Archív za 1986 rok

Strana 46

Zařízení k zavěšování anodového materiálu do galvanické lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 237998

Dátum: 15.09.1986

Autor: Stonner Erwin

MPK: C25D 17/10

Značky: materiálů, galvanické, anodového, zavěšování, zařízení, lázně

Zhrnutie / Anotácia:

Držák pro magnetické anodové materiály pro magnetické kontaktování, zejména niklu v galvanických niklových lázních. Řešení spočívá v tom, že anodový držák nemá nedostatky závitového spojení a je vhodný pro elektrolytické zpracování anodových zbytků hospodárně výhodným způsobem za pomoci povrchů dosud ještě nezasažených kontaktováním. Technická úloha spočívá v uložení a spojení magnetů s anodově nerozpustnou příchytnou destičkou tak, že umožňuje...

Řezné ústrojí žacího stroje dlouhostébelnatých kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 237997

Dátum: 15.09.1986

Autori: Spaida Hans-peter, Kuhr Bernhard, Eistert Theodor, Beck Michael, Zumpe Bernd

MPK: A01D 45/02

Značky: kultúr, stroje, ústrojí, žacího, dlouhostébelnatých, řezné

Zhrnutie / Anotácia:

Řezné ústrojí žacího stroje pro bezřádkový způsob odběru dlouhostébelných kultur jako je kukuřice a podobně, použitý zejména při polehlém a nízkorostlém stéblu, umožňující provedení sklizně beze ztrát a poruch vzhledem ke znečištění a nábalům. Před řeznými rotory není zapotřebí kulturu odebírat a řezné rotory vzhledem k protiřezům mají konstrukci, která umožňuje v libovolném případě provést přesné přeříznutí stébla. Toho se dosahuje tím, že...

Podávací zařízení na žacích strojích ke sklizni dlouhostébelnatých plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237996

Dátum: 15.09.1986

Autori: Beck Michael, Zumpe Bernd, Kuhr Bernhard, Spaida Hans-peter

MPK: A01D 45/02

Značky: podávací, strojích, zařízení, sklizni, plodin, žacích, dlouhostébelnatých

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocí posunovacího mechanismu na žacích strojích, pracujících řadovým i neřadovým způsobem, se provádí doprava posekaného materiálu v usměrněném a rovně položeném stavu na další pracovní prvky. Polehlé a nízké porosty, také v případě neladného dopadu na ochranný mechanismus se musí s vysokou výkonností a trvale posunovat. To se dosahuje pomocí toho, že dotýkající se obou stran bočních stěn (12, 12´) dopravních kanálů (5) ochranné kryty (8)...

Kovové součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 237995

Dátum: 15.09.1986

Autori: Treffer Gerd, Vogel Wolfgang, König Hartmut, Keller Ingolf, Plänitz Hermann, Schmidt Lothar, Harzer Jochen, Marx Günter

MPK: C25D 5/36

Značky: součástí, kovové

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kovových součástí, zejména vodicích součástí nití textilních strojů s dvojitým povrchovým povlakem. Cílem řešení je zvýšení životnosti opotřebovávajících se kovových součástí při úspoře tvrdého chromu a zachování dobré jakosti. Základem řešení byl úkol vytvoření tvrdých a odolných proti opotřebení kovových součástí bez trhlin a rýh po dlouhém užívání. Tento úkol je řešen tím, že prvním povlakem je pevně spojena se základním...

Zařízení pro mísení vlhčící kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237994

Dátum: 15.09.1986

Autori: Freitag Ernst, Döbler Hermann

MPK: B41F 7/24

Značky: kapaliny, mísení, zařízení, vlhčicí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro mísení vlhčící kapaliny pro tiskařské formy ofsetových strojů. Cílem řešení je vypracování funkčně spolehlivého, jednoduše vyrobitelného a jednoduše obsluhovatelného zařízení. V souladu s vytčenou úlohou je toto zařízení opatřeno jedním zásobním a jedním dávkovacím zásobníkem pro mořicí roztok, jedním mísicím zásobníkem pro vlhčící kapalinu a zároveň jedním zásobníkem vestavěným do potrubí přivádějícím vodu,...

Zařízení k mísení zavlažovací kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237993

Dátum: 15.09.1986

Autori: Döbler Hermann, Freitag Ernst

MPK: B41F 7/24

Značky: kapaliny, mísení, zařízení, zavlažovací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro mísení vlhčící kapaliny pro tiskařské formy ofsetových stojů. Cílem řešení je vypracování funkčně spolehlivého, jednoduše vyrobitelného a jednoduše obsluhovatelného zařízení. V souladu s vytčenou úlohou je toto zařízení opatřeno jedním zásobním a jedním dávkovacím zásobníkem pro mořicí roztok, jedním mísicím zásobníkem pro vlhčící kapalinu a zároveň jedním zásobníkem vestavěným do potrubí přivádějícím vodu,...

Kolová brzda s automatikou zpětného chodu pro přívěsy zabrzděné najížděním

Načítavanie...

Číslo patentu: 237992

Dátum: 15.09.1986

Autori: Rockstroh Friedbert, Urbanke Walter, Dunse Helmfried

MPK: F16D 51/48

Značky: automatikou, najížděním, chodu, zabrzděné, brzda, zpětného, kolová, přívěsy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kolové brzdy ne brzdění nájezdem přívěsů, v nichž brzdové čelisti při zpětném chodu - brzdění se tangenciálně posouvají k ose kola. Cíl řešení spočívá v tom, aby při jízdě vpřed pomocí tahové nebo uvolňovací páky bylo zajištěno přitlačení brzdových čelistí k brzdovému bubnu a zabránit brzdění při obráceném chodu. Tento úkol se řeší tak, že kolová brzda se provádí nejjednoduším konstrukčním způsobem, při pohybu vpřed se vytváří...

Zařízení k vyjímání součástí z lisovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237991

Dátum: 15.09.1986

Autori: Frank Werner, Schneidewind Frank

MPK: B21D 45/00

Značky: zařízení, součástí, lisovadel, vyjímání

Zhrnutie / Anotácia:

Oblast použití řešení je technologie ohýbání a vystřihování plechu. K předmětu používání patří mechanismus vyhazovače na lisech. Cílem řešení je vytvořit takový mechanismus, jehož používání zabraňuje poškození lisovadel a zvyšuje bezpečnost práce. Technický úkol spočívá v tom, vytvořit mechanismus k vyjímání součástí z lisovadel na lisech. Úkol se řeší tak, že mechanismus k vyjímání vystřižených a ohnutých součástí a odpadu, vyhazuje v...

Planetová redukční převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237990

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vyskočil Soběslav, Kozubskij Eduard Viktorovič

MPK: F16H 1/32, F16H 25/22

Značky: převodovka, planetová, redukční

Zhrnutie / Anotácia:

Planetová redukční převodovka pro přenášení pohybu do hermetického prostoru obsahuje sluneční kola s vnitřním ozubením, klikový hřídel s uloženým satelitem se dvěma věnci, jehož každý věnec zabírá s příslušným slunečním kolem a vlnovec navlečený na klikovém hřídeli, kde sluneční kola převodovky jsou spojena šroubovým mechanismem s převodovým poměrem 1:1.

Zařízení pro zavádění elektrických vodičů do hermetických místností nebo prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237989

Dátum: 15.09.1986

Autori: Minakov Nikolaj Vasiljevič, Karmanskij Petr Jakovljevič, Kostjukov Nikolaj Sergejevič

MPK: H01B 17/26

Značky: zavádění, vodičů, hermetických, elektrických, prostoru, místností, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavádění elektrických vodičů patří do elektrotechniky. Cílem řešení je zvýšení spolehlivosti zařízení. Toho se dosahuje tím, že zařízení je vybaveno trubkami z izolačního materiálu, umístěnými v otvorech izolačního prvku a rozmístěnými v nich a zaobírající konce průchozích izolátorů tvarové vložky s otvory pro vodiče.

Sklápěcí zařízení pro hutnické válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237988

Dátum: 15.09.1986

Autori: Müller Dieter, Bedrich Werner, Dähnert Roland, Hübner Uwe

MPK: B65G 7/00

Značky: válcovací, zařízení, stolice, sklápěcí, hutnické

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení je použitelné pro třídění a rozdělování nebo přenášení hutních výrobků, např. polotovarů, tvarové oceli, trubkových polotovarů v technologickém procesu na hutnických stolicích. Ve speciálním provedení je použitelné pro odstraňování okují a třídění trubkových polotovarů. Není vyloučeno použití vynálezu pro jiné podélné kusové výrobky. Cílem řešení je zvýšení pracovní rychlosti, zkrácení doby prostojů a snížení nákladů na opravy a...

Zdvihací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237987

Dátum: 15.09.1986

Autori: Georgijev Georgi Asenov, Stoilov Georgi Kirilov, Dimitrova Marija Stěpanova, Alexijev Petko Ivanov, Stoilova Ginka Simeonova, Lozanova Zdravka Michajlova, Mitov Angel Josifov

MPK: B66F 9/00

Značky: zařízení, zdvihací

Zhrnutie / Anotácia:

Tento úkol je vyřešen zdvihacím zařízením, jehož nehybný zdvihací rám (3) je vytvořen jako rámová konstrukce otevřená na horním konci a sestávající z vodicích profilů (5) a z příčných nosníků (7, 8), kterými jsou vodicí profily (5) spolu spojeny ve své spodní části. Vodicí profily (5) jsou provedeny tak, že tvoří zároveň tělesa (24) hydraulických zdvihacích ústrojí a jeden z příčných nosníků (7, 8) tvoří potrubí (9), kterým se přivádí médium...

Pružné spojení tlumiče, který má kloubovou pohyblivost v určitém směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237986

Dátum: 15.09.1986

Autori: Moeschler Franz, Töpfer Helmut

MPK: B61F 5/24, F16F 1/38

Značky: který, směru, určitém, pružné, pohyblivost, spojení, tlumiče, kloubovou

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká pružného spojení tlumiče, převážně pro železniční dopravu. Cílem vynálezu je spoj malých rozměrů, dlouhá životnost v provozu a kloubová pohyblivost v určitém směru. Proto je zapotřebí odpovídajícím způsobem provést čep a pružnou vrstvu spojení při přizpůsobení s uchem tlumiče. Podle návrhu se provede čep soudkovitého tvaru se zaoblenými drážkami tak, že průměr soudku je menší než poloměr ohybu a větší než průměr drážek, přičemž...

Mechanismus pro kombinované řízení plynulého převodu samohybného zemědělského agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237985

Dátum: 15.09.1986

Autori: Agibalov Jevgenij Ivanovič, Nagorskij Igor Stanislavovič, Goluško Petr Jegorovič, Trofimuk Georgij Alexandrovič, Sidorenko Jurij Alexandrovič

MPK: B60K 41/08

Značky: mechanismus, agregátu, samohybného, zemědělského, řízení, kombinované, převodů, plynulého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení patří k mechanismu pro kombinované řízení plynulého převodu samohybného hospodářského agregátu. Cíl vynálezu je zabezpečení operativního ručního řízení automatizovaného agregátu a fixace prvku ručního řízení ve stanoveném režimu při současném zabezpečení jednoznačných vzájemných poloh výkonného hydraulického válce a prvku ručního řízení. Existence vynálezu spočívá v tom, že mechanismus obsahuje prvek ručního řízení, kinematicky spojený...

Vysokotlaké palivové čerpadlo pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 237984

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bretschneider Manfred, Gerber Christian, Lahl Fritz

MPK: F02M 59/44

Značky: palivové, motory, spalovací, čerpadlo, vysokotlaké

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokotlaké palivové čerpadlo pro spalovací motory, opatřené skříní (1) čerpadla a nejméně jedním pístem (6), který se přemísťuje ve válci (2) čerpadla, přičemž válec (2) je opatřen v úrovni vačkového hřídele nejméně jedním průchozím otvorem (3), kterým proudí zpět pod vysokým tlakem do palivového kanálu (4) část nasátého paliva, a ústrojím pro tlumení rázů zpětného proudu paliva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těleso válce (2) je na...

Rozprašovací zařízení s automatickým podávacím ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 237983

Dátum: 15.09.1986

Autori: Teschner, Kosch Wolfgang, Weckend Siegfried, Heisig Ullrich

MPK: C23C 15/00

Značky: zařízení, automatickým, podávacím, ústrojím, rozprašovací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká rozprašovacího zařízení s automatickým podávacím ústrojím, sestávajícího z rozprašovací komory, průchozí komory a z podávacího ústrojí s nosiči pro uložení podložek s opatřeného pohonným ústrojím pro horizontální přemísťování nosičů podél rozprašovacího ústrojí. Účelem je zvýšit výkon zařízení a pro dosažení tohoto účelu je třeba, aby nosič pro uložení podložek konal všechny pohyby nutné pro provádění pracovní operace, pro...

Násobič posunu u zařízení dálkového nastavování barevných zón

Načítavanie...

Číslo patentu: 237982

Dátum: 15.09.1986

Autori: Förster Karl-heinz, Johne Hans

MPK: B41F 33/00

Značky: násobič, dálkového, posunu, barevných, nastavování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká násobiče posunu u zařízení dálkového nastavování barevných zón pro tiskárny. Vycházeje z úkolu - použít částí, existujících u dálkového ovládání pro dálkové nastavování barevných zón k nulování přerušovaného chodu, nosných prvků barvicího nože pro násobič posunu - u násobiče s výkonnou soustavou působící na nosné prvky barvicího nože, skládající se z výkonného pohonu a měřicího snímače polohy a ovládacího systému mající na...

Šasi pro radioelektronické aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 237981

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jachontov Igor Nikolajevič, Ananskij Boris Ivanovič, Pekarskij Jakov Lvovič, Fedosejev Jevgenij Jakovljevič

MPK: H05K 7/02

Značky: aparatury, šasi, radioelektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení patří do radioelektroniky a může být využito v různých typech elektronického zařízení, skládající se z několika funkčních částí, provedených na deskách s tištěnými spoji, zvláště v televizních přijímačích. Cílem řešení je zvýšení spolehlivosti konstrukce, vhodnost provozu, koeficientu zaplnění a snížení váhy. Zařízení obsahuje opěrné nosné prvky, na nich umístěné nosné desky s konektory, držáky částí tvaru E, kolmo uchycené v několika...

Funkční analogo-číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 237980

Dátum: 15.09.1986

Autori: Andrejeva Anna Vasiljevna, Stenin Vladimír Jakovlevič, Pugačev Alexandr Fedorovič, Smorygo Oleg Georgijevič

MPK: H03M 1/38

Značky: analogo-číslicový, funkční, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení patří k funkčním analogočíslicovým převodníkům. Cílem řešení je snížení periody kvantování funkčního analogo-číslicového převodníku. Toto se dosahuje tím, že jsou do převodníku zavedeny n-2 posuvní registry, jejichž vstupy jsou spojeny s výstupy detektorů, a výstupy - s odpovídajícími n-2 výstupními svorkami.

Prstencový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237979

Dátum: 15.09.1986

Autori: Chariv Bogdan Ivanovič, Butrij Nikolaj Petrovič, Baraněnko Viktor Dmitrijevič

MPK: F16K 15/08, F04B 39/10

Značky: prstencový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká prstencového ventilu, zejména ventilu, pístového kompresoru, přičemž tento ventil sestává ze sedla a z omezovače zdvihu, které jsou opatřeny kanály, přičemž kanál sedla jsou uspořádány přesazeně vůči kanálům omezovače zdvihu. Účelem řešení je snížit odpor v kanálech. Podstata prstencového ventilu, u kterého se dosáhne splnění tohoto účelu, spočívá v tom, že v kanálech (4) omezovače (2) zdvihu, uspořádaných mezi kanál (3) sedla...

Analogo-číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 237978

Dátum: 15.09.1986

Autori: Smorygo Oleg Georgijevič, Pugačev Alexandr Fedorovič, Andrejeva Anna Vasiljevna, Bibjajev Petr Petrovič

MPK: H03M 1/38

Značky: převodník, analogo-číslicový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení patří k impulsním zařízením a je určeno k využívání v číslicových měřicích přístrojích, v zařízení automatického řízení, v soustavách sběru a přípravy dat. Cílem zkrácení periody kvantování analogo-číslicového převodníka jsou zavedeny n-2 posuvné registry, jejichž vstupy jsou spojeny s výstupy výběrových zařízení výstupního kódu a výstupy - s odpovídajícími n-2 výstupními sběrnicemi.

Ovládací ventil hydraulické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237977

Dátum: 15.09.1986

Autor: Keck Rainer

MPK: F16K 11/04

Značky: hydraulické, ventil, kapaliny, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká řídicího ventilu na hydraulické kapaliny s dvěma dosedacími ventily v jednom tělesu, jenž má tři přípoje na hydraulické rozvody, přičemž v závislosti na vnějším článku řízení se dosedací ventily ve svých koncových polohách spojují s dvěma přípoji, zatímco třetí přípoj se uzavírá. Úkolem vynálezu je vytvořit dvoucestný řídicí ventil s nejjednodušší konstrukcí, s velmi krátkou dobou reverzování, který pracuje úplně bez úniku oleje....

Kruhový aglomerační stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237976

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jonkov Alexander Petrov, Bratkov Jordan Ninkov, Peschev Peter Ivanov

MPK: F27B 21/00

Značky: stroj, aglomerační, kruhový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kruhového aglomeračního stroje, používaného v hutnictví pro přípravu rudné vsázky do vysokých pecí, majícího dopravní karusel, na jehož obvodu jsou tvořeny odsávací komory, propojené se středovou odsávací komorou, přičemž na obvodových odsávacích komorách jsou umístěny spékací rošty, sklopné pomocí výklopného mechanismu a dopravní karusel je opatřen mechanismy pro jeho otáčení, dále potom zapalovací hlavou, umístěnou nad...

Řezací zařízení na příčné řezání pohybujícího se papírového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237975

Dátum: 15.09.1986

Autor: Döbler Hermann

MPK: B41F 13/60

Značky: papírového, řezací, řezání, příčné, pásu, pohybujícího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řezací zařízení na příčné řezání pohybujícího se papírového pásu. Cílem řešení je vypracování jednoduchého, cenově výhodného, funkčně spolehlivého a využívaného u několika typů rotačních tiskáren řezacího zařízení, které může být umístěno i při nevhodných místních podmínkách v rotačních tiskárnách v blízkosti tiskových nebo lámacích válců, aniž by omezovalo při tom přístup k těmto válcům. Zařízení musí řezat pohybující se papírový pás a...

Vytřásadlo slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237974

Dátum: 15.09.1986

Autori: Lange Gotthard, Thümer Werner, Bernhardt Kurt, Wressnig Gert

MPK: A01F 12/30

Značky: vytřásadlo, slámy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vytřásadla slámy kombajnu, určeného k vytřepání zrna z vymláceného obilí. Cílem řešení je zvýšené vytřepání zrna z vymláceného obilí a značné snížení ztrát zrna. Jako základ řešení je zadání vypracovat a umístit vytřásadlo, umístěné za mlátičkou tak, aby směs zrna a slámy se posunovala podél, napříč a kolmo ke směru pohybu materiálu, což vede k urychlení. Znakem řešení je to, že dva nebo několik, v jedné rovině uložené bubny jsou...

Mazací a mycí prostředek ETNAS

Načítavanie...

Číslo patentu: 237973

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sokolova Zoja Grigorjevna, Raduševa Ludmila Nikolajevna, Kostikova Lidija Andrejevna, Andrejeva Raisa Michajlovna, Zajac Vladimír Ivanovič, Kaplanov Vasilij Iljič, Fedorov Valerij Ionovič, Gruňko Boris Nikolajevič, Nazarenko Světlana Jegorovna, Černikov Alexandr Dmitrijevič, Šemjakin Alexandr Vasiljevič

Značky: mazací, mycí, etnas, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a mycí technický prostředek obsahuje komponenty s následujícími jejich poměry (váh. %): sodíkové soli syntetických mastných kyselin frakce C5=C16 0,30 až 0,70, alkylsulfonáty 0,36 až 0,84, hexametafosfát sodíku 0,12 až 0,28, syntetické mastné alkoholy frakce C10-C18 0,06 až 0,14, dietanolamidy syntetických mastných kyselin frakce C10-C13 0,12 až 0,28 monoetanolaminy 0,30 až 0,70, voda do 100.

Zařízení ke snížení rychlosti přepravy skládaných archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237972

Dátum: 15.09.1986

Autor: Sehan Kurt

MPK: B65H 29/68

Značky: skládaných, snížení, prepravy, rychlostí, archů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení ke snížení rychlosti přepravy skládaných archů ve skládacím stroji rotačních tiskáren, přičemž řešení spočívá v optimalizaci nastavovacího mechanismu pro napínací válečky soustav vedení papíru, které dopravují - složené archy různou rychlostí, za účelem dosažení úspor - výrobních nákladů, času obsluhy, makulatury a také zvýšení funkční schopnosti. Základem vynálezu je úkol, zaručit jednoduchým způsobem, vyžadujícím málo...

Řídicí polovodičový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237971

Dátum: 15.09.1986

Autor: Wagner Siegfried

MPK: H01L 29/00

Značky: polovodičový, prvek, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí polovodičový prvek pro řízení výkonu při malém řídicím příkonu, například jako spojovací člen elektronických bloků při zpracování dat se řídicími silovými obvody a také pro použití při předávání signálů, zejména u telefonních spojů. Cílem řešení je zjednodušení výkonového řídicího obvodu ve srovnání s obvyklými řídicími tyristorovými obvody a zároveň zlevnění výkonového elektronického zařízení. Úlohou řešení je sestavení řídicího...

Razicí kombajn

Načítavanie...

Číslo patentu: 237970

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vlasov Sergej Nikolajevič, Melnikov Ivan Josifovič, Ivanov Valentin Alexandrovič, Averjanov Vladimír Alexejevič, Chodoš Vladimir Alexandrovič, Ostrovskij Igor Semenovič, Fišman Josif Davidovič

MPK: E21D 9/10

Značky: razicí, kombajn

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká důlní ražby a zvláště tunelové ražby zejména pro stavbu metra. Význačnou odlišností tohoto razícího kombajnu je to, že závěs shrnovacího štítu teleskopického ramena s destrukčním nástrojem je vybaven mechanismem jeho přídavného posunu ve vertikální rovině. Tento mechanismus je proveden ve tvaru přídavných hydraulických válců umístěných po obou stranách ramena a kloubově s nimi spojených přídavných pak, z nichž každá je jedním...

Zařízení pro využití sálavého nebo konvenčního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237969

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pilling Günter, Hölzer Wolfgang

MPK: F27D 9/00

Značky: tepla, sálavého, využití, konvenčního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká instalace pro využití tepla stěn tepelných zařízení, zejména průmyslových pecí, zvláště takových, u nichž tok ztrátového tepla procházejícího stěnou nemůže být udržován na požadované úrovni použitím tepelné izolace, protože odvádění tepla je nutné za účelem ochlazování vnitřních stěn. Toto ochlazování je nezbytné z toho důvodu, aby bylo zajištěno pokud možno co nejmenší opotřebování žáruvzdorných materiálů, a tím aby byly sníženy...

Tkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: 237968

Dátum: 15.09.1986

Autori: Basin Leonid Abiljarovič, Sorokin Alexandr Sergejevič, Golubinskij Lev Konstantinovič

MPK: D03D 15/00

Značky: tkanina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti lehkého průmyslu a týká se struktury látek. Cílem vynálezu je zlepšení schopnosti povlaku nití, zvýšení spolehlivosti záznamu a "čtení" informací při snížení materiálových a časových nákladů na výrobu nití s aktivním magnetickým povlakem. Stanovený cíl se dosahuje tím, že do známé tkaniny je povlak proveden ve formě termoplastické pásky, spojené s lemovými nitěmi tkaniny lisováním za tepla, např. pomocí rotačního...

Hydraulický pohon stroje na kácení stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237967

Dátum: 15.09.1986

Autori: Paněv Vladimir Vasiljevič, Nikitin Konstantin Ivanovič, Terechova Věra Gennaďjevna, Alexejev Dmitrij Michajlovič, Fedorov Jurij Michajlovič, Kolobov Javgenij Alexejevič, Pjatov Nikolaj Pavlovič

MPK: A01G 23/08

Značky: pohon, hydraulický, stroje, kácení, stromů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká hydraulického pohonu stroje na těžbu dřeva, obsahujícího jednak hydraulické motory pro pohon ramena, rukojeti, mechanismu natočení obraceče, mechanismu kácení stromu, mechanismu chapače a mechanismu odřezávání, jednak napájecí zdroj, hydraulické rozdělovače, tlakové potrubí, přepadové potrubí a pracovní potrubí, přičemž nepájecí zdroj je spojen tlakovým potrubím prostřednictvím hydraulických rozdělovačů s pracovními potrubími...

Způsob předběžného zpracování povrchu výrobků před amalgamováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 237966

Dátum: 15.09.1986

Autori: Cechanavičjus Giljarijus-vitautas Mikolovič, Tirva Adomas Adomovič, Gobene Vanda Kazevna, Mickeně Danute Pilipovna

MPK: C23C 1/10

Značky: zpracování, způsob, povrchu, předběžného, před, výrobků, amalgamováním

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká amalgamování kovů. Cílem řešení je zvýšení jakosti amalgamy na výrobcích z feritu a zvýšení její životnosti. Způsob předběžného zpracování výrobku před amalgamováním zahrnuje oleptávání, moření, galvanické vylučování kovu rozpouštějícího se ve rtuti, například stříbra. Podle řešení se v době mezi mořením a galvanickým vylučováním kovu rozpustného ve rtuti výrobek postupně podrobí ohřevu, chemickému a elektrochemickému mědění a...

Prostředek ke stabilizaci struktury půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 237965

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kreis Johannes, Lehfeldt Jürgen, Kullmann Anton, Zobel Hannig, Moser Gerhard, Lier Werner, Salewski Günter

MPK: C09K 17/00

Značky: stabilizaci, struktury, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká prostředku pro stabilizaci struktury zemědělsky vyžívaných půd, výhodně písčitých a jílovitých půd, na základě kationoaktivních emulzí ze živic, olejů, pryskyřic nebo směsí z těchto látek, vody a kyseliny. Tento prostředek je charakterizován obsahem kvarterní amoniové sloučeniny a alkoxylovaného alkylfenolu nebo alkoxylovaného alkylfenolu s dlouhým řetězcem nebo alkoxylovaného alkanolu s dlouhým řetězcem, nebo alkoxylovaného...

Způsob výroby lepidel na bázi močovinoformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 237964

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mittag Lisa, Müller Heinz, Steinke Ulrich, Ulrich Katerina, Raue Gudrun, Bad Dürrenberg, Petz Annelies, Barse Joachim, Esser Gerhard, Drechsel Henry, Findeisen Gerhard, Kunath Gerhard, Peinze Konrad, Winter Harald, Oehler Kurt, Hammer Lothar, Neuman Reiner

MPK: C09J 3/16, C08G 12/12

Značky: způsob, pryskyřic, bázi, výroby, lepidel, močovinoformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lepidel z močovinoformaldehydových pryskyřic s velmi malým obsahem formaldehydu, spočívající v tom, že se močovina a formaldehyd kondenzují ve vodném roztoku za přítomnosti 0,05 až 0,5 % organické a anorganické kyseliny, počítáno na použitou močovinu za tlaku kysličníku uhličitého 1 až 4 x 105 Pa, tak dlouho, pokud není vázáno více než 40 % formaldehydu v podobě metylenových můstků a tento produkt se dále kondenzuje po přídavku...

Zařízení pro určování doby vytvrzování slévárenských jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 237963

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kukuj David Michajlovič, Balinskij Vaclav Romualdovič, Bass Vadim Gerasimovič, Matlin Josif Avsjevič, Ledjan Jurij Pavlovič, Gurov Nikolaj Nikolajevič

MPK: G01N 3/00

Značky: zařízení, určování, vytvrzování, slévárenských, jader

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro určování doby vytvrzování slévárenských jader. Podstatou řešení je, že zařízení je opatřeno elektrodami, které jsou upevněny v dielektrické desce, na jejíž protilehlé straně je vešroubován držák sestávající z válcovitého jádra se zářezy a rukojetí a prstence elektrod ponořené do jádra mají kuželovitý tvar.

Zařízení k temperování s kapalným teplonosným médiem, zejména pro stroje ke zpracování plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237962

Dátum: 15.09.1986

Autor: Döke Rolf

MPK: B29C 47/78

Značky: zejména, stroje, temperování, zpracování, médiem, kapalným, plastických, zařízení, teplonosným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká temperovacího zařízení s kapalným teplonosným médiem, použitelného zejména pro regulaci teploty u strojů na zpracování plastických hmot. Účelem vynálezu je vytvořit temperovací zařízení, které nevyžaduje velkou montážní plochu, vykazuje vysokou provozní spolehlivost a udržuje teplotu teplonosného média na stanovené hodnotě nezávisle na změnách pracovních podmínek, přičemž není nutné použití příliš nákladné technické aparatury....

Postřikovací přístroj pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237961

Dátum: 15.09.1986

Autor: Wiesshaupt Frank

MPK: A01G 25/00

Značky: zemědělské, účely, postřikovací, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Postřikovací přístroj pro zemědělské účely. Základní pouzdro postřikovacího přístroje se vyznačuje tím, že je vyrobeno z jedné ohnuté trubky a na rozdíl od předcházejících vynálezů, skládajících se ze dvou nebo více částí, se skládá pouze z jedné části. Část sloupku postřikovacího přístroje slouží jako vnitřní část ložiska kolena. V principu může být vynález využíván při provozu všech typů postřikovačů a při volbě materiálů, jako je speciální...

Způsob a zařízení k jemnému zpracování jemnozrnného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237960

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zabel Hans, Brandt Joachim, Feige Fritz, Eberius Karl-ernst, Schwerdtfeger Ingo, Rössner Peter, Bürger Peter, Hammermann Armin

MPK: C04B 7/36

Značky: jemnozrnného, materiálů, způsob, jemnému, zařízení, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení na tepelné zpracování jemnozrnného materiálu, především cementového surovinového prášku, pro předběžné kalcinování s přívodem části sekundárního vzduchu z chladiče a výstupních plynů z vysoce teplotního prostoru. Cílem vynálezu je zlepšení procesu kalcinování a současné snížení nákladů na výstavbu. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření způsobu a zařízení, které lze univerzálně používat při vysokém stupni...

Způsob výroby betonu s umělou pórovitostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237959

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pietzsch Ingolf, Estel Heinz, Dietze Rainer, Kanthak Franz

Značky: způsob, výroby, umělou, betonů, pórovitostí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby betonu s uměle vytvořenými póry. Nejčastěji se uvedený způsob používá pro žáruvzdornou a ohnivzdornou vyzdívku průmyslových pecí za účelem zlepšení energetického účinku na základě procesu vnitřní rekuperace a za účelem zlepšení technologie ohřevu. Vynález spočívá ve výrobě žáruvzdorného a ohnivzdorného betonu s uměle vytvořenou porositou, který může mít široké použití ve výstavbě průmyslových pecí z kvádrů, jakožto stavebních...