Archív za 1986 rok

Strana 22

Zařízení pro homogenizaci směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233159

Dátum: 01.12.1986

Autori: Nadrchal Miloslav, Perník Vít

MPK: F02M 31/08, F02M 23/12

Značky: zařízení, homogenizaci, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro homogenizaci směsi, zvláště v sacím potrubí spalovacího motoru, s částí sacího potrubí uspořádanou ve styku s částí výfukového potrubí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi styčnou částí sacího potrubí a výfukového potrubí je uspořádán výměník pro ohřev přídavného vzduchu, který je spojen jednak přes čistič vzduchu s atmosférou a jednak přes odměrný otvor s mísící komorou sacího potrubí, uspořádanou mezi škrticí...

Brzdné zařízení pro kabely vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233158

Dátum: 01.12.1986

Autori: Chour František, Novotný Václav, Chalupa Jaroslav, Vadas Zdeněk, Kolena Karel

MPK: H02G 1/06

Značky: brzdné, zařízení, kabely, velmi, vysokého, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit bezpečné a spolehlivé brzdění kabelů při pokládce hlubokými vertikálními šachtami. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že je kabel přitlačován k nosiči kabelu odklopnými přítlačnými kladkami. Vlastní vahou kabelu je uveden do pohybu nosič kabelu s unašeči. Na hnací hřídel krajního unašeče je přes řetězový převod napojen hydrogenerátor, jehož výstup je vysokotlakou hadicí propojen s regulátorem brzdné energie, který je...

Zařízení pro kontinuální přípravu hydridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233157

Dátum: 01.12.1986

Autor: Dědina Jiří

MPK: G01N 21/31

Značky: zařízení, hydridů, kontinuální, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu je zařízení pro kontinuální přípravu hydridů. Zařízení sestává ze skleněné dělicí nálevky (1), do jejíž spodní části je přitavena trubička (4) pro přívod vzorku a trubička (5) pro přívod redukčního činidla a dále trubice (8) pro odvod zreagovaného vzorku a v horní části nálevky (1) trubice (3) pro odvod plynného hydridu. Zařízení podle vynálezu lze využít ke generování hydridů selenu, arsenu, antimonu, vizmutu, cínu, olova,...

Zapojení elektrohydraulického odbrzďovače pojezdu mostu jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233156

Dátum: 01.12.1986

Autor: Greszczuk Milan

MPK: B66C 13/30

Značky: mostů, pojezdu, odbrzďovače, elektrohydraulického, zapojení, jeřábu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce automatické brzdy pojezdu,při kterém nedochází k rozhoupávání břemene, čímž se zvyšuje bezpečnost. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením podle vynálezu, kde na ovládací obvod je skrze paralelně zapojené pomocné spínací kontakty (1) a (3) stykačů (8) a (9) napojena cívka časového relé (2), přičemž skrze její spínací kontakt (4), ke kterému jsou paralelně připojeny pomocné spínací kontakty (6) a (7) stykačů (8) a...

Způsob výroby 1-deoxy-1-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233155

Dátum: 01.12.1986

Autori: Smrž Rudolf, Šturc Antonín, Ryba František, Bedrník Václav, Volf Jiří

MPK: C07H 5/06

Značky: způsob, výroby, 1-deoxy-1-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitolu

Zhrnutie / Anotácia:

Využití katalyzátoru Raneyova niklu ve výrobě vitaminu B2. Tlakovou hydrogenací se vyrábí meziprodukt syntézy, 1-doxy-l-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitol I: Vynález umožňuje oproti dosud známým výrobním postupům úspory katalyzátoru a snižuje pracnost výroby. Podle vynálezu se užívá v diskontinuálních hydrogenacích opakovaně počáteční vysoká násada katalyzátoru Raneyova niklu. Poměr váhového množství vlhkého kontaktu ku váze ribózy je 1 až 7,...

Alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233154

Dátum: 01.12.1986

Autori: Hájek Karel, Drobný František, Kašpar František, Suran Pavol, Krátký Bohumil, Vašíček Zdenkěk, Krejcar Emil

MPK: C09D 3/64

Značky: přípravy, alkydové, pryskyřice, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje přípravu alkydů používaných jako pojivo nátěrových hmot, s výhodnějšími vlastnostmi, zejména zkrácenou dobou zasychání, zvýšenou odolností proti povětrnosti, sníženým žloutnutím a lepšími mechanickými vlastnostmi. Jeho podstata spočívá v tom, že alkydové pryskyřice připravené reakcí karboxylových kyselin, vícemocných alkoholů a isokyanátů nebo derivátů těchto složek obsahují z celkového množství hydroxylových skupin přítomných...

Antikorozní prostředek s dispergačně sekvestračním účinkem pro měď a její slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233153

Dátum: 01.12.1986

Autori: Lohniský Jaroslav, Sládečková Alena, Němcová Jitka, Kulhavý Teofil, Novotný Miloslav, Šveřepa Otakar, Paulovič Milan, Bartoníček Robert, Vošta Jan, Panáček František

MPK: C23F 11/00

Značky: prostředek, meď, sekvestračním, účinkem, dispergačně, antikorozní, slitiny, její

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek s inhibičním účinkem vůči korozi mědi a jejích slitin ve vodách o pH 6 až 8, který současně omezuje tvorbu úsad nerozpustných částic a jejich vylučování. Je tvořen reakčním produktem 2-merkaptobenzothiazolu a tenzidů, jejichž aktivní složkou je fosfátovaný oxietylovaný alifatický aminoalkohol. Dávkuje se přímo do chladicích okruhů s vodou jako chladicím mediem.

Inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233152

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vošta Jan, Novotný Miloslav, Bartoníček Robert, Němcová Jitka, Panáček František, Šveřepa Otakar, Sládečková Alena, Lohniský Jaroslav, Kulhavý Teofil, Paulovič Milan

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, sekvestračním, inhibitor, dispergačním, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení inhibitoru koroze pro vodná chladicí media v ocelových příp. měděných a mosazných systémech. Inhibitor obsahuje od 20 do 60 % hmot. kyseliny fosforečné a/nebo jejich solí s alkalickými kovy příp. dusíkatými bázemi, od 5 do 30 % hmot. organických hydroxikyselin C3-C8 a/nebo jejich alkalických solí a od 30 d 75 % hmot. povrchově aktivních látek.

Zapojenie kapacitného bezkontaktného snímača vzdialenosti zváracieho horáka od zvarku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233151

Dátum: 01.12.1986

Autor: Marczell Peter

MPK: B23K 9/10

Značky: zváracieho, kapacitného, horáka, snímača, zvarku, zapojenie, bezkontaktného, vzdialenosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia kapacitného bezkontaktného snímača vzdialenosti zváracieho horáka od zvarku. Vynález slúži na presné riadenie zváracieho horáka po zvarku. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kapacitný snímač vzdialenosti je pripojený na vstup oscilátora, ktorý je svojím výstupom pripojený na jeden zo vstupov dvojitého deliča kmitočtu s pomocným oscilátorom, pričom na druhý vstup tohto deliča kmitočtu je pripojený oscilátor so stálym...

Práškovité nebo pevné minerální krmné přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 247381

Dátum: 16.11.1986

Autori: Bolek Pavel, Paoízek Bedoich

MPK: A23K 1/16

Značky: pevně, minerální, krmné, práškovité, přísady

Text:

...a vyrovnat jejich defičit, způsohený nízkým obsahem v základním komponentu krmné dávky, to je v objemovém krmivu.Uvedené nevýhody odstraňují práškovité nebo pevné minerální krmné přísady na bázi anorganiokých solí jako chloridu sodného, hydrogenfosforečnanu dvojamonného nebo dihydrogenfosforečnanu amonnáho, oxidu, uhličitanu nebo chloridu hořečnatého, ligninsulfonanu alkaliokého kovu nebo vápenatého, premixů stopových prvků ze skupiny solí...

Zařízení pro udržování tlaku a jeho regulování podle tlaku 3 až 5okruhových tlakových a kapalinových brzdových soustav, zejména pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 236944

Dátum: 15.11.1986

Autori: Reimann Klaus, Hofmann Klaus

MPK: B60T 17/04

Značky: podle, tlaku, udržování, kapalinových, soustav, automobily, zejména, zařízení, regulování, tlakových, 5okruhových, brzdových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky. Cílem vynálezu je zajistit vyrovnání tlaku mezi akumulátory energie v předzapojeném dvoukruhovém pojistném ventilu při ochraně základních okruhů v oblasti tlaku v případě poruchy přídavných okruhů nebo okruhu paralelního spotřebiče. Úkol vynálezu spočívá v odstranění udržovacího tlaku z oblasti vysokého tlaku a posunutí jeho do oblasti pracovního tlaku. Podstata vynálezu záleží v tom, že nad obvyklými...

Výkyvný píst

Načítavanie...

Číslo patentu: 236943

Dátum: 15.11.1986

Autor: Günter Eberhard

MPK: F16J 1/00, F25B 1/02

Značky: výkyvný, píst

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkyvného pístu bez pístních kroužků zejména u hermetických chladicích strojů malých rozměrů. Cílem vynálezu je zmenšení netěsnosti při zachování přímkového kontaktu pístu ve válci, přičemž nedochází ks zvyšování mechanických ztrát a nákladů na výrobu. Tento úkol se řeší tak, že na straně pístní tyče je umístěno několik sférických vložek, které jsou ve vztahu k nehybné sférické vložce přemisťovatelné a jsou upevněny pomocí...

Elektrodynamický seismosnímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236942

Dátum: 15.11.1986

Autori: Malinočka Volt Vasiljevič, Slukvenko Alexandr Nikolajevič

MPK: G01V 1/16

Značky: seismosnímač, elektrodynamický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení seismické techniky a může být využit v seismickém průzkumu k registraci seismického chvění. Cíl vynálezu - zvýšení spolehlivosti seismosnímače. Toto se dociluje tím, že pružné závěsy mají ohnuté výstupy upevněné na výstupních svorkách. Svorky jsou umístěny na obou víčkách magnetického obvodu.

Zařízení k tlumení vibrací s automatickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236941

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rosin Genrich Solomonovič, Ustělencev Lev Josifovič

MPK: F16F 15/03

Značky: tlumení, automatickým, zařízení, ovládáním, vibrací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k tlumení vibrací s automatickým ovládáním obsahuje elektrodynamický vibrátor, který je umístěn mezi vibrujícím základem a objektem a je spojen se zesilovačem. Novým je to, že zařízení je opatřeno akcelerometry, které jsou spojeny s integrátory, předzesilovačem, sčítacími jednotkami, z nichž je jedna spojena s integrátory a s předzesilovačem, ke kterému je připojena druhá sčítací jednotka, spojená s regulovatelným zdrojem stálého...

Tekutinový oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236940

Dátum: 15.11.1986

Autor: Ionov Lev Pavlovič

MPK: B08B 9/00

Značky: oscilátor, tekutinový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekutinového oscilátoru pro čištění dutých předmětů, zejména pro promývání vnitřních ploch potrubí od různých náletů, úsad a produktů koroze. Cílem vynálezu je rozšíření funkčních možností agregátu a zvýšení účinnosti čištění. Tohoto cíle se dosahuje tak, že tekutinový oscilátor je opatřen hnací vrtulí, která je umístěna nad pracovním členem souose s ním a těleso agregátu je opatřeno pomocným nátrubkem pro přívod pracího roztoku.

Zařízení na indikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 236939

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vasjutin Boris Vladimirovič, Timofejev Sergej Borisovič, Pisarskij Alexandr Vladimirovič, Uvarov Anatolij Afanasjevič

MPK: G09G 3/04

Značky: indikaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na indikaci obsahuje rozdělovač impulsů, spojený s prvními vstupy bloků paměti, s řídicími elektrodami indikátorů, vstupy bloku řízení, první součtový logický prvek, jehož vstupy sou spojeny s výstupy bloků paměti a výstupy - se vstupy dekodérů. Výstupy prvního dekodéru jsou spojeny s informačními elektrodami indikátorů. S cílem zjednodušení zařízení, obsahuje dva součinové logické prvky, druhý, třetí a čtvrtý součtový logický prvek a...

Způsob tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236938

Dátum: 15.11.1986

Autori: Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič, Klimenko Stěpan Stěpanovič, Vojtov Vladimír Grigorjevič

MPK: B21C 1/02

Značky: mikrodrátu, tažení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válcování a tažení zejména mikrodrátu z různých kovů a slitin i málo tvárných. Cíl vynálezu je zvýšení jakosti mikrodrátu z málo tvárných materiálů vlivem změny nebo úplným odstraněním kroucení polotovaru v pracovní oblasti průvlaku. Existence vynálezu spočívá v tom, že polotovar se valí po oblouku kružnice, jejíž střed je umístěn v ose tažení, přičemž vstupní a výstupní kužel obou částí průvlaku jsou ve tvaru oblouku. Vynález...

Způsob zhotovení brusného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236937

Dátum: 15.11.1986

Autori: Manukjan Nikolaj Vaganovič, Šatvorjan Ruben Bagratovič, Apojan Gaspar Saakovič, Nersesjan David Gragevič

MPK: B24D 17/00

Značky: brusného, nástroje, způsob, zhotovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti výroby nástrojů zejména k technologii tvarování brusné vrstvy a může být využit při zhotovení brusných kotoučů, segmentů, brusných kamenů atd. Je známý způsob zhotovení brusného nástroje, při kterém se brusná vrstva tvaruje střídáním porce pojiva a podkladu se zrny, která jsou na něm fixována. Způsob podle vynálezu zhotovení brusného nástroje se vyznačuje tím, že fixování brusných zrn na podkladu se provádí...

Snímač pro hodnocení toxicity kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236936

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kopylov Alexandr Nikolajevič, Cacko Petr Zacharovič, Mackivskij Vladimir Ivanovič, Savenko Dmitrij Vasiljevič, Lozanskij Vladimir Romanovič

MPK: G01N 33/18

Značky: hodnocení, toxicity, kapaliny, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zkoumání chemických vlastností látek, přesněji rozboru vody metodou biologické indikace, a je určen pro hodnocení jedovatosti odpadních vod. Cílem vynálezu je přesné stanovení celkové jedovatosti kapaliny. Daného cíle se dosahuje navrhovaným snímačem pro hodnocení jedovatosti kapaliny, v jehož spodní části krytu je umístěna komora, ohraničená shora přijímací plochou detekční elektrody a zdola membránou, opatřená...

Zařízení k provádění řezů do oční rohovky při chirurgických operacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236935

Dátum: 15.11.1986

Autori: Durněv Valerij Vasiljevič, Fedorov Svjatoslav Nikolajevič, Oseckij Vitalij Petrovič, Solovjev Sergej Anatoljevič

MPK: A61F 9/00

Značky: rohovky, oční, řezu, operacích, provádění, chirurgických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k provádění řezů do oční rohovky při chirurgických operacích náleží do oblasti lékařské techniky zejména se řadí k oftalmologickým nástrojům. Zařízení opatřené tělesem držáku za účelem zvýšení přesnosti řezu při jednorázovém zkrácení doby řezu má na pracovní části tělesa držáku, radiálně uložená destičky, mající obloukovitý tvar, napodobující tvar rohovky a v tělese držáku jsou upraveny centrální otvor a obvodový otvor propouštějící...

Radiační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 236934

Dátum: 15.11.1986

Autori: Machorin Konstantin Jepifanovič, Gorislavec Sergej Petrovič, Gorljuvatyj Jurij Jigorjevič, Timoščenko Pavel Nikolajevič

MPK: F23D 13/12

Značky: horák, radiační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká radiačního typu používaných v chemickém průmyslu, v průmyslu zpracování ropy, hutním průmyslu petrochemickém průmyslu a v jiných průmyslových odvětvích. Radiační hořák obsahuje těleso s dnem, hořákový kámen a směšovací zařízení, v jehož ose je v tělese upevněna vložka, na jejíž výstupním konci je rozdělovač ve tvaru oříznutého toroidu spojeného s diskem přesahujícím vložku, toroidní část rozdělovače je uložena v ose s vložkou a...

Automatické zařízení pro detonační nastříkávání povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236933

Dátum: 15.11.1986

Autori: Klimenko Valerij Stěpanovič, Skadin Vasilij Georgijevič

MPK: B05B 7/20

Značky: zařízení, nastříkávání, automatické, detonační, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky nanášení povlaků metodou vysokoteplotního nastříkávání a může být využito k nanášení ochranných povlak různého druhu na výrobky leteckého, loďařského, strojírenského průmyslu a při stavbě přístrojů. Vynález je určen pro automatické vypnutí zařízení po nastříknutí povlaku požadované tloušťky. K tomu účelu je do obvodu zpětné vazby dodatečně zaveden analogo-číslicový převodník spojený se zesilovačem, sčítací jednotka,...

Zařízení pro detonační nastříkávání povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236932

Dátum: 15.11.1986

Autori: Skadin Vasilij Georgijevič, Klimenko Valerij Stěpanovič, Zverev Anatolij Ivanovič, Astachov Jevgenij Arkaďjevič

MPK: B05B 7/20

Značky: povlaků, nastříkávání, detonační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky provádění povlaků vysokoteplotním rozstřikováním, zejména detonačním nastříkáváním a může být využit v různých oblastech techniky pro vytvoření ochranných povlaků různého druhu. Nejreálnější využití vynálezu je v leteckém, strojírenském, lodařském průmyslu a při stavbě přístrojů. Vynález je určen k zvýšení stálosti dávek prášku vháněného do hlavně zařízení a k zlepšení kvality povlaků. K tomu účelu je práškový dávkovač...

Zařízení na detonační nanášení práškového povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236931

Dátum: 15.11.1986

Autori: Klimenko Valerij Stěpanovič, Skadin Vasilij Georgijevič, Astachov Jevgenij Arkaděvič, Zverev Anatolij Ivanovič

MPK: B05B 7/20

Značky: detonační, povlaků, práškového, nanášení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky povlaků vysoce teplotním rozptylem a může být využit k nanášení různých druhů ochranných povlaků na výrobky strojírenské, lodní, přístrojové a letecké. Vynález je určen ke snížení ceny procesu nanášení povlaků s využitím detonačního jevu v plynech díky použití nanášeného materiálu v kompaktním tvaru a vyloučením nákladů na přípravu prášků nanášených materiálů. K docílení stanoveného cíle je zařízení k detonačně brusnému...

Poháněcí mechanismus zdvihu zařízení spodního posunu výrobku na krejčovském šicím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 236930

Dátum: 15.11.1986

Autor: Zwicker Karl

MPK: D05B 27/02

Značky: šicím, výrobků, spodního, zdvihu, zařízení, krejčovském, posunu, mechanismus, poháněcí, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká poháněcího mechanismu zdvihu zařízení spodního posunu výrobku na šicím stroji, jehož charakter pohybu snižuje prudké pružinové údery mezi patkou a jehlovou destičkou z jedné strany a mezi zařízením spodního posunu a patkou z druhé strany ve velkém rozsahu a tím se značně snižuje hladina hluku šicího stroje. Poháněcím mechanismem zdvihu podle vynálezu je klikový mechanismus nebo klikový pohon s kývající se kulisou a částečně se...

Zařízení k tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236929

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bartaševič Svjatoslav Alexandrovič, Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič, Karpickij Viktor Sergejevič, Vojtov Vladimír Grigorjevič

MPK: B21C 3/02

Značky: tažení, mikrodrátu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti průmyslu válcování a tažení. Cíl vynálezu je automatizace a zvýšení produktivity procesu, zlepšení jakosti mikrodrátu a zabezpečeni konstantního průměru získávaného výrobku během tažení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že části průvlaku jsou uchyceny na bimetalických opěrách, zabezpečujících automatickou regulaci vůle a konstantního průměru výrobku na úkor změny teplotního režimu těchto opěr. Vynález může být využit v...

Zařízení pro tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236928

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bartaševič Svjatoslav Alexandrovič, Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič, Karpickij Viktor Sergejevič, Vojtov Vladimír Grigorjevič

MPK: B21C 3/02

Značky: mikrodrátu, zařízení, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti výroby válcováním a tažením. Cíl vynálezu je zvýšení produktivity procesu, zvýšení univerzálnosti a zjednodušení konstrukce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna z pohyblivých částí průvlaku je ve tvaru vložky s vnitřní kuželovou, kalibrovanou plochou a druhá - ve tvaru trnu s kuželovou pracovní plochou, přičemž kuželovitost těchto ploch je stejná. Vynález může být využit v průmyslu radioelektroniky a přístrojů.

Ohýbací stroj na trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236927

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bannikov Jurij Alexandrovič, Šterman Semen Abramovič, Gedmin Leonard Fjodorovič, Grebennikov Valerij Ivanovič, Suchovejev Oleg Afanasjevič, Nikolajenko Sergej Vasiljevič, Akopjan Vladimír Leonovič, Kovtun Jakov Semjonovič, Čuženěnko Alexandr Vasiljevič, Bederov Savelij Petrovič

MPK: B21D 7/12

Značky: trubky, stroj, ohýbací

Zhrnutie / Anotácia:

Ohýbací stroj na trubky k ohýbání trubek způsobem navíjení nebo zakulacení. Cílem vynálezu je automatizace vykládání ohnutých trubek na ohýbacích strojích. Ohýbací stroj obsahuje ohýbací mechanismus s šablonou, instalovanou ve směru vodicích ploch a vybavenou upínacím pouzdrem v jezdci podélného podávání trubky. Novým ve stroji je to, že je vybaven otáčivým nosníkem, jehož otáčivá osa je rozmístěná paralelně k ose podélného podávání, na nosníku...

Zařízení na hermetizaci výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236926

Dátum: 15.11.1986

Autori: Machaňkov Vladimir Trofimovič, Putov Vladimír Michajlovič, Bobkov Gennadij Alexandrovič, Galočkin Jevgenij Andrejevič

MPK: B05C 5/02

Značky: zařízení, výrobků, hermetizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti mikroelektroniky. Cílem vynálezu je zvýšení jakosti výrobků vytvářením hermetické dutiny na výrobky. Cíl se dosahuje tím, že v zařízení pro hermetizaci výrobků, rozmístěné na hlavici pro posun hermetizačního materiálu je válcové jádro, nastavené s mezerou ve výstupním otvoru hlavice, držák výrobků a poháněcí mechanismus, držák výrobků je umístěn a možností otáčení a postupného posunu podél osy výstupního otvoru hlavice...

Zařízení pro vytváření tkaniny na tkacím stroji s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236925

Dátum: 15.11.1986

Autor: Herbert Otto

MPK: D03D 47/26

Značky: tkaniny, tkacím, prošlupem, stroji, vytváření, vlnitým, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytváření tkaniny na tkacím stroji s vlnitým prošlupem je opatřeno rotačním tkacím válcem a prostředky pro vytváření vlnitého prošlupu. Tkací válec sestává z lamel opatřených dvěma nebo více zuby. Zuby lamel uspořádaných vedle sebe jsou vzájemně přesazeny tak, že vytvářejí podél tkacího válce šroubovicové závity a při otáčení tkacího válce uvádějí do pohybu zanášeče útkových nití, přemísťují útkové nitě k okraji tkaniny a provádějí...

Kombinovaná opěra otočného čepu s předběžným natažením pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 236924

Dátum: 15.11.1986

Autori: Stemmler Kurt, Fey Axel, Lehmann Joachim

MPK: B62D 7/18

Značky: kombinovaná, natažením, předběžným, otočného, opěra, automobily, čepu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti automobilové techniky. Cíl vynálezu spočívá v zabezpečení větší pružnosti mezi horní a dolní opěrou, při potřebě výpočtu ramen otočného čepu jen podle zatížení a také ve vytvořeném těsnění, mající velkou životnost. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření kombinované opěry otočného čapu s předběžným natažením, u které jen opěra nosného ramene otočného čepu má předběžné natažení. Vynález spočívá v tom, že se svorník s jedné...

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236923

Dátum: 15.11.1986

Autori: Aksenko Alexandr Alexandrovič, Šamša Ljudmila Fedorovna, Koljada Vladimir Alexandrovič, Matajev Arkadij Romanovič, Nazarjan Miron Migranovič

MPK: C02F 1/46

Značky: znečištěné, zařízení, kapaliny, elektrochemické, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zvýšení produktivity zařízení a snížení spotřeby elektrické energie. Zařízení zahrnuje usazovák centrální cirkulační trubku,v jejíž spodní části jsou umístěny rozpustné elektrody, kruhovitou přepážku umístěnou mezi stěnami usazováku a cirkulační trubkou, hrdla pro vstup znečištěné a výstup vyčištěné kapaliny. Novým v zařízeni je umístění rozpustných elektrod mezi cirkulační trubkou a kruhovitou přepážkou a otvory umístěné v...

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236922

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nazarjan Miron Migranovič, Koljada Vladimir Alexandrovič, Aksenko Alexandr Alexandrovič, Šatyj Pavel Pavlovič

MPK: C02F 1/46

Značky: elektrochemické, zařízení, čištění, znečištěné, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěné kapaliny podle čs. autorského osvědčení č. 236916. Cílem je snížení spotřeby elektrické energie a materiálu elektrod. Zařízení obsahuje usazovák, vnitřní cirkulační trubku složenou ze sekcí a vertikální rozpustné elektrody umístěné ve spodní sekci trubky. Novým v zařízení jsou přepážky z dielektrika umístěné mezi elektrodami a kolmo k nim.

Jedno- nebo dvousložkový ozalidový tiskový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 236921

Dátum: 15.11.1986

Autori: Walter Reinhard, Marx Jörg, Werndl Regina, Opel Matthias Wittenberg (ndr), Epperlein Joachim

MPK: G03C 1/60

Značky: ozalidový, materiál, tiskový, dvousložkový, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ozalidového tiskového materiálu s vylepšenou světelnou odolností barvy, který může být používán jako jedno- nebo dvousložkový materiál. Cíl a úkol vynálezu je zlepšit světelnou odolnost ozalidového mikrofilmu přidáním světelně ochranných,látek, které by se mohly lehce sloučit, měly by dobré pevnostní spojení ve vrstvě, ale nevyvolaly by žádné ztemnění nebo změnu světla filmu. Toto se dociluje tím, že v ozalidovém materiálu se...

Dvousložkový diazotypický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 236920

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zeisler Grit, Mustroph Heinz, Bartel Reinhard

MPK: G03C 1/54

Značky: diazotypický, materiál, dvousložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvousložkového materiálu pro diazotypii pro zápis informace. Cílem a úkolem vynálezu je sestavení dvousložkového materiálu pro diazotypii se zlepšenými barevnými tóny, zejména vytvoření barvotvorné složky, která poskytne s diazotující složkou neutrálně modrá barviva. To se řeší tak, že dvousložkový materiál obsahuje jako modré složky anilidy kyseliny 2-hydroxi-3-naftoové obecného vzorce I, kde R1 značí vodík, alkylovou skupinu s...

Ústrojí pro vyjímání jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 236919

Dátum: 15.11.1986

Autori: Olšanskij Semjon Anisimovič, Zicer Vitalij Alexandrovič, Melnikov Alexandr Vasiljevič, Morozov Jurij Jevgenjevič, Rjabinin Julij Vasiljevič, Šiškin Nikolaj Konstantinovič, Ivanov Vladimír Alexandrovič, Drejšev Igor Ivanovič, Bačelis Leonid Vladimirovič

MPK: B22C 13/12

Značky: jader, vyjímání, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí pro vyjímání jader. Cílem vynálezu je zlepšit jakost jader a umožnit dopravu jader složitého tvaru s výstupky na spodních plochách. Daného cíle se dosahuje tím, že přejímací a vyjímací zařízení ústrojí pro vyjímání jader je vytvořeno ve tvaru pantografu, který má dvě rovnovážná polohy a je opatřen stavěcími uzly.

Zařízení pro zmenšení vzdálenosti mezi válcovými tyčemi na chladičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236918

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kampe Karl, Scheidemann Norbert

MPK: B21B 43/00

Značky: zmenšení, chladicích, válcovými, tyčemi, vzdálenosti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úlohou daného vynálezu je vytvoření takového zařízení pro zmenšení vzdálenosti mezi válcovanými tyčemi malého příčného průřezu na hřebenových chladičích s dvojitým záběrem zubů do sady s určenou a stejnou vzdáleností od jedné tyče ke druhé, odpovídajícím tvarování nožů nůžek řezání za studena, které by zajišťovalo úplné využití síly řezání nůžek za studena s tvarovými noži a značně by zvýšilo prostupnou schopnost úpravy. Toho se dosahuje...

Náboj vícestupňnového převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236917

Dátum: 15.11.1986

Autor: Stierand Manfred

MPK: B62M 11/14

Značky: náboj, vícestupňnového, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká náboje vícestupňového převodu pro jízdní kola a podobné dopravní prostředky s pohyblivou spojkou, která podle výběru se může spojovat s plným kolem nebo unášečem planetového převodu. Cílem je snížení výrobních nákladů při výrobě nábojů vícestupňových převodů při zabezpečení vysoké funkční spolehlivosti uvedeného zařízení při současném zjednodušení konstrukce. Vícestupňový náboj převodu se skládá ze známých prvků: plného kola,...

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236916

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nazjaran Miron Migranovič, Efimov Vjačeslav Tichonovič, Koljada Vladimir Alexandrovič, Aksenko Alexandr Alexandrovič, Zmijevskoj Nikolaj Nikiforovič

MPK: C02F 1/46

Značky: čištění, kapaliny, znečištěné, zařízení, elektrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je snížení spotřeby elektrické energie a elektrod. Zařízení obsahuje vzájemně koaxiálně umístěný usazovák a cirkulační trubku, rozpustné elektrody, hrdla pro přívod čištěné a odvod vyčištěné kapaliny, mamutkové potrubí a zařízení pro odstraňování pěny. Novým v zařízení je umístění dělicích přepážek v cirkulační trubce mezi hrdlem pro přívod čištěné kapaliny a elektrodami.

Zařízení ke třídění granulovaných vsázkových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236915

Dátum: 15.11.1986

Autori: Tarasov Vladimir Petrovič, Fomin Vitalij Borisovič, Solok Vladimir Solomonovič, Puzanov Valerij Pavlovič, Lozovoj Valerij Pantalejmonovič, Rajchel Vladimir Viktorovič, Krajnov Alexandr Petrovič, Pliskanovskij Stanislav Tichonovič, Belonog Valerij Alexejevič, Loch Igor Andrejevič

MPK: B07B 1/18

Značky: granulovaných, materiálů, vsázkových, zařízení, třídění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke třídění hrudkovaných materiálů, zahrnující hrudkovací buben, dělicí povrch, úsek který má podobu profilovaných prstencových roštnic, upevněných na podélných osách nebo tyčích a pohon. Mezi profilovými prstencovými roštnicemi jsou upevněny roštnice provedené ze zavěšených řetězů.