Archív za 1986 rok

Strana 21

Opakovací obvod klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233199

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kunc Lubomír, Štefl Jiří

MPK: G06F 3/023

Značky: klávesnice, obvod, opakovači

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení, zajistit jeho reprodukovatelnost, provozní stabilitu, možnost jednoduchého přizpůsobení požadavkům pouhou změnou časových konstant monostabilních klopných obvodů a možnost snadného zabudování do stávajících obvodů klávesnice zařízení výpočetní techniky apod. Uvedeného cíle se dosáhne opakovacím obvodem klávesnice s monostabilními klopnými obvody. Náběžnou hranou řízený vstup prvního monostabilního...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 233198

Dátum: 01.12.1986

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/88

Značky: sací, ústí, bagry

Zhrnutie / Anotácia:

Sací ústí pro sací bagry je určeno pro práci v širokém záběru, hlavně v nižších slojích vyššími pracovními rychlostmi, na písčitých zeminách, mohou být i vysoce ulehlé, přičemž se užívá kombinace hydraulického a mechanického rozpojovacího účinku na zeminu. Podstata zařízení spočívá v tom, že dolní část vstupního otvoru komory je provedena jako nůž s čelem, hřbetem a řeznou hranou a na horní stěně komory je vytvořen jeden nebo více vodních...

Těleso jednostupňového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233197

Dátum: 01.12.1986

Autor: Zbořil Jaroslav

MPK: F04D 29/40

Značky: čerpadla, těleso, jednostupňového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se tělesa jednostupňového čerpadla, zejména napájecího čerpadla pro jaderné elektrárny, jehož výtlačná část je tvořena dvěma půlspirálami, které jsou vůči sobě posunuty o 180 ° a podstatou je, že každá půlspirála je napojena na samostatné výtlačné hrdlo, přičemž obě výtlačná hrdla jsou uspořádaná protilehle a symetricky vzhledem k ose čerpadla.

Flotační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233196

Dátum: 01.12.1986

Autor: Král Ladislav

MPK: B03D 1/14

Značky: zařízení, flotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru úpravy vod a týká se flotačního zařízení, jehož podstata spočívá v dokonalejším oddělení nátokové komory (2) a flotačního prostoru (3) od sběrného prostoru (6) vyčištěné kapaliny pomocí šikmé lamelové vestavby (4), což umožňuje zvýšit měrný výkon flotačního zařízení a účinnost vyčištění flotované kapaliny.

Pohon sušicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233195

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ryšánek Vladimír, Šusta Vladimír

MPK: D06F 57/02

Značky: pohon, sušicího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu sušicího zařízení, sestávajícího z nosné trubky, na jejímž horním konci jsou vytvořeny závěsy. Spodní konec nosné trubky je připojen k matici, uložené na závitnici, v níž je upravena válcová dutina, naplněná kapalinou a v ní je uložen dutý píst, upravený centrálně v matici. Dutý píst má na spodním konci otvor pro průchod kapaliny z válcové dutiny pod dutým pístem do dutiny, do níž je umístěna svisle pohyblivá regulační...

Způsob zabezpečení pracovního porubního prostoru proti účinkům samovolného dynamického, případně gravitačního vyvržení či vysunutí hornin z pilíře

Načítavanie...

Číslo patentu: 233194

Dátum: 01.12.1986

Autori: Korczyňski Petr, Kublín Karel, Šmidák Štěpán

MPK: E21D 19/00

Značky: způsob, zabezpečení, proti, pilíře, hornín, vyvržení, pracovního, porubního, případně, prostoru, dynamického, gravitačního, vysunutí, účinkům, samovolného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zabezpečení porubního pracovního prostoru proti nežádoucímu vyplnění horninou z pilíře v porubech vybavených důlní mechanizovanou výztuží a provozovaných v podmínkách možného nepředvídaného porušení stability pilíře. Každá sekce výztuže v porubu se vybaví samonavíjecím flexibilním hrazením se samonavíjecím blokovacím zařízením mezi stropnicí výztuže a základovým rámem výztuže nebo hřeblovým dopravníkem.

Nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic na vzduchu zasychající

Načítavanie...

Číslo patentu: 233193

Dátum: 01.12.1986

Autori: Suran Pavol, Kašpar František, Makeš Otakar, Matoušek Pavel, Drobný František, Hájek Karel, Med Zdeněk, Krátký Bohumil

MPK: C09D 3/64

Značky: bázi, pryskyřic, zasychající, vzduchu, alkydových, hmoty, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrové hmoty sestávají z alkydové pryskyřice, která má z celkového množství hydroxylových skupin přítomných ve výchozích reakčních složkách 10 až 35 % hydroxylových skupin volných, 6 až 11 % hydroxylových skupin vázaných v reakci s isokyanáty a 50 až 85 % hydroxylových skupin vázaných esterově s karboxylovými skupinami. Z celkového množství vázaných vícemocných alkoholů tvoří 15 až 65 % hmot. acyklické alkoholy a 35 až 85 % hmot. polymerní...

Kulová sonda pro elektrické měření úrovně hladiny podzemní vody v šikmých hydrogeologických a odvodňovacích vrtech

Načítavanie...

Číslo patentu: 233192

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kohoutová Jana, Haas Karel

MPK: G01F 23/10

Značky: vrtech, sonda, hydrogeologických, podzemní, odvodňovacích, šikmých, elektrické, kulová, měření, úrovně, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kulové sondy pro elektrické měření úrovně hladiny podzemní vody v šikmých, tj. ukloněných a zpravidla zapažených průzkumných hydrogeologických a odvodňovacích vrtech, které svírají s horizontální rovinou úhel 20° až 80°. Tvar sondy a zabudování snímacích elektrod na minimum snižuje tření sondy o pažnice při jejím zapouštění a vytahování v ukloněném vrtu, přičemž je spolehlivě zajištěn nátok vody k snímacím elektrádm při dosažení...

Zapojení pro analýzu plynných směsí plynovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233191

Dátum: 01.12.1986

Autor: Rezl Vlastimil

MPK: G01N 31/08

Značky: plynovou, plynných, analýzu, zapojení, směsi, chromatografii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elementární analýzy například organických látek. Podstatou vynálezu je, že mezi výstup třícestného ventilu a chromatografickou kolonu je zapojen první pneumatický odpor, na výstupu spojený obtokovou smyčkou přes druhý pneumatický odpor s přívodem nosného plynu, přičemž k přívodu z ředicí komory je připojen přes jednocestný ventil třetí pneumatický odpor s výpustí do atmosféry. Zapojení je určeno zejména pro plynové chromatografy.

Uchopovadlo těžkých kruhových bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233190

Dátum: 01.12.1986

Autor: Hubálek Jan

MPK: B66C 1/28

Značky: kruhových, bloků, uchopovadlo, těžkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uchopovadla těžkých kruhových bloků jako např. částečně zchladlých tavenin kruhového průřezu, které je obsluhováno pouze jeřábníkem bez pomoci vazače. Uchopovadlo je kombinací čelisťového a řetězového závěsu. Je vybaveno ovládacím zařízením se střídavou funkcí umožňujícím sevření a rozevření úchytných čelistí. Charakteristický je obr. 1.

Injektážní hmota na bázi úletů pro hornictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 233189

Dátum: 01.12.1986

Autori: Odstrčilík Zdeněk, Novák Ladislav

MPK: C04B 17/00, E21B 33/138

Značky: úletů, hornictví, bázi, hmota, injektážní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká injektážní hmoty na bázi hořečnatých úletů pro hornictví pro zpevnění a utěsnění horninového, popř. uhelného masívu v okolí důlních děl otvírkových, přípravných a dobývacích. Injektážní hmota obsahuje 100 hmotových dílů magnezitových úletů s obsahem 65 až 80 hmot. % kysličníku hořečnatého kausticky napáleného a 0,05 až 0,1 hmotových dílů dusičnanu olovnatého.

Lanové zařízení pro ochranu vrat plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233188

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kyzlink Josef

MPK: E02B 8/08, E02B 7/20

Značky: komor, lanové, ochranu, zařízení, plavebních

Zhrnutie / Anotácia:

Lanové zařízení podle vynálezu je určeno k ochraně vrat plavebních komor před poškozením v případě nárazu převáděných plavidel na tato vrata. Sestává ze dvou podvozků, z nichž každý je opatřen lanovým bubnem s drážkami jak pro nosná lana, jimiž je podvozek zavěšen na vrátku, tak i pro lana, tvořící lanovou zarážku napříč plavební komory, a je umístěn v podvozkové drážce, jež je uspořádána v boční stěně plavební komory. Uvnitř zmíněného lanového...

Přípravek k hygienické úpravě vnitřních prostor obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233187

Dátum: 01.12.1986

Autori: Urbanová Eva, Orlita Alois

MPK: A43B 7/00

Značky: prostor, hygienické, úpravě, vnitřních, přípravek, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby obuvi, která má hygienické vlastnosti. Účelem vynálezu je zajistit omezení rozvoje mikroorganismů ve vnitřních prostorách obuvi, což současně omezuje vznik rozkladných produktů potu, dále odstranit nebezpečí napadení pokožky uživatele obuvi parazitickými kožními plísněmi a chránit prostor obuvi proti plísním při skladování. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že se k vystříkávání vnitřních prostorů obuvi použije vodný nebo...

Vychlazovací nádoba žhavých kovových tyčí, zejména ocelových

Načítavanie...

Číslo patentu: 233186

Dátum: 01.12.1986

Autor: Tučník Drahomír

MPK: B22D 11/124, C21D 9/663

Značky: oceľových, žhavých, nádoba, zejména, kovových, tyčí, vychlazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení zmetkovitosti tyčí odpružením a vyměnitelností nosných lišt, které současně zmenšují i přenos tepla do vychlazovací nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vychlazovací nádobou podle vynálezu, sestávající z rámu (1), na kterém jsou připevněny v řadě vedle sebe pevné roštnice (2), přičemž jeho spodní část je opatřena pružinami (3), ve kterých jsou uloženy nejméně dvě svislé podpěry (4) každé nosné lišty (5) kovových tyčí...

Zapojení nadproudové a zkratové ochrany výkonového spínacího tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233185

Dátum: 01.12.1986

Autori: Schinkman Petr, Desort Jiří

MPK: H02H 7/20

Značky: zkratové, spínacího, výkonového, nadproudové, zapojení, tranzistorů, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatizační a měřící techniky. Ochrana je určená pro nadproudové a zkratové jištění spínacích tranzistorů. Jištění spočívá v tom, že spínaný proud protékající snímacím vinutím přesytky ovlivňuje velikost měřícího proudu obdélníkového průběhu procházejícího měřícím vinutím. Tímto proudem se ovládají tranzistory pojistky. Vynález se využije v automatizačních celcích při jištění výkonových převodníků, stabilizátorů proudu a...

Způsob opracování tažného kužele, kalibračního válce a zaoblení přechodů průvlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233184

Dátum: 01.12.1986

Autori: Neustupa Zdeněk, Hradil Ladislav, Sitta Štěpán, Jílek František

MPK: B21C 3/00, B21C 3/04

Značky: opracování, průvlaků, kužele, způsob, kalibračního, válce, tažného, zaoblení, přechodu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu opracování tažného kužele, kalibračního válce a zaoblení přechodů průvlaků, zejména ze slinutých karbidů, s otvorem o průměru větším než 0,2 mm z polotovarů se vstupní a výstupní miskou předem opracovanými stávající technologií. Podstatou vynálezu je, že těleso průvlaku rotuje kolem své osy a současně se kývá v ose kolmé na osu rotace, přičemž otvorem průvlaku, v němž je diamantové brusivo o zrnitosti 1/0 až 80/63 ?m, je...

Stanovení biologické aktivity heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233183

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vávra Vladimír, Dvořák Jaroslav, Havlová Jarmila, Stužka Václav

MPK: G01N 21/31

Značky: heparinu, aktivity, biologické, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovení biologické aktivity heparinu spočívá v tom, že se na roztok, suspenzi nebo gel obsahující heparin, působí vodným roztokem kationoidního barviva za vzniku metachromatického produktu barviva a heparinu, jehož koncentrace, která je přímo úměrná biologické aktivitě heparinu, je přímo úměrná úbytku absorbance roztoku měřené v maximu monomerního absorpčního pásu použitého barviva. S výhodou lze použít Nilskou modř A a měření úbytku...

Vibrační zařízení pro třídění a dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233182

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/42

Značky: vibrační, sypkých, materiálů, třídění, zařízení, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit vibrační zařízení pro třídění a dopravu sypkých materiálů, u kterého je dopravní rychlost sypkého materiálu na dopravní nebo třídicí ploše rovnoměrná od jejího počátku až k jejímu konci a u kterého nedochází k nalepování sypkého materiálu na této ploše. Za tímto účelem je vibrátor spojen s přesazenými částmi bočnic skříně vůči dopravní nebo třídicí ploše ve směru dopravy sypkých materiálů. Osa zřídele s nevývažky...

Způsob zvyšování únosnosti pilot betonovaných do vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233181

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pruška Lumír, Čermák Ján, Sedlecký Otakar

MPK: E02D 5/46

Značky: betonovaných, únosnosti, způsob, vrtů, pilot, zvyšování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu spočívá ve zhotovení vrtu, jeho zaplnění drtí nebo štěrkem, v uzavření jeho horní části výpažnicí s víkem, a v zavedení cementové suspenze pod potřebným tlakem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tlak se ve vrtu udržuje alespoň do doby, kdy stlačitelnost betonové směsi se vyrovná stlačitelnosti předpjaté zeminy kolem pláště a paty piloty.

Profil nístěje vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 233180

Dátum: 01.12.1986

Autori: Lipový Václav, Kudla Miroslav

MPK: C21B 7/02

Značky: vysoké, profil, nístěje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká profilu nístěje vysoké pece v oblasti její železové výpusti. Ve svislé rovině procházející podélnou osou (A) železové výpustě (8) je vnitřní stěna uhlíkové výdusky (2) nístěje (1) sešikmena dvěma úkosy (6, 7), přičemž předprseň (9), vytvořená dolním úkosem (7), je ke středu nístěje (1) konvexně zaoblena a dvěma oblými přechody (10, 11) přechází na průměrovou kružnici (R) nístěje (1) vysoké pece.

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233179

Dátum: 01.12.1986

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk

MPK: B28D 1/26

Značky: výpalem, spojených, rozpojování, dlaždíc, sloupcích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích sestávající ze svislé šachty pro vedení sloupce dlaždic a ustavené v rámu. Šachta je opatřena čelistí, proti které směřuje nůž stranově přestavitelný a pod svislou šachtou je uspořádán vynášecí dopravník. Mezi volným okrajem svislé šachty proti čelisti a pákou kinematicky spojenou s pohonem je včleněna pružina. Volný okraj je prodloužen vodítkem suvně uloženým ve vedení.

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233178

Dátum: 01.12.1986

Autori: Frundl Zdeněk, Koldinský František

MPK: B28D 1/26

Značky: sloupcích, výpalem, dlaždíc, spojených, zařízení, rozpojování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích sestávající ze svislé šachty pro vedení sloupce dlaždic ustavené v rámu. Svislá šachta je opatřena čelistí, proti které se nachází volný okraj spojený s pákou svázanou kinematicky s pohonem. Stěnu svislé šachty prostupuje pracovní rameno lomené páky výkyvně uchycené v rámu.Vnější rameno lomené páky je opatřeno záchytem směřujícím proti výstupku na páce.

Usazovací komora linky pro výrobu minerální vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233177

Dátum: 01.12.1986

Autori: Lehotský Mikuláš, Boucný Luděk, Řezanina Vladimír, Dokoupil Jiří

MPK: C03B 37/06, C03B 37/04

Značky: usazovací, výrobu, minerální, linky, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby koberce z minerální vlny. Účelem vynálezu je zlepšit rovnoměrnost usazování vláken a tvorby rouna v usazovací komoře a snížit zanášení komory nežádoucími usazeninami pojiva. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tvarovým řešením usazovací komory a využitím pohybové energie ofukovacího vzduchu a vstupních pojivových trysek.

Prostředek pro fosfátování oceli v elektroforetických lakovacích linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233176

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kühnl Zbyněk, Křížová Zdeňka, Dostál Jaroslav, Marčanová Zdeňka, Daněk Lubomír

MPK: C23F 7/08

Značky: prostředek, lakovacích, elektroforetických, oceli, fosfátovaní, linkách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro fosfátování ocelových dílů v elektroforetických lakovacích linkách, vhodný jak pro anaforetický, tak i pro kataforetický způsob nanášení nátěrových hmot. Prostředek je založen na bázi primárního fosforečnanu zinečnatého, volné kyseliny fosforečné, dusičnanu nikelnatého, organických hydroxikyselin nebo jejich solí a urychlovačů fosfatizačního procesu. Vynálezu je možno využít v chemickém průmyslu při výrobě...

Zařízení pro čištění pytlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233175

Dátum: 01.12.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: B08B 5/04

Značky: pytlů, zařízení, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění pytlů je určeno pro čištění zejména ventilových pytlů po jejich naplnění sypkým materiálem. Nad pásem, po kterém se pytle dopravují, je proveden vnější kryt, ve kterém je další vnitřní kryt a do vzniklého prostoru je zaveden přívod vzduchu. V prostoru jsou provedeny trysky směřující na zaprášené plochy pytle. Ve víku obou krytů je provedeno odváděcí potrubí do odlučovače. Zařízení je určeno zejména pro cement a mleté vápno.

Úchyt průběžného řetězu dobývacího kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233174

Dátum: 01.12.1986

Autori: Trávníček Josef, Jašek Lubomír

MPK: E21C 27/04, E21C 29/18

Značky: řetězů, kombajnu, úchyt, dobývacího, průběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchytu průběžného řetězu dobývacího kombajnu, který je určen k zakotvení kombajnového tažného řetězu a současně s kotvícím zařízením k zajištění vratného konce porubového dopravníku. Celé zařízení pak zachycuje reakce dobývacího komplexu. Podstata řešení spočívá v tom, že úchyt průběžného řetězu dobývacího kombajnu je tvořen základní deskou s bočnicemi, ve kterých je otočně na čepu vsazena západka. V bočnicích jsou horní otvory...

Přepínací zařízení posuvu stolu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233173

Dátum: 01.12.1986

Autori: Majer Jiří, Hron Karel

MPK: B24B 47/08

Značky: brusky, přepínací, zařízení, stolu, posuvu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přepínací zařízení stolu, zejména u hrotových brousicích strojů. Podstata spočívá v tom, že k bodu reverzace je přiřazen kanál vývodu z kohoutu tlumení tak, že v případě pokračujícího pohybu stolu za bod reverzace je tento kanál tlumicím šoupátkem uzavřen, čímž dojde k zastavení pohybu válce stolu brousicího stroje.

Automatická sledovací hydraulická opěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233172

Dátum: 01.12.1986

Autori: Majer Jiří, Štěpanovský Jiří

MPK: B24B 41/06

Značky: hydraulická, sledovací, automatická, opěrka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je automatická hydraulická opěrka pro sledování obrobku při obrábění, zvláště na hrotových bruskách a bruskách na klikové hřídele. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese (14) opěrky je vytvořen válec (10), jehož píst (15) je pístnicí (16) a táhlem (17) pevně spojen s ozubenou tyčí (18), která zabírá s ozubeným kolem (19), které je uloženo v tělese posuvného suportu (21) opěrky, na němž je upevněno kopírovací zařízení,...

Způsob krystalizace dodekahydrátu síranu chromitodraselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 233171

Dátum: 01.12.1986

Autori: Fakan František, Veverka František

MPK: C01G 37/10

Značky: síranu, chromitodraselného, krystalizace, způsob, dodekahydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zvýšit kapacitu výroby dodekahydrátu síranu chromitodraselného z ferochromu. Tohoto cíle se dosáhne tak, že matečné louhy po vykrystalování kamence se zahřejí a pak se rychle zchladí na teplotu pod 18 °C během několika hodin. Tím se v matečných louzích, které se vrací zpět do výroby kamence, příznivě upraví poměr Cr : Fe nad obvyklých 2,7.

Zariadenie na preklápanie prstencov a dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233170

Dátum: 01.12.1986

Autori: Harmady Gašpar, Nagy Peter, Pacala Jozef

MPK: B65G 7/00

Značky: dosiek, preklápanie, zariadenie, prstencov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je technologické manipulačné zariadenie určené pre medzioperačnú manipuláciu s výkovkami a obrobkami. Zariadenie umožňuje preklopenie pole tovarov a výrobkov rotačného prstencového a doskového tvaru o 90° prípadne na dve manipulačné operácie aj o 180°. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na stojane je otočne uložená upínacia doska s dvoma dosadacími plochami, jednou pre dosky a druhou pre prstence. Presadením dosadacích pl(ch...

Vnitřní podpora pro nosnou konstrukci tvořenou předpjatým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233169

Dátum: 01.12.1986

Autor: Stráský Jiří

MPK: E01D 19/02

Značky: podpora, konstrukcí, nosnou, tvořenou, předpjatým, pásem, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vnitřní podporu pro nosnou konstrukci tvořenou monolitickým nebo prefabrikovaným předpjatým pásem. Vnitřní podpora sestává z pilíře opatřeného na horní straně sedly, přes která jsou přetaženy montážní kabely. Mezi sedly jsou vytvořeny kabelové kanálky pro předpínací kabely. Přechod se zmonolitní do útvaru diskovitého podélného průřezu, zakončeného na obou koncích opěrnými čely pro sousední podle předpjatého pásu. Vnitřní podporu...

Pružná pletenina v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 233168

Dátum: 01.12.1986

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Kochta Zdeněk

MPK: D04B 21/18

Značky: pružná, vazbě, osnovní, pletenina

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pružná pletenina v osnovní vazbě se základní složkou v přímém kladení s nejméně jednou spojovací složkou a nejméně jednou pružnou složkou. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření pružné pleteniny ze základní složky, sestávající z oček (l, 1´) nejméně dvou soustav osnovních nití z přímého kladení následujícího za sebou v pravidelných nebo nepravidelných střídách střídavě nejméně ob jeden řádek. Pružná pletenina obsahuje dále...

Dehydrogenační železitý katalyzátor s vysokou selektivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233167

Dátum: 01.12.1986

Autori: Spěváček Jiří, Kryška Jindřich

MPK: C07B 3/00, B01J 23/76

Značky: selektivitou, katalyzátor, železitý, vysokou, dehydrogenační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zlepšuje aktivitu a selektivitu dehydrogenačního železitého katalyzátoru podle čs. AO č. 168 220 přidáváním 0,5 až 55 % hmot. sloučenin prvků ze skupiny lanthan, praseodym, neodym a samarium jednotlivě nebo jejich směsi v přepočtu na jejich kysličníky. Katalyzátor je vhodný zejména pro dehydrogenaci alkylaromatických a alkylheterocyklických látek na alkenylaromatické a alkenylheterocyklické a olefinů na diolefiny.

Způsob výroby esterů kyseliny ftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 233166

Dátum: 01.12.1986

Autori: Španihelová Jarmila, Průša Zbyněk, Vala Jaroslav, Malík Miloš, Fiala Miroslav

MPK: C08F 2/44, C07C 69/80

Značky: výroby, způsob, ftalové, kyseliny, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby esterů kyseliny ftalové s alkoholy o šesti až deseti atomech uhlíku, katalyzovaný titanátovým katalyzátorem typu Ti02 . H20, při němž se esterifikace provádí do určité hodnoty čísla kyselosti esterifikační směsi a přebytečná esterifikační složka se odstraňuje vakuovou destilací s následným stripováním vodní parou a izolací esteru od katalyzátoru. Jeho podstatou je, že se při použití katalyzátoru na bázi Ti02 . x H20...

Způsob výběru suroviny pro elektrooptické modulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 233165

Dátum: 01.12.1986

Autori: Cuchý Zdeněk, Škoda Václav

MPK: G01N 23/18

Značky: způsob, modulátory, výběru, suroviny, elektrooptické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výběru suroviny pro elektrooptické modulátory, zejména niobičanu lithného, vyznačením vad na zkoumaném krystalů, zviditelněných na stínítku, kde cíle je dosaženo tím, že krystal vybírané suroviny, opatřený dvěma rovnoběžnými leštěnými plochami, rovnoběžnými s optickou osou Z krystalu, s výhodou odpovídajícími krystalografickým plochám (100) nebo (010) se vystaví svazku rozšířeného, případně divergentního světla plynového plaseru,...

Sací potrubí, zvláště pro spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233164

Dátum: 01.12.1986

Autori: Perník Vít, Nadrchal Miloslav

MPK: F02M 29/04

Značky: spalovací, sací, motor, zvláště, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sacího potrubí, zvláště pro spalovací motory, tvořeného pláštěm obklopujícím obtokové stěny obtékané vzduchem nebo směsí palivo-vzduch. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň část obtokové stěny sacího potrubí tvoří šroubovou plochu. Obtokové stěny jsou tvořeny vnitřní stěnou sacího potrubí nekruhového průřezu. Obtokové stěny mohou být vytvořeny na deflektoru uspořádaném uvnitř sacího potrubí.

Způsob repase polovodičových součástek zapouzdřených v plastických hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233163

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jirůtka Vladimír, Šimko Timotěj, Šváb Petr

MPK: H01L 21/02

Značky: zapouzdřených, repase, hmotách, způsob, plastických, polovodičových, součástek

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu repase dílů polovodičových součástek zapouzdřených v plastických hmotách podle vynálezu spočívá v tom, že plastická hmota se rozpouští v koncentrované kyselině sírové při teplotě 15 až 45 °C za přítomnosti redukčního činidla, např. fosfornanu sodného, v množství max. 15g/l.

Proudový směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 233162

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dostalík Jiří, Tomšej Zdeněk

MPK: B01D 47/06

Značky: směšovač, proudový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proudového směšovače pro vypírání mechanických částic za sucha lepivých a vodou těžko smáčitelných z proudu plynu vypírací kapalinou. Podstatou vynálezu je, že těleso proudového směšovače tvaru válce je postupně sestaveno z tlakové komory, směšovací komory a směšovacího kanálu. Přitom do tlakové komory je napojen přívod vypírací kapaliny, do směšovací komory je zaústěn vstupní kanál odpadního plynu mezi tlakovou komoru a...

Spalovací motor, zejména pro užitková vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233161

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sypták Karel, Rojíček Rudolf

MPK: F02F 1/24

Značky: motor, vozidla, zejména, užitková, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru, konkrétně spalovacích motorů zejména pro užitková vozidla a řeší problém omezení podfukování spalin ve spoji mezi hlavou a válcem pro získání jejich vyšší životnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi dosedacími plochami hlavy a válce je vytvořena mezera klínového tvaru, vycházející z místa styku dosedacích ploch, na okraji vývrtu směrem k jeho vnějšímu obvodu.

Způsob výroby meziproduktů H2-antihistaminik

Načítavanie...

Číslo patentu: 233160

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dědek Václav, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 129/12

Značky: výroby, h2-antihistaminik, meziproduktu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby meziproduktu H2 antihistaminik obecného vzorce I, které se připravují ze sloučenin obecného vzorce II, působením primárních aminů RNH2 za vzniku sloučenin obecného vzorce III, které s omega-substituovanými alkylaminy poskytnou látky obecného vzorce I, spočívá v tom, že se reakce sloučeniny obecného vzorce II s primárním aminem v molárním poměru 1:1,0 až 1,5 provádí v prostředí nižších alkoholů s počtem atomů uhlíku 1 až 3 ve směsi...