Archív za 1986 rok

Strana 40

Prenosné zariadenie na odvíjanie kábla z kábelového bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: 230292

Dátum: 15.10.1986

Autor: Girašek Anton

MPK: B65H 75/34, H02G 1/06

Značky: prenosné, zariadenie, odvíjanie, kábla, kabelového, bubna

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné zariadenie na odvíjanie kábla z kábelového bubna, opatrené rámom a kolesom, vyznačené tým, že uprostred rámu (1) je čap (3) so sedlom (5) a na každom ramene rámu (1) otočne uložený valec (2) a na čape (3) je otočne uložené koleso (6), opatrené rebrami (8) a opreté svojou spodnou stranou o otočne uložené valce (2), pričom časť čapu (3) nad sedlom (5) vystupuje nad koleso (6) pre uloženie stredového otvoru kábelového bubna.

Spôsob stanovenia vody v nadúvadle

Načítavanie...

Číslo patentu: 230291

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zemanová Eva, Babčáková Oľga, Švancarová Mária, Pajonková Irena

MPK: G01N 31/16, C07D 257/02

Značky: spôsob, nadúvadle, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia vody v nadúvadle na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu metódou podľa Fischera, vyznačujúci sa tým, že sa na návažok nadúvadla pôsobí vodorozpustným nižším alkoholom s 1 až 5 atómami uhlíka, s výhodou metylalkoholom, v množstve 10 až 50 objemových dielov, s výhodou v množstve 20 až 33,3 objemových dielov alkoholu na 1 hmot. diel nadúvadla po dobu 5 až 60 minút, s výhodou po dobu 10 až 45 minút, pri...

Spôsob selektívneho rozkladu alkyl-terc-butyléteru alebo alkyl-terc-butyléterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230290

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kavala Miroslav, Jírů Pavel, Bolcha Ján, Vanko Anton, Beran Stanislav, Nedomová Květa, Macho Vendelín, Wichterlová Blanka

MPK: C07C 43/14

Značky: spôsob, alkyl-terc-butyléteru, selektívneho, rozkladu, alkyl-terc-butyléterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívneho rozkladu alkyl-terc-butyléteru alebo alkyl-terc-butyléterov s alkylom o počte atómov uhlíka 1 až 4 na izobutén a prípadne alifatický alkohol C1 až C4 alebo zmes alkoholov pri teplote 90 až 300 °C a tlaku 0,05 až 1 MPa na zeolitickom katalyzátore, vyznačujúci sa tým, že ako kyslý zeolitický katalyzátor sa použije aspoň jeden zo skupiny zeolitov ako H-ZSM-5, H-ZSM-11, mordenit, klinoptilolit, faujasit, pričom prírodný zeolit...

Nepálené teplonosné vložky do akumulačných pecí a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230289

Dátum: 15.10.1986

Autori: Stranovský Jaroslav, Staroň Jozef, Eichner Alexander

MPK: C04B 35/04

Značky: akumulačných, nepálené, výroby, spôsob, vložky, pecí, teplonosné

Zhrnutie / Anotácia:

Nepálené teplonosné vložky do akumulačných pecí vyznačené tým, že sa skladajú z 35 až 60 % hmot. slinutej magnézie, z 35 až 65 % hmot. okovín alebo látky obsahujúcej 30 až 60 % hmot. wüstitu a 40 až 70 % hmot. magnetitu a z 1 až 5 % spojív anorganickej povahy.

Spôsob prípravy monoklonálnych protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: 230288

Dátum: 15.10.1986

Autori: Sekeyová Magdaléna, Novák Michal, Grešíková Milota Člen Korešpondent Sav, Bieliková Valéria

Značky: spôsob, přípravy, monoklonálnych, protilátok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy monoklonálnych protilátok vyznačujúci sa tým, že do peritoneálnej dutiny imbrednej línii myší sa podá inaktivovaný Staphylococcus aureus, ktorý sa inokuluje do ústojného bujonu, inkubuje sa po dobu 18 hodín pri teplote 37 °C, potom sa inaktivuje pri teplote 60 °C po dobu 30 minút, udržuje sa po dobu 18 hodín pri teplote 4 °C, materiál sa opäť inaktivuje teplom, scentrifuguje sa a v pokusoch sa používa sediment.

Spôsob čistenia 2-merkaptobenzthiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230287

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zelený Otto, Mašek Ján, Krška Štefan, Holčík Ján, Riška Miloslav, Kačáni Stanislav

MPK: C07D 277/72, C07D 277/80, C07D 277/76...

Značky: čistenia, spôsob, 2-merkaptobenzthiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia 2-merkaptobenztiazolu, pripraveného vysokotlakovou reakciou anilínu, sírouhlíka a síry vyznačujúci sa tým, že sa na surovú reakčnú zmes pôsobí v jednom stupni prehriatou vodnou parou o teplote 140 až 180 °C a tlaku 101 až 120 kPa po dobu 20 až 60 minút, v množstve 0,8 až 1,1 hmotnostného dielu pary na 1 hmotnostný diel surovej reakčnej zmesi.

Kombinatorická guľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 230286

Dátum: 15.10.1986

Autor: Kristiňák Michal

MPK: A63F 9/12

Značky: guľa, kombinatorická

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinatorická guľa, s presúvaním častí gule otáčaním pologúľ, vyznačujúca sa tým, že časti (3, 5) gule sú v styčných plochách vzájomne pohyblivo spojené vodiacimi lištami (1) oddelených vymedzovacími vložkami (2) a uložených vo vybraniach (4) na styčných plochách obidvoch dotýkajúcich sa častí (3, 5) gule, pričom jedna časť (5) gule je na svojich styčných plochách pevne spojená s vodiacimi lištami (1.).

Priečne uložený injektor prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 230285

Dátum: 15.10.1986

Autori: Rumánek Gustáv, Sláma Ivan

MPK: A62B 7/00

Značky: pľúc, injektor, priečne, umelú, uložený, ventiláciu, prístrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne uložený injektor prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc vytvorený z telesa injektora, trysky a poistného ventilu, vyznačený tým, že teleso injektora (1) s tryskou (2) je na vstupe (11) opatrené nástavcom (7), filtrom (8) a prevlečnou maticou (6) a na výstupe (12) poistným ventilom (5), pričom nástavec (7) a poistný ventil (5) spájajú panel (4) s plášťom (3) skrine.

Samohybný vyberač siláže

Načítavanie...

Číslo patentu: 230284

Dátum: 15.10.1986

Autor: Lobotka Jozef

MPK: A01F 25/20

Značky: vyberač, siláže, samohybný

Zhrnutie / Anotácia:

Samohybný vyberač siláže s reťazovo-hrablicovou frézou, ktorého závitovica s vkladacím bubnom a šikmý vynášací dopravník sú nesené na hlavnom ráme, sa vyznačuje tým, že reťazovo-hrablicová fréza (12) s rámom frézy (11) sú uložené pomocou kladiek (10) vo vodiacich plochách (9), ktoré sú upevnené na pomocnom ráme (8), pričom pomocný rám (8) je na kladkách (7) pomocného rámu (8) uložený v hlavnom ráme (1).

Prestaviteľná vŕtacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 230283

Dátum: 15.10.1986

Autor: Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 29/03

Značky: vŕtacia, prestaviteľná, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľná vŕtacia hlava, určená najmä pre pinolové pracovné jednotky k vŕtaniu otvoru v odstupňovaných radiálnych vzdialenostiach od hlavnej osi, tvorená telesom, v ktorom sú aspoň dve pracovné vretená s ozubeným prevodovým súkolesím vyznačujúca sa tým, že teleso (1) vŕtacej hlavy je na svojom vnútornom čele opatrené medzikruhovou dosadacou plochou (10) pre osadené čelo (11) príruby (12), v ktorej sú strediaci otvory (13) pre odpružený...

Snímateľná zubná náhrada s pružnopohyblivými retenčnými okrajmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230282

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kurill Eugen, Tvrdoň Martin

MPK: A61C 13/22, A61C 13/28

Značky: náhrada, snímateľná, pružnopohyblivými, okrajmi, zubná, retenčnými

Zhrnutie / Anotácia:

Snímateľná zubná náhrada s pružnepohyblivými retenčnými okrajmi tvorená telom, ktorej bočné rozbiehavé steny sú na oboch stranách tela náhrady ukončené podbiehavými okrajmi, vyznačená tým, že podbiehavé okraje (5) sú spojené horizontálne pomocou pružného spojenia (3) zo silikónovej gumy s rozbiehavými stenami (2) tela (1) náhrady a do pružného spojenia (3) je vložená vpolymerizovaním dvojica vertikálne uložených esovite zahnutých pružín (4)...

Pomalobežný tekutinový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230281

Dátum: 15.10.1986

Autori: Janoško Milan, Kováčik Ján, Šoltys Vincent, Čop Vladimír

MPK: F15B 11/10

Značky: tekutinový, motor, pomalobežný

Zhrnutie / Anotácia:

Pomalobežný tekutinový motor so statorom, kolesom a rozdeľovačom vyznačený tým, že stator (1) je opatrený po obvode axiálne a/alebo radiálne piestikmi (5) v jednom, prípadne vo viac radoch a ich počet je najmenej o 1 v rade rozdielny než počet zubov (6) kolesa (7), pričom do piestikov (5) zasahuje rozdeľovač (2) umiestnený v osi pomalobežného tekutinového motora a je spojený prostredníctvom spojky (4) s pohonom (3).

Kliešte na prenášanie ťažkých bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 230280

Dátum: 15.10.1986

Autor: Prandorfy Milan

MPK: B66C 1/10

Značky: ťažkých, kliešte, bremien, prenášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Kliešte na prenášanie ťažkých bremien, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z nosníka (1) s centrálnym otvorom, ktorého os je kolmá na pozdĺžnu os nosníka (1), v ktorom sú proti sebe pevne zasunuté ozubená ružica (5) a drážkovaná objímka (7) s ozubením, pričom na ramenách nosníka (1) je pomocou nosných čapov (11) otočne uložená dvojica čeľusťových pák (2) opatrená vymeniteľnými čeľusťami (13) a dlhšími ramenami zavesená v čapoch (15) cez lamely...

Zliatina na výrobu klzných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230279

Dátum: 15.10.1986

Autori: Servátka Ladislav, Grígerová Tatiana

Značky: zliatina, klzných, materiálov, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zliatinu na báze Al-Zn-Fe-Si-Pb-Zr s dobrými klznými a mechanickými vlastnosťami. Zr zliatiny leguje tuhý roztok ?, čím sa zvyšuje jeho mikrotvrdosť a taktiež zvyšuje stabilitu ? tuhého roztoku. Pb plní úlohu mäkkej fázy a spôsobuje vytvorenie vhodných produktov vznikajúcich pri oteru. Zliatina podľa vynálezu má široké uplatnenie ako náhrada súčasných kompozičných ložiskových materiálov a klzných materiálov a obsahuje v % hmot. 15...

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 230278

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hladký Viktor, Patka Anton, Baco Miloslav, Plesnivý Ján

MPK: B23B 23/00

Značky: stroja, koníka, zariadenie, obrábacieho, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja pozostávajúce z telesa koníka, výstredníka a dvojíc spevňovacích príložiek vyznačujúce sa tým, že radiálnej časti výstredníka (1) uloženého v telese koníka (3) sa dotýka jeden koniec čapu (2) a druhý koniec čapu (2) je centricky uložený v stredovej matici (13) tlačnej príložky (6) opatrenej na svojom šikmom čele palcom (12), ktorým je spojená s koncom dlhého ramena (15) upínacej príložky (5), pričom...

Ryhovač s druhotným pohybom pre vysadzovacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230277

Dátum: 15.10.1986

Autori: Švirec Pavol, Veľké Úľany

MPK: A01C 5/06

Značky: pohybom, druhotným, vysadzovacie, stroje, ryhovač

Zhrnutie / Anotácia:

Ryhovač s druhotným pohybom pre vysadzovacie stroje, najmä pre vytváranie ryhy pre sadzač semenačky cukrovej a kŕmnej repy, sa vyznačuje tým, že pozostáva z kolmo na ryhu orientovanej dvojchodej závitovice (1) navinutej na dutom kužeľovom telese (2) pričom dvojchodá závitovice (1) je zo zadnej strany krytá oblúkovým krytom (4) ukončeným nad pracovnou špičkou (6) závitovice (1).

Zariadenie pre aktiváciu zinkového povlaku na oceľovom plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230276

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jasovský František, Servátka Ladislav, Hlaváček Anton, Mirdala Jozef, Šťastný Stanislav, Fritzký Miroslav, Špaček Jozef

MPK: C23C 1/14

Značky: aktiváciu, zariadenie, oceľovom, zinkového, plechů, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre aktiváciu zinkového povlaku na oceľovom plechu v procese žiarového pozinkovania postrekom tekutou aktivačnou suspenziou vyznačené tým, že pozostáva z nádoby (1), ktorá je opatrená z bočnej strany sklopnou konzolou (3), tlakovým čerpadlom (2), vodoznakom (13) a elektrickým rozvádzačom (14), z hornej strany je opatrená príklopami (12) a z vnútornej strany miešacím zariadením (15), pričom sklopná konzola (3) je otočne uložená na...

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230275

Dátum: 15.10.1986

Autori: Smejkal Václav, Svoboda Jozef, Ondruš Imrich

MPK: C08F 14/06, C08F 18/08

Značky: vinylacetátu, polymerizácie, vinylchloridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu, poprípade v zmesi s inými alifatickými vinylovými monomérmi vo vodnej disperzii, pri ktorom sa k polymerizačnej násade alebo k polymerizačnej sústave jednorázove alebo postupne pridáva, spravidla v niektorej komponente polymerizačnej sústavy, aspoň jeden glykolový éter alebo glykolový ester obecného vzorca I pričom R1 - H alebo acyl s 2 až 4 atómami uhlíka R2 - alkyl s 2 až 12 atómami...

Odformovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230274

Dátum: 15.10.1986

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/08

Značky: zariadenie, odformovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Odformovacie zariadenie vyznačujúce sa tým, že na dvojiciach pák pevnej (1) a pohyblivej (2), sú umiestnené opierky (5) a (6), k nasúvanie oboch pák na vyčnievajúce časti formy (9) a bočnice (8), pričom vyčnievajúce časti (8) a (9) sú vzájomne presadené (7).

Prietokový reakčný elektrolyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: 230273

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zlatovský Igor, Ekkert Ľudovít

MPK: C25B 11/00, C25B 9/00

Značky: reakčný, elektrolyzér, prietokový

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokový reakčný elektrolyzér pre elektrolýzu roztokov v prípadoch, kedy plynné, kvapalné i tuhé látky vznikajúce pri elektrolýze reagujú s elektrolytom, alebo zostávajú v ňom a sú ním z elektrolyzéra vynášané vyznačujúci sa tým, že vzájomná poloha vnútornej valcovej elektródy (7) a vonkajšej rúrovej elektródy (6) je v hornej časti vymedzená pomocou horného uzáveru (5) a držiaka vnútornej elektródy (1) s prívodom (2) elektrickej energie a v...

Ochranný spínač pre automobily pri havárii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230272

Dátum: 15.10.1986

Autor: Mikušík Miroslav

MPK: B60R 27/00

Značky: havárií, spínač, automobily, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný spínač pre automobily pri havárii, pozostávajúci z elektrického spínača ovládaného elektromagnetom s mechanickou poistkou, vyznačujúci sa tým, že obsahuje snímač (5) nárazu, jenž je vyhotovený z vodivej trubky (7), v ktorej strede je napnutý vodič (6) pružinou upevnený na jednom konci k snímaču (5) nárazu a na druhom konci je vyvedený priechodkou na mechanický vypínač (8) elektromagnetického spínača.

Mechanizmus pomocného pootáčania hriadeľov prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230271

Dátum: 15.10.1986

Autori: Plesnivý Ján, Hladký Viktor, Dušátko Viliam

MPK: F16H 5/00

Značky: převodovky, pootáčania, pomocného, hriadeľov, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pomocného pootáčania hriadeľov prevodovky vyznačujúci sa tým, že je tvorený na vstupnom hriadeli (3) prevodovky (13) uloženým pastorkom (4), ktorý je v stálom zábere s kotúčom (5) otočne zloženým na výkyvnom ramene (6), ktorého stredom otáčania je os vstupného hriadeľa (3), pričom kotúč (5) je opatrený osadením s vybraním (14), do ktorého zasahuje vonkajším priemerom trecie koleso (7) pevne uchytené na výstupnom hriadeli (9) a ktoré...

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230270

Dátum: 15.10.1986

Autori: Waradzin Walter, Uhlár Ján, Sikorai Štefan, Pašek Josef, Doležel Pavel, Špaček František

MPK: C07C 87/58, B01J 23/94

Značky: regenerácie, spôsob, katalyzátorov, meďnato-chromitých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov obsahujúcich pripadne ďalšie zložky ako promotory, použitých pri alkylačnej hydrogenácii 4-aminodifenylamínu acetónom na N-fenyl-N`-izopropyl-p-fenylén-diamín, extrakciou vyznačujúca sa tým, že vyizolovaný použitý katalyzátor sa za miešania suspenduje do metylalkoholu, etylalkoholu, 2-propylalkoholu, acetónu, toluénu, alebo zmesí metylalkohol, etylalkohol, alebo acetón 2-propylalkohol vo...

Zariadenie pre pomocné pootáčanie hriadeľov viacstupňovej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230269

Dátum: 15.10.1986

Autori: Plesnivý Ján, Chrenka Ivan, Hladký Viktor

MPK: F16H 5/74

Značky: zariadenie, viacstupňovej, převodovky, hriadeľov, pomocné, pootáčanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre pomocné pootáčanie hriadeľov viacstupňovej prevodovky vyznačujúce sa tým, že je tvorené kolesom (5), ktoré je pevne uložené na vstupnom hriadeli (3) prevodovky a ktoré je v stálom zábere so satelitom (7), neotočne uloženým na prídavnom hriadeli (8), a spojeným trecou spojkou (12) s voľným kolesom (15), upraveným zasúvateľne do záberu s ozubením hnaného kolesa (9), pevne uloženého na výstupnom hriadeli (13) prevodovky, pričom...

Lepidlo pre lepenie usní na sušiace dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230268

Dátum: 15.10.1986

Autori: Lapčík Ľubomír, Minařík Ladislav, Kuniak Ľudevít, Karas Dušan, Zemek Juraj, Galatík Antonín

MPK: C14C 7/00

Značky: lepenie, usní, sušiace, dosky, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo pre lepenie usní na sušiace dosky na báze polysacharidov vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,5 až 5 % hmotnostných karboxymetylškrobu so stupňom substitúcie metylkarboxylovej skupiny v rozsahu 0,1 až 0,2, hydroxid alkalického kovu, amoniak, sodné, draselné alebo amónne soli slabých kyselín v množstve odpovedajúcom úprave pH lepidla na hodnotu 6,5 až 8,5 a vodu do celkového množstva 100 % hmotnostných.

Zapojenie na reguláciu teploty dvoma čidlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230267

Dátum: 15.10.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G05D 23/19

Značky: čidlami, teploty, reguláciu, dvoma, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na reguláciu teploty dvoma čidlami súčasne, kde regulátor teploty je pripojený k riadenému napájaciemu zdroju, riadený napájací zdroj k sieti, napájaný spotrebič k riadenému napájaciemu zdroju, potenciometer k regulátoru teploty vyznačuje sa tým, že jeden pól jedného regulačného termočlánku (1) je pripojený na prívod potenciometra (3), druhý pól tohoto jedného regulačného termočlánku (1) je pripojený na jeden pól druhého regulačného...

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230266

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Hrušovský Jozef

MPK: C01B 25/28

Značky: kontinuálnej, amónnych, zariadenie, prevádzanie, přípravy, spôsob, taveniny, fosforečnanov, spôsobu, kondenzovaných, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych reakciou kyseliny fosforečnej, obsahujúcej 50 až 80 % P2O5 a teploty 15 až 800 °C, alebo reakciou roztoku fosforečnanov amónnych v kyseline fosforečnej s plynným amoniakom, ktorý sa do reakčného prostredia dávkuje v prebytku vzhľadom na množstvo amoniaku viazané v tavenine vo forme fosforečnanov amónnych, vyznačujúci sa tým, že neutralizačno-dehydratačná reakcia medzi...

Nástreková hmota na pórobetón

Načítavanie...

Číslo patentu: 230265

Dátum: 15.10.1986

Autor: Chynoradský Peter

MPK: C04B 13/12, C04B 31/14

Značky: hmota, pórobetón, nástreková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši nový druh nástrekovej hmoty pre povrchovú úpravu najmä pórobetónu s využitím vápenca o zrnitosti až 0,5 mm, ktorá sa vyznačuje tým, že obsahuje 70 až 90 % zŕn veľkosti až 0,5 mm, pričom z toho 90 % zŕn o veľkosti až 0,2 mm, biely alebo struskoportlandsky cement, polyvinylacetátovú alebo styrén-akrylátovú disperziu a ďalšie zušľachťujúce prísady. Nástrekovú hmotu je možné použiť na povrchovú úpravu pórobetónu ale i iných...

Trojvalcová rovnačka krátkych trubiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230264

Dátum: 15.10.1986

Autor: Zimmermann Milan

MPK: B21D 3/02

Značky: trojvalcová, trubiek, krátkých, rovnačka

Zhrnutie / Anotácia:

Trojvalcová rovnačka krátkych trubiek vyznačujúci sa tým, že krátka rovnaná trubka (1) nachádzajúca sa v medzere medzi dvoma vnútornými rovnacími valcami (2) je umiestnená spolu s vnútornými rovnacími valcami (2) vo vnútornom priestore vonkajšieho rovnacieho valca (3), na ktorého oboch koncoch sú ložiskové telesá (4) uložené vo vedeniach (5).

Zariadenie pre vytváranie pomalých, predovšetkým neharmonických priebehov s nastaviteľnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230263

Dátum: 15.10.1986

Autor: Hamerlik Rudolf

MPK: H03B 27/00

Značky: vytváranie, predovšetkým, neharmonických, pomalých, fázou, priebehov, nastaviteľnou, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre vytváranie pomalých, predovšetkým neharmonických priebehov s nastaviteľnou fázou. Vynález sa týka oboru elektrotechniky a rieši problém generovania pomalých priebehov navzájom fázove posunutých, ktoré nemajú stabilnú periódu. Zariadenie podľa vynálezu pozostáva z vhodne prepojeného napájaného odporového deliča s prepínacími kontaktami kruhového prepínača s jedným alebo viacerými dakola otáčateľnými bežcami spojenými s výstupnými...

Víroprúdová práčka s odstredivkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230262

Dátum: 15.10.1986

Autor: Balák Ján

MPK: D06F 23/04

Značky: odstredivkou, víroprúdová, pračka

Zhrnutie / Anotácia:

Víroprúdová práčka s odstredivkou, pozostávajúca z vonkajšieho plášťa, v ktorom je umiestnená zvislá pracia nádoba a v nej zvislý perforovaný bubon, spojený v strednej časti jeho dna s jeho hnacím hriadeľom, vyznačujúca sa tým, že perforovaný bubon (3) je zo svojej vonkajšej strany opatrený obvodovými vírnikovými lamelami (7) a hnací hriadeľ (5) perforovaného bubna (3), uložený excentricky v dne (9) pracej nádoby (2), je svojím dolným koncom...

Kotviace hniezdo do tvrdých hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 230261

Dátum: 15.10.1986

Autori: Husár Pavol, Dyčka Zdeněk, Kodrle Václav, Ježík Jozef, Jaššo Ivan

MPK: E02D 5/80

Značky: hornín, hniezdo, kotviace, tvrdých

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je kotviace hniezdo do tvrdých hornín, zložené z rozpínacích kotiev, pre uchytenie vrátkov kotviacich lán, najmä mobilných stožiarov. Kotviace hniezdo podľa vynálezu pozostáva z únosnej kotvy, z nosiča vrátkov a z poisťovacích kotiev, ktoré sú s nosičom vrátkov spojené kotviacou reťazou. Kotviacim hniezdom je možné zachytiť veľké kotviace sily od postaveného stožiara. Kotviace hniezdo je možné vybudovať rýchle jednoduchým...

Presúvací automat tunelových vozíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230260

Dátum: 15.10.1986

Autori: Buda Ján, Štefaňák Peter

MPK: B65G 47/52

Značky: automat, vozíkov, presúvací, tunelových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka presúvacieho automatu tunelových vozíkov, ktorým sa rieši automatizácia pri manipulácii s tunelovými vozíkmi vo výrobe. Podstatou presúvacieho automatu pozostávajúceho z podvozku, hydraulického agregátu a pohonu pre manipuláciu a aretáciu polohy a ich riadiaceho systému je to, že manipulačné rameno upevňuje na ráme podvozku, opatrené uchopovacím zariadením, ktoré je upevnené na piestnici lineárneho hydromotora a ovládacej tyči,...

Zariadenie pre odstraňovanie monomérov z latexu alebo suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230259

Dátum: 15.10.1986

Autori: Bobok Daniel, Bobula Stanislav, Nemčok Peter, Novák Ladislav, Schlosser Štefan

MPK: C08F 6/16

Značky: latexu, monomérov, zariadenie, suspenzie, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre odstraňovanie monomérov z latexu alebo suspenzie pozostávajúce z horizontálnej valcovej nádoby v osi ktorej je hriadeľ, vyznačujúce sa tým, že na hriadeli sú umiestené disky alebo závitovka vertikálne alebo šikmo.

Zapojenie odlaďovača rušivých kmitočtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230258

Dátum: 15.10.1986

Autor: Haršányi Stanislav

MPK: H03H 7/09

Značky: rušivých, zapojenie, kmitočtov, odlaďovača

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie odlaďovača rušivých kmitočtov vo vstupnej časti zariadení v UHF pásme, hlavne pre kanálové voliče televíznych prijímačov, tvoreného rezonančným obvodom a hornopriepustným filtrom tvaru najmenej jedného T alebo ? článku, vyznačujúce sa tým, že jeho rezonančný obvod je tvorený rezonátorom ?/2, ktorého indukčnosť (L2) je induktívne viazaná na indukčnosť (L1) hornopriepustného filtra (2), pričom k jednému vývodu indukčnosti (L2)...

Zariadenie na snímanie vzájomného uhlového natočenia použiteľné k meraniu krútiacich momentov a na priamu reguláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230257

Dátum: 15.10.1986

Autori: Berta Michal, Berta František

MPK: G01L 3/14

Značky: vzájomného, úhlového, meraniu, momentov, reguláciu, snímanie, použitelné, zariadenie, priamu, krútiacich, natočenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na snímanie vzájomného uhlového natočenia použiteľné k meraniu krútiacich momentov a na priamu reguláciu pozostáva z poddajnej spojky, ktorej hnacia časť je otočne uložená v hnanej a hodnota vzájomného pootočenia je snímaná a vedená k vyhodnocovaciemu prístroju sa vyznačuje tým, že na hnacej časti (1) poddanej spojky je inštalovaná objímka (3), na ktorej je vytvorená vačková dráha (9), ktorá spolupracuje s prenosovým členom (8)...

Spôsob výroby káblových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230256

Dátum: 15.10.1986

Autori: Glončák Štefan, Lazar Ľubomír

MPK: C10G 17/09

Značky: káblových, olejov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby káblových olejov pre vysoké napätie z pseudorafinátu, alebo upravených olejových destilátov ropy o viskozite nad 250 mm2/s pri 50 °C rafináciou bezvodým chloridom kovu s vyšším mocenstvom vyznačujúci sa tým, že sa rafinuje s chloridom hlinitým s AlCl3, alebo s organickým komplexom chloridu kovu vytvoreným jeho rozpustením v organickej zlúčenine s jednou, alebo viacerými dvojnými väzbami, jedným, alebo viacerými aromatickými,...

Demagnetizátor malých strojových súčastí s viacnásobným kotúčovým dopravníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230255

Dátum: 15.10.1986

Autor: Puzjak Ivan

MPK: H01F 13/00

Značky: viacnásobným, strojových, súčastí, malých, demagnetizátor, dopravníkom, kotúčovým

Zhrnutie / Anotácia:

Demagnetizátor malých strojových súčastí s viacnásobným kotúčovým dopravníkom, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z radu vstupných dutín (1 až N) veľkosťou otvorov prispôsobených profilu odmagnetovávaných súčastí, z viacnásobného zvislo uloženého kotúčového dopravníka (7 až N) s počtom kotúčov totožným s počtom vstupných dutín, opatrených po obvode -drážkami (13) veľkosťou prispôsobených profilu odmagnetovávaných súčastí, kde okrem stredového...

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal

Načítavanie...

Číslo patentu: 230254

Dátum: 15.10.1986

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: tehál, skládok, zostavenia, spôsob, výpal

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal vyznačený tým, že stĺpce vrstvy tehál, ktorá sa na ráme dopraví nad plošinu sa postupne, prerušovane zosúvajú z rámu na plošinu a unášajú na ráme nad plošinu podľa programu zosúvania tak, že dosadnú na predom určenú pozíciu v skládke tehál a vytvoria sa medzi nimi predom určené medzery, pričom po zasunutí posledného stĺpca vrstvy tehál z rámu časť skládky na plošine klesne o výšku tehál, otočí sa o...

Hviezdicové podávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230253

Dátum: 15.10.1986

Autor: Bartoš Karol

MPK: B65B 21/08

Značky: zariadenie, hviezdicové, podávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Hviezdicové podávacie zariadenie pre podávanie valcovitých sklenených obalov s kruhovým prierezom z dopravného pása do vybraní ružice karuselového pracovného stroja a späť na dopravný pás, zostavené z dvoch hviezdíc umiestnených za sebou nad dopravným pásom, opatreným bočným vedením, vyznačujúce sa tým, že na vstupnej strane podávacej hviezdice (7) v mieste odobrania valcovitých sklenených obalov (21) z dopravného pása (1) hviezdicou (7) je...