Archív za 1986 rok

Strana 25

Zapojení budicího obvodu impulsního výkonového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236583

Dátum: 15.11.1986

Autori: Havel Antonín, Neckář Ivan

MPK: H01S 3/09

Značky: zapojení, laseru, obvodů, impulsního, budicího, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení budicího obvodu impulsního výkonového laseru s budicím tranzistorem a spínacím tranzistorem. Zapojení lze využít zejména v zaměřovacích systémech, jako jsou např. lokátory poruch na optických kabelech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že báze spínacího tranzistoru 9 je spojena s emitorem budicího tranzistoru 3 a s anodou ochranné diody 4, jejíž katoda je připojena k bázi budicího tranzistoru 3, připojené přes vstupní odpor 2 k vstupní...

Zapojení automatiky sterilizačních přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236582

Dátum: 15.11.1986

Autori: Klusáček Ivan, Zatloukal Jiří

MPK: A61L 2/24

Značky: automatiky, sterilizačních, zapojení, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Automatika zabezpečuje, po různě trvajících výpadcích elektrické energie během sterilizačního cyklu, správný průběh souvislé expozice, to je nepřetržité působení sterilizačního média po zvolenou dobu. Uvedeného účelu se dosáhne připojením vypínače 1, odporů 7, 8, kondenzátoru 3 a diod 5, 6 k obvodům ovládání sterilizátoru.

Svislý ohřívák vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 236581

Dátum: 15.11.1986

Autori: Křížek Vladimír, Martoch Josef, Kugler Vladimír

MPK: F22D 1/00

Značky: ohřívák, svislý

Zhrnutie / Anotácia:

Svislý ohřívák podle vynálezu je proveden tak, že mezi trubkovnici a spodní dno je do vnějšího pláště vložena mezistěna s otvorem, která tvoří s vnějším pláštěm, trubkovnicí a vnitřní spojovací trubkou prvý prostor a s vnějším pláštěm a spodním dnem druhý prostor. Tento druhý prostor je přitom propojen otvorem v trubkovnicí, vnitřní spojovací trubkou a otvorem v mezistěně s mezitrubkovým prostorem ohříváku, přičemž prvý prostor je vlastně...

Zapojení regulátoru výkonu elektrického topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236580

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bánovec Josef, Vorel Lubomír, Vytopil Oldřich, Koňařík Milan

MPK: G05D 23/19

Značky: elektrického, výkonu, zapojení, regulátoru, topení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zapojení je dosáhnout toho, aby nedocházelo ke spínání a rozpínání zátěže a rovněž umožnění jak ručního, tak elektrického ovládání výkonu a konečně i možnost řízení žádané hodnoty počítače. Tohoto účelu se dosáhne tak, že výstup impulsů generovaných zdrojem řídicích impulsů při průchodu napětí sítě nulovou hodnotou se připojí na čítací vstup čítače impulsu vpřed a zároveň na čítací vstup programovatelného čítače impulsu vzad, kdy zmíněný...

Zařízení k oboustrannému zjišťování povrchových vad tabulí plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236579

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B21C 51/00

Značky: oboustrannému, zařízení, povrchových, tabulí, plechů, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení psychického a zrakového zatížení kontrolních pracovníků. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu sestávajícím ze dvou řad protilehlých obrácecích ramen 1 a 2 s ozuby 3 a 4, kde obrácecí ramena každé řady jsou pevně spojena s hřídelem 5 nebo 6, napojeného na pohonnou jednotku, kde ke každému obrácecímu rameni 2 jsou připevněny konzoly 22 a 23, ve kterých je otočně uložen hřídel 24, na jehož koncích jsou...

Zapojení obvodů pro urychlení přenosu dat z procesoru do operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236578

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kelbler Josef, Bezděk Zdeněk

MPK: G06F 13/06

Značky: procesoru, zapojení, urychlení, operační, obvodů, pamětí, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru počítačové techniky a řeší úkol zvýšení výkonu počítače. Tento úkol řeší tím, že používá vysílače dat procesoru, registru dat a vysílače dat organizátoru, registru dat a vysílače dat operační paměti, které jsou připojeny na společnou sběrnici. Řadič organizátoru pomocí registru masky zápisu zajistí sečtení dat vysílaných z procesoru s daty, která jsou vysílaná z registru dat organizátoru a tato data posílá do registru dat...

Fréza na tvarování náběhů zubů na čelech ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 236577

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mrkvička Jan, Polanka Vladimír

MPK: B23F 19/10, B23F 5/22

Značky: čelech, ozubených, fréza, náběhů, tvarování, zubů

Zhrnutie / Anotácia:

Fréza na tvarování náběhů zubů a odstranění otřepů na čelech zubů ozubených kol s velkým úhlem sklonu zubů, současně při odvalovacím frézování ozubení. Nástroj na tvarování náběhu zubů má ve vybrání v zadním čele odvalovací frézy, umístěném v místě zubového hřebene odvalovací frézy, upevněn tvarový nůž. Při dokončování ozubeného kola na konečný rozměr se tvarovým nožem odfrézuje otřep a vytvaruje náběh na čelech zubů.

Vnitřní konstrukce doutnavkového zapalovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236576

Dátum: 15.11.1986

Autori: Friml Leoš, Lavičková Miloslava, Janotová Jana, Vejmelka Jiří

MPK: H05B 41/08

Značky: zapalovače, vnitřní, doutnavkového, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vnitřního systému doutnavkového zapalovače, užívaného zejména v zapalovacím obvodě zářivek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rovný bimetalový pásek je připevněn k jednomu z přívodů, přičemž osa tohoto přívodu s podélnou osou rovného bimetalového pásku svírají úhel 30 až 45°.

Zapojení pro převod paralelních číslicových nesynchronních signálů na sériový synchronní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 236575

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bártek Ladislav, Zavadil Milan

MPK: H03K 19/00

Značky: převod, signál, signálu, nesynchronních, synchronní, zapojení, sériový, paralelních, číslicových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sčítání nesynchronních paralelních signálů, zejména signálů z impulsních vysílacích elektroměrů, průtokoměrů apod. Účelem vynálezu je převést paralelní číslicové nesynchronní signály na sériový synchronní signál s čítáním počtu impulsů. Tohoto účelu je dosaženo zapojením obsahujícím dvojice klopných obvodů typu D, jejíchž počet je roven počtu zpracovávaných nesynchronních signálů, jejichž výstupy jsou pomocí cyklického nulování...

Autonomní zapojení pro rychlý sériový přenos znaků v rušivém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236574

Dátum: 15.11.1986

Autor: Zelinka Ivan

MPK: G08C 19/02

Značky: znaků, prenos, rychlý, prostředí, autonomní, sériový, rušivém, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší problém ochrany informace, přenášené mezi dvěma subjekty v rušivém prostředí, a to i na vzdálenosti překračující hranice přípustného přímého spojení. Korektní přenos informací je zajištěn pomocí absolutna detekce a automatické nápravy chyby, vzniklé případným rušením podél přenosové cesty. Zapojení je uspořádáno tak, že z fyzikálních důvodů nemůže nikdy dojít k převzetí chybného bitu ani k jeho falsifikaci. Každá chyba je...

Způsob zhotovení vzorku pro hodnocení kovářské svařitelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236573

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šedivec Jan

MPK: G01N 19/08

Značky: způsob, zhotovení, vzorků, kovářské, svařitelností, hodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zhotovení vzorku pro hodnocení kovářské svařitelnosti jednotlivých kovových materiálů při kování. Zkušební materiály s jemně opracovanými a odmaštěnými stykovými plochami se přiloží k sobě a po následném sevření se po obvodě svaří elektrickým obloukem. Takto vzniklý hranol se překove podle stanoveného stupně deformace a z výkovku se vyrobí vzorek tak, aby původní styková plocha obou částí zkušebního materiálu byla v...

Manipulační dopravník pro dopravu tyčového materiálu k dělicímu zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236572

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hůla Bedřich, Bálek Boris, Mergl Zdeněk Diplomovaný Technik

MPK: B65G 13/00

Značky: manipulační, materiálů, tyčového, zařízení, dopravu, dělicímu, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační dopravník pro dopravu tyčového materiálu k dělicímu zařízení, obsahující dvě podpory, kde podpora dopravníku vzdálenější od dělicího zařízení je opatřena kloubem a přilehlá podpora je výškově přestavitelná vůči pevné části dělicího zařízení, přičemž mezi rámem dopravníku a pevnou částí dopravníku je včleněna pružina. Síla pružiny je větší než váha děleného materiálu a menší než přítlak vyvoditelný sklíčidlem dělicího zařízení.

Zařízení pro frekvenční kompenzaci polovodičového spínače řiditelného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236571

Dátum: 15.11.1986

Autori: Widerlechner Jaroslav, Milota Josef

MPK: H03K 17/72

Značky: spínače, napětí, kompenzaci, řiditelného, zařízení, frekvenční, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro frekvenční kompenzaci polovodičového spínače řiditelného napětím, složeného z napěťově závislých prvků, transformátoru, záporníků, diody, Zenerovy diody a řiditelného polovodičového spínacího prvku, zapojených tak, že mezi první vstupní svorkou a druhou vstupní svorkou polovodičového spínače řiditelného napětím jsou dvě paralelní větve, každá z nich je vytvořena sériovým spojením napěťově závislého prvku a odporníku...

Zapojení spínacího zdroje s impulsní stabilizací výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236570

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hán Pavel, Bukolský Aleš

MPK: H02M 3/315

Značky: zdroje, výstupního, impulsní, stabilizaci, napětí, zapojení, spínacího

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení spínacího zdroje s impulsní stabilizací výstupního napětí. Jeho podstata spočívá v tom, že na výstupy řídicího generátoru jsou připojeny vstupy slučovače a tvarovače, který má výstup připojen na vstup budiče, jenž je spojen s prvním vstupem klopného obvodu, jehož jeden výstup je spojen se vstupem generátoru pilového napětí, který má výstup připojen k prvnímu vstupu napěťového komparátoru, jehož druhý vstup je připojen...

Obvod pro vytváření zkušebních vzorků pro paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236569

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šindelář Bedřich

MPK: G11C 29/00

Značky: pamětí, zkušebních, obvod, vytváření, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vytvoření jednoduchého a rychlého generátoru základních lineárních vzorků pro testování pamětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že umožňuje technickými prostředky realizovat zkušební vzorky řádky-sloupce, dvojité řádky-sloupce, šachovnice, dvojitá šachovnice a vzorek pro test měření specifické doby obnovení dynamických pamětí. Vynálezu může být využito v servisních a výrobních službách počítačů a zařízeních využívajících...

Flotační jednotka pro přetržitý provoz

Načítavanie...

Číslo patentu: 236568

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rajdl Bohumil, Neuman Petr

MPK: B03D 1/14

Značky: přetržitý, provoz, flotační, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Flotační jednotka pro přetržitý provoz je univerzální zařízení pro odlučování emulgovaných i volných olejů při zneškodňování odpadních vod malých a středních množství. Protože u takových zařízení dochází k častému přerušována provozu, dochází při každém spuštění u klasických zařízení vlivem zvíření k výnosu kalových vloček na mechanický filtr. Flotační jednotka pro přetržitý provoz je tak uzpůsobena, aby k žádnému zvíření nedocházelo. Je toto...

Způsob výroby závrtných šroubů a podobných součástí tvářením za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 236567

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vondra Miroslav, Taussig Božek, Hronček Josef, Hora Josef

MPK: B23G 7/00

Značky: studena, výroby, způsob, tvářením, součástí, závrtných, podobných, šroubu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby spočívá v tom, že výchozí ústřižek materiálu se na obou koncích současně sráží pod úhlem 15 až 20°. Prohlubeniny, které přitom na koncích vzniknou, se zarovnají zmáčknutím a zkalibrováním na přesný rozměr. V poslední operaci jsou oba konce současně zredukovány pod závit a současně je do jednoho čela vyražena značka jakosti.

Izolační konstrukce tlakoplynového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236566

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vostracký Zdeněk, Maxa Stanislav

MPK: H01H 33/74

Značky: izolační, tlakoplynového, spínače, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká izolační konstrukce tlakoplynového spínače obsahující dutý izolátor s přírubami, uvnitř kterého je proudová dráha a řeší uzavření vnitřního prostoru dutého izolátoru. Podstata řešení spočívá v tom, že horní víko, v jehož osazení je vložena horní deska, mezi níž a horní čelní zabroušenou plochou dutého izolátoru je horní těsnění, je připevněno k horní přírubě dutého izolátoru. Dolní víko, v jehož otvoru je vložena dolní deska,...

Krabice sekce parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236565

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nekvapil Pavel, Zámečníková Helena, Hloušek Vladimír, Sýkora Josef, Varvařovská Jarmila

MPK: F28D 3/00, G21D 5/12

Značky: generátoru, krabice, sekce, parního

Zhrnutie / Anotácia:

U provedena je ve spodní části krabice na otočném čepu umístěna spodní klapka pro tlakové odlehčena vnitřního prostoru a současně pro přívod vzduchu a v horní části krabice je potom na otočném čepu umístěna výstupní klapka pro tlakové odlehčení vnitřního prostoru a také současně pro odvod vzduchu, přičemž ovládání vstupní i výstupní klapky je vzájemně spřaženo příslušným ovládacím mechanismem. Vynálezu je možno využít především v jaderných...

Zapojení impulsního stabilizátoru stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236564

Dátum: 15.11.1986

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 3/315

Značky: stejnosměrného, zapojení, napětí, stabilizátoru, impulsního

Zhrnutie / Anotácia:

Impulsně regulovaný stabilizátor stejnosměrného napětí je určen pro stabilizaci výstupního napětí hlavně tam, kde dochází k velkému kolísání vstupního napětí. Je složen z měniče typu "flyback" a z řídicího obvodu. který je vytvořen z impulsního generátoru určující pracovní kmitočet měniče, z komparátoru, z referenčního zdroje, převodníku proudu na napětí, součtového členu a z bistabilního klopného obvodu. Výstupní obvod může být galvanicky...

Způsob regulace chodu trubnatého mlýna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236563

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nálepa Zdeněk, Staněk Miloslav

MPK: B02C 25/00

Značky: způsobu, způsob, regulace, mlýna, zařízení, tohoto, trubnatého, provádění, chodu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace chodu trubnatého mlýna, vyznačený tím, že množství uhlí přiváděného do trubnatého mlýna ke mletí se řídí v závislosti na velikostí tří impulsů, přičemž jedním impulsem je hodnota minimální a maximální teploty měřená v proudu nosného a sušicího média vystupujícího z trubnatého mlýna, druhým impulsem je hodnota maximálního diferenčního tlaku snímaného na vstupu a výstupu z trubnatého mlýna a třetím impulsem je velikost intenzity...

Upínací hlava, zejména pro opřádačky strun

Načítavanie...

Číslo patentu: 236562

Dátum: 15.11.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: B65H 54/00

Značky: upínací, hlava, opřádačky, strun, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací hlava, zejména pro opřádačky strun, určená zejména pro zachycování a upínání rolničkové strany jádra struny při výrobě strun pro hudební nástroje. Upínací hlava je tvořena válcovým tělesem, jehož jedna strana má tvar komolého kužele se souose provedenou vnitřní dutinou. Do ní jsou po obvodu komolého kužele vytvořeny nejméně dva upínací otvory symetrické k ose válcového tělesa a navzájem propojené mezerou, procházející osou válcového...

Upínací hlava, zejména pro opřádačky strun

Načítavanie...

Číslo patentu: 236561

Dátum: 15.11.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: B65H 54/00

Značky: strun, hlava, opřádačky, upínací, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací hlava zejména pro opřádačky strun, určená pro zachycování a upínání zejména jádra struny při výrobě strun pro hudební nástroje, sestává z vnitřní části a pouzdra. Vnitřní část upínací hlavy je tvořena válcovým tělesem, v jehož středu je souose vytvořen otvor pro upevnění na hřídel poháněcího motoru a na něj kolmý otvor pro zajišťovací prvek polohy, a upínacím hákem, připevněným na válcové těleso, na který je nasunuta pružina. Tloušťka...

Zapojení průběžného měřiče stupně degradace průmyslových kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236560

Dátum: 15.11.1986

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: měřiče, kapalin, průběžného, zapojení, degradace, stupně, průmyslových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení pro měření stupně znečištění průmyslových kapalin, například olejů u spalovacích motorů, převodových olejů apod. Podstata vynálezu spočívá ve změření změny absorpce světelného signálu v průmyslové kapalině. Měření je prováděno optoelektrickým obvodem tvořeným zdrojem světla, od kterého je veden optický kabel, přerušený v průmyslové kapalině konstantní mezerou, dále přes detektor na proporcionálně-integrační zesilovač,...

Zařízení pro odchyt škodlivého hmyzu, zejména švábovitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 236559

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pulpán Jan, Laštovka Petr

MPK: A01M 1/02

Značky: hmyzu, švábovitých, zejména, zařízení, škodlivého, odchyt

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno krabicí s atraktantem, která je propojena s vnějším prostředím alespoň jedním průnikovým komínem směřujícím šikmo vzhůru dovnitř krabice a opatřeným na výstupu návlekem z ohebného materiálu, ústícím volně do nitra krabice.

Zapojení elektronického řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236558

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bulka Miroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, obvodů, elektronického, zapojení, krokového, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je, že paralelně k elektronickému komutátoru a výkonovému zesilovači je připojen monostabilní klopný obvod v sérii se spínacím obvodem, přičemž vstupní svorka je společná pro elektronický komutátor a monostabilní klopný obvod. Zapojení je určeno zejména pro ovládání manipulačního stolku v elektronovém litografu.

Časovací generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236557

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šindelář Bedřich

MPK: H03K 4/00

Značky: generátor, časovací

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém generována impulsů s nastavitelnou šířkou a zpožděním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pro svou funkci využívá výběru vzájemně posunutých průběhů napěťově časového převodníku. Vynálezu může být využito ve zkušebních systémech integrovaných obvodů a všude tam, kde je třeba číslicově řídit periodicky se opakující operace.

Zkušební ústředna elektrické požární signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 236556

Dátum: 15.11.1986

Autori: Laskaj Josef, Řehák Karel

MPK: G08B 29/00

Značky: zkušební, signalizace, požární, ústředna, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební ústředna slouží ke zjišťování reakčních časů samočinných hlásičů elektrické požární signalizace. Na základě získaných výsledků je možno optimalizovat počet a rozmístění hlásičů v chráněném prostoru. Na ústřednu lze připojit 30 samočinných hlásičů elektrické požární signalizace od libovolného výrobce, pokud je ovšem dodržena podmínka napájecího napětí 21,5 V. Na jednu smyčku lze připojit až 10 hlásičů uvedeného typu.

Světelný snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236555

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šik Vladislav, Hemzal Boleslav

MPK: G01J 1/16

Značky: snímač, světelný

Zhrnutie / Anotácia:

Světelný snímač je určen pro snímání změny osvětlení průchodem přes světelnou překážku, například mraky. Uvedeného se dosáhne jednoduchým zapojením tvořeným dvěma děliči napětí D1, D2, z nichž jeden je řízen světlem pomocí světlocitlivého čidla RF, komparátorem KOM, na nějž jsou výstupy obou děličů napětí D1, D2 připojeny, obvodem paměti, sestavajícím z operačního zesilovače OZ1, kondenzátoru C1, diod U1, U2, odporů R1, R2, R3 a Schmitovým...

Regulátor skluzu hnané nápravy trakčního vozidla pro jízdu na mezi adheze

Načítavanie...

Číslo patentu: 236554

Dátum: 15.11.1986

Autori: Sluka Josef, Danzer Jiří

MPK: B60L 3/10

Značky: jízdu, hnané, trakčního, regulátor, nápravy, vozidla, skluzu, adheze

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor skluzu hnané nápravy trakčního vozidla pro jízdu na mezi adheze, jehož podstatou je, že výstup generátoru rozdílu rychlosti otáčení nápravy je připojen jednak na vstup proporčního regulátoru, jehož výstup je připojen na vstup regulátoru pohonu nápravy a jednak na vstup nelineárního obvodu, jehož výstup je připojen na vstup integrálního regulátoru. Na vstup integrálního regulátoru je připojen také zpětnovazební odpor připojený druhým...

Pyroelektrický detektor infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 236553

Dátum: 15.11.1986

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01J 1/24

Značky: infračerveného, detektor, pyroelektrický, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Pyroelektrický detektor je určen především k rozlišování pohybujících se zdrojů infračerveného záření od nepohyblivých objektů. Čidlo 1 pyroelektrického detektoru je připojeno prostřednictvím impedančního převodníku 3 k elektronickému zařízení, jež obsahuje na vstupu dva v sérii zařazené zesilovací stupně 4, 5 a na výstupu detektor elektrických impulsů s dvoustavovým signalizačním ústrojím 7. Pyroelektrický detektor je vybaven kombinací čidla 1...

Hydraulické přitlačovací zařízení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236552

Dátum: 15.11.1986

Autori: Košťál Stanislav, Smetana Oldřich, Reiter Milan, Myška Josef

MPK: B21B 31/00

Značky: hydraulické, pracovních, zejména, přitlačovací, kalandrů, zařízení, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření potřebného přítlaku mezi ložiskovými tělesy pracovního válce a zařízením pro jeho křížení a současně snížení opotřebení vodicích pouzder a pístnic. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícího z přímočarého hydromotoru 1, 1´, jehož pístnice 2, 2´ je spojena s kulovou hlavou 3, 3´, jež je uložena ve vodicím dílu 4, 4´, uloženého v otvoru stojanu 5, 5´ a opatřeného na svém čele válcovou plochou...

Zapojení přenosného elektronického přístroje pro kontrolu činnosti elektrických rychloměrů na lokomotivě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236551

Dátum: 15.11.1986

Autori: Maršálek Josef, Maršálek Vladimír

MPK: G01P 21/02

Značky: kontrolu, rýchlomeru, lokomotivě, činnosti, prístroje, zapojení, přenosného, elektronického, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o přenosný elektronický přístroj pro kontrolu činnosti elektrických rychloměrů na lokomotivě, který je možno využít v železničním opravárenství. Přístroj řeší bazdemontážní diagnostiku elektrických rychloměrů.

Způsob přípravy esterů piperazinoalkanolů dibenzo(b,e)thiepinové řady a jejich solí s kyselinou maleinovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236550

Dátum: 15.11.1986

Autori: Protiva Miroslav, Bártl Václav

MPK: C07D 409/06

Značky: solí, esterů, dibenzo(b,e)thiepinové, přípravy, kyselinou, řady, maleinovou, jejich, způsob, piperazinoalkanolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy esterů piperazinoalkanolů dibenzo(b,e) thiepinové řady obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo atom chloru a R1 je alkyl s 1 až 9 uhlíkovými atomy nebo 3,4,5-trimethoxyfenyl, a jejich solí s kyselinou maleinovou. Látky vzorce I a jejich soli jsou meziprodukty přípravy psychotropních léčiv. Způsob přípravy podle vynálezu spočívá v reakci příslušných...

Piperazinoalkanoly dibenzo(b,e)thiepinové řady a jejich soli s kyselinou maleinovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236549

Dátum: 15.11.1986

Autori: Wildt Stanislav, Bártl Václav, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/06

Značky: kyselinou, piperazinoalkanoly, maleinovou, jejich, řady, dibenzo(b,e)thiepinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou piperazinoalkanoly dibenzo(b, e)thiepinové řady obecného vzorce I, ve kterém R je atom vodíku nebo atom chloru, a jejich soli s kyselinou maleinovou. Látky podle vynálezu a jejich maleináty se vyznačují antihistaminovou a muskulotropně spasmolytickou účinností, takže mohou být používány jako léčiva pro likvidaci příznaků alergických chorob a dále jako léčiva proti bolestivým...

Samohybný pracovní stroj s hydraulickým ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 236548

Dátum: 15.11.1986

Autor: Vancl Antonín

MPK: B60K 11/00

Značky: samohybný, hydraulickým, pracovní, ústrojím, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samohybných pracovních strojů s hydraulickým ústrojím, kde řeší chlazení kapaliny hydraulických okruhů, konzervaci uzavřených profilů dutého nosného rámu a zmenšení členitosti při současném zvýšení spolehlivosti vnějšího rozvodu celého hydraulického ústrojí. Uvedeného se dosáhne tím, že odpadní větve agregátů hydraulického ústrojí jsou nejkratší cestou svedeny do dutiny rámu tvaru uzavřeného skříňového profilu, ofukovaného...

Způsob dělení složek lutidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 236547

Dátum: 15.11.1986

Autori: Čada Ladislav, Chvátal Ivan, Vymětal Jan

MPK: C10C 1/04

Značky: frakce, složek, dělení, lutidinové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob dělení složek lutidinové frakce jejich azeotropickou destilací. Jeho podstatou je azeotropická rektifikace složek lutidinové frakce s vodou na účinném rektifikačním zařízení. Účinnost tohoto zařízení má být nad 50 teoretických pater, s výhodou 80 teoretických pater. Rektifikace se provádí za hmotového poměru složek lutidinové frakce a vody v destilační násadě v rozmezí 1:1 až 1:10, s výhodou 2:3 až 1:3. Jednotlivé složky...

Sorbenty k dělení látek o blízkých vlastnostech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236546

Dátum: 15.11.1986

Autori: Cabicar Josef, Štamberg Karel, Štamberg Jiří, Lenfeld Jiří

MPK: B01J 20/32

Značky: vlastnostech, blízkých, látek, sorbenty, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového typu sorbentů k dělení látek o blízkých vlastnostech, zvláště pro separaci isotopů uranu metodou řízené distribuce. Jednotlivé perlové částice sorbentu sestávají z kompaktních jader aktivní sorbentové složky obklopené inertním, ve vodě nerozpustným hydrofilním gelem. Sorbenty jsou určeny pro práci v kolonách, kde umožňují v širokém rozmezí měnit poměr fází, tj. sorbentu k upravovanému roztoku, což se projeví vyšší...

Zařízení k odstraňování nálepů v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 236545

Dátum: 15.11.1986

Autor: Žák Pavel

MPK: B65G 65/30

Značky: odstraňování, zásobnících, zařízení, nálepů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení intenzivnějšího čištění svislých i šikmých stěn zásobníků sypkých materiálů. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícího z vibračního pohonu 1, upevněném na desce 2, která je na svém jednom konci spojena čepem 3 s konzolou 8, připevněnou z vnější strany zásobníku 4, které se dotýká přilehlá strana 21 desky 2. U šikmých stěn zásobníků 4 je z její vnější strany připevněn držák 9 seřizovacího...

Řezný zub rýpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236544

Dátum: 15.11.1986

Autor: Trpkovský Dezidér

MPK: E02F 9/28

Značky: řezný, rypadla

Zhrnutie / Anotácia:

Řezný zub rýpadla, sestávající z hranolovitého tělesa, vybíhající jehlanovitě v břit, kotevního dříku a vypuklého vedlejšího břitu na hřbetní straně zubu, je určen k těžbě zemin a jílovitých hornin, u nichž dochází při dobývání k výlomu rozměrných kusů, avšak nikoliv k rýpání abrazivních hornin.