Archív za 1986 rok

Strana 31

Způsob přípravy derivátů 1-ethyl nebo vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-/1-piperazinyl/-1,8-nafthyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235545

Dátum: 15.11.1986

Autori: Takase Yoshyki, Matsumoto Junichi, Nishimura Yoshiro

MPK: C07D 295/10

Značky: 1-ethyl, derivátů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátů 1-ethyl nebo vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-/1-piperazinyl/-1,8-nafthyridinu obecného vzorce I nebo jeho netoxických, farmaceuticky vhodných solí, vyznačený tím, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II se sloučeninou obecného vzorce III a reakční produkt se hydrolýzuje, popřípadě se reakční produkt převádí na svoji netoxickou, farmaceuticky vhodnou sůl.

Způsob výroby nových racemických aglykonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235544

Dátum: 15.11.1986

Autori: Penco Sergio, Arcamone Federico, Angelucci Francesco

MPK: C07C 50/22

Značky: aglykonů, způsob, výroby, nových, racemických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových racemických aglykonů obecného vzorce II v němž jeden ze zbytků R1 a R2 znamená vodík a druhý z těchto zbytků znamená hydroxylovou skupinu, které se používají jako výchozí suroviny pro výrobu farmaceutických látek.

Způsob odřezávání klinových řemenů s otevřenými boky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235543

Dátum: 15.11.1986

Autori: Brand Wilhelm, Hersig Hans, Baasner Dietmar

MPK: B29H 7/22

Značky: způsob, otevřenými, zařízení, odřezávání, klinových, způsobu, provádění, tohoto, řemenů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro dokonalé odřezávání klínových řemenů s otevřenými boky, například pro ventilátory motorových vozidel. Z nekonečného pásu, konfektovaného z různých vrstev včetně zpevňovacích vrstev se odřezávají jednotlivé řemeny, přičemž odřezávání probíhá v době, kdy se otáčivý nekonečný pás nachází na přímé dráze. Tím se dosahuje dokonale stejnoměrného odřezu boků při velmi malé spotřebě energie, potřebné pro odřez....

Způsob výroby nových derivátů benzoylfenylpiperidinu jakož i jejich adičních solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235542

Dátum: 15.11.1986

Autori: Dodey Pierre, Robin Jacques, Bellamy Francois, Majoie Bernard

MPK: C07D 295/02, C07D 211/14

Značky: jakož, adičních, nových, derivátů, způsob, benzoylfenylpiperidinu, výroby, kyselinami, solí, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 2-piperidinobenzofenonu obecného vzorce I ve kterém každý ze symbolů R1, R2 a R3, které jsou shodné nebo různé, znamená atom vodíku, hydroxylovou skupinu, trifluormethylovou skupinu, halogen, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlí-ku v přímém nebo rozvětveném řetězci nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, R5 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v přímém nebo...

Způsob kontinuální výroby pásu plochého skla a zařízení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235541

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kamperhoff Gerd

MPK: C03B 13/04

Značky: tohoto, zařízení, způsobu, způsob, výroby, kontinuální, pásu, plochého

Zhrnutie / Anotácia:

Souvislý pás plochého skla se vzhledem antického skla se vyrábí dvojicí válců, přičemž do roztaveného skla bezprostředně před dvojicí válců se vhání proudy vzduchu, které vytvářejí bublinky a šlíry ve vytvořeném pásu skla. Proudy vzduchu se vhánějí dýzovými trubkami, ponořenými do skleněné taveniny, přičemž dýzovým trubkám se uděluje nepravidelný posuvný pohyb ve směru rovnoběžném s osami obou válců, kývavý pohyb ve směru proudění skleněné...

Způsob výroby nových derivátů glykosidů anthracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235540

Dátum: 15.11.1986

Autori: Angelucci Francesco, Penco Sergio, Arcamone Federico

MPK: C07H 15/24

Značky: anthracyklinu, derivátů, nových, výroby, způsob, glykosidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů glykosidů anthracyklinu obecného vzorce I vyznačující se tím, že se na racemický aglykol obecného vzorce II působí chráněným halogencukrem obecného vzorce III v bezvodém dichlormethanu v přítomnosti stříbrné soli trifluormethansulfonové kyseliny a dehydratačního činidla, přičemž se získají N,O- nebo N-trifluoracetylchráněné glykosidy, které se podrobí působení methanolu při teplotě místnosti, přičemž se získají dva...

Způsob injektování vodného gelotvorného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 235539

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kassai Ferenc, Sárdi György, Székely Tamás, Benke István, Nagy Gábor, Czerny Gyözö, Moskowszky Ernö

MPK: E02D 3/12, C08L 33/26

Značky: systému, způsob, vodného, injektování, gelotvorného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšeného způsobu injektování vodného systému (roztoku nebo suspenze) tvořícího gel, stabilizovaného molekulárním kyslíkem a obsahujícího jako prostředek tvořícího gel jeden nebo několik akrylových monomerů rozpustných ve vodě, jako zesíťovací prostředek komonomer metylén-bis-akrylamid a/nebo jedno- nebo dvojmocné aldehydy, jako oxidující složku peroxosíran alkalického kovu a/nebo amonný a jako redukující složku katalyzátorový...

Optický přístroj k určování radiálního profilu indexu lomu optického vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 235538

Dátum: 15.11.1986

Autori: Reid Douglas Charles John, Rugby Stewart William James

MPK: G02B 5/14

Značky: profilů, radiálního, určování, indexu, optického, vlákna, opticky, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Optický přístroj, který ukazuje například na stínítku osciloskopu průběh indexu lomu na průřezu optického vlákna, obsahuje eliptický reflektor (20) a snímací soustavu pro laserový paprsek, který je obrácen k jednomu ohnisku (F) eliptického reflektoru (20). V tomto bodě je umístěn konec optického vlákna (18). Detektor (17) poměrně malého rozměru je umístěn ve druhém ohnisku eliptického reflektoru (20).

Způsob výroby nealkoholických nápojů s kvasnicovým aroma

Načítavanie...

Číslo patentu: 235537

Dátum: 15.11.1986

Autor: Schur Fritz

MPK: A23L 2/38

Značky: nápojů, aróma, nealkoholických, výroby, způsob, kvasnicovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nealkoholických nápojů s kvasničným aroma, jehož podstata spočívá v tom, že se uvede do styku vodná kapalina, obsahující živné a/nebo chuťové látky, popřípadě připravená smísením koncentrátů živných a/nebo chuťových látek s vodou, se 3 až 30 % hmotnostními kvasinek, odebraných z kvasného procesu a zbavených zkvašené kapaliny, při teplotě -0,5 až 0 °C a pH v rozmezí 3 až 6 po dobu 24 až 48 hodin, načež se kvasinky...

Vysokofrekvenční předřadník k omezení proudu pro úsporné osvětlovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235536

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kerekes Béla

MPK: H01J 61/56

Značky: úsporné, proudu, předřadník, omezení, vysokofrekvenční, osvětlovací, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokofrekvenčního předřadníku k omezení proudu pro úsporné osvětlovací jednotky, zašroubovatelného přímo do objímek, normálních žárovek, s výhodou pro elektrické výbojky opatřené normálními paticemi, s výhodou pro zářivky, vysokotlaké sodíkové výbojky s kovovými parami, přičemž v předřadníku je použita tlumivka, spínací tranzistor a usměrňovač. Účelem vynálezu je odstranění transformátoru zabírajícího mnoho místa, zjednodušení...

Ventilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235535

Dátum: 15.11.1986

Autor: Burtenshaw Raymond Alfred Frank

MPK: F04D 25/08

Značky: ventilátor

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilátor se sacím tahem je opatřen základnou, obsahující větrací kanál omezený válcovou stěnou obklopující extrakční větrák namontovaný na základně. Mělký větrný štít chrání samozávěrnou zpětnou klapku,která uzavírá větrací kanál, když exktrakční větrák nepracuje. Zpětná klapka je zavěšena na dvojici ramen a vznáší se na vycházejícím proudu vzduchu, když extrakční větrák pracuje. Když se extrakční větrák zastaví, uzavře se zpětná klapka...

Způsob výroby kola z plastického materiálu například pro vozidla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235534

Dátum: 15.11.1986

Autori: Samuelsson Lars Erik, Olsson Jan Gustaf, Västra Frölunda

MPK: B29F 1/00, B29F 1/022

Značky: způsobu, tohoto, vozidla, zařízení, plastického, provádění, například, způsob, materiálů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Plastický materiál se vstřikuje do formy, jejíž dutina má tvar, odpovídající tvaru žádané konstrukce kola, a má sudý počet paprskotvorných úseků. Materiál se vstřikuje do formy na sudém počtu vtokových vstupů, přiřazených dutinám pro paprsky, načež se materiál vede od každého vtokového vstupu v radiálních směrech jednak ke středu kola a odtud k obvodu kola a jednak přímo k obvodu kola a jednotlivé proudy materiálu se řídí do vzájemného spojení...

Protiblokující směs na bázi homopolymeru ethylenu nebo kopolymeru ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235533

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hilt Edmont

MPK: B29D 7/02, C08K 3/34, C08L 23/04...

Značky: kopolymerů, ethylenu, protiblokující, směs, homopolymerů, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protiblokující směsi na bázi polymeru ethylenu, která obsahuje 200 až 2 500 ppm mastku o střední velikosti částic v rozmezí 1 až 5?m. Polymerem ethylenu, použitým v protiblokující směsi podle vynálezu, je homopolymer ethylenu nebo kopolymer ethylenu s alespoň jedním komonomerem ze skupiny, zahrnující vinylové estery karboxylové kyseliny jako je vinylacetát, kysličník uhelnatý, anhydrid kyseliny maleinové, alkylakryláty a...

Patní držák pro bezpečnostní lyžařské vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 235532

Dátum: 15.11.1986

Autor: Sedlmair Gerhard

MPK: A63C 9/084

Značky: lyžařské, bezpečnostní, vázání, držák, patní

Zhrnutie / Anotácia:

Na základě držáku jsou uloženy příčně pohyblivé saně, zatížené trvale dvěma podélnými tlačnými pružinami. Saně nesou dva výkyvné podélné držáky, mezi nimiž je uložen držák podrážky. Podélné držáky jsou zajištěny proti výkyvu kolenovou pákou a blokovací pákou, které je zatížena tlačnými pružinami a opatřena vodicím kolíkem, který zapadá do vodicí drážky. Po bezpečnostním vypnutí se saně automaticky vrátí do střední polohy.

Zařízení pro tlakotěsné upevnění trubky v trubkovém dnu pomocí tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235531

Dátum: 15.11.1986

Autor: Busse Wilfried

MPK: B21D 39/06

Značky: pomocí, kapaliny, zařízení, tlakově, tlakotěsné, upevnění, trubky, trubkovém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tlakotěsné upevnění trubky v trubkovém dnu pomocí tlakové kapaliny, s trnem pro vytvoření tlaku, ústrojím pro plnění tlakovou kapalinou a zdrojem rozšiřovacího tlaku. Zdroj rozšiřovacího tlaku je spojen přímo a ústrojí pro plnění tlakovou kapalinou přes zdroj rozšiřovacího tlaku spojeno s trnem pro vytvoření tlaku. Zdroj rozšiřovacího tlaku obsahuje tlakový válec, tlakový píst, těsnění rozšiřovacího tlaku a plnící...

Způsob tlakutěsného upevnění trubky v trubkovém dnu nebo v podobné části a trn pro vytvoření tlaku pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235530

Dátum: 15.11.1986

Autor: Busse Wilfried

MPK: B21D 39/06

Značky: trubky, tlaku, vytvoření, provádění, podobně, trubkovém, způsob, částí, tohoto, upevnění, tlakutěsného, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob tlakutěsného upevnění trubky 2 v trubkovém dnu 1, přičemž konec 3 trubky 2 se zasadí s vůlí do otvoru 4 trubkového dna 1. Do konce 3 upevňované trubky 2 se zavede trn 5 pro vytvoření tlaku, jehož vnější průměr je menší než vnitřní průměr konce 3 trubky 2, dutina 6 mezi koncem 3 upevňované trubky 2 a mezi trnem 5 pro vytvoření tlaku se utěsní na obou koncích oblasti rozšíření pomocí alespoň dvou těsnění 8 a alespoň...

Zařízení pro přepravu a kontrolu dávek cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 235529

Dátum: 15.11.1986

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/34

Značky: zařízení, prepravu, cigaret, dávek, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu a kontrolu dávek cigaret umístěných napříč vzhledem k dopřednému směru, uspořádaných ve vrstvách ležících na sobě a obsahujících detektory pro kontrolu konců, tvořeného miniaturními odrazovými fotobunkami, jejichž počet je stejný jako počet vrstev, z nichž je složena dávka cigaret. Když dávka cigaret prochází mimo kontrolní detektory, každý z těchto detektorů vysílá po provedení kontroly všech cigaret ve...

Způsob vypuzování organického rozpouštědla z extraktu získaného extrací kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235528

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pochwalski Marek, Janicka Danuta, Smetek Tadeusz, Krzysztoforski Andrzej, Traciłowski Stanislav, Chodkiewicz Anna

MPK: C07D 201/16

Značky: získaného, organického, vypuzování, kaprolaktamu, rozpouštědla, způsob, extraktu, extrací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vypuzování organického rozpouštědla z extraktu získaného extrakcí kaprolaktamu, který zahrnuje azeotropickou destilaci s vodou, spočívá podle vynálezu v tom, že se nejprve část, s výhodou převažující část rozpouštědla, odstraní destilací bez přídavku vody a azeotropickou destilací se odstraní až zbytek rozpouštědla. Rozpouštědlo se před vrácením do extrakce promývá vodou, aby se odstranily v něm obsažené nečistoty, zatímco koncentrovaný...

Vodonosná výbušná směs a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235527

Dátum: 15.11.1986

Autor: Sandell Lionel Samuel

MPK: C06B 23/00

Značky: výbušná, směs, výroby, způsob, její, vodonosná

Zhrnutie / Anotácia:

Vodonosná výbušná směs obsahující oxidační složku, palivovou složku a senzibilační složku ve spojité vodné fázi, která má ztuženou nebo zgelovatělou strukturu, vyznačující se tím, že obsahuje jodidové ionty, jodičnanové ionty nebo kombinaci jodidových a jodičnanových iontů získané z kyseliny jodovodíkové, kyseliny jodičné nebo z jodidových nebo jodičnanových solí vybraných ze skupiny zahrnující alkalické, alkalickozemité, amonné nebo...

Způsob výroby nových derivátů tetrahydronaftalenu a indanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235526

Dátum: 15.11.1986

Autor: Klaus Michael

MPK: C07C 13/48, C07C 13/465

Značky: derivátů, výroby, tetrahydronaftalenu, indanu, způsob, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů tetrahydronaftalenu a indanu obecného vzorce I, v němž n znamená číslo 1 nebo 2, Z znamená merkaptoskupinu nebo skupinu vzorce -S(0)mR, ve které m znamená číslo 0, 1 nebo 2, R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo, když m znamená číslo 1 nebo 2, také hydroxyskupinu, a farmaceuticky upotřebitelných solí sulfonových a sulfinových kyselin vzorce I, vyznačující se tím, že se nechají reagovat...

Způsob přípravy konjugátu obsahujícího imunoglobulin nebo imunoglobulinový fragment

Načítavanie...

Číslo patentu: 235525

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rowland George Ferdinand, Simmonds Robin George

MPK: C07D 519/04

Značky: fragment, přípravy, obsahujícího, imunoglobulinový, imunoglobulin, způsob, konjugátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy konjugátu obsahujícího imunoglobulin nebo imunoglobulinový fragment, kterým je Fab, Fab´ nebo F(ab´)2 nebo IgM monomer, modifikovaný alespoň jednou skupinou obecného vzorce II, která je na něj kovalentně vázána, vyznačený tím, že se nechá reagovat imunoglobulin nebo i imunoglobulinový fragment s azidem desacetylvinblastinové kyseliny při teplotě 5 °C až 25 °C a při pH 8,5 až 9,5.

Způsob solubilizace derivátů levonantradolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235524

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gales Ferry, Aguiar Armando Joseph, Rasadi Bijan

MPK: A61K 31/435

Značky: solubilizace, levonantradolu, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob solubilizace derivátů levonantradolu vyznačující se tím, že účinná látka vybraná ze skupiny zahrnující levonantradol hydrochlorid a N-methyllevonantradol hydrochlorid se uvádí v koncentraci 0,01 až 5 mg/ml do vodného roztoku zbaveného plynů a za sterilních podmínek, za přítomnosti alespoň jednoho esteru polyoxyethylensorbitanu s alifatickou kyselinou v kritické nebo vyšší micelární koncentraci, citronanu sodného a...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235523

Dátum: 15.11.1986

Autori: Brandes Wilhelm, Kühle Engelbert, Paul Volker

MPK: A01N 47/34

Značky: výroby, fungicidní, látek, prostředek, účinných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden N-sulfenylovaný biuret obecného vzorce I ve kterém, R1 znamená trihalogenmethylovou skupinu, R2 představuje přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, alkoxyalkylovou skupinu obsahující v každé alkylové části do 2 atomů uhlíku, alkenylovou skupinu s nejvýše 3 atomy uhlíku, cyklohexylovou nebo fenylovou skupinu, R3 znamená přímou nebo...

Způsob vytlačování fóliií z filmotvorné směsi na bázi olefinové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 235522

Dátum: 15.11.1986

Autori: Foster George Norris, Corwin Michael Allen

MPK: C08J 5/18, C08K 5/17, C08L 23/04...

Značky: olefinové, filmotvorné, vytlačování, pryskyřice, bázi, směsi, fóliií, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vytlačování fólií z filmotvorných směsí na bázi polyolefinových pryskyřic katalyzovaných Ziegler-Nattovým katalyzátorem. Provádí se za přítomnosti netěkavého akceptoru kyseliny, který je rozpustný v polyolefinech a přidává se ke směsi na bázi polyolefinové pryskyřice, aby se při vytlačování fólií zabránilo optické degradaci, označované jako gelové pruhování nebo proužková struktura. Akceptor kyseliny má molekulovou hmotnost alespoň 180 a hmot....

Zařízení k nastavení velikosti náběru termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235521

Dátum: 15.11.1986

Autori: Seidel Hans-georg, Schwarzer Siegfried, Geisel Gerhard, Becker Kurt

MPK: C03B 9/40, C03B 9/193

Značky: náběru, termoplastického, nastavení, zařízení, materiálů, velikostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nastavení velikosti náběru termoplastického materiálu, zejména roztaveného skla, který je periodicky oddělován z provazce materiálu, vystupujícího ze zásobníku materiálu a zaváděn do formovacího nástroje formovacího stroje, načež se tvaruje lisovníkem, vnikajícím do náběru, přičemž maximální hloubka vniknutí lisovníku je sledována mechanicky indikátorem, který je spojen s činným prvkem diferenciálního transformátoru, na jehož výstupu...

Barevná obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235520

Dátum: 15.11.1986

Autori: Marks Bruce George, Hughes Richard Henry

MPK: H01J 29/46

Značky: barevná, obrazovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevné obrazovky s elektronovou tryskou systému in line pro vytvoření a nasměrování množiny elektronových svazků podél koplanárních drah ke stínítku obrazovky. Elektronová tryska obsahuje hlavní zaostřovací čočku pro zaostřování elektronových svazků. Zlepšení spočívá ve změně dvou od sebe oddělených elektrod trysky, které tvoří hlavní zaostřovací čočku. Každá z těchto elektrod je opatřena množinou otvorů, přičemž počet otvorů v...

Způsob výroby kompozic na bázi zesíťovaných EPDM kaučuků a olefinických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235519

Dátum: 15.11.1986

Autori: Forti Sergio, Denesi Sergio, Manica Michele

MPK: C08L 23/16

Značky: polymerů, výroby, bázi, způsob, kaučuku, olefinických, kompozic, zesíťovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kompozic na bázi zesíťovaných EPDM kaučuků a thermoplastických olefinických polymerů, vyznačující se tím, že se mastikuje směs 20 až 60 % hmotnostních olefinického polymeru s 80 až 40 % hmotnostními nenasyceného elastomerního terpolymeru skládajícího se ze dvou alfa-olefinických monomerů a dienického monomeru v přítomnosti vymezeného zesíťovacího systému při teplotě postačující pro roztavení olefinického polymeru a po dobu...

Způsob výroby propylenových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235518

Dátum: 15.11.1986

Autor: Suzuki Takeshi

MPK: C08F 10/06, C08F 4/64

Značky: polymerů, výroby, způsob, propylenových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby propylenových polymerů nebo kopolymerů polymerací propylenu nebo jeho směsí a jinými alfa-olefiny v přítomnosti katalytického systému obsahujícího sloučeninu na bázi chloridu titanitého, organohlinitou sloučeninu a popřípadě tzv. třetí složku. Aby bylo možno recyklovat bez čištění část nebo celé množství polymeračního rozpouštědla, modifikuje se katalytický systém předpolymerací za vytvoření 0,1 g nebo více polypropylenu na 1 g...

Pomocné odvíjecí zařízení pro odtah nití z nejméně dvou navzájem nad sebou nasunutých předlohových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235517

Dátum: 15.11.1986

Autor: Schacht Dieter

MPK: B65H 49/14

Značky: odvíjecí, sebou, předlohových, navzájem, pomocné, nasunutých, nejméně, zařízení, odtah, cívek, nití

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné odvíjecí zařízení pro odtah niti z nejméně dvou navzájem nad sebou nasunutých předlohových cívek, odvíjených přes hlavu, ve tvaru nejméně jednoho kotouče, nasunovatelného na nosič cívek, přičemž obvod tohoto kotouče je tvořen několika částečně se překrývajícími segmenty s vnějším okrajem ve tvaru kruhového oblouku, je podle vynálezu vyznačen tím, že segmenty 10 jsou uloženy posuvně v radiálním směru.

Bezkontaktový menič amplitúdy harmonického prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235516

Dátum: 15.11.1986

Autor: Oetter Juraj

MPK: H02M 5/12

Značky: prúdu, amplitudy, měnič, bezkontaktový, harmonického

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ovládanie amplitúdy sínusového priebehu prúdu v záťaži pomocou analógového signálu výhradne s bezkontaktovými súčiastkami. Dosiahne sa to pomocou bezkontaktového meniča impedancie a s ním do uzavretej slučky za sebou zapojenej cievky s vhodnou indukčnosťou, záťaže a harmonického napäťového zdroja.

Urologický vyšetřovací přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235515

Dátum: 15.11.1986

Autori: Farkas Gábor, Szücz György, Szigethy András, Scultéty Sándor, Markos János

MPK: A61B 1/30

Značky: prístroj, vyšetřovací, urologický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká urologického vyšetřovacího přístroje. Podstatou vynálezu je, že přístroj, tvořený cystometrem, jednotkou zpracování signálu, jednotkou měření proudění a jednotkou čidla objemového signálu, je v jednotce čidla objemového signálu opatřen můstkem z tenzometrických měřicích pásků, které měří deformaci listové pružiny, na níž je zavěšen mechanický měřicí systém, na elektrické signály. Tyto signály se pak zpracují v jednotce...

Způsob výroby esterů hydroxyalkylpurinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235514

Dátum: 15.11.1986

Autori: Guttag Alvin, Giner-sorolla Alfredo, Simon Lionel Norton

MPK: C07D 473/30

Značky: způsob, esterů, výroby, hydroxyalkylpurinů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby esterů hydroxyalkylpurinů obecného vzorce I který spočívá v tom, že se nechá reagovat hydroxylalkylpurin obecného vzorce II s kyselinou odpovídající alkanoylovému zbytku nebo a jejím anhydridem, za vzniku sloučeniny obecného vzorce I. Sloučeniny vyrobitelné podle vynálezu působí jako imunomodulátory, mají protivirový účinek a účinek proti nádorům a jsou také inhibitory enzymů. Sloučeniny se mohou používat též...

Způsob oddělování fruktózy od glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235513

Dátum: 15.11.1986

Autori: Valdiserri Mario, Maimone Adriano, Barbaro Aurelio, Pansolli Paolo

MPK: C13K 3/00

Značky: glukózy, oddělování, způsob, fruktózy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oddělování fruktózy od glukózy ze směsi obsahující obě tyto látky za použití systému obsahujícího anexovou pryskyřici v bisulfitové formě, vyznačující se tím, že se směs vede kontinuálně systémem tří kolon ve směru zdola nahoru, přičemž v ustáleném stavu jsou vždy dvě kolony propojeny v sérii a třetí kolona se vypouští a vytěsňuje se z ní glukóza, načež po vyčerpání kapacity další kolony se tato vypouští a vytěsňuje se z ní glukóza a...

Herbicidní prostředek a spůsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235512

Dátum: 15.11.1986

Autor: Lavanisch Jerome Michael

MPK: A01N 43/72, A01N 43/50

Značky: výroby, spůsob, herbicidní, účinné, látky, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I ve kterém A znamená 5-(1,1-dimetyletyl)isoxazol-3-yl nebo 3-(1,1-dimetyletyl)isoxazol-5-yl a R znamená vodík nebo hydroxylovou skupinu, v hmotnostní koncentraci 0,05 až 95 %, vztaženo na hmot. množství herbicidního prostředku. Herbicidní prostředek podle vynálezu může obsahovat inertní ředidlo, nosič nebo rozpouštědlo. Způsob...

Způsob čištění trubek tepelných výměníků při výrobě kysličníku hlinitého Bayerovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235511

Dátum: 15.11.1986

Autori: Lang György, Odor Gyula, Steiner János, Osvald Zoltán, Veres Gergely

MPK: C23G 1/14

Značky: čištění, výměníku, tepelných, bayerovým, hlinitého, způsobem, trubek, výrobe, způsob, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti výroby kysličníku hlinitého Bayerovým způsobem a řeší odstraňování usazenin, které se vylučují z kalu na stěnách výrobního zařízení a snižují tak jeho účinnost, aniž by přitom bylo nutno odstavit zařízení z provozu. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že alespoň jeden z paralelních proudů materiálu netvoří kal, nýbrž hydroxid sodný, výhodně hydroxid, který slouží k rozkladu při vlastní výrobě, nebo voda a tyto...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235510

Dátum: 15.11.1986

Autor: Spencer Homer Kenneth

MPK: A01N 43/64

Značky: způsob, látek, účinných, výroby, prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam. Dále se popisuje způsob výroby shora uvedených účinných látek.

Způsob výroby nových 7-amino-3-formylmethyl cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235508

Dátum: 15.11.1986

Autori: Le Roy Pierre, Moutonnier Claude, Peyronel Jean-francois, Farge Daniel

MPK: C07D 501/24

Značky: nových, způsob, cefalosporinových, výroby, 7-amino-3-formylmethyl, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových cefalosporinových derivátů obecného vzorce I. Sloučeniny obecného vzorce I, v nichž n znamená 0 nebo 1, mohou mít formu 3-oxoethyl-2- bicyklooktenu nebo 3-oxoethyl-2-bicyklooktenu nebo 3-oxoethyllidenbicyklaoktenu, v případě, že n = 0 a forma 3-oxoethyl-2-bicyklooktenu nebo 3-oxoethylidenbicyklooktenu v případě, že n = 1 podle nomenklatury v Chemical Abstracts.

Vazná deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 235507

Dátum: 15.11.1986

Autor: Poutanen Tuomo Tapani

MPK: F16B 15/00

Značky: vazná, deska

Zhrnutie / Anotácia:

Vazná deska, určená ke spojování dílců ze dřeva a podobného materiálu, má hroty vyhnuté z roviny desky pro zatlučení nebo zalisování do dřeva. Hroty, vyražené ze společného otvoru, mají na společném řezu zuby, zatímco čáry řezu mezi hroty a tělesem desky jsou přímky nebo křivky prosté vrubů a ostrých rohů.

Mechanické ústřední nárazníkové spřáhlo kolejových vozidel s kabelovými spojkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235506

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ksienzyk Klaus, Forster Hilmar

MPK: B61B 5/10

Značky: spojkami, spřáhlo, mechanické, nárazníkové, ústřední, kabelovými, vozidel, kolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem je vytvoření jednoduchého kompaktního a funkčně spolehlivého provedení. K tomu cíli musí být vhodným způsobem vytvořeny nosiče kontaktů a rovněž jejich volba a uspořádání. Vynález předvídá uspořádání světlovodných pružně uložených vložek světlovodů v nosičích kontaktů. Vložky světlovodů jsou vzájemně vedeny kolíky, které zasahují do vybrání protikusů po odkrytí krytů, například štěrbinových uzávěrů a kulis na obou vložkách světlovodů....

Pásové filtrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235505

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bastgen Wendel

MPK: B01D 33/04

Značky: zařízení, pásové, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Pásové filtrační zařízení je určeno pro plynulé odvodňování nebo filtrování suspenze a je tvořeno nejméně jedním sítovým pásem napnutým mezi vratnými válci, jehož horní část tvoří filtrační nebo odvodňovací oblast. Sítový pás je v této oblasti veden nejméně přes jeden vložený vratný válec upravený pod předním vratným válcem, v protisměru a vytváří tak dráhu ve tvaru písmene Z. Za první filtrační drahou je tak vytvořena nejméně další jedna...