Archív za 1986 rok

Strana 41

Spôsob výroby koncentrátu z odpadného hydrolyzátu predhydrolýzy listnatého dreva a zariadenie k uskutočneniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230252

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hojnoš Ján, Foltín Jozef, Leško Zoltán, Hubaľ Ján

MPK: B01D 1/30, D21C 11/10

Značky: zariadenie, listnatého, spôsobu, hydrolyzátů, odpadného, tohoto, predhydrolýzy, dřeva, koncentrátů, uskutočneniu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia pre výrobu koncentrátu z predhydrolýzy listnatého dreva. Koncentrát sa tvorí zo zahusteného a inkrustu zbaveného odpadového hydrolyzátu, ktorý sa zhromažďuje v zásobnej nádrži, kde sa z neho vylúčia nerozpustné látky pomocou odstredivky, sedimentáciou, neutralizáciou hydroxidom, alebo uhličitanom vápenatým, zahustí sa v odparke na koncentráciu 20 - 60 % a. s., pričom sa ďalej zbaví zbytku vylúčených...

Samočinne kontrolovaný kontrolný obvod pre kód 1 zo 7

Načítavanie...

Číslo patentu: 230251

Dátum: 15.10.1986

Autor: Kotočová Margaréta

MPK: G06F 11/12

Značky: obvod, samočinně, kontrolný, kontrolovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru samočinných počítačov a rieši kontrolné obvody pre kód 1 zo 7, ktoré sú samočinne kontrolované pre poruchy rovnakého typu a niektoré viacnásobné poruchy. Podstata vynálezu spočíva v odstránení kompozície a návrhu obvodu ako celku a vedie k štvorstupňovému obvodu pozostávajúceho z 15 logických súčtových a súčinových členov a z 37 vstupov. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Zapojení pro vyhodnocování signálů inkrementálního odměřování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234398

Dátum: 15.10.1986

Autori: Šob Josef, Závodný Miloslav, Thuma Jiří, Čermák Bohuslav

MPK: G05B 19/403

Značky: vyhodnocování, inkrementálního, odměřování, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocování signálů inkrementálního odměřování je určeno pro vytvoření efektivní vazby mezi inkrementálním odměřováním spojeným s některou pohybovou částí mechanismu a řídicí jednotkou číslicového řízení celého systému. Využije se v automatizační technice, zvláště při stavbě číslicově řízených pohybových ústrojí technologických zařízení. Vhodné je hlavně při řízení s uzavřenou smyčkou zpětné vazby, tj. u rychlostních a polohových...

Zařízení pro stanovení čistoty krystalických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234396

Dátum: 15.10.1986

Autori: Souček Jaroslav, Slavíček Ivan, Vymyslická Jana, Vyškovský Karel, Hrstka Jaroslav

MPK: G01N 25/32

Značky: stanovení, čistoty, látek, zařízení, krystalických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stanovení čistoty krystalických látek sestává z míchané a vyhřívané cely s čidlem teploty zapojeným přes elektronický vyhodnocovací člen na zapisovač. Sleduje se křivka tuhnutí taveniny krystalických látek, která se porovnává v elektronickém vyhodnocovacím členu s údaji čistých látek uloženými v paměti. Údaje na zapisovači jsou přímo úměrné obsahu nečistot. Zařízení je vhodné pro sériové analýzy.

Způsob potlačení pulsací výstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234394

Dátum: 15.10.1986

Autori: Valenta Petr, Dědič Vladislav

MPK: G01D 5/244

Značky: výstupního, signálu, potlačení, způsob, pulsací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu omezení pulsací výstupního signálu. Výstupní signál se vede do dvou větví. V první větvi se zesílí stejnosměrná i střídavá složka výstupního signálu a současně se otáčí fáze signálu o 180°. Ve druhé větvi se zesílí pouze střídavá složka signálu, která má frekvenci vyšší, než je určitá zvolená mez. Potom se signály z obou větví sečtou. Protože střídavé složky signálů z obou větví odpovídající pulsacím jsou amplitudově i...

Zapojení měniče signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234393

Dátum: 15.10.1986

Autor: Martínek Václav

MPK: H04B 3/32

Značky: signálu, měniče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení měniče signálu, měnícího binární signál, přiváděný datovým vstupem na signál přenosový, vysílaný linkovým vstupem do přenosového vedení, nebo převádějícího přenosový signál, vstupující linkovým vstupem z přenosového vedení na signál binární, vysílaný datovým výstupem. Zapojení měniče signálu sestává z referenčního zdroje, komparátoru, monostabilního klopného obvodu, spouštěče, časové základny, tvarovače, vysílače,...

Způsob hodnocení procesu zhutňování dispersních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234392

Dátum: 15.10.1986

Autori: Balek Vladimír, Doruška Jan

MPK: G01N 23/00

Značky: zhutňování, procesu, hodnocení, dispersních, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu hodnocení procesu zhutňování dispersních materiálů je, že se vzorek ponoří na dobu nad 10 minut do roztoku obsahujícího mateřské radionuklidy interních plynů, načež se roztok odpaří a vzorek se vloží do měřicí aparatury, kde se měří rychlost uvolňování radioaktivního plynu za současného působení teploty, tlaku případně mechanických vibrací.

Zařízení k upínaní jeřábových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 234391

Dátum: 15.10.1986

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 7/08

Značky: zařízení, jeřábových, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upínání jeřábových drah, zejména pro mostové jeřáby, tvořené nejméně jedním párem svěrek se šrouby připevněnými ne U profilu, jehož podélné příruby (9) opatřené příčnými výztuhami (10) jsou přivařeny k nosné části jeřábové dráhy (3). Podélné příruby (9) jsou určeny k výškové, resp. úhlové korekci nosných částí jeřábové dráhy. Korekce se provádí odstraněním, např. odříznutím, přečnívajících částí podélných přírub (9).

Zařízení pro dávkování sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234390

Dátum: 15.10.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: B65G 53/40

Značky: zařízení, dávkování, sypkých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro dávkování sypkých, práškových materiálů, zejména uhlí. Nad zásobníkovým dnem pod kterým je umístěn dávkovač je upevněno těleso, v prostoru pod ním je umístěna odváděcí trubka vyvedená do vnějšího prostoru a na stěně zásobníkového dna jsou provedeny pórovité vložky. Zařízení umožňuje plynulé dávkování bez výkyvů. Jeho použití je vhodné zejména pro přesné dávkování mletého uhlí do hořáku.

Způsob přípravy kyseliny kyanurové a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234389

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kunčický Pavel, Vlk Josef, Petira Oldřich, Černý Otakar

MPK: C07D 251/32

Značky: kyanurové, přípravy, způsob, zařízení, způsobu, tohoto, kyseliny, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kyseliny kyanurové pyrolýzou močoviny spočívá v tom, že se granulovaný kyanurát močoviny za současného promíchávání vede reakčním prostorem rozděleným do sekcí Teplota sekcí vzrůstá ze 120 až 150 °C při vstupu surovým do reakčního prostoru do 240 až 280 °C v místě odběru produktu. Pyrolýzou vzniklý amoniak a močovina se vedou reakčním prostorem protiproudně. Močovina kondenzuje na povrchu granulí suroviny a recykluje. Zařízení k...

Způsob obnovování hydrofobních a adsorbčních schopností expandovaného perlitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234388

Dátum: 15.10.1986

Autori: Stockert Miroslav, Engelthaler Zdeněk, Lošťák Alois, Kuna Lubomír, Langer Gejza, Švigar Ladislav

MPK: B01J 20/34

Značky: expandovaného, perlitu, obnovování, schopnosti, způsob, adsorbčních, hydrofobních

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do odvětví keramiky a keramických surovin s použitím pro čištění vod, znečištěných ropnými produkty. Řeší se jím způsob opakovatelné regenerace hydrofobních a adsorpčních schopností expandovaného perlitu a podobných zrnitých lehčených substrátů, jako expandované břidlice, vermiculitu či křemeliny po vyčerpání jejich schopnosti adsorbovat ropné produkty. Tepelným procesem se nejprve odstraní ropný adsorbát, načež se, za využití...

Způsob stanovení silymarinu ve farmaceutických preparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 234387

Dátum: 15.10.1986

Autori: Havel Karel, Körbl Jiří, Tkaczyk Martin, Jančik Fedir

MPK: G01N 27/26

Značky: způsob, preparátech, silymarinu, stanovení, farmaceutických

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu stanovení silymarinu ve farmaceutických preparátech. Podstatou je titrace vzorku, rozpuštěného v roztoku alkalického hydroxidu odměrným roztokem jodu ve vodném roztoku jodidu draselného za elektrometrické indikace. Má využití pro stanovení obsahu silymarinu v čištěných extraktech ze Silybum marianum (L.) Gaertn. a v lékových formách, např: tabletách nebo sirupu.

Zařízení pro pěchování hlavy polotovaru na svislých kovacích lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 234386

Dátum: 15.10.1986

Autori: Řídký František, Malůšek Antonín, Nevida Milan

MPK: B21J 9/06

Značky: lisech, hlavy, polotovarů, pěchování, kovacích, zařízení, svislých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení podle vynálezu, zajišťující spolehlivost a přesnost výroby předkovků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na horním bloku nástroje jsou uchyceny horní zápustka i samostavitelný svírací klín, ustavovaný náběhovými hranami posuvné lišty a pevné lišty. Dále pak na pevném dolním bloku nástroje jsou vytvořeny výkyvný uvolňovač, zarážka, pevná lišta a posuvný dolní blok. Posuvný dolní blok posuvnou částí dolní zápustky...

Zapojení pro regulaci spotřeby paliva zážehových motorů s dvoustupňovými karburátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 234385

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hadrych Karel, Zabloudil Václav

MPK: F02M 3/04

Značky: dvoustupňovými, paliva, motorů, karburátory, regulaci, spotřeby, zážehových, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jeho jednodušší řešení, a tím i snížení nákladů na toto provedení, možnost seřízení tlaku pružiny a dále přímé ovládání uzavírací jehly membránou pneumatického uzavíracího ventilu. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením podle vynálezu sestávajícím z pneumatického uzavíracího ventilu 1 trysky 6 přechodového systému druhého stupně, jež je podtlakovým potrubím 9 propojen s podtlakovým ovládačem 10 škrticí klapky 8 druhého stupně,...

Modifikovaný alkylfenolický rezol

Načítavanie...

Číslo patentu: 234384

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jarolímek Přemysl, Jehlár Peter, Gajdoš František, Oswald Anton, Filip Oldřich, Klátil Karel

MPK: C06L 61/06

Značky: alkylfenolický, rezol, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vyvinutí nového alkylfenolického rezolu použitelného jako aditiva pro chloroprenová lepidla, vytvářející spoje o vysoké tepelné odolnosti. Tohoto cíle se podle vynálezu dosahuje modifikovaným alkalfenolickým rezolem, který se připraví postupnou alkalickou a kyselou kondenzací alkylfenolů s alkylem C3 až C8, dianu a formaldehydu ve vodném prostředí. Alkalická kondenzace se provede při teplotě 50 až 70 °C za přítomnosti...

Pružicí monočlen pohybového ústrojí kuličkových psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234383

Dátum: 15.10.1986

Autori: Podhola Emil, Podhola Petr, Grill Miloslav

MPK: B43K 24/06

Značky: pružicí, ústrojí, pohybového, psacích, prostředků, monočlen, kuličkových

Zhrnutie / Anotácia:

Pružicí monočlen s příčně a hřebenovitě situovanými zářezy na svém povrchu je určen jako konstrukční prvek ke vřazení do osově uspořádaného pohybového mechanismu pro vysouvání a zasouvání psací náplně psacího prostředku. Předmětu vynálezu je možno využít při nových konstrukcích kuličkových psacích prostředků a pro psací prostředky již existují jako adaptéru.

Kuličkový psací prostředek s elasticky uloženou psací náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 234382

Dátum: 15.10.1986

Autori: Podhola Emil, Podhola Petr, Grill Miloslav

MPK: B43K 24/06

Značky: kuličkový, psací, elastický, prostředek, uloženou, náplní

Zhrnutie / Anotácia:

Kuličkový psací prostředek s pohybovým vysouvacím a zasouvacím mechanismem psací náplně po spirálových drahách ve směru vertikálním, s vřazeným pružicím elementem do pohybového ústrojí za účelem eliminování rozdílů tlaku vyvíjeného při psaní na hrot psací náplně ve styku s psací podložkou.

Speciální kruh nakrátko pro ventilový turbomotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234381

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kebhart Miloslav, Vojta Vladimír, Misárek Mirko, Peliš Josef

MPK: H02K 19/10

Značky: turbomotor, ventilový, nakrátko, speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytvoření speciálního kruhu nakrátko u ventilového turbomotoru, který je napájen nesinusovým proudem ze střídače proudu. Vyšší harmonické magnetické napětí statoru jsou vykompenzovány amortisérem turborotoru. Proudy vyšších harmonických, tekoucí po povrchu rotoru v axiálním směru, se na obou koncích rotoru uzavírají v radiálním směru. Je zapotřebí vytvořit v radiálním směru vodivou cestu s minimálním náhradním odporem a s...

Zařízení na zapichování vodicího chmelového drátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234380

Dátum: 15.10.1986

Autor: Brabec Josef

MPK: A01G 17/08

Značky: chmelového, zařízení, vodicího, zapichování, drátku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění ručního zapichování vodicích chmelových drátků, tím odstranění namáhavé práce a zvýšení produktivity práce. Podstata spočívá v tom, že zapichovací jehly vodicího chmelového drátku jsou uloženy na zapichovacím tělese, které je uloženo na suportu, který při zapichování drátku do půdy pojíždí po rámu směrem dozadu, přičemž posuvná rychlost suportu po rámu odpovídá pojezdové rychlosti celého zařízení, to znamená, že k...

Způsob šlechtění mikroorganismu Bacillus subtilis a vyšlechtěný kmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 234379

Dátum: 15.10.1986

Autori: Černý Miroslav, Palečková Františka, Čulík Karel, Bastl Vladimír, Lakota Vladimír

MPK: C12R 1/125

Značky: způsob, mikroorganismu, vyšlechtěný, šlechtění, bacillus, subtilis

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu šlechtění mikroorganismu Bacillus subtilis pomocí mutagenních zásahů UV světla o vlnové délce 253,7 nm neb N-nitroso-etlhylmočovinou a 3 až 4násobné selekce, čímž se získá kmen schopný sporulovat v 85 až 90 % populace.

Zařízení pro svinutí a slepení adjustačních pásek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234378

Dátum: 15.10.1986

Autor: Lukeš Miroslav

MPK: D06H 1/00

Značky: slepení, zařízení, pásek, adjustačních, svinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává ze svislé neotáčivé pracovní hlavy s plynule měnitelným obvodem, ovinovacího přítlačného válečku se samočinným nastavením jeho polohy podle obvodu hlavy, oddělovací vzduchové trysky, která vytvoří pod odebíranou páskou vzduchový polštář usměrňující vytažení pásky z bloku. Zásobník pásek je uložen otočně okolo svislé osy a pásky jsou v něm svisle na delším okraji. Pevným pouzdrem hlavy je přivedeno vakuum k sacím otvorům pomocí...

Světelné návěstní zařízení z dopravních nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 234377

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kachel Petr, Szop Miroslav

MPK: G08C 19/36

Značky: návěstní, dopravních, nádob, světelné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Světelné návěstní zařízení z dopravních nádob je určeno k přenosu signálů z pohyblivé dopravní nádoby na pevně instalovaný přijímač. Světelné návěstní zařízení uskutečňuje přenos signálů přes modulovaný světelný paprsek, který je modulován jedním z generátorů ovládacího členu, které mají kmitočet shodný s kmitočtem pásmových propustí vyhodnocovacího členu.

Rozvaděč se šoupátkem pro elektronicky řízené vstřikování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234376

Dátum: 15.10.1986

Autori: Řeháčková Anna, Hübner Antonín

MPK: F02M 47/04

Značky: rozvaděč, šoupátkem, řízené, elektronický, vstřikování

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvaděč se šoupátkem pro elektronicky řízené vstřikování řeší rozvod řídicí kapaliny a paliva pro elektronické vstřikování u naftových motorů. Podstata vynálezu spočívá v rozvodu dvou kapalin o různém tlaku, aniž by se mísily za pomoci šoupátka a propojení odběrové části kanálku paliva s odlehčovacím kanálkem, přičemž do přívodní části kanálku paliva je proveden samostatný přívod stálého tlaku paliva. Možné obory využití jsou u naftových...

Zapojení pro řízení stavebnicového obráběcího centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 234374

Dátum: 15.10.1986

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05B 19/02

Značky: řízení, obraběcího, centra, stavebnicového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém pro řízení stavebnicového obráběcího centra s rychlou výměnou operačních hlav. Zapojení sestává ze sedmi hlavních částí a to: z bloku ovládání stroje, volby a kontroly programu a na něj navazujícího bloku paměti předvolby polohy zásobníků operačních hlav, bloku paměti předvolby automatického otočného stolu, bloku paměti předvolby cyklu manipulátoru pro výměnu operačních hlav, bloku logických obvodů pro řízení cyklu stroje a...

Spalovací prostor vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234373

Dátum: 15.10.1986

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F02B 23/04

Značky: spalovací, motorů, prostor, vznětových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacího prostoru vznětových motorů. Spalovací prostor je vytvarován v hlavě válce excentricky pod výfukovým ventilem do tvaru rotačního válce. Rotační válec udává tvořivá rotační čára kolem osy rotačního válce a dno spalovacího prostoru. Osa rotačního válce je rovnoběžná s osou válce motoru. Do spalovacího prostoru je šikmo zapuštěna otvorem vstřikovací tryska. Otvor je vytvořen poblíž osy válce v přechodu dna spalovacího...

Zemědělský stroj pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234372

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kábrt Karel, Tobiška Jaromír, Diblík František

MPK: A01B 59/04

Značky: zpracování, zemědělský, půdy, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zemědělský stroj pro zpracování půdy, který by dosáhl širokého záběru při jednoduchém převádění z pracovní do přepravní polohy a naopak, byl by nenáročný a vyhověl přitom pevnostním požadavkům. Podstata řešení spočívá v tom, že zavěšovací rám je na obou svých krajích opatřen otočnými čepy, na kterých jsou uchyceny sklápěcí rámy, opatřené jednak zavěšovacími rameny pro pracovní válec, jednak ovládacími rameny, mezi kterými je...

Zařízení pro zavěšování vodicího chmelového drátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234371

Dátum: 15.10.1986

Autor: Brabec Josef

MPK: A01G 17/08

Značky: zařízení, drátku, zavěšování, chmelového, vodicího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění zavěšování vodicích chmelových drátů pomocí ruční tyče, tím odstranění namáhavé ruční práce a zvýšení produktivity práce. Podstata spočívá v tom, že hnací hřídel zařízení je opatřena ozubeným kolem napojeným na ozubené kolo s nábojem, kterým prochází posuvný navíječ oček, přičemž posuvný navíječ oček prochází usměrňovačem drátku a je napojen na hydraulický válec. Posuvný navíješ oček a usměrňovač drátku jsou...

Zařízení pro kontinuální čištění povrchu drátu kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234370

Dátum: 15.10.1986

Autori: Bassi Zdeněk, Leška Zdeněk, Kopáč Jiří

MPK: B21C 43/04

Značky: povrchu, kontinuální, drátu, zařízení, kruhového, čištění, průřezu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z tělesa otočné čisticí hlavy, případně segmentů, kde jsou upevněny držáky s pracovními nástroji, zvedané pružinami. Na držáky dosedají otočná vahadla. Držáky jsou posouvány v tělese čisticí hlavy, případně segmentech, prostřednictvím čepů, kterým přiléhají kryty. V tělese hlavy nebo segmentech jsou umístěny stírací a tvarové kroužky. Těleso čistící hlavy je upevněné na přírubě hřídele.

Obrácený parní generátor, zvláště pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234369

Dátum: 15.10.1986

Autori: Mašek Václav, Dubšek František, Šrůtek Josef, Říman Jaroslav, Mánek Oldřich, Malásek Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: parní, generátor, jaderné, zvláště, obrácený, elektrárny

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení je délka prvního přímého úseku rovna nebo větší, než dohříváková část teplosměnných trubek, délka oblouku kolena je rovna nebo menší než výparníková část teplosměnných trubek a délka druhého přímého úseku je rovna nebo větší, než přehříváková část teplosměnných trubek. V tomto případě se v koleně nachází výparná část parního generátoru a přestup tepla při varu je tudíž nezávislý na rychlosti, přičemž vynechání vestavby nemá vliv ne...

Obrácený článkový parní generátor tvaru písmene L s příčným prouděním

Načítavanie...

Číslo patentu: 234368

Dátum: 15.10.1986

Autori: Dubšek František, Sýkora Josef, Mánek Oldřich, Tomeš Václav, Šrůtek Josef

MPK: F22B 33/12

Značky: generátor, písmene, tvaru, prouděním, článkový, příčným, parní, obrácený

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zajištění oblasti varu ve svislé přímé části parního generátoru. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že články jsou tvaru písmene L a sestávají ze svislé přímé části, ohybu a vodorovné přímé části, přičemž ve svislé části jsou nejméně dva bloky vestavby, z nichž každý sestává z listů s otvory pro teplosměnné trubky, které jsou navzájem spojeny táhly, přičemž tato táhla jsou pevně spojena s obalovou trubkou. Využít lze především v...

Způsob přípravy tvarovaných těles na bázi celulosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234367

Dátum: 15.10.1986

Autori: Peška Jan, Lettau Herbert, Borrmeister Bodo, Bertram Dieter, Štamberg Jiří, Loth Fritz, Dautzenberg Horst

MPK: A61F 13/00

Značky: přípravy, způsob, tvarovaných, těles, bázi, celulosy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu přípravy tvarovaných těles na bázi celulózy se schopností přijmout a zadržet velká množství vody a vodných roztoků, která se dají jednoduchým způsobem vysušit ze stavu, kdy jsou nasycena vodou, aniž by při tom nevratně ztratila svůj makroporézní charakter a která jsou schopna při opětném styku s vodou zaujmout úplně nebo z větší části svůj původní objem. K přípravě produktů byly použity roztoky xanthogenátu celulózy,...

Parní generátor, zvláště pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234366

Dátum: 15.10.1986

Autori: Tomeš Václav, Dubšek František, Mašek Václav, Šrůtek Josef, Malásek Václav, Říman Jaroslav, Mánek Oldřich

MPK: F22B 17/06

Značky: parní, elektrárny, generátor, zvláště, jaderné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je odstranění nebezpečí pulsací a dále použití šroubovicové vestavby umožňující příčné proudění vody a páry v přímých částech horního a dolního ramene obráceného parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že horní rameno musí svírat se svislicí úhel alfa v rozmezí 10 + 40° a dolní rameno musí se svislicí svírat úhel beta v rozmezí 10 + 40°. Parní generátor podle vynálezu lze použít i pro všechny výměníky tepla potřebující...

Způsob měření okamžité rychlosti kolejového vozidla a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234365

Dátum: 15.10.1986

Autori: Slunská Judita, Slunský Lubomír, Kolník Stanislav

MPK: G01P 3/64

Značky: měření, způsob, provádění, rychlostí, kolejového, vozidla, okamžité, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zapojení pro měření okamžité rychlosti kolejového vozidla podle vynálezu řeší měření okamžité rychlosti kolejového vozidla bez ohledu na velikost skluzu hnacích dvojkolí. K měření se využívá principu změny relativní rychlosti šíření ultrazvukového signálu prostředím kolejnice v závislosti od okamžité rychlosti kolejového vozidla. Základem měření rychlosti je zapojení pro číslicové měření časového intervalu šíření ultrazvukových vln od...

Tělesový parní generátor s teplosměnnými svazky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234364

Dátum: 15.10.1986

Autori: Martoch Josef, Dubšek František, Matal Oldřich

MPK: F22B 33/12

Značky: svazky, tělesový, parní, teplosměnnými, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

U tělesového parního generátoru je do svislého tělesa s hladinou sodíku mezi vstupním nátrubkem sodíku a přírubovým spojem snímatelného víka vložena vyjímatelná vestavba válcového tvaru, s vnitřním prostorem vestavby těsně odděleným od prostoru sodíku a zaúsťujícím nad hladinou sodíku do plynového prostoru, opatřená podélnými žebry rozdělujícími sodíkový prostor v tělese na jednotlivé svislé kanály, v nichž jsou vloženy teplosměnné svazky s...

Vstřikovací zařízení tekutin do kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234363

Dátum: 15.10.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich, Kugler Vladimír

MPK: G21C 13/02

Značky: zařízení, vstřikovací, tekutin, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení určeného pro dávkování vstřikování tekutin do kapalin je vnější povrch nosné trubky opatřen plášťovými čidly měření, uloženými v podélných drážkách, vyvedenými vně průchodkami, upeněnými na přírubě, spojené s tělesem vstřikovadla, opatřeným jedním hlavním a alespoň jedním pomocným nátrubkem napojeným na vnitřní prostor nosné trubky, dále zakotvené v tělese vstřikovadla, a přičemž nosná trubka se skládá z tlakové části a koncové...

Rozstřikovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234362

Dátum: 15.10.1986

Autor: Král Miloš

MPK: B05B 1/02

Značky: rozstřikovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Rozstřik kapalin je používán v chemickém a potravinářském průmyslu při úpravě pitných a odpadních vod a při úpravě vody pro průmysl a energetiku. Rozstřikovací zařízení je tvořeno válcovým tělesem, opatřeným na jedné straně plochým, na druhé straně kuželovým, nebo jiným postupně se zužujícím dnem a výtokovým ústím. Výtokové ústí je uzavřeno kuželkou spojenou dříkem se závažím vedeným ve válcové komoře umístěné uvnitř tělesa. Rozstřikovaná...

Způsob mazání při výrobě trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 234361

Dátum: 15.10.1986

Autori: Bembenek Zdeněk, Snášel Metoděj, Valášek Pavel

MPK: B21B 25/04, B21B 17/02

Značky: mazání, způsob, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu mazání při výrobě trub děrováním řešící mazání při děrování plného polotovaru, sochoru, děrovacím trnem. Mazací dutina se vytvoří na jednom čele polotovaru, přičemž tato mazací dutina je z druhé strany uzavřena.

Způsob řízení zavážky jednotlivých složek vsázky do šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234359

Dátum: 15.10.1986

Autori: Mrázek Jan, Janík Ivo

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, složek, jednotlivých, vsázky, způsob, zavážky, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení zavážky složek vsázky do šachtové pece, zejména vysoké pece. U způsobu se mění celkové množství složek vsázky v závislosti na velikosti rozdílu mezi poklesem vsázky v příslušném sektoru a etalonní hodnotou poklesu vsázky a současně se mění vzájemný poměr mezi množstvím složky vsázky s vyšším a nižším vodním ekvivalentem v příslušném sektoru v závislosti na velikosti rozdílu mezi teplotou plynu na sazebně pece a etalonní hodnotou...

Zařízení pro manipulaci s deskovým nebo tabulovým materiálem, zejména plechem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234358

Dátum: 15.10.1986

Autor: Kříž Jan

MPK: B65G 57/04

Značky: zařízení, manipulaci, zejména, tabulovým, deskovým, plechem, materiálem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro manipulaci s deskovým nebo tabulovým materiálem, zejména plechem. Sestává ze základního rámu, na kterém je uspořádáno kyvné rameno, s výhodou zalomené, nesoucí otočný výložník, opatřený svislým vedením přísavkového rámu. Jeho přísavky, opatřená uvolňovacími ventily jsou upraveny pro uchopení horní tabule ze svazku materiálu, např. plechů a její přeložení na určená místo se současným eventuálním pootočením o 900. Zařízení...

Zapojení autoklávovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 234357

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hladík Jaroslav, Lorenc Zdeněk

MPK: C04B 21/00

Značky: zapojení, autoklávovací, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení k využití odpadního tepla páry při výrobě pórobetonu pomocí opětovné komprese páry. Pára uvolněná z autoklávu se vede do redukčního ventilu, kde je škrcena na konstantní tlak odtud je pára vedena do kompresoru, ve kterém se tlak opět zvýší. V průběhu škrcení a komprese se původně sytá pára přehřívá. Vstřikováním vody v injektoru se přehřátá pára opět upraví na sytou páru a vede se do parního zásobníku, odkud je podle...