Archív za 1986 rok

Strana 50

Zařízení pro ukládání stohů přepravek na podvozky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230039

Dátum: 15.09.1986

Autor: Půlpytel Miloš

MPK: B65G 57/14

Značky: přepravek, podvozky, stohu, ukládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k mechanizovanému ukládání stohů přepravek na podvozky a je přizpůsobeno pro přepravky různých rozměrů. Pozůstává ze zařízení pro odebírání podvozků ze stohu, z přísunového mechanismu pro podvozky, z přísunového mechanismu pro přepravky a z mechanismu pro ukládání stohů přepravek na podvozky. Zařízení je použitelné v nejrůznějších oborech, kde se výrobky ukládají a dopravují v přepravkách.

Způsob intenzifikace přestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230038

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mašek Václav, Malásek Václav, Škůtek Josef, Říman Jaroslav, Mánek Oldřich

MPK: F22B 1/06

Značky: způsob, intenzifikace, tepla, přestupu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob intenzifikace přestupu tepla v mezitrubkovém prostoru obráceného parního generátoru pro rychlé reaktory, v kterémžto mezitrubkovém prostoru protékaném vodou, parovodní směsí a vodní párou, je proud vody nebo parovodní směsi nebo vodní páry usměrňován příčnými přepážkami, umístěnými v mezitrubkovém prostoru parního generátoru, vyznačený tím, že první část průtočného množství vody nebo parovodní směsi nebo vodní páry proudí axiálním...

Hrazení kotců pro chovy zvířat, hlavně prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 230037

Dátum: 15.09.1986

Autori: Brož Václav, Houdek Josef

MPK: A01K 1/00

Značky: kotců, zvířat, prasat, chovy, hrazení, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Hrazení kotců pro chovy zvířat, hlavně prasat, sestavené z deskových nebo mřížových dílů, případně jejich kombinace, vyznačené tím, že svislé sloupky (1) jsou sestaveny nejméně ze dvou otevřených profilů (11) s podélnými přírubami (12), mezi které jsou vloženy okraje deskových dílů (2), a/nebo pomocné lišty (3) pro upevnění mřížových dílů (4).

Tlačítkový spínač s můstkovým kontaktním systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230036

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kunc Josef

MPK: H01H 1/58

Značky: můstkovým, spínač, tlačítkový, systémem, kontaktním

Zhrnutie / Anotácia:

Tlačítkový spínač s můstkovým kontaktním systémem s dvojicí bezšroubových svorek, vyznačený tím, že jeho pevné kontakty (1, 2) jsou spojeny s bezšroubovými svorkami (12) spojkami (3) ve tvaru písmena U, jejichž vnitřní ramena (4) tvoří doraz vodičů (8), uchycených v bezšroubových svorkách (12) v prostoru mezi vodícími výztuhami (5, 6).

Izolační souprava kabelových koncovek a spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230035

Dátum: 15.09.1986

Autor: Škubník Antonín

MPK: H01R 4/22

Značky: izolační, kabelových, souprava, koncovek, spojek

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační souprava kabelových koncovek a spojek, vyznačená tím, že pevné stavebnicové sestavení izolace koncovky zajišťuje výstupek (11) na deflektoru (10) s vybráním (22) ve stříšce (20), která je rovněž opatřena výstupkem (21) pro pevné stavebnicové sesazení jednotlivých stříšek (20) na sebe a pevné stavebnicové sestavení izolace spojky zajišťuje výstupek (11) na deflektoru (10) a dvojí vybrání (32) v dutém plastickém izolačním válci (30).

Způsob přípravy paliva, zvláště pro vznětové motory a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230034

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pelich Eduard, Kotoč Štefan

MPK: F02M 25/02

Značky: způsob, paliva, provádění, zařízení, tohoto, zvláště, přípravy, motory, způsobu, vznětové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro přípravu paliva, zvláště pro vznětové motory s dvoustupňovým stlačením paliva a s přidáním vzduchu a vody před jeho vstříknutím do spalovacího prostoru motoru. Podle vynálezu je palivo smíšeno s 2 až 10 % hmotového množství vody před jeho vstupem do emulgačního zařízení, kde je homogenizováno se stlačeným vzduchem, poté se tato trojsměs stlačí a rozvádí do vstřikovacího čerpadla. Zařízení podle vynálezu se...

Zapojení centrálního napáječe pro trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230033

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sůsa Jaroslav, Janda Josef

MPK: B60L 1/00

Značky: trakční, centrálního, zapojení, napaječe, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení centrálního napáječe pro trakční vozidla, sestávající z prvého a druhého stabilizátoru, prvého a druhého měniče, přepínače bloků, obvodu ochran a z obvodu jištění, vyznačené tím, že přepínač bloků (5) je přes prvý výstup (b) připojen na vstup prvého stabilizátoru (1), jehož prvý výstup (k) je připojen na druhý vstup (c) přepínače bloků (5) a druhý výstup (d) přepínače bloků (5) je připojen na vstup prvého měniče (3), jehož prvý výstup...

Bezdotykové reflexní čidlo polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230032

Dátum: 15.09.1986

Autori: Štádler Jaromír, Žáček Jiří

MPK: G01P 13/00

Značky: bezdotykové, reflexní, polohy, čidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdotykové reflexní čidlo polohy, zejména vhodné pro použití v kolejové dopravě na hlubinných dolech, vyznačující se tím, že sestává ze zářiče (1) spojeným s modulátorem (11), detektoru (2) spojeným s vyhodnocovačem (21), přičemž jak zářič (1), tak detektor (2) jsou umístěny vedle sebe v rozptylové ploše (4), proti níž je umístěn vícenásobný odrážeč (3), který je tvořen jednotlivými malými koutovými odrážeči (31).

Zařízení pro automatickou výsadbu semenáčků s obaleným kořenovým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230031

Dátum: 15.09.1986

Autori: Liška Vladimír, Machač Milan, Švenda Alois

MPK: A01C 11/04

Značky: zařízení, výsadbu, semenáčků, automatickou, systémem, obaleným, kořenovým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatickou výsadbu semenáčků s obaleným kořenovým systémem, zavěšené na tříbodovém závěsu traktoru, tvořené nosným rámem s pojezdovými koly, utlačovacím válcem a podkovovitým závěsem, na němž jsou uložena umačkávací kola se sázecími radlicemi, do nichž vyúsťují sázecí trubky, na něž navazují sadbovody, opatřené šikmým kluznými plochami, proti nimž je na skříni kazet uložen vyhazovač semenáčků a na bocích skříně kazet jsou...

Klopné ústrojí, zvláště pro samoobslužná zařízení pro příjem doporučených zásilek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230030

Dátum: 15.09.1986

Autori: Měrka Richard, Paluška Marián

MPK: G07F 17/26

Značky: zařízení, samoobslužná, doporučených, příjem, zásilek, ústrojí, zvláště, klopné

Zhrnutie / Anotácia:

Klopné ústrojí, zvláště pro samoobslužná zařízení pro příjem doporučených zásilek, opatřené výkyvným skluzem, jedním koncem uchyceným na otočném čepu skluzu, který je spojen s táhlem, vyznačené tím, že ke skluzu (5) je uchyceno táhlo (4) svým spodním koncem přes nastavitelný otočný čep (6) a horní konec táhla (4) je mimostředně uchycen přes otočný čep (1) táhla (4) na hnacím kole (2).

Způsob parovodní destilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 230029

Dátum: 15.09.1986

Autor: Čepický Miloš

MPK: B01D 3/38

Značky: parovodní, způsob, destilace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob parovodní destilace, vyznačený tím, že se kondenzace par odváděných z destilace provádí ve výměníku, chlazeném odpařováním kondenzací vzniklé vodní kapalné fáze za tlaku, sníženého na 30 až 90 % tlaku v destilačním zařízení a takto vzniklá vodní pára se komprimuje a vrací do destilace.

Způsob směšování tekutého hořlavého plynu s vodíkem a kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230028

Dátum: 15.09.1986

Autor: Zelinka Miloslav

MPK: F23D 13/40

Značky: směšování, plynů, způsob, kyslíkem, tekutého, hořlavého, vodíkem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob směšování tekutého hořlavého plynu s vodíkem a kyslíkem vyrobenými elektrolýzou vody, vyznačující se tím, že tekutý hořlavý plyn se přidává přetlakem ke kyslíku a vodíku pro dosažení optimálního nastavení plamene.

Pneumatická třecí lamelová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 230027

Dátum: 15.09.1986

Autori: Tománek Adolf, Ertler Josef

MPK: B30B 15/10

Značky: třecí, pneumatická, lamelová, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická třecí lamelová brzda, sestávající z vnějších brzdových těles, mezi nimiž je umístěna brzdová lamela, pohyblivě uspořádaný pneumatický tlačný píst a brzdové pružiny, vyznačující se tím, že pneumatický tlačný píst (3) je upraven do tvaru dutého pláště, který obklopuje vnitřní brzdovou lamelu (7) a je veden jedním svým koncem v prvním brzdovém tělese (2), v němž je vytvořen pneumatický tlakový prostor (13), uzavřený tlačnou membránou...

Plochý potenciometr s kruhovou odporovou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230026

Dátum: 15.09.1986

Autori: Němec Antonín, Jelínek Václav, Vašíček Milan

MPK: H01C 10/34

Značky: odporovou, plochy, dráhou, kruhovou, potenciometr

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý potenciometr s kruhovou odporovou dráhou, jejíž mechanické i elektrické spojení s vývody a středním sběracím kroužkem je provedeno centrálně tlakem vzniklým mechanickým spojením předpruženého krytu a tělesa zděře. Kryt vymezuje současně axiální vůli hřídele, která je z elektricky nevodivého materiálu. Řešení podle vynálezu vyžaduje proti dosavadním konstrukcím menší počet dílů, které není třeba mezi sebou spojovat nýtováním.

Bezkontaktní polohový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230025

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: H02K 24/00

Značky: bezkontaktní, transformátor, polohový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkontaktní polohový transformátor, zejména lineární transformátor nebo rozkladač, obsahující stator se statorovým svazkem a vinutím a rotor s rotorovým svazkem s drážkami a vinutím, vyznačující se tím, že v drážkách statorového svazku (2) je uloženo budicí vinutí (3) i výstupní vinutí (4), jejichž osy jsou vzájemně posunuty o 90° elektrických, přičemž v drážkách válcového rotorového svazku (8) v základ ní poloze rotoru s rotorovým svazkem (8)...

Zařízení pro regulaci teploty u plynových spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230024

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ženčák Vladimír, Bula Jindřich

MPK: G05D 23/19

Značky: spotřebičů, zařízení, teploty, regulaci, plynových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci teploty u plynových spotřebičů pro přípravu pokrmů a teplé užitkové vody, vyznačující se tím, že výstup odporového čidla (9), tvořeného například termistorem, je připojen přes elektronický regulátor (8) ke dvěma v sérii zapojeným elektromagnetickým ventilům (5, 6), z nichž elektromagnetický proporcionální ventil (6) je paralelně připojen k seřizovacímu ventilu (7) pro nastavení minimálního průtoku a elektromagnetický...

Magnetické jho elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 230023

Dátum: 15.09.1986

Autori: Šrámek Karel, Škoda Karel, Staniček Zdenko, Brychta Josef

MPK: H02K 1/06

Značky: magnetické, točivého, stroje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické jho elektrického stroje točivého, zejména s permanentními magnety a ze šedé litiny, s válcovým vnitřním vrtáním, vyznačující se tím, že vnější povrch jha (1) je ohraničen zakřivenými plochami (10), jejichž počet se rovná počtu pólů stroje, přičemž zakřivené plochy (10) jsou plošší než vnitřní vrtání (9) jha (1), jsou souměrné vůči ose (4) pólu a osa (11) každé zakřivené plochy (10) leží na ose (4) pólu na druhé straně od osy (8)...

Způsob upínání a děrování dílců z uzavřených profilů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230022

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pála Adolf, Veverka Bohuslav

MPK: B21D 28/02

Značky: způsob, způsobu, profilů, provádění, zařízení, tohoto, dílců, uzavřených, děrování, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob upínání a děrování dílců z uzavřených profilů, vyznačující se tím, že dílec z uzavřeného profilu nasunutý na trn se působením horní desky silou pružin přitlačí vodicí deskou na podložku, načež se horními a spodními vodícími členy ustaví a upne do osy střižníku, kterými se následně vytvoří v dílci otvory.

Zapojení jiskrově bezpečného ohmmetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230021

Dátum: 15.09.1986

Autori: Cihlář Miloslav, Jankovský Jaroslav

MPK: G01R 27/14

Značky: zapojení, jiskrově, ohmmetru, bezpečného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jiskrově bezpečného ohmmetru pro měření při minimálním proudovém zatížení měřeného obvodu zejména pro jiskrově bezpečné práce ve výbušném prostředí vyznačené tím, že vstupní svorka (3) je přes odpor (4) spojena s výstupním pólem referenčního zdroje napětí (5), jehož druhý pól je spojen se společnou svorkou (2) a současně je vstupní svorka (3) spojena s neinvertujícím vstupem operačního zesilovače (10), přičemž mezi vstupní svorkou (3)...

Článkový parní generátor se sodíkovým teplonositelem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230020

Dátum: 15.09.1986

Autori: Křížek Vladimír, Šrůtek Josef, Sýkora Josef

MPK: G21D 5/00, F28D 7/08

Značky: teplonositelem, sodíkovým, článkový, parní, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení článkového parogenerátoru podle vynálezu je obalový plášť tvořen čtyřmi svislými stěnami, přičemž alespoň k jedné ze svislých stěn jsou těsně přivařeny konce teplosměnných trubek, které jsou dále napojeny na rozdělovací a spojovací komoru. Tyto teplosměnné trubky jsou potom nejméně dvakrát vyvedeny těsným zavařením přes alespoň jednu ze svislých stěn a jsou propojeny trubkovými ~oblouky pomocí styků. Vynálezu může být využito...

Komínový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 230019

Dátum: 15.09.1986

Autori: Doležel Ivan, Beneš Milan

MPK: F23L 17/02

Značky: nástavec, komínový

Zhrnutie / Anotácia:

Komínový nástavec, skládající se z prodloužené komínové roury, vyznačený tím, že k jednomu konci prodloužené komínové roury (1) je těsně připevněna vodorovná roura (2), jejíž konce přesahují prodlouženou komínovou rouru (1), s níž jsou souběžně uspořádány pravá kratší roura (3) a levá kratší roura (4), přičemž pravá kratší roura (3) je těsně spojena s jedním koncem vodorovné roury (3) a levá kratší roura (4) je těsně spojena s druhým koncem...

Vzpěrná spojovací a stavitelná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230018

Dátum: 15.09.1986

Autor: Engliš Karel

MPK: E04G 7/10, E04B 1/58

Značky: stavitelná, spojovací, jednotka, vzpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Vzpěrná spojovací a stavitelná jednotka, sestávající z dutého nosného tělesa a do něho zasunuté rozpínané trubky, na které je nasazen vzpěrný unášeč deskovitého tvaru, vyznačená tím, že duté nosné těleso (9) je na jednom svém konci opatřeno vnitřním závitem (2), do kterého zasahuje šroub (16), jehož hlava je opatřena opěrnou deskou (17), a na svém druhém konci opěrnou přírubou (10) s jednostranně otevřeným obvodovým pláštěm (5) s vodicí deskou...

Úsporná výhřevná sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230017

Dátum: 15.09.1986

Autori: Polanský Alois, Rehbergerová Gabriela, Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

MPK: D06F 58/10, D06F 58/16

Značky: úsporná, prádla, sušička, výhrevná

Zhrnutie / Anotácia:

Úsporná výhřevná sušička prádla vytvořená úzkou krabicí, ve které je umístěna automaticky se navíjecí tyč s prádelními šňůrami, které jsou provléknuty otvory ve svislé stěně krabice a jsou připevněny k závěsné liště, vyznačující se tím, že nad navíjecí tyčí (2) pro šňůry (4) je umístěna navíjecí tyč (2) s výhřevnou fólií (3) vyvedenou z krabice (1) obloukovitým otvorem (5) ve svislé stěně krabice (1) a ve stejném tvaru připevněnou k závěsné...

Regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 230016

Dátum: 15.09.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F16K 31/385

Značky: ventil, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační ventil membránový ovládaný dvěma impulsy. Vynález se týká regulace množství. Vynález řeší provedení regulačního ventilu. Podstatou vynálezu je, že prostor ventilu mezi kuželkou a membránou je předělen přepážkou, v niž je proveden otvor, který spolu s vložným vřetenem kuželky tvoří škrticí clonu. Vynález může být využito zejména pro regulaci míchacího vzduchu například při výrobě cementu.

Spôsob výroby močovinoformaldehydových plnidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230015

Dátum: 15.09.1986

Autori: Klimeš Stanislav, Tomis Bořivoj, Dimun Milan, Milichovský Miloslav, Zeman Svatopluk

MPK: C08G 12/12

Značky: spôsob, močovinoformaldehydových, plnidiel, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby močovinoformaldehydových plnidie1 reakciou močoviny s formaldehydom za prítomnosti kondenzačného činidla, vyznačujúci sa tým, že sa kondenzuje močovina s formaldehydom v molárnom pomere 1:0,6 až 2 vo vodnej suspenzii s obsahom vody 3 až 26 mólov, vztiahnuté na 1 mól močoviny, pri teplote 20 až 105 °C a pH 1 až 5,5 po dobu 5 až 120 minút, s výhodou za prítomnosti tenzidu a/alebo ochranného koloidu aplikovaného v množstve v rozmedzí...

Čtyřsvorkový transformátorový normál odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230014

Dátum: 15.09.1986

Autor: Ripper Ludvík

MPK: G01R 1/28

Značky: normál, odporu, čtyřsvorkový, transformátorový

Text:

...odporu s proudovým a napěťovým autotransľormátorem.Čtyřsvorkový transfcrmátorový normál odporu je složen z proudového transformátoru 1, čtyřsvorkovélío normálového odporu 2 a Inapěťového transfcrmátoru 3. Mezi první a druhou vstupní svorku 4, 5 je přípojeno vstupní vinutí 6 proudového transformátoru 1. Výstupní vinutí 7 proudověho transformátoru 1 je spojeno s první a druhou proudovou svorkou 8, 9 čtyřsvorkového normálového odporu 2....

Čtyřsvorkový transformátorový normál indukčnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230013

Dátum: 15.09.1986

Autori: Horák Oldřich, Ripper Ludvík

MPK: G01R 1/28

Značky: čtyřsvorkový, indukčnosti, transformátorový, normál

Zhrnutie / Anotácia:

Čtyřsvorkový transformátorový normál indukčnosti sestávající z proudového transformátoru, čtyřsvorkového normálu indukčnosti a napěťového transformátoru, vyznačený tím, že mezi první a druhu vstupní svorku (4, 5) je připojeno vstupní vinutí (6) proudového transformátoru (1), jehož výstupní vinutí (7) je spojeno s první a druhou proudovou svorkou (8, 9) čtyřsvorkového normálu indukčnosti (2), přičemž první a druhá napěťová svorka (10, 11)...

Nosná kotevní výztuha sendvičového panelu, zejména pro obvodové stěny budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230012

Dátum: 15.09.1986

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 2/06

Značky: stěny, budov, kotevní, obvodové, sendvičového, zejména, nosná, panelu, výztuha

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná kotevní výztuha sendvičového panelu, zejména pro obvodové stěny budov, kde sendvičový panel sestává z vnitřní nosné betonové vrstvy a vnější betonové vrstvy, mezi nimiž je vrstva tepelné izolace, kde vnější betonová vrstva je vyztužena kovovou sítí, vyznačená tím, že sestává z horní kovové desky (4), umístěné ve svislé ose budoucího panelu ve směru jeho tloušťky, která je ze strany vnitřní nosné betonové vrstvy (1) pevně spojena s nejméně...

Zařízení pro přenos elektrické energie živou tkání užitím elektromagnetické indukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230011

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jedlička Jaroslav, Suchánek Jan

MPK: A61N 1/36

Značky: užitím, živou, tkání, elektrické, energie, prenos, zařízení, indukce, elektromagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přenos elektrické energie živou tkání užitím elektromagnetické indukce, sestávající z transformátoru s rozděleným jádrem, jehož vnější díl opatřený primárním vinutím je připojen na střídavý zdroj, zpravidla na tranzistorový generátor, a vnitřní implantabilní díl opatřený sekundárním vinutím je spojen s implantabilním přístrojem buď přímo, nebo přes usměrňovač, vyznačené tím, že primární vinutí sestává ze dvou sekcí (2, 3)...

Zařízení pro operativní kontrolu betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230010

Dátum: 15.09.1986

Autor: Štěrba Alain

MPK: B28B 7/04

Značky: zařízení, operativní, betonů, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro operativní kontrolu betonu, určené k vytváření, zhutňování a urychlováni tvrdnutí ohřevem alespoň dvou zkušebních těles, vyrobených z kontrolované betonové směsi a sestávající kromě jiného z pružně uloženého vytvářecího zařízení, ze zařízení pro ohřev, čerpání a regulaci teploty teplonosného média a z ohebného potrubí zabezpečujícího oběh teplonosného média v ohřívacích komorách, vyznačené tím, že pružně uložené vytvářecí zařízení...

Elektromagnetické brzdicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230009

Dátum: 15.09.1986

Autori: Guselnikov Eduard Mitrofanovič, Laptěv Robert Juljevič

MPK: H02K 7/10

Značky: zařízení, brzdící, elektromagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetické brzdicí zařízení asynchronního elektromotoru s vlastním brzděním a rotorem nakrátko, které obsahuje základní a přídavný svazek, který je od základního svazku oddělen nemagnetickou vložkou a je sestaven z radiálně pokládaných plechů procházejících podél osy elektromotoru, vyznačující se tím, že plechy (12) mají na úrovni vnějšího a vnitřního průměru závitu (13) vyhloubenou drážku (14), vyplněnou nemagnetickým materiálem.

Zařízení pro zachycování a neutralizaci nitrózních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230008

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kosina Josef, Barták František

MPK: C01B 21/20

Značky: zachycování, zařízení, plynů, neutralizací, nitrózních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zachycování a neutralizaci nitrózních plynů sestávající z odsávacího zařízení, vyznačující se tím, že odsávací zařízení je spojeno odsávacím potrubím (4) s turbinou (2) pro stlačení nitrózních plynů, na kterou jsou napojeny alespoň dvě rozvodové trubice (11), opatřené otvory, přičemž rozvodové trubice (11) jsou umístěny na dně vany (3) absorpčního zařízení.

Komutátor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230007

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ordáň Jan, Laštovica Milan

MPK: H01R 39/00

Značky: točivého, stroje, komutátor, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor točivého elektrického stroje podle autorského osvědčení č. 215 966 s pouzdrem komutátoru zalisovaným do příruby upevněné na hřídeli, vyznačující se tím, že příruba (4) nesoucí zalisovaný komutátor je axiálně prodloužena a tvoří zároveň stahovací kruh rotorového svazku.

Suport obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230006

Dátum: 15.09.1986

Autori: Galantič Kosťa, Michalec Josef, Müller Karel, Poláček Jozef, Horák Jiří

MPK: B23Q 11/08

Značky: stroje, suport, obraběcího

Zhrnutie / Anotácia:

Suport obráběcího nebo jiného výrobního stroje vybaveného přívodem chladicí kapaliny, osvětlením, pohyblivými kabely a hadicemi, případně skříní řízeni stroje a krytem místa řezného procesu, vyznačený, tím, že je pevně spojen s vertikální konzolou (5), která je umístěna za krycí stěnou (6) a je spojena s horizontální konzolou (4), na které je připevněn přívod chladicí kapaliny (11), osvětlovací těleso pevné (9) a pohyblivé (10) a skříň (1)...

Plovoucí zařízení pro periodické prázdnění nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 230005

Dátum: 15.09.1986

Autor: Huser Karel

MPK: G05D 9/02, C02F 3/00

Značky: prázdnění, zařízení, periodické, nádrží, plovoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Plovoucí zařízení pro periodické prázdnění nádrží, pozůstávající z plováků a tělesa válcovitého tvaru s přepadovou hranou, propojujícího pouze prostor nad úrovní nejnižšího bodu přepadové hrany s prostorem pod úrovní nejnižšího bodu přepadové hrany, který je jedním celkem, vyznačený tím, že těleso válcovitého tvaru (2) tvoři zatěžovací prostor (5) opatřený otvory (6),které jsou umístěny pod úrovní nejnižšího bodu (8) přepadové hrany (7).

Zařízení k snímání potenciálních map

Načítavanie...

Číslo patentu: 230004

Dátum: 15.09.1986

Autori: Miklík Miroslav, Vokurka Antonín

MPK: A61B 5/04

Značky: potenciálních, zařízení, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k snímání potenciálních map s povrchu těles s povrchovými potenciály, vyznačené tím, že sestává ze snímací destičky (1), opatřené ve své dotykové ploše (8) elektrodami (6), které jsou připojeny k hlavnímu členu (2), jenž je propojen na monitor (3), přičemž sumační elektroda (4) je propojena se zemí.

Zapojení pro automatickou opravu časového údaje elektrických hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230003

Dátum: 15.09.1986

Autor: Larisch Vilém

MPK: G04C 9/00

Značky: hodin, časového, automatickou, elektrických, zapojení, údaje, opravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou opravu časového údaje elektrických hodin. Vynález se týká oboru automatické regulace a řeší automatické nastavení správného časového údaje elektrických hodin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektromechanická část podružných hodin je upravena tak, že po pevně stanoveném počtu impulsů normální délky musí následovat korekční impuls, jinak se mechanická činnost zastaví. Obnovení činnosti v jednotlivých podružných...

Dekodér PE signálu zejména pro digitální kazetovou paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 230002

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kotouč Jiří

MPK: G06F 3/023

Značky: dekóder, digitální, paměť, signálu, zejména, kazetovou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dekodér PE signálu pro digitální kazetovou paměť. Výhodou dekodéru PE signálu podle vynálezu je, že v každém okamžiku celého procesu v dekodéru v něm probíhá vždy pouze jedna činnost, což umožňuje algoritmovat dekódování a řešit prakticky všechny členy dekodéru hardwarovými a programovými prostředky procesoru. Při realizaci dekodéru podle vynálezu například s vhodným mikroprocesorem, lze bez jakéhokoliv přídavného hardware...

Kodér PE signálu zejména pro digitální kazetovou paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 230001

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kotouč Jiří

MPK: G06F 3/023

Značky: digitální, zejména, paměť, kazetovou, signálu, kodér

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kodéru PE signálu zejména pro digitální kazetovou paměť. Podstata a výhodnost kodéru PE signálu podle vynálezu je, že v každém okamžiku celého procesu v kodéru v něm probíhá vždy jen jedna činnost, což umožňuje algoritmovat kódování a řešit většinu členu kodéru hardwarovými a programovými prostředky procesoru.

Materiál pro elektrografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 229850

Dátum: 15.09.1986

Autori: Formánek Jan, Nosek Vratislav, Čábela Jiří, Gorgoň Oldřich, Mendl Josef, Dlasková Marie, Bárta Zdeněk, Landsman Jaroslav

MPK: G03G 5/08

Značky: elektrografii, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pro elektrografii vyznačený tím, že jeho fotocitlivá vrstva obsahuje 50 až 91 procent hmotnosti kysličníku zinečnatého senzibilizovaného pro viditelnou oblast záření a 9 až 50 % hmotnosti kopolymeru o složení 15 až 25 % hmotnosti styrenu, 35 až 50 % hmotnosti vinilacetátu, 25 až 40 procent hmotnosti monoalkylesterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 8 a 1 až 4 % hmotnosti nenasycených...