Archív za 1986 rok

Strana 32

Odstředivka pro zvlákňování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235504

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bouquet Francois, Battigelli Jean, Massol Jean-jacques, Fezenko Igor

MPK: C03B 37/04

Značky: zvlákňování, odstředivka, termoplastických, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivka je opatřená zevní stěnou s otvory, jejíž spodní okraj je spojen s prstencem, který vystupuje směrem dovnitř, a jejíž horní okraj má stěnu o menší tloušťce než spodní okraj, přičemž zevní stěna má největší tloušťku ve své spodní části, nejmenší tloušťku ve své střední části a střední tloušťku ve své horní části. Tato odstředivka je vhodná i pro zvlákňování skel o vysoké tvrdosti, tj. skel o vyšší teplotě tání, takže vlákna takto...

Způsob přípravy vindesin monosulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235503

Dátum: 15.11.1986

Autor: Rolski Stanislaw

MPK: C07D 519/04

Značky: vindesin, způsob, monosulfátu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vindesin monosulfátu, vyznačený tím, že se rozpustí v podstatě čistá báze vindesinu v acetonitrilu nebo acetonu na koncentraci 0,8 až 1,2 % hmot, a pak se přidává za míchání ekvimolární množství vodné kyseliny sírové o koncentraci 40 až 60 g/l takovou rychlostí, že ekvivalentní množství se přidá v době delší než 0,5 min. Vindesin monosulfát se používá při léčení některých leukemií, lymfomů a některých nádorů plic. Vindesin...

Způsob výroby 1-etyl nebo vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naftyridin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235502

Dátum: 15.11.1986

Autori: Matsumoto Junichi, Takase Yoshiyuki, Nishimura Yoshiro

MPK: C07D 295/10

Značky: způsob, 1-etyl, výroby, kyseliny, vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naftyridin-3, karboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká derivátů 1,8-naftyridin-3-karboxylové kyseliny obecného vzorce I, v němž X znamená atom fluoru nebo chloru, R1 znamená etylovou skupinu nebo vinylovou skupinu a jejích netoxických a farmacentricky přijatelných solí a jejich způsobů výroby. 1,8-naftyridinové sloučeniny a jejich soli jsou užitečné jako antibakteriální činidla a jejich meziprodukty.

Způsob úpravy kyanurchloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 235501

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vollbrecht Heinz-rüdiger, Wagner Fritz

MPK: C07D 251/28

Značky: způsob, vhodného, suspenzí, vodném, roztoku, reakcí, úpravy, kyanurchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy kyanurchloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzi, vyznačující se tím, že se do plynného proudu vznikajícího při výrobě kyanurchloridu zavede před sublimací kyanurchloridu jemně práškové hydrofobní plnivo v hmot. množství až 10 %, výhodně 0,1 až 3 %, zejména 0,2 až 0,7 %, přičemž ani toto plnivo ani hydrofobizační činidlo nevstupuje v reakci s kyanurchloridem, jeho reakčními partnery a výsledným produktem....

Kapalinový teploměr s vyrovnanou teplotou měřicí kapiláry

Načítavanie...

Číslo patentu: 235500

Dátum: 15.11.1986

Autor: Horváth Ladislav

MPK: G01K 5/08

Značky: kapalinový, teploměr, kapiláry, vyrovnanou, teplotou, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká kapalinových teploměrů u kterých se řeší vyrovnání teploty podél celé měřicí kapiláry, popřípadě i teploměrné stupnice, nezávisle na poloze a hloubce ponoření kapalinového teploměru. Teploměr je vytvořen tak, že vnitřní prostor 8 tepelné trubice je tvořen tělesem 1 kapiláry a částí nádobky 2 s teploměrnou kapalinou 3 a vnějším pláštěm 4. Na povrchu tělesa 1 kapiláry, mimo mezery 11 pro odečet, je vytvořena kapilární soustava 8....

Zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235499

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bagar Bronislav

MPK: F16K 15/02

Značky: klapka, zpětná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpací techniky a armatur a týká se zpětné klapky samočinných tlakových čerpacích stanic a jeho podstatou je, že těleso zpětné klapky je tvořené výtlačným hrdlem a výtlačnou tvarovkou, utěsněné plochým těsněním, na kterém je uložena mazikružná deska, zasunutá do obvodového vybrání v radiálních vodicích žebrech výtlačné tvarovky. Na mezikružnou desku pak dosedá těsnicí manžeta vedená radiálními vodicími žebry a je...

Převod malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235498

Dátum: 15.11.1986

Autori: Komárek František, Hynek Vladimír, Míka Josef, Albrecht Zbyněk

MPK: F16H 3/28

Značky: převod, malotraktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Převod je svým uspořádáním určen zejména pro malotraktory. Předmětem vynálezu je vyřešení převodu se dvěma výstupními hřídeli pro pohon připojených pracovních nářadí, nebo strojů.

Zařízení pro dynamické měření pevnosti vodorovných potěrů a mazanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235497

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hartman Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: potěrů, měření, zařízení, vodorovných, dynamické, pevnosti, mazanin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dynamické měření pevnosti vodorovných potěrů a mazanin pracující rázovým gravitačním vtloukáním nárazníku do zkoušené hmoty. Následně se vyhodnocuje hloubka, popřípadě průměr vtisku. Zařízení je snadno rozebiratelné a přemístitelné a umožňuje operativní nedestruktivní určování kvality potěru před uložením podlahové krytiny, popřípadě určení pevnostních parametrů dokončených litých podlahovin. Umožňuje velice snadnou výměnu...

Zařízení pro ukládání, zejména válcovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235496

Dátum: 15.11.1986

Autori: Novák Bohuslav, Teichmann Libor

MPK: B21D 43/22

Značky: zařízení, ukládání, zejména, materiálů, valcovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení ukládání válcovaného materiálu o různých délkách do hraní. Uvedeného účelu se dosáhne uložením vodicích tyčí 7 mezi dvojice vodicích válečků 6 točně upevněných ve stojanu 5 připevněném na nosném rámu 9. Na svém horním konci je každá vodicí tyč 7 opatřena ukládací hlavou 8 s její volný konec je kyvně táhlem 1 spojen se svou pákou 2, 2´, 2´´ připevněnou k průběžné synchonizační hřídeli 3.

Zařízení na automatické vystřelování tenisových míčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235495

Dátum: 15.11.1986

Autori: Goldmann Jiří, Goldmann Jan

MPK: A63B 69/38

Značky: zařízení, automatické, vystřelování, míčků, tenisových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na automatické vystřelování tenisových míčků pro nácvik hry od začátečníků až pro procvičování úderů závodních hráčů. Účelem řešení podle vynálezu je využití i malého přetlaku vzduchu pro vystřelování míčků podávaných otočným bubnovým zásobníkem do vystřelovací části, která je ohebnou hadicí propojena s utěsněnou krabicí.

Vlákenná vrstva, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby vlákenné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235494

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hanuš Jaroslav, Rychlík Dalibor

MPK: D04H 1/00, D01G 15/46

Značky: provádění, vrstvy, vrstva, vlakenná, způsobu, zařízení, způsob, výroby, její, vlákenné

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákenná vrstva 8 je vytvořena ze zhuštěných skladů 22 do tvaru vlnovek, které probíhají po celé šíři vlákenné vrstvy 8 a jsou řazeny těsně za sebe v podélném směru. Výška vlnovek skladů 22 určuje výslednou tloušťku vlákenné vrstvy 8. Zhuštěné sklady 22 vláken jsou v podélném směru vzájemně provázány. Podstata způsobu výroby vlákenné vrstvy 8 spočívá v tom, že se snímá textilní materiál 7 z části obvodu ojehleného bubnu 1, kterážto část obvodu...

Nástřiková růžice pro tlakové flotační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235493

Dátum: 15.11.1986

Autor: Morávek Otakar

MPK: B05B 1/00

Značky: flotační, zařízení, růžice, nástřiková, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nastřikovacího elementu, určeného pro tlaková flotační zařízení. Zajišťuje tvorbu jemných bublinek vzduchu, případně flotačního plynu, rozptýlených v homogenní disperzi ve zpracovávaném médiu, jejich dokonalou distribuci v úzké zóně prostoru nade dnem flotačního zařízení, následně pak stejnoměrný vzestup vytvořených komplexů k hladině. Zajišťuje žádoucí styk bublinek se zpracovávaným médiem, čímž snižuje potřebnou dobu zdržení a...

Přídavné zařízení k lince pro zpracování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235492

Dátum: 15.11.1986

Autori: Novák Milan, Zumr Jiří

MPK: B21D 43/04

Značky: zařízení, trubek, přídavné, zpracování, lince

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení je předřazeno lince pro zpracování trubek a je upraveno jako vozík pojíždějící v podélné ose linky. Na vozíku 3 je umístěn zvedací válec 4 a upínací lůžko 6 nad ním. Zvedací válec 4 je opatřen koncovými spínači 13. Upínací lůžko 6 je pákovým mechanismem 14, 15 spojeno s upínacím válcem 5.

Zařízení pro sklizeň plev a úhrabků u sklízecích mlátiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 235491

Dátum: 15.11.1986

Autori: Homola Ladislav, Beran Václav, Šabatka Jan Miličín, Věříš Jiří, Homola Miloš, Ostradovec Josef, Šimoník Josef

MPK: A01D 41/02

Značky: sklízecích, sklizeň, mlátiček, úhrabků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob získávání plev a úhrabků při přímé sklizni sklízecími mlátičkami a jejich sběr spolu se slámou běžnou sklízecí technikou a jejich následné využití. Zařízení sestává ze snímatelné tvarované násypky obsahující posuvnou část, ventilátoru, výfukového potrubí, cyklónu se snímatelnou koncovkou a pohonu ventilátoru od motoru sklízecí mlátičky. Zařízení je použitelné na běžné typy sklízecích mlátiček po minimálních úpravách,...

Komínový nástavec s otočnou lopatkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235490

Dátum: 15.11.1986

Autori: Černý Josef, Kaprál Jaroslav

MPK: F23L 17/02

Značky: komínový, lopatkou, otočnou, nástavec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení účinnosti tahu komína, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní části rourového úseku komínového nástavce je otočně kolem čepu umístěna lopatka. Předmět vynálezu je patrný z obrázku.

Zařízení pro tepelné ošetření včel proti varroáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235489

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kamler František, Pastor Zdeněk

MPK: A61D 7/00

Značky: tepelně, ošetření, proti, včel, zařízení, varroáze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tepelné ošetření je určené pro tepelné ošetření včel proti varroáze v terénu a není závislé na elektrické síti. Vynález se vyznačuje tím, že sestává z komory, na jejímž dně je umístěn výměník tepla, pod ním zdroj tepla například propanbutanový vařič, přičemž uvnitř komory je otočně umístěna včelotěsná kazeta vytvořená z pletiva a v horní části jsou regulovatelné otvory pro odvod teplého vzduchu z komory. Zařízení může být využito...

Způsob oddělování kapalných uhlovodíků ze zemního plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235488

Dátum: 15.11.1986

Autor: Vinš Luděk

MPK: C10G 5/06

Značky: tohoto, způsobu, uhlovodíku, kapalných, oddělování, provádění, zemního, plynů, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oddělování kapalných uhlovodíků obsahujících většinu propanbutanu ze zemního plynu. Účelem vynálezu je snížení spotřeby energie při vysoké výtěžnosti butanu. Kondenzát vzniklý ochlazením zemního plynu stéká proti proudu ochlazovaného zemního plynu a přitom se ohřívá s ochuzuje o níže vroucí složky. Kondenzát dále izoentalpicky expanduje na tlak vyšší než je tlak polytropicky expandovaného ochuzeného zemního plynu. Kondenzát...

Způsob přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235487

Dátum: 15.11.1986

Autori: Volf Jiří, Durmis Július, Karvaš Milan, Jexová Ema, Pašek Josef

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, způsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se použije sekundární alifatický a cykloalifatický alkohol s až 7 atomy uhlíku jako rozpouštědlo při katalytické hydrogenaci 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu na 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinol. Hydrogenace vedená s těmito rozpouštědly za zvýšené teploty a tlaku v autoklávech probíhá s vysokou selektivitou. Z tohoto důvodu lze z hydrogenátu získat 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinol ve vysoké čistotě až 99,9 % pouhým oddestilováním...

Způsob přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu kontinuální hydrogenací 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235486

Dátum: 15.11.1986

Autori: Jexová Ema, Volf Jiří, Karvaš Milan, Durmis Július, Pašek Josef

MPK: C07D 211/46

Značky: způsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu, přípravy, hydrogenaci, kontinuální, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se 5 až 60% roztok 2,2, 6, 6-tetrametyl-4-piperidonu v sekundárním alifatickém nebo cykloalifatickém alkoholu, s výhodou v 2-propanolu nebo 2-butanolu, dávkuje do reaktoru v množství 0,02 až 3m3/m3 katalyzátoru za hodinu v rozmezí teplot katalytické vrstvy 20 až 180°C při parciálním tlaku vodíku v reaktoru 0,5 až 25 MPa.

Způsob výroby heterogenních ionexových membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 235485

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vacík Jiří, Bleha Miroslav, Novák Luboš, Kálal Jaroslav, Štamberg Jiří

MPK: B01J 47/12

Značky: výroby, způsob, membrán, ionexových, heterogenních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká heterogenních ionexových membrán vhodných k použití v různých elektrochemických procesech jako semipermeabilní diafragmata mletím ionexové pryskyřice ve vodné suspenzi, vytříděním částic požadované velikosti o maximálním průměru 20 až 80 ?m, jejich promytím, vysušením, zapracováním do polymerního pojiva na kalandru a případně i lisováním na membránový list, při kterém se mletí ionexové pryskyřice provádí v přítomnosti 10-3 až...

Kompositní ionexová membrána a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235484

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kálal Jaroslav, Vacík Jiří, Štamberg Jiří, Bleha Miroslav, Novák Luboš

MPK: B01J 47/12

Značky: membrána, způsob, ionexová, kompositní, její, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kompositní ionexová membrána sestávající a mikročástic ionexové fáze o velikosti 10 až 80 ?m dispergovaných v množství od 50 do 70 % hmot., vztaženo na součet hmotnostních množství ionexové fáze a pojiva, v hydrofobním termoplastickém polymerním pojivu. Membrána je oboustranně armována textilní síťkou z hydrofobního vláknotvorného polymeru, přičemž k oběma povrchům takto armované membrány přiléhají ochranné fólie z regenerované celulózy, které...

Izolační těleso pro čelní izolaci svazku plechů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235483

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mezírka Milan, Čípek Jiří, Gatěk Zdeněk

MPK: H02K 1/06, H02K 3/38

Značky: izolační, těleso, plechů, čelní, svazků, izolaci, statoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačního tělesa s proudovodnými koncovkami, jejichž kotevní části jsou uspořádány ve vyhloubeních prvních nálitků a jsou opatřeny polohovacími půlkulovitými prolisy, čímž se docílí zaručeně pevného spojení proudovodných koncovek s izolačním tělesem. Alespoň ve dvou protilehlých obloukovitých částech izolačního tělesa mezi druhými nálitky jsou vytvořena vybrání, čímž vznikne prostor, který umožňuje přístup ke svazku plechů...

Keramické vícenásobné čidlo z pevného elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235482

Dátum: 15.11.1986

Autori: Koller Aleš, Paul Karel, Fusková Eva

MPK: G01N 27/07

Značky: čidlo, pevného, elektrolytu, keramické, vícenásobné

Zhrnutie / Anotácia:

Keramické vícenásobné čidlo z pevného elektrolytu s kyslíkovou iontovou vodivostí je určeno na stanovaní obsahu kyslíku v plynných atmosférách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je opatřeno soustavou nejméně dvou párů elektrod 2, 3 z jednoho nebo dvou různých vodivých materiálů, s výhodou z platiny, stříbra, zlata, oxidových vrstev, přičemž elektrody 2, 3 jsou elektricky propojeny v měřeném prostoru a/nebo mimo něj.

Černá tuš na bázi disperze sazí ve vodném prostředí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235481

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bartušek Tomáš, Čurda Ludvík

MPK: C09D 11/16

Značky: prostředí, její, černá, bázi, výroby, způsob, disperze, sazí, vodném

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká černé tuše, která je určena k použití především v těch technických trubičkových perech, která jsou opatřena zásobníkem tuše, ze kterého je tuš přiváděna kapilárním systémem ke vlastní psací trubičce. Vynález řeší problém stability tuše a problém její výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tuš obsahuje 5,00 až 10,00 hmot. dílů sazí, 5,00 až 15,00 hmot. dílů prostředku proti předčasnému zasychání tuše, 2,50 až 6,00 hmot. dílů...

Psací tekutina do psacích prostředků s kuličkovými psacími hroty a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235480

Dátum: 15.11.1986

Autori: Čurda Ludvík, Bartušek Tomáš

MPK: C09D 11/18

Značky: výroby, psací, psacích, psacími, prostředků, její, způsob, hroty, tekutina, kuličkovými

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutina je určena do psacích prostředků obvykle známých pod názvy kuličkové popisovače, které se používají pro psaní, malování a kreslení, přičemž je požadovaná jemná a neměnná stopa písma. Vynález řeší vytvoření psací tekutiny rozpuštěním barviva v rozpouštědlovém systému na bázi směsi destilované vody a/nebo deionizované vody s glykoly a/nebo glykolétery a/nebo alkoholy. Požadované fyzikální vlastnosti psací tekutiny jsou dány poměrem...

Prostředek zvyšujíci adhezi hydratačních stavebních hmot v pracovní spáře

Načítavanie...

Číslo patentu: 235479

Dátum: 15.11.1986

Autor: Chládek Milan

MPK: C08L 31/04, C08L 61/32, C08L 33/04...

Značky: prostředek, spáře, adhezí, zvyšujíci, pracovní, hydratačních, stavebních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek zvyšující adhesi hydratačních stavebních hmot v pracovní spáře. Podstata vynálezu spočívá v tom, že makromolekulární látka, obsahující v makromolekule volné -OH skupiny postupně síťuje s makromolekulární látkou, obsahující v jedné molekule alespoň dvě -NH2 skupiny a sulfo- nebo oxalátoskupinu, reagující s vápenatými ionty stavební hmoty, za tvorby nerozpustných nebo těžce rozpustných sloučenin. K síťování...

Hmota pro dodatečné tepelné izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235478

Dátum: 15.11.1986

Autori: Machatka Milan, Hanzlík Vladimír, Opl Jan, Ellinger Karel

MPK: C04B 43/00

Značky: dodatečné, tepelně, hmota, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hmoty pro dodatečné tepelné izolace stavebních konstrukcí na bázi anhydritového pojiva, která se ne místo použití dodává ve formě suché omítkoviny. Vynález řeší otázku úspor tepelné energie a zároveň vhodným způsobem dává možnost využití druhotných surovin jako je odpadní drcený polystyren a anhydrit vznikající při výrobě kyseliny fluorovodíkové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smíchá 50 až 99 hmotnostních dílů...

Psací barevná tekutina do popisovačů a značkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235477

Dátum: 15.11.1986

Autor: Polenda Ivan

MPK: C09D 11/18

Značky: barevná, značkovačů, psací, popisovačů, tekutina

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutina je vhodná zejména pro popisosování a značení relativní neporézních materiálů jako je např. sklo, plastické hmoty, glazovaná keramika, leštěné a lakované kovy, leštěné a lakované dřevo apod. Vynález řeší problém průtoku psací tekutiny vláknovým, kapilárně-porézním psacím systémem popisovačů a značkovačů při zachování odolnosti výsledné stopy písma proti působení vody a zachování jeho požadovaného odstínu. Psací tekutina obsahuje...

Zařízení pro měření kroutícího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235476

Dátum: 15.11.1986

Autori: Svěrák Tomáš, Marášek Václav, Žaloudík Petr

MPK: G01L 3/04

Značky: momentu, zařízení, krouticího, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření krouticího momentu na hřídeli podle velikosti deformace závěsu statoru pohonu. Závěs statoru pohonu sestává z přírubových desek, které jsou pevnou součástí statoru. Tyto desky jsou spojeny s nosnými deskami, z nichž alespoň jedna je pevnou součásti nosné konstrukce alespoň jednou dvojicí axiálních paprsků a druhá nosná deska je s nosnou konstrukcí spojena plochými pružinami a šroubovými pružinami. Šroubové...

Krmivo pro telata založené na bázi zakvašeného mléka a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235475

Dátum: 15.11.1986

Autori: Miler Jaroslav, Smola Jan, Vrána Václav, Plicková Věra, Větrovcová Lydie, Jedlička František, Zajíček František, Pytloun Jaroslav

MPK: A23K 1/18

Značky: krmivo, mléka, založené, teľatá, bázi, výroby, způsob, zakvašeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je krmivo pro telata, založené na bázi zakvašeného mléka 1 % máslařské kultury N1, s výhodou typu Flora Danica. Krmivo se vyrábí tím způsobem, že se krmné mléko obohacené máslařskou kulturou N1 zakvašuje při teplotě 21 až 23 °C po dobu 16 až 18 hodin až do dosažení kyselosti 38 až 42 SH.

Zařízení ke spojení převodovky s poháněným strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235474

Dátum: 15.11.1986

Autor: Patočka Vladimír

MPK: F16D 23/14

Značky: spojení, převodovky, zařízení, poháněným, strojem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke spojení převodovky s poháněným strojem. Účelem vynálezu je zjednodušit a usnadnit spojení pohonové jednotky s poháněným strojem, zvýšit provozní spolehlivost spojení a snížit výrobní náklady. Uvedeného účelu je dosaženo tak, že pouzdro, naražené na čepu na konci vstupního hřídele poháněného stroje, je suvně uloženo v otvoru spojky, naražené v dutině výstupního hřídele převodovky, která je svou čelní stěnou spojena a středěna s čelní...

Skružený plechový plášť elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235473

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mikulášek Alois, Hamrla Jiří, Šimek Josef

MPK: H02K 5/18, H02K 5/04

Značky: elektrického, točivého, plášť, skružený, stroje, plechový

Zhrnutie / Anotácia:

Skružený plechový plášť elektrického stroje točivého má své konce spojené přepláťováním, které tvoří podélný výstupek upravený na vnitřním povrchu pláště, zasahující do podélné drážky, vytvořené na vnějším povrchu statorového svazku. Tím se ušetří technologická operace, vrtání otvoru a kolík, případně vytvoření otvoru děrového svaru a elektrické energie pro svařování.

Vnitřní nářadí pro tváření trubky za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 235472

Dátum: 15.11.1986

Autor: Fuxa Jan

MPK: B21B 25/04

Značky: studena, vnitřní, nářadí, trubky, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy vnitřního nářadí užívaného při výrobě trubek na poutnické válcovací stolici. Uvedenou úpravou se řeší nedostatky mazání vnitřního povrchu trub při jejich tváření. Hlavice s příčnými kanálky pro přívod maziva, která je vložena mezi dutou trnovou tyč a trn má na svém obvodu upevněnu těsnicí vložku a na vstupní část trnu je připevněna těsnicí zátka.

Zařízení pro škubání vodní a hrabavé drůbeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 235471

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kysilková Drahomíra, Souček Oldřich, Kysilka Vojtěch

MPK: A22C 21/02

Značky: vodní, hrabavé, drůbeže, škubání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro škubání vodní i hrabavé drůbeže, které sestává z hnacího škubacího válečku, odsávacího potrubí a hmatače. Dno hmatače je tvořeno hřebenem, který je opatřen děličem peří. Hřeben přechází v zadní části ve skluz, který směřuje ke škubacím válečkům.

Hemostatické hemoroidální čípky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235470

Dátum: 15.11.1986

Autori: Černý Pavel, Možíšek Maxmilián, Pokorný Jiří

MPK: A61K 9/02, A61L 15/04

Značky: hemoroidální, hemostatické, čípky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu patří do oblasti zdravotnictví a týká se hemostatických hemoroidálních čípků, tavitelných při tělesné teplotě. Čípky jsou vytvořeny ze směsi hydrofobního čípkového základu, zvoleného ze skupiny triglyceridů vyšších mastných kyselin C12 až C18, případně hydrofilního čípkového základu, například na bázi polymerů nebo kopolymerů etylénoxidu nebo propylénoxidu, povrchově upravených částic nebo krátkých vláken místního hemostatika v...

Logická kostková hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 235469

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hrňa Zdeněk

MPK: A63F 9/12

Značky: kostková, logická

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je opětné sestavení kostek do základní polohy po jejich přestavení do čtyř poloh. Uvedeného účelu se dosáhne v protínajících se kruhových drážkách zhotovených v ploché podložce a pomocí přesmykače kostek který je uložen v podélné drážce ploché podložky. Hra umožní přesunout libovolnou kostku na kterékoliv místo v kruzích s předem požadovaným natočením. Předmět vynálezu je schematicky znázorněn ne výkresu, v němž obr. 1...

Zapojení chronometrického zařízení pro vytváření časových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235468

Dátum: 15.11.1986

Autor: Jedlička Pavel

MPK: G04G 15/00

Značky: chronometrického, časových, signálu, vytváření, zařízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chronometrie a generování časových signálů a řeší problém volitelnosti intervalu a formátu časového signálu. Podstatou vynálezu je zapojení chronometrického zařízení pro vytváření časových signálů, jejichž interval je volitelný: 15 minut noho 5 minut nebo 1 minuta. Přitom je zároveň volitelný formát, který je tvořen buď 6 pulsy o trvání 0,1 s s intervaly 1 s, nebo 5 pulsy o trvání 0,1 s a šestým pulsem o trvání 0,5 s, vždy s...

Zapojení izolačního obvodu pro číslicové čtení číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235467

Dátum: 15.11.1986

Autori: Fišar Jaroslav, Kysilka Miloš

MPK: G09F 3/03

Značky: číslicové, izolačního, informace, zapojení, čtení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení izolačního obvodu, které je vhodné k použití v zařízeních pro zpracování dat, např. v číslicových počítačích, a to k příjmu číslicové informace ze vzdálených, plošně rozprostřených zdrojů se širokou škálou jejich výstupních impedancí a rychlostí. Zapojení sestává ze vstupního obvodu s tranzistorem, dvou impulsních transformátorů, tvarovacího obvodu, budícího obvodu a registru. Zapojení umožňuje přenos stejnosměrné složky...

Zapojení pro napěťovou regulaci otáček indukčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235466

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H02P 5/28

Značky: motorů, regulaci, napěťovou, zapojení, otáček, indukčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká napěťového řízení otáček indukčních motorů, zvláště třífázových asynchronních s kotvou nakrátko, pohánějících spotřebiče s tzv. ventilátorovou charakteristikou. Vyznačuje se tím, že mezi tyristorovou antiparalelní jednotku a indukční motor je vřazen převodník střídavého proudu na stejnosměrné napětí, jehož výstup je před zpožďovací článek a druhý odpor omezovače a první odpor omezovače spojen s výstupem funkčního převodníku,...

Vícenásobná průchodka vzájemně izolovaných elektrických vodičů stěnou závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235465

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hampl Tomáš, Děcký Jan, Martinec Josef, Laboda Ludvík

MPK: H01B 17/26

Značky: vzájemné, vodičů, průchodka, izolovaných, závěru, elektrických, stěnou, vícenásobná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru nevýbušných elektrických zařízení v hornictví. Vynález se týká vícenásobné průchodky vzájemně izolovaných elektrických vodičů pro průchod stěnou nevybušného, zejména pevného závěru. Podstata spočívá v tom, že jednotlivé elektricky izolované vodiče tvoří vlastní průchody stěnou nevýbušného závěru. Jsou alespoň na jednom konci upraveny tak, že tvoří jednu část kluzného rozpojitelného kontaktu. Těleso vícenásobné průchodky může...