Archív za 1986 rok

Strana 20

Posuvná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233989

Dátum: 01.12.1986

Autori: Koláček Jaromír, Nykl Vítězslav, Doležílek Miroslav

MPK: B22D 11/128, B22D 11/126

Značky: zarážka, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce posuvné zarážky s ohledem na provozní zatížení, jednoduchost její výroby a optimální funkční vlastnosti. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením průběžné dutiny v tělese vozíku (8), které má tvar ploché vidlice. Součástí vozíku (8) je matice (7), kterou prochází posuvový šroub (5), uspořádaný nad vodítkem (1), které je upevněno v konzolách (3, 3´) stojanu. Konce obou ramen vidlice tělesa vozíku (8) jsou...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 233988

Dátum: 01.12.1986

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/88

Značky: bagry, sací, ústí

Zhrnutie / Anotácia:

Sací ústí pro sací bagry je určeno pro práci v širokém záběru, hlavně ve vyšších slojích nižšími pracovními rychlostmi, na písčitých zeminách, přičemž se užívá kombinace mechanického rozpojovacího účinku na zeminu a hydraulického dopravníku účinku na-zeminu uvnitř sacího ústí. Podstata zařízení spočívá v tom, že dolní část vstupního otvoru komory je provedena jako nůž s čelem, hřbetem a řeznou hranou a čelo nože komory je napojeno na dno...

Spínač spouštěče s letmým uložením spínacího můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233987

Dátum: 01.12.1986

Autor: Struha Jaroslav

MPK: F02N 15/02

Značky: letmým, spínač, uložením, spínacího, můstku, spouštěče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení pohyblivého spínacího kontaktu na izolační vložce opatřené vratnou a vymezovací pružinou. Válcová tlačná pružina, nasazená na čepu izolační vložky, umožňuje sepnutí spínacího kontaktu a vymezuje jeho opotřebení. Po montáži spínacího můstku ve spínači je spínací kontakt na čípku izolační vložky přidržován předepnutou vratnou pružinou, která spínací kontakty rozepíná. Tohoto spínacího můstku je možné dále využít při...

Uložení obkládací desky na hasicím vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233986

Dátum: 01.12.1986

Autor: Jankiel Jiří

MPK: C10B 39/14

Značky: desky, obkládací, uložení, hasicím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení obkládacích desek, jimiž je vyloženo dno hasicího vozu používaného na důlních a hutních koksovnách při mokrém hašení koksu. Obkládací deska je opatřena žebrem, které je spolu se závěsným lemem opatřeno výstupky s otvory, v nichž je suvně uložena kruhová tyč, na níž je mezi žebrem a závěsným lemem navleče no oko kotevního šroubu, procházejícího dnem hasicího vozu.

Způsob odstraňování žáruvzdorného zdiva z pláště ohřívače větru vysoké pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233985

Dátum: 01.12.1986

Autori: Konečný Josef, Buštík Jaroslav, Marek Jaromír, Valenta Jiří, Kantor Ivan, Wozniak Mirko, Literák Vítězslav

MPK: C21B 9/02

Značky: způsob, způsobu, větru, zdiva, provádění, odstraňování, tohoto, zařízení, pláště, ohřívače, vysoké, žáruvzdorného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o způsobu odstraňování starého žáruvzdorného zdiva při generální opravě ohřívače větru u vysoké pece a popisuje zařízení k provádění tohoto způsobu. Odstraňování žáruvzdorného zdiva z pláště ohřívače větru vysoké pece po sejmutí jeho kopule se podle vynálezu provádí tak, že zdivo se vybírá ze sloupce vyzdívky v sestupné spirále. Na horním ochozu (4) pláště.(2) ohřívače větru je připevněna kruhová jeřábová dráha (6), na níž je...

Zařízení pro omezování tvorby násypů na sítových třídičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233984

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kaďůrek Petr

MPK: C10B 43/04

Značky: násypů, tvorby, třídicích, omezování, sítových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které omezuje tvorbu násypů na sítových třídičích jemného třídění koksu na koksovnách. Zařízení pro omezování tvorby násypů na sítových třídičích jemného koksu sestává podle vynálezu ze štítu zavěšeného nad sítem sítového třídiče majícího tvar pravoúhelníku s horním úkosem jeho bočních stran, přičemž spodní hrana štítu je umístěna nad sítem ve vzdálenosti, která se rovná nejméně 3,5 - a nejvýše šestinásobku velikosti...

Zapojení oscilátoru se stabilizací amplitudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233983

Dátum: 01.12.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: H03B 5/08

Značky: amplitudy, stabilizaci, zapojení, oscilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení oscilátoru se stabilizací amplitudy a jednoduchým způsobem řeší stabilizaci velikosti napětí generovaného LC oscilátorem. Zapojení kromě zdroje kmitavého obvodu, aktivního trojpólu, vazební cívky a obvodu předpětí obsahuje spínač, který při vhodném zapojení obvodu předpětí zajistí, že v okamžiku, kdy napětí na kmitavém obvodu dosáhne velikosti napětí na výstupu zdroje, se přebytečná energie kmitavého obvodu přenese do...

Zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 233982

Dátum: 01.12.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: H02M 7/42

Značky: převodníku, kmitočet, můstku, přenosu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet a řeší lineární transformaci napěťového přenosu můstku na kmitočet střídavého napětí obdélníkového průběhu. Zapojení obsahuje můstek, nesymetrický integrátor a komparátor se symetrickým výstupem. Změna napětí na výstupu~integrátoru je rovna průměrné hodnotě napětí přiváděného na vstupní diagonálu můstku, takže frekvence převodníkem vyráběného napětí je přímoúměrná napěťovému přenosu...

Zařízení pro měření obsahu rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií metodou studených par

Načítavanie...

Číslo patentu: 233981

Dátum: 01.12.1986

Autori: Formánek Zdeněk, Sychra Václav, Doležal Jiří, Kolihová Dana, Püschel Petr, Hlaváč Robert

MPK: G01N 21/31

Značky: absorpční, rtuti, atomovou, zařízení, spektrofotometrií, studených, obsahu, měření, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro stanovení obsahů rtutí, zejména stopových. Zařízení sestává z první měřicí kyvety (1) a druhé měřicí kyvety (2), jejíž délka je 5 až 20 krát menší než délka první měřicí kyvety (1). První měřicí kyveta (1) a druhá měřicí kyveta (2) jsou souosé a jsou spojeny zpožďovací trubičkou (3), jejíž objem je roven 5 až 20 násobku objemu první měřicí kyvety (1). Poměr délek první měřicí kyvety (l) a druhé měřicí kyvety (2) určuje poměr...

Způsob měření obsahu rtuti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233980

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sychra Václav, Formánek Zdeněk, Doležal Jiří, Püschel Petr, Hlaváč Robert, Kolihová Dana

MPK: G01N 21/31

Značky: rtuti, obsahu, provádění, způsobu, zařízení, způsob, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení slouží pro měření obsahu rtuti, zejména stopových. Oblak par rtuti v nosném plynu se po proměření zředí nosným plynem a znovu proměří s citlivostí o řád nižší. Zařízení sestává z měřicí kyvety (5), opatřené vstupem (1) se vstupním ventilem (2), která je spojená se zřeďovací nádobou (6). Za zřeďovací nádobou (6).je zařazen druhý výfuk (7), opatřený druhým výfukovým ventilem (8). Ze vstupu (1) před vstupním ventilem (2) je ke...

Zařízení pro vedení a uchycení kabelu, zejména k hutním kolejovým vozidlům

Načítavanie...

Číslo patentu: 233979

Dátum: 01.12.1986

Autori: Říha Břetislav, Kuchař Antonín

MPK: B60M 1/02

Značky: zejména, kolejovým, uchycení, vozidlům, zařízení, vedení, kabelů, hutním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zejména prodloužení životnosti kabelu a snížení hmotnosti zařízení, kterým je kabel veden od navíjecího bubnu ke kabelovému sloupu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávající z převáděcích válečků (6) a 6 ) skříně (1), převáděcích kladek,(2 ) skříně(2), naváděcích kladek (4 ) skříně (4), připevněné k hlavě kabelového sloupu (3~, ke kterému je upevněno víko (8) pro uložení horního čepu (13) vodítka (7),...

Zapojení ochranného obvodu elektrických svařovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233978

Dátum: 01.12.1986

Autori: Olšák Václav, Smelík Jan

MPK: B23K 9/10

Značky: elektrických, strojů, obvodů, svařovacích, ochranného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektrické ochrany svařovacích strojů. Týká se za-pojení ochranného obvodu elektrických svařovacích strojů. Zapojením proudových nebo napěťových prahových klopných obvodů jako ochranného obvodu mezi svorkou PEN, L1, L2 nebo L3 a kostrou jiných el. zařízení, vybavených spínacím nebo regulačním obvodem, lze zabránit vzniku nebezpečného napětí na kostře těchto zařízení, a tak zabránit možnosti úrazu elektrickým proudem.

Chladiaca skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 233977

Dátum: 01.12.1986

Autor: Lehuta Viliam

MPK: F25D 15/00

Značky: skriňa, chladiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaca skriňa pozostáva z chladiaceho priestoru, obklopeného izolačným plášťom a vybaveného výparníkom. Riešeným problémom je lepšie využitie chladiacej schopnosti atmosferického vzduchu v zimnom, resp. prechodnom období, čo sa dosahuje tým, že vnútorné prídavné chladiace kanály 4, 5, 10 sú napojené na vonkajší atmosferický výmeník 9, 14.

Zařízení k navinování kabelu pro přívod elektrické energie, zejména k hutním kolejovým vozidlům

Načítavanie...

Číslo patentu: 233976

Dátum: 01.12.1986

Autori: Říha Břetislav, Kuchař Antonín

MPK: B60M 1/02

Značky: navinování, elektrické, energie, zejména, kabelů, přívod, hutním, kolejovým, zařízení, vozidlům

Zhrnutie / Anotácia:

~Účelem vynálezu je prodloužení životnosti kabelu a zlepšení funkce při jeho vynálezu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, kde k obvodu válcového pláště (7) bubnu (1) je připevněna závitově.navinutá trubka (8) a na jeho jednom okraji vodítko (15), u kterého je ve válcovém plášti vytvořen výřez (18) pro průchod kabelu (2) a kde pod bubnem (1) je umístěn naváděcí váleček (5) kabelu (2), jehož konce jsou uloženy v ložiskách (20),...

Způsob výroby krystalograficky čisté A-formy enonu /3aa, 4ß /1E/, 5a, 6aa/-4-{/4-/3-chlorfenoxy/-3-oxo-1-butenyl/}hexahydro-5-/1,1′-bifenyl- 4-karbonyl/oxy/-2H-cyklopenta [b] furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233975

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Prošek Zdeněk, Dolanský Vladimír, Drahoňovský Jan, Staněk Jan Csc:, Černý Miloslav, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav Csc

MPK: C07D 307/93, C07C 177/00

Značky: 3aa, krystalograficky, výroby, enonu, čisté, způsob, 1e, a-formy, furan-2-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalograficky čisté A-formy enonu /3a(4(/lE/(5,6a(/-4-{/-4-/3-chlorfenoxy/-3-oxo-1-butenyl/}hexahvdro-5- / 1,1-bifenyl-4-karbonyl/oxy/-2H-cyklopenta [b] furan-2-onu vzorce I. Surový enon vzorce I se po rozpuštění enonu vzorce I v chlorovaném rozpouštědle obsahujícím 1 až 3 atomy uhlíku zbaví nečistot filtrací s adsorbentem, načež se rozpouštědla odpaří a k získanému produktu se po indukční periodě 5 až 20...

Nástavec dávkovače pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233974

Dátum: 01.12.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: B65G 53/40

Značky: pevného, materiálů, nástavec, dávkovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástavce dávkovače pevného materiálu, kterým se zabezpečuje bezporuchové dávkování pevného prachového, sypkého nebo zrnitého materiálu. Nástavec podle vynálezu je tvořen tělesem nástavce, umístěným na hrdle víka provozního kotle a odděleným od dávkovače pevného materiálu uzavíracím šoupátkem, těleso nástavce je opatřeno topným pláštěm s přívod ním hrdlem, do něhož je umístěn vstup páry a v dolní části s odvodním hrdlem...

Způsob ochrany kovových předmětů, zejména předmětů určených pro tepelně a mechanicky náročné aplikace, proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233973

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vondra Svatopluk, Svoboda Bohumil, Hájková Bohuslava, Zajíček Karel, Zahradník Lubomír, Ambrož Vladimír, Klos Karel

MPK: C23F 15/00

Značky: určených, mechanicky, náročné, ochrany, kovových, proti, způsob, zejména, tepelně, předmětů, korozi, aplikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší povrchovou ochranu zejména předmětů tepelně a mechanicky vysoce namáhaných, a to pomocí dvouvrstvého povlakového systému. Základ ní nátěrovou vrstvu tvoří roztok akrylátového kopolymeru, obsahující inhibitory koroze a s vodou mísitelná organická rozpouštědla, na niž se nanese další vrstva, tvořená oxidovaným nízkomolekulárním butadienstyrenovým kopolymerem rozpuštěným ve směsi organických rozpouštědel.

1- / 5-nitro-2-furyl/- 2- bróm – acetylén a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233972

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: A01N 43/08

Značky: přípravy, bróm, acetylén, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu novej látky 1-(5-nitro-2-furyl)-2-bromacetylénu vzorca Podstata spôsobu prípravy látky podľa vynálezu spočíva v tom, že 5-nitro-2-furylvinylidénbromid reaguje s alkalickými hydroxidmi, alkoholátmi, benzyltpimetylamoniumhydroxidom, tetrabutylamoniumhydroxidom v prostredí organických rozpúšťadiel ako sú étery, aromatické kvapalné uhlovodíky, alkoholy alebo ich zmesi s vodou v rozmedzí teplôt -10 až 40 oC. Látka podľa...

Polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233971

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šimko Timotěj, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Kalenda Libor

MPK: H01L 23/02

Značky: polovodičová, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové součástky, ve které je polovodičová deska kompaktně spojená s dilatační elektrodou a kontaktovaná přítlačnými kontakty s dob ní a horní elektrodou pouzdra. Mezi polovodičovou deskou a horní elektrodou je umístěna mezivložka, např. z molybdenu, wolframu nebo kovaru, opatřená na svém obvodu výstupky, jejichž přehnutím je fixována k horní elektrodě. Další mezivložka s výhodou vytvořená z měkkého kovu, např. ze stříbra...

Technologické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 233970

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kotrbatý Jiří, Bár Josef

MPK: C10M 7/02

Značky: technologické, mazivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití síranu vápenatého CaS04 jako maziva pro válcování trub za tepla, kde se nanáší na vnitřní povrch předvalků a trub. Síran vápenatý se uplatnil jako tuhé technologické mazivo i při válcování trub z výšeuhlíkových ocelí při středních a vysokých teplotách a značných tlacích. Mazivo se při válcování rovnoměrně rozprostře na vnitř ní povrch předvalků a trub, tím se sníží tření mezi trnem a válcovaným materiálem, zvýší se...

Zubní pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 233969

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vltavský Zdeněk, Vaněk Jiří

MPK: A61K 7/26

Značky: zubní, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Zubní pasta, určená zejména k aplikaci při chronických formách chorob paradontu, obsahující jako účinné složky ethanolický extrakt z řepičku (Herba Agrimonise), květu heřmánku (Flos Chamamillae), šalvěje (Herba Salviae) a kořene.mochny (Radix Tormentillae). Dále obsahuje pantothenan vápenatý nebo panthenol, desinfekční látky typu vyšší kvartérní amoniové soli a fyziologicky neškodný ionogenní tenzid typu sodné soli laurylethersulfátu.

Přídavný vřeteník, zejména pro seřizovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233968

Dátum: 01.12.1986

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří, Pelc Jaroslav, Kýzl Vladimír

MPK: G12B 5/00

Značky: seřizovací, prístroje, vřeteník, přídavný, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavný vřeteník ur učen jako přídavné zařízení, zejména pro seřizovací přístroje, které jsou používány pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů.Vynález řeší upevnění a úhlové natáčení řezných nástrojů s kuželovou upínací stopkou. Podstatou vynálezu je, že optimální vůle uložení vřetena (7) je nastavitelná pomocí matic (4, 5). Do výměnné kuželové vložky (9) zasahuje upínací §roub (17) pro upínání řezných nástrojů,...

Zařízení na limitaci honovací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 233967

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novotný Jiří, Růžička Miroslav

MPK: B24B 33/06

Značky: síly, honovací, limitaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na limitaci honovací síly, zvláště honovací síly v plášťových nástrojích, je určeno pro doplnění řídicích systémů honovacích strojů s elektronickým řízením. Zařízení využívá signálů ze snímače síly, který je srovnáván v komparátoru s přednastavenou hodnotou. Po dosažení nastavené hodnoty je tento stav jednak indikován a jednak je zabezpečeno, že stroj nelze spustit, i když je signalizace obsluhou přehlédnuta nebo ignorována. Současně...

Způsob výroby neotočných vodících elementů textilních útvarů pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233966

Dátum: 01.12.1986

Autor: Horáček Jindřich

MPK: D03D 49/22

Značky: způsob, útvaru, elementů, vodicích, stroje, výroby, neotočných, textilních, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby válců, tyčí, nosníků, přednostně však svůrkových válců, které slouží k vedení soustav nití, textilií apod. útvarů. Podstata řešení spočívá v tom, že na funkční část povrchu nosného profilu vodicího elementu se připevní pás s požadovanou finální povrchovou úpravou. Povrch vodicího elementu je buď neobroben, to znamená, že je ponechán v běžné obchodní jakosti, nebo je obroben pouze v běžných dílenských tolerancích.

Čidlo analyzátoru katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233965

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kadlec Karel, Borovička Josef, Valenta Svatopluk

MPK: G01N 27/18

Značky: analyzátorů, katalytického, čidlo, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo sestává z kovové, například platinové šroubovice, na které je nanesen materiál, například karbid křemíku, jehož tepelná vodivost je větší než tepelná vodivost nosiče katalyzátoru, přičemž materiál je nanesen tak, že zakrývá všechny závity kovové šroubovice, dále je na tento materiál nanesen nosič katalyzátoru, například,( -alumina, v tloušťce maximálně rovné polovině podélného rozměru kovové šroubovice a na nosiči je nanesen katalyzátor.

Zařízení k řezání krystalických materiálů s řízeným průběhem rotačního přísunu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233964

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pleštil Zdeněk, Houžvička Jindřich, Nyč Petr

MPK: C30B 35/00

Značky: materiálů, řezání, řízeným, průběhem, zařízení, rotačního, krystalických, přísunu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k řezání s řízeným průběhem rotačního přísunu, zejména pro řezání tvrdých, křehkých a štěpných krystalických materiálů, umožňující řídit rotační přísun řezaného materiálu k řeznému nástroji a optimalizovat tak při změnách fyzikálních vlastností řezaného materiálu v jeho hmotě průběh řezání, kde cíle je dosaženo tím, že regulátor (2) ovládajíc otáčky motoru (1) pohonu řezného nástroje (4) je opatřen snímačem (3) řezného odporu, který je...

Zařízení pro automatické řízení rentgenového snímkování a prohlížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233963

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pohanka Josef, Jursová Ljuba, Svobodová Blanka, Hamouz Jiří

MPK: H05G 1/46

Značky: automatické, prohlížení, rentgenového, snímkování, zařízení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je sloučení soustav řízení jasku prohlížení a expoziční automatiky v jeden celek, což umožňuje snazší manipulaci se systémem při obsluze jedním pracovníkem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že řízení automatického provozu obsahuje detekční jednotku expoziční rychlosti záření se zesilovačem signálu detekční jednotky záření s přepínatelným ziskem, jehož výstup je připojen ke komparátoru expoziční rychlosti, jehož výstup je přiveden...

Pojivo pro kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 233962

Dátum: 01.12.1986

Autori: Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Horák Zdeněk, Novák Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozity, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru syntetických pryskyřic - přípravy kompozitů. Je řešen problém přípravy kvalitních pojiv kompozitů se sníženou úrovní toxicity v nevytvrzeném stavu. Podstatou je pojivo vznikající vytvrzováním epoxidových pryskyřic modifikovaných akryláty kondenzačními produkty epoxidů a akrylátů s polyaminy. Pojivo může být využito při výrobě kompozitů ve všech oborech techniky.

Způsob výroby plastových výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233961

Dátum: 01.12.1986

Autori: Neuhäusl Emil, Hell Jaroslav

MPK: B29F 1/06

Značky: plášťových, výstřiku, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob výrob plastových výstřiků s minimálním vnitřním pnutím. Postupuje se tak, že se při vstřikování konkrétního plastu v časovém intervalu pracovního cyklu, kterému se říká doba dotlaku a zahrnuje časový interval od okamžiku naplnění formy až do zamrznutí vtoku, působí na chladnoucí taveninu ve formě přes čelo pístu nebo šneku vstřikovací jednotky takovým dotlakem, jehož součin s dobou jeho působení v poměru k součinu...

Způsob výroby dveřních otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233960

Dátum: 01.12.1986

Autori: Olšák Miloň, Žyrek Petr, Michalski Rudolf, Tomiczek Jan

MPK: B27M 1/08

Značky: způsob, otvorů, výroby, dveřních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dveřních otvorů bytových jader nebo jiných stěn z dřevní hmoty vhodný pro mechanizaci nebo automatizaci výrobního procesu spočívající v předvrtání dvojice otvorů umístěných v rozích dveřního otvoru s následným oddělením výřezu třemi přímými řezy vedenými po obvodových stěnách.

Alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233959

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dufka Oldřich, Vašíček Zdeněk, Hájek Karel, Kašpar František, Krátký Bohumil, Drobný František, Suran Pavol, Lešek František

MPK: C09D 3/64

Značky: přípravy, jejich, způsob, pryskyřice, alkydové

Zhrnutie / Anotácia:

Alkydové pryskyřice jsou na bázi acyklických polyalkoholů se 2 až 6 hydroxylovými skupinami a karboxylových acyklických a cyklických kyselin nebo substitučních a funkčních derivátů těchto komponent. Z celkového obsahu esterově vázaných karboxylových kyselin tvoří 25 až 65 % hmot. acyklické monokarboxylové kyseliny, 30 až 50 % hmot. polymerní karboxylové kyseliny a případně až 35 % hmot. jednosytných nebo dvojsytných aromatických a/nebo...

Způsob aktivní zábrany vzniku průtrží uhlí a plynů a jiných plynodynamických jevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233958

Dátum: 01.12.1986

Autor: Bubík Karel

MPK: E21F 17/00

Značky: plynů, zábrany, jiných, způsob, průtrží, vzniku, uhlí, jevů, aktivní, plynodynamických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit vzniku průtrží plynů a uhlí, případně výsypů uhlí apod. a zároveň zvýšit bezpečnost práce v důlních provozech rizikových slojí. Uvedeného účelu se dosáhne vrtáním soustavy vrtů průměru 42 až 65 mm a délky 3 až 8 m ve směru předpokládaného výhozu uhlí při současném průběžném kontrolovaném odstraňování uhelné drtě ze stěn aktivně zatlačovaných úseků vrtů. V těchto polohách vrtů se pokračuje s vynášením vrtné drtě za...

Žárobetónová lehká směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 233957

Dátum: 01.12.1986

Autori: Záveský Václav, Wald Milan, Liška Jan, Maniaček Ján Ing:

MPK: C04B 35/66

Značky: lehká, žárobetonová, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je náhrada expandovaného vermikulitu v lehčených žárobetonech pro teploty použití do 1100 °C expandovaným perlitem. Podle požadovaných vlastností žárobetonu a vlastností použitých složek se přidává 15 až 45 % hmot. expandovaného perlitu. Žárobetony jsou-zpracovatelné všemi druhy stavebních betonářských technik. Jsou použitelné v nejrůznějších typech tepelných agregátů - v průmyslu petrochemie, hutnictví, strojírenství, v pecích...

Způsob zpracování destilačního zbytku z kontinuální destilace glycerolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233956

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ineman Václav, Nigrin Miloš, Staněk Jan, Moravcová Jitka, Hařmánková Věra, Jarý Jiří Ing, Jeníková Alena

MPK: C11D 19/00

Značky: kontinuální, glycerolů, zbytků, destilace, zpracování, destilačního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Destilační zbytek se rozmíchá při teplotě 20 až 100 °C s jedním až deseti hmotnostními díly vody, okyselí se na hodnotu pH 1 až 5 a extrahuje se 1 až 10 hmotnostními díly chlorovaného rozpouštědla s jedním nebo dvěma atomy uhlíku a jedním až třemi atomy chloru, načež se vodný podíl buď zahustí a jeho pH upraví na 5 až 7 a/nebo se jeho pH upraví na 7 bez předchozího zahuštění, načež se voda odpaří, zbytek se rozmíchá s alifatickým alkoholem s...

Způsob deionizace nebo demineralizace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233955

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kadlec Václav, Hűbner Pavel

MPK: C02F 1/42

Značky: demineralizace, způsob, deionizace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob deionizace nebo demineralizace vody silně kyselým katexem se sulfonovanými funkčními skupinami následovaným slabě nebo silně bazickým anexem s primárními, sekundárními, terciárními nebo kvarterními aminovými skupinami, vyznačený tím, že výstupní voda ze slabě nebo silně bazického anexu s primárními, sekundárními, terciárními nebo kvarterními aminovými skupinami se při zvýšení měrné elektrolytické vodivosti na 20 až 500 uS/cm recirkuluje...

Cívečnice skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233954

Dátum: 01.12.1986

Autori: Brázda Miroslav, Mačenka Lubomír

MPK: D01H 3/10, D01H 9/14

Značky: cívečnice, skacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká cívečnice skacího stroje s horizontálně uloženými cívkami, určené zejména pro skací stroje na druhé skaní skleněného hedvábí. Jeho podstatou je, že odvíjecí hlavy jsou umístěny na rámu cívečnice, uspořádaného výklopné z horizontální polohy odvíjecích hlav do vertikální polohy odvíjecích hlav. Zařízení se vyznačuje dále tím, že rám cívečnice je uložen pomocí závěsů a čepů na horním nosníku cívečnice a pomocí závěsných ok s čepy a...

Kotoučový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 233953

Dátum: 01.12.1986

Autori: Res Jan, Prinz Karel

MPK: B02C 7/00

Značky: mlýn, kotoučový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zjednodušit a zlevnit montáž spodního dílu mlýna. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že spodní díl mlýna se skládu z kruhového rámu (1) uspořádaného kolem mlecí mísy a majícího například skříňový průřez, na jehož horní straně jsou uspořádány ložiskové kozlíky (2) pro uložení kyvadel a na spodní straně proti ložiskovým kozlíkům (2) jsou podpěry (3), které se opírají o společný základový rám (4), přičemž kruhový rám (1) se skládá...

Zařízení na opalování lopatek oběžného kola ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233952

Dátum: 01.12.1986

Autori: Košťál Jiří, Knot Miroslav, Sekal Miroslav, Němec Miloslav, Peterka Bohumil, Novák Václav

MPK: B23K 7/10

Značky: lopatek, ventilátoru, opalování, oběžného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na opalování lopatek oběžného kola ventilátoru je opatřeno hydraulickým pohonem příčného posuvu hořáku a dalším hydraulickým pohonem pro otáčení oběžného kola ventilátoru. Oba hydraulické válce s vlastními hydraulickými jednotkami jsou nezávisle ovládány řídící skříní spojenou s pístní tyčí hydraulického válce pro posuv držáku hořáku s podpěrným hrotem. Toto uspořádání zajišťuje plynulou regulaci přítlačné síly na podpěrný hrot podle...

Zařízení na rušení nárazového zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233951

Dátum: 01.12.1986

Autori: Markov Vladimír Alexandrovič, Filatov Vladimír Nikolajevič, Kernasovskij Ilja Semjonovič, Gorina Ljudmila Vasiljevna

MPK: D04B 21/04, D03D 27/08, A62B 35/00...

Značky: nárazového, rušení, zatížení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na rušení nárazového zatížení v bezpečnostním systému, které zahrnuje ohebý pás se dvěma volnými konci, sestávající z vrstev vytvořených jeho přehnutím a spojený s prostředkem pohlcujícím energii. Charakteristickou zvláštností tohoto energii pohlcujícího prostředku je, že je proveden ve tvaru smyček z ohebného materiálu, které jsou upevněny na jedné straně pásu po celé jeho délce a jsou uspořádány mezi jeho vrstvami, přičemž smyčky...

Pojezdové kolo pro dopravníkové tratě a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233200

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mynář Pavel, Zeman Lubomír

MPK: A43D 117/00

Značky: tratě, dopravníkové, způsob, pojezdové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pracnosti při přípravě polotovarů a vlastní montáži pojezdového kola, při současném zlepšení jeho funkčních vlastností. Uvedeného účelu se dosáhne novým řešením přírub (1) pojezdového kola koatřených ozuby (11), čímž je umožněno použití nového výrobního postupu. Uplatněním nového výrobního postupu jsou lépe zabezpečeny funkční požadavky kladené na pojezdová kola.