Archív za 1986 rok

Strana 5

Tahové spínací zařízení elektrické akustické houkačky pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237542

Dátum: 15.12.1986

Autori: Koutný Karel, Boháč Jaroslav, Maiwald Jaroslav, Sprušil Jiří

MPK: H01H 3/36

Značky: prostředí, elektrické, spínací, výbuchu, akustické, houkačky, zařízení, nebezpečím, tahové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění možnosti dát návěstí akustickým signálem obsluze elektrickými houkačkami z kteréhokoliv místa podél tratě důlního dopravníku nebo u automatizovaných dopravníků z kteréhokoliv místa dopravníkové linky, a to zatažením za ocelové lanko, které je navázáno na zařízení podle vynálezu, instalovaná ve skříních elektrické části houkaček, přičemž zařízení svou konstrukcí a způsobem instalace ve skříních elektrických houkaček...

Předčerpávací soustava pro ultrazvukové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237541

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 37/18

Značky: zařízení, soustava, ultrazvukové, předčerpávací

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je, že čerpaný prostor je spojen jednak prvním potrubím přes první ventil a jednak druhým potrubím přes třetí ventil, nádobu s kapalným dusíkem a druhý ventil přes společné potrubí se vstupem druhého stupně rotační vývěvy a s prvním zavzdušňovacím ventilem, zatímco první stupeň rotační vývěvy je spojen s druhým zavzdušňovacím ventilem. Soustava je určena pro ultrazvukové soustavy, například elektronově optické přístroje.

Zásobník obalů, například cigaretových krabiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 231999

Dátum: 15.12.1986

Autor: Klingenberg Uwe

MPK: B65G 1/04

Značky: obalů, cigaretových, krabiček, například, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zásobníků obalů, například cigaretových krabiček (4) dopravovaných z pásového dopravníku (2) v kontinuálním sledu. Zásobník je opatřen závorou (6) pro oddělování jednotlivých řad obalů ze sledu a dále zásobníkovým dopravníkem (7) přejímajícím řady (9) cigaretových krabiček (4) bezprostředně z pásového dopravníku (2) a podle potřeby je opět na něj vracející. Zásobníkový dopravník (7) je vytvořen jako pás opatřený můstky (11) z...

Uzavírací zařízení výkyvného deskového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237540

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jakoubek Zdeněk

MPK: H01J 37/18

Značky: deskového, výkyvného, ventilu, uzavírací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací zařízení je určeno pro bezpečné a jednoduché uzavírání výkyvného deskového ventilu. Zařízení je uspořádáno tak, že výkyvné rameno deskového ventilu je opatřeno průchozím podélným obdélníkovým otvorem, do něhož je suvně v radiálním směru uložena hřídelka s rovnoběžnými vodicími ploškami. Na hřídelku jsou nasunuty tři otočné kroužky, které po otočení výkyvného ramene do uzavírací polohy tlačí na ploché vačky, jež jsou uloženy na těsnicí...

Oboustranná bezpečnostní kuličková spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237539

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vojtíšek Jaroslav, Toms Ladislav

MPK: F16D 3/21

Značky: spojka, kuličková, bezpečnostní, oboustranná

Zhrnutie / Anotácia:

Oboustranná bezpečnostní kuličková spojka je určena pro přenos krouticího momentu a zároveň působí jako bezpečnostní pojistka při přetížení ústrojí, ve kterém je zabudovaná. Pro obě funkce spojky je použit jeden funkční element, a to tři kuličky, umístěné v obou rotujících částech tak, že jsou dotlačovány pružinou do záběru. Při přetížení přemohou odpor pružiny a umožní protáčení jedné rotující součásti. Zařízení podle vynálezu lze použít při...

Způsob výroby monoazosloučenin rozpustných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231998

Dátum: 15.12.1986

Autori: Steuernagel Hans Helmut, Meininger Fritz

MPK: C09B 62/51, C09B 62/085

Značky: vodě, výroby, monoazosloučenin, rozpustných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby monoazosloučenin rozpustných ve vodě obecného vzorce 1 s alespoň dvěma skupinami způsobujícími rozpustnost ve vodě, přičemž R1 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo atom chloru, R2 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, D znamená skupinu vzorce 2a nebo 2b v nichž skupina -SO3M je vždy v ortho-poloze k...

Víceúčelový, rádiem řízený naviják

Načítavanie...

Číslo patentu: 237538

Dátum: 15.12.1986

Autori: Stejskal Miroslav, Horek Přemysl, Réman Zdeněk, Šnoblt Čestmír

MPK: B66D 1/00

Značky: naviják, víceúčelový, řízený, rádiem

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelový, rádiem řízený naviják, se týká lesnictví, konkrétně sousřeďování dříví v lanovkových terénech, nevylučuje se využití navijáku v jiných oborech pro rozvoz a dopravu materiálu v terénně obtížných podmínkách. Vynález řeší bezpečnou práci navijáku i v nejtěžších terénních podmínkách. Podstatu vynálezu tvoří dva samostatně naháněné bubny zabudované včetně motorové jednotky v rámu tvaru pontonu. Každý buben je opatřen samostatnou spojkou...

Řídicí obvod elektromagnetické brzdy s časovou změnou charakteru řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237537

Dátum: 15.12.1986

Autori: Macourek Vladimír, Fornůsek Ctibor, Radomskij Jaromír, Macourek Tomáš

MPK: G05D 13/62

Značky: řídící, řízení, změnou, elektromagnetické, brzdy, časovou, charakteru, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení řídicího obvodu elektromagnetické brzdy s časovou změnou charakteru řízení. Podstatnou částí tohoto obvodu je kondenzátor zapojený v sérii s diodou. Dioda zabraňuje vybíjení kondenzátoru a tedy vyřazuje derivační vliv charakteru regulace otáčení hřídele po dosažení požadované rychlosti otáčení. Charakter regulace a tedy i řízení elektromagnetické brzdy se mění z proporcionálně derivačního na proporcionální, což u...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237536

Dátum: 15.12.1986

Autori: Karásek Richard, Jeništa Václav

MPK: F16H 1/10

Značky: vlnovým, reduktorem, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodovky s vlnovým reduktorem uspořádaným mezi vstupním a výstupním hřídelem. Účelem vynálezu je zkrácení celkových zástavbových rozměrů převodovky, kterého se dosáhne uložením vstupního hřídele na ložiskách v předním ložiskovém štítu a v náboji výstupního hřídele.

Hlava pro výrobu šestihranných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237535

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rubáš Josef

MPK: B30B 15/02

Značky: hlava, výrobu, šestihranných, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hlava pro výrobu šestihranných otvorů, například v hlavách šroubů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v základním tělese je pomocí ložisek točně uložen upínač razníku, přičemž osa upínače je odkloněna od osy základního tělesa o úhel 1 až 2,5° a boky razníku jsou o tutéž hodnotu podbroušeny. Hlavy lze využít zejména ve strojírenské výrobě, například při výrobě šroubů typu "imbus".

Průtočná kyveta ponorného čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237534

Dátum: 15.12.1986

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01T 1/167

Značky: kyveta, průtočná, čidla, ponorného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průtočnou kyvetu ponorného čidla pro kontrolu vlastností sypkých, zrnitých, pastovitých nebo suspenzních médií, zejména pro měření radioaktivity iontoměniče na výstupu z eluční kolony při výrobě uranových koncentrátů z rud. Kyveta je tvořena pláštěm /10/ tvaru trojbokého jehlanu, jehož dvě protilehlé a mimoběžné hrany jsou usečeny dvěma od sebe vzdálenými rovinami. Průnikem první roviny pláště /10/ je vytvořen vstupní otvor /11/ a...

Zapojení pro zadávání posuvu o odměřovací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237533

Dátum: 15.12.1986

Autori: Urban Jiří, Novotný Pavel

MPK: G05B 19/18

Značky: jednotku, posuvu, odměřovací, zapojení, zadávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zadávání posuvu o odměřovací jednotku je určeno zejména pro stroje vybavené servopohony řízenými v rychlostní vazbě a sestává z impulsního snímače polohy pohybujících se částí stroje, který je připojen přes ovládací obvod na obvod rozlišení směru a odtud na čítač. Další vstup čítače je spojen s ovládací automatikou stroje přes obvod předvolby, který je připojen na další vstup ovládacího obvodu, na jehož další vstup je připojen...

Souprava pro snímání obrysů řadou optoelektronických čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237532

Dátum: 15.12.1986

Autor: Čutka Bohuslav

MPK: G01B 11/24

Značky: souprava, čidel, obrysu, řadou, optoelektronických, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Souprava pro snímání obrysů řadou optoelektronických čidel /3/, např. fototranzistory, uspořádanými na rameni /2/ v pravidelných intervalech na přímce ve směru jedné souřadnice x, nebo na jiné matematicky definované křivce. Rameno /2/ je šroubem /4/ přesouváno přes snímaný obrys /1/. Šroub /4/ se otáčí krokovým motorem /5/, jehož natáčení je v intervalech pootočení plynule registrováno čítačem /6/. V okamžiku přechodu každého optoelektronického...

Herbicidní prostředek proti plevelům rostoucím na polích, na nichž se pěstuje rýže

Načítavanie...

Číslo patentu: 231997

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tilles Harry, Randolph Barney Julius, San Jose, Teach Eugene Gordon, James Donald Richard, Walker Francis Harry, Buren Lawrence Lamont

MPK: A01N 47/10

Značky: pěstuje, plevelům, herbicidní, polích, proti, rostoucím, rýže, nichž, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, zejména proti plevelům rostoucím na polích, na nichž se pěstuje rýže, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jedem derivát S-benzylthiolkarbamátu obecného vzorce I kde Rl znamená vodík nebo methoxyskupinu, R2 znamená methylovou skupinu, ethylovou skupinu nebo allylovou skupinu a R3 znamená alkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou jedním nebo dvěma methylovými zbytky, nebo...

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 237531

Dátum: 15.12.1986

Autori: Strejc Bořivoj, Vozka Stanislav

MPK: G01N 30/60

Značky: preparativní, kapalinovou, chromatografii, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii, vyznačená tím, že v trubici kolony je mezi vstupní koncovku a sloupec sorbentu umístěn volně pohyblivý píst s přívodem mobilní fáze a prostor mezi volně pohyblivým pístem a vstupní koncovkou je utěsněn a propojen s přívodem mobilní fáze z tlakového zdroje. Kolonu je možno použít pro plnění částicemi sorbentu menšími než 20 (m, dosahuje vysokých účinností a je na ní možno dělit například...

Masážní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237530

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pražma Vojtěch, Krekule Ivan, Zahálka Antonín

MPK: A61C 15/00, A61H 13/00

Značky: masážní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká masážního zařízení, zejména pro masáž dásní, připojeného přes mechanický filtr a přípojku k vodovodnímu potrubí. Ve středním tělese /6/ je umístěna turbína /7/ a vstupní prostor /5/ je s pracovním prostorem /12/ turbíny /7/ propojen pohonnými tryskami /8/, umístěnými ve středním tělese /6/. Ve středním tělese /6/ je uchycena spodní část /9/, opatřená odpadními otvory /10/ a výstupním potrubím /4/. Turbína /7/ může být spojena s...

Zařízení k měření okamžité kilometrové spotřeby paliva v motorovém vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 237529

Dátum: 15.12.1986

Autor: Šťastný Jiří

MPK: G01F 9/02

Značky: okamžité, zařízení, motorovém, paliva, měření, kilometrové, vozidle, spotřeby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření okamžité kilometrové spotřeby paliva v motorovém vozidle. Sestává z měřicího přístroje /4/, k němuž je připojena vyhodnocovací jednotka /3/, na níž je připojen snímač /1/ průtoku paliva a snímač /2/ rychlosti vozidla. Vyhodnocovací jednotka /3/ sestává z prvního kondenzátoru /12/, ke kterému je připojen kolektor třetího tranzistoru /22/, báze prvního tranzistoru /5/ a přes druhý odporník /8/ kladný pól snímače...

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti zrnitých materiálů a/nebo pevných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 231996

Dátum: 15.12.1986

Autori: Czerny Gyözö, Csanda Ferenc, Székely Tamás, Nagy Gábor

MPK: E02B 3/16

Značky: pevných, zvyšování, materiálů, pevnosti, těles, způsob, zrnitých, vodotěsnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování pevnosti a vodotěsnosti zrnitých materiálů a/nebo pevných těles, zvláště poškozených podzemních kanalizačních sítí a inženýrských staveb pomocí vodných směsí monomerů tvořících hydrogel. Způsob se vyznačuje tím, že se na předmět určený k ošetření nanáší a/nebo do tohoto předmětu a/nebo jeho okolí zavádí vodné gelotvorné systémy, které hmotnostně obsahují 10 až 40 % akrylamidu a/nebo metakrylamidu, celkem 0,1 až...

Zařízení pro uzavírání obalových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 237528

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kalina Rudolf

MPK: B65D 1/26

Značky: nádob, obalových, uzavírání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zabezpečení kvalitního svaru mezi obalovou nádobou a víčkem u strojů na tvarování, plnění a uzavírání kelímků z termoplastických fóliových materiálů a zároveň zabraňuje poškození krycí fólie při zastavení stroje. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že horní vytápěná část svařovacího nástroje je spojena s předepnutým nízkozdvihovým, obvykle pneumatickým válcem a po dosednutí spodní části svařovacího nástroje omezuje...

Způsob regulace zasouvání keramických výrobků do klece na provozních linkách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237527

Dátum: 15.12.1986

Autori: Petele Karel, Hrdlička Pavel

MPK: B65G 17/30, B65G 17/46, B65G 23/08...

Značky: výrobků, tohoto, zasouvání, způsobu, linkách, klece, regulace, keramických, zařízení, způsob, provozních, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že nespojitě pracující dopravník se zastavuje s regulovatelným zpožděním. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že mezi polohový spínač a ovládací obvod pohonu dopravníku je zařazen časovací obvod v sérii s normovacím obvodem, přičemž zpožďovací obvod je opatřen ovladačem délky zpoždění.

Zařízení pro odstraňování ochranné vrstvy z okrajů plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237526

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kaláček Jiří, Veverka Bohuslav, Petr Ludvík

MPK: B23D 79/02

Značky: okrajů, vrstvy, odstraňování, ochranné, zařízení, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru strojírenské technologie a řeší problém snížení namáhavosti, zlepšení hygieny a bezpečnosti práce a zvýšení produktivity práce při odstraňování ochranné vrstvy z plechů před jejich svařováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává ze základové desky, na jejíchž dvou protilehlých stranách čelní stěny jsou uložena nad sebou dvě podávací kola a mezi dvojicemi těchto kol jsou upevněna pouzdra, ve kterých jsou...

Zařízení k přivádění a společnému vedení pásu obalového materiálu a pásu odtrhávací nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231995

Dátum: 15.12.1986

Autor: Maschinenfabrik Alfred Schmermund Gmbh

MPK: B65H 17/06

Značky: zařízení, vedení, nitě, pásu, materiálů, společnému, obalového, odtrhávací, přivádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přivádění a společnému vedení pásu obalového materiálu a pásu odtrhávací nitě s cívkou a válcem dopředného tahu, na kterém jsou oba pásy společně vedeny, vyznačující se tím, že mezi válcem (10) dopředného tahu a cívkou (12) pro pás (13) odtrhávací nitě je uspořádáno hnací kolo (22), které je v třecím spojení udržováno s válcem (10) dopředného tahu a vnějším obvodem cívky (12) pro pás (13) odtrhávací nitě.

Způsob výroby 2-cyklopentenonových deritátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Szántay Csaba, Majoros Béla, Kis-tamás Attila, Ujvári István, Novák Lajos, Jurák Ferenc, Fekete Jenö

MPK: C07C 49/603

Značky: deritátů, 2-cyklopentenonových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-cyklopentenových derivátů substituovaných v poloze 3 obecného v poloze 3 obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají nezávislé na sobě atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku s přímým nebo větveným řetězcem, R3 znamená atom vodíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená atom vodíku nebo R3 a Y spolu dohromady znamenají atom kyslíku nebo dvojnou vazbu, vyznačující se tím, že na 2,5-dodekandionový...

Způsob přípravy chlorovaných fenylalkoxypropanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237525

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hájek Milan, Málek Jaroslav, Krupička Štepán

MPK: C07C 43/174

Značky: fenylalkoxypropanů, chlorovaných, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy chlorovaných fenylalkoxypropanů obecného vzorce I, kde R je C1 až C4 alkyl nebo isoalkyl a X je atom vodíku nebo chloru spočívající v tom, že reakční směs obsahující na 1 mol chlorovaného fenylpropanu obecného vzorce II, kde X má shora uvedený význam, 5 až 50 molů alifatického alkoholu obecného vzorce III, kde R má shora uvedený význam, se zahřívá samotná nebo s výhodou v přítomnosti 2 až 15 molárních % chloridů zinku,...

Miniaturní samočinná tepelná pojistka proudově závislá

Načítavanie...

Číslo patentu: 237524

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vepřek Jiří, Žbírka Pavel, Hloušek Miroslav

MPK: H01H 37/54, H02H 5/04

Značky: tepelná, závislá, pojistka, miniaturní, proudové, samočinná

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení popisuje bimetalickou membránu, která je jedním koncem za zpětným ohybem pevně spojena se zúženým koncem základní desky a před zpětným ohybem je základní deska opatřena průstřihem. Ke snadnému a jednoduchému seřizování je v rameni základní desky umístěn rozpínací šroub.

Setrvačníkový rotor s magnetickým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237523

Dátum: 15.12.1986

Autor: Majtner Vítězslav

MPK: F02P 1/02

Značky: setrvačníkový, rotor, magnetickým, obvodem

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání se týká setrvačníkového rotoru s magnetickým obvodem pro elektronické zapalování motocyklů a stacionárních motorů, který zajišťuje vhodnou magnetickou indukci do statorových cívek a tím zdroj energie pro elektronický obvod zapalování a další spotřebiče. Podstata spočívá v tom, že dva magnety, uložené symetricky ve vnitřním obvodu tělesa setrvačníku mají tvar části výchozího mezikruží se záporným úhlem výřezu, to je větším než 180°, s...

Způsob stanovení obsahu křemíku, zejména v ocelích

Načítavanie...

Číslo patentu: 237522

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hlaváčková Irena, Hlaváček Ivan

MPK: G01N 33/20

Značky: ocelích, křemíku, stanovení, obsahu, zejména, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení obsahu křemíku, zejména v ocelích, ale i v jiných slitinách a materiálech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vzorek materiálu se působí kyselinou trihydrogenfosforečnou, případně s přídavkem kyseliny sírové, v nádobce z odolného materiálu, například teflonu, teplotou 200 až 220 °C po dobu cca 15 minut, až kyselina trihydrogenfosforečná přechází na kyselinu difosforečnou a křemík je převeden do...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231993

Dátum: 15.12.1986

Autori: Siegel Hardo, Becker Rainer, Wuerze Bruno, Rohr Wolfgang, Jahn Dieter, Himmele Walter

MPK: A01N 43/02, C07D 309/06

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku derivát cyklohexandionu obecného vzorce I ve kterém R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkenylovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku a 1 atomem halogenu, X znamená přímou nebo rozvětvenou alkylenovou skupinu s 1 až 5...

Ruční mechanický dávkovač kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237521

Dátum: 15.12.1986

Autori: Janů Karel, Chlup Rudolf, Chleboun Jan

MPK: A61M 5/18

Značky: mechanicky, ruční, dávkovač, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout ruční mechanický dávkovač kapaliny, zejména inzulínu při jeho aplikaci samotným diabetikem, jehož součástí je injekční stříkačka z umělé hmoty pro jednorázové použití, který nevyžaduje provádět sterilizaci žádné jeho části před jeho použitím a který umožňuje přesné dávkování inzulínu bez nutnosti vizuální kontroly. Za tím účelem dávkovač sestává ze dvou částí, kde první část je opatřena maticí šroubového pohybového...

Zařízení pro tyristorové stavění kolejových výhybek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237520

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vykoupil Libor, Hajda Jiří

MPK: B61L 5/06

Značky: stavění, kolejových, tyristorové, výhybek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tyristorové stavění kolejových výhybek z jedoucí tramvaje představuje zařízení, kterým se dosáhne dálkového přestavění elektromagnetických kolejových výhybek pomocí mžikového impulsu, vyvolaného vzájemným dotykem pružného vozidlového tykadla upevněného izolovaně po straně pantografového sběrače s pružným síťovým tykadlem, upevněným svisle a izolovaně na nosné síti trolejového vodiče. Při tomto dotyku tykadel je zaveden z vozidla...

Zapojení pro zaznamenání a opakované automatické nastavení polohy pracovního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237519

Dátum: 15.12.1986

Autori: Krbálek Karel, Jelínek Jaroslav

MPK: B66F 9/24

Značky: polohy, zaznamenání, orgánů, zapojení, nastavení, opakované, automatické, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká zdvižných ústrojí, u nichž je potřeba opakovaně nastavovat zvolenou polohu pracovního orgánu. Zapojení obsahuje pohybový snímač vysílající dvě řady časově posunutých impulsů. Tyto impulsy přecházejí do obvodu pro rozlišení směru pohybu. Zde se zpracovávají, načež přecházejí do čítacího ústrojí, kde v závislosti na směru pohybu pracovního orgánu zvětšují nebo zmenšují obsah čítacího ústrojí. Po ručním nastavení polohy pracovního...

Způsob výroby cementu a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231992

Dátum: 15.12.1986

Autor: Krennbauer Franz

MPK: C04B 7/38, F28C 3/10

Značky: způsobu, způsob, výroby, tohoto, zařízení, cementů, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementu, při němž se surovinová moučka před odkyselením v kalcinátoru a následným vypálením v peci předehřívá vícestupňovou tepelnou výměnou s proudem odpadních plynů jednak z pece a jednak z kalcinátoru, přičemž proudy odpadních plynů se vedou jako soustředěné do dvou paralelních větví, z nichž jedna vede odpadní plyny z pece a druhá odpadni plyny z kalcinátoru, přičemž proud surovinové moučky se vede střídavě od vždy jednoho...

Způsob přípravy iniciátorů polymerace, obsahujících lithium

Načítavanie...

Číslo patentu: 237518

Dátum: 15.12.1986

Autori: Anton Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48

Značky: iniciátorů, přípravy, obsahujících, polymerace, lithium, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy iniciátorů polymerace obsahujících lithium reakcí divinylbenzenu s organolithiovou sloučeninou. Roztok divinylbenzenu v uhlovodíkovém rozpouštědle se přidává k roztoku organodilithiové nebo organotrilithiové sloučeniny v uhlovodíkovém rozpouštědle, v éteru nebo ve směsi uhlovodíku s éterem. Molární poměr vinylových skupin v divinylbenzenu k di- nebo tri-lithiové sloučenině je v rozmezí 1 : 1 až 1 : 10.

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu se zásobní jímkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237517

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/10

Značky: pohonné, zásobní, sběrače, proudu, ústrojí, pneumatické, jímkou

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká pneumatického pohonného ústrojí sběrače proudu se zásobní jímkou pro elektrická vozidla, zvláště pro pohon pantografových a polopantografových sběračů proudu. Podstatou řešení je, že ve víku válce je upevněno pouzdro, v němž je uloženo sedlo. Otvor sedla ústí do tlačného prostoru a do prostoru záklopky, v němž uložená záklopka uzavírá sedlo tlakem pružiny, která na záklopku dosedá a druhým koncem sedí na dnu pouzdra. Otvor sedla...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231991

Dátum: 15.12.1986

Autori: Saito Junichi, Aya Masahiro, Shiokawa Kozo, Yasui Kazuomi

MPK: C07D 239/10, A01N 43/54

Značky: výroby, účinných, způsob, prostředek, látek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný tetrahydropyrimidinonový derivát obecného vzorce I ve kterém jednotlivé symboly Ar mohou být stejné nebo rozdílné a znamenají vždy a-naftylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde X znamená atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinu, kyanoskupinu, alkylkarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy...

Způsov dělení nitro-o-xylenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237516

Dátum: 15.12.1986

Autori: Glosser Zdeněk, Nývlt Vladimír

MPK: C07C 79/10

Značky: dělení, nitro-o-xylenů, způsov

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení směsi nitro-o-xylenů po nitraci o-xylenu a po vyprání oxidačních produktů louhem tak, že se ze směsi 3-nitro-o-xylenu a 4-nitro-o-xylenu v poměru 1:1,2 až 1,4 a obsahující 2 až 5 % vedlejších produktů oddestiluje při tlaku 2,7 kPa a teplotě 125 °C 3-nitro-o-xylen a ze zbytku se získá 9-nitro-o-xylen přeháněním vodní parou při tlaku 3 až 7 kPa a teplotě 105 až 115 °C. Ekonomické získávání čistého 4-nitro-o-xylenu s minimální...

Vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237515

Dátum: 15.12.1986

Autor: Lakomý Miroslav

MPK: B30B 15/08

Značky: vysokotlaký, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokotlakého nástroje, zahrnujícího lisovnici a dva lisovníky, jehož konstrukce sestává z ochranné objímky z měkké oceli a nejméně dvou předepínacích objímek z kalené oceli, obepínajících razník ze slinutého karbidu, tvořený kuželem v rozmezí 1°10' až 1°30'. Podstatou tohoto vynálezu je, že úhel mezi zalisovacími plochami razníku ze slinutého karbidu a vnitřní předepínací objímkou z kalené oceli je rozbíhavý směrem k čelní...

Klobouček pro přívod fluidační tekutiny do fluidační vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237514

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kichler Jiří, Konečný Milan, Červenka Václav, Beránek Jaroslav

MPK: B01J 19/00

Značky: fluidační, přívod, vrstvy, tekutiny, klobouček

Zhrnutie / Anotácia:

Klobouček pro přívod fluidační tekutiny do fluidní vrstvy pomocí plováku ve tvaru rotačního tělesa. Horní část plováku je ponořena do fluidní vrstvy a má alespoň jeden průměr větší než je světlost svislé trubky nebo světlost otvoru pro přívod fluidační tekutiny a dolní část plováku, jejíž průměr se plynule zmenšuje, se volně pohybuje ve svislé trubce nebo otvoru. Svislým pohybem plováku se mění vstupní průřez fluidační tekutiny do fluidní...

Zařízení pro zjištění polohy světelné stopy, zejména pro vrtačky plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237513

Dátum: 15.12.1986

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: H01S 3/101, G01C 7/06, H01L 21/96...

Značky: světelné, spojů, vŕtačky, polohy, zjištění, plošných, stopy, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zjištění polohy světelné stopy, zejména pro vrtačky plošných spojů, sestávající z optické a optoelektronické části, uspořádané v obrazové rovině a tvořené fotocitlivými čidly, podle vynálezu pěti fototranzistory, připojenými na Schmittovy klopné obvody s hradly a invertorem. Podstatou vynálezu je rozpoznání kruhového průhledného místa uprostřed neprůhledného okolí na průhledné matrici, kterou může být např. šablona pro tištěné...

Dvouválcové čerpadlo na zahuštěné látky, zejména na beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 231990

Dátum: 15.12.1986

Autor: Schwing Friedrich

MPK: F04B 15/02

Značky: zahuštěné, čerpadlo, zejména, dvouválcové, betón, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata dvouválcového čerpadla na zahuštěné látky s řadicím orgánem, který je utěsněn řezným kroužkem na brýlovém víku a svou zadní stranou je opřen na pružném kroužku, spočívá podle vynálezu v tom, že řezný kroužek kruhovým výstupkem pružné kroužkové pružiny tuto z jedné delší strany průřezu zčásti axiálně překrývá. Přitom na řadicím orgánu uspořádané dosedací dílčí plochy překrývající dílčí plochu pružné kroužkové pružiny. Na řezném kroužku...