Archív za 1986 rok

Strana 35

Způsob výroby derivátů subst. indolylakrylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229934

Dátum: 15.11.1986

Autori: Dickinson Roger Peter, Cross Peter Edward

MPK: C07D 401/06, C07D 403/06

Značky: kyselin, způsob, subst, derivátů, indolylakrylových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů subst. indolylakrylových kyselin obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo atom halogenu, R3 znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, Y představuje karboxylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku...

Rozpěrná hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229933

Dátum: 15.11.1986

Autor: Leibhard Erich

MPK: F16B 13/06

Značky: hmoždinka, rozpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpěrná hmoždinka sestávající z tělesa a z rozpěrného prvku výsuvného do rozepřené polohy z tělesa, které je na svém zadním konci opatřeno záchytnými prostředky pro přenos axiálně působících sil a na předním konci je opatřeno opěrnou plochou pro rozpěrný prvek skloněnou vzhledem k podélné ose rozpěrné hmoždinky a dosahující obvodového obrysu tělesa rozpěrné hmoždinky, přičemž toto těleso a rozpěrný prvek se v nerozepřené poloze doplňují do...

Způsob výroby značkovacích pásů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229932

Dátum: 15.11.1986

Autori: Glissmann Karl-heinz, Hümbs Matthias A Wibner Michael, Stucke Walter

MPK: B29F 3/04

Značky: značkovacích, zařízení, způsob, provádění, výroby, pásu, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby značkovacích pásů z polyetylénu, rozdělených po obvodu povrchu ocelových trubek, opláštěných polyetylénem, jejichž opláštění se vytváří současným vytlačováním hadicové fólie z kopolymeru etylénu, sloužící jako lepicí prostředek a hadicové polyetylénové fólie, která se ukládá na ni, a to pomocí vytlačovací hlavice se dvěma prstencovými kanály, vyznačující se tím, že jako plášťová fólie se vytlačuje polyetylén s tavným indexem i2,16...

Letmo uložené otočné středicí vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 229931

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mayer Walter, Wittmann Stephan

MPK: D01H 13/04, B65H 57/04

Značky: vřeteno, letmo, otočné, středicí, uložené

Zhrnutie / Anotácia:

Letmo uložené otočné středicí vřeteno pro vystřeďování příze, opatřené střední obvodovou drážkou, do které ústí z obou stran vzájemně protiběžné závitové drážky, vyznačující se tím, že obě závitové drážky (500, 510) středicího vřetena (5), otočného ve vzájemně opačných směrech, mají rozdílný vnitřní průměr (d1, d2), přičemž menší z těchto vnitřních průměrů (d2) závitu je vytvořen na části středicího vřetena (5), přivrácené k jeho volnému konci.

Zařízení k stabilizaci nosníku zavěšeného v těžišti, zejména postřikovacího rámu strojů na ochranu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229930

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kiss Akos, Tündik Ferenc, Boncsér Bertalan, Ladányi László

MPK: A01M 7/00

Značky: rámu, ochranu, zejména, zavěšeného, těžišti, nosníků, strojů, zařízení, rostlin, postřikovacího, stabilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje účinnou stabilizaci postřikovacích rámů a tlumení sil působících při nerovnoměrném terénu a změně pojezdu na postřikovací rám. K dosažení tohoto cíle je hřídel spojen s postřikovacím rámem prostřednictvím otočného kloubu pro zachycení krouticího momentu a z momentu, vyvozeného výkyvem kolem každé osy, kolmé na hřídel. Zařízení je výrobně i provozně značně jednoduché a je použitelné pro každý známý typ postřikovače a...

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 13-thiaprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229929

Dátum: 15.11.1986

Autori: Virág Sándor, Kovács Gábor, Aszódi József, Szántay Csaba, Galambos Géza, Stadler István, Novák Lajos, Simonidesz Vilmos, Körmöczy Péter

MPK: C07D 307/93

Značky: opticky, aktivních, výroby, 13-thiaprostacyklinu, způsob, racemických, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 13-thiaprostacyklinu obecného vzorce I kde Rl znamená ekvivalent farmaceuticky vhodného kationtu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu se 4 až 7 atomy uhlíku nebo fenoxymethylovou skupinu, -A-B- znamená skupinu -CH2-CH2-, jeden ze symbolů X a Y znamená vodík a druhý znamená hydroxyskupinu, nebo X a Y společně znamenají skupinu -O-CH2-CH2-0,...

Zařízení pro spalování pevných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 229928

Dátum: 15.11.1986

Autor: Lövgren Anders

MPK: F23B 1/22

Značky: zařízení, palív, spalování, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro spalování pevných paliv, například lesního odpadu jako kůry a/nebo štěpků, rašelinových sbalků, uhlí apod., sestávajícího z topeniště napojeného na tepelnou komoru a z pohyblivého roštu, který je uspořádán v topeništi pro posun paliva od vstupního otvoru během jeho spalování, z něhož kouřové plyny proudí do tepelné komory a dále do komína a z nejméně jednoho regulovatelného přívodu vzduchu jako alespoň primárního...

Způsob výroby 3,4-diacyloxy-a-[(methylamino)methyl]benzylalkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229927

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rosenqvist Heikki Ilmari, Mäki Juhani Ilpo Tapio

MPK: C07C 93/26

Značky: výroby, 3,4-diacyloxy-a-[(methylamino)methyl]benzylalkoholů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby a izolace 3,4-diacyloxy-(-[(methylamino)methyl] benzylalkoholu obecného vzorce I kde R znamená alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo benzyl, ve formě jeho adiční soli kyselinou, vyznačující se tím, že se adiční sůl s kyselinou, odvozená od odpovídajícího aminu s ketofunkcí, obecného vzorce II kde R má význam uvedený výše, redukuje po mocí natriumborhydridu nebo kaliumborhydridu v kyselém rozpouštědle, s výhodou v ledové kyselině...

Způsob výroby derivátů cyklopentenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229926

Dátum: 15.11.1986

Autori: Barriere Jean-claude, Cier André, Cleophax Jeanine, Gero Stephan

MPK: C07C 35/06, C07D 319/04

Značky: cyklopentenu, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů cyklopentenu obecného vzorce I ve kterém R znamená chránicí skupinu hydroxylové skupiny obecného vzorce -CH2 Rl, v němž Rl znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou methylem, nebo benzylovou skupinu, popřípadě substituovanou v aromatické části methylem a A znamená skupinu nebo vyznačující se tím, že se na derivát cyklopentenonu obecného vzorce II ve kterém A a R mají shora uvedený význam, působí 1,3 -...

Acetylénový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 229925

Dátum: 15.11.1986

Autor: Priesemuth Wolfgang

MPK: F02D 19/02, C10H 21/00

Značky: acetylénový, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Acetylénový reaktor, zejména pro napájení motorů vozidel, sestávající ze zásobní nádrže karbidu vápníku, reakční nádoby se zařízením pro přívod vody a sběrné nádrže napadaného kalu hydroxidu vápenatého, eventuálně vápenného prachu, vyznačující se tím, že pod nádrží (6) karbidu je ve svislém směru uspořádáno trubkové vedení vytvořené jako síť a uzavřené tělese m (1) reakční nádoby, které je obklopeno kruhovým paprskovým tryskovým zařízením (10)...

Způsob výroby nových fenylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229924

Dátum: 15.11.1986

Autori: Noll Klaus, Keck Johannes, Pieper Helmut, Krüger Gerd, Kadatz Rudolf, Dämmgen Jürgen, Warthausen Diederen Willi

MPK: C07C 87/28

Značky: výroby, způsob, fenylalkylaminů, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových fenylalkylaminů obecného vzorce I ve kterém Rl znamená hydroxylovou skupinu, aminoskupinu, popřípadě substituovanou alkanoylovou skupinou s 1 až 3 atomy uhlíku nebo alkoxykarbonylovou skupinou obsahující celkem 2 až 4 atomy uhlíku, dále alkylaminoskupinu nebo dialkylaminoskupinu, v nichž každá alkylová část obsahuje 1 až 3 atomy uhlíku, každý ze symbolů R2 a R3, které mohou být stejné nebo rozdílné, představuje atom...

Způsob výroby 4-pregnenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229923

Dátum: 15.11.1986

Autori: Brattsand Ralph Lennart, Thalén Bror Arne

Značky: výroby, způsob, 4-pregnenových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-pregnenových derivátů obecného vzorce I ve formě steroisomerní směsi nebo ve formě epimeru typu R nebo S vzhledem k orientaci substituentů na uhlíkovém atomu v poloze 22, kde A znamená n-propyl nebo n-butyl a Z znamená hydroxylovou skupinu, popřípadě esterifikovanou alifatickou karboxylovou kyselinou s přímým nebo rozvětvení m řetězcem o 1 až atomech uhlíku, vyznačující se tím, že se uvede v reakci 16(-hydroxykortisol vzorce II...

Způsob výroby plynu, obsahujícího v podstatě kysličník uhelnatý a vodík a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 229922

Dátum: 15.11.1986

Autori: Johansson Börje, Santén Sven

MPK: C10J 3/00, C10J 3/20

Značky: plynů, vodík, způsob, obsahujícího, kysličník, provádění, výroby, uhelnatý, podstatě, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

U způsobu výroby plynu, obsahujícího v podstatě kysličník uhelnatý a vodík, z výchozího materiálu obsahujícího uhlík a/nebo uhlovodík se výchozí materiál v práškové nebo tekuté formě vstřikuje spolu s okysličovadlem a struskotvornou přísadou do pásma spalování při současnem přivádění tepelné energie. Pásmo spalování se vytváří ve spodní části šachty, naplněné kusovým, pevným, uhlík obsahujícím materiálem a struskotvornou přísadou, která váže...

Uzavírací klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229921

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kapeller Josef, Lukesch Norbert

MPK: F16K 1/226

Značky: klapka, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací klapka, v jejímž tělese jsou uložena ložisková pouzdra pro klapkový hřídel nesoucí klapkový talíř, na jejichž vnějších obvodech jsou vytvořeny vždy dvě obvodové drážky a mezi, těmito obvodovými drážkami jsou diametrálně proti sobě vytvořeny dvě axiální drážky pro vložení těsnicích kroužků, případně těsnicích můstků, přičemž vnitřní obvodová drážka je vytvořena v oblasti tělesa uzavírací klapky, vnější obvodová drážka je vytvořena v...

Pistole pro plnění hydraulických jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229920

Dátum: 15.11.1986

Autori: Korbuly József, Simon Ferenc, Szilvássy Zsolt, Gál László, Ignátkó György

MPK: F15B 1/00

Značky: hydraulických, jednotek, pistole, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pistole pro plnění hydraulických jednotek, zejména hydraulických pancéřových důlních štítů pracovní kapalinou. Pistole sestává ze vstupního ventilu spřaženého s ovládací pákou pistole, z napájecího vedení napojitelného na zdroj kapaliny a z plnicího orgánu hydraulické jednotky, zpravidla plnicího hrdla, napojeného na plnicí ventil a přímo spojeného s napájecím vedením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že plnicí hrdlo je...

Způsob výroby koordinační sloučeniny platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229919

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hepburn Derek Ronald, Hydes Paul Cedric

MPK: C01G 55/00

Značky: koordinační, platiny, způsob, sloučeniny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy koordinační sloučeniny platiny v čisté formě vzorce vyznačující se tím, že se cis-dichlordi (isopropylamin) platina nechá reagovat s peroxidem vodíku, produkt se izoluje, rozpustí se v N,N-dimethylacetamidu, výsledný produkt, který obsahuje adukt uvedené sloučeniny s N,N-dimethylacetamidem l:l, se izoluje a pak se N,N-dimethylacetamid odstraní za vakua při teplotě nižší než 80 °C.

Patní držák bezpečnostního deskového lyžařského vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 229918

Dátum: 15.11.1986

Autori: Farchant A Jungkind Roland, Richert Manfred

MPK: A63C 9/084

Značky: držák, deskového, vázání, bezpečnostního, lyžařského, patní

Zhrnutie / Anotácia:

Patní držák bezpečnostního deskového lyžařského vázání, kde na základní desce k upevnění na lyži jsou uloženy podélně posuvné saně udržované při otevřeném patním držáku bez lyžařské boty v přední krajní poloze prostřednictvím tlačné pružiny opřené přes stavěcí vřeteno o základní desku, přičemž saně nesou jednak držák podrážky výkyvný kolem vodorovné příčné osy a zatížený otvírací pružnou a jednak závěrnou páku, která je uložena na vodorovné...

Způsob výroby derivátů 11-hydroxy-13-oxaprostaglandinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229917

Dátum: 15.11.1986

Autori: Barriere Jean-claude, Gero Stephan, Cier André, Cleophax Jeanine

Značky: způsob, derivátů, 11-hydroxy-13-oxaprostaglandinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 11-hydroxy-13-oxaprostaglandinu obecného vzorce I ve kterém X značí atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu, X1 značí atom vodíku, nebo X a X1 společně s atomem uhlíku. na kterém jsou vázány, tvoří karbonylovou slupinu, a Z značí atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu, a jejich farmaceuticky vhodných solí s alkalickými kovy, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém R značí chránicí skupinu...

Útkové měřicí a zadržovací zařízení bezčlunkového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229916

Dátum: 15.11.1986

Autor: Umezawa Hidetsugu

MPK: D03D 47/36

Značky: bezčlunkového, útkové, stavu, měřicí, tkalcovského, zařízení, zadržovací

Zhrnutie / Anotácia:

Útkové měřicí a zadržovací zařízení bezčlunkového tkalcovského stavu majícího zanášecí ústrojí k prohozu útků od zásobní útkové příze, obsahující pevný buben, útkový navíjecí vodič umístěný u obvodového povrchu pevného bubnu a otočný kolem obvodového povrchu pevného bubnu v časovaném vztahu k pracovnímu cyklu bezčlunkového tkalcovského stavu k vedení útkové příze mezi vzduchovou tryskou na její zanášení a její zásobní cívkou k navíjení kolem...

Ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 229915

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bey Roger

MPK: F16K 47/04

Značky: ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil, v jehož tělese vytvořen přítokový kanál, v němž je otočně nebo rotačně uložen závěrný díl prostý průtokového kanálu, například kotouč nebo kulový vrchlík, přičemž mezi závěrným dílem a tělesem ventilu je případně uloženo těsnění, vyznačený tím, že na jedné nebo obou stranách závěrného dílu (2, 2`) je uložena jedna nebo několik škrtících destiček (9, 9`), které jsou uloženy vedle sebe s mezerami a s mezerou od závěrného dílu (2) a z...

Spaľovací piestový motor s prídavným vstrekovaním vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 229914

Dátum: 15.11.1986

Autor: Zálešák Karol

MPK: F01B 7/08

Značky: piestový, vstrekovaním, spalovací, přídavným, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací piestový motor s prídavným vstrekovaním vody, s protibežnými pietami, usporiadanými v jednom valci, ktorého spodný piest je ojnicou spojený s kľukovým hriadeľom, vyznačujúci sa tým, že ku kľukovému hriadeľu (3) je cez dve ojnice (2) pripojený aj diferenciálny piest (1) a že na hornej časti valca (4) je usporiadaný horný valec (6), ktorého vnútorný priemer je zhodný s priemerom hornej časti diferenciálneho piesta (1), pričom z horného...

Zařízení k navíjení odpadových vazných přízí v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229913

Dátum: 15.11.1986

Autori: Tsubokura Takeki, Ushiro Masayuki

MPK: D03D 47/34

Značky: stavu, vazných, navíjení, zařízení, tkalcovském, bezčlunkovém, přízí, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k navíjení odpadových vazných přízí v bezčlunkovém tkalcovském stavu, obsahující tažné ústrojí pro tažení odpadové vazné příze stálou tažnou rychlostí, vyznačené tím, že na rámu (1) bezčlunkového tkalcovského stavu je uspořádán otáčivý rozváděcí váleček (6), opatřený na vnějším povrchu vodicí drážkou (6a) pro vedení odpadové vazné příze (4) od tažného ústrojí a provozně spojený s otáčecím ústrojím pra otáčení s větší obvodovou...

Přířez pro nádržku z ohýbatelného listového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229912

Dátum: 15.11.1986

Autor: Moran John Patrick

MPK: B65D 85/72

Značky: ohýbatelného, nádržku, materiálů, listového, přířez

Zhrnutie / Anotácia:

Přířez tvoří dnový závěr pro lepenkovou, termoplastem povlečenou nádržku pro kapalinu, u které přesahující se a utěsněné oblasti jsou vytvořeny tak, že probíhají v konfiguraci "X" napříč dna, aniž by uvnitř byly holé surové okraje. Tvary čtyř hlavních ~uzavíracích panelů přířezu, ze kterého je nádržka utvořena, jsou provedeny tak, že umožňují vzájemné přesahování dnového úseku přilehlého přířezu před řezáním svitku lepenky.

Zařízení k difúzi látek mezi dvěma prostředími pomocí polopropustných membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 229911

Dátum: 15.11.1986

Autori: Riede Gerhard, Nilsson Nils-joel Eddie

MPK: A61M 1/03

Značky: pomocí, difuzí, dvěma, membrán, zařízení, látek, prostředími, polopropustných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k difúzi látek mezi dvěma prostředími pomocí polopropustných membrán (2), uspořádaných do svazku, oddělených rozpěrnými deskami (1), obsahujícími průchozí otvory (13), spojené se vstupy a výstupy v nástavcích (3, 9) příslušných prostředí, z nichž prvé prostředí je vedeno po jedné straně příslušných membrán (2) a druhé prostředí po opačné straně týchž membrán (2). Membrány (2) jsou uspořádány ve dvojicích mezi rozpěrnými deskami (1)....

Obal tvořící překážku pro vodní páru a použitelný proto k balení ztužených pokrmových tuků, mlékarenských výrobků, jemného pečiva a sušenek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229910

Dátum: 15.11.1986

Autor: Scheibling Robert

MPK: B65D 85/72

Značky: vodní, překážku, sušenek, tvořící, mlékarenských, pečiva, jemného, výrobků, pokrmových, ztužených, páru, balení, proto, tuků, použitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je obal tvořící překážku pro vodní páru a použitelný proto k balení ztužených tuků, mlékárenských výrobků, jemného pečiva a sušenek, který se vyznačuje tím, že je tvořen homogenním materiálem zahrnujícím polystyren v hmotnostním množství 45 až 60 %, polypropylen v hmotnostním množství 30 až 45 % a blokový kopolymer polybutadienu, sestávající z jednoho bloku polystyrenu, jednoho bloku polybutadienu a jednoho bloku...

Ráfek pro drátové kolo, zejména bicyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229909

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ramond Louis Maurice, Boissel Jean-francois

MPK: B60B 5/02

Značky: kolo, zejména, ráfek, drátové, bicyklu

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšení výrobních podmínek i užitných vlastností ráfků jízdních kol řeší vynález, jehož podstatou je ráfek z jednoho kusu, vyrobený vstřikováním termoplastické hmoty, kde střední vnitřní válcovitá část ráfku má tvar prstencovité komory otevřené směrem k vnějšku, jejíž protilehlé stěny jsou protaženy směrem k vnějšku, vytvářejíce boky podpírající pneumatiku a na jejímž vnitřním povrchu jsou vytvořeny destičky pro zasunutí hlavic drátů, o stejné...

Tkaný pás, způsob jeho výroby a tkalcovský stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229908

Dátum: 15.11.1986

Autor: Müller Jakob

MPK: D03D 47/44

Značky: pás, provádění, způsob, způsobu, tkaný, tkalcovský, výroby, tohoto, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tkaného pásu, u kterého jsou alespoň na jednom kraji smyčky útkové niti provázeny pleteným spojem do pleteného kraje obsahujícího očka, Vynález se dále týká způsobu výroby uvedeného tkaného pásu, při kterém se k vytvoření pleteného kraje použije přídavné pomocné niti. Vynález řeší úlohu, jak odstranit nevýhodu, že se takové pásmové tkaniny mohou rozvolnit při poškození jedné niti. To je zvlášť nebezpečné, když se takových pásů...

Zařízení na přivádění plynného média na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 229907

Dátum: 15.11.1986

Autor: Arakawa Hiroshi

MPK: D03D 47/30

Značky: stroji, tkacím, plynného, bezčlunkovém, přivádění, zařízení, media

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na přivádění plynného média na bezčlunkovém tkacím stroji opatřené svěrkou pro opakované svírání a uvolňováni útkové niti synchronně se zanášením útku, obsahující zdroj tlakového plynného média a ventilové ústrojí, vyznačující se tím, že ventilové ústrojí je opatřeno vtokovým otvorem (121) a alespoň jedním výtokovým otvorem (123, 131), spojovacím prostředkem pro spojení zdroje (6) tlakového plynného média s vtokovým otvorem (121)...

Pračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229906

Dátum: 15.11.1986

Autori: Wallace Walter May, Cravenen Geoffrey Francis

MPK: B03B 5/00

Značky: pračka

Zhrnutie / Anotácia:

Pračka pro třídění materiálů, získávaných zejména těžbou v báňských provozech, na frakce s různou hustotou, opatřená alespoň jedním stratifikačním oddělením a oddělením pro odpadový materiál, přičemž v stratifikačním oddělení je umístěna svislá trubka vyčnívající nad jeho horní okraj, na níž je napojen regulační obvod reagující na výšku hladiny kapaliny ve svislé trubce odpovídající tlaku ve stratifikačním oddělení, vyznačená tím, že do...

Lopatka plynovej turbíny, chránená keramickým nánosom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229905

Dátum: 15.11.1986

Autor: Benčík Robert

MPK: F01D 5/28

Značky: nánosom, chránená, turbiny, plynovej, keramickým, lopatka

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka plynovej turbíny chránená keramickým nánosom, pozdĺž nosnej časti profilu, vyznačujúca sa tým že nosná kovová časť je opatrená otvormi (2) a rebrami (3).

Zařízení ke koncentraci světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229904

Dátum: 15.11.1986

Autor: Baliozian Mardick

MPK: G02B 27/10, G03B 19/12

Značky: zařízení, koncentrací, světla

Zhrnutie / Anotácia:

V zařízení ke koncentraci světla emitovaného z bodového nebo plošného zdroje do bodu nebo plochy koncentrace, ležící mimo vysílaný světelný svazek, svírá šikmá transparentní částečná odrazná plocha s osou emitovaného přímého svazku úhel 35 až 55° a leží v poloze, v níž odráží světelný svazek do směru od bodu nebo od plochy koncentrace světla. Mezi světelným zdrojem a bodem nebo plochou koncentrace světla je v dráze odražených a/nebo prošlých...

Způsob izolace trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229903

Dátum: 15.11.1986

Autor: Samour Carlos

MPK: F16L 58/02, B05D 1/38

Značky: trubky, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Trubka, obzvláště ocelová, se pokryje vrstvou antikorozívního materiálu, na níž se přímo vytlačuje vrstva obsahující polyolefin, takže se kazy ve vrstvě antikorozívního materiálu vyplní změkčeným polyolefinovým materiálem. Vrstva antikorozívního materiálu může být tvořena vrstvou práškové epoxidové pryskyřice, která se zahřátím trubky roztaví a vytvrdí. Vrstva obsahující polyolefin může být složená vrstva, jejíž alespoň jedna vnitřní složka...

Ozubená řemenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229902

Dátum: 15.11.1986

Autor: Wujick Frank Leonard

MPK: F16H 55/00

Značky: ozubená, řemenice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ozubené řemenice pro použití v systému s pohyblivým ozubeným řemenem a řeší se jím problém zmenšení opotřebení a tím prodloužení životnosti ozubeného řemene. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zuby ozubené řemenice jsou v profilu tvořeny kruhovými oblouky, jejichž středy křivosti jsou situovány se vzájemnými odstupy, přičemž středy křivosti kruhových oblouků jsou umístěny každý vždy na stejné straně osy zubu jako jemu příslušný...

Řezací souprava pro strojek na maso

Načítavanie...

Číslo patentu: 229901

Dátum: 15.11.1986

Autor: Laska Friedrich

MPK: B02C 18/36

Značky: řezací, souprava, strojek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řezací soupravy strojku na maso a provádí při řezání materiálu současně oddělování tvrdých a houževnatých částí tohoto řezaného materiálu. Tohoto účinku se dosahuje úpravou podle vynálezu, spočívajícím v tom, že ze šikmých drážek (13) upravených na funkční straně křídlového nože (3), vycházejících od střižných hran (10) a vytvářejících s povrchem (11) děrovaného kotouče (4) kanály pro dopravu nezpracovaného řezaného materiálu,...

Způsob výroby nových substituovaných fenoxypropionátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229700

Dátum: 15.11.1986

Autori: Shiokawa Kozo, Moriya Koichi, Yasui Kazuomi, Saito Junichi, Aya Masahiro

MPK: A01N 39/02, C07C 69/22

Značky: fenoxypropionátů, výroby, nových, substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových substituovaných fenoxypropionatů obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, X znamená atom vodíku nebo atom halogenu nebo nitroskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a a n znamenají vždy nezávisle na sobě číslo 1 nebo 2 a Ar znamená skupinu obecných vzorců Ia nebo Ib kde Y znamená...

Způsob výroby nových substituovaných fenoxypropionátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229699

Dátum: 15.11.1986

Autori: Saito Junichi, Yasui Kazuomi, Shiokawa Kozo, Aya Masahiro, Moriya Koichi

MPK: C07C 69/22, A01N 39/02

Značky: nových, fenoxypropionátů, způsob, substituovaných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových substituovaných fenoxypropionátů obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, X znamená atom vodíku nebo atom halogenu nebo nitroskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a a n znamenají vždy nezávisle na sobě číslo 1 nebo 2 a Ar znamená skupinu obecných vzorců Ia nebo Ib kde Y znamená...

Způsob výroby pirbuterolu a jeho analogů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229698

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gales Ferry, Massett Stephen Sargent, Cue Berkeley Wendell

MPK: C07D 213/16, C07D 213/127

Značky: pirbuterolu, výroby, analogů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pirbuterolu a jeho analogů, obecného vzorce I ve kterém R atom vodíku, methylovou skupinu nebo hydroxymethylovou skupinu, vyznačující se tím, že se N-terc.butylbenzylamin nechá při teplotě 50 až 100°C reagovat s epoxidem obecného vzorce VII, ve kterém R1 znamená benzylovou skupinu a R2 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu, nebo R1 a R2 společně tvoří seskupení vzorce za vzniku aminu obecného vzorce VIII ve kterém R1 a...

Způsob výroby pirbuterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229697

Dátum: 15.11.1986

Autori: Cue Berkeley Wendell, Gales Ferry, Massett Stephen Sargent

MPK: C07D 213/127, C07D 213/16

Značky: výroby, pirbuterolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pirbuterolu vzorce I vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce VI ve kterém Y znamená benzylovou nebo acetylovou skupinu, zahřívá s acetanhydridem na teplotu 120 až 160 °C, za vzniku sloučeniny obecného vzorce VIII Y má shora, uvedený význam, která se pak podrobí solvolýze ve vodném nebo alkoholickém prostředí v přítomnosti kyselého katalyzátoru, nebo kombinaci solvolýzy a hydrogenolýzy v inertním rozpouštědle, v...

Způsob výroby pirbuterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229696

Dátum: 15.11.1986

Autori: Massett Stephen Sargent, Cales Ferry, Cue Berkeley Wendell

MPK: C07D 213/16, C07D 213/127

Značky: výroby, způsob, pirbuterolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pirbuterolu vzorce I vyznačující se tím, že se sloučenina vzorce II zahřívá ve vodném formaldehydu v přítomnosti slabé báze na teplotu 85 až 105 °C.

Upevňovací člen pro rozebíratelné spojení tyčí, trubek apod. prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229695

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gillemot László, Pataki Endre, Prodán János, Zuckermann Ernö

MPK: F16B 7/04

Značky: rozebíratelné, apod, spojení, trubek, tyčí, upevňovací, prvků, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací člen pro rozebíratelné spojení tyčí, trubek apod. konstrukčních prvků navzájem rovnoběžných, anebo orientovaných vůči sobě prostorově, sestávající jednak z tělesa opatřeného nejméně jedním zajišťovacím otvorem a nejméně dvěma vstupními otvory, které jsou uspořádány navzájem rovnoběžně anebo mimoběžně a tvoří spolu s příslušným zajišťovacím otvorem průchody, jednak z nejméně jedné upínací vložky uspořádané v zajišťovacím otvoru a...