Archív za 1986 rok

Strana 4

Hydrostatický prevod s rozbehovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232131

Dátum: 15.12.1986

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 39/04

Značky: turbínou, hydrostatický, rozbehovou, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že na hriadeli hydromotora sú pevne uložené rozbehové turbíny predného a zadného chodu, pričom poistné dýzy oboch rozbehových turbín sú pripojené prípojkami k hlavným potrubiam hydrostatického prevodu. Náhrada poistných ventilov poistnými dýzami umožňuje využitie plného inštalovaného výkonu v tých pracovných režimoch, v ktorých známe hydrostatické prevody, opatrené poistnými ventilami, prebytočný výkon motora...

Hydraulický menič momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232130

Dátum: 15.12.1986

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/10

Značky: hydraulický, měnič, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že turbínový hriadeľ, na ktorom je uložená najmenej jedna Peltonova turbína, je s výstupným hriadeľom spojený cez výstupný mechanický prevod, pričom s výhodou regulačný hydrogenerátor je so vstupným hriadeľom spojený cez vstupný mechanický prevod. Riešenie hydraulického meniča momentu využitím Peltonových turbín umožňuje jednoduchý spôsob reverzácie a znižuje voľnobežný výkon. Výstupný reduktor zabezpečuje...

Vitrovňa na výrobu žiarovkových pätíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 232129

Dátum: 15.12.1986

Autor: Lednický Dominik

MPK: H01J 9/30

Značky: pätíc, žiarovkových, vitrovňa, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vitrovňa na výrobu žiarovkových pätíc pozostáva z vitrovacích automatov a príslušenstva a to zásobníkov plášťov pätíc a kontaktov, dopravníkov na prepravu plášťov pätíc a kontaktov k vitrovacím automatom a na prepravu pätíc od vitrovacích automatov. Vstavané zásobníky umiestnené vedľa seba za vitrovacími automatmi sú spojené s podávacím zariadením vitrovacích automatov dopravníkom. Pred vitrovacími automatmi vedľa seba umiestnené vstavané...

Forma pre výrobu prefabrikátov s kyvným zavesením bočníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 232128

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gráč Milan, Matula Jozef

MPK: B28B 7/08

Značky: zavěšením, forma, prefabrikátov, bočníc, kyvným, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši nútené odtrhnutie kyvne zavesených bočníc formy pre výrobu prefabrikátov od prefabrikátu pri odformovaní, tým, že bočnice je upevnená k rámu formy dvoma závesmi, pričom horný záves je kratší ako spodný záves.

Prietokový čistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 232127

Dátum: 15.12.1986

Autori: Žiška Jozef, Masník František

MPK: B03C 1/02

Značky: čistič, prietokový

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokový čistič podľa vynálezu slúži na odlučovanie ferromagnetických častíc a iných druhov nečistôt z vodných pár, vzdušnín a kvapalín, najmä kondenzátu pary, ktorý vzniká pri žehlení a naparovaní v konfekčnej výrobe. U známych prietokových čističov, založených na magnetickom princípe, magnety sú usporiadané po obvode telesa, alebo na dne, čo má tú nevýhodu, že pri zvýšených nárazoch tlaku v potrubí, vplyvom polohy magnetu, rýchlosti...

Spôsob prípravy p-benzochinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232126

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sýkora Jan, Pado Marián

MPK: C07C 50/04

Značky: spôsob, přípravy, p-benzochinónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy p-benzochinónu termickou, alebo fotoasistovanou oxidáciou fenodu dikyslíkom v prítomnosti komplexov medi v prostredí acetonitrilu, pri ktorom sa využívá katalytické pôsobenie komplexov medi, ktorých prítomnost je nevyhnutná pre tvorbu p-benzochinónu mechanizmom za hrnujúcim vznik fenoxidových radikálov a aktiváciu dikyslíka.

Kultivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232125

Dátum: 15.12.1986

Autor: Vechter Vladimír

MPK: A01B 35/02

Značky: kultivátor

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivátor je určený pre ručné, alebo strojné ošetrovanie riadkových sadeníc. Kultivátor pozostáva zo šikmo orientovanej tvarovanej reznej lišty, nad ktorou je výkyvne uložený prítlačný otvorený hrebeň, ktorý je pritláčaný ku tvarovanej reznej lište prostredníctvom ťažnej pružiny, pričom zozadu ku tvarovanej reznej lište je pripevnený nadvihovací otvorený hrebeň.

Rektifikačný mechanizmus zárodkových prvkov piliera letmo montovaného mosta

Načítavanie...

Číslo patentu: 232124

Dátum: 15.12.1986

Autori: Rusko Milan, Weis Jaromír

MPK: E01D 21/00

Značky: zárodkových, piliera, prvkov, rektifikačný, montovaného, mosta, letmo, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Rektifikačný mechanizmus je určený na priestorovú rektifikáciu zárodkových prvkov nad pilierom letmo montovaného mosta. Rektifikačný mechanizmus pomocou hydraulických valcov uložených vodorovne vo vrchnej časti piliera v základovej oceľovej doske a šmýkadla vykonáva horizontálnu rektifikáciu a pomocou hydraulických valcov uložených zvisle v sedle priečnika prvkov spojených so šmýkadlom a základovou oceľovou doskou je použitá teflónová doska na...

Spôsob iniciácie očkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 232123

Dátum: 15.12.1986

Autori: Macho Vendelín, Bartuš Ján, Beniska Jozef

MPK: C08F 291/18

Značky: iniciácie, očkovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Iniciácia očkovania olefinicky nenasýteným monomérom alebo zmesou monomérov (vinylchlorid, akrylonitril, styrén, metylmetakrylát) má syntetický alebo prírodný makromolekulový substrát vystavený pred očkovaním pôsobeniu žiarenia, za prítomnosti kyslíka alebo len pôsobeniu kyslíka a zvlášť oligomérov kyslíka (O3), pričom komponentmi iniciačného systému v prostredí očkovania je aspoň jedna dusíkatá alebo aspoň jedna organická redukujúca zlúčenina....

Dvojchápadlo s posuvným pohybom uchopovacích čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232122

Dátum: 15.12.1986

Autori: Urban Pavol, Pavluv Ján

MPK: B25J 15/00

Značky: dvojchápadlo, čelustí, uchopovacích, pohybom, posuvným

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojchápadlo s posuvným pohybom uchopovacích čeľustí tvoriaceho koncový člen výstupného a polohovacieho reťazca priemyselných robotov a manipulátorov je určené pre manipuláciu s rotačnými predmetmi s otvorom v pozdĺžnej osi. Vyvodená sila akčných pohonových členov sa prenáša cez križiaky a páky na čeľuste vedené v rybinovitých vedeniach. Funkčná časť dvojchápadla je prestaviteľne riešená.

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 232121

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Vaněk Jan, Demovič Stanislav

MPK: C07C 79/26

Značky: sodného, izolácie, 3-metyl-4-nitrofenolátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši izoláciu 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného obsahujúceho ako nečistoty anorganické soli, organické zlúčeniny fosforu síry a/alebo chlóru, zbytky aromatického rozpúšťadla z výroby O,O-dimetyl-O-( 3-metyl-4-nitrofenyl )tiofosfátu. 3-methyl-4-nitrofenolát sodný sa oddelí od sprievodných nečistôt kryštalizáciou pri teplote 2 až 60 °C, s výhodou pri 5 až 25°C, pri absolútnom tlaku 1500 Pa až 105...

Spôsob prípravy disperzného hydrooxidu kremičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232120

Dátum: 15.12.1986

Autori: Berek Dušan, Novák Ivan

MPK: C01B 33/193

Značky: hydrooxidu, spôsob, přípravy, disperzného, křemičitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy hydrooxidu kremičitého. Podstata spočíva v tom, že účinkom amidov a substituovaných amidov samotných alebo za prítomnosti minerálnych alebo organických kyselín dochádza k riadenej polymerizácii kyseliny kremičitej predloženej vo forme vodných roztokov alkalických kremičitanov. Voľný amoniak, ktorý sa z amidov pôsobením alkalického prostredia kremičitanu uvoľňuje pri reakcii, spolu so vznikajúcou soľou...

Závitovkové koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 232119

Dátum: 15.12.1986

Autori: Illés Gejza, Bartl Peter

MPK: F16H 55/18, F16H 57/12

Značky: závitovkové, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vymedzenie vôle u závitovkového súkolesia sa uskutoční delením závitovkového kolesa, pričom delené časti sú vzájomne pootočené a v tejto polohe poistené.

Rohové spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 232118

Dátum: 15.12.1986

Autor: Krátky Jozef

MPK: A47B 96/06

Značky: spojovacie, rohové, kovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Rohové spojovacie kovanie je určené pre spájanie nábytkových elementov. Funkčnosť rohového kovania spočíva v tom, že v spojovaných elementov (4) sú zapustené puzdra (2) so závitmi pre upevňovacie skrutky (1), do ktorých je zasunutý ohnutý spojovací čap (3) s vybratými plôškami. Tlakom skrutiek sa vytvorí pevný rohový spoj. Predmetné kovanie umožňuje rýchlu montáž a demontáž nábytkových dielcov.

Kolóna pre separáciu a zakoncentrovanie vodných roztokov autoizofokuzáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232117

Dátum: 15.12.1986

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: G01N 27/06

Značky: roztokov, separáciu, autoizofokuzáciou, kolona, vodných, zakoncentrovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje rozdelenie zmesí zlúčenín veľmi blízkej povahy na základe skutočnosti, že nelineárny gradient pH pri autoizofokuzácii si delená zmes pri nízkej ióntovej sile vytvára sama bez pridania amfolytických pufrov. Kolóna sa skladá z valcového alebo hranolového plášta, ktorého priemer alebo uhlopriečka základne ku výške kolóny je v pomere 1 : 1 až 1 : 20, ktorý je nosnou objímkou spojený s nosnou konštrukciou kolóny s otočným...

Náplň trubičkového oceľového drôtu na naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232116

Dátum: 15.12.1986

Autor: Ševár Štefan

MPK: B23K 35/22

Značky: náplň, oteruvzdorných, vrstiev, trubičkového, drôtu, naváranie, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie zloženia náplne trubičkového oceľového drôtu a tým aj návarového kovu pri zvolenej technológii navárania. Podstata náplne, ktorá obsahuje 1,5 až 6 % hmot. ferovanádu, 1 až 3 % hmot. práškovej medi, 1 až 4 % hmot. fluorokremičitanu sodného, 1 až 4 % hmot. feromangánu, podľa vynálezu spočíva v tom, že náplň ďalej obsahuje 10 až 16 % hmot. ferovolfrámu, 4,1 až 10 % hmot. feromolybdénu, 42 až 60 % hmot. ferochrómu, 0,1...

Zariadenie pre riadenie automatov v keramickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 232115

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kapolka Jozef

MPK: G05B 19/08

Značky: automatov, keramickej, zariadenie, výrobe, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupy od snímačov polohy riadeného technologického procesu a ďalších vstupných podmienok sú pripojené na vstupy prvej matice programovateľného logického poľa vytvárajúce logický súčin, ktorá je prepojená s druhou maticou vytvárajúcu logický súčet a výstupy z druhej matice sú vstupy pre akčné členy riadeného technologického procesu a tiež vstupy pre klopný obvod.

Strihací nástroj s pevným a pohyblivým nožom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232114

Dátum: 15.12.1986

Autor: Prok Andrej

MPK: A01G 3/02

Značky: nástroj, pevným, pohyblivým, nožom, střihací

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je strihací nástroj pre záhradnícke účely na strihanie karafiátov, ruží a stromkov. Je upevnený na pozdĺžnom držiaku a axiálnou silou pomocou lanka z páky, či iného mechanizmu vyvodí strižná sila na pohyblivú čepeľ s rezným klinom proti sploštenému dutému telesu. Nástroj je vhodný aj na použitie ako chápadla pre diaľkovú manipuláciu s rádioizotopovým materiálom, či chemikáliami.

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 232113

Dátum: 15.12.1986

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/00

Značky: prvok, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spojovací prvok, kde sa rieši rybinovité spojenie dvoch telies najmä upínacích prípravkov. Spojovacím prvkom sa dosiahne tuhé spojenie dvoch telies s technologicky jednoduchým prvkom s malými nárokmi na stavebnú výšku.

Vodné tlačiarenské farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232112

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ďurinda Ján, Vaško Milan, Majling Ján

MPK: C09D 11/10

Značky: tlačiarenské, farby, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné tlačiarenské farby obsahujúce pojivo tvorené kombináciou pojiva vo forme vodnej disperzie polyméru a pojiva vo forme vodného roztoku polyméru obsahujúce tiež aspoň jedno farbivo a/alebo aspoň jeden pigment, obsahujúce prípadne tiež ďalšie látky zo skupiny pomocných tlačiarenských prostriedkov tvorenej látkami ako odpeňovače, zmáčacie prostriedky, emulgačné prostriedky, dispergačné prostriedky, sieťovacie činidlá, zmäkčovadlá, sušidlá,...

Vložka otvoru vertikálnej formy na výrobu stavebných dielcov vo vertikálnej batérii

Načítavanie...

Číslo patentu: 232111

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/26

Značky: výrobu, batérií, vertikálnej, stavebných, dielcov, otvorů, formy, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vložky otvoru vertikálnej formy na výrobu stavebných dielcov vo vertikálnej batérii. Podstatou vynálezu je, že vložka otvoru vertikálnej formy je z dvoch samostatných dielcov, ktoré tvorí vonkajší skosený plášť prekrytý čelom, v ktorom sú vytvorené priehlbeniny pre hlavy upevňovacích skrutiek na stenu dvoch susediacich foriem vo vertikálnej batérii. Vložka otvoru vertikálnej formy je prelisovaná v miestach uchytenia skrutiek....

Zariadenie na oddelenie vnútorného priestoru miešačiek s núteným miešaním od okolia

Načítavanie...

Číslo patentu: 232110

Dátum: 15.12.1986

Autori: Buday Tibor, Jaremenko Alexadnder, Kopča Pavel, Rendoš Ján

MPK: B28C 7/06

Značky: oddelenie, núteným, miešačiek, okolia, vnútorného, zariadenie, priestoru, miešaním

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oddelenie vnútorného priestoru miešačiek s núteným miešaním od okolia, ktoré sa vyznačuje tým, že v mieste vstupu pevných zložiek do miešacieho bubna sa umiestni samočinný mechanický uzáver v tvare klapky, ktorú si otvoria samotné pevné zložky dávkované do miešacieho bubna. Po skončení dávkovania klapka opäť samočinne oddelí vnútorný priestor od okolia. Zariadenie podľa vynálezu zamedzuje úletu prachových častíc pevných zložiek...

Univerzálne ukladacie zariadenie priamočiarym pohybom lamelových čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232109

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bohuš Vojtech, Tyukos Josef

MPK: B65G 47/86

Značky: priamočiarym, čelustí, zariadenie, pohybom, lamelových, univerzálne, ukladacie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je univerzálne ukladacie zariadenie s priamočiarym pohybom lamelových čeľustí pre odoberanie a prekladanie kusového materiálu, napríklad keramických tvaroviek v hrubej keramike, ktoré boli zoradené v požadovaných rozostupoch pod jednotlivé hlavy prekladacieho zariadenia. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z mechanicky prepojených prekladacích hláv horizontálne vedených vo vodítkach. Pôsobením silových prvkov so synchronným...

Pohon pojazdu stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 232108

Dátum: 15.12.1986

Autori: Slančík Ján, Nosáĺ Jozef

MPK: F16H 47/06

Značky: stroja, pohon, pojazdu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob synchronizácie otáčok hriadeľa turbíny a hriadeľa čerpadla hydrodynamického meniča krútiacich momentov pri zapínaní blokovacej trecej spojky blokovania funkcie hydrodynamického meniča pri prenose výkonu od pojazdu stroja na hnací motor prostredníctvom jednosmernej predstihovej spojky a stáleho mechanického prevodu. Uvedeným spôsobom sa odstránia nežiadúce dynamické rázy v hnacom ústrojenstve stroja pri zapínaní blokovacej...

Samočinne fungujúci rampový mostík s odvodeným pohonom od vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232107

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dodek Jozef, Hodúr Štefan

MPK: B60P 9/00

Značky: samočinně, vozidla, odvodeným, fungujúci, mostík, pohonom, rampový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru dopravy a rieši sklápanie a odklápanie rampového mostíka samočinne bez obsluhy s odvodeným pohonom od vozidla. Vozidlo, cúvajúce s otvorenou ložnou plochou k rampe, tlačí na pružnú páku, ktorá premáha zdvíhajúcu pružinu mostíka, sklopne uchyteného k rampe a tým ho sklopí na ložnú plochu vozidla. Po odchode vozidla pružina rampový mostík vráti do východzej polohy. Menší pokles ložnej plochy vyrovnáva napružená páka....

Lamelový katalyzátor výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232106

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kollár Ivan

MPK: F01N 1/06

Značky: plynov, lamelový, výfukových, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový katalyzátor výfukových plynov podľa patentu sa skladá z krytu katalyzátora, v ktorom sú rovnobežné s prúdením výfukových plynov umiestnené lamely. Lamely sú z materiálu, na ktorý sa nanáša aktívna hmota. Lamely uložené na sebe vytvárajú medzi sebou medzery, ktorými prechádza výfukový plyn. Kryt katalyzátora má na oboch stranách vtokové redukcie, alebo je pripevnený priamo do ďalšieho čistiaceho zariadenia (vodná sprcha).

Zdokonalovač tvorby palivovej zmesi spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232105

Dátum: 15.12.1986

Autor: Garbierik Václav

MPK: F02M 29/04

Značky: zdokonalovač, spalovacích, tvorby, zmesí, palivovej, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie podmienok pre tvorbu palivovej zmesi v karburátoroch spaľovacích motorov, docielenie rýchlejšieho prúdenia nasávaného vzduchu, skoršiu činnosť hlavného okruhu nasávaného paliva z rozprašovača a jemnejšie rozprášanie palivovej zmesi. Uvedeného účelu sa dosiahne vložením zdokonalovača do zmiešavacej komory pod rozprašovač karburátora. Zdokonalovač je vytvorený ako trubkovitá časť, ktorá má v dolnej zúženej časti radu...

Zapojenie technického derivátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 232104

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kramárik Ján

MPK: H03K 3/00

Značky: zapojenie, technického, derivátora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problematiku získania presnej derivácie vstupného signálu obvodom, u ktorého sa vplyv odporov derivačného obvodu kompenzuje pomocou výstupného napätia privádzaného na vstup obvodu. Pri splnení podmienky pre vykompenzovanie má obvod čisto derivačný prenos.

Rezný nástroj s vymeniteľnou reznou doštičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232103

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dékány Ladislav, Andel Juraj

MPK: B23B 27/16

Značky: vyměnitelnou, řezný, doštičkou, reznou, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom sa rieši mechanické upnutie vymeniteľnej reznej doštičky (20), upnutej za jej stredový otvor (21) s kužeľovým osadením (22) prostredníctvom upínacieho elementu (30) s hlavou (31), (31a) zo spodu s guľovou plochou (32), (32a), oporného elementu (40) a upínacou skrutkou (50) do lôžka vytvoreného v telese rezného nástroja.

Zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232102

Dátum: 15.12.1986

Autor: Štofka Marian

MPK: G06G 7/18

Značky: číslicových, kalibráciu, zapojenie, integrátorov, testovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z číslicového integrátora, ku ktorému je na prvú vstupnú svorku a druhú vstupnú svorku paralelne pripojený číslicový voltmeter a nastaviteľný jednosmerný zdroj napätia a na kľúčovaciu svorku je pripojený generátor impulzov. Ďalej číslicový integrátor je opatrený nulovacou svorkou a výstupným konektorom.

Spôsob stanovenia chemických prvkov v roztokoch a suspenziách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232101

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schiller Pavel, Havránek Emil

MPK: G01N 23/00

Značky: stanovenia, suspenziach, spôsob, roztokoch, prvkov, chemických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia chemických prvkov v roztokoch a suspenziach metódou selektívnej absorpcie nízkoenergetického žiarenia gama a röntgenového žiarenia. Podstata spočíva v spôsobe stanovenia prvkov nedeštruktívne a bezdotykove v transportných potrubiach, zásobníkoch alebo vzorkovacích zariadeniach metódou selektívnej absorpčnej analýzy za použitia rádionuklidových zdrojov, scintilačných detektorov a selektivizačných filtrov v...

Zařízení pro automatické ovládání přívodu výplachové vody důlních vrtacích strojů a skrápěcí tekutiny razicích a dobývacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237550

Dátum: 15.12.1986

Autori: Junek Jiří, Šimíček Adolf, Víta Jaroslav

Značky: důlních, tekutiny, vrtacích, razicích, ovládání, skrápěcí, výplachové, dobývacích, přívodů, zařízení, automatické, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví. Vynález se týká zařízení pro ovládání přívodu výplachové vody důlních vrtacích strojů a skrápěcí tekutiny razicích a dobývacích strojů na hlubinných dolech a tunelech s využitím média tlakového okruhu těchto strojů. Podstata spočívá v tom, že do přívodu výplachové vody nebo přívodu skrápěcí tekutiny je vřazeno ovládací zařízení, které samočinně ovládá otevření a uzavření těchto přívodů pomocí tlakové tekutiny z...

Zařízení pro spojení formovací podložky s vibračním prahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237549

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hamer Vladimír, Kostka Pavel, Mertl Zdeněk

MPK: B28B 7/26

Značky: vibračním, formovací, spojení, zařízení, podložky, prahem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká příslušenství forem pro formování keramických materiálů. Zařízení sestává z kotvy pevně spojené s formovací podložkou a otočné objímky spojené prostřednictvím čepu s nosnou deskou, umístěnou na vibračním prahu. Kotva obsahuje pravidelně rozmístěné výstupky se šroubovitými plochami a objímka segmenty, umístěné v místech mezi mezerami výstupků a segmenty jsou opatřeny šroubovými plochami. Kotva dosedá na čelo čepu, tvořené kulovou...

Zakladač vsázky do elektricky vytápěných sklářských tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237548

Dátum: 15.12.1986

Autori: Salák Jiří, Dubeš Václav

MPK: C03B 3/00

Značky: sklářských, zakladač, vsázky, pecí, elektricky, tavicích, vytápěných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla a řeší problém zakládání elektrických tavicích pecí o nízkých tavicích výkonech, které není nutno zakládat v postupných pásmech. Na podvozku, pomocí kterého se zakladač přisunuje k peci, je řetězem poháněný vozík se sklopnými žaluziemi, který se vratně pohybuje po kolejnicích mezi plnicím mechanismem a pecí, kde se vyprazdňuje. Část kolejnic namontovaná na podvozku je odklopná, pohonný řetěz je nekončitý a k...

Flexibilní lutna pro separátní větrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 237547

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kalafut Štefan, Pekárek Tomáš, Lapčík Vladimír

MPK: E21F 1/04

Značky: separátní, lutna, flexibilní, větrání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví. Týká se flexibilní lutny pro separátní větrání. Jde o závislý vynález na AO č. 221 097. Podstata spočívá v tom, že spirála, obepnutá pásem lutnoviny, je pevně spojena ultrazvukovými spoji o šířce, přesahující stoupání spirály. Vynálezu lze s výhodou využít u separátního větrání při stavbě tunelů, podzemních drah a šachet ve stavebnictví.

Těsnicí manžeta zařízení pro stříkání nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237546

Dátum: 15.12.1986

Autori: Klečka Jiří, Zavadil František

MPK: B05B 9/00

Značky: těsnicí, nátěrových, zařízení, stříkání, manžeta

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tvarové uspořádání těsnicí manžety, která zajišťuje těsnost mezi nádobou a víkem vysokotlakého stříkacího zařízení pro nanášení nátěrových hmot. Manžeta podle vynálezu kromě zabezpečení dokonalé funkce a vysoké životnosti umožňuje při výrobě použít i efektivní technologie - vstřikování plastu. Využitím této manžety se zajistí zvýšení technické úrovně a provozní spolehlivosti celého výrobku při snížených výrobních nákladech.

Způsob přípravy kapalného vzorku ke spektrofotometrickému stanovení bóru v čisté mědi a v čistém niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237545

Dátum: 15.12.1986

Autori: Študlarová Vlasta, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 21/31

Značky: čisté, stanovení, přípravy, způsob, niklu, bóru, kapalného, čistém, vzorků, mědi, spektrofotometrickému

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného způsobu lze použít ve všech analytických laboratořích při analýzách mědi, niklu a slitin na bázi mědi a niklu. Podstata způsobu přípravy kapalného vzorku uvedených kovů a slitin spočívá v jejich rychlém a úplném rozpuštění působením na pevný vzorek nejprve peroxidem vodíku a potom kyselinou sírovou. V takto připraveném kapalném vzorku se bór s vysokou citlivostí a selektivností stanoví spektrofotometricky ve formě komplexu...

Hlubotiskové barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237544

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sternschuss Antonín, Staněk Milan, Pasecký Jan, Fedyszynová Ilona

MPK: C09D 11/10

Značky: barvy, hlubotiskové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru tiskových barev. Jde o hlubotiskové barvy nekorodující tiskové desky a rekuperační zařízení pro rozpouštědla a vyznačující se dobrými tiskovými vlastnostmi na bázi fenolických pryskyřic modifikovaných kalafunou a esterifikovaných vícemocnými alkoholy, toluenu nebo jiného organického rozpouštědla nebo jejich směsi a případně pigmentu, polyethylenového vosku a ložiskového oleje, které obsahují jako pojivo 29 až 60 % hmot....

Způsob výroby nových ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232000

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bernardi Luigi, Temperilli Aldemio, Arcari Giuliana, Ruggieri Daniela, Salvati Patricia

MPK: C07D 457/02

Značky: výroby, nových, ergolinových, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových ergolinových derivátů obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, R2 představuje atom vodíku, atom halogenu, methylovou skupinu, kyanoskupinu, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylthioskupinu, R3 znamená atom vodíku nebo methoxyskupinu, R4 představuje alkylovou, alkenylovou, alkinylovou nebo cykloalkylovou skupinu, obsahující vždy až 4 atomy uhlíku nebo methylcyklopropylovou...

Způsob zpracování radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237543

Dátum: 15.12.1986

Autori: Škvarenina Rudolf, Nachmilner Lumír, Nápravník Jiří, Zámek Miroslav, Sázavský Petr, Ditl Pavel, Škába Václav

MPK: G21F 9/16

Značky: způsob, radioaktivních, zpracování, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Při zpracování kapalných radioaktivních odpadů z jaderně energetických zařízení se vyskytují problémy s korozí při ukládání odpadů v zahuštěné formě v kovových nádobách i při ukládání kalcinovaného granulátu v sudech, použije-li se některá ze solidifikačních metod, většinou vznikají vzhledem k inkorporované radioaktivitě velké objemy konečných produktů. Přihlašovaný vynález řeší tyto problémy přidáním aditiv ke kapalným odpadům a jejich...