Archív za 1986 rok

Strana 200

Podávací plocha vibračních třídičů, podávavačů a dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221566

Dátum: 15.02.1986

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: podávavačů, podávací, vibračních, plocha, dopravníku, třídičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podávací plochy vibračního třídiče, podávače a dopravníku, která je tvořena kovovou abrazivzdornou deskou (1), která je opatřena nosiči (2) z pružného nekovového materiálu, zejména pryže, s níž jsou spojeny lepením nebo vulkanizací. Nosiče (2) jsou opatřené drážkami (3), rovnoběžnými s podélnou osou třídiče, podávače a dopravníku, kterými jsou nasunuty na plochých lištách (4), pevně spojených se skříní (5) vibračního třídiče,...

Zapojení k přenosu střídavého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221565

Dátum: 15.02.1986

Autori: Meloun Milan, Padevět Jiří, Kavalír Ladislav

Značky: zapojení, střídavého, přenosu, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k přenosu střídavého výkonu mezi galvanicky oddělenými obvody s impulsními měniči stejnosměrného proudu. Vstupní střídavé napětí se porovnává s výstupním napětím zapojení. Na výstupu porovnávacího obvodu se získá chybové napětí, úměrné odchylce výstupního signálu od požadovaného. Toto napětí přichází na vstupy obou šířkových modulátorů, které v závislosti na jeho velikosti řídí šířku impulsů přicházejících z generátoru...

Zapojení pro řízení spouštěčů asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221564

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dvořák Miloš, Trunkát Miroslav, Ottich Lubomír

Značky: řízení, spouštěčů, motorů, zapojení, asynchronních

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěč asynchronního motoru, u něhož je v jedné rotorové fázi zapojen snímač skluzové frekvence, na jehož výstup je zapojen násobič skluzové frekvence a jehož výstup je připojen na hlavní vstup vratného čítače a pomocný vstup vratného čítače je připojen na výstup časového taktovacího generátoru. Výstup vratného čítače je připojen na dekodér zrychlení s předvolbou a z jeho výstupu je řízen spínač odporových stupňů v obvodu rotoru aysnchronního...

Zapojení impulsního generátoru s frekvencí řízenou numerickým signálem pro regulaci střídavého pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221563

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hainz Petr

Značky: zapojení, řízenou, impulsního, numerickým, generátoru, regulaci, frekvencí, střídavého, signálem, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení impulsního generátoru s frekvencí řízenou numerickým signálem pro regulaci střídavého pohonu. Frekvence generátoru základní frekvence je vydělena pomocným čítačem, zapojeným spolu s čítačem s předvolbou paralelně k výstupu generátoru základní frekvence, který impulsem na svém výstupu, připojeném ke vstupu pro nastavení čítače s předvolbou provádí každou periodu nastavení počtu pulsů, které propouští čítač s předvolbou. Do něj je v...

Bezpečnostní zařízení vodovodního jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221562

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: vodovodního, reaktoru, bezpečnostní, jaderného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zařízení vodovodního jaderného reaktoru vytváří novou nezávislou a na jiném principu pracující zálohu ke stávajícím systémům havarijního odstavení reaktoru při ztrátě tlaku v primárním okruhu. Přídavné bezpečnostní zařízení je v podstatě tvořeno zásobní nádrží, ve které je koncentrovaný roztok chemického absorbátoru neutronů a spojovacím potrubím s armaturami, které umožňují pasivní nucený výtok absorbátoru ze zásobní nádrže do...

Zapojení pro řízení frekvence volnoběžného generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221561

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kristen Jiří, Šindelář Bedřich

Značky: volnoběžného, generátoru, zapojení, frekvence, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky a řeší zapojení pro řízení frekvence volnoběžného generátoru, které umožňuje pomocí logických signálů rychle měnit frekvenci volnoběžného generátoru v rámci jedné periody generované frekvence. Změna frekvence je umožněna v širokém rozsahu několika řádů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do citlivých míst volnoběžného generátoru z lichého počtu invertoru se namísto časovacích součástí (kondenzátoru)...

Porovnávací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221560

Dátum: 15.02.1986

Autor: Louda Jindřich

Značky: obvod, porovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká porovnávacího obvodu, umožňujícího porovnání podílu dvou elektrických napětí souhlasné polarity vzhledem k předem nastavené hodnotě. Porovnávací obvod zabezpečuje svoji činnost tím, že první vstup porovnávacího obvodu je připojen ke vstupu prvního členu dělícího konstantou a k invertujícímu vstupu druhého komparátoru. Druhý vstup porovnávacího obvodu je připojen ke vstupu druhého členu dělícího konstantou a k invertujícímu...

Zapojení pro vytvoření statorové frekvence asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221559

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hainz Petr

Značky: frekvence, vytvoření, zapojení, asynchronního, motorů, statorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vytvoření statorové frekvence asynchronního motoru. Frekvenčně numerický převodník se vstupem signálu otáček je zapojen přes aritmetickou jednotku na numericko frekvenční převodník. Na aritmetickou jednotku je připojen analogově numerický převodník se vstupem skluzové frekvence. Zapojení je vhodné pro regulátory pohonů s asynchronním šířkově impulsně modulovaným střídačem nebo cyklokonvertorem.

Paroplynový havarijní akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221558

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: havarijní, akumulátor, paroplynový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlavního zařízení důležitého bezpečnostního podsystému, kterým jsou (dnes už bezpodmínečně) vybavovány dvouokruhové jaderné elektrárny s tlakovodními, respektive vodovodními reaktory. Vynález intenzifikuje funkci daného zařízení i příslušného podsystému, umožňuje podstatně snížit spotřebu konstrukčního materiálu, dovoluje upravit teplotu bórované vody před jejím zavedením do havarovaného primárního okruhu na hodnotu optimální z...

Stáložárné topeniště pro tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 221557

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hanuš Bohuslav, Purkrábek František

Značky: tuhá, topeniště, paliva, stáložárné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalejší využití tepelné energie tuhých paliv, přičemž veškerý vzduch i spalitelné části paliv procházejí stáložárnou žárovou vrstvou o vysoké teplotě. Tohoto výsledku se dosahuje tím, že ve spalovacím prostoru naplněném tuhým palivem, postupuje žárová vrstva proti směru vzduchu, přiváděnému tryskami do paliva. Teplo postupující palivem ovlivní tepelná čidla, která uvedou do chodu píst, který dodá novou dávku paliv a vše...

Odebírací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 221556

Dátum: 15.02.1986

Autori: Novotný Karel, Kovář Josef

Značky: mechanismus, odebírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odebíracího mechanismu pro odebírání zvláště sypkého materiálu, s odebíracími čelistmi otočně uloženými a ovládanými uzavíracím členem. Uzavírací člen je nejvýše v jednom směru otáčení spojen s pružným akčním členem tvaru šroubovice. Spojení s uzavíracím členem a pružným akčním členem je docíleno přes volnoběžku.

Elektroda pro elektrochemické procesy a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221555

Dátum: 15.02.1986

Autori: Busse-mačukas Vladimír Borisovič, Kochanov Georgij Nikolajevič, Kubasov Vladimír Leonidovič, Lvovič Florentij Iserovič, Jurkov Leonid Ivanovič

Značky: procesy, způsob, elektrochemické, její, výroby, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroda pro elektrochemické procesy podle vynálezu sestává z podložky z vodivého materiálu, na které je nanesena aktivní hmota obsahující kysličníky kovů platinové skupiny a železných kovů a kysličníky manganu. Podle vynálezu obsahuje aktivní hmota přídavek kysličníku boritého v množství 0,1 až 50 % hmotnostních a sestává z nejméně jedné vrstvy. Elektroda je vhodná jako anoda při elektrolýze chloridů alkalických kovů za účelem získání chloru...

Zapojení pro číslicové měření odběru elektrické energie ve špičkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 221554

Dátum: 15.02.1986

Autori: Žurek Alois, Rada Robert, Schmucker Antonín

Značky: špičkách, zapojení, energie, číslicové, elektrické, odběru, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření odběru obsahující impulsní měřič (44), který je přes tvarovací obvod (3), monostabilní klopní obvod (4) a hradlo (5) spojen s pamětí (6). Paměť (6) je propojena jednak přes hradlo (26) a čítač (27) s dekodérem (28), jednak přes hradlo (9) a čítač (11) s dekodérem (12) a jednak se světlo emitující diodou (7). Generátor (10) je spojen s hradlem (9) a s hradlem (26). Relé (45) je přes tvarovací obvod (21) a monostabilní klopní...

Zapojení dekodéru univerzálních a adresovaných povelů IMS 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 221553

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vojtěchovský Pavel

Značky: dekodéru, zapojení, povelů, univerzálních, adresovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení dekodéru univerzálních a adresovaných povelů IMS 2 s převodníkem kódu ABCD na kód jedna ze šestnácti. Zapojení umožňuje zjednodušení obvodové sestavy, která je schopna zpracovat poměrně větší počet adresovaných a univerzálních interfejsových povelů. Podstatou vynálezu je zapojení převodníku se šestnácti výstupy, na jehož vybavovací svorky je zapojeno v kombinaci osm dvouvstupových a dvě třívstupová hradla, přičemž...

Pojízdné montážní kladkové polohovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 221552

Dátum: 15.02.1986

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: kladkové, montážní, pojízdné, polohovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojízdného montážního kladkového polohovadla pro snazší ustavování skruží před montáží. Realizuje se to takovým uspořádáním kladkového polohovadla, při kterém jsou na rámu polohovadla uchyceny pohyblivě stavitelné jednotky. Tyto jednotky jsou ovládány stavitelnými prvky, tvořenými hydraulickými válci. Vodicí plochy rámu stavitelných jednotek, stavěcích klínů a tělesa kladek jsou opatřeny mazacím zařízením. Tělesa kladek jsou...

Materiál nahrazující kůži a textil

Načítavanie...

Číslo patentu: 221551

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kunze Harald, Lauterberg Werner, Taube Werner, Wilde Gerd, Haack Dieter, Umbreit Peter, Sander Jochen

Značky: kůži, nahrazující, textil, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká termoplastického materiálu, nahrazujícího kůži a textil, v podobě beznosičové pěnové fólie z termoplastických polymerů ethylenu a popřípadě dalších termoplastických polymerů nebo polykondenzátů, plniv, výztužných látek, změkčovadel, stabilizátorů, antistatických činidel a/nebo barviv, kterýžto materiál se vyznačuje tím, že pěnová fólie sestává ze směsi kopolymeru ethylenu s vinylacetátem v hmotnostním množství 37,5 až 75 %, v...

Způsob výroby 2,3- a 3,4-disubstituovaných tetrahydropyrrolo [1,2-a ]- pyrimidinů, jejích směsí a solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221550

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vasvári Lelle, Horváth Ágnes, Mészáros Zoltán, Hermecz István, Breining Tibor, Kökösi József, Szász György

Značky: pyrimidinu, způsob, 3,4-disubstituovaných, tetrahydropyrrolo, směsi, 1,2-a, jejich, výroby, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby 2,3- a 3,4-disubstituovaných tetrahydropyrrolo(1,2-a(-pyrimidinů, jejich směsí a solí obecného vzorce I a II, kde R, R1 a R2 jsou uvedeny v opisné části, jakož i jejich směsí, farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami a kvartérních solí, kterého podstata spočívá v tom, že se derivát 2-amino-pyrrolinu obecného vzorce III, kde R má výše uvedený význam, nechá při teplotě v rozmezí od -15 do 150 °C reagovat s...

Elektrolyzér pro elektrolýzu kapalného elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221549

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pellegri Alberto

Značky: kapalného, elektrolyzér, elektrolýzu, elektrolytu

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyzér pro elektrolýzu kapalného elektrolytu, který sestává z vodorovné spodní elektrody, nad kterou je s odstupem zavěšena děrovaná elektroda pro vývin plynu, vyznačující se tím, že na horním povrchu děrované elektrody (1) jsou uspořádány přepážky (7) rozložené rovnoměrně po celém horním povrchu děrované elektrody (1) a skloněné vzhledem k normále na povrch děrované elektrody (1) střídavě v opačných směrech, jejichž spodní hrany vymezují...

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu za vysokého tlaku a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 221548

Dátum: 15.02.1986

Autori: Neuilly Sur Seine A Jouffroy Guy, Durand Pierre

Značky: nebezpečí, snížení, provádění, ethylenu, následkem, vysokého, vznícení, způsob, rozkladu, tlaku, výbuchu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu za vysokého tlaku, vyznačující se tím, že se alespoň v té části odváděcího zařízení, jež bezprostředně sousedí s vysokotlakou zónou, v níž může dojít k rozkladu ethylenu, udržuje inertní atmosféra, tj. atmosféra prakticky zbavená plynů schopných reagovat s plyny vzniklými rozkladem.

Způsob výroby vláken o vysokém modulu a vysoké pevnosti v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221547

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lebstra Pieter Jan, Smith Paul

Značky: vláken, způsob, výroby, vysoké, modulu, pevnosti, vysokém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby o vysokém modulu a vysoké pevnosti v tahu zvlákňováním roztoku lineárního polymeru o vysoké molekulové hmotnosti a dloužením vláken. Vynález řeší problém hospodárné výroby vláken s vysokým modulem a vysokou pevností z lineárního polymeru, zejména z polyethylenu. Podle vynálezu je daný problém řešen tím, že se roztok lineárního polyethylenu s průměrnou molekulovou hmotností Mw ( 4 x 105 zvlákňuje a vlákna se dlouží...

Vodič útku pro tryskový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221546

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kariya (japonsko), Iwano Yoshimi, Kimbara Masahiko, Umemura Yoshifumi, Suzuki Hajime

Značky: útku, stroj, vodič, tryskový, tkací

Zhrnutie / Anotácia:

Vodič útku na tryskovém tkacím stroji, který obsahuje základní část připojitelnou k bidlenu, dvojici ramen spojených s horním koncem základní části a rozvidlených pro vytvoření kruhovitého průchodu pro zanášený útek, základní kanálek pro přívod tekutiny vytvořený v základní části a výstupní otvory vytvořené na povrchu dvojice ramen a spojené se základním kanálkem. Vodič útku dále obsahuje dělicí stěnu, vyčnívající z horní vnitřní stěny...

Způsob získání amoniaku a oxidu uhličitého ze směsí obsahujících amoniak, oxid uhličitý a vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221545

Dátum: 15.02.1986

Autor: Goorden Josephus Johannes Petrus Maria

Značky: uhličitého, směsi, oxidů, amoniak, způsob, uhličitý, získání, amoniaku, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získání prakticky čistého amoniaku a prakticky čistého oxidu uhličitého ze směsi obsahující amoniak, oxid uhličitý a vodu. Při tomto způsobu se amoniak odděluje rektifikací v zóně pro oddělování amoniaku, zbylá kapalná fáze se zavádí do zóny pro oddělování oxidu uhličitého, kde se rektifikací odděluje oxid uhličitý a vzniklá kapalná fáze se vede ze dna této zóny do desorpční zóny, kde se v podstatě veškerý amoniak a oxid uhličitý, ještě...

Stříbrná katoda pro elektrolytické redukce a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221544

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kyriacou Demetrios

Značky: její, katoda, redukce, stříbrná, způsob, výroby, elektrolytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stříbrné katody pro elektrolytické redukce. Podstata této katody spočívá v tom, že je tvořena tvarovaným elektrickým vodičem, který má povrchovou vrstvu metastabilních agregovaných stříbrných mikrokrystalů, obsahující vodu a hydroxylové ionty. Tato katoda se podle vynálezu vyrobí ponořením elektrického vodiče do katolytu, obsahujícího vodu a hydroxylové ionty, následným zavedením koloidních hydratovaných částic oxidu stříbrného...

Pásové dopravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221543

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dőtsch Arnold, Mitter Ernst, Hacker Hermann

Značky: pásové, zařízení, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pásového dopravního zařízení s nakládacím můstkem a shazovacím výložníkem, umístěným proti nakládacímu můstku a výškově výkyvným, spočívajícím na rámu, přičemž průběžný nekonečný dopravní pás je veden na podpěrných válcích nakládacího můstku a shazovacího výložníku. Podstatou vynálezu je, že shazovací výložník je připojen ke konzole na svislém nosníku rámu a nakládací můstek je připojen ke shazovacímu výložníku spojkou, která je...

Způsob exotermní konverze

Načítavanie...

Číslo patentu: 221542

Dátum: 15.02.1986

Autori: Watanabe Hiroshi, Zamma Jun, Kobayashi Yukihiro, Ohsaki Kozo

Značky: konverze, exotermní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob exotermní konverze plynných surovin ve styku s vrstvou tuhého katalyzátoru vytvořenou ve vertikální válcovité reakční nádobě, při němž plynné suroviny procházejí jen jednou a v podstatě v radiálním směru vrstvou katalyzátoru. Vrstva katalyzátoru je tvořena jednou vrstvou. Ve vrstvě katalyzátoru jsou vertikálně upřádány chladicí trubky, kterými prochází chladicí prostředek. Předložený způsob může dosáhnout optimálního rozdělení teploty ve...

Zařízení ke zpracováí odpadních vod, obsahujících organické látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221541

Dátum: 15.02.1986

Autor: Stähler Theo

Značky: odpadních, zařízení, organické, zpracováí, látky, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke zpracování odpadních vod, obsahujících organické látky, jež se skládá z provzdušňovací nádrže, obsahující duté těleso ve tvaru bubnu, otočné kolem středové vodorovné osy hřídele, které z naplněné nádrže částečně vyčnívá a má směrem ven otevřené reakční komory, rovnoběžné s osou otáčení, jejichž radiální přepážky vykazují na vnějších, volných koncích krycí můstky, vybíhající na obou stranách v obvodovém směru dutého tělesa, přičemž...

Zařízení na výrobu izolačních sdružených profilů, zejména pro okenní a dveřní rámy, fasády a podobné

Načítavanie...

Číslo patentu: 221540

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kannert Paul, Bischlipp Klaus, Pfeiffer Jürgen

Značky: zařízení, rámy, okenní, profilů, podobně, zejména, izolačních, dveřní, sdružených, výrobu, fasády

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu izolačních sdružených profilů, zejména pro okenní a dveřní rámy, fasády a podobné. Vynález se týká kooperační výroby pro stavebnictví a řeší se jím jednoduché a levné zařízení, vhodné pro hospodárnou výrobu izolačních sdružených profilů, které jsou opatřeny nejméně dvěma nad sebou v odstupu uspořádanými izolačními jádry oddělenými vzájemně dutými prostory. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v zařízení na výrobu izolačních...

Uložení rotoru bezvřetenového spřádacího stroje pevně spojeného se hřídelem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221539

Dátum: 15.02.1986

Autor: Donath Walter

Značky: rotoru, stroje, spojeného, bezvřetenového, uložení, hřídelem, pevně, spřádacího

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení rotoru bezvřetenového spřádacího stroje pevně spojeného se hřídelem ve skříni, kde je hřídel rotoru umístěn mezi třemi nosnými válečky, vyznačující se tím, že hřídel (2) rotoru (1) je kuželovitou plášťovou plochou (3) umístěn v ložisku, které je tvořeno třemi, v rozích rovnostranného trojúhelníku upravenými kuželovitými nosnými válečky (4, 5, 6, 17) s osami probíhajícími šikmo k ose hřídele (2), přičemž osy a prodloužené površky...

Úprava ložiska pro osnovní vratidlo, zejména u tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221538

Dátum: 15.02.1986

Autor: Seifert Eberhard

Značky: vratidlo, zejména, ložiska, tkalcovského, úprava, stroje, osnovní

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava ložiska pro osnovní vratidlo, zejména u tkalcovského stroje, přičemž vratidlo je opatřeno trubkou a je uloženo ve dvou vnějších ložiskách, trubka osnovního vratidla je vůči pevné ložiskové objímce osově posuvná a ustavitelná na rámu tkacího stroje a mezi touto ložiskovou objímkou a druhým ložiskem je opatřena trubkovitým prodlužovacím dílcem, vyznačující se tím, že trubkovitý prodlužovací dílec (18) je nasouvatelný na trubku (8)...

Zařízení pro nastavování mrtvého chodu hydraulicky poháněných ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221537

Dátum: 15.02.1986

Autori: Geiger Gyula, Tőrőcsik László

Značky: hydraulický, ústrojí, mrtvého, chodu, zařízení, nastavování, poháněných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické nastavování a dodatečnou regulaci mrtvého chodu hydraulicky poháněných ústrojí na předepsanou hodnotu. Zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím, že sestává ze dvou hydraulických válcovitých prostorů s rozličným průřezem, z nichž v každém je uložen utěsněný píst, přičemž oba písty jsou vzájemně nuceně spojeny a dále jsou spojeny kanálem uzavíraným nejméně jedním uzavíracím prvkem a uzavírací prvek...

Zásobník pro uhelný prach s dávkovacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221536

Dátum: 15.02.1986

Autor: Schoppe Fritz

Značky: zařízením, dávkovacím, prach, uhelný, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán zásobník pro uhelný prach s dávkovacím zařízením, zejména pro průběžné rovnoměrné dávkování malým množstvím uhelného prachu, kterého podstata spočívá v tom, že k zásobníku je připojena dávkovací nádoba obsahující dávkovací zařízení, přičemž zásobník pro uhelný prach je s dávkovací nádobou spojen spojovacím potrubím nebo otvorem uspořádaným v nejnižším místě zásobníku, který je stejně jako dávkovací nádoba opatřen dnem. Dno zásobníku...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie pre vykonavanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226650

Dátum: 15.02.1986

Autori: Fančovič Karol, Hauskrecht Peter, Červenka Zdeněk, Štibrányi Ladislav

Značky: zariadenie, spôsobu, tohto, čistenia, síry, spôsob, vykonávanie, odpadnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadnej síry význačný tým, že odpadná síra sa extrahuje rozpúšťadlom, ktorým je aromatický, alkylaromatický, cyklánický alebo alkylcyklánický uhľovodík alebo ich zmesou s počtom atómov uhlíka v molekule rovnom 6 až 7 pri teplote pod teplotou varu tohoto rozpúšťadla, pričom rozpúšťadlo sa odparuje nepretržite z extraktu, kondenzuje a po oddelení vody extrahuje síru, ktorá kryštalizuje v rozpúšťadle, oddelí sa a rozpúšťadlo sa...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie na vykonavanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226649

Dátum: 15.02.1986

Autori: Fančovič Karol, Štibrányi Ladislav, Hauskrecht Peter, Červenka Zdeněk

Značky: odpadnej, spôsobu, čistenia, tohto, zariadenie, spôsob, vykonávanie, síry

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadnej síry význačný tým, že rozpúšťadlo, ktorým je alkylaromatický, cyklánický alebo alkylcyklánický uhľovodík alebo ich zmesi s teplotou varu nad 110 stupňov C, sa odparuje za miešania, temperuje parami odpadnú síru, kondenzuje a steká cez odpadnú síru, ktorú čiastočne taví a čiastočne rozpúšťa a po oddelení nerozpustných podielov steká do rozpúšťadla, od ktorého sa oddelí a rozpúšťadlo sa opätovne použije po oddelení...

Diferenciální mechanizmus, zvláště pro silniční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221535

Dátum: 15.02.1986

Autor: Dzida Jan

Značky: diferenciální, silniční, zvláště, vozidla, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diferenciálního mechanismu, zvláště pro silniční vozidla. Diferenciál s vnitřním třecím momentem proměnným v závislosti na poměru rotačních rychlostí hnaných osových hřídelů s lamelovou třecí spojkou, jejíž vnější kotouč, tvořící část skříně diferenciálu, je spojen s vnitřním kotoučem přes vnitřní třecí lamely a vnější třecí lamely, na jejichž vnější straně je uložena v osovém směru spirálová tlačná pružina. Uvnitř vnitřního...

Spôsob prípravy 2,4,4,6,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226648

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krížik Karol, Muntágová Ľubica

Značky: spôsob, přípravy, 2,4,4,6,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2,4,4,6,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu z acetónu a amoniaku vyznačený tým, že jeden mól acetónu sa zmieša s jedným až desiatimi mólmi amoniaku a reakcia sa prevádza v kvapalnej fáze v prítomnosti 1 až 10 mólov chlórovaného uhľovodíka vzhľadom na reakčnú zmes.

Integrovaný širokopásmový elektrooptický modulátor s postupnou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226647

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kneppo Ivan, Weis Michal

Značky: širokopásmový, modulátor, integrovaný, vlnou, postupnou, elektroopticky

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmový elektrooptický modulátor s postupnou vlnou je základným riadiacim prvkom integrovenej optiky. Podstatou riešenia je náhrada prepojenia modulačného vedenia s vonkajšími obvodmi prostredníctvom semirigidného miniaturného koaxiálneho vedenia planárnym systémom vedení bezodrazovo prispôsobujúcich modulačné vedenie. Riešenie umožňuje plnú integráciu elektrického obvodu elektrooptického modulátora s postupnou vlnou, pričom vylúčenie...

Ochranný prostředek proti korozi, obsahující polyurethanovou pryskyřici na bázi diisokyanátu, methylisobutylketon a toluen

Načítavanie...

Číslo patentu: 221534

Dátum: 15.02.1986

Autor: Bartak Gottlieb

Značky: pryskyřicí, polyurethanovou, toluen, korozi, diisokyanátu, prostředek, bázi, methylisobutylketon, obsahující, ochranný, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný prostředek proti korozi, obsahující polyurethanovou pryskyřici na bázi diisokyanátu, methylisobutylketonu a toluen, vyznačující se tím, že sestává ze 20 až 40 procent hmotnostních polyurethanové pryskyřice na bázi diisokyanátu, 20 až 40 % hmotnostních methylisobutyketonu a 20 až 40 % hmotnostních toluenu. Prostředek proti korozi podle vynálezu lze nanášet i na vlhký nebo mokrý podklad účinnou ochranu před korozí skýtá v neposlední řadě...

Zariadenie na rýchlomiešanie betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226646

Dátum: 15.02.1986

Autor: Matej Vladislav

Značky: zariadenie, rýchlomiešanie, betonů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je konštrukcia zariadenia vyznačená tým, že medzikruhová nádoba je uložená na kladkách umiestnených na nosnom ráme po obvode nádoby, a táto je nasunutá na poháňací drážkový hriadeľ, pričom spodná časť medzikruhovej nádoby je uzavretá vypuklým dnom posuvným v axiálnom smere pri uložení na poháňacom drážkovom hriadeli a pri ovládaní pomocou tiahiel spojených silovým valcom cez zdvíhacie tiahlo a axiálne ložisko, pričom tiahlo...

Upínacie zariadenie tenkých listov lopatiek pri elektrochemickom obrábaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 226645

Dátum: 15.02.1986

Autori: Zámečník Štefan, Pavlovec Oldřich

Značky: listov, upínacie, lopatiek, zariadenie, tenkých, elektrochemickom, obrábaní

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie tenkých listov lopatiek pri elektrochemickom obrábaní pozostávajúce z upínacej klieštiny, oproti ktorej je uložený upínací hrot s nastaviteľnou upínacou silou a s prívodom elektrického prúdu vyznačujúce sa tým, že kolmo na teleso (2) upínacieho hrotu (1) je vytvorený aspoň jeden vodiaci otvor (4) prechádzajúci otvorom telesa (2) upínacieho hrotu (1), pričom vo vodiacom otvore (4) sú posuvne uložené bezzávitová a závitová...

Okrouhlý dvouválcový pletací stroj pro pletení smyčkového úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221533

Dátum: 15.02.1986

Autor: Bertagnoli Leopoldo

Značky: úpletu, dvouválcový, okrouhlý, smyčkového, pletací, pletení, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého dvouválcového pletacího stroje pro pletení smyčkových úpletů. Pletací stroj je opatřen na jednom z jehelních válců prstencovou soustavou obloukových platin pro vytváření smyček, opatřených kolénky a posuvně uložených v kluzných obloukových vedeních na konci jehelního válce, na kterém je také umístěn věnec pro přidržování vytvořených smyček. Aby se zamezilo zachycování vytvořených smyček sousední řady vracejícími se...