Archív za 1986 rok

Strana 29

Parní kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230376

Dátum: 15.11.1986

Autor: Čáslava František

MPK: F28B 1/06

Značky: kondenzátor, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Parní kondenzátor, zejména parních turbín, sestávající z odděleného vnitřního obvodu kondenzující páry a vnějšího obvodu chladicího plynu, přičemž do vnitřního obvodu jsou napojeny kanály, napojené horním ústím na vstup vnitřního obvodu a do vnějšího obvodu je vřazena alespoň jedna komora, obklopující alespoň jeden kanál, opatřená ve své spodní části, u vstupu vnějšího obvodu, přepážkou propouštějící vzduch, nad kterou jsou uspořádány tuhé...

Způsob měření rychlosti a délky útkové niti odtahované z předlohy rotačního tvaru ve směru její osy přes světelnou závoru a zapojení měřicí jednotky k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230375

Dátum: 15.11.1986

Autori: Čížek Jaroslav, Sedlařík Jaroslav, Šaroun Jiří, Drda Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: odtahované, provádění, přes, rotačního, měření, způsobu, její, směru, předlohy, rychlostí, délky, způsob, světelnou, tvaru, měřicí, zapojení, tohoto, jednotky, závoru, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření rychlosti a délky útkové niti odtahované z předlohy rotačního tvaru ve směru její osy přes světelnou závoru, vyznačující se tím, že impulsy vyvozené průchodem odtahované rotující útkové niti světelnou závorou se po zesílení a tvarování sčítají v daném čase s počtem otáček předlohy a výsledný údaj se pro daný čas převede na rychlost nebo délku odtahované útkové niti.

Zařízení k přečerpávání tuhých částic, zejména pro potřeby fluidní techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230374

Dátum: 15.11.1986

Autori: Prausek Jiří, Engel Oleg, Koloděj Břetislav, Fibinger Vratislav, Pihert Dobromil, Dobrozemský Jaroslav

MPK: F23K 3/00

Značky: částic, zejména, techniky, potreby, zařízení, tuhých, přečerpávání, fluidní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přečerpávání tuhých částic zejména pro potřeby fluidní techniky, sestávající z nádoby ve dnu opatřené přívody dispergační tekutiny a s náplní fluidačních částic, vyznačené tím, že u dna (2) nádoby (1) je uspořádána řada dopravních komůrek (4), ve spodní části opatřených otvorem (5), přičemž vnitřní prostor dopravních komůrek (4) je přepouštěcím kanálem (6) propojen s cílovým prostorem např. se zásobníkem nebo s další fluidní vrstvou.

Zapojení amplitudového okénkového diskriminátoru pro spektrometrii záření gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 230373

Dátum: 15.11.1986

Autor: Ryba Jiří

MPK: H03D 3/06

Značky: záření, zapojení, diskriminátoru, okénkového, spektrometrii, amplitudového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení amplitudového okénkového diskriminátoru pro spektrometrii záření gama, obsahující dva amplitudové diskriminátory, jejichž vstupy jsou spájeny se vstupní svorkou amplitudového okénkového diskriminátoru, dále paměťový klopný obvod, časovací obvod a součinové hradlo, vyznačené tím, že výstup horního diskriminátoru (3) je připojen na nulovací vstup (5) paměťového klopného obvodu (4) a výstup dolního diskriminátoru (2) je připojen jednak na...

Způsob snížení stupně koncentrace rostlinných živin ve vodním režimu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230372

Dátum: 15.11.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: A01C 21/00, A01C 23/04

Značky: snížení, koncentrace, režimu, rostlinných, stupně, způsob, půdy, vodním, živin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení stupně koncentrace rostlinných živin ve vodním režimu půdy, vyznačující se tím, že povrchové i podpovrchové vody s vyšší koncentrací rostlinných živin se odvádějí povrchovými nebo podpovrchovými systémy za pomoci přeronu, zdýmání či nuceným oběhem do půdního prostředí s nižší koncentrací rostlinných živin, kde tyto rostlinné živiny jsou rostlinami využívány a/nebo ukládány v půdě do zásoby, přičemž voda se sníženou koncentrací...

Zapojení pro pseudospojitý nárůst napětí se stabilizací napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230371

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kerhart Jan, Snítil František

MPK: H03P 9/00, H03K 5/00

Značky: zapojení, stabilizaci, nárůst, napětí, pseudospojitý

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro pseudospojitý nárůst napětí se stabilizací napětí, u něhož je k jednomu vstupu číslicového komparátoru připojena zadaná hodnota zdroje U výstupního napětí a k druhému vstupu hodnota okamžitého stavu čítače, kterým je zároveň ovládán D/A převodník tak, že jeho výstupní napětí se postupně zvyšuje od nuly do zadané hodnoty, vyznačené tím, že výstup generátoru (11) pulsů je jednak připojen k vstupu C hradla (8) a ke vstupu E druhého...

Výhřevná lištová sušička prádla, zejména k zabudování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230370

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šafková Miroslava, Rehbergerová Gabriela, Polanský Alois, Šafek Miroslav

MPK: D06F 58/10, D06F 58/14

Značky: výhrevná, zabudování, sušička, prádla, zejména, listová

Zhrnutie / Anotácia:

Výhřevná lištová sušička prádla, zejména k zabudování tvořená úzkou krabicí, jejíž otvor je zakryt dvěmi lištami, které jsou kloubově připevněny k čelům krabice, jež jsou na vnitřní straně opatřeny háčky pro připevnění šňůry na prádlo, vyznačená tím, že krabice (1) je v horní části opatřena úzkým otvorem (3), kterým je vyvedena výhřevná fólie (4), jež je v krabici upevněna k automatické navíjecí tyči (5) a venku ke krycí liště (6).

Zapojení paměťového řadiče k sekvenčnímu řízení procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230369

Dátum: 15.11.1986

Autor: Cacek Vladislav

MPK: G11C 11/52

Značky: řízení, řadiče, sekvenčnímu, zapojení, procesu, paměťového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení paměťového řadiče sestávající z impulsního tlačítka (S 1) nebo jiného impulsního vstupního kontaktu pomocného či časového relé, koncového, tlakového, fotoelektrického či plovákového spínače, z pomocných relé (K 1) až (K 2), z paměťového relé (K 3) zapojených jako dělič vstupních impulsů z tlačítka S 1. Paměťové relé (K 11) až (K 13) jsou postupně překlápány kontakty (1 K 3) a (2 K 3) uvedeného děliče. Tyto paměťové relé jsou nositely...

Zapojení pro měření výkonu motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230368

Dátum: 15.11.1986

Autor: Černý Antonín

MPK: G01L 3/24

Značky: motorů, měření, výkonu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření výkonu motoru, například spalovacího, vyznačující se tím, že výstup generátoru (3) základního kmitočtu je spojen jednak se vstupem pevného děliče (6) kmitočtu a jednak s ovládacím vstupem dávkovače (4) pulsů, výstup otáčkoměru (1) je spojen s řídicím vstupem dávkovače (4) pulsů, výstup měřiče (2) momentu je spojen s řídicím vstupem řízeného děliče (5) kmitočtu, výstup dávkovače (4) pulsů je spojen s ovládacím vstupem...

Zařízení pro plynulé zakládání a upínání keramických normálek do upínacího kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 230367

Dátum: 15.11.1986

Autori: Procházka Jan, Choc Svatopluk, Frundl Zdeněk, Koldinský František

MPK: B65G 47/84

Značky: zakládání, normálek, plynule, upínání, keramických, zařízení, upínacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulé zakládání a upínání keramických normálek do upínacího kola pro obrábění jejich čel, vyznačené tím, že sestává ze zakládacího zařízení tvořeného tažným řetězem (3) s unášeči (4), který je v záběru s řetězovým kolem spojeným s upínacím kolem (1) opatřeným ozuby (2), a z přítlačného upínacího zařízení, sestávajícího z volně otočných řemenic (5) a napínací řemenice (6) s pákovým systémem (8), mezi nimiž je veden upínací řemen...

Zařízení pro třídění a mytí zeleniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230366

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bábík Josef

MPK: A23N 12/00

Značky: třídění, zařízení, mytí, zeleniny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro třídění a mytí zeleniny, sestávající z rámu, v němž je uložen síťový dopravník, vyznačující se tím, že v přední části síťového dopravníku (2) je upevněn sprchovací tunel (4), v němž jsou umístěny horní trysky (5), směřující shora na horní větev síťového dopravníku (2) a ve spodní části sprchovacího tunelu (4) jsou umístěny spodní trysky (5`), směřující zdola na horní větev síťového dopravníku (2), přičemž další část síťového...

Zařízení k odnaťování zeleniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230365

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bábík Josef

MPK: A23N 15/00

Značky: zařízení, odnaťování, zeleniny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odnaťování zeleniny, vyznačující se tím, že v rámu (1) zařízení je uložen rám (3) třásadla, na němž je upevněn rošt (4) třásadla, pod kterým je upevněn nejméně 1 ventilátor (26), který je shora opatřen noži (27), přičemž nad rámem (3) třásadla je uložen rám (13) rozhrnovadla, k němuž jsou přichyceny příčné lišty (17) opatřené prsty.

Řezná destička

Načítavanie...

Číslo patentu: 230364

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kasal Jiří

MPK: B23B 27/16

Značky: destička, rezná

Zhrnutie / Anotácia:

Řezná destička vyznačená tím, že vždy dvě její sousední plochy jsou opatřeny žlábkem tvořícím čelo řezného břitu (2) v podobě šroubovité drážky (1) s opačným směrem jejího stoupání (+?) (-?).

Zařízení pro nanášení preparačního roztoku, vypírání a odmačkávání svazku syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 230363

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mrázek Vladimír, Šrůta František, Vaníček Jiří

MPK: D06B 1/00

Značky: odmačkávání, vláken, roztoku, zařízení, vypírání, preparačního, svazků, nanášení, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení preparačního roztoku, vypírání a odmačkávání svazku syntetických vláken na linkách pro dloužení a konečnou úpravu, na kterých se provádí dloužení v jednom nebo více stupních, tepelná úprava za napětí nebo volném stavu, nanášení preparačních a textilních pomocných prostředků nebo jejich vypírání, odmačkávání kapalin ze svazku vláken a kadeření, vyznačující se tím, že nejméně ke dvěma odtahovým galetám (1) alespoň jednoho...

Způsob vzájemného směšování tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230362

Dátum: 15.11.1986

Autor: Nachtmann Tomáš

MPK: B01F 3/00

Značky: zařízení, způsobu, provádění, tekutin, způsob, směšování, vzájemného, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vzájemného směšování tekutin, při kterém hlavní tekutina proudí potrubím v prstencovém proudění a přimíchávaná tekutina se přisává do tohoto proudění jeho vnitřním povrchem a k dalšímu míchání dochází ve vnitřním prstencovém skoku, vyznačující se tím, že přimíchávaná tekutina přestupuje do prstencového proudění hlavní tekutiny i vnějším povrchem prstencového proudění hlavní tekutiny a k dalšímu míchání dochází navíc ve vnějším...

Zařízení pro odebírání a snímání teploty vzorků taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230361

Dátum: 15.11.1986

Autor: Zveřina Zdeněk

MPK: G01K 1/12

Značky: zařízení, snímání, vzorků, taveniny, teploty, odebírání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odebírání a snímání teploty vzorků taveniny sestávající z nádobky s pískovým kelímkem, spojené s trubkovým nástavcem, ve kterém je uchycen termočlánek, krytý ochrannou trubičkou a procházející otvorem v nádobce a kelímku do vnitřního prostoru, vyznačující se tím, že mezi nádobkou (1) a kelímkem (2) je vytvořen zásyp (10) proti vniknutí taveniny do trubkového nástavce (3), v němž jsou vývody termočlánku (5) spojeny s kompenzačním...

Tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 230360

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kuda Vladimír, Vašíček Vladimír, Bezdíček Jan, Pajgrt Jan, Fenik Milan, Novák Jiří

MPK: D03D 51/34

Značky: tkací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu náleží do oboru tkalcovství. Účelem vynálezu je zautomatizovat párání, snížit tím podíl lidské práce a zvýšit efektivnost tkaní. Uvedeného účelu se dosáhne prostředkem pro volitelné zabránění vstupu útku do prošlupu umístěným na tkacím stroji mezi zásobou útku a prošlupem. Příkladné provedení je znázorněno na obrázku č. 1.

Filtrační kalolis

Načítavanie...

Číslo patentu: 230359

Dátum: 15.11.1986

Autor: Blažek Rostislav

MPK: B01D 25/12

Značky: kalolis, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační kalolis k odvodňování kaolinových suspenzí, popřípadě jiných neagresivních kalů, vytvořený přední a zadní skříní, středovým nosníkem, jakož i odtahovým systémem filtračních desek s plachetkami, propojených středovým šroubením sestávajícím ze dvou těles, vyznačený tím, že jedna stěna z obou těles (13,14) v prostoru (17) mezi deskami (1) má na přivrácené čelní stěně k druhému tělesu (14) drážky (16), přičemž tyto drážky (1) ve stěně...

Rozpínací zařízení pro korekce polohy nože vyvrtávací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 230358

Dátum: 15.11.1986

Autor: Tláskal Zdeněk

MPK: B23B 29/02

Značky: zařízení, nože, vyvrtávací, korekce, tyče, polohy, rozpínací

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínací zařízení pro korekce polohy nože vyvrtávací tyče, jejíž pevná část je od deformovatelné části oddělena spárou, vyznačené tím, že ve vyvrtávací tyči (1) je příčně otočně uložen čep (2) se zploštěním (4), s kterým je ve styku úkosová plocha (5) klínu (6) posuvně uloženého v dutině vyvrtávací tyče (1) a opatřeného pohybovým ústrojím (7).

Zařízení k brzdění pohybujících se hmot na podavači poutnické válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230357

Dátum: 15.11.1986

Autor: Gocal Jaroslav

MPK: B21B 21/00, B21B 21/04

Značky: stolice, brzdění, zařízení, poutnické, pohybujících, válcovací, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k brždění pohybujících se hmot na podavači poutnické válcovací stolice s hydraulickou komorou, v níž je umístěna pístnice, v kteréžto hydraulické komoře je případně vestavěno brzdicí pouzdro se škrticími otvory, vyznačující se tím, že hydraulická komora (5) je propojena přes regulátor (6) a vodní uzávěr s okolní atmosférou.

Přídavné zařízení k programově řízenému souřadnicovému obráběcímu stroji pro nalisování pouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 230355

Dátum: 15.11.1986

Autor: Březina Josef

MPK: B30B 13/00

Značky: přídavné, obráběcímu, zařízení, souřadnicovému, řízenému, nalisování, programové, pouzder, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení k programově řízenému souřadnicovému obráběcímu stroji pro nalisování pouzder do dílů obrobených na programově řízeném souřadnicovém obráběcím stroji vyznačené tím, že je tvořeno ve vřetenu (5) obráběcího stroje upnutým lisovacím nástrojem (1), který má na svém čele vytvořen čep (11) s osazením (12), přičemž i proti lisovacímu nástroji (1) je v pracovní poloze ustaven vtlačitelný čep (21), jehož čelo je umístěno v pracovní,...

Obrazová elektronka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230354

Dátum: 15.11.1986

Autor: Sellner Vladimír

MPK: H01J 5/08, H01J 29/88

Značky: obrazová, elektronka

Zhrnutie / Anotácia:

Obrazová elektronka pro černobílé televizní přijímače nebo displeje, opatřená na vnější straně kónusu baňky vodivou vrstvou se sníženou vodivostí, vyznačená tím, že obsahuje vnitřní vodivou vrstvu upravenou na vnitřní straně (1) kónusu (2) obrazovky propojenou s třetí a pátou mřížkou systému obrazovky, tvořící spolu s vnější vodivou vrstvou (3) kondenzátor, jehož tg ? má hodnotu 6.10-4 až 1,25.10-4.

Zařízení k předehřevu a kalcinaci práškových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230353

Dátum: 15.11.1986

Autori: Křístek Ladislav, Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: surovin, práškových, zařízení, kalcinaci, předehřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k předehřevu a kalcinaci práškových surovin sestávající ze šachtového předehřívače, kalcinátoru, sestávajícího ze svislé a šikmé komory a odlučovače zkalcinované suroviny vybavené prostředky pro přívod a odvod suroviny a plynů, včetně potrubí pro přívod plynů z rotační pece do předehřívacího a kalcinačního zařízení, vyznačené tím, že kalcinátor práškové suroviny je umístěn pod šachtovým předehřívačem (1) tak, že vzdálenost osy svislé...

Způsob hygienického zabezpečení vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230352

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hamerník Jiří

MPK: C02F 1/46

Značky: způsob, zabezpečení, provádění, hygienického, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hygienického zabezpečení vody, vyznačený tím, že se na proudící vodu s proměnlivou koncentrací solí působí elektrickým polem vytvářeným uhlíkovými elektrodami o stejnosměrném napětí v rozmezí od 3 do 6 V.

Elektrická pícka pro kalibraci teploměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230351

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šourek Jan

MPK: G05D 23/30

Značky: pícka, teploměru, kalibraci, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická pícka pro kalibraci teploměrů, sestávající z homogenizačního kovového bloku, opatřeného topným vinutím, vyznačená tím, že kovový blok (1) z dobře tepelně vodivého materiálu, například hliníku, tvaru koule nebo mnohostěnu, jehož nejmenší průměr se liší od koule maximálně o 10 % jejího průměru, opatřený rovnoměrnou vrstvou tepelné izolace (2) a v horizontální rovně vstupními otvory (3) pro kontrolní a kontrolované teploměry a průběžným...

Způsob čištění štěrkového kolejového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 235650

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kraus Josef, Derka Petr, Menšík Jan, Novotný Jiří

MPK: E01B 27/10

Značky: způsob, čištění, kolejového, štěrkového, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstraňování lehkých a drobných částic z celého průřezu lože bez komplikovaných demontáží a manipulací s kolejištěm. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do spodní vrstvy se sondami přivádí pulsující vzduch, který ve směru menšího odporu vytváří urychlující prostředí, působíci rozdílně na lehká a těžká zrna.

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235649

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, hydrogenfosforečnanu, směsi, dihydrátu, výroby, způsob, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem, nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného se roztokem sody vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na sraženinu, která se ze suspenze oddělí, promyje, vysuší a případně částečně dehydratuje tepelným zpracováním, pokud její složení neodpovídá požadovanému produktu. Zbylý roztok obsahující...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235648

Dátum: 15.11.1986

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, výroby, způsob, vápenatého, směsi, hydrogenfosforečnanu, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se ze suspenze oddělí, promyje, vysuší, případně částečně dehydratuje tepelným zpracováním, pokud jeho složení neodpovídá požadovanému produktu....

Způsob urychlení hydrolýzy zirkoniových uhličitanových komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235647

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mohyla Oldřich, Veselý Vladimír

MPK: C01G 25/00

Značky: způsob, zirkoniových, hydrolýzy, urychlení, komplexu, uhličitanových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob urychlení hydrolýzy zirkoniových uhličitanových komplexů z roztoků obsahujících směs uhličitanů a síranů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že roztoky, obsahující O,OS až 2 moly uhličitanu a 1 l a 0 až 2 moly síranů 1 l, se zahřívají na teplotu 100 až 250 °C po dobu 1 minuty až do 60 minut. Zirkonium přitom přejde do formy v matečném roztoku nerozpustné sraženiny, která se odseparuje.

Způsob výroby organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235646

Dátum: 15.11.1986

Autori: Sasín Miroslav, Čermák Jiří, Zadák Zdeněk

MPK: C07F 7/04

Značky: esterů, organokřemičitých, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby organokřemičitých esterů s obsahem vazeb -SiSi- a -SiH esterifikací halogensilanů odpovídajícími alkoholy tak, že se směs organochlorsilanů z přímé syntézy metylchlorsilanů o teplotě varu 90 až 210 °C esterifikuje 2-etylhexanolem při teplotě 60 až 130 °C, získaná esterifikační směs se dále zahřívá na teplotu 100 až 1300 Celsia, poté se k ní připustí voda v množství až 20 % vztaženo na původní směs orga-nochlorsilanů, načež se...

Způsob separace izotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 235645

Dátum: 15.11.1986

Autori: Štamberg Karel, Štamberg Jiří, Cabicar Josef

MPK: B01D 59/26, G01N 31/04

Značky: metodou, způsob, distribuce, řízené, separace, izotopů, uranu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je způsob separace izotopů uranu metodou řízené distribuce z vodných roztoků obsahujících uranylové soli pomocí měničů kationtů na bázi sférické celulózy a styrendivinylbenzenových kopolymerů s výměnnými skupinami fosfátovými nebo fosfonovými. Nový způsob je zvláště vhodný pro separaci v kyselých a silně kyselých roztocích.

Způsob regenerace acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235644

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hádek Zdeněk

MPK: C07C 49/08

Značky: regenerace, způsob, acetónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob regenerace acetonu z roztoků organických látek, například syntetických pryskyřic, laků apod. Regenerace se docílí tím, že se v acetonu rozpuštěné látky vysráží přidáním vody. Vzniklá sraženina se rozdělí na směs acetonu s vodou a sediment. Aceton se oddělí od vody přidáním soli, která je dobře rozpustná ve vodě. K tomuto účelu se dobře hodí např. K2C03, NaKCO3, NaCl. Odpařením vody z nasyceného vodního roztoku vznikne opět...

Izolační prvky z anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 235643

Dátum: 15.11.1986

Autori: Komárek Karel, Přidal Josef, Franc Vladimír, Kyral Jan

MPK: C04B 43/00

Značky: anorganických, izolační, vláken, prvky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačních prvků odolných vůči vysokým teplotám. Účelem vynálezu je dosáhnout vysokou manipulační pevnost a dostatečnou soudržnost a odolnost vůči působení prostředí během provozu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že prvky sestávají ze 70 až 98 hmotových % anorganických vláken, 0,5 až 9 hmotových % škrobu nebo jeho derivátů, 0,05 až 10 hmotových % oxidu křemičitého, aplikovaného ve formě koloidního roztoku, 0,5 až 9...

Elektrorentgenografické záznamové médium a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235642

Dátum: 15.11.1986

Autori: Chudáček Ivo, Opolský Václav, Ulbert Karel

MPK: G03G 5/08

Značky: médium, výroby, záznamové, elektrorentgenografické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrorentgenografického záznamového média a způsobu jeho výroby. Elektrorentgenografické záznamové médium je na bázi amorfního selenu roztaveného na zdrsněné a tepelně zpracované podložce. Podložka je vytvořena ze slitin hliníku dopovaného křemíkem o hmotnostní koncentraci 0,1 až 10 %, na níž je umístěna vrstva amorfního selenu o tloušťce od 1 do 1 000 mikrometrů a na ní vrstva poly-N-vinylkarbazolu o koncentraci 0,1 až 10 %...

Zařízení pro přestavování chromatografických kohoutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235641

Dátum: 15.11.1986

Autor: Řehák Josef

MPK: F16K 31/00, G01N 31/08

Značky: zařízení, přestavování, kohoutů, chromatografických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přestavování chromatografických kohoutů se změnou lineárního pohybu na rotační a vyvozením síly tlakem tekutiny nebo pohybovým šroubem a maticí. Válec přestavovacího zařízení obsahuje posuvně otočnou desku, spojenou přes klouby s horním víkem táhly nebo tuto posuvně otočnou desku a další otočnou desku, přičemž obě desky jsou mezi sebou rovněž spojeny přes klouby táhly a posuvně otočná deska nebo další otočná deska je spojena pevně...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235640

Dátum: 15.11.1986

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, dihydrátu, výroby, hydrogenfosforečnanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se částečně zneutralizuje uhličitanem vápenatým a zamoniakalizuje. Ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina a zbylý roztok se sráží roztokem vodorozpustné vápenaté soli. Po opětovném oddělení sraženiny se zbylý roztok regeneruje za použití oxidu nebo hydroxidu vápenatého nebo jejich směsi na amoniak a roztok vápenaté soli, které se použijí jako recykl. Přitom je výhodné přidávat během výroby stabilizátory...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235639

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, způsob, výroby, hydrogenfosforečnanu, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se částečně zneutralizuje uhličitanem vápenatým a zamoniakalizuje. Ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina a zbylý roztok se sráží roztokem vodorozpustné vápenaté soli. Po opětovném oddělení sraženiny se zbylý roztok regeneruje za použití oxidu nebo hydroxidu vápenatého nebo jejich směsi na amoniak a roztok vápenaté soli, které se použijí jako recykl. Sraženiny se po promytí dehydratují tepelným...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235638

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, způsob, výroby, hydrogenfosforečnanu, bezvodého, směsi, dihydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se částečně zneutralizuje uhličitanem vápenatým a zamoniakalizuje. Ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina a zbylý roztok se sráží roztokem vodorozpustné vápenaté soli. Po opětovném oddělení sraženiny se zbylý roztok regeneruje za použití oxidu nebo hydroxidu vápenatého nebo jejich směsi na amoniak a roztok vápenaté soli, které se použijí jako recykl. Sraženina se po promytí, vysušení případně dehydratuje...

Způsob výroby modelových vzorků skořepin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235637

Dátum: 15.11.1986

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: způsob, výroby, skořepin, modelových, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby skořepin nástrojů, zejména lisovacích nástrojů na plechy a plasty pomocí galvanoplastické metody. Při výrobě se postupuje tak, že se z originálu modelového nástroje vyrobí série nejméně dvou negativních duplikátů. Tyto se poté upevní na nosnou desku a sdruží se ve skupinový model, na který se poté nanese vrstva kovu. Na nosné desce se kolem jednotlivých negativních duplikátů vytvoří ostrohranný výstupek.

Organofilní perleťové pigmenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235636

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nedorost Miroslav, Mlčoch Antonín, Halamová Květoslava, Chaloupka Vladimír, Jiráková Dagmar, Pálffy Alexander

MPK: C09C 1/36

Značky: organofilní, výroby, jejich, způsob, perleťové, pigmenty

Zhrnutie / Anotácia:

Organofilní perleťové pigmenty na základě slídových destiček potažených oxidy kovů, které jsou dodatečně povlečeny silikonovými sloučeninami - polyhydrogenmetylsiloxanem nebo polydimetylsiloxanem, nebo těmito sloučeninami s oxidem hlinitým a oxidem křemičitým se vyrábějí přidáváním vodného roztoku emulze polyhydrogenmetylsiloxanu nebo polydimetylsiloxanu k suspenzi slídy pokryté oxidy kovů za míchání. U perleťových pigmentů se zvýšenou...