoru pro oba druhy spalovacích motorů a tím zhospodárnit výrobu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že ke spouštění elektronické...