Archív za 1986 rok

Strana 49

Zařízení pro dělení materiálu upichováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 230178

Dátum: 15.09.1986

Autori: Medvecký Ľudovít, Harinek Ľubomír, Igaz Peter

MPK: B23B 5/14

Značky: materiálů, zařízení, upichováním, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dělení materiálu upichováním, obsahující soustruh, na jehož loži jsou uloženy nožový suport pro uložení upichovacího nože a nástrojový suport pro uložení dalších obráběcích nástrojů a mezi nimi je v upínacích čelistech soustruhu uložen materiál, vyznačující se tím, že na nástrojovém suportu (2) je výkyvně uložena dvouramenná přítlačná deska (7), jejíž první rameno (8) je v dotyku s upichovaným materiálem (4) a druhé rameno (9) je...

Plynový hořák se sníženou emisí hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230177

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kamberský Vladimír

MPK: F23D 13/40

Značky: hluku, plynový, horák, sníženou, emisí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru stavby průmyslových pecí. Vynález řeší snížení, hladiny hluku plynových hořáků. Plynový hořák se sníženou emisí hluku sestává z tělesa hořáku, rozviřovače vzduchu, centrálního přívodu vzduchu, prstencového obvodového přívodu plynu a stabilizátoru hoření a jehož podstata je v tom, že stabilizátor hoření, zakončený komolým kuželem, prochází podélnou osou hořáku, přičemž k stabilizátoru hoření je připevněn lopatkový...

Lisovací hmoty na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230176

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kohout Josef, Seifried Miroslav, Diviš Karel

MPK: C08K 3/04, C08K 7/24, C08K 3/36...

Značky: bázi, nenasycených, pryskyřic, lisovací, hmoty, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací hmoty na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic, které obsahují vyztužující i nevyztužující plniva, iniciátory, pigmenty, separátory a stabilizátory se zlepšenými mechanickými vlastnostmi a prodlouženou dobou životnosti, vyznačené tím, že obsahují 0,3 až 15 % hmotnostních, počítáno na hmotnost pryskyřice sráženého, dehydratovaného oxidu křemičitého a/nebo aktivního uhlí.

Stroj s přeměnou energie mezi mechanickým pohybem a průtokem tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230175

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: F01D 17/00, F01D 9/02

Značky: tekutiny, průtokem, pohybem, přeměnou, stroj, energie, mechanickým

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj s přeměnou energie mezi mechanickým pohybem a průtokem tekutiny v systému lopatek, vyznačující se tím, že na počátku rozšiřující se části mezilopatkového kanálu (4) je alespoň na jedné straně, na boku lopatky (3) stupeň (139), za nímž ve směru průtoku se šířka mezilopatkového kanálu (4) náhle zvětšuje a proti tomuto stupni (139) na druhé straně mezilopatkového kanálu (4) je v boku lopatky (3) otvor nejméně jedné řídicí trysky (35)...

Výfučna vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 230174

Dátum: 15.09.1986

Autor: Žábenský Ludvík

MPK: C21B 7/16

Značky: vysoké, výfučna

Zhrnutie / Anotácia:

Výfučna vysoké pece, tvořená nosnou čelní částí, která je spojena s tělesem výfučny, vyznačená tím, že volné konce mezikruhových stěn tělesa (1) výfučny jsou uloženy a zalisovány v drážkách, vytvořených v přilehlé nosné čelní části (2) a opatřených na přivrácených stěnách nejméně dvěma průběžnými ozuby (3) a vedle nich průběžným obdélníkovitým vybráním (4).

Násoskový chlorátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230173

Dátum: 15.09.1986

Autor: Filip Jindřich

MPK: C02F 1/76

Značky: chlorátor, násoskový

Zhrnutie / Anotácia:

Násoskový chlorátor sestávající z pracovní nádrže a odběrné nádržky vyznačený tím, že v pracovní nádrži (1) jsou na středovém sloupku (2) upevněny zahlcovací disky (3) a pod úrovní dolního zahlcovacího disku (3) je připojena jednak odběrná nádržka (4) a jednak tři násosky s výtoky do volna, a to rozvětvená dávkovací násoska (5) s jedním vtokem zavedeným do pracovní nádrže (1) a druhým vtokem zavedeným do odběrné nádržky (4), přičemž přelivná...

Termostatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 230172

Dátum: 15.09.1986

Autor: Fryš Josef

MPK: F16K 17/36

Značky: ventil, termostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický ventil, skládající se z průtokového ventilu s odpruženou kuželkou a termostatické hlavice s odpružením proti tepelnému přetížení v čidle, vyznačený tím, že kotoučem (4) vyrobeným z elektroizolačního materiálu a vnitřním otvorem pružiny (5) prochází kovový čep (7), zejména šroub, s nasazeným okem vodiče (8), přičemž mezi něj a otvor pružiny (5) je vložena izolační trubice (6) s osazením (16) na větší průměr, než je vnitřní průměr...

Zařízení pro montáž roušky určené k dýchání z plic do plic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230171

Dátum: 15.09.1986

Autori: Straka Miroslav, Guttwald Luboš

MPK: A61M 16/00, B65H 17/22

Značky: určené, roušky, zařízení, dýchání, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro montáž roušky určené k dýchání z plic do plic, tvořené dvěma zásobníky, dvěma transportními válci a dvěma vodicími 1ištami, vyznačující se tím, že za předním zásobníkem (17) s hlavní montážní hubicí (4) je první transportní válec (9) a druhý transportní válec (19), mezi nimiž je upevněna první vodicí lišta (15), přičemž proti druhému transportnímu válci (19) je umístěn zadní zásobník (18) s pomocnou montážní hubicí (6), nad kterou...

Zařízení k rozpojování soudržných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230170

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hladík Luděk, Rajdl Jiří

MPK: E21C 37/06, E21C 37/10

Značky: soudržných, zařízení, rozpojování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozpojování soudržných hmot nedestruktivním způsobem po vyvrtání otvoru do rozpojované hmoty, vyznačené tím, že sestává z dříku (2) a na něm navlečené pružné hadice (1), uvnitř niž je kapalina (4), připevněná k tlakové nádobě (5) s kapalinou (4) a vestavěným topným tělesem (7).

Zařízení pro ukládání asfaltomastixové zálivky na rovinných plochách, zvláště na dnech vodních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 230169

Dátum: 15.09.1986

Autori: Švancara Rudolf, Hrbotický Zdeněk, Jonáš Karel

MPK: E02B 3/16

Značky: zálivky, dnech, zvláště, asfaltomastixové, zařízení, nádrží, plochách, rovinných, vodních, ukládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ukládání asfaltomastixové zálivky na rovinných plochách, zvláště na dnech vodních nádrží, řek a kanálů, sestávající z automobilu s vyhřívaným domíchávačem, vyznačené tím, že na úložném rámu (5) domíchávače (1) je upevněna ukládací vana (4) s výpustnou štěrbinou opatřenou stavitelným dorazem (18), ovládanou přímočarým hydromotorem (7), a třísekční rozváděč (15), přičemž hrabla (11) upevněné na rámu (13) automobilu jsou ovládána...

Časový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 230168

Dátum: 15.09.1986

Autor: Feber Stanislav

MPK: H03K 5/22

Značky: časový, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Časový člen, vyznačený tím, že vstup (x) časového členu je spojen se vstupem (a1) časové paměti (A) a s prvním vstupem (b1) spínače (B), první výstup (a2) časové paměti (A) je spojen s druhým vstupem (b2) spínače (B), přičemž druhý výstup (a3) časové paměti (A) je výstupem (X) časového členu.

Zařízení pro ohřev konce trubky na svařovací teplotu v konečné fázi jeho rotačního tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 230167

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bárta Zbyněk, Matheisl Josef

MPK: B21D 41/04

Značky: zařízení, ohrev, konce, teplotu, fázi, svařovací, rotačního, konečné, tváření, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení konečné fáze rotačního tváření a snížení počtu oprav i zmetkovitosti u ocelových lahví na stlačené plyny. Použitím dvou acetylénových hořáků pro ohřev konce trubky z obou stran se i zkrátí doba ohřevu na svařovací teplotu. Uvedeného účinku se dosáhne konstrukčním řešením zařízení podle vynálezu, sestávající z nejméně jednoho acetylénového hořáku (9), upraveného v ose tvářené trubky (1), napojeného na posuvné ústrojí...

Medicinální mýdlo se zvýšenými dekontaminačními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230166

Dátum: 15.09.1986

Autori: Čmolík Jiří, Severa Jan

MPK: C11D 9/50

Značky: dekontaminačními, mýdlo, účinky, medicinální, zvýšenými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení medicinálního mýdla, které ovlivňuje potlačení absorpce a zvýšení desorpce radionuklidů s dekontaminovaného povrchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mimo běžné saponátové prostředky obsahuje mýdlo 0,7 až 2,5 hmotn. proc. dvojsodné soli kyseliny etyléndiamintetraoctové - technické, 0,7 až 2,5 hmotn. proc. hexametafosforečnanu sodného a 5 až 10 hmotn. % ionexu o velikosti zrna 0,8 až 1,2 ?m, s výhodou fenolformaldehydové...

Způsob přípravy hexachloroderivátu dikarbolidu kobaltitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 230165

Dátum: 15.09.1986

Autori: Rais Jiří, Mělník, Plešek Jaromír, Mařík Jiří, Baše Karel, Selucký Pavel, Štíbr Bohumil, Behner František, Dlask Jan

MPK: C01G 51/00

Značky: způsob, dikarbolidu, kobaltitého, přípravy, hexachloroderivátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy chlorovaného dikarbolidu kobaltitého obsahujícího v jedné molekule 6 atomů chloru, jako činidla pro získávání a izolaci radioaktivního cesia a stroncia z vysoce aktivních odpadních roztoků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se cesná sůl dikarbolidu kobaltitého chloruje plynným chlorem v prostředí ledové kyseliny octové při 308,2 až 313,2 K.

Závěr pracovního válce radiálního hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230164

Dátum: 15.09.1986

Autori: Albrecht Zbyněk, Vočka Miroslav, Benža Dušan

MPK: F03C 1/04

Značky: pracovního, hydromotoru, radiálního, závěr, válce

Zhrnutie / Anotácia:

Závěr pracovního válce radiálního hydromotoru, vyznačující se tím, že v pracovním válci (1) je uloženo víko (2), opatřené na obvodě těsněním (3), a opírající se svou vnější válcovou plochou (5) o vnitřní válcovou plochu (6) vnějšího prstence ( 7), upraveného na vnější válcové části (8) rámu hydromotoru (9), přičemž protilehlou stranou (10), opatřenou soustředným válcovým vybráním (11) se opírá o pružinu (12) uloženou v pístu (13).

Zařízení pro měření teploty elektricky vodivých těles izolovaným plášťovým termočlánkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230163

Dátum: 15.09.1986

Autor: Křivánek Milan

MPK: G01K 7/06

Značky: termočlánkem, plášťovým, vodivých, elektricky, izolovaným, těles, zařízení, teploty, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém měření teploty elektricky vodivých těles izolovaným plášťovým termočlánkem úpravou měřicího konce plášťového termočlánku pro potlačení vlivu souhlasného napětí měřicího místa na měřenou hodnotu podle vynálezu tím, že termočlánek je umístěn v žáruvzdorné kovové trubce s keramickou výstelkou, přičemž žáruvzdorná kovová trubka je připevněna na měřené těleso a plášť termočlánku je zapojen na přístrojovou zem.

Způsob výroby pryžových odledňovacích povlaků křídel letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230162

Dátum: 15.09.1986

Autori: Švajda Stanislav, Heš Jiří, Mahovský Jan

MPK: B64C 3/30

Značky: způsob, křídel, výroby, pryžových, letadel, povlaků, odledňovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby pryžových odledňovacích povlaků křídel letadel vulkanizací v rotačním bubnovém lisu s přítlačnou gurtou. Odledňovací povlak je konstrukčně upraven a zjednodušen tak, aby jej bylo možno propustit rotačním bubnovým 1isem při vulkanizaci. Postup podstatně zrychlí a zlevní výrobu a umožní se dosažení vyšších užitných hodnot při nižší hmotnosti výrobku.

Stavebnicový vertikální vícepolový honovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 230161

Dátum: 15.09.1986

Autori: Slezák Josef, Šula Ota, Topol Vladimír, Brychta Jaromír, Štědrý Josef

MPK: B24B 33/02

Značky: stavebnicový, vertikální, stroj, honovací, vícepolový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen zejména k honování válců vstřikovacích čerpadel. Stroj obsahuje upínače, nakládací stanici, polohovací stanici, honovací stanice, měřicí stanice a vykládací stanici. Upínače jsou výkyvně a posuvně uloženy na nosných čepech v nosičích shodně uložených na zakotvených centrálních čepech ve věnci pevně spojeném s otočným stolem, přičemž ve vertikální rovině střední dutiny upínačů je uspořádán spodní axiální doraz a v nástavbě...

Spouštěcí přístroj pro spouštění osob a břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 230160

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pražan Oldřich

MPK: F16H 55/38

Značky: spouštěcí, prístroj, břemen, spouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení bezpečnosti, snížení tělesné námahy a zjednodušení akcí, při kterých dochází ke spouštění osob a břemen. Uvedeného účelu se dosáhne použitím spouštěcího přístroje podle vynálezu, u kterého je brzdný účinek vyvoláván zatížením přístroje a je mu přímo úměrný. Spouštěcí přístroj je vybaven kladkou s klínovou drážkou pro vedení spouštěcího lana. Zatížením 1ana je vnější klínový tvar kladky přitlačen na brzdové obložení...

Jádro řadicích objímek převodovek, zejména motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230159

Dátum: 15.09.1986

Autori: Glotzmann Lumír, Vávra Jan

MPK: F16H 5/76

Značky: řadících, vozidel, zejména, převodovek, objímek, motorových, jádro

Zhrnutie / Anotácia:

Jádro řadicích objímek převodovek podle vynálezu zamezuje samovysouvání řadicích objímek převodovek při provozu motorových vozidel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jádro opatřené na vnějším průměru evolventním ozubením má ve střední části vnějšího ozubení vytvořeny výstupky. Každý výstupek sestává ze silnějšího vnějšího ozubení, které je oboustranně plynule napojeno z výstupku přechodovou částí na slabší vnější ozubení krajních částí jádra.

Chladicí zařízení pro chlazení důlních větrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230158

Dátum: 15.09.1986

Autor: Brudník Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: chladicí, chlazení, zařízení, důlních, větru

Zhrnutie / Anotácia:

Chladicí zařízení pro chlazení důlních větrů s povrchovou užitkovou vodou jako chladicím médiem, obsahující čerpací a chladicí stanici, Peltonovu turbínu, čerpadla, pohony a potrubí, vyznačené tím, že čerpací stanice (1) užitkové vody je potrubím (2) spojena s chladicí jednotkou v chladicí stanici (3), umístěné též na povrchu dolu, přičemž chladicí stanice (3) je vysokotlakým přívodním potrubím (4), umístěným v jámě dolu, spojena s Peltonovou...

Brzdicí zařízení pro odvíjecí mechanismus navíjecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230157

Dátum: 15.09.1986

Autor: Martínek Miloš

MPK: B65H 49/00

Značky: odvíjecí, mechanismus, navíjecího, brzdící, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdicí zařízení pro odvíjecí mechanismus navíjecích zařízení s použitím brzdicího bubnu a k němu přiléhající brzdicí čelisti opatřené nastavitelnou pružinou, ovládanou elektromagnetem nebo vzduchovým válcem pro pomocné brzdění brzdicího bubnu a dále regulační páky pro regulaci tahu odvíjeného materiálu, řeší problém zamezení trhání navíjených pásů, především při výrobě svitkových kondenzátorů. Podstata řešení je v tom, že brzdicí čelist (2) je...

Zařízení k odstraňování prachu a jemných nečistot odsávacími štěrbinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230156

Dátum: 15.09.1986

Autori: Čáp Antonín, Tesař Oldřich, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 11/00, D01H 7/885

Značky: štěrbinami, odstraňování, zařízení, nečistot, jemných, odsávacími, prachu

Zhrnutie / Anotácia:

Prach a jemné nečistoty, které se při bezvřetenovém předení dostávají spolu s vlákny do rotujícího podt1akového spřádacího rotoru, jsou z něho odsávány odsávacími štěrbinami umístěnými u vlákenné stužky ve dnu spřádacího rotoru mimo jeho sběrnou drážku od místa největšího vnitřního průměru rotoru ve vzdálenosti rovnající se jedno- až trojnásobku tloušťky tvořící se příze.

Pohon řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230155

Dátum: 15.09.1986

Autor: Uhlíř Josef

MPK: B26D 5/42

Značky: papíru, pohon, řezačky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu řezačky papíru, zejména pohonu řezacího nože a zubového čerpadla u jednonožové řezačky papíru. který obsahuje elektromotor s hřídelem. Podstatou vynálezu je, že na jednom konci hřídele elektromotoru je setrvačníková řemenice, pro ovládání řezacího nože, zatímco opačný konec hřídele elektromotoru je spojen alespoň přes unášeč se vstupním hřídelem zubového čerpadla pro ovládání hydraulického obvodu pro slisování stahu...

Závěs s fixováním uzavřené polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230154

Dátum: 15.09.1986

Autor: Gazdík Josef

MPK: E05D 7/083

Značky: fixováním, závěs, polohy, uzavřené

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce vlastním fixováním uzavřené polohy závěsu. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou vnitřního tělesa závěsu. Vnitřní těleso je pohyblivě spojené s vnějším tělesem do celku pomocí vnější a vnitřní spojky, spolu s čepy těchto spojek. Fixovacího účinku se dosáhne opatřením vnitřního tělesa závěsu otvory s pružinami, které působí na západky, jež zasahují do volného prostoru tělesa. V uzavřené poloze závěsu je vnější...

Tyristorové zapalování pro zážehové motory, pracující v multirežimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230153

Dátum: 15.09.1986

Autor: Průcha Bedřich

MPK: F02P 3/04

Značky: zážehové, zapalování, pracující, tyristorové, multirežimu, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti spalování výbušné směsi ve spalovacím motoru několikerým opakováním jiskry na zapalovací svíčce. Toho se dosáhne periodickým spouštěním tyristoru (6) synchronně se zdrojem zvýšeného napětí 350 V nabíjejícím pracovní kondenzátor (4), který se vybíjí do zapalovací cívky (2). Tím v každém expansním cyklu dojde k opakování jiskry. Perioda opakování jisker je závislá na kmitočtu zdroje zvýšeného napětí a lze...

Zapojení obvodu pro ovládání napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246108

Dátum: 15.09.1986

Autor: Alexander Radko

MPK: H02J 1/04

Značky: napájecího, obvodů, zdroje, zapojení, ovládání

Text:

...g. Jeho emitor je spojen se společąým vodičem 1 a báze je spojene s ovládecím vstupom 2, e výstupom invertom 4 a pre napájecí odpor ee evorkou 3 | pomocnćho zdroje. Z pomocnáho zdroje je napájen i napájecí zdroj l. Vstup invertoru A je spojen přes kondenzátor 2 s výstupom lg napájecího zdroje l a přes oddělovací odpor § je spojen s vypínacím vstupem g.V klidovém stavu je tranzistor g proudem tekoucím napájecím odporem j udržován v...

Úsporný roubík držáku kartáčů pro stejnoměrné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230152

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gebauer Miroslav, Snížek Miloš

MPK: H02K 13/00

Značky: úsporný, stejnoměrné, roubík, stroje, kartáčů, držáku

Zhrnutie / Anotácia:

Úsporný roubík držáku kartáčů pro stejnosměrné stroje sestávající z vodivé trubky z barevného kovu nalisované na železném trnu s izolací z umělé hmoty. Na vodivé trubce je natvrdo připájen šroub pro upevnění kabelového oka.

Zapojení pro určování materiálových charakteristických hodnot u ropných rektifikačních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 230151

Dátum: 15.09.1986

Autori: Schaft Gerd, Hansel Anna-elisabeth, Geschke Hartwig, Schultz Wolfgang, Drössiger Hans-georg

MPK: B01D 3/42

Značky: rektifikačních, materiálových, určování, zapojení, charakteristických, kolon, ropných, hodnot

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro určování materiálových charakteristických hodnot u ropných rektifikačních kolon, počátku destilace, konce destilace, bodu vzplanutí, bodu tuhnutí, BPA-bodu, viskozity a hustoty pro produkty lehký benzin, těžký benzin, petrolej, pohonná látka pro Dieselovy motory, plynový olej a zbytek destilace, vyznačující se tím že na ropnou rektifikační kolonu (1) je zapojen převodník (2) provozních hodnot, za kterým je zapojeno tvarovací...

Přípojka vzduchu, zejména pro pojízdné mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 230050

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: C21C 1/06

Značky: zejména, přípojka, vzduchu, pojízdné, mísiče, surového, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Přípojka vzduchu, zejména pro pojízdné mísiče surového železa, pro převádění stlačeného vzduchu tlakovým potrubím z jeho jedné na druhou podvozkovou část, vyznačené tím. že sestává z vnitřního tělesa (1), uloženého v dutině vnějšího tělesa (2), jehož čelo je uzavřeno víkem (7), mezi nimiž je uložen kroužek (3) s labyrintem (21) a po jeho stranách těsnicí kroužky (4), uložené v drážkách (22) vnitřního tělesa (1), které je opatřeno slepým...

Způsob nabíjení vrtu trhavinami u bezvýlomové trhací práce a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230049

Dátum: 15.09.1986

Autori: Juránek Oldřich, Kaspřík Jaroslav

Značky: bezvýlomové, trhací, tohoto, způsob, způsobu, zařízení, provádění, práce, trhavinami, nabíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví - protiotřesové prevence. Vynález se týká způsobu nabíjení trhavin u bezvýlomové trhací práce s použitím vodní pěny a zařízení k provádění tohoto způsobu, zejména vhodný pro hlubinné doly u protiotřesové prevence. Podstata spočívá v tom, že jednotlivé náložky jsou pružnou trubicí dopravovány do vrtu stlačeným vzduchem s vodní pěnou, která mírní dopadovou rychlost náložek, vytváří antistatický povrch na pružné...

Implantabilní stimulátor centrální nervové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230048

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hrbáč Jiří, Thomayer Vladislav, Pavlica Alois, Vávra Ladislav

MPK: A61N 1/36

Značky: implantabilní, nervově, soustavy, centrální, stimulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Implantabilní stimulátor centrální nervové soustavy je určen pro působení na lokalizované oblasti centrální nervové soustavy prostřednictvím elektrických impulsů definovaných hodnot, s cílem léčit poškozené psychické nebo motorické funkce organismu, například tlumení fantomových bolestí, epilepsie, dětské mozkové obrny.

Způsob výroby kompozitního tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230047

Dátum: 15.09.1986

Autori: Drbohlavová Jitka, Hrbek Pavel, Kočandrlová Jana

Značky: izolačního, výroby, materiálů, tepelně, kompozitního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kompozitního tepelně izolačního materiálu, který zahrnuje výrobu tvrdé polyuretanové pěny zpěňováním prekursoru pro výrobu polyuretanu při teplotě v rozmezí 300 až 400 K a za tlaku do 0,8 MPa v přítomnosti perlitu, přičemž perlitu se použije ve formě předlisovaných granálií o velikosti uzpůsobené tloušťce výrobku, ze směsi perlitu a fenolformaldehydové pryskyřice, ve kterých je fenolformaldehydová pryskyřice neúplně vytvrzena.

Skříň železničního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230046

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zdrůbek Stanislav, Klomínek Vladimír

MPK: B61D 17/00

Značky: kolejového, vozidla, skříň, železničního

Zhrnutie / Anotácia:

Skříň železničního kolejového vozidla sestává ze spodku, bočnic, střechy a čel. Kostra střechy přechází do nadokenních částí skříně, spojených bočnicemi ve výšce nadokenních profilů a tvoří ji vaznice s krakorci, vzájemně propojené kružinami. Krakorce vaznic umístěné nad bočnicovými sloupky jsou spojeny s nadokenními profily bočnic. Střešní vlnitý obložný plech je spojen s bočnicovými obložnými plechy a průřez vlnitých podokenních pásů je...

Způsob optimalizace úpravy a dělení kusového materiálu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230045

Dátum: 15.09.1986

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: B23D 33/02

Značky: kusového, provádění, úpravy, optimalizace, způsobu, dělení, způsob, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Optimalizace úpravy a dělení řeší relativně přesnou lokalizaci úprav, například děrování, ve vztahu k rovinám následného dělení. Jednotlivý kus se postupně posouvá o předem stanovený délkový rozměr do jednotlivých pracovních míst vždy s předem stanoveným přesahem, přičemž v posledním pracovním místě se od něj odděluje díl tohoto délkového rozměru až do úplného rozdělení jednotlivého kusu. Zařízení tvoří těleso nárazníku spojené s posouvacím...

Způsob a zapojení k nastavení simulátoru čidla, zejména indukčního průtokoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230044

Dátum: 15.09.1986

Autor: Malý Vladimír

MPK: G01F 1/08, G01F 1/12, G01D 5/56...

Značky: způsob, průtokoměru, čidla, nastavení, zapojení, indukčního, simulátoru, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení jednoduchého a přesného nastavení simulátoru čidla indukčního průtokoměru pomocí běžných měřicích přístrojů sestávajícího z transformátoru opatřeného primárním vinutím, dvěma oddělenými sekundárními vinutími, z nichž alespoň jedno je regulační a jedno je připojeno na napěťový dělič. Podstatou vynálezu je způsob nastavení, při kterém se sekundární vinutí nejdříve spojí paralelně tak, že první dva souhlasné vývody...

Souprava k bakteriologickému vyšetření kapalných látek, zejména moče

Načítavanie...

Číslo patentu: 230043

Dátum: 15.09.1986

Autori: Maryška Stanislav, Fialová Růžena, Zouharová Alžběta, Černý Pavel, Potužník Vladislav

MPK: G01N 33/54

Značky: moče, látek, bakteriologickému, kapalných, vyšetření, souprava, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká soupravy k bakteriologickému vyšetření kapalných látek, zejména moče. Souprava sestává z nosiče úložné plochy, která je opatřena alespoň jednou kultivační půdou, kterou chrání dutý, průhledný ochranný kryt, který je těsně, ale oddělitelně uchycen na nosiči. Ochranný kryt je opatřen dnem a proti němu vytvořeným otvorem. Na vnitřní straně ochranného krytu je vnitřní závit, do něhož zapadá vnější závit, vytvořený na válcovém...

Zařízení k čistění třídicích sít

Načítavanie...

Číslo patentu: 230042

Dátum: 15.09.1986

Autor: Matheisl Josef

MPK: B07B 1/46

Značky: čištění, zařízení, třídicích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je to, že umožňuje nejen povrchové čistění třídicích sít, ale při odvalování kartáče po sítě ze spodní strany propichuje jednotlivá oka síta ocelovými konci drátků kruhového kartáče a tím se podstatně zvyšuje účinnost a produktivita práce těchto sít. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním řešením podle vynálezu, sestávajícího z kar táče (4) kruhového tvaru upevněného na hřídeli (13), na jehož obou koncích jsou točně uloženy...

Termostatický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230041

Dátum: 15.09.1986

Autor: Vepřek Jiří

MPK: G01K 5/00, H01H 37/52

Značky: spínač, termostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický spínač sestávající ze dvou bimetalických membrán s různými kritickými teplotami překmitu, vyznačený tím, že bimetalická membrána (3) s kritickými teplotami překmitu t1` a t2` je otočena pasívní stranou (P) k aktivní straně (A) bimetalické membrány (2) a kritickými teplotami překmitu t1" a t2".

Stahovací zařízení pro elektrická stropní svítidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230040

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kotek Zdeněk, Kotek Ladislav

MPK: F21V 21/16

Značky: stropní, svítidla, stahovací, zařízení, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Stahovací zařízení pro elektrická stropní svítidla s posuvným magnetem pro fixaci polohy, vyznačená tím, že sestává ze závěsného kovového pásku (1) a z posuvného nosného pásku (2) opatřeného na horním konci pouzdrem s magnety (3) a k jehož spodnímu konci je připevněno těleso svítidla a současně konec spirálového vodiče elektrického proudu (5), jehož pevná část (4) je připevěna na zadní plochu závěsného kovového pásku, přičemž oba pásky (1, 2)...